6 Aralık 2017 Çarşamba

2018 Yılı ÖTV’siz Engelli Aracı Nasıl Alınır Kimler Alabilir ?

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Engelli vatandaşlarımızın hayatı daha kolay uyum sağlayabilmesi için bazı avantajları vardır bunlardan bir tanesi de Engellilere ÖTV indirimi düzenlemesidir. Bu düzenleme ile engel oranı % 90 ve üzeri olanlar ile Engel oranı % 90’ın altında olan ve aracını kendi kullanacak olan ortopedik engelli bireyler araç alımlarında ÖTV ödemezler. Bugünkü yazımızda, Engelli Bireyler İçin ÖTV’siz Araç Alma Şartları Nelerdir ? Alacak Engelli kişilerin ehliyeti olması gerekli mi? Hangi yönden engelli olanlar araç alır ? Konularında bilgiler vereceğiz. 2018 Yılı ÖTV’siz Engelli Aracı Nasıl Alınır Kimler Alabilir ?

TBMM'deki "Torba Yasa" görüşmeleri hızla devam ediyor. Motorlu Taşıtlar Vergisine getirilen % 15, % 25, % 35 ve % 45'lik kademeli ve aracın değeri cinsinden dolayı gelen zamlardan sonra yeni ÖTV miktarları belli olmuştu.

Öte yandan eleştirilere konu olan Engelli aracı alımındaki ÖTV muafiyetindeki değişiklik de belli oldu.

Daha önce vergisiz 70 bin TL'nin altındaki araçlar alınacağı belirlenmişken yapılan düzenleme ile vergisiz 90 bin TL'ye kadar olan araçlar engelli aracı olarak alınabilecek.TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda Bazı vergi kanunları ile kanun ve KHK'larda değişiklik yapan tasarının görüşmeleri devam ederken bugün yaşanan önemli gelişme engelli araçlarındaki ÖTV muafiyet miktarı oldu.Engelli araçları için motor hacmi sınırı da getirildi!

Vergisiz 90 bin TL sınırının yanı sıra ayrıca 1600 santimetreküpü motor hacmini aşmayan araçlar engelli aracı olarak ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilecek.

Daha önce 70 bin TL olan sınır 90'bine çıkarılmış oldu.2018 Yılı itibarıyla ne kadarlık engelli aracı alınabilecek?2017 yılı itibarıyla 170 bin TL'ye kadar olan engelli araçları alınabilirken, 2018 yılı itibarıyla 195 bin TL'ye kadar olan araçlar alınabilecek ve ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek.

Bu uygulama kapsamındaki taşıtın ilk alımında ÖTV istisnası uygulanması için, malul ve engellilerin taşıtı bizzat kullanması veya kullanamaması şartı aranılmamaktadır.  Dolayısıyla, Kanunun (7/2-a) maddesi kapsamında alınan taşıt, malul ve engellinin bizzat kendisi tarafından da kullanılabilir.

Engelli Araç Alırsa Maaşı Kesilir Mi 2018?  Evde Bakım Aylığı Kesilir Mi?

Engel Oranı % 90 Altında Olanların ÖTV’siz Araç Alımı

Engellilik durumu, Engel Oranı % 90 Altında Olanlardan  manuel vitesli bir taşıtın hareket ettirici aksamında tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olanlar, diğer bir ifade ile manuel vitesli bir taşıtın hareket ettirici aksamında engelliliğe uygun tertibat yaptırılmadan taşıtı kullanamayacak olanlar yararlanabilir.

Manuel vitesli bir taşıtı vites kolunda ve/veya debriyaj pedalında sabitlenmiş özel tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumda olan engelliler bakımından, otomatik vitesli taşıtlar, özel tertibatlı taşıt olarak kabul edilir.

İstisna kapsamında alımı yapılan taşıtın, zorunlu haller dışında, engelli kişi tarafından bizzat kullanması gerekir.

Engelli Araç Alımında Son Dakika.Engelli Araç Alımındaki Kısıtlama Değişti.Yeni ÖTV’siz Araç Alım Tutarları Ne Oldu?

ÖTV ‘siz Alınabilecek Araçlar Hangileridir ?

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan, sadece, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,ATV, steyşın vagon, vb. taşıtlar,
87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtlar,
87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletler bakımından istisnadan
yararlanılabilmektedir.

% 90 Ve üzeri engellilerde , taşıtta herhangi bir mekanik ilave veya tadilat (özel tertibat) yapılması şartı aranmaz.

