13 Mart 2018 Salı

Hacettepe Üniversitesi 224 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Devlet Personel Başkanlığı sitesi üzerinden ilan yayımlayarak personel alımı yapacağını duyuran; Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan hastanelerde görevlendirmek üzere KPSS puan esasına göre personel alımı yapacağını açıkladı.

Söz konusu ilanın başvuru şartları ve başvuru detaylarına yönelik olarak merak edilenleri sizler için derledik. Peki başvurularda hangi belgeler isteniliyor? işte detaylar.


HACETTEPE ÜNİVERSİTE 224 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Yayımladığı ilanla beraber personel alımı yapacağını duyuran Hacettep Üniversitesi farklı hastanelerde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alımak şartıyla kamu personeli alımı yapacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Söz konusu yayımlanan ilanda alım yapılacak kadrolar ise;
Hemşire 168,
Psikolog 1,
Psikolog 1,
Sosyal Çalışmacı 2,
Fizyoterapist 4,
Fizyoterapist 2,
Diyetisyen 6,
Diyetisyen 1,
Eczacı 2 ,
Biyolog 1,
Sağlık Teknikeri 6,
Sağlık Teknikeri 7,
Sağlık Teknikeri 2,
Sağlık Teknikeri 3,
Sağlık Teknikeri 2 ,
Sağlık Teknikeri 10 ,
Sağlık Teknikeri 3,
Sağlık Teknikeri 1,
Sağlık Teknikeri 1 ,
Sağlık Teknikeri 1

olarak toplamda 20 farklı kadroya personel alımı yapılacağı açıklandı.

BAŞVURUDA ARANAN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Diğer yandan yayımlanan ilana başvuru yapacak adaylardan genel başvuru şartları isteniliyor. Adaylardan istenilen şartlara haiz olunması gerektiği ifade edilirken başvuru şartlarına uyumlu olmayan adayların başvurularının geçersiz sayılacağı belirtildi.


Adaylardan istenilen genel başvuru şartı; T. C. Vatandaşı olmak, Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş
veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,,  01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak,

657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,, Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,, Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek., Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak adaylarda aranan genel başvuru şartları arasında yer almakta.

BAŞVURUDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Yayımlanan ilan içerisinde adaylardan istenilen genel başvuru şartllarının yanı sıra özel başvuru şartlarına yer verilmiş durumda. Adaylardan istenilen öze şartlar kadrolara göre farklılık gösterebiliyor. Söz konusu başvuru yapılacak ilanın kadrolarına göre istenilen eğitim şartı olarak ön lisans, lisans adayların başvuru yapabileceği ilanlara yer verilmiş durumda. Ayrıca adaylardan kadrolara göre istenilen belge şartları bulunuyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Yayımlanan ilan içerisinde yer alan başvuru süreciyle alakalı olarak; Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla
olması durumunda yalnızca bu pozisyon için yazılı ve/veya sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup ayrıca duyuru yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İlana başvuru yapacak adaylardan istenilen belgeler ise; "nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının ve/ veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için askerlik belgesinin aslı ve fotokopisi, ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika, çalışma belgesi, vb. ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir, adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verilmekte.

http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ 


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastaneleri’nde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır (216 sayıda pozisyon için Özel Bütçeden, diğer pozisyon için ücretler Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır). KOD NO UNVANI KADRO SAYISI KPSS PUAN TÜRÜ ARANILAN NİTELİKLER 1 Hemşire 168 KPSSP3 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. 2 Psikolog 1 KPSSP3 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olmak, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak, Psikometrik değerlendirme konusunda sertifika sahibi olmak veya bu alanda yetkin olduğunu belge ile kanıtlamak (İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde görevlendirilmek üzere) 3 Psikolog 1 KPSSP3 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olmak, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak / (Nöroloji Anabilim Dalında görevlendirilmek üzere) 4 Sosyal Çalışmacı 2 KPSSP3 Sağlık Bilimleri Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak 5 Fizyoterapist 4 KPSSP3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak. 6 Fizyoterapist 2 KPSSP3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak, kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında eğitimini ve/veya deneyimini kanıtlamak 7 Diyetisyen 6 KPSSP3 Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ya da Beslenme ve Diyetetik Yüksekokullarının 4 yıllık lisans programından mezun olmak. 8 Diyetisyen 1 KPSSP3 Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ya da Beslenme ve Diyetetik Yüksekokullarının 4 yıllık lisans programından mezun olmak, klinik alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak, deneyimini belgelendirmek 9 Eczacı 2 KPSS şartı aranmamaktadır. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. 10 Biyolog 1 KPSSP3 Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak, IVF, Androloji alanında ve IVF analiz ve görüntüleme sistemleri konusunda deneyimini belge ile kanıtlamak 11 Sağlık Teknikeri 6 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. 12 Sağlık Teknikeri 7 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 2 yıllık ön lisans mezunu olmak (Kardiyoloji Anabilim Dalı, Acil Tıp Anabilim Dalı, Onkoloji Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere) 13 Sağlık Teknikeri 2 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane veya Cerrahi Teknikerliği Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Ameliyathane ve Acil Tıp Anabilim Dalı’nda görevlendirilmek üzere) 14 Sağlık Teknikeri 3 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. 15 Sağlık Teknikeri 2 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. 16 Sağlık Teknikeri 10 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak (Hastanelerin farklı bölümlerinde görevlendirilmek üzere) 17 Sağlık Teknikeri 3 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak (Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı ve Radyoloji Anabilim Dalında görevlendirilmek üzere) 18 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak, 19 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93 Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak 20 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93 Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak ARANILAN GENEL KOŞULLAR (1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, (2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, (3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak, (4) 01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak, (5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, (6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, (7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek. (8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak, BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI (1)Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bu pozisyon için yazılı ve/veya sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup ayrıca duyuru yapılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının ve/ veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için askerlik belgesinin aslı ve fotokopisi, ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika, çalışma belgesi, vb. ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir. (2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. (3) 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74. Maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinin Birinci fıkrasının (a) bendine 8. Fıkra olarak “Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” Bendi uyarınca ilgili formun elektronik ortamda doldurulup başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir. (4) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. (5) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır. (6) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır. *Bu ilana başvurular resmi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) arasında kabul edilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17