Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alım İlanı

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
ANKARA

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
2018 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
BAŞVURU TARİHLERİ : (12-22 Kasım 2018 )
Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında devlet memuru olmak için başvuru yapacak/yapan adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Devlet memuru olmak onurlu bir yaşam tarzıdır. Meslek olarak devlet memurluğunu seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BAŞKANLIĞI
KASIM 2018
(PARA İLE SATILAMAZ.)
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
2018 YILI DEVLET MEMURU
ALIMI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.
2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. BU DURUMDA İZLENECEK YOL SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENİR VE KAMUOYUNA İNTERNET ARACILIĞI İLE DUYURULUR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR.
3. ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME İNTERNET ÜZERİNDE www.sahilguvenlik.gov.tr adresinde YAPILACAKTIR.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
DEVLET MEMURU ALINACAKTIR.
1. Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.
2. ALIM YAPILACAK UNVANLAR:
HINISINVANflDERECESİALIM
YAPILACAK
KONTENJAN
CİNSİYETİBAŞVURAN ADAYLARDA
ARANACAK NİTELİKLER
ALINACAK İL
(ALIM
MİKTARI)
MERKEZİ
SINAV
NOTU
THSBilgisayar
Mühendisi
81K/EFakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu olmak.ANKARA
(1)
2018 YILI
KPSSP03
ASGARİ
70
GİHSUluslararası İlişkiler ve Andlaşmalar Uzmanı92K/EFakültelerin Uluslararası İlişkiler
bölümünden mezun olmak ve buna ilave olarak YDS Sınavında en az (B) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 80 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.
ANKARA
(2)
2018 YILI KPSSP03 ASGARİ 60
GİHSMali İşler Uzmanı91K/EFakültelerin Maliye bölümü mezunu olmak.İSTANBUL
(1)
2018 YILI
KPSSP03
ASGARİ
70
GİHSPerformans ve Program Uzmanı91K/EFakültelerin Maliye bölümü mezunu olmak.ANKARA
(1)
2018 YILI
KPSSP03
ASGARİ
70
GİHSGümrük
İşlemleri
Uzmanı
91K/EFakültelerin Gümrük İşletmeKamu Yönetimiİşletme veya İktisat bölümü mezunu olmak.İSTANBUL
(1)
2018 YILI
KPSSP03
ASGARİ
70
GİHSPersonel
İşlemleri
Uzmanı
91K/EFakültelerin Kamu Yönetimiİşletmeİktisat veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu olmak.İSTANBUL
(1)
2018 YILI
KPSSP03
ASGARİ
70
THSGrafiker81K/EFakültelerin Grafik Tasarım/Tasarımı bölümü mezunu olmak.ANTALYA
(1)
2018 YILI
KPSSP03
ASGARİ
60
HINISINVANflDERECESİALIM
YAPILACAK
KONTENJAN
CİNSİYETİBAŞVURAN ADAYLARDA
ARANACAK NİTELİKLER
ALINACAK İL
(ALIM
MİKTARI)
MERKEZİ
SINAV
NOTU
THSİstatistikçi81K/EFakültelerin; İstatistik, İstatistik ve
Bilgisayar Bilimleri veya Matematik ve İstatistik bölümlerinin birinden mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS'den en az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.
ANKARA
(1)
2018 YILI KPSSP03 ASGARİ 70
THSİstatistikçi
(NOT-1)
81K/EFakültelerin; İstatistikİstatistik ve
Bilgisayar Bilimleri veya Matematik ve İstatistik bölümlerinin birinden mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS'den en az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.
İSTANBUL
(1)
2018 YILI KPSSP03 ASGARİ 70
NOT-1: Bahse konu unvan için temin edilecek personel, vardiyalı olarak (24 saat kesintisiz görev ve en az 2 gün istirahat) görev yapacaktır.
NOT-2: Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il tercih edilecek, birden fazla unvan ve il için tercihte bulunulmayacaktır.
3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ş artlara sahip olmak.
b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.
c. Alım yapılacak unvanların kar ş ısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.
ç. Yapılacak başvurularda; 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır (Alım yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri kullanılmaktadır.).
d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (22 Kasım 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).
e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluş unda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.
f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
g. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
NOT-3: Başvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukukisorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dahi) hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.
4. BAŞVURU ESASLARI:
a. Adaylar ba ş vurularını internet üzerinden 12-22 Kasım 2018 tarihleri arasında www.sahilguvenlik.gov.tradresinden yapabileceklerdir.
b. Başvurular; 12 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 14:00'de başlayacak, 22 Kasım 2018 Perşembe günü saat 16:00'da sona erecektir.
c. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken;
(1) Diploma veya mezuniyet belgelerinin ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),
(2) Diplomalarında ba ş vuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt dışında öğrenim görmüş adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini (Denklik belgesi temin işlemleri yaklaşık 1 ay sürebilmektedir. Adayların bu yöndeki taleplerini yeteri süre kadaröncesinde yapmaları ve denklik belgesini başvuru süresi içerisinde sisteme yüklemeleri önem arz etmektedir),
okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak(bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.
ç. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
d. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
NOT-4: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmakşartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır (Varsa bu belge de sisteme yüklenecektir).
e. Yalnızca yabancı dil puanı istenen unvanlar için de ğ erlendirmeye alınacak Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibarıyla YDS, KPDS ve ÜDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.
f. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 12 katı kadarı aday mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aday listeleri, adayların mülakat sınavına tabi tutulacakları tarihler, sınav saati ve yeri bilgileri 30 Kasım 2018 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.
g. Sınavlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne göre "Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur." kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam teşekküllü hastanelere sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kuruluraporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.) İlgili hastanelerden "Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur." kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.
5. MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ, SINAV YERİ VE MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI:
Mülakat sınavı tarihleri, sınav saatleri ve yeri bilgileri; 30 Kasım 2018 tarihinden sonra mülakat sınavına gireceklerin ilanı ile birlikte www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Mülakat sınavı sonuçları adaylara bilahare açıklanacaktır.
NOT-5: Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yapılacak duyurular adaylara tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve adayların bu duyuruları takip etme sorumluluğu tamamen kendisine ait olacaktır.
6. BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ TAKVİM VE BİLGİLER:
Başvuru Başlangıcı : 12 Kasım 2018 Saat 14:00
Başvuru Bitişi : 22 Kasım 2018 Saat 16:00
Mülakat Sınavına Gireceklerin İlanı : 30 Kasım 2018'den sonra
TÜM ADAYLARIN BU İLANI EKSİKSİZ VE GÜNCEL OLARAK GÖREBİLMELERİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ www.sahilguvenlik.gov.tr İNTERNET ADRESİNİ ZİYARET ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.
Bu kılavuzda yer alan bilgiler haricindeki sorularınız için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü
Telefon
0 (312) 416 45 60
(Hafta İçi: 09.00-12.30 ile 13.30-18.00 saatleri arasında)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17