Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Kamuda tasarruf ve verimlilik dönemi 25 adımla başlıyor

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
5 yıldızlı otellerdeki toplantılardan, bin lirayı aşmayan lojman kirasına; lojman bakımını kullanıcının yapmasından, kamu taşıtlarında “Resmi Hizmete Mahsustur” ibaresinin zorunlu olmasına; maaş artışlarının performansa göre yapılmasından, büro malzemelerinin ortak kullanılmasına kadar atılacak adımlarla kamuda tasarruf sağlanacak.

Verimsizlik ve israf boyutuyla genel bütçeyi olumsuz etkileyen kamu harcamalarına çeki düzen verecek önlemlerin birinci bölümü bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanacak.

Kamuda tasarrufun, bütçe harcamalarında disiplin sağlanması ve kamu yatırımlarında verimlilik sağlanmasıyla gerçekleştirileceğini belirten Şimşek, 8 öncelikli alana odaklandıklarını ifade etti.

İlk olarak, kamudaki taşıt kullanımına yönelik önlemler alınacağını açıklayan Şimşek, kamu filo yönetim sisteminin hayata geçirileceğini ve taşıt sayısı ile kullanım standartlarının belirleneceğini aktardı. Taşıtların yaşını, kilometresini ve kullanımını izleyecek bir sistemin devreye sokulacağını belirten Şimşek, taşıtların kurumlar arası kullanımına zemin hazırlanacağını ifade etti.

Özellikle savunma ve güvenlik alanları dışında, memur servislerinin kaldırılacağını ve toplu taşıma araçlarının kullanılacağını duyuran Şimşek, yeni taşıt alımlarının 3 yıl boyunca yapılmayacağını ve kiralanmayacağını belirtti.

Personel alımlarının da sınırlandırılacağını dile getiren Şimşek, kamuya yeni personel alımlarının sadece emekli olanların yerine yapılacağını ifade etti. Ayrıca, kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelinin geliştirileceğini aktardı.

Ekonomi bürokrasisinden edindiğimiz bilgilere göre, kamuda tasarruf programı, 250’nin üzerinde alt başlıktan oluşuyor ve ilk aşamada 25 başlığın açıklanması planlanıyor. Tasarruf tedbirleri madde madde açıklanmakla kalmayacak; “yapısal reformlar” ve “yaptırım getirecek/artıracak yasal düzenlemeler” ile kamuda tasarrufun izlenebilirliği, denetlenebilirliği, güvenilirliği, öngörülebilirliği, sürdürülebilirliği, hesaplanabilirliği ve şeffaflığı sağlanacak…

Bütün kamu kurumları, harcamaları en aza indirmek için "A'dan Z'ye" tüm kalemleri gözden geçirecek. Şimşek, tüm personelin alınan kararlara uyması gerektiğinin altını çizdi ve özellikle taşıt alımlarının üç yıl süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Kamu istihdamında yeni düzenlemeler
Bakan Şimşek'in belirttiğine göre, kamu sektöründe istihdam politikalarında önemli değişiklikler yapılacak. Önümüzdeki üç yıl boyunca, sadece emekli olan kadar yeni personel alınacak ve destek personeli sayısı azaltılacak.

Kamuda uzaktan ve esnek çalışma geliyor

Mehmet Şimşek, esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde çalışıldığını ve yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirileceğini ifade etti.


ÖNE ÇIKAN 15 MADDE

Kamuda tasarruf alanlarının 8 ana başlık altında sıralandığı ve uymayanlara para cezası öngörülen pakette öne çıkan maddelerden bazıları şöyle:

1- 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması

2- Kanunla izin verilenler hariç araç kullanımının yasaklanması

3- İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi

4- Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması.

5- Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması

6- Yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması

7- Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması

8- Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması

9- Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi

10- Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3 yıl)

11- Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi

12- Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması

13- Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması

14- Zorunlu haller hariç, demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması

15- Mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesinti

Yeniden yapılanma ve tasarruf tedbirleri
Yeniden yapılanma ve tasarruf tedbirleri, kamu harcamalarını daha verimli yönetmek ve bütçe disiplinini sağlamak amacıyla uygulanacak. Mehmet Şimşek, alınan bu kararların kamu maliyesinde sürdürülebilirliği artırarak ekonomik istikrarı desteklemesi gerektiğini belirtti.

Bütçe açığında hedef yüzde 3’ün altına düşmek
Geçtiğimiz yıl yüzde 10’lu seviyelere çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, bu yıl yüzde 6.5 olacağı tahmin edilen bütçe açığını, yeniden yüzde 3’ün altına düşürmeyi hedefleyen ekonomi yönetimi; kamuda tasarruf programı ile “doğrudan vergilerin payını yükseltecek” vergi reformu ve yatırım ortamını iyileştirip, dışa bağımlılığı azaltacak yapısal reform çalışmalarını eş zamanlı yürütecek.

Verimliliği artırmayı ve israfı önleyip, tasarruf sağlamayı ilgilendiren yasal düzenlemelerin büyük bölümünün Temmuz ayına kadar, TBMM tatile girmeden, Genel Kurul’da görüşülüp, yasalaşması için de çaba harcanıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından denetlenecek
5 yıldızlı otellerde düzenlenen toplantılardan, bin lirayı aşmayan lojman kirasına; lojman bakımının kullanıcılar tarafından yapılmasından, kamu taşıtlarında “Resmi Hizmete Mahsustur” ibaresinin zorunlu olarak kullanılmasına; maaş artışlarının performansa göre yapılacak olmasından, büro malzemelerinin ortak kullanılmasına kadar 250’nin üzerinde alt başlıkla, kamuda verimlilik artacak, tasarruf sağlanacak.

Maliyetleri düşürmek için ortak alımlar, ortak taşımacılık, araç ve gereçlerin ortak kullanımı zorunlu kılınırken; yeni alımların yapılması zorlaştırılacak, bazı alımlar/ seyahatler için bakan onayı zorunlu kılınacak; verilen onayların sonuçları da Cumhurbaşkanlığı tarafından izlenecek/denetlenecek.

Tasarruf için planlanan 250 başlıktan bazıları şu şekilde gerçekleştirilecek
İhtiyaçlar ortak alım yoluyla karşılanacak; bu yolla maliyetler azaltılacak…

Kamu hizmetleri, bütçe sınırlar içinde kalınarak, ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapmadan, azami verimlilik ve tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecek. Yıl ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesi ve iş artışına gidilmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşlar kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacak. Kamu kurum ve kuruluşları, ihtiyaçların daha düşük maliyetle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla tedarik yapacak.


Yurtiçi ve dışında yeni bina kiralama, satın alma yok…


Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. (Deprem bölgesindeki zorunlu inşaatlar muaf tutulacak)

Verimlilik iş tanımları ve etki/tepki analizleri ile sağlanacak…

1 kişinin yapabileceği iş için 3-5 kişi istihdam edilmeyecek. Bunun için etki analizleri ile iş tanımları yapılacak. Personel hizmet standartlarına uygun ve dengeli bir şekilde görevlendirilecek ve atıl personel oluşmasına izin verilmeyecek. Maaş artışları performansa göre yapılacak; uygulama ve etkinliği için yasal düzenleme yapılacak. 2 ve üzeri kamu kurumundan maaş alanlar ve bir eve sahipken lojmanda oturanlar için de yasal düzenleme yapılacak. Kamu personeli fazla mesai ücreti alacak şekilde istihdam edilmeyecek. Raporlu izinlere sınırlama getirilecek. Personeli olmayan birimlere şef, müdür ataması yapılmayacak.

Lojmanlara düzenleme…

Lojman aylıkları ve aidatları (ısınma, su…) artırılacak. Değerli lokasyonda veya geniş arsası bulunan lojmanlar veya arsaları satılacak. Kamu personeli tarafından kullanımı devam edecek lojmanların bakım ve onarım masrafları kullananlar tarafından karşılanacak.

Taşıt sayısı en az yüzde 30 azaltılacak…

Bütün kamu taşıtlarında “Resmi hizmete mahsustur” ibaresi yer alacak. Mevcut taşıtlar ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası olan taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfive edilecek. Hizmet alımı suretiyle edinilen toplam taşıt sayısı, 2024 yılından başlamak üzere 2026 yıl sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 30 oranında azaltılacak.

Yabancı menşeili araç alınmayacak…

Özel sektör hibeleri dâhil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt alınmayacak. Dış görevlere başka ulaşım araçları ile gidilmesi hâlinde aynı yere ilgilinin görevinde kullanılmak üzere taşıt gönderilemeyecek. Şoför ihtiyacı, taşıta ihtiyaç duyan kamu görevlilerinin görevlendirilmesi yöntemiyle çözülecek. Hizmet aracı olarak edinilecek taşıtlarda baz veya standart donanımlı, binek ve station wagon cinsi taşıtlarda 1600 cc ve altındaki motor hacimli, işletme maliyetleri düşük ve ekonomik olan taşıtlar tercih edilecek. Taşıtların masrafları, plaka bazında düzenli olarak kayıt altına alınacak, harcama yetkililerince taşıtların çalışma süresi, güzergahı, ortalama yakıt tüketim değeri, bakım maliyetleri ve sürücü performansı düzenli olarak izlenecek.

Toplantılar otellerde değil, kurumlarda yapılacak…

Hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri her türlü faaliyetler uzaktan erişim yöntemiyle yapılacak. Yüz yüze yapılması zorunluluk arz eden durumlarda, toplantı için oteller veya salonlar değil, kamu tesisleri kullanılacak. Zorunlu hâllerde yapılacak yurt dışı geçici görevlendirmeler, görevin süresi ve görevli sayısı en az seviyede tutularak bakan onayı ile yapılacak. Söz konusu görevlendirme onayları ile görevlendirme sonucuna ilişkin raporlar, görevlendirmenin bitimi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

Büro malzemeleri ortak kullanılacak…

Rapor, bilgi notu ve benzeri dokümanların hazırlanması ve dağıtımı elektronik ortamda yapılacak. Demirbaşlar kullanım ömrü tamamlanmadan değiştirilmeyecek. Fiziki olarak birbirine yakın makam ve birimlerdeki fotokopi, faks ve benzeri büro malzemeleri ortaklaşa kullanılacak.

Organizasyonlar yapılmayacak, hediye verilmeyecek…

Açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek. Yılbaşı ve bayram dönemlerinde kamu görevlileri tarafından gönderilecek tebrik, telgraf ve benzeri posta hizmetlerine ilişkin kağıt, basks, posta ve benzeri giderler hiçbir şekilde kurum ve dağıtımı türü işler yaptırılmayacak.

Yakın kamu kurumları personel servisi hizmetini birlikte ihale edecek…

Bedeli kurum ve kuruluşlarca karşılanmak suretiyle satın alınan mal veya hizmetler karşılığında tahakkuk eden her türlü nakdî menfaatin (havayolu şirketlerince sağlanan uçuş milleri, maaş promosyonları vb.), şahıslarca tasarruf edilmesi önlenecek, kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılacak. Uluslararası kuruluşlara mevcut üyelikler gözden geçirilerek kurumların faaliyetlerine doğrudan katkı sağlamayan üyelikler sonlandırılacak. Danışmanlık hizmeti satın alınamayacak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.