% 90 altı engellilerde ise bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat
yaptıran malul ve engelliler tarafından alınan araçlar ÖTV’den istisnadır.  İstisnadan yararlanmak için taşıtın, özel tertibatlı olması ve malul ve engelli tarafından bizzat kullanılabilecek durumda olması şarttır.

Engelli Araç Alımına Kısıtlama Gelecek.En Fazla Ne Kadarlık Araç ÖTV’siz Alınabilecek?

% 90 ve Üzeri Engelli Olanlarda ÖTV’siz Araç Alımlarında Ehliyet Alınır mı ?

%90 ve üzeri engel oranı olan kişiler için aracı 3.derece yakınları kullanabileceğinden ehliyet şartı bulunmaksızın ÖTV ödemeden sıfır araç alabilirler. Bu durumlarda ÖTV’siz araç alımlarında  Ehliyet aranmaz.

Engelli araç alımı indirimi şartları, kimler engelli aracı kullanabilir ?

% 90 Altı Engelli Araç Alımlarında Ehliyet Şart mı  Ehliyet Sınıfı Ne Olacak Ehliyet Nasıl Alınır ?
01/01/2016 tarihinden önce alınan ve ilgili mevzuatı uyarınca söz konusu tarihten itibaren beş yıl (31/12/2020 tarihine kadar) geçerliliği bulunan H sınıfı sürücü belgesine veya, 01/01/2016 tarihinden itibaren alınan, engellilik durumları itibarıyla istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata/ tertibatlara ilişkin ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren A, A1, A2, B, B1, BE ve M sınıfı sürücü belgesine, sahip olunması zorunludur.

Ehliyeti olmayanlar,  Sağlık kurulu raporlarında ” engel durumunuza uygun kod numaraları sınıfı ehliyet alabilir ”  ibaresi bulunması gerekir.  Bu raporla sürücü kurslarına başvuru yapılır.  Ehliyet alındıktan sonra istisnadan yararlanmak için başvuru yapılır.


Engelli Otomatik Vitesli Araç Alımında ÖTV İstisnası Nasıl Olur?

Engelli İndiriminden Yararlanarak Alınan Araç için MTV Ödenir mi ?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir. Buna göre engelli vatandaşlarımız MTV’dende muaf tutulmuşlardır.MTV Muafiyetinden Yararlanabilmek için Yapılması Gerekenler Nelerdir ?

Malul ve engelli olmaları nedeniyle taşıtları ilk alımı sırasında özel tüketim vergisinden muaf olanların, motorlu taşıtlar vergisimuafiyetinden faydalanmak için “Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” (Ek:6) ile motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydı olan vergi dairesine yapacakları müracaatta sağlık kurulu raporu, araçlar için teknik belge ve proje raporunu ibraz etmeleri gerekmemektedir. Bu şekilde müracaat eden mükelleflerin, söz konusu formda taşıtının özel tüketim vergisinden istisna olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

Özel Tüketim Vergisi İstisnasından Faydalanmayan Mükellefler İçin MTV Muafiyeti Şartları
Özel tüketim vergisi istisnasından faydalanmayan ancak; motorlu taşıtlar vergisi istisnasından yararlanacak olan malul ve engelliler tarafından;“Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” düzenlenerek sağlık kurulu raporu, motorlu araç tescil belgesi, araçlar için teknik belge ve proje raporu asıllarının veya fotokopilerinin ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. İstisnadan yararlanabilmek için ibrazı zorunlu olan belgelerin fotokopilerinin getirilmesi hâlinde, asıllara uygunluğu kontrol edilerek işlem tesis edilecektir.

% 90 üzeri engelliler adına tescilli araçları kimler kullanabilir?

%90 ve üzeri engelliler için noter onaylı iş akdiyle çalışan sürücüsü, kanuni vasisi ve 3 derece kan ve sıhri akrabalarına kadar kullanabilir.

ÖTV İndirimi Alabilmek için Gerekli Belgeler Nelerdir ?

%90 üzeri engelliyseniz sağlık raporunuz yeterli olacaktır. %90 altı engelliyseniz Tam teşekkülü hastaneden alınan engelli sağlık raporu (Raporda H sınıfı veya engel durumuna uygun kod numaralı ehliyet alabilir, Özel tertibatlı araç kullanabilir ibaresi olmak zorundadır.) Motorlu araç tescil belgesi(ruhsat) Araçlar için teknik donanım belgesi Proje raporu malül ve engelliler adına tescilli taşıtlarda mtv istisnası bildirim formu ilgili acenta tarafından vergi dairesine verilecektir.

