Son Dakika

#BIST Günün Önemli Şirket Haberleri

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
AKSA Aksa Akrilik, 2Ç2020'de 17,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın ikinci çeyreğinde 72,8mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri yıllık olarak %42,7 oranında azalarak yılın ikinci çeyreğinde 540,6mn TL olurken, brüt kar %57,5 oranında gerilemiş ve 68,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %12,7 olmuştur. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki brüt kar marjı %17,1 idi. FAVÖK ise yıllık %56,6 oranında gerilemiş ve 2Ç2020'de 62,6mn TL olurken, FAVÖK marjı %11,6 olmuştur. (2Ç2019:%15,3) Diğer taraftan, Şirket 2Ç2020'de 83,2mn TL net finansman gideri (2Ç2019: 28,5mn TL) kaydetmiştir. Şirket'in net borcu ise ilk çeyreğe göre 476mn TL artarak 1.551mn TL'ye yükselmiştir. Net Borç/FAVÖK (yıllık) oranı da ilk çeyrekteki 1,7x'den 2Ç2020'de 2,8x oranına yükselmiştir. İkinci çeyrek zararı sonrasında Şirket'in 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,4 oranında düşerek 47,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

ALKIM Alkim Alkali Kimya'nın ikinci çeyrekte ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %34,7 oranında artmış ve 43,6mn TL olmuştur. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,8 oranında artmış ve 199,6mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise sadece %1,2 oranında artarken,  brüt kar da geçen yılın aynı dönemine göre %33,7 oranında artarak 71,3mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %19 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 4,8mn TL gelir kaydetmiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %34,1 oranında artarak 60,8mn TL'ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise 1,6mn TL gelir yazmıştır. Böylece vergi öncesi kar 62,7mn TL olmuş ve 13,9mn TL vergi gideri sonrası şirketin 2. çeyrekte ana ortaklığa düşen net dönem karı 43,6mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 77,6mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 58,4mn TL kar açıklamıştı.

Çelebi Hava Servisi 1600'den fazla çalışanı izne gönderdi ...

CLEBI Çelebi Hava Servisi'nin 2Ç2020'de ana ortaklık net dönem zararı 117,3mn TL olmuştur. 2019'un 2. çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı 23,4mn TL idi. Şirket'in 2Ç2020'de satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %48,4 oranında azalarak 251,2mn TL'ye gerilemiştir. Satışların maliyetleri geçen yılın aynı dönemine göre %35,7 oranında azalan şirketin brüt karı ise %83,8 oranında azalmıştır. Operasyonel giderleri %16,2 oranında azalan şirket, diğer faaliyetlerden ise 3,2mn TL gider yazmıştır. Böylece esas faaliyet zararı 29,8mn TL'yi göstermiştir. 2019'un aynı dönemindeki faaliyet karı 88,2mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden gelir yazılmazken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 8,9mn TL gider kaydedilmiştir. 71,4mn TL'lik finansman gideri sonrası vergi öncesi zarar 110,1mn TL'ye ulaşmıştır. 2,2mn TL vergi gideri kaydeden şirketin ana ortaklık net dönem zararı 117,3mn TL olmuştur. İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararı 157,9mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 30,8mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.DEVA Deva Holding'in ikinci çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %70,4 oranında artmış ve 123,4mn TL olmuştur. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,8 oranında artmış ve 404,5mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %15,6 oranında artarken, brüt kar da geçen yılın aynı dönemine göre %8,5 oranında artarak 212,9mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri %1,7 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 23,8mn TL gelir kaydetmiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %37,1 oranında artmış 151,1mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 1,4mn TL gelir ve finansman tarafında ise 32,3mn TL gider yazmıştır. Vergi öncesi kar 120,2mn TL olurken, 3,2mn TL vergi geliri sonrası şirketin 2. çeyrekte net dönem karı 123,4mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran döneminet dönem karı 285,2mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 137,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

ABD'deki Halk Bankası davasında duruşma 25 Şubat'a ertelendi ...

HALKB Halkbank'ın 2020 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %15,1 oranında artarak 950mn TL yükselmiş ve piyasa beklentisi olan 963mn TL'ye paralel gerçekleşmiştir. Banka'nın geçen yılın ikinci çeyreğindeki net dönem karı ise 310mn TL idi. 

Petkim geçen yıl 872 milyon lira kar etti

PETKM Petkim'in 2020 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 147,2mn TL ile ortalama piyasa beklentisi olan 113mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 319,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,9 oranında azalarak 2.241,6mn TL'ye gerilerken, maliyetler de yaklaşık aynı oranda gerilemiş ve buna bağlı olarak brüt kar da %28 oranında azalarak 392,4mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %14,3 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 2Ç2019'daki 19,4mn TL'lik gidere karşın 2Ç2020'de 25,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %27,9'luk düşüşle 312,8mn TL'ye gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 14,9mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında net finansman giderleri 123,9mn TL'den 134,9mn TL'ye yükselmiştir. Böylece vergi öncesi kar 192,8mn TL olurken, 247,6mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 147,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 134,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 473,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

ŞOK 23 Haziran 2020 Aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'da bu hafta neler ...

SOKM Şok Marketler, 2Ç2020'de 50,4mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Piyasanın kar beklentisi 52mn TL idi. Bir önceki yılın aynı döneminde 24,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. Şirket'in satış gelirleri yıllık %30,9 oranında artarak 5.225mn TL'ye çıkarken, brüt kar %26,8 oranında artarak 1.212mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler ise %28,1 oranında artarak 894,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 118,4mn TL gider kaydeden şirketin faaliyet karı 199,8mn TL'yi göstermiştir. 2Ç2019'da faaliyet karı 112,9mn TL idi. 2Ç2020 FAVÖK'ü %18,3 artışla 486,8mn TL olurken FAVÖK marjı 1 puan azalışla %9,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 3,5mn TL yatırım faaliyetlerinden gelir kaydedilirken, şirketin 2Ç2020'deki finansman gideri 141,4mn TL olmuştur. Böylece şirketin ana ortaklık payına düşen net dönem karı 50,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 55,7mn TL olmuştur. 2019'un aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem zararı 121,8mn TL idi. Şirket 2020 yılı beklentilerini aynen korumuştur. Şirket 2020 yılında, satış gelirlerinin %24 (+-2%) artmasını beklemektedir. Yeni mağaza açılışı hedefi 750(+-50) adet olup, TFRS 16 etkisi dahil FAVÖK marjı beklentisi ise %9,5'tir (+-0,5%). Şirket 2020 yılında 350mn TL yatırım harcaması yapmayı öngörmektedir.

Akenerji, Bulam Hes'idevreye aldı

AKENR Akenerji, ikinci çeyrekte net dönem zararı geçen yılın aynı dönemine göre %51 oranında artmış ve 175,3mn TL olmuştur. Satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 oranında, satışların maliyeti ise %9,5 oranında artmış ve böylece brüt kar %17,2 oranında gerilemiştir. Operasyonel giderleri %19,2 oranında artan şirketin esas faaliyet karı %19,7 oranında gerilemiş ve 79,8mn TL olmuştur. 300,1mn TL finansman gideri kaydeden şirketin vergi öncesi zararı 220,3mn TL'dir. 45mn TL vergi geliri sonrası 2020 ikinci çeyrek zararı 175,3mn TL olmuştur. İkinci çeyrek zararıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi net dönem zararı 551,2mn TL olmuştur.

Akbatı ve Akasya AVM'nin enerjisi için Sakarya Elektrik'le anlaşıldı!

AKSGY Akiş GYO, 2Ç2020'de 105,8mn TL net dönem zararı (konsolide) kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın ikinci çeyreğinde 272mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri bu çeyrekte 30,2mn TL ile bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki 109,6mn TL satış gelirinin oldukça altında kalırken, brüt kar 6,2mn TL ile yine bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki 79,4mn TL brüt karın oldukça altında kalmıştır. Brüt kar marjı ise %20,7 olmuştur. (2Ç2019: %72,4). Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 106,2mn TL net finansman gideri (2Ç2019: 75,7mn TL)  kaydetmiştir. İkinci çeyrek zararı sonrasında Şirket'in 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi net dönem zararı 213,3mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 246,1mn TL net dönem karı açıklanmıştı.

Alcatel-Lucent ve Korea Telecom'dan 5G iş birliği • BT Günlüğü

ALCTL Alcatel, 2Ç2020'de 46,3mn TL net dönem karı elde etmiştir. Şirket geçen yılın 2. çeyreğinde 5,8mn TL zarar kaydetmişti. Şirket'in 2Ç2020'deki satış gelirleri geçen yılın 2. çeyreğine göre %57,6 oranında artarak 249,8mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar da bu çeyrekte 76,1mn TL gerçekleşerek yine geçen yılın 2. çeyreğindeki 24,7mn TL brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in 2Ç2020'deki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %18,5 ve %30,4 olarak (2Ç2019'daki brüt kar marjı: %15,6) gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Ocak-Haziran net dönem karı 58,8mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 39,9mn TL net dönem zararı kaydedilmişti.

EBSO'dan Katmerciler'e başarı ödülü

KATMR Katmerciler, 2Ç2020'de 7,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı elde etmiştir. Şirket geçen yılın 2. çeyreğinde 3,8mn TL zarar kaydetmişti. Şirket'in 2Ç2020'deki satış gelirleri geçen yılın 2. çeyreğine göre %12,3 oranında azalarak 57,6mn TL'ye gerilerken, Brüt kar ise maliyetlerdeki görece yüksek gerilemeye bağlı olarak %15 oranında artarak 37,9mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %48 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden 3,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, faaliyet karı %61,1 artarak 35mn TL'yi göstermiştir. Diğer taraftan finansman gideri 27,1mn TL'den 43,9mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte 2020 yılı 6 aylık ana ortaklık net dönem zararı 22,6mn TL olmuştur. 2019'un aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem zararı 8,6mn TL idi.IZMDC İzmir Demir Çelik, ikinci çeyrekte 249,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 146mn TL zarar açıklamıştı. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 oranında azalmış ve 976,2mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise %16,9 oranında azalırken, brüt kar 27,3mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 17,8mn TL brüt zarar açıklamıştı. Operasyonel giderleri %64 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 4,4mn TL gider kaydetmiştir. Böylece şirket 4mn TL esas faaliyet zararı açıklamıştır. Yatırımlardan 7,1mn TL gider kaydeden şirket, finansman tarafında 191,9mn TL gider yazmıştır. Vergi öncesi zarar 203mn TL olmuş ve 49,9mn TL vergi gideri sonrası şirketin 2. çeyrekte ana ortaklığa düşen net dönem zararı 249,4mn TL olmuştur. İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararı 453,9mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 340,1mn TL zarar açıklamıştı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17