Son Dakika

Savunma Sanayi Uzman Yardımcısı Alım İlanı

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından:
SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
A, Genel
(1) Savunma Sanayii Başkanlığımda istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7' nci derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümleri ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardmıcısı alınacaktır:
ÖĞRENİM
BÖLÜMÜ
KONTENJANSÖZLÜ SINAVA 
ÇAĞIRALACAK 
ADAY SAYISI
KPSS ŞARTIYDS ŞARTI
İşletme/ iktisat416KPSS P1 puan türünden
en az 85 puan
İngilizce alaımıda
en az B seviyesi
(en az 80 puan)
TOPLAM416
B. Sınav Başvuru Şartlan
(1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;
1) 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlan taşımaları,
2) Eıı az dört yıllık lisans eğitimi vereıı siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlanılın ilgili bölümlerinden mezıııı olmaları,
3) Sınavın yapıldığı yılııı Ocak ayının birinci güııü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1984 ve dalıa sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmaları,
4) 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Smavıııdan KPSS P1 puan tinimden 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış olmaları.
5) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından bııııa denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bııhuıan başka bir puana sahip olmaları,
6) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgilerinin bulımmaması, askerlik çağma gelmemiş bulunmaları veya askerlik çağma gelmişler ise muvazzaf askerlik hizmetini yapnuş yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları.
7) Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması gerekmektedir.
C İskncn Bfeter
(1) Adaylar başvurulanın; 1 Şubat - 15 Şubat 2019 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 15 Şubat 2019, cuma günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1) Özgeçmiş (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir.), aile durumu, varsa iş tecrübesi, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak).
2) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf.
3) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya yuridışında eğitim görenler için Yükseköğretim Kumlu denklik belgesinin aslını veya noter onaylı örneğini,
4) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge.
(2) Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.
Ç, Giriş Sınavına Çağrı
(1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre eıı yüksek puana sahip olandan başlanarak 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) suıava çağrılacaktır.
(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları, sınavın tarihi, yeri ve saatleri Başkanlığın internet (www.ssb.gov.tr) sitesinde ilan edilecektir. Bu duyum tebligat hükmünde olup, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
(3) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha soma smava katılma şartlanın taşımadığı tespit edilenler giriş sınavma alınmazlar. Bunlardan giriş smavıııa girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.
(4) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.
D, Giriş Sınavı
(1) Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılır. Adayın başarı puanı, sözlü sınav puanıdır.
(2) Sözlü smav, adayların;
a) Alanı ile ilgili bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü.
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu.
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri içiıı onar puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin lıer birinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği puanların aritmetik ortalaması alınması suretiyle hesaplanır.
E. Değerlendirme ve Atama
(1) Giriş sınavında başarılı sayılabilıııek içiıı, giriş sınavı konularında 100 (yüz) puaıı üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda eıı az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.
(2) Adaylar, başarı puanı eıı yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıralanır. (Adayların başarı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.)
(3) Asıl ve yedek listedeki snalamaya giremeyen adayların, giriş smavıııdan yetmiş ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmez.
(4) Giriş sınavı sonuçları. Başkanlıkta ve Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilir.
(5) Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli ohıp, daha sonraki sınavlar içiıı bir hak teşkil etmez.
(6) Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen şiire içerisinde Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanhğı'ııa başvurmaları gerekmektedir.
(7) Herhangi bir kanıtı kurıım/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kuıum/kuruluşça muvafakat verilmeyenler için Başkanlık değerlendirme hakkını saklı tutar.
E. Bilgi Alma
(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Dane Başkanlığının 0 312 411 96 85, 03124119136 veya 0 312 411 93 02 numaralı telefonlarından temüı edilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17