Engelliler de İthal Araç Alımı Nasıl Olur?
ÖTV’siz  Alınan Araç Satılabilir mi ?
Malul ve engelliler tarafından ÖTV’den müstesna olarak satın alınan taşıtların, istisnadan yararlananların alım tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayan kişi veya kurumlara satışı veya devrinde ÖTV aranır.

Malul ve engelliler tarafından ÖTV’den istisna olarak alınan taşıtın, istisnadan yararlanabilecek durumdaki bir malul ve engelliye satış veya devrinde ÖTV aranmaz.  Ancak, bu durumda da alıcı engelliye ilişkin aranan belgelerin ilgili vergi dairesine ibrazı zorunludur.

Son Dakika.Önerge Kabul Edildi.

Engelliler 200 Bin TL’ye Kadar ÖTV Muafiyetinden Yararlanacak

 ÖTV’siz Alınan Araç Sahibi Vefat Ederse Varislere Nasıl geçer ÖTV Ödenir mi ?
Taşıtın ilk alımında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz.
Ancak,  mirasçılardan bir tanesi arabayı üzerine almayı kalkışırsa hissesine düşen oran hariç ÖTV  ödemek zorundadır.  Bu olay ÖTV’siz araç alan kişi alım tarihinden itibaren beş yıl içinde vefat ederse olur. Beş yıldan sonra araç normal alınmış gibi bir araca döner.

Varisler beş yıl içinde aracı satarlarsa da  ÖTV ödemek zorundadırlar.

Engelliler Nasıl Erken Emekli Olur 2018 Şartları Nelerdir ?

ÖTV indirimli araç alınırsa yeşil kartı iptal edilir mi?
Gss iptal edilmez. Sadece gelir testi yapılırken aracınızın rayiç bedeli hane hesabına katılır.  Gss sonucunuza istinaden aylık prim ödeyenler statüsüne girebilirsiniz.

Hangi Araçlar İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödenmez?Ödenmesi Gereken Vergi Ödenmezse Ne Olur?
Ötv indirimli araç nereden alınır?
Engelli raporunuz ve raporda belirtilen  ehliyetiniz ile bayilere gittiğinizde işlemleriniz yapılacaktır. ÖTV sizin adınıza satıcı tarafından devlete ödenen bir vergidir. Gerekli işlemleri satıcı yapacaktır.

2. kez ötv indirimli araç alınması için süre ne kadardır?

ÖTV’sini ödemek kaydı ile arac 5 yıl dolmadan satılabilir. Ancak ilk iktisaptan 5 yıl geçmeden ötv indirimili 2.bir araç alamazlar.

Engelliler İçin ÖTV İndirimi Nasıl Olur? Hangi Araçlar Alınabilir? Şartları Nelerdir?

%90 üzerinde engelli raporu olanların aldığı araçları kimler kullanabilir?
    Üçüncü dereceye kadar kan bağı olan akrabaları veya sigortalı olarak tutulan sürücü aracı kullanabilir.

3 dereceye kadar akrabalar  Aşağıda ki Gibidir ?

Birinci Derecede Kan Hısımları
Kişinin; Çocukları [ve eşleri],Annesi [ve eşleri],Babası [ve eşleri].
Birinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar.
Kişinin;Eşinin Annesi [ve eşleri],Eşinin Babası [ve eşleri].
İkinci Derecede Kan Hısımları
Kişinin; Kardeşleri [ve eşleri],Torunları [ve eşleri],Büyük annesi [ve eşleri],Büyük babası [ve eşleri].
İkinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar.
Kişinin;Eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce) [ve eşleri],Eşinin büyük annesi [ve eşleri],Eşinin büyük babası [ve eşleri].
Üçüncü Derecede Kan Hısımları
Kişinin;Kardeşinin çocukları (yeğenleri) [ve eşleri],Dayısı [ve eşleri],Amcası [ve eşleri],Halası [ve eşleri],Teyzesi [ve eşleri].
Üçüncü Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar.
Kişinin;Eşinin kardeş çocukları (kayın, baldız ve görümce çocukları) [ve eşleri],Eşinin dayısı [ve eşleri],Eşinin amcası [ve eşleri],Eşinin halası [ve eşleri],Eşinin teyzesi [ve eşleri].
Engelliler için 2017 Vergi Rehberine Buradan Ulaşabilirsiniz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17