Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

MEB Okulların hizmet puanları ve alanlarını değiştirdi

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler açısından çok önemli olan görev yapılan veya yapılacak olan okulların hizmet alanını ve hizmet puanlarını güncelledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 38. maddesinin 4. fıkrası ile 39. maddesinin 3. fıkrası gereğince, eğitim öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının ve benzeri nedenlerle hizmet alanının değişmesi uygun görülen eğitim kurumlarının Valiliklerce elektronik ortamda yapılan tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda hizmet alanları yeniden güncellenmiştir.

Güncelleme, Şubat 2024 tarihli ve 2795 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımladı.

Okulların hizmet alanları ve puanları, ilk atamaya başvuracak öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü olan öğretmenler, özür durumu, il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeye başvuracak öğretmenler için önem arz etmektedir.

Şubat 2024 tarihli ve 2795 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan güncellenmiş hizmet bölgesi, hizmet alanı, hizmet puanı ve yerleşim yeri değiştirilen eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 87 ŞUBAT 2024 SAYI: 2795 134 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı : E-83203306-10.04-95373735 29.01.2024 Konu : Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi BAKANLIK MAKAMINA İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönerge Taslağı. Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında yürütülecek faaliyetlere katılacak öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri, gönüllü veli ve diğer paydaşların görev, yetki ve sorumluluklarını, uygulamaya yönelik planlama, gerçekleştirme, izleme ve değerlendirme süreçleri ile öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamında gönüllü olarak katılacakları uzaktan veya yüz yüze kurslara yönelik ilke, usul ve esasların yer aldığı ilgi Yönerge Taslağı hazırlanarak ekte sunulmuştur. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde "Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi"nin yürürlüğe konulması hususunu olurlarınıza arz ederim. Halil İbrahim TOPÇU Ortaöğretim Genel Müdürü Uygun görüşle arz ederim. Ömer Faruk YELKENCİ Bakan Yardımcısı OLUR Yusuf TEKİN Bakan Ekler: 1- Taslak Yönerge (29 sayfa) 2- Yüz yüze eğitim yoluyla verilen kurslar ve eğitim sürelerine ait örnek liste. (10 sayfa) 3- Uzaktan eğitim yoluyla verilen kurslar ve eğitim sürelerine ait örnek liste. (1 sayfa) Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 135 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI VE HAYAT BOYU ÖĞRENME/SERTİFİKASYON UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamında yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 24/8/2023 tarihli ve 37 sayılı Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında yürütülecek faaliyetlere katılacak öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri, gönüllü veli ve diğer paydaşların görev, yetki ve sorumluluklarını, uygulamaya yönelik planlama, gerçekleştirme, izleme ve değerlendirme süreçleri ile öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamında gönüllü olarak katılacakları uzaktan veya yüz yüze kurslara yönelik ilke, usul ve esasları kapsamaktadır. Dayanak MADDE 3- Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 21/1/2020 tarihli ve 1563891 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 24/8/2023 tarihli ve 37 sayılı Kararına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede yer alan, a) Danışman: Sosyal sorumluluk programı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik, görev veya projelerde çalışmanın başlangıç ve bitişi arasındaki sürede öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere eğitim kurumu müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenleri, b) Eğitim kurumu: Bu Yönerge kapsamındaki okul/kurumları, 136 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 c) Etkinlik/görev/proje ekibi: En az bir danışman ile sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülen aynı etkinlik/görev veya projede yer alan öğrencileri, ç) Öğrenci Gelişim Dosyası: Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişim süreçlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla okul içi ve okul dışındaki çalışmalar ile eğitim içerikli diğer faaliyetlere ilişkin belgelerin elektronik ortamda tutulduğu dosyayı, d) Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon: Öğrencilerin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından sunulan uzaktan veya yüz yüze kursları, e) Hedef kuruluş/kitle: Sosyal sorumluluk programlarında gerçekleştirilecek etkinlik, görev veya projelerin yürütüleceği kuruluşu, topluluğu, kesimi, öğrencileri veya kişileri, f) Gönüllü veli: Sosyal sorumluluk programlarına eğitim kurumu yönetimi ile iş birliği içinde katılan veliyi, g) İl koordinatörü: İlde sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerden sorumlu, il millî eğitim müdürü tarafından görevlendirilen il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünü, ğ) İl koordinatörler kurulu: İl koordinatörünün başkanlığında, il millî eğitim müdürlüğünce belirlenen iki ilçe koordinatörü ile Ortaöğretim, Meslekî ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev yapan birer okul koordinatöründen oluşan kurulu, h) İlçe koordinatörü: İlçede sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerden sorumlu, ilçe millî eğitim müdürü tarafından görevlendirilen şube müdürünü, ı) İlçe Koordinatörler Kurulu: İlçe koordinatörünün başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenen Ortaöğretim, Meslekî ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev yapan birer okul koordinatöründen oluşan kurulu, i) Okul koordinatörü: Okulda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayan okul müdürünü, j) Sosyal etkinlik modülü: Öğrencilerin sosyal etkinlik veya projeleri yürütmek üzere seçtiği/seçildiği öğrenci kulübünün, sosyal sorumluluk programı kapsamında katıldığı faaliyetler ile Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon yoluyla elde edilen belgelerin işlendiği e-Okul sistemi içinde yer alan modülü, k) Sosyal sorumluluk programı: Öğrencilerin ortaöğretim süresince sosyal sorumluluk alanlarında yapacakları etkinlik, görev ve projeler ile topluma hizmet çalışmalarını kapsayan programı, ifade eder. Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 137 İKİNCİ BÖLÜM Sosyal Sorumluluk Programı Kapsamındaki Faaliyetlerin Genel İlkeleri MADDE 5- (1) Öğrencilerin seviyelerine uygun, kendilerine, ailelerine ve topluma karşı saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı, bütün canlılarla birlikte doğaya ve çevreye, nesne ve eşyalara fayda ve estetik katacak, sorun çözen, resmî ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerileri gelişmiş, hayatlarını daha anlamlı ve değerli kılacak kişiler olarak yetişmeleri amacıyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, benimsenen tutum ve davranışlar, sergilenen tavır ve verilen mesajlar bakımından Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerini destekleyici nitelikte olmalıdır. (2) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, öğrencilerde iş birliği, dayanışma, etkili iletişim, empati, öz değerlendirme becerilerini ve öz güveni geliştirmeyi hedeflemeli; öğrenmeyi, araştırmayı, incelemeyi, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi özendirici, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirici nitelikte olmalıdır. (3) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla yürütülmesi esastır. Bu kapsamda yapılacak etkinlik, görev veya projelerin öğrencilere; liderlik, yönetim ve organizasyon, ekip içinde çalışma, koordinasyon gibi yetkinlikleri kazandırması hedeflenir. (4) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, eğitim, kültür ve turizm, sağlık, yardımlaşma ve dayanışma, doğa ve çevre sorunları, sıfır atık, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, afet ve acil durumlar, sosyal hizmetler gibi alanlar ile toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla okul içi ve okul dışı ortamlarda eğitim kurumları tarafından yürütülür. (5) Sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin, kurum kültürünü ve okul iklimini en iyi şekilde yansıtmasına ve okulun kurumsal kimliğini geliştirici nitelikte olmasına özen gösterilir. (6) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, öğrenci kulüplerinin faaliyet alanları dâhilinde gerçekleştirilebileceği gibi danışman rehberliğinde yürütülen etkinlik, görev veya proje ekibi tarafından da gerçekleştirilebilir. (7) Okullarda öğretmenler kurulu kararıyla “Sosyal Sorumluluk Kulübü” adı altında müstakil bir öğrenci kulübü de kurulabilir. (8) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, danışmanın gözetim ve sorumluluğunda planlanır. Bu faaliyetler öğrenci kulüpleri, öğrenci grupları, öğretmenler, gönüllü veliler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılabilir. (9) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerde tanımlanan etkinlik, görev veya projelerin taklit ve sıradanlıktan uzak, nitelikli olmasına önem verilir. 138 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 (10) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, ekip çalışması şeklinde gerçekleştirilir. Bir ekipte, farklı sınıf seviyelerinde ve şubelerde okuyan öğrenciler olabileceği gibi farklı okullarda öğrenim gören öğrenciler de yer alabilir. (11) Okul dışı etkinlik, görev veya projelerin planlanması ve uygulanmasında, çalışmaların yürütüleceği kurum ve kuruluşun olağan işleyişinin aksatılmamasına özen gösterilir. (12) Sosyal sorumluluk programı kapsamında iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar il/ilçe koordinatörler kurulunun teklifi ile valilik/kaymakamlıklarca belirlenir. (13) Konusu itibarıyla sosyal sorumluluk programı alanına giren ve Bakanlıkça yapılan iş birliği protokolleri bünyesindeki faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. (14) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili giderler, okul-aile birliği gelirleri ile öğrenciler/danışmanların buldukları ve okul yönetimince onaylanmış hayırseverler aracılığı ile de karşılanabilir. (15) Okul müdürü sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetleri “Okul Koordinatörü” sıfatıyla koordine etmekle yükümlüdür. Görev verilmesi hâlinde il/ilçe koordinatörler kuruluna katılım sağlar. (16) Öğrenciler, ortaöğretim süresi boyunca en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetleri yerine getirirler. Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında 20 saat olarak uygulanır. Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki her bir saat 60 dakika üzerinden değerlendirilir. (17) Sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülecek faaliyetler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğrencilerin korunması” başlıklı 158 inci maddesinde yer verilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir. (18) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir. Bu belgeler e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlenerek öğrenci gelişim dosyasında yer alması sağlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sosyal Sorumluluk Programı Kapsamındaki Faaliyetlerin Hazırlık, Uygulama ve Değerlendirme Aşamaları Hazırlık süreçleri MADDE 6- (1) Sosyal sorumluluk programı kapsamında yapılabilecek faaliyetler öğrenci/öğrenci grupları veya öğretmenler tarafından Etkinlik/Görev/Proje Teklif Formu (EK1) hazırlanarak okul müdürüne sunulur. (2) Okul müdürlüğünce Etkinlik/Görev/Proje Teklif Formunun (EK-1) uygun görülmesi durumunda danışman görevlendirmesi yapılır. Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 139 (3) Etkinlik/Görev/Proje Çalışma Planı (EK-2) oluşturularak okul müdürünün onayına sunulur. (4) Etkinlik/Görev/Proje Çalışma Planı (EK-2) onaylandıktan sonra danışman tarafından etkinlik, görev veya proje ekibi ile bir toplantı düzenlenir. Toplantıda, öğrencilere sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülecek etkinlik, görev veya projenin amacı, genel ilkeleri, kapsamı ve faaliyet sonu beklenen fayda ve kazanımlar hakkında bilgi verilir. Etkinlik, görev veya proje çalışma planı doğrultusunda iş bölümü yapılır. (5) Sosyal sorumluluk programı kapsamında gerçekleştirilmesi kararlaştırılan faaliyetler, okullarda diğer öğrencilere de duyurulur, okulun resmî internet sayfasında yayımlanır. Uygulama MADDE 7- (1) Etkinlik, görev veya proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm çalışmalar, Etkinlik/Görev/Proje Çalışma Planı (EK-2) dikkate alınarak yürütülür. (2) Etkinlik/görev veya projenin uygulanması sırasında oluşabilecek aksaklıklar ve engeller, danışman ve okul koordinatörünün desteğiyle giderilir. (3) Sosyal sorumluluk programı, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürütülür. (4) Uygulama sürecinde 6698 sayılı Kanunda yer verilen, kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan durumlar dışında öğrencilere ait kişisel veriler veli/vasi veya ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. (5) Sosyal sorumluluk programı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, örnek teşkil etmesi amacıyla okulun resmî internet sayfasında yayımlanır. Paylaşılan içeriklerde kişileri küçük düşürücü, faaliyetlerde yer alan kurumların kurumsal kimliğini zedeleyici herhangi bir unsura yer verilmez. Değerlendirme MADDE 8- (1) Danışman, öğrencilerin etkinlik, görev veya proje sürecinde yaptıkları çalışmaları Öğrenci Değerlendirme Formu (EK-3) ile değerlendirir. (2) Sosyal sorumluluk programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, görev veya projelerin sonunda öğrenciler Etkinlik/Görev/Proje Sonuçlandırma Formu (EK-4) doldurarak danışmana teslim eder. (3) Etkinlik, görev veya proje sürecinde yürütülen çalışmalara ait ek formlar ile yazılı, basılı ve dijital tüm dokümanlar proje bitiminde danışman tarafından dosya hâlinde okul müdürlüğüne sunulur. 140 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar İl koordinatörler kurulu MADDE 9- (1) İl genelinde iş birliği yapılabilecek kurum/kuruluşları belirler ve bunların okullara duyurusunu yapar. (2) İl genelinde sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin etkili ve verimli biçimde yürütülmesini sağlar. (3) İl genelinde iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlarla ortak düzenlenebilecek faaliyetler hakkında okulları bilgilendirir. (4) Sosyal sorumluluk programı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin türüne göre il genelinde önceden izin alınması gereken resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla yazışmaları organize eder. (5) Sosyal sorumluluk programı kapsamında il genelinde gerçekleştirilen faaliyetlerden ön plana çıkanların, örnek teşkil etmesi amacıyla il millî eğitim müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanmasını sağlar. (6) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili uygulama takvimini belirler. İlçe koordinatörler kurulu MADDE 10- (1) İlçe genelinde iş birliği yapılabilecek kurum/kuruluşları belirler ve bunların okullara duyurusunu yapar. (2) İlçe genelinde sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin etkili ve verimli biçimde yürütülmesini sağlar. (3) İlçe genelinde iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlarla ortak düzenlenebilecek faaliyetler hakkında okulları bilgilendirir. (4) Sosyal sorumluluk programı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin türüne göre ilçe genelinde önceden izin alınması gereken resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla yazışmaları organize eder. (5) Sosyal sorumluluk programı kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirilen faaliyetlerden ön plana çıkanların, örnek teşkil etmesi amacıyla ilçe millî eğitim müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanmasını sağlar. Okul koordinatörü MADDE 11- (1) Okul koordinatörü, okul içi ve okul dışı ortamlarda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetleri koordine etmekle yükümlüdür. Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 141 (2) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlar, etkinlik, görev veya proje ekipleri ve gönüllü velilere rehberlik eder. (3) Görev verilmesi halinde, il/ilçe koordinatörler kuruluna katılım sağlar. (4) Sosyal sorumluluk faaliyeti olarak uygulanmasına onay verilen etkinlik, görev veya proje için danışman görevlendirir. (5) Etkinlik, görev veya proje ekipleri tarafından hazırlanan çalışma planını onaylayarak, sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesini yapar. (6) Her eğitim ve öğretim yılı sonunda İzleme ve Değerlendirme Raporunu (EK-11) il/ilçe koordinatörler kuruluna sunar. (7) Etkinlik, görev veya projenin uygulanması sırasında oluşabilecek aksaklıklar ve engellerin çözümüne katkı sağlar. (8) Sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin, kurum kültürünü ve okul iklimini en iyi şekilde yansıtmasını ve okulun kurumsal kimliğini geliştirici nitelikte olmasını teşvik eder, bu yönde tedbir alır. (9) Faaliyetlere katılacak öğrencilerin ulaşım, araç-gereç temini, varsa konukların ağırlanması gibi konularda okul-aile birliği ile iş birliği yaparak ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli çalışmaları yapar. (10) Öğrencilerin ortaöğretim süresince sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlere katılmalarını teşvik eder ve destek verir. Bu çalışmalara katılım sağlayan öğrencilerin bilgilerinin öğrenci gelişim dosyası kapsamında yer alması için Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesini koordine eder. (11) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerde danışman olarak görev alan öğretmenin, yaptığı danışmanlık görevine dair bilgi/belgelerin MEBBİS’e işlenmesini sağlar. Danışman MADDE 12- (1) Öğrencilerin sosyal sorumluluk programı kapsamındaki etkinlik, görev veya projelere katılmaları için Veli İzin Belgesinin (EK-7) alınmasını sağlar. (2) Öğrencilerin, sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin niteliği, kapsamı ve amacı gibi hususlarda bilgilenmelerini sağlar. (3) Öğrenci Değerlendirme Formunu (EK-3) hazırlar ve öğrencilerin hazırlayacakları Etkinlik/Görev/Proje Sonuçlandırma Formu (EK-4) konusunda bilgilenmelerini sağlar. (4) Sosyal sorumluluk programı çalışmalarının planlama doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlar. (5) Sosyal sorumluluk programı kapsamında, okul dışında yapılacak faaliyetlerde öğrencilere refakat eder. 142 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 (6) Öğrencilerin etkinlik, görev veya proje yapacakları kurumların yetkilileri ile okul koordinatörünün bilgisi dâhilinde iletişime geçer. (7) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin daha verimli yürütülmesi için gerektiğinde sosyal sorumluluk programı okul koordinatörüne önerilerde bulunur. (8) Öğrencilerin ortaöğretim süresince sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlere katılmalarını teşvik eder. (9) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin öğrencilere verilen belgeleri Sosyal Etkinlik Modülüne işler. (10) Etkinlik, görev veya proje sürecinde yürütülen çalışmalara ait ek formlar ile yazılı, basılı ve dijital tüm dokümanları proje bitiminde dosya hâlinde okul müdürlüğüne sunar. Etkinlik, görev veya proje ekip üyeleri MADDE 13- (1) Danışman ile iş birliği hâlinde yapılacak faaliyetleri planlayarak danışmanın rehberliğinde Etkinlik/Görev/Proje Çalışma Planı’nı (EK-2) hazırlar. (2) Sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin gerekli, topluma faydalı olacağını ve kendisinin yetişmesine katkı sağlayacağını düşünerek, yapacağı çalışmaları titizlikle yürütür. (3) Etkinlik/Görev/Proje Çalışma Planı (EK-2) doğrultusunda yapılan iş bölümüne göre faaliyetlerini sürdürür. (4) Faaliyetlerin yürütüldüğü kurumun işleyişini olumsuz yönde etkileyecek, kurumsal kimliğine zarar verebilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınır. (5) Tutum ve davranışlarıyla okulunu en iyi şekilde temsil eder. (6) Sosyal Sorumluluk Programı Etkinlik/Görev/Proje Sonuçlandırma Formunu (EK4) doldurur. (7) Tamamlanan etkinlik, görev veya proje sonrasında yeni etkinlik, görev veya proje önerileri geliştirerek danışman ile paylaşır. (8) Danışmanın önerileri doğrultusunda çalışmalar yürüterek her aşamada danışmanı bilgilendirir. BEŞİNCİ BÖLÜM Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Hayat Boyu Öğrenme MADDE 14- (1) Öğrencilerin, ortaöğretim süresince öğretim programlarında yer alan kazanımları destekleyici nitelikte sanat, zanaat, spor, bilişim teknolojileri, yabancı dil, tasarım vb. alanlarda; ilgi, istidat, kabiliyetleri ile ihtiyaçları doğrultusunda seçecekleri uzaktan veya yüz yüze kurslar yoluyla bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek hayata hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 143 (2) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından sunulan uzaktan veya yüz yüze eğitim modülleri hakkında tanıtım çalışmaları yapılır. (3) Okul müdürü, Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamında değerlendirilen ve tanımlanan uzaktan veya yüz yüze eğitim modüllerine katılım sağlanması hususunda öğrencileri teşvik eder ve destek verir. Proje çalışmasına katılmaları sonrasında elde edilen belgeleri Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesini koordine eder. (4) Öğrenciler, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından sunulan uzaktan veya yüz yüze kurslara gönüllü olarak katılabilir. (5) Bu kurslara başvurular ilgili kurumların başvuru kanalları üzerinden gerçekleştirilir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce sunulan güncel kurs listesine https://eyaygin.meb.gov.tr/ ve https://www.hemba.gov.tr/, adreslerinden erişim sağlanabilir. Sertifikasyon MADDE 15- (1) Öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamındaki eğitim modüllerine katılımları sonrası elde ettikleri belgeler, sınıf veya şube rehber öğretmenleri tarafından Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir. (2) Müdür yardımcısı, öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamındaki eğitim modüllerine katılımları sonrası elde ettikleri belgelerin Sosyal Etkinlik Modülüne işlenip işlenmediğini kontrol ve takip eder. (3) Öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamındaki eğitimlere katılım sağlayarak aldıkları belgelerin öğrenci gelişim dosyasında yer alması sağlanır. Bu alandaki iş ve işlemler ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülür. Yürürlük MADDE 16 - (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 17 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 144 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 EKLER EK-1. Etkinlik/Görev/Proje Teklif Formu EK-2. Etkinlik/Görev/Proje Çalışma Planı EK-3. Öğrenci Değerlendirme Formu EK-4. Etkinlik/Görev/Proje Sonuçlandırma Formu EK-5. Etkinlik/Görev/Proje Örnekleri EK-6. Çalışma Takvimi EK-7. Veli İzin Belgesi EK-8. Etkinlik Çalışma Örnek Planı EK-9/a, EK-9/b. Görev Çalışma Örnek Planı EK-10/a, EK-10/b. EK-10/c. Proje Çalışma Örnek Planı EK-11. İzleme ve Değerlendirme Raporu Not: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilen kurslar ve eğitim sürelerine ait örnek listeler. Yüz Yüze Programlar için tıklayınız. Uzaktan Eğitim Programları için tıklayınız. Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 145 SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI ETKİNLİK/GÖREV/PROJE TEKLİF FORMU EK-1 ……………. Önerildiği Tarih: …/…/….. … ............................ Ad: … .......................... Alan: … .............................. Konusu: Sosyal Sorumluluk Program Okul Koordinatörü: Öğrenci Listesi Ad Soyad Öğrenci Numaras Snf 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. … .............................. Amac: … .............................. Özeti: … .............................. Hedef Kitlesi: … .............................. Katk Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar: … .............................. Kullanlacak Materyal, Araç ve Gereçler: … .............................. Süresi: (Gün/hafta veya ay olarak belirtilmelidir.) Yaplmas Planlanan Çalşmalar ve Süreleri: 1. 2. 3. … … .............................. Elde Edilmesi Beklenen Yararlar: Not: ( ................................... ) Bölüme Sosyal Sorumluluk Program kapsamnda yaplacak faaliyetin türüne göre “Etkinlik, Görev veya Proje” ibarelerinden uygun olan yazlacaktr. 146 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI ETKİNLİK/GÖREV/PROJE ÇALIŞMA PLANI EK-2 … ..................... Başlama ve Bitiş Tarihi: …../…../…… - …../…../…… … ..................... Ad: … ..................... Alan: Danşman: Sosyal Sorumluluk Program Okul Koordinatörü: … ..................... Katk Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar: … ..................... Uygulama Basamaklar 1. Gün/hafta/ay 2. Gün/hafta/ay 3. Gün/hafta/ay 4. Gün/hafta/ay 5. Gün/hafta/ay 6. Gün/hafta/ay 7. Gün/hafta/ay 8. Gün/hafta/ay 9. Gün/hafta/ay 10. Gün/hafta/ay … … ..................... Ekibinin İş/Görev Dağlm: Danşman Koordinatör İsim İmza İsim İmza Not: ( ......................... ) Bölüme Sosyal Sorumluluk Program kapsamnda yaplacak faaliyetin türüne göre “Etkinlik, Görev veya Proje” ibarelerinden uygun olan yazlacaktr. Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 147 SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU EK-3 … ..................... Ad: … ..................... Alan: Danşman Ad Soyad: Öğrencinin Ad Soyad: Sra No Öğrenci Değerlendirme Ölçütleri 1 … ..................... planlanmasna katk sağlad m? Katks ne ölçüde oldu? 2 … ..................... sorumluluğu ve çalşma disiplini nasld? 3 … ..................... araç-gereci koruyup amacna uygun şekilde kulland m? 4 EK 2 Etkinlik/Görev/Proje Çalşma Plan doğrultusunda kendisine tanml görevleri tamamlad m? 5 … ..................... tantm çalşmalarna katk sağlad m? 6 … ..................... Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak iletişim becerilerini sergiledi mi? 7 … ..................... uygulamalarnda tutum ve davranşlarnda okulunu en iyi şekilde temsil etti mi? 8 … ..................... sonrasnda yeni öneriler geliştirebildi mi? 9 Ek 4 Etkinlik/Görev/Proje Sonuçlandrma Formunu tam ve eksiksiz doldurdu mu? Danşman İmza Tarih Not: ( ......................... ) Bölüme Sosyal Sorumluluk Program kapsamnda yaplacak faaliyetin türüne göre “Etkinlik, Görev veya Proje” ibarelerinden uygun olan yazlacaktr. 148 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI ETKİNLİK/GÖREV/PROJE SONUÇLANDIRMA FORMU EK-4 Öğrencinin Ad Soyad: … ..................... Ad: … ..................... Danşman: … ..................... Okul Koordinatörü: Hedef Kurum/Kuruluş/Kitle: … ..................... Amac: … ..................... Konusu: Aşağdaki sorular gerçekleştirdiğiniz etkinlik/görev/projeleri göz önünde bulundurarak cevaplaynz. Ne tür zorluklar ve problemlerle karşlaştnz? Bunlara karş ürettiğiniz çözümler nelerdi? Bu .................................. neler öğrendiniz? Size neler katt? Bu .......................... yardm aldnz m? Aldğnz yardm belirtiniz. Sosyal sorumluluk program kapsamnda yürütülen faaliyetler ile gerçekleştirmek istediğiniz amaçlara ulaşabildiniz mi? Açklaynz. Kazandğnz tecrübeleri hayatnza yanstmak istiyor musunuz? Bu tecrübeler öz değerlendirme yapmanz sağlad m? Açklaynz. Not: ( ......................... ) Bölüme Sosyal Sorumluluk Program kapsamnda yaplacak faaliyetin türüne göre “Etkinlik, Görev veya Proje” ibarelerinden uygun olan yazlacaktr. Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 149 SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI ETKİNLİK/GÖREV/PROJE ÖRNEKLERİ EK-5 SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI ÇALIŞMA ALANLARI ETKİNLİK GÖREV PROJE Toplum Sağlğ Sağlkl yaşam veya hfzsshha konularna odaklanan bir kampanyann hazrlanmas, İyi beslenme ve bunun toplum için önemi hakknda bir çalşmann başlatlmas Bilinçli tüketim çalşmalar, Sağlkl yaşam ve spor kültürü, eğitim ve uygulama çalşmalar, Toplumun yaşl üyelerine yardm etmeyi amaçlayan bir projenin oluşturulmas, Güvenli gda kullanm ile ilgili riskler ve önerilerin yer aldğ basl ve dijital içeriklerin hazrlanmas, Toplumsal Sorunlar İnsanlarn öncelikli sorunlarnn neler olduğu hakkndaki düşüncelerini öğrenmek için okul içinde/dşnda bir araştrma veya anket yaplmas, sonuçlarnn yaymlanmas ve sunulmas, Yaşllarla ilgili çalşmalar (ziyaretler, okuma-sohbetmüzik-küçük tiyatro çalşmalar…), Toplumsal duyarllk ve dikkat çekme çalşmalar ( çocuk işçiliği, trafik kültürü, yardmseverlik…), Hastane ziyaretleri (Eğitim desteği-kitap okuma-sosyal destek çalşmalar) Şehirde/bölgede iz brakan kişilerin geçmişlerinin araştrlmas, toplum liderleriyle/kanaat önderleriyle röportajlarn yaplmas ve bunlarla ilgili makalelerin/ metinlerin/ okuma parçalarnn yazlmas, Sözlü tarih gruplar, mahalle, ilçe veya ildeki 80 yaş ve üzeri yaşllar evinde ziyaret, röportaj usulüyle yörenin kültür, eğitim, gelenek, cenaze, düğün, mahalle kültürü, oyun, dostluk, mizah vb. tarihine ilişkin verilerin toplanmas ve kitaplaştrlmas, Engelsiz yaşam için okul içi ve okul dş ortamlarn düzenlenmesi ve bilgilendirme çalşmalar, Doğa ve Çevre, Yeşil Dönüşüm, Sfr Atk Çevre çalşmalar (Atk PilAtk Yağ - elektrikli/elektronik eşyalarn geri dönüşümüçöplerin ayrştrlarak Okulun veya diğer ortak alanlarn içindeki ve dşndaki çöpleri azaltma çalşmalarnn yaplmas, Elde edilecek ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağtlmas amacyla bahçelerin oluşturulmas, 150 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 toplanması) bilgilendirme ve kampanya düzenleme, Orman, park veya bahçelere fidan dikmek için kampanyaların başlatılması, Okuldaki ve mahalledeki içme suyunun ve toprak analizlerinin yapılarak toplumun bilgilendirilmesi, Doğal bitki örtüsüne sahip boş arazilerde düzenleme, iyileştirme ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, İldeki endemik bitkileri tespit, bilgi ve fotoğraf etkinliği, Orman ve dağ yürüyüşü, ormanların temizliği, temiz su kaynaklarını koruma grubu etkinliği, Yağmur suyunu depolama, Nisan yağmurlarını küçük şişelere doldurup hediye etme grupları oluşturma, Okulda ve mahallede geri dönüşüm çalışmalarının yapılması, Geri dönüşüm ekiplerinin kurularak şehirlerin merkezi yerlerine okul logolu kutuların konulması ve kategorize edilmiş malzemelerin yeniden değerlendirilmesi, Güvenlik Bir güvenlik sorunuyla ilgili bir kamu hizmeti duyurusunun hazırlanması, Suç/ bağımlılık/ şiddet karşıtı bir internet sitesi/ okul gazetesi/ bülten/ tiyatro oyunun hazırlanması, Küçük çocuklara ebeveynleri yokken evde nasıl güvende kalacaklarını öğreten bir mobil uygulama hazırlanması ve bunun imkânları kısıtlı okullarda tanıtılması, Sanat Öğrenciler ile birlikte bir sanat etkinliğine ev sahipliğinin yapılması, Sanatsal çalışmalarda geri dönüşüm ürünlerinin kullanılması, İnsan hakları gibi bir kavram etrafında öğrenciler tarafından oluşturulan Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 151 Yazar, şair, devlet adamı, mezarlarını tespit, ziyaret ve mezar bakımı, Büyük bilim ve sanat insanlarının eserlerini araştırarak gerçekleştirilebilecek vasiyetlerini yerine getirme faaliyeti, 3-10 yaş arasındaki çocuklar/öğrenciler için çocuk şiirleri, masallar, şarkılar ve hikâyelerden oluşan seslendirme setlerinin oluşturulması, eserleri sergilemek için bir müzayedenin düzenlenmesi, Okul çevresinde/ mahallede yaşayanların katılımıyla sanatsal faaliyetlere yer verilen “sanat haftası” düzenlenmesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mahalleye/şehre yeni taşınanlar için yönlendirici ve bilgilendirici el rehberlerinin/haritaların hazırlanması ve faydalı kaynakların vurgulanması, Hoşgörü ve farklılıkları anlamayı teşvik eden posterlerin veya kolajların yapılması ve yayınlanması, Şiddet veya zorbalık karşıtı bir kampanyanın başlatılması, Yaşlı ve engellilerin kullandıkları bastonların zemine temas eden lastik aparatlarını hediye etme etkinliği, Görme engelliler için okuma-seslendirme çalışmaları, Dezavantajlı gruplar için okuma-yazma ve eğitim desteği çalışmaları, Kimsesiz, yaşlı ve engelli kişilerin evlerindeki basit tamirat işlerini yapma, Kardeş okul projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler için kitapkırtasiye-oyuncak-giysiayakkabı sağlama ve gönderme çalışmaları, İhtiyacı olan bir okul ya da kurum için eğitim materyali geliştirme, Hasat mevsimi projesi: Yörenin özelliğine göre üretimi yapılan tarımsal ürünlerin hasat mevsiminde gönüllü yardım ekiplerinin oluşturularak çiftçilerimize yardım edilmesi, İl sağlık müdürlükleriyle iş birliği içerisinde köy ve mahallelerdeki uygun görülen aile sağlığı merkezlerine ilaç, bebek maması ve bezi gibi sağlık malzemelerinin teminine yönelik kampanya çalışması, Hayvanları Koruma Kuş yuvalarının oluşturulması, Hayvanlar için yuva ve kulübelerin inşa edilmesi, 152 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 Kuşları beslemek için otomatların hazırlanması, Mahalle, köy veya ilçedeki kuşları araştırma, hakkında bilgi toplama, seslerini veya uçuşlarını kayda çekme, Seher vakti bülbül sesi kayda alma, öğrencilerle paylaşma, Vahşi yaşam koruma alanları için kulübelerin oluşturulması, Okulumuz Öğrenmeyi teşvik etmek ve okulların toplum açısından önemini vurgulamak amacıyla okulun dışı için bir duvar resminin tasarlanması ve boyanması, Küresel ve yerel meselelerin anlaşılmasını sağlamak için yoksulluk, çeşitlilik, eşitlik, sürdürülebilirlik gibi kavramlar hakkında öğrenciler tarafından düzenlenecek bir konferansın/toplantının/masa başı çalışmasının/ münazaranın organize edilmesi. Bu çalışmalarda ara oturumların düzenlenmesi, uzman konuşmacıların davet edilmesi, Kütüphanelerin önemi ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması çalışmaları, Okul bahçesinin yeniden düzenlenmesi, oyun ve spor alanları oluşturma, Köy okullarında ortam düzenleme-tamirat ve boyama çalışmaları, Köy okullarında kütüphane-laboratuvarmüzik odası vs. oluşturma, Akran Rehberliği Okuma yazma ve ev ödevleri