Son Dakika

YÖK Üniversite Kontenjanlarını Açıkladı

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --

2019 YÜKSEKÖĞRETİM KONTENJANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
– 2019 yılı Kontenjanları Belirlenirken İlk Kez Dış Paydaşların da Görüşleri Alındı.
Yeni YÖK’ün başlatmış olduğu “yetki paylaşımı” sürecinde  yine YÖK’ün girişimi ile yasal bir zemine kavuşan “Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu” bu sene çizdiği çerçeve ve sunduğu öneriler ile sonuç üretmeye başladı.  Diğer bir ifade ile Yeni YÖK’ün bir projesi daha artık uygulamaya geçti.
Bu   sene   “bir   ilk   olarak”   kontenjanların  belirlenmesinde  katılımcı   bir   anlayışla “Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu”nun görüşleri de dikkate alındı.
2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması
2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
– Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nda Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri de Bulunuyor…
YÖK bünyesinde oluşturulan bu Kurul’da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere kamu ve özel sektör temsilcileri de bulunuyor. Kurul’da ülkemizin insangücü ihtiyaç analizleri, talepler, teklifler ve TÜİK  yetkililerince sunulan veriler değerlendirilmiştir.
Bu  kapsamda;  ülkemizin  insangücü  ihtiyaç  projeksiyonlarının  incelenerek  mezun-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik istihdam odaklı yaklaşımların tartışıldığı
Kurul’da, bu yıl kontenjan artışı konusu genel çerçevede değerlendirildi, bir bakış açısı oluşturuldu  ve  özellikle  “Öğretmenlik  ve  Sağlık  alanındaki  programlar”  ile  ilgili kontenjan değerlendirilmeleri yapıldı. Önümüzdeki sene bu yaklaşım diğer programlar için de “genişleyerek devam edecek” ve Kurul’un kontenjan belirlemedeki rolü daha belirgin olacaktır.
Bunun dışında; Yükseköğretim programlarının kontenjanlarının belirlenmesinde programdaki öğretim üyesi/elemanı sayıları, doluluk oranı gibi parametreler de dikkate alındı ve rasyonel bir planlama yapıldı. Diğer taraftan “veriye dayalı yönetim yaklaşımı” ile YÖK tarafından ilk kez hazırlanan “2018-YKS Yükseköğretime Geçişte İl – Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği” raporunda il ve bölge bazındayükseköğretime geçiş dinamikleri incelendi, öğrencilerden gelen geri dönüşler de dikkate alındı.
-YKS’ye Başvuran Aday Sayılarında Artış
2018 yılında YKS’ye başvuran aday sayısı 2 milyon 381 bin 412 iken 2019 YKS’ye başvuran aday sayısı 2 milyon 528 bin 116 oldu. YKS’ye başvuran aday sayılarında yıllar itibarıyla yaşanan bu artış yükseköğretime olan artan talebin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Geçen sene lise son sınıf düzeyinde YKS’ye başvuran aday sayısı 954 bin 353 iken bu yıl 983 bin 710olmuştur. Son sınıf düzeyindeki bu artış elbette lise öğrencisi mezun sayıları ile ilgili olup tabii bir seyir izlemektedir.
Bununla  birlikte,  2018  YKS’ye  başvuran  adaylar  içinde  daha  önce  bir  programa yerleşmiş olan aday sayısı 397 bin 614 iken bu sene bu aday sayısı 374 bin 806’ya gerilemiştir. Daha önce bir programa yerleşen ve öğrenciliği devam edenlerin sayısında “artışın” değil “azalışın” gözlemlenmesi, geçen sene uygulamaya konulan YKS ile yerleşen     öğrencilerin  önceki  yıla  göre  bulundukları  programlardaki  memnuniyet oranında bir iyileşme gerçekleştiğini de göstermektedir.
-TYT’den 200 ve Üzeri Puan Alan Adaylar Geçen Yılki Puanlarını Kullanabilecek
2018 YKS’de duyurulan ve ilk defa bu yıl uygulanacak olan TYT’den 200 ve üzeri puan alan adayların YKS’ye başvuru yapması şartıyla bu yılki TYT’ye girmeden 2018 puanlarını  kullanabilmeleri ile  ilgili  uygulama  kapsamında ise  13.019  aday  başvuru yapmış olup sonraki yıllarda bu rakamda bir artış olacağı düşünülmektedir. Üniversiteye giriş sisteminde ilk defa uygulanan bu yeni uygulama, planlamaya uygun bir şekilde olumlu sonuç üretmeye başlamış; sınav yığılmasını hafifletici olduğu kadar sınav stresini de azaltıcı bir faktör olmuştur.
Yine aynı uygulama çerçevesinde, hem 2018 YKS hem de 2019 YKS’ye giren adaylar için bu kuralın nasıl uygulanacağı 2019 YKS Başvuru Kılavuzu’nun 28. sayfasında yer almaktadır.
– 2019 Yılı Kontenjanları
Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkânları, yükseköğretim kurumlarının kapasitesi, öğrenci temayülleri ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği gibi dikkate alınan çok sayıda parametreler doğrultusunda (uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere), önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 2019 yılında
835 bin 66 kontenjan belirlendi.
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) programlarında:
Devlet üniversitelerinde 288.821 ön lisans, 344 bin 368 lisans, 25 bin 509 özel yetenek olmak üzere toplam 658 bin 698 kontenjan ayrıldı.
Vakıf yükseköğretim kurumlarında 74.735 ön lisans, 81 bin 506 lisans, 3 bin 843 özel yetenek olmak üzere toplam 160 bin 84, KKTC ve diğer yurt dışı üniversitelerinde 3 bin 985 ön lisans, 11 bin 246 lisans, 1.053 özel yetenek olmak üzere toplam 16 bin 284 kontenjan verildi.
Buna göre; ön lisansta 367 bin 541, lisansta 437 bin 120, özel yetenekte 30 bin 405 olmak üzere toplamda 835 bin 66 kontenjan bulunmaktadır.
Açıköğretim Fakültelerinde ise 2019 yılında 137 bin 975 ön lisans, 34 bin 150 lisans olmak üzere toplam 172.125 kontenjan verildi. Açıköğretim kontenjanlarında yeni bir planlamaya geçildi. Bunda istihdam kadar Yeni YÖK’ün başlatmış olduğu açıköğretim ile ilgili son dört senedir sürdürülen nitelik artırıcı düzenleme sürecinin devamına yönelik politikalar rol oynamıştır. Önümüzdeki yıldan itibaren açıköğretimin özünde olan “hayat boyu öğrenme” fonksiyonu daha belirgin hale getirilecek ve açıköğretim programlarıyla ilgili son yıllarda artan olumlu algı daha da üst düzeye çıkarılacaktır.
Açıköğretim  kontenjanları  dahil  olmak  üzere  tüm  kontenjanların  toplamı  1.007.191 olmuştur.
Öğretmenlik Programları
Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin öğretmenlikle ilgili sunduğu ihtiyaç analizleri ve projeksiyonları değerlendirilerek Öğretmenlik programlarında kontenjanların %10 oranında azaltılması yönünde oluşan kanaat doğrultusunda YÖK tarafından öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık %10 oranında azaltıldı.   Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi.
-Sağlık Programları
Yine bu Kurul’da Sağlık Bakanlığı yetkililerinin,    bazı sağlık programlarının kontenjanlarının tedrici olarak azaltılması yönündeki görüş ve önerileri de değerlendirilerek sağlık alanı ile ilgili programlarda yeni bir planlamaya geçildi.
Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’ndan gelen öneriler doğrultusunda Sağlık alanındaki radikal planlamaya tedrici olarak geçilmesi ve bu sene ilk adım olarak ikinci öğretim önlisans sağlık programları için program ve kontenjan sayılarında azaltmanın yapılması tercih edildi. Önümüzdeki yıl ülkemizin sağlık iş gücü planlaması bu konuda önemli bir referans olacaktır.
Kontenjanlar, Tıp programında 15.050, Diş Hekimliği’nde 6.680, Eczacılık’ta 3.524, Ebelik’te 3.690, Hemşirelik’te ise 15.033 olarak belirlendi.
-Hukuk Fakülteleri
Hukuk Fakültelerinin kontenjanları başta Adalet Bakanlığı olmak üzere dış paydaşların da görüşleri alınarak yapılan planlamalar kapsamında belirlenmiştir. Hukuk fakültelerinin kontenjanları 16 bin 97olmuştur.
Ayrıca; Yeni YÖK tarafından “Hukuk eğitiminde bir ilk olarak” geçen sene yeni bir proje başlatılmış ve 9 üniversitenin Hukuk Fakültesine öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla 6 üniversiteye doktoralı insan gücü yetiştirme misyonu verilmiştir.
Bu üniversiteler Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi olup  bunların  (kendine özgü  durumu  dolayısıyla, kontenjanı çok  düşük olduğundan Galatasaray Üniversitesi hariç olmak üzere) kontenjanları toplam 230 azaltılmıştır.
– Diğer Bazı Programlarda Kontenjanların Durumu
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen kontenjanlar ise şöyledir:
Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin programlarının kontenjanı 5 bin 201,
Mimarlık programlarının kontenjanı 8 bin 641, Mühendislik programlarının kontenjanı 77 bin 430, Temel Bilimlerde ise kontenjan 10 bin 87 oldu.
– YKS Tercih Kılavuzunda Geleceğin Meslekleri de Bulunuyor
Dijital çağ okuryazarlığı, temel, bilimsel ve ekonomik teknoloji okuryazarlığı, dijital medya ve ortamların kullanılması, etkili iletişim gibi ana becerilerin önem kazandığı 21. yüzyılda, Yükseköğretim Kurulu tarafından YKS tercih kılavuzunda üniversitelerimizde geleceğin meslekleri olarak addedilen “Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Dijital  Medya ve  Pazarlama, Hibrid  ve  Elektrikli
Taşıtlar Teknolojisi, Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon gibi lisans ve önlisans programlarına da yer verildi.
Son olarak; kontenjan planlamasında ülke ihtiyaçlarını gözeten, istihdam imkanlarına dikkat eden, kaliteyi önceleyen, kamu kurumlarının ve özel sektörün görüşüne yer veren ve her yıl gelişen daha rasyonel bir planlamaya önem verilmektedir. Kontenjan planlamasına  ilişkin  geliştirme  süreçlerinin  daimi  tekamül  esasında  nihayet  noktası yoktur ve devam edecektir.
2019-YKS KONTENJAN TOPLAMLARI*
TABLO 3 (Önlisans)TABLO 4 (Lisans)TABLO 5 (Özel Yetenek)Genel Toplam
Devlet288.821344.36825.509658.698
Vakıf74.73581.5063.843160.084
KKTCDiğer Yurt Dışı Üniversiteler3.98511.2461.05316.284
Toplam367.541437.12030.405835.066
*Örgün ve Uzaktan öğretim kontenjanı dahil, okul birincileri kontenjanı hariçtir.
2019 YKS AÇIKÖĞRETİM KONTENJAN TOPLAMLARI
TABLO 3 (Önlisans)TABLO 4 (Lisans)
AçıköğretimDevlet137.97534.150
“Bu verilerde, yapılacak çalışmalar neticesinde cüz’i  değişiklikler olabilir”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17