Son Dakika

Son dakika: Sözleşmeli öğretmen atamaları ve taban puanlar açıklandı!

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılacak 20 bin öğretmen alımı için alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi açıklandı.

MEB tarafından yapılan duyuruda yer alan şartlar ve kontenjanlar şu şekilde;

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 20.000 pozisyona sözleşmeli öğretmen atamak üzere Ek 1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda başvuru alınacaktır.1. BAŞVURU ŞARTLARI
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

1.6. 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.
   2. BAŞVURU

2.1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr adreslerinden) alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen onyedi (17) sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru takvimi Ek 4'te belirtilmiştir.

2.2. Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

2.3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

2.4. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Fransızca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2017 ve 2018) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

2.5. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin "Elektronik Başvuru Formu"nun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

2.6. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

2.7. Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylatılacaktır.

2.8. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

2.9. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler, bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) faks ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.

2.10. Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

2.11. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

2.12. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

2.13. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır.

2.14.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazısı gereğince Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Selçuk Üniversitesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Çocuk Gelişimi Öğretmenliğine atanma yönündeki başvuruları onaylanmayacaktır.


EK-1
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK
TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ ( 2018 KASIM )
SN
ALAN
KODU
ALAN ADI
TABAN
PUANI
KONTENJAN
SAYISI
1
7028
Adalet
50
40
2
2246
Almanca
50
101
3
7092
Arapça
50
150
4
2265
Beden Eğitimi
50
845
5
1119
Bilişim Teknolojileri
50
412
6
1123
Biyoloji
50
70
7
4935
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
50
24
8
1963
Büro Yönetimi
50
4
9
1207
Coğrafya
50
146
10
4936
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
50
54
11
7109
Denizcilik / Gemi Yönetimi
50
7
12
7032
Denizcilik/Gemi Makineleri
50
3
13
1245
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
50
1.910
14
7035
El San.Tek./El Sanatları
50
5
15
7036
El San.Tek./Nakış
50
5
16
7037
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
50
20
17
7038
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik
50
20
18
7039
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
50
33
19
1371
Felsefe
50
155
20
1386
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
50
919
21
1390
Fizik
50
235
22
1417
Fransızca
50
1
23
4951
Gazetecilik
50
1
24
7044
Gıda Teknolojisi
50
3
25
4954
Giyim Üretim Teknolojisi
50
3
26
7102
Görsel Sanatlar
50
249
27
7046
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf
50
2
28
7045
Grafik ve Fotoğraf/Grafik
50
4
29
4957
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
50
1
30
4958
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
50
3
31
7098
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk
50
3
32
7097
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği
50
35
33
7113
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı
50
4
34
7114
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği
50
4
35
1230
İ.H.L. Meslek Dersleri
50
437
36
1715
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
50
1.401
37
1524
İngilizce
50
2.038
38
7050
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon
50
1
39
7049
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı
50
3
40
7091
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
50
12
41
1627
Kimya/Kimya Teknolojisi
50
190
42
4967
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
50
5
43
7120
Maden Teknolojisi
50
2
44
7054
Makine Tek./Makine ve Kalıp
50
7
45
2353
Matematik
50
503
46
4972
Metal Teknolojisi
50
8
47
7095
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
50
8
48
4975
Motorlu Araçlar Teknolojisi
50
10
49
4976
Muhasebe ve Finansman
50
8
50
1822
Müzik
50
375
51
4439
Okul Öncesi Öğrt
50
1.601
52
7106
Özel Eğitim
50
1.002
53
4979
Plastik Teknolojisi
50
4
54
2838
Radyo-Televizyon
50
1
55
7061
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik
50
5
56
7063
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine
50
4
57
7103
Rehberlik
50
1.056
58
7077
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar
50
1
59
2403
Sınıf Öğretmenliği
50
3.047
60
7119
Sivil Havacılık
50
11
61
2510
Sosyal Bilgiler
50
577
62
7117
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri
50
4
63
2036
Tarih
50
503
64
7101
Tasarım Teknolojileri
50
3
65
4900
Teknoloji ve Tasarım
50
59
66
7081
Tekstil Tek./Tekstil
50
3
67
7084
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye
50
4
68
7105
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj
50
1
69
4988
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
50
11
70
1283
Türk Dili ve Edebiyatı
50
451
71
2143
Türkçe
50
1.093
72
7087
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor
50
4
73
7086
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği
50
4
74
4991
Ulaştırma Hizmetleri
50
22
75
7107
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi)
50
2
76
7108
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki)
50
1
77
7100
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
50
27
78
4992
Yiyecek İçecek Hizmetleri
50
20
GENEL TOPLAM
20.000
SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ
1
Adana
2
Ankara
3
Antalya
4
Bursa
5
Erzurum
6
Gaziantep
7
İstanbul
8
İzmir
9
Konya
10
Malatya
11
Mardin
12
Muğla
13
Kocaeli
14
Samsun
15
Sivas
16
Trabzon
17
Van

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17