konularında alt sınıflara yardımcı olunması, Türkçemizin doğru ve etkili kullanılmasına yönelik broşürler ve el ilanlarının hazırlanması, Hastanelerdeki ve koruma altındaki çocuklara kitap okunması/hediye edilmesi, Bir çocuk kitabının/ hikâye/ masal/ okuma parçasının yazılması, Okulda özel gereksinimli çocuklar için bir arkadaşlık sisteminin kurulması, Öğrencilerin Korunması Sosyal medya riskleri ve doğru kullanımı hakkında bilgilendirme çalışmaları, Bilişim araçlarının amacı dışında kullanımının ve teknoloji bağımlılığının Öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyen ve sağlığına zarar veren, her türlü bağımlılıkla mücadele çalışmaları, Öğrencilerin; fiziksel ve ruhsal yönden korunmalarına yönelik çalışmalar, Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 153 önüne geçilmesini sağlayıcı çalışmalar, Değerler Eğitimi Değerler eğitimi faaliyetleri, Nezaket ekipleri kurularak nezaket ifade eden kelime ve cümleleri içeren kartların vatandaşlara hediye edilmesi etkinliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda şehir merkezinde, mesleki ve teknik Anadolu liseleri yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencilerinin hazırladığı yiyecek ve içecekleri çocuklara ikram etme etkinliği, TİTİZ ekipleri: Okullarda Tebrik, Taziye ve Ziyaret amaçlı kurulacak ekipler (doğum, vefat, ameliyat, hastalık vb. sebeplerle yapılacak ziyaretler), “Askıda meyve projesi” kapsamında kent meydanı, parklar ve otobüs durakları gibi mekânlarda mevsim meyvelerinden oluşan paketlerin hazırlanarak çocuklara ikram edilmek üzere askılara bırakılması, Kent Estetiği Kent estetiği ve kent mobilyaları bakım ve güzelleştirme çalışmaları, Oluşturulan etkinlik gruplarının sokakları güzelleştirme faaliyetleri, Belediye fen işlerinde gönüllü olarak görev alma, Kent merkezindeki çeşmelere tasarruflu sensörler takma, atık çeşme sularını bitki sulama amaçlı geri kazandırma, Eskimiş tanıtım tabelalarını yenileme, değiştirme projesi: Öğrencilerin gözüyle önemli eser, bina, ağaç, toprak, bahçe vb. önüne, bunların geleceğe bırakılan emanetler olduğu ve korunması gerektiği temalı eğlenceli tabelalar hazırlama, 154 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 ÇALIŞMA TAKVİMİ EK-6 SIRA NO FAALİYET KOORDİNE, SORUMLU, KATILIMCILAR TOPLANTI TARİHİ 1 İl düzeyinde Sosyal Sorumluluk Program çalşmalar koordinasyon toplants Katlmclar: İl koordinatörünün başkanlğnda, il millî eğitim müdürlüğünce belirlenen, iki ilçe koordinatörü ile Ortaöğretim, Meslekî ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağl okul ve kurumlardan birer okul müdüründen oluşur.  Ağustos aynn son haftas  Haziran aynn ikinci haftas 2 İlçe düzeyinde Sosyal Sorumluluk Program koordinasyon toplants Katlmclar: İlçe koordinatörünün başkanlğnda, ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenen Ortaöğretim, Meslekî ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağl okul ve kurumlardan birer okul koordinatöründen oluşur.  Eylül aynn birinci haftas  Haziran aynn üçüncü haftas 3 Okul düzeyinde Sosyal Sorumluluk Program çalşmalar koordinasyon toplants Katlmclar: Okul müdür ve müdür yardmclar ile öğretmenler  Eylül aynn birinci haftas  Okul müdürünün gerekli gördüğü durumlarda Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 155 EK-7 VELİ İZİN BELGESİ Velisi bulunduğum...........sınıfı..........nolu… isimli öğrencinin … / … /20.. tarihinde/ … / … / 20.. - … / … /20.. tarihleri arasında planlanan Sosyal Sorumluluk Programına katılmasını uygun gördüğümü bildiririm. … / … / 20... (İmza) Veli Adı Soyadı Adres : Tel : 156 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI ETKİNLİK ÇALIŞMA ÖRNEK PLANI EK-8 Etkinlik Başlama ve Bitiş Tarihi: 02/01/2024- 05/01/2024 Etkinlik Ad: Kuş yuvalarnn oluşturulmas Etkinlik Alan: Hayvanlar Koruma Danşman: …. Sosyal Sorumluluk Program Okul Koordinatörü: …. Etkinliğe Katk Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar: Tarm ve Orman Müdürlüğü, Belediye, Muhtarlk, Etkinlik Uygulama Basamaklar 1. Gün: ‐ Etkinliğe katlan öğrencilere etkinliğin amac, genel ilkeleri, kapsam ve faaliyet sonu beklenen fayda ve kazanmlar hakknda danşman tarafndan bilgilendirme toplants yaplmas. ‐ Etkinlikte görev alacak öğrencilerin görev tanmlarnn belirlenerek iş bölümü yaplmas. 2. Gün: - Etkinlikte paydaş olarak belirlenecek kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilerek etkinlik hakknda bilgi verilmesi. (Tarm ve Orman Müdürlüğü, Belediye, Muhtarlk…) - Etkinliğin yaplacağ yerin belirlenmesi. - Kuş yuvalarnn yapm için gerekli malzemelerin tespiti ve temini. 3. Gün: - Kuş yuvalarnn yapm, boyanmas ve etkinliğin yaplacağ yere konulacak hâle getirilmesi. 4. Gün: - Etkinliğin yaplacağ yerde belirlenen ağaçlara kuş yuvalarnn aslmas. - Yaplan etkinliğin okul internet sitesinde paylaşlmas. Etkinlik Ekibinin İş/Görev Dağlm: ‐ Etkinlik tantm ve bilgilendirme çalşmalar (Danşman) ‐ Etkinlik paydaş kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin planlanmas ve destek sağlanmas (Okul koordinatörü, danşman, ekip üyesi/üyeleri) ‐ Okulun internet sitesinde etkinliğin tantmnn yaplmas (ekip üyesi/üyeleri) ‐ Atölye ve saha çalşmalarnn organizasyonu (ekip üyesi/üyeleri) ‐ Kuş yuvalarnn hazrlanmasna yönelik çalşmalar (ekip üyesi/üyeleri) Danşman Koordinatör İsim İmza İsim İmza Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 157 SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI GÖREV ÇALIŞMA ÖRNEK PLANI EK-9/a Görev Başlama ve Bitiş Tarihi: 04/03/2024- 12/04/2024 Görev Ad: Görme engelliler için okuma-seslendirme çalşmalar Görev Alan: Sosyal Yardmlaşma ve Dayanşma Danşman: ….. Sosyal Sorumluluk Program Okul Koordinatörü: …….. Göreve Katk Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar: İl Halk Kütüphaneleri, Kültür Merkezleri, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşlar, Yerel Radyolar Görevin Uygulama Basamaklar 1. Hafta: - Göreve katlan öğrencilere görevin amac, genel ilkeleri, kapsam ve faaliyet sonu beklenen fayda ve kazanmlar hakknda danşman tarafndan bilgilendirme toplants yaplmas. - Görev kapsamndaki faaliyetlere katlacak öğrenciler arasnda iş bölümü yaplmas. - Görevin gerçekleştirileceği yerleşim biriminde sunulacak hizmete ihtiyaç duyan görme engelli vatandaşlarn belirlenmesi. 2. Hafta: - Görevin gerçekleştirilmesinde destek sağlanabilecek ve işbirliği yaplacak kurum ve kuruluşlarn belirlenmesi. - Görme engelliler için okuma-seslendirme çalşmalarnda kullanlacak materyallerin belirlenmesi. - Okuma-seslendirme çalşmalarnn gerçekleştirileceği mekânn belirlenmesi. - Okuma-seslendirme çalşmalarnda gerekli olacak teknik alt yapnn hazrlanmas. 3. Hafta: - Okuma-seslendirme çalşmalarna başlanmas. - Okuma-seslendirme çalşmalarna devam edilmesi. - Oluşturulan kaytlarn alfabetik listesinin oluşturulmas. 4. Hafta: - Okuma-seslendirme çalşmalarna devam edilmesi. - Oluşturulan kaytlarn alfabetik listesinin oluşturulmas. 5. Hafta: - Okuma-seslendirme çalşmalarna devam edilmesi. - Oluşturulan kaytlarn alfabetik listesinin oluşturulmas. 6. Hafta: - Oluşturulan kaytlarn görme engelli vatandaşlarmzn erişim sağlayabileceği dijital kütüphanenin oluşturulmas. - Görme engelli vatandaşlarmzn erişim sağlayacaklar dijital kütüphanenin yaymlanacağ platformun tantmnn yaplmas. - Hizmetin sunulmas. Görev Ekibinin İş Paylaşm: ‐ Görevin tantm ve bilgilendirme çalşmalar (Danşman) ‐ Görevin paydaş kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin planlanmas ve destek sağlanmas (Okul koordinatörü, danşman, ekip üyesi/üyeleri) ‐ Okulun internet sitesinde görevin tantmnn yaplmas (ekip üyesi/üyeleri) ‐ Okuma-seslendirme çalşmalarnda kullanlacak materyallerin belirlenmesi (ekip üyesi/üyeleri) ‐ Okuma-seslendirme çalşmalar (ekip üyesi/üyeleri) ‐ Dijital kütüphanenin oluşturmasna yönelik çalşmalar (ekip üyesi/üyeleri) Danşman İsim İmza Koordinatör İsim İmza 158 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI GÖREV ÇALIŞMA ÖRNEK PLANI EK-9/b Görev Başlama ve Bitiş Tarihi: 22/04/2024- 17/05/2024 Görev Ad: Ben Her Yerde Varm Kapsamnda Meslek Liseliler Kardeşleriyle Buluşuyor Görev Alan: Sosyal Yardmlaşma ve Dayanşma Danşman: ….. Sosyal Sorumluluk Program Okul Koordinatörü: Göreve Katk Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar: Kamu Kurumlarndan İlgili İl Müdürlükleri, Yerel Yönetimler Görevin Uygulama Basamaklar 1. Hafta: - Göreve katlan öğrencilere görevin amac, genel ilkeleri, kapsam ve faaliyet sonu beklenen fayda ve kazanmlar hakknda danşman tarafndan bilgilendirme toplants yaplmas. - Görev kapsamndaki faaliyetlere katlacak öğrenciler arasnda iş bölümü yaplmas. - Görevin gerçekleştirileceği yerleşim biriminde sunulacak hizmete ihtiyaç duyan ortaokullarn belirlenmesi. 2. Hafta: - Görevin gerçekleştirilmesinde destek sağlanabilecek ve işbirliği yaplacak kurum ve kuruluşlarn belirlenmesi. - Ortaokul öğrencileri için yaplacak meslek lisesi tantm çalşmalarnda öğrencilerin kendi bölümleri kapsamnda hazrlamş olduklar ürünlerin hangilerinin sunulacağnn belirlenmesi. - Meslek liselerinin tantm çalşmalarnn gerçekleştirileceği mekânn belirlenmesi. 3. Hafta: - Meslek lisesi tantm çalşmalarna başlanmas. - Meslek lisesi tantm çalşmalarna devam edilmesi. - Yaplan tantm çalşmalarnn ve kullanlan materyallerin kaydnn tutulmas. 4. Hafta: - Meslek lisesi tantm çalşmalarna devam edilmesi. - Tutulan kaytlarn listesinin oluşturulmas. 5. Hafta: - Meslek lisesi tantm çalşmalarna devam edilmesi. - Tutulan kaytlarn listesinin oluşturulmas. 6. Hafta: - Oluşturulan kaytlarn meslek liselerini tanmak isteyen ortaokul öğrencilerinin erişim sağlayabileceği Mesleğim Hayat Portalinde dijital kütüphanelere dönüştürülmesi. - Ortaokul öğrencilerimizin erişim sağlayacaklar dijital kütüphanenin yaymlanacağ Mesleğim Hayat Portalinin tantmnn yaplmas. - Hizmetin sunulmas. Görev Ekibinin İş Paylaşm: ‐ Görevin tantm ve bilgilendirme çalşmalar (Danşman) ‐ Görevin paydaş kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin planlanmas ve destek sağlanmas (Okul koordinatörü, danşman, ekip üyesi/üyeleri) ‐ Okulun internet sitesinde görevin tantmnn yaplmas (ekip üyesi/üyeleri) ‐ Meslek lisesi tantm çalşmalarnda kullanlacak ürünlerin belirlenmesi (ekip üyesi/üyeleri) ‐ Meslek lisesi tantm çalşmalar (ekip üyesi/üyeleri) ‐ Dijital kütüphanenin oluşturmasna yönelik çalşmalar (ekip üyesi/üyeleri) Danşman Koordinatör İsim İmza İsim İmza Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 159 SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI PROJE ÇALIŞMA ÖRNEK PLANI EK-10/a Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 12/02/2024 - 03/06/2024 Proje Adı: Çevresel Sürdürülebilirlikte Genç Katılımının Artırılması Proje Alanı: Doğa ve Çevre, Yeşil Dönüşüm, Sıfır Atık Danışman: …… Sosyal Sorumluluk Programı Okul Koordinatörü: …… Projeye Katkı Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Belediye, Kaymakamlık, Üniversite, Muhtarlık Proje Uygulama Basamakları 1. Ay: Eğitim Etkinlikleri ve Seminerler - Projeye katılan öğrencilere projenin amacı, genel ilkeleri, kapsamı ve faaliyet sonu beklenen fayda ve kazanımlar hakkında danışman tarafından bilgilendirme toplantısı yapılması. - Projede görev alacak öğrencilerin görev tanımlarının belirlenerek iş bölümü yapılması. - Projenin tanıtımına yönelik okulun internet sitesinde haber yapılması. - Paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile tüm okul öğrencilerine sürdürülebilirlik seminerlerinin düzenlenmesi ve atölye çalışmalarının yapılması. - Seminerlerde sürdürülebilirlik, çevre koruma ve iklim değişikliği konularında öğrencilerin bilgilendirilmesi. 2. Ay: Eğitim Materyalleri Hazırlama - Sürdürülebilirlik, çevre koruma ve iklim değişikliği konularında eğitim materyallerinin hazırlanması. - Videolar, infografikler, interaktif sunumlar gibi çeşitli öğrenme materyallerinin geliştirilmesi. - Öğrencilere eğitmenlik becerileri, sunum teknikleri ve çevresel sürdürülebilirlik konularında derinlemesine bilgilerin verilmesi. 3. Ay: Genç Çevrecileri Yetiştirme (Akran Eğitimi) - Ekipte görev alan öğrenciler tarafından çevresel sürdürülebilirlik konusunda okulun diğer öğrencilerine hazırlanan eğitim materyallerini sunmaları. - Ekipte görev alan öğrenciler tarafından çevresel sürdürülebilirlik konusunda bulundukları yerleşim birimindeki diğer okulların öğrencilerine hazırlanan eğitim materyallerini sunmaları. 4. Ay: Online Eğitim Platformu - Çevresel sürdürülebilirlik konusundaki eğitim materyallerinin çevrimiçi bir platformda paylaşılması. - Öğrencilerin ve topluluk üyelerinin kendi seviyelerinde öğrenmelerini sağlamak için interaktif derslerin sunulması. Proje Ekibinin İş/Görev Dağılımı: - Proje tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları (Danışman) - Proje paydaşı kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin planlanması ve destek sağlanması (Okul koordinatörü, danışman, ekip üyesi/üyeleri) - Okulun internet sitesinde proje tanıtımının yapılması (ekip üyesi/üyeleri) - Seminer ve atölye çalışmalarının organizasyonu (ekip üyesi/üyeleri) - Eğitim materyalinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar (ekip üyesi/üyeleri) - Akran eğitimlerine yönelik çalışmalar (ekip üyesi/üyeleri) - Çevrimiçi Eğitim Platformu hazırlanmasına yönelik çalışmalar (ekip üyesi/üyeleri) Danışman Koordinatör İsim İmza İsim İmza 160 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI PROJE ÇALIŞMA ÖRNEK PLANI EK-10/b Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 11/03/2024 - 14/06/2024 Proje Adı: Ben Her Yerde Varım Kapsamında Okulların Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması Proje Alanı: Okulumuz Danışman: …… Sosyal Sorumluluk Programı Okul Koordinatörü: Projeye Katkı Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar: İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Belediye, Kaymakamlık, Muhtarlık Proje Uygulama Basamakları 1. Ay: Eğitim Etkinlikleri ve Seminerler - Projeye katılan öğrencilere projenin amacı, genel ilkeleri, kapsamı ve faaliyet sonu beklenen fayda ve kazanımlar hakkında danışman tarafından bilgilendirme toplantısı yapılması. - Projede görev alacak öğrencilerin görev tanımlarının belirlenerek iş bölümü yapılması. - Projenin tanıtımına yönelik okulun internet sitesinde haber yapılması. - Paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile öğrencilerin köy okullarında gerçekleştirilecek tamirat ve tadilat çalışmaları konusunda bilgilendirilmesi. 2. Ay: Tamirat - Tadilat Materyalleri Hazırlama - Tamirat yapılacak okulların ve bu okullardaki mevcut durumun fizibilite çalışmasının yapılması. - Okullarda tespit edilen sorunlara yönelik uygulanacak çözüm yöntemlerinin ve tamirat esnasında kullanılacak materyallerin belirlenmesi ve hazırlanması. 3. Ay: Genç Tamircileri Yetiştirme (Akran Eğitimi) - Belirlenen okullara danışman öğretmen rehberliğinde ekipte görev alan öğrenciler tarafından gidilerek soruna yönelik çalışmanın yapılması. - Ekipte görev alan öğrenciler tarafından yapılan tamirat çalışmalarının kaydının tutulması. - Ekip üyelerinin yaptığı çalışmaların öncesi/sonrası şeklinde okul internet sitesinde paylaşılması. Proje Ekibinin İş/Görev Dağılımı: - Proje tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları (Danışman) - Proje paydaşı kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin planlanması ve destek sağlanması (Okul koordinatörü, danışman, ekip üyesi/üyeleri) - Okulun internet sitesinde proje tanıtımının yapılması (ekip üyesi/üyeleri) - Seminer ve atölye çalışmalarının organizasyonu (ekip üyesi/üyeleri) - Çalışmalarda kullanılacak yöntem ve materyallerin belirlenmesine yönelik çalışmalar (ekip üyesi/üyeleri) - Çalışma esnasında gerekli kayıtların tutulması ve fotoğraflamanın yapılması (ekip üyesi/üyeleri) Danışman Koordinatör İsim İmza İsim İmza Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 161 SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI PROJE ÇALIŞMA ÖRNEK PLANI EK-10/c Proje Uygulama Basamakları 1. Ay: Eğitim Etkinlikleri ve Seminerler - Projeye katılan öğrencilere projenin amacı, genel ilkeleri, kapsamı ve faaliyet sonu beklenen fayda ve kazanımlar hakkında danışman tarafından bilgilendirme toplantısı yapılması. - Projede görev alacak öğrencilere görev tanımlarının belirlenerek iş bölümü yapılması. - Projenin tanıtımına yönelik okulun internet sitesinde haber yapılması. - Paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile öğrencilere kompost eğitimi seminerlerinin düzenlenmesi ve bahçe çalışmalarının yapılması. - Seminerlerde doğa ve iklim değişikliği konularında öğrencilerin bilgilendirilmesi. 2. Ay: Soğuk Kompost Yöntemini Hazırlama - Soğuk kompost yöntemi için öncelikle bahçenin uygun bir yerinde, yaklaşık 1m3 lük kompost alanı oluşturulur. - Kompost yapımı için yeşil ve kahverengi gıda atıkları kullanılmaktadır. - Kompost işlemi için önce kahverengi, sonra yeşil malzemeler konulur. Bu işlem alan dolana kadar devam ettirilir. - Kompostun içeriğinde üçte bir oranında azotça zengin yeşil malzemeler ve üçte iki oranında da karbon bakımından zengin kahverengi malzemeler olmalıdır. - Yeşil Malzemeler: Azot bakımından zengin malzemeleri içermektedir. Bunlar çim biçim artıkları, taze sebze meyve kabukları ve artıkları, yaş taze otlar, çay ve kahve atıkları, yapraklar, taze çiftlik gübresi. - Kahverengi Malzemeler: Karbon bakımından zengin malzemeleri içermektedir. Bunlar dal parçaları, ağaç kabukları, testere tozu, talaş, gazete kâğıdı, - Karışımın çürüme işlemini hızlandırmak için su eklenebilir ancak karışımın çok ıslak olmaması gerekir. - Çam iğneleri, - Hızlı Kompost Yapmanın Püf Noktaları: - Kahverengi +Yeşil karışımı düzgün yapılmalı. - Kompost yığını düzenli olarak karıştırılmalı. (5-7 günde bir) - Nem oranı kontrol edilmelidir. - Kompost yığını karıştırmadan sonra ısınmıyor ise karıştırmaya son verilir. 4 hafta olgunlaşması beklenir. 3. Ay: Öğrenci Eğitimi - Ekipte görev alan öğrenciler tarafından kompost yöntemi konusunda okulun diğer öğrencilerine hazırlanan soğuk kompost yöntemini sunmaları. - Ekipte görev alan öğrenciler tarafından soğuk kompost yöntemi konusunda bulundukları yerleşim birimindeki diğer okul öğrencilerine hazırlanan kompost yöntemini sunmaları. Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 02/01/2024 - 02/06/2024 Proje Adı: Soğuk Kompost Hazırlanması Proje Alanı: Doğa ve Çevre Danışman: …… Sosyal Sorumluluk Programı Okul Koordinatörü: …… Projeye Katkı Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Belediyeler 162 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 4. Ay: Çevrimiçi Eğitim Platformu - Soğuk kompost konusundaki evrensel atıkları çevrimiçi bir platformda paylaşılması. - Öğrencilerin ve topluluk üyelerinin kendi seviyelerinde öğrenmelerini sağlamak için interaktif sunumların yapılması. 5. Ay: Hazırlanan Soğuk Kompostların Faydaları - Soğuk kompostun faydaları tüm öğrencilere anlatılır. (Toprağa organik madde sağlar, solucanları çekerler. Yararlı toprak mikroorganizmalarının faaliyeti artar, toprağın su tutma kapasitesini artırır, toprağı yumuşatır, geçirgenliğini artırır.) 6. Ay: Tamamlanan Soğuk Kompostlar - Tamamlanan soğuk kompostlar okul bahçesindeki ağaç diplerine dökülerek verimli olmaları sağlanır. Proje Ekibinin İş/Görev Dağılımı: - Proje tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları (Danışman) - Proje paydaşı kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin planlanması ve destek sağlanması (Okul koordinatörü, danışman, ekip üyesi/üyeleri) - Okulun internet sitesinde proje tanıtımının yapılması (ekip üyesi/üyeleri) - Seminer ve bahçe çalışmalarının organizasyonu (ekip üyesi/üyeleri) - Soğuk kompost materyalinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar (ekip üyesi/üyeleri) - Öğrenci eğitimlerine yönelik çalışmalar (ekip üyesi/üyeleri) - Online Eğitim Platformu hazırlanmasına yönelik çalışmalar (ekip üyesi/üyeleri) Danışman Koordinatör İsim İmza İsim İmza Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 163 SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-11 İl Adı: İlçe Adı: Kurum Adı: 1. Okulunuzda Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında tamamlanan sosyal sorumluluk programı çalışma alanları nelerdir? 2. Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında okulunuzda tamamlanan etkinlik/görev/proje başlıkları nelerdir? 3. Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında tamamlanan; - Etkinlik sayısı : - Görev sayısı : - Proje sayısı : 4. Okulunuzda Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında tamamlanan faaliyetlerde okul-aile birliğinden yeterli destek alındı mı? Evet/Hayır ise açıklayınız? 5. Okulunuzda Sosyal Sorumluluk Kulübü var mıdır? 6. Sosyal sorumluluk programı hangi yöntem ile yapıldı? - Etkinlik/görev/proje ekibi oluşturularak, - Sosyal sorumluluk kulübü olarak, - Öğrenci kulübü faaliyeti olarak, 7. Okulunuzda Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerde kaç öğretmen danışmanlık görevi almıştır? 8. Sosyal sorumluluk programı kapsamında iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar hangileridir? 9. Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili giderlerin karşılanmasında destek olan paydaşlar kimlerdir? 10. Okulunuzda Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında yapılan etkinlik/görev/projelerin topluma sağladığı katkılar nelerdir? 11. Okulunuzda Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerde sınıf düzeyinde kaç öğrenci görev almıştır? - Hazırlık Sınıfı : - 9. Sınıflar : - 10.Sınıflar : - 11.Sınıflar : - 12.Sınıflar : Toplam : 164 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sayı 02 Konu: Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ve Eki Çizelgede Değişiklik Yapılması Tarih 02/02/2024 Kurulda Görüşülme Tarihleri 23/01/2024 Önceki Kararın Tarih ve Sayısı 20/02/2014-9 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 04.12.2023 tarihli ve E-16915068- 405.01-91147797 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararıyla kabul edilen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede ekli örneğine göre değişiklik yapılması hususunu uygun görüşle arz ederiz. Prof. Dr. Ünsal UMDU TOPSAKAL Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Mustafa Muharrem TÜFEKCİ Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Levent YAZICI Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Mehmet Nezir GÜL Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Fatih KIRATLI Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selahattin ARSLAN Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Mehmet Baki ÖZTÜRK Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Dr. Mehmet GÜNDÜZ Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hüseyin KORKUT Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı UYGUNDUR …/…/2024 Yusuf TEKİN Millî Eğitim Bakanı Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 165 ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR Madde 1 - Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” eki çizelgenin 3, 24, 39 sıra numaralı bölümleri ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir. Madde 2 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 - Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür. 166 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 3 Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayl TTKK) (Değişik: 12/02/2021 tarih ve 4 sayl TTKK) (Değişik: 30/05/2023 tarih ve 21 sayl TTKK) 1. Almanca Öğretmenliği 2. Alman Dili ve Edebiyat Bölümü (*) 3. Mütercim - Tercümanlk Bölümü (Almanca) (*) 4. Alman Dili ve Kültürü Bölümü(*) 5. Çeviribilim (Almanca) Bölümü (*) 6. Almanca Mütercim ve Tercümanlk (*) 7. Alman Dili Eğitimi (*) (**) (**) Bakanlğmza bağl resmî eğitim kurumlar ile özel öğretim kurumlarna öğretmenlik başvurusu yaplrken eğitim fakültesi mezunlarndan pedagojik formasyon belgesi talep edilmez.  Almanca  Meslekî Yabanc Dil (Almanca) 24 Franszca (Değişik: 26/09/2022 tarih ve 80 sayl TTKK) 1. Franszca Öğretmenliği 2. Fransz Dili ve Edebiyat Bölümü (*) 3. Mütercim - Tercümanlk Bölümü (Franszca) (*) 4. Mütercim - Tercümanlk Bölümü (Türkçe / İngilizce / Franszca) (*) 5. Fransz Dili Eğitimi (*) (**) (**) Bakanlğmza bağl resmî eğitim kurumlar ile özel öğretim kurumlarna öğretmenlik başvurusu yaplrken eğitim fakültesi mezunlarndan pedagojik formasyon belgesi talep edilmez.  Franszca  Meslekî Yabanc Dil (Franszca) 39 İngilizce (Değişik: 26/09/2022 tarih ve 80 sayl TTKK) (Değişik: 17/08/2023 tarih ve 36 sayl TTKK) 1. İngilizce Öğretmenliği 2. İngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü (*) 3. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü(*) 4. Mütercim-Tercümanlk Bölümü (İngilizce) (*) 5. İngiliz Dil Bilimi Bölümü (*) 6. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce) (*) 7. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü (*) 8. Mütercim - Tercümanlk Bölümü (Türkçe / İngilizce / Franszca) (*) 9. İngilizce Mütercim ve Tercümanlk (*) 10. İngiliz Dili Eğitimi (*) (**) (**) Bakanlğmza bağl resmî eğitim kurumlar ile özel öğretim kurumlarna öğretmenlik başvurusu yaplrken eğitim fakültesi mezunlarndan pedagojik formasyon belgesi talep edilmez.  İngilizce  Meslekî Yabanc Dil (İngilizce)  Bu alana yönelik programlardan mezun olmayanlar bakmndan öğrenimi itibaryla atanabileceği alan dersleri Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 167 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sayı 03 Konu: Okul Öncesi Eğitim Programı Tarih 05/02/2024 Kurulda Görüşülme Tarihleri 01/02/2024 05/02/2024 Önceki Kararın Tarih ve Sayısı 09/09/2013-132 Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05/02/2024 tarihli ve E-66621367-101.01.01- 95832157 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen “Okul Öncesi Eğitim Programı”nın 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren ekli örneğine göre uygulanması, söz konusu programa göre derslerde ders kitabı kullanılmaması, ilgili Genel Müdürlük tarafından öğretmen kılavuzu kitapları ve öğretim materyalleri hazırlanması, Kurulumuzun 09/09/2013 tarihli ve 132 sayılı Kararı ekinde yer alan “Okul Öncesi Eğitim Programı”nın uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz. Prof. Dr. Ünsal UMDU TOPSAKAL Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Mustafa Muharrem TÜFEKCİ Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Levent YAZICI Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Mehmet Nezir GÜL Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Fatih KIRATLI Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selahattin ARSLAN Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Mehmet Baki ÖZTÜRK Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Dr. Mehmet GÜNDÜZ Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hüseyin KORKUT Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı UYGUNDUR …/…/2024 Yusuf TEKİN Millî Eğitim Bakanı 168 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 D U Y U R U L A R PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıştır. İlgililere duyurulur. Sıra No Ad Soyad Adaylığın Kalktığı Tarih Görev Yeri Unvanı 1 Ahmet KUŞÇUOĞLU 24.11.2023 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Uzmanı 2 Semih BURSALI 10.01.2024 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Uzmanı 3 Burcu EVREN 18.01.2024 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Uzmanı Şubat 2024 - 2795 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 169 …………........................................... VALİLİĞİNDEN Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıştır. İlgililere duyurulur. ADI SOYADI GÖREV YERİ Adaylığın Kaldırıldığına Dair Onayın Tarih ve Sayısı Kader ÇETİNKAYA (KARADENİZ) Burdur-Merkez USO İlkokulu 09/01/2024-93997016 Sibel AKPINARLI Burdur-İl Millî Eğitim Müdürlüğü 09/01/2024-93997016 Ali AYDIN Burdur-İl Millî Eğitim Müdürlüğü (Burdur Mesleki Eğitim Merkezi) 09/01/2024-93997016 Yasin PALA Burdur-İl Millî Eğitim Müdürlüğü 24/01/2024-95164951 Adile İŞEDEN Burdur-İl Millî Eğitim Müdürlüğü 24/01/2024-95164951 Şahin GÜNGÖR Burdur-Yeşilova İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 24/01/2024-95164951 Mahsun YURTSEVEN Burdur-Kemer İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 24/01/2024-95164951 Jale KOÇ Burdur-Kemer İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 24/01/2024-95164951 Bediya TUNÇER Burdur-Karamanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 08/02/2024-96154765 Bekir AYDIN Burdur-İl Millî Eğitim Müdürlüğü 08/02/2024-96154765 170 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2024 - 2795 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : E-68898891-903.02.01-96147424 07.02.2024 Konu : Hizmet Alanları BAKANLIK MAKAMINA Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 39’uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, eğitimöğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının ve benzeri nedenlerle hizmet alanının değişmesi uygun görülen eğitim kurumlarının Valiliklerce elektronik ortamda yapılan tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda hizmet alanları yeniden belirlenmiştir. Tebliğler Dergisinde de yayımlanmak üzere; hizmet bölgesi, hizmet alanı, hizmet puanı ve yerleşim yeri değiştirilen eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının ekli listede belirtildiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer alması hususunu; Olurlarınıza arz ederim. Bülent ÇİFTCİ Personel Genel Müdürü OLUR Yusuf TEKİN Bakan Ek: Liste İL ADI İLÇE ADI KURUM KODU KURUM ADI HİZMET BÖLGESİ HİZMET ALANI HİZMET PUANI ADANA ALADAĞ 751308 Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 ADANA ALADAĞ 718860 Akören İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 718883 Akören Ortaokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 214088 Aladağ Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 ADANA ALADAĞ 759537 Aladağ İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 ADANA ALADAĞ 749924 Aladağ Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 5 16 ADANA ALADAĞ 751929 Aladağ Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 ADANA ALADAĞ 717064 Atatürk İlkokulu 1 5 16 ADANA ALADAĞ 717036 Atatürk Ortaokulu 1 5 16 ADANA ALADAĞ 718772 Başpınar Halil Yüksek İlkokulu 1 5 16 ADANA ALADAĞ 716653 Boztahta Şehit Serdar Yıldırım İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 716649 Boztahta Şehit Serdar Yıldırım Ortaokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 764143 Büyüksofulu İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 718907 Büyüksofulu Şehit Ziya Şahin İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 738349 Ceritler Necati Özsırkıntı İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 774713 Darılık İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 746105 Dölekli İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 746104 Dölekli Ortaokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 720811 Gerdibi İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 752683 Gerdibi Ortaokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 720704 Gerdibi Sivişli İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 774715 Gökçeköy İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 111955 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 ADANA ALADAĞ 774500 Kabasakal İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 770926 Karatepe İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 719741 Kıcak Şehit Arif Mamış İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 719579 Kıcak Şehit Arif Mamış Ortaokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 719152 Kışlak İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 716708 Kızıldam İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 720234 Kökez Cumhuriyet İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 719568 Kökez İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 719561 Kökez Ortaokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 720626 Köprücük İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 774714 Köprücük Mengez İlkokulu 1 6 18 ADANA ALADAĞ 765983 Sanko Aladağ Anadolu Lisesi 1 5 16 ADANA ALADAĞ 749335 Sinanpaşa İlkokulu 1 5 16 ADANA ALADAĞ 766678 Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu 1 5 16 ADANA ALADAĞ 719056 Yetimli İlkokulu 1 6 18 ADANA BÜYÜKŞEHİR 111918 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ADANA CEYHAN 731474 Ali Fevziye Özçelik İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 112267 Altı Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 ADANA CEYHAN 112279 Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 ADANA CEYHAN 731795 Arif Nihat Asya Ortaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 745356 Arif‐Hasan Bilici İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731755 Atatürk İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731750 Ayşe Malaz İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731739 Başören İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731738 Başören Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731759 Beşocak İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731761 Birkent İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731760 Birkent Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 967707 Borsa İstanbul Ceyhan Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA CEYHAN 731792 Botaş İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731791 Botaş Ortaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 759548 Büyükmangıt Atakuş Kardeşler Anaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731561 Büyükmangıt Şehit Cüneyt Muhacir Ortaokulu 1 3 12 ADANA CEYHAN 731757 Cengiz Topel İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 974164 Cennet Çetin Anaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 750641 Ceyhan Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA CEYHAN 866037 Ceyhan Biliciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA CEYHAN 768853 Ceyhan Bilim ve Sanat Merkezi 1 2 11 ADANA CEYHAN 769239 Ceyhan Devlet Hastanesi Bekir Özer Anaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 112280 Ceyhan Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 ADANA CEYHAN 762928 Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 ADANA CEYHAN 348227 Ceyhan Mesleki Eğitim Merkezi 1 2 11 ADANA CEYHAN 112243 Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA CEYHAN 974968 Ceyhan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 764735 Ceyhan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ADANA CEYHAN 973995 Ceyhan Polis Amca Anaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 768833 Ceyhan Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 ADANA CEYHAN 746007 Ceyhan Şehit Tuncay Ateş İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 758217 Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi 1 2 11 ADANA CEYHAN 772708 Cumhuriyet Anaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731768 Cumhuriyet İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 761480 Çakabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA CEYHAN 772196 Çakaldere İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731786 Çataklı Tatarlı Bakırlı İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731785 Çataklı Tatarlı Bakırlı Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731735 Dokuztekne Şehit Adem Çoban İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731734 Dokuztekne Şehit Adem Çoban Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731737 Doruk Merkez İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 762878 Doruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA CEYHAN 731736 Doruk Şehit Necip Un Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731367 Dumlupınar İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 970945 Eczacı Bahattin‐Sevinç Erdinç Fen Lisesi 1 2 11 ADANA CEYHAN 731784 Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731747 Fevzi Çakmak Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731793 Gazi Ortaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731724 Gaziosmanpaşa İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 757558 Güler Aral Anaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731727 Gümürdülü Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731729 Gümürdülü Şehit Ali Fuat Haydaroğlu İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 772195 Gümüşdere İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 752884 Hafsa Sultan Anaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 218170 Halil Çiftçi Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA CEYHAN 731731 Hamdilli İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731730 Hamdilli Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 873671 Hamidiye Anaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 969780 Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA CEYHAN 731722 İhsan Demirtaş İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 749393 İlbeyli‐Beyteks Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 ADANA CEYHAN 112302 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 ADANA CEYHAN 731702 İsmail‐Ayşe Önük Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 752886 Kadir Sevil Aydar Anaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 766121 Kasım Garipoğlu Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA CEYHAN 753027 Kaymakam Gürbüz Karakuş Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731528 Kıvrıklı İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731526 Körkuyu İlkokulu 1 3 12 ADANA CEYHAN 731778 Kösreli İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731776 Kösreli Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731763 Kurtkulağı Orhan Ekinci İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731762 Kurtkulağı Orhan Ekinci Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731788 Kuzucak İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731787 Kuzucak Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 738582 Küçükmangıt İlkokulu 1 3 12 ADANA CEYHAN 731554 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 964321 Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA CEYHAN 769576 Mehmetçik Anaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731780 Mehmetçik İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 967774 Mercimek Anaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731713 Mercimek Tevhide Atçı İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731712 Mercimek Tevhide Atçı Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 769578 Mithatpaşa Şehit Battal Özaslan Anaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731775 Mithatpaşa Şehit Battal Özaslan İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 749214 Mustafabeyli İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 760462 Mustafabeyli Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 749555 Mürüvvet‐Mahmut Kayhan Anaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731746 Namık Kemal İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731720 Necati Akçağlılar İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 768412 Nurhan Demirtaş Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731707 Pamukeli Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 768850 Polis Amca Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 771499 Remzi Oğuz Arık Anaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731726 Remzi Oğuz Arık İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 751311 Sağkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA CEYHAN 731733 Sağkaya İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731732 Sağkaya Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731744 Sakarya İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731743 Sakarya Ortaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731742 Sakine Garipoğlu İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 771080 Sarıbahçe İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731782 Sarısakal İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731781 Sarısakal Ortaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731542 Soysallı Şehit Eren Çelik İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 962412 Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA CEYHAN 759775 Şadiye Mustafa Caf Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 752909 Şehit Adnan Sürücü Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 759774 Şehit Ertan Sevim Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731772 Şehit Fehmi Koç İlkokulu 1 3 12 ADANA CEYHAN 731779 Şehit Hüseyin Birimen Ortaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731711 Şehit İsa Çiçek İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 966200 Şehit Süleyman Çakır Anaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 762130 Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA CEYHAN 970381 Şerife Topal Anaokulu 1 3 12 ADANA CEYHAN 752973 Tekfen Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ADANA CEYHAN 752974 Tekfen Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ADANA CEYHAN 731539 Toktamış İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 972769 Toros Tarım Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA CEYHAN 731718 Toros Tarım İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731717 Toros Tarım Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 760758 Ülkü Halim Gökçedağ İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 112255 Yaltır Kardeşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA CEYHAN 731764 Yaltır Kardeşler Ortaokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731770 Yeşildam İlkokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 731769 Yeşildam Ortaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 765938 Yüksel Dal Anaokulu 1 1 10 ADANA CEYHAN 768508 Zahit Çetin İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 767721 Zerrin Ziya Çetin Anaokulu 1 4 14 ADANA CEYHAN 751215 100. Yıl Sarısakal İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 731715 23 Nisan İlkokulu 1 3 12 ADANA CEYHAN 731752 60.Yıl Manas İlkokulu 1 2 11 ADANA CEYHAN 818845 75.Yıl Cumhuriyet Anaokulu 1 2 11 ADANA ÇUKUROVA 968959 Abbas‐Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 967779 Abdullah Cem Turhan Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 968964 Adana Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 751971 Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726844 Adana Genç İş İnsanları Derneği Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 973792 Adana Kız Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726841 Adana Tabipler Odası İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 750643 Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 769581 Adana Ticaret Odası 125. Yıl Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 766387 Adana Ticaret Odası 125. Yıl İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 750644 Ahmet Kurttepeli Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 967780 Ahmet Sabancı Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726838 Akşemsettin Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726835 Alparslan İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 766356 Alparslan Türkeş Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726833 Attila İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726830 Ayşe Atıl İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726826 Buhara Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 745523 Çağrıbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 968963 ÇEAS Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 967784 Çukurova Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 763040 Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 769310 Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726843 Çukurova Borsa İstanbul İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 967478 Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 970751 Çukurova Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 768148 Çukurova İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 887734 Çukurova İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 970125 Çukurova Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 768849 Çukurova Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 752678 Çukurova Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 767580 Çukurova Şehit Aytekin Kuru Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 968969 Çukurova Toroslar Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 722890 Dörtler Topalak İlkokulu 1 2 11 ADANA ÇUKUROVA 726821 DSİ Baraj Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 769582 Edebali Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726820 Edebali İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 750645 Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 757747 Emine Nabi Menemencioğlu Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726817 Emine Nabi Menemencioğlu İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 724068 Emine Sapmaz İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726814 Ertuğrul Gazi İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 768648 Fazilet Kibritoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 768655 Fazilet Kibritoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 767205 Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 711539 Gönül‐Ferhat Baykara İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 767070 Gülbeyaz Güzel Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 750647 Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 974786 Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726808 Hacı Nazım Turgut İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 750648 Hasan Adalı Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 737948 Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 761641 Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726805 İbn‐i Sina İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726804 İbn‐i Sina Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 745998 İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 967681 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 972669 İsmail Kulak Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 968960 İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726803 Kabasakal Şehit Selçuk Beki İlkokulu 1 2 11 ADANA ÇUKUROVA 726802 Kabasakal Şehit Selçuk Beki Ortaokulu 1 2 11 ADANA ÇUKUROVA 726331 Kenan Çetinel İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726797 Kenan Çetinel Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726788 Kurttepe Borsa İstanbul İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 767794 Kurttepe Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 967479 Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 969963 Lütfiye Bağcivan Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 968961 Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 767538 Mehmet Tal İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726786 Mehmet‐Bedia Kipri İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726781 Meryem‐Mehmet Kayhan Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 767247 Mithat Topal Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 769583 Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726777 Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 768098 Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 769584 Nigahi Soykan Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726773 Nigahi Soykan İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 747642 Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 746705 Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 746901 Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 768844 Oğuz Kağan Köksal Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726761 Oğuzhan Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 768381 Öğretmen Hıdır Ünverdi Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726757 Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 968962 Piri Reis Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 972770 Ramazan Atıl Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726755 Recep Birsin Özen Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726754 Sabancı İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 750650 Salbaş Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA ÇUKUROVA 726749 Salbaş Şehit Yasin Eroğlu İlkokulu 1 2 11 ADANA ÇUKUROVA 726748 Salbaş Şehit Zeki Kütük Ortaokulu 1 2 11 ADANA ÇUKUROVA 760142 Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 967783 Selcen Hatun Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726747 Semiha Yücel Akdeğirmen İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726746 Semiha Yücel Akdeğirmen Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 724041 Sıtkı Kulak Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 967970 Sungurbey Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726740 Şambayadı Şehit İsmet Fatih Alagöz İlkokulu 1 2 11 ADANA ÇUKUROVA 726739 Şambayadı Şehit İsmet Fatih Alagöz Ortaokulu 1 2 11 ADANA ÇUKUROVA 766091 Şehit Adem Algın Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 767246 Şehit Cafer Kaşan Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726729 Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726743 Şehit Enver Buğur Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 764732 Şehit Kadir Demiryürek Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726737 Şehit Muhammet Ali Demir Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 767255 Şehit Murat Erdem Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 766069 Şehit Mustafa Görenoğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 967782 Şehit Serhat Sığnak Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 972540 Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726799 Şehit Tolga Özdinç İlkokulu 1 2 11 ADANA ÇUKUROVA 967781 Şehit Yalçın Palıt Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726809 Şehit Yılmaz Bozkurt Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 967786 Şehit Zeki Akgünseven Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 967785 Şoför ve Otomobilciler Odası Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 772710 TOKİ Şehit Bahattin Kalaycı Anaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726735 TOKİ Şehit Bahattin Kalaycı İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726734 TOKİ Şehit Bahattin Kalaycı Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726732 Vakıfbank Ortaokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 767264 Vehbi Güzel Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 974183 Vehbi Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 970224 Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 726727 Yunus Emre İlkokulu 1 1 10 ADANA ÇUKUROVA 750651 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA FEKE 757420 Ali Kuşçu İlkokulu 1 6 18 ADANA FEKE 720650 Bahçecik İlkokulu 1 6 18 ADANA FEKE 773305 Çandırlar Bekirhacılı İlkokulu 1 6 18 ADANA FEKE 720560 Çandırlar İlkokulu 1 6 18 ADANA FEKE 112434 Feke Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 ADANA FEKE 719764 Feke İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 ADANA FEKE 970990 FEKE Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 5 16 ADANA FEKE 758589 Feke Şehit Yeter Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 ADANA FEKE 772107 Gaffaruşağı İlkokulu 1 6 18 ADANA FEKE 771016 Gedikli İlkokulu 1 6 18 ADANA FEKE 730872 Gürümze İlkokulu 1 6 18 ADANA FEKE 772108 Hıdıruşağı İlkokulu 1 6 18 ADANA FEKE 112446 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 ADANA FEKE 721069 Kaleyüzü İlkokulu 1 6 18 ADANA FEKE 719544 Karacaoğlan İlkokulu 1 5 16 ADANA FEKE 719532 Karacaoğlan Ortaokulu 1 5 16 ADANA FEKE 720931 Kırıkuşağı İlkokulu 1 6 18 ADANA FEKE 738350 Kovukçınar İlkokulu 1 6 18 ADANA FEKE 747967 Lütfiye Ayşe Baytok Yatılı Bölge Ortaokulu 1 5 16 ADANA FEKE 738404 Musalar İlkokulu 1 6 18 ADANA FEKE 721431 Ormancık İlkokulu 1 6 18 ADANA FEKE 721424 Ormancık Ortaokulu 1 6 18 ADANA FEKE 721653 Oruçlu İlkokulu 1 6 18 ADANA FEKE 721644 Oruçlu Ortaokulu 1 6 18 ADANA FEKE 758850 Paşalı Ortaokulu 1 6 18 ADANA FEKE 721787 Süphandere İlkokulu 1 6 18 ADANA FEKE 721771 Süphandere Ortaokulu 1 6 18 ADANA FEKE 721844 Şahmuratlı İlkokulu 1 6 18 ADANA FEKE 750652 Şehit Koray Özel Anadolu Lisesi 1 5 16 ADANA FEKE 738223 Tokmanaklı İlkokulu 1 6 18 ADANA İMAMOĞLU 741041 Alaybeyi İlkokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 738255 Aliler İlkokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 722268 Atatürk İlkokulu 1 2 11 ADANA İMAMOĞLU 722102 Ayvalı İlkokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 738341 Camili İlkokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 760518 Camili Şehit Niyazi Karakoca Ortaokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 740819 Cumhuriyet İlkokulu 1 2 11 ADANA İMAMOĞLU 740824 Cumhuriyet Ortaokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 738233 Çörten İlkokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 747954 Fatih Yatılı Bölge Ortaokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 741046 Hürriyet İlkokulu 1 2 11 ADANA İMAMOĞLU 112471 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ADANA İMAMOĞLU 974690 İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 768940 İmamoğlu Bilim ve Sanat Merkezi 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 269789 İmamoğlu Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 ADANA İMAMOĞLU 764054 İmamoğlu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1 1 10 ADANA İMAMOĞLU 738443 İstiklal Ortaokulu 1 3 12 ADANA İMAMOĞLU 740836 Koyunevi İlkokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 740841 Koyunevi Ortaokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 748898 Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 740952 Malıhıdırlı İlkokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 740981 Malıhıdırlı Ortaokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 721970 Pekmezci İlkokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 722233 Saygeçit İlkokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 760245 Sevgi Anaokulu 1 2 11 ADANA İMAMOĞLU 740956 Sevinçli Şehit Mehmet Erdoğan İlkokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 740881 Sevinçli Şehit Mehmet Erdoğan Ortaokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 751315 Şehit Halis Koca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 964320 Şehit Mehmet Atıcı Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 757749 Şehit Osman Tatar İlkokulu 1 2 11 ADANA İMAMOĞLU 759778 Şehit Selami Akça imam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 751904 Şehit Veli Ataşcı İlkokulu 1 2 11 ADANA İMAMOĞLU 740960 Üçtepe İlkokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 740961 Üçtepe Ortaokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 721614 Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 1 4 14 ADANA İMAMOĞLU 749328 Yunus Emre Anaokulu 1 2 11 ADANA İMAMOĞLU 867151 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 2 11 ADANA İMAMOĞLU 721697 23 Nisan Ortaokulu 1 4 14 ADANA KARAİSALI 746214 Atatürk Ortaokulu 1 2 11 ADANA KARAİSALI 741366 Bekirli İlkokulu 1 4 14 ADANA KARAİSALI 740540 Beydemir İlkokulu 1 4 14 ADANA KARAİSALI 740544 Beydemir Ortaokulu 1 4 14 ADANA KARAİSALI 741223 Cumhuriyet İlkokulu 1 2 11 ADANA KARAİSALI 741248 Çakallı İlkokulu 1 4 14 ADANA KARAİSALI 740575 Çatalan İlkokulu 1 4 14 ADANA KARAİSALI 740561 Çatalan Ortaokulu 1 4 14 ADANA KARAİSALI 740595 Çukur İlkokulu 1 4 14 ADANA KARAİSALI 740593 Çukur Ortaokulu 1 4 14 ADANA KARAİSALI 740590 Eğlence Şehitler İlkokulu 1 4 14 ADANA KARAİSALI 740587 Eğlence Şehitler Ortaokulu 1 4 14 ADANA KARAİSALI 740565 Etekli Erkeğin Şehit Fatih Yılmaz İlkokulu 1 5 16 ADANA KARAİSALI 740582 Etekli Erkeğin Şehit Fatih Yılmaz Ortaokulu 1 5 16 ADANA KARAİSALI 741360 Hacılı Şehit Ali Gümüştop İlkokulu 1 4 14 ADANA KARAİSALI 112841 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 ADANA KARAİSALI 740552 Karaçobanoğulları İlkokulu 1 4 14 ADANA KARAİSALI 750653 Karaisalı Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA KARAİSALI 972036 Karaisalı Anaokulu 1 2 11 ADANA KARAİSALI 751313 Karaisalı Çatalan Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA KARAİSALI 112828 Karaisalı Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 ADANA KARAİSALI 962410 Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA KARAİSALI 741310 Kırıklı İlkokulu 1 4 14 ADANA KARAİSALI 112816 Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 ADANA KARAİSALI 741375 Şehit Mehmet Çalışkan İlkokulu 1 2 11 ADANA KARAİSALI 742708 Torunsolaklı Hacı