Son Dakika

TSE - Türk Standardları Enstitüsü Sözleşmeli 13 Bilişim Personeli Alımı İlanı

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ
SINAVI DUYURUSU
Enstitümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesi uyarınca, 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak
(YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Enstitümüz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 13 (onüç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Pozisyon2 Kat (5 yıl ve üzeri)
.NET Yazılım Geliştirme Uzmanı4
Java Yazılım Geliştirme Uzmanı6
Sistem Uzmanı1
Ağ Uzmanı1
Veri Ambarı Uzmanı1
Toplam13
BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri
e) Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
B. ÖZEL ŞARTLAR
1. .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı (4 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
Genel Nitelikler
a) Çok iyi derecede ,NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
b) En az 5 yıl C#/ASP.NET tecrübesi aranmaktadır.
c) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
d) Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
e) NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli
f) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,
h) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
i) Web servisleri, SOAP, WCF, API, Mikroservis gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
j) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
k) MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
l) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS) kullanmış olmak,
m) .NET teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,
Tercih Sebepleri
a. Microsoft Dynamics CRM konusunda tecrübe sahibi olmak,
b. Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak,
c. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Server 2012 sertifikasına sahip olmak
d. Mobil cihazlar için (Android, İOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
e. Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış.
2. Java Yazılım Geliştirme Uzmanı (6 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
Genel Nitelikler
a) Java teknolojileri konusunda (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2, vb.) en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.
b) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,
c) Sürekli entegrasyon araçları, proje takibi ve planlama yazılımları (TFS, Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,
d) Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında deneyimli olmak,
e) JSP, JSF ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak,
f) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,
g) XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Temel ilişkisel veri tabanı işlemleri, sorgulama, SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Orta katman mimari konularında (BPMS, ESB, vb.) tecrübe sahibi olmak,
j) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
Tercih Sebepleri
a. Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,
b. İş süreçleri yönetimi konusunda eğitim katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,
c. IBM Business Process Manager konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d. Süreç tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Sistem Uzmanı ( 1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
Genel Nitelikler
a) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) MS Windows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,
c) Microsoft Exchange 2013, Skype for Business, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
d) Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri),
e) IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,
f) VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak,
h) Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak
i) Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Tercihen Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE),Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 R2,VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarından bir ya da daha fazlasına sahip olmak.
4. Ağ Uzmanı ( 1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,
b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Network dizayn konusunda tecrübe sahip olmak,
g) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
i) Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak,
j) Tercihen Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak.
k) RADIUS, NAC, 802.1x konularında tecrübeye sahip olmak.
l) SAN, switch, firewall, load balancer gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konusunda uzman ve iş tecrübesi sahibi olmak.
5. Veri Ambarı Uzmanı ( 1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) İş Zekası, Veri Ambarı ve raporlama konularında en az 5 yıl tecrübeli,
b) Analitik düşünme, planlama, raporlama ve organizasyon yeteneği kuvvetli,
c) Tercihen MSSQL veri tabanında daha önceden proje geliştirmiş,
d) Veri temizliği, veri hazırlama ve formatlama konusunda projelerde deneyimli,
e) İlişkisel veritabanı modelleri üzerinde raporlama yapabilecek,
f) En az bir ETL toolu kullanmış (IBM Data stage, Informatica, MS SSIS, Oracle ODI, Talend vb.. )
g) SQL diline hakim, veritabanı tasarımı, query optimizasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi,
h) Analitik düşünme yeteneğine sahip, araştırmacı ve gelişime açık,
i) BI araçları (tercihen Power BI) konusunda bilgili olan,
j) Veri tabanı modelleme konusunda bilgi sahibi,
C. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır.
İstenilen Belgeler:
Başvuru formu (Fotoğraflı)
Özgeçmiş
İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Sınava çağrılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70'i ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı dikkate alınacaktır.)
Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,
Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,
Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Şekli ve Tarihi:
Başvurular, Türk Standardları Enstitüsü (www.tse.org.tr) web adresinde bulunan ilan metninde yer alan "Başvuru Sistemine" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak suretiyle elektronik ortamda 01/07/2019 tarihi saat 10:00 ile 13/07/2019 tarihi saat 23:59 arasında yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.
D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sınava çağrılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.
E. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak aday listesi, sözlü sınav tarihi ve yeri www.tse.org.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
F. SONUÇLARIN DUYURULMASI
Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.tse.org.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17