Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürlüğü 90 Sözleşmeli Personel Alacak

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Sözlü sınavla Mimar, Mühendis, Müze Araştırmacısı ve Şehir Plancısı ile mülakatsız doğrudan KPSS puan sıralamasına göre Büro Personeli, Avukat ve Veteriner Hekim olmak üzere toplam 90 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde sözlü sınavla Mimar, Mühendis, Müze Araştırmacısı ve Şehir Plancısı ile mülakatsız doğrudan KPSS puan sıralamasına göre Büro Personeli, Avukat ve Veteriner Hekim olmak üzere toplam 90 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

BÜRO

PERSONELİ

BÜRO

PERSONELİ

(1)

BÜRO

PERSONELİ

(2)

AVUKAT

MÜHENDİS (ELEKTRİK)

MÜHENDİS (HARİTA)

MÜHENDİS (İNŞAAT)

MÜHENDİS (MAKİNA)

MÜHENDİS (ZİRAAT)

MİMAR

ŞEHİR

PLANCISI

MÜZE

ARAŞTIRMACISI

VETERİNER

HEKİM

TOPLAM

MERKEZ

TEŞKİLATI

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ADANA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ANKARA

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ANTALYA

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

AYDIN

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

BALIKESİR

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

2

BİTLİS

2

 

 

1

 

1

1

 

 

 

1

 

 

6

BURSA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

DİYARBAKIR

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

EDİRNE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ERZURUM

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

6

GAZİANTEP

3

 

 

 

1

 

2

 

 

1

 

1

 

8

HATAY

5

 

 

1

2

2

3

1

 

1

1

 

 

16

İSTANBUL 1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

5

İSTANBUL 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

İZMİR

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

KASTAMONU

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

KONYA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

KÜTAHYA

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

MALATYA

4

 

 

 

2

2

3

 

 

1

 

 

 

12

SAMSUN

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

SİVAS

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

ŞANLIURFA

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

TOKAT

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

TRABZON

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TOPLAM

44

2

1

4

5

6

11

1

1

3

4

7

1

90

I.GENEL ŞARTLAR:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.
2-Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3-Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
4-Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)
5-Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.
6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7-Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
8-ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
9-Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.
10-Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı pozisyonlarına başvuracak adaylar için arazi-şantiye şartlarında çalışmaya ve seyahat etmeye engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
11-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesinde belirtilen “Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar” hariç, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
12-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
13-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
II.ÖZEL ŞARTLAR
A) SÖZLÜ SINAV İLE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR
MÜHENDİS (ELEKTRİK)
1-Mühendislik fakültelerinin Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2-2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
MÜHENDİS (HARİTA)
1-Mühendislik fakültelerinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2-2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
MÜHENDİS (İNŞAAT)
1-Mühendislik fakültelerinin İnşaat Mühendisliği lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2-2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
MÜHENDİS (MAKİNA)
1-Mühendislik fakültelerinin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği veya Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2-2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
MÜHENDİS (ZİRAAT)
1-Mühendislik fakültelerinin Ziraat Mühendisliği lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2-2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
MİMAR
1-Mimarlık lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2-2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
ŞEHİR PLANCISI
1-Şehir ve Bölge Planlama lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
MÜZE ARAŞTIRMACISI
1-Sanat Tarihi lisans programından veya Sanat Tarihi ve Müzecilik veya Müzecilik lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2-2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

B) KPSS PUAN SIRALAMASINA GÖRE MÜLAKATSIZ DOĞRUDAN ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR
AVUKAT
1-Hukuk lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2-Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak.
3-1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 9 uncu maddesine göre avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, avukat kadrosuna başvuru yapacak adayların avukatlık ruhsatnamesine başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde atamaları yapılmayacaktır.
4-2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
VETERİNER HEKİM
1-Veteriner lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2-2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
BÜRO PERSONELİ
1-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası ve Halkla İlişkiler bölümü ile Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2-2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
BÜRO PERSONELİ (1)
1-Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2-2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
BÜRO PERSONELİ (2)
1-Gazetecilik, Gazetecilik ve Kitle İletişimi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın- Yayın lisans programlarının birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2-2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

III.BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER
1-Başvurular e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 11/08/2023-25/08/2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2-Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3-Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4-Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
5-Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
6-Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
7-Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
8-Genel Müdürlük gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

IV.SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Müze Araştırmacısı pozisyonları için sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a)Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)
b)Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d)Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
Konularında, sınav komisyonu tarafından sözlü sınava alınacaklardır. Adayların sözlü sınavda aldıkları puan, giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibarıyla belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

V.SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ
Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra Kurumumuz internet adresi www.vgm.gov.tr üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden görüntülenebilecektir.

VI.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1-Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanına göre yerleştirilmesi gerçekleştirilen adaylar, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra sonuçlar Kurumumuz internet adresinden (www.vgm.gov.tr) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden duyurulacaktır.
2-Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar (Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı ve Müze Araştırmacısı pozisyonları) için süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayanlardan her birim bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle, alım yapılacak her birim ve pozisyon için 4 (dört) katı aday mülakata çağırılacaktır.
3-Sözlü sınava çağırılacak adayların eşit puana sahip olmaları halinde; en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağırılır.
4-Sözlü sınavla alım yapılacak başarılı adaylar arasından başarı puan sırasına göre her birim ve pozisyon için 2 (iki) katı yedek liste belirlenecektir.
5-Mülakatsız alım yapılan Büro Personeli, Avukat ve Veteriner Hekim pozisyonları için süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri birimde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her birim bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle asıl ve asıl aday sayısının üç (3) katı kadar yedek olarak belirlenecektir. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
6-Asıl adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerine göre tek bir pozisyon ve birim için asıl veya yedek olarak belirlenecek olup, diğer birimler için hak talebinde bulunamayacaklardır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir. Yedek adaylardan yapılacak yerleştirme işlemleri de Kurumumuz internet adresinden (www.vgm.gov.tr) duyurulacak olup, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
7-Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kurumumuz internet adresinden duyurulacak olup, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Kurumumuz internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
8-Başvuru sonuçlarına ilişkin itirazlar, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Kurumumuza ulaştırılmayan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
9-Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
10-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

VII. İLETİŞİM
Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı
Tel: (0312) 415 54 61
(0312) 415 51 19
(0312) 415 51 20
E-posta : personel@vgm.gov.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.