Son Dakika

Kredi Kartı Aidatı Geri Nasıl Alınır, Dilekçesi Nasıl Yazılır

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Bankaların kredi kartı aidatları 12 ayda bir sistem tarafından otomatik olarak kesilmektedir. Bu tutar bankaya göre ve kartınızın cinsine göre 2020 senesi için 70 TL den başlayıp 180 TL kadar çıkmaktadır. Tüketicilerden kesilen kredi kartı aidatları basit bir dilekçenin yanı sıra artık e-Devlet üzerinden de rahatlık ile tüketici hakem heyetine gitmeye dahil gerek kalmadan geri alma yapılmaktadır.
Kredi Kartlarından Kesilen Aidatlar Geri Alınması Mümkündür
Bankalar müşterilerinden ne yazık ki para kazanmak için bir çok çeşitli yolları kullanmaktadır. Başvurdukları yollardan bir tanesi de günümüzde kullanmış olduğumuz kredi kartlarından aldıkları aidat adı altındaki 12 ayda bir kesilen kart ücretleridir. Bu ücretler kartın cinsine göre 70 TL den başlayıp 180 TL kadar ne yazık ki çıkmaktadır. Şayet hesap özetinizi takip etmeyen biri iseniz bu aidat sizden habersizce kesilir ve son ödeme tarihi geldiğinde de tahsis edilir. Ama bilinçli bir tüketici iseniz kesilen bu tutar her ne kadar olursa olsun günümüzde 3 yol ile geri alabilirsiniz. Bu yollar;

Bankaya başvuru yaparak basit bir itiraz dilekçesi ile geri alma
Tüketici hakem heyetine hesap ekstranız ile başvuru yaparak geri iade alma
Son olarak ise e-Devlet üzerinden mail sistemi ile geri alınmasıdır.
Bankaya Dilekçe İle Başvuru Yaprak Kart Aidatının Geri Alınması
Şayet bir kart aidatı olmayan kredi kartı sahibiyseniz mutlaka banka sizden 1 yılda bir kere kart kullanım ücretsi adı altında bir kesinti yapacaktır. Bu tutar bankalara göre değişlik gösterebilir. Benden 2020 senesinde Türkiye İş Bankası 60 TL bir kesintiyi yapmıştı. Bu sadece banka şubesine gidere 2 dakika içinde bir dilekçe ile geri aldım. Sizinde ilk olarak benim tavsiyem kartınıza ait banka şubesine giderek aşağıdaki dilekçe örneğinde olduğu gibi bir iade başvurunu yapmanızdır.

İmrek, Yargıtay'ın geçtiğimiz günlerde kredi kartı aidatlarının 10 yıl geriye dönük olarak istenebileceğini hükme bağladığını hatırlatarak, "Ayrıca, daha önce yine Yargıtay'ın aynı Dairesi 21 Temmuz 2008 tarihli 2008/6088 sayılı kararında da, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre kart aidatının hukuka aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır. Çünkü 5464 sayılı Kanun'un 24. maddesinin ilk fıkrası, "Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur' hükmüne haiz olup, aynı maddenin 4. fıkrası "Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez' şeklinde düzenlenmiştir" dedi.

Tüketici Kanunu'nun 6. maddesi ile Kredi Kartları Kanunu'nun 24. Maddesinin, tüketicinin açık onayı ve rızası olmadan kart aidatı alınmasını yasakladığını, aksi takdirde tüketici onayının bankaca ispatlanması şartı koştuğunu söyleyen İmrek, "Ayrıca, bireysel bankacılık hizmetlerinden kaynaklanan ihtilaflarının çözümünün 4077 Sayılı Kanun çerçevesinde çözülebileceğine hüküm veren yasal değişiklikler, Resmi Gazete'nin 1 Kasım 2005 tarihli 25983 sayısındaki 5411 sayılı yasa ve yine Resmi Gazete'nin 23 Şubat 2006 tarihli 26095 sayısında yayınlanan 5464 sayılı yasa ile yürürlüğe girmiştir. Bu kanunlar ile tüketicilerle bankalar arasındaki ihtilaflarda Tüketici Kanunu'ndaki hükümlerinin uygulanmasına öncelik verilmiştir. Bankaların tüketicilerle yaptığı kredi kart sözleşmeleri haksız şartlar içeren standart tip sözleşme olup, tüketicinin müzakeresine kapalıdır. "Haksız Şart' içeren bir sözleşme hükmünün tüketiciyi bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Son Yargı Kararı bir kez daha, tüketicilerden alınan kredi kartı aidatlarının geriye dönük olarak istenebileceğini ve bu sürenin 10 yıla kadar kapsayacağını hüküm altına almıştır" dedi.

İşlemlere nasıl başlamalıyız?

Elinizde geçmişe dönük ekstre ve sözleşmelerinizle "Kredi kart aidatınızı nasıl alacaksınız?" yazımızda da bahsettiğimiz dilekçeyi hazırlamalı ve dilekçenize ekstre ve banka ile olan sözleşmenizi eklemelisiniz.

Banka ile olan sözleşmenizde kredi kart aidatı alınacağına dair bilgi bulunsa bile bu konuda yukarıda da belirtildiği üzere, tüketiciye ayrıntılı bilgi verilmesi ve açık onay-rıza şartı aranıyor. Bankalarla imzaladığımız sözleşmeler "Haksız Şart" içeren ve tüketiciyi bağlayıcılığı kısıtlı olan sözleşmeler olarak algılanıyor. Yargıtay'ın son kararı da bunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Eğer elinizde sözleşme ve kesintileri ispat edecek belgeleriniz yoksa ne yapmalısınız?

Elinde sözleşme ve belgesi olmayan tüketiciler bunu bankalarından, 5411 Sayılı Kanunun 76. ve 5464 sayılı kanunun 11. Maddelerine istinaden bu belgeleri talep etme hakkı var. Bankaların da azami yirmi gün zarfında gerekçeli bir şekilde bu talebi cevaplamaları gerekiyor.

Belgelerinizi tamamladıktan sonra tüketici heyetiyle dilekçenizi hazırlayıp itirazınızı işleme koyabilirsiniz.


Dün de bahsettiğimiz üzere kredi kart aidatları geri ödeniyor ; ancak nasıl alacağımıza dair bilgi dün netleşmemişti. Bugün bilgiler biraz daha netleşmeye başladı, ama paraları geri almamız için uğraşmamız gerekecek gibi görünüyor. Çünkü kesilen aidatların otomatik ödenmesi söz konusu değil.

İzlemeniz gereken işlemler aşağıdaki gibi:

 • Bankaya bir iadeli taahhütlü mektup ile aidatların ödenmesi için ihtar gönderilecek. Sizin için örnek bir dilekçe hazırladık, bu dilekçe ile bankaya ihtar gönderebilirsiniz.

                                                                                                                                                                                            Tarih

________________ BANKASI MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Bankanızın ________________ Hesap no’lu müşterisiyim. Tarafıma verilen________________no’lu kredi kartından rızam dışında yıllık kullanım bedeli olarak ___TL kesilmiştir.

Bu itibarla, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin bir uyuşmazlıkla ilgili verdiği 2011/4736 esas, 2011/11579 sayılı kanun yarına bozma kararı uyarınca, ‘kredi kartlarından yıllık üyelik aidatı tahsil edilmesinin haksız şart niteliğinde olduğu ve geriye dönük olarak on yıl boyunca talep edilebileceği’ emsal davası uyarınca _______ yılları arasında tarafımdan kesilen yıllık kredi kartı bedellerinin tarafıma iadesini arz ederim, aksi halde ödenmeyen bedellerin faizi ile birlikte tahsili için yasal yollarımın açık olduğunu ihtar ederim.

Adres: _____________

Ad- Soyad: _________

                         

 • Banka, ihtarınıza olumsuz cevap verir veya hiç cevap vermezse, bağlı olduğunuz kaymakamlıklardaki hakem heyetleri Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne dava açılacak. 
 • Bağlı olduğunuz ilin Tüketici Hakem Heyetlerini sorgulamak için, https://www.turkiye.gov.tr/hakem-heyeti-sorgulama adresi kullanabilirsiniz.
 • Dava açmak için dilekçe vermeniz yeterli, çeşitli dilekçe örnekleri için lüffen tıklayınız ( kredi kartınızdan kesilen aidatların ekstre bilgisi ve banka ile olan sözleşmeniz de yanınızda olmalı), mahkeme için ücret de ödemeyeceksiniz. Hakem heyeti dilekçenizi üç ay içinde sonlandıracak ve lehinize karar çıktığı takdirde geçmişe dönük aidatlarınızı geri alacaksınız.

Güncelleme: Konuyla ilgili 03 Mart 2012 tarihinde yaşanan gelişmeler ışığında Betül Sungurlu'nun konuyla ilgili Kredi kart aidatları geri ödenmiyor! makalesini okumanızı öneririz. TBB'nin açıklamasına karşılık Tüketici Birliği Genel Sekreteri Mehmet İmrek'in açıklamalarını ve dilekçenizi hangi eklerle vermeniz gerektiği konusundaki makale için lütfen tıklayınız.


Bankanızla müşteri olarak neredeyse 20 senedir aktif olarak çalışmaktayım. Bankanızdan konut kredi çektim ki halen ödemekteyim. Otomatik ödeme talimatlarım var. Yatırım hesabım aktif. Ancak gel gelelim. Bu ayın kredi kartı hesap özetinde kredi kartı yıllık ücreti adı altında BSMV dahil 91,35 TL tutarında bir kesinti görünüyor ve bunun acilen iadesini talep ediyorum. Bu itibarla, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin bir uyuşmazlıkla ilgili verdiği 2011/4736 esas, 2011/11579 sayılı kanun yarına bozma kararı uyarınca, ‘kredi kartlarından yıllık üyelik aidatı tahsil edilmesinin haksız şart niteliğinde olduğu ve geriye dönük olarak on yıl boyunca talep edilebileceği’ emsal davası bulunmaktadır. "Ayrıca, daha önce yine Yargıtay'ın aynı Dairesi 21 Temmuz 2008 tarihli 2008/6088 sayılı kararında da, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre kart aidatının hukuka aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır. Çünkü 5464 sayılı Kanun'un 24. Maddesinin ilk fıkrası, "Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur' hükmüne haiz olup, aynı maddenin 4. Fıkrası "Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez' şeklinde düzenlenmiştir" dedi. Banka ile olan sözleşmenizde kredi kart aidatı alınacağına dair bilgi bulunsa bile bu konuda yukarıda da belirtildiği üzere, tüketiciye ayrıntılı bilgi verilmesi ve açık onay-rıza şartı aranıyor. Bankalarla imzaladığımız sözleşmeler "Haksız Şart" içeren ve tüketiciyi bağlayıcılığı kısıtlı olan sözleşmeler olarak algılanıyor. Yargıtay'ın son kararı da bunun göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ancak gelen mesajda bu talebim kabul görülmediği belirtilmiştir. Bu durum karşısında Tüketici Hakem Heyetine Verilmek Üzere; 1- Kredi Kartı Aidat Kesinti Dekontu 2- Bankacılık ve Kredi Kartları Kanuna göre ( 5411 Sayılı Kanunun 76. Ve 5464 sayılı kanunun 11. Maddelerine) Bankanız ile imzaladığım sözleşmenin bir örneğinin tarafıma kanun gereği azami 20 gün içerisinde tebliğ edilmesine (Sistemde kayıtlı e posta adresi veya iletişim adresiyle herhangi bir ücret talep edilmeksizin edilmesi halinde bu tutarın dekontununda verilmesi kaydıyla) belgleri talep etmekteyim.


Kredi kartı aidatı iadesi dilekçe örneği;




Türkiye İş Bankası Müdürlüğü’ne

4558 9874 5668 87** 41** numaralı bankanıza ait kredi kartımdan 03.04.2018 tarihinde kesilen kredi kartı aidatı altındaki 60 TL tutarın kartımın hesabına iadesini arz ederim.

İsim / Soyisim

İmza

 

Şeklinde bir dilekçe yazarak kesilen aidatı geri alabilirsiniz. Geri alma işleminde en çok dikkat edilen ise;

Aylık olarak düzenli harcama miktarınız (en az 700 TL ile 1500 TL arasında olması gerekir)
Bankaya vermiş olduğunuz otomatik ödeme (en az 2 fatura)
Bu şartların ikisinden bir tanesini yerine getirmeniz durumunda maaş müşterisi olmasanız dahil sizden tahsis edilen kredi kartının aidatını çok büyük ihtimal ile geri alabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti Üzerinden Kredi Kart Aidatının Geri Alınması
Genellik ile hükumet konakları, kaymakamlık binalarında genellik ile bulunan tüketici hakem heyetleri üzerinden de sizden kesilen kredi kartı aidatlarını geri almanız mümkündür. Resmi gazetede yayımlanan Yargıtay kararı ile bunu her vatandaşımız gibi sizlerde yine basit bir dilekçe ile geri alabilirsiniz. Bu ister devlet bankası Vakıfbank olsun isterse de Akbank yada Garanti bankası gibi özel bir banka olsun hiç fark etmeksizin sağlanabilmektedir. Bunun iadesinin gerçekleştirilmesi için ise tüketici hakem heyetine gitmeden mutlaka kesilen kart aidatını gösteren bir dekontun elinizde olması gerekir. Elinizde bulunana dekont için tüketici hakem heyetinde hazır bulunan bir dilekçede ki ilgili yerleri doldurup elinizdeki kesinti dekontunu ekleyerek başvuru işleminizi sağlaya bilirsiniz. Sürecin için bankaya hakem heyeti için bir iade talebi yapılır. Bu süre ortalama 15 günü bulur. Aynı şekilde bankada 15 iş günü içinde hakem heyetine geri dönüş sağlayarak kart aidatınızı geri öder.

e-devlet üzerinden kredi kartı aidatı kesintisi geri alma işlemi
e-devlet üzerinden kredi kartı aidatı kesintisi geri alma işlemi

e-Devlet Üzerinden Kesilen Kredi Kartı Aidatının Geri Alınması
En son yol ise yerinizden kalkmadan e-devlet üzerinden kart aidatının geri alınmasıdır. Bu yolda işlem yapabilmeniz için size bir kaç şey lazım olacak, bunlar;

PTT üzerinden 2 TL alınmış olan bir e-devlet şifresi. Yada e-devlet şifresini İnternet üzerinden ücretsiz alma için başvuru işlemini yapmanız.
Aktif bir mail adresi
Banka tarafından kartınızdan kesilen kart aidatını gösteren dekont
şimdi bu 3 şeye de sahipseniz e-devlet üzerinden kart aidatımızı geri almak için işlemleri yapmaya başlaya biliriz. Öncelik ile ilgili bankanın mail İLETİŞİM adresine kart aidatı iadesi için bir yazı yazalım. Bu yazı,  yukarıda belirtmiş olduğum dilekçe örneğindeki gibi olabilir. Banka tarafından size olumlu bir dönüş olursa herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Şayet netice olumsuz ile gelen maili lütfen silmeyerek e-devlet üzerinden kart aidatını geri almak için aşağıdaki adımlara devam ediniz.

İşlemlerin devamı için https://www.turkiye.gov.tr/tbb-bireysel-musteri-hakem-heyeti adresine girelim. Burada ” kimliği doğrula ” alanında T.C. ve şifremiz ile giriş yapalım. Sağ tarafta yer alan   butonuna tıklayarak başvuru işlemini başlatalım. Karşımıza çıkan onayları onaylayarak devam edelim. En son https://www.turkiye.gov.tr/tbb-bireysel-musteri-hakem-heyeti?asama=4 adresinde yer alan bankaların bulunduğu liste çıkacaktır. Burada kartınızı ait bankayı seçiniz ve ilgili alanları doğru bir şekilde doldurunuz ve başvuru işlemini sonuçlandırınız. Size ortalama 30 iş günü içinde bir mail gelecektir. Gelen maili tekrar bankanıza iletmeniz durumunda kesilen kart aidatını geri alabilirsiniz.


Tüketici kanunu 28 Mayıs 2014 31. Madde 3. Fıkra: kart çıkartan kuruluşlar tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır. 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında Kanun sözleşmede ki haksız şartlar başlıklı 6. Maddesi gereğince bankanızın almakta olduğu üyelik ücreti herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından, söz konusu sözleşme şartı önceden hazırlanmış özellikle standart sözleşmede yer alması nedeni ile içeriğine etki edilmeyip müzakere edilmediğinden haksız şarttır.

13. Hukuk dairesince verilen 2011/4736 esas 2011/11579 sayılı son karara göre söz konusu yıllık kart ücreti aidatının bk. 125. Madde ve HGK 2010/1-93-88 sayılı karar uyarınca geriye dönük kesilen kart aidatlarının da iadesinin olacağına dair de kesin hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca ; yukarıda belirttiğim Türkiye Cumhuriyeti yasalarının, ilgili maddelerinde açıklığa kavuşturulmuş olan, geriye dönük kesilen kart aidatlarının da iadesinin olacağına dair kesin hükmüne dayanarak, bankanızın ; kart aidatı, yıllık üyelik ücreti vb... İsimler adı altında bugüne denk tahsil ettiği tüm aidatların tarafıma iade edilmesini talep ediyorum. Dönem içi hareketlere eklenen kart aidatının ve Kredi kartı yıllık ücreti BSMV’si nin iptal edilmesini ve varsa geçmişte alınan kart aidat ödemelerin geri ödenmesini rica ederim. Durumla ilgi ivedi bir şekilde dönüş yapılmasını aksi halde Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru da bulunacağımı bildiririm.

1 yorum:

 1. Danıştay'dan kredi kartı aidatı için müzakere şartı18 Ağustos 2020 14:19

  Kredi kartı aidatına karşı açılan davadan emsal karar çıktığını söyleyen Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "Bir tüketicimiz yıllardır kullandığı kredi kartına aidat ücreti tahsil eden ve talebine rağmen iade etmeyen bankaya karşı dava açtı. Dava sonucunda milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Banka tüketiciyle müzakere etmeden kart aidatı alamayacak. Tüketiciler, müzakeresiz kesilen aidatları geri alabilecek" dedi.

  Neşet Gündüz, kredi kartı aidatını almak için hakem heyetine başvuruda bulunan bir tüketicinin, heyet tarafından haksız karşılandığını, ardından da Tüketici Mahkemesi'ne giderek itirazda bulunduğunu söyledi. Gündüz, kredi kartı aidatına karşı açılan davada emsal kararın çıktığını belirterek, "Tüketici yıllardır kullandığı kredi kartına aidat ücreti tahsil eden ve talebine rağmen iade etmeyen bankaya karşı dava açarak, milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren emsal bir karar çıkmıştır. Banka tüketiciyle müzakere etmeden kart aidatı alamayacak. Tüketiciler, müzakeresiz kesilen aidatları geri alabilecek" dedi.

  "Karar artık bağlayıcı değildir"

  Mahkemenin, tüketiciyle müzakere edildiği ispatlanmadan kart üyelik ücreti alınmasının haksız şart olacağına hükmettiğini anlatan Gündüz, sözlerine şöyle devam etti:

  "Mahkeme, bankaların kart ücreti için dayanak gösterdiği BDDK düzenlemesinin tüketici mahkemelerini bağlamayacağını da hüküm altına alarak, Yargıtay kararı uyarınca sadece zorunlu masrafların tüketiciden istenebileceğini, ancak kart üyelik ücretinin zorunlu masraf olmadığını kararlaştırdı. BDDK yönetmeliğinde yer alan, 'kredi aidatı alınabileceğine' dair husus bu karar sonrası artık tüketiciler açısından bağlayıcı değildir. Kendileriyle müzakere edilmeden kartlarından ücret kesilen her tüketici parasını geri talep etmeli."

  "Aidat kesilenler heyete başvurmalı"

  Aidat kesilen vatandaşları bu kararı emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetlerine başvurması gerektiği konusunda uyaran Başkan Gündüz, "Karar aynı zamanda Tüketici Hakem Heyetlerine güçlü bir emsal oluşturuyor. Kararda ayrıca, kredi kartı aidatının banka ve müşteri arasında karşılıklı müzakere edilerek mutabakat sağlanırsa alınabileceğine de dikkat çekilmiş. Aidat, kabusu artık bitmiştir. Sadece banka, tüketiciye aidatsız kart sunar ve bunun yanı sıra da aidatlı kart kullandırmak için müzakere edip müşterinin onayını alırsa, aidatın alınması yasal hale gelebilir" dedi.

  YanıtlayınSil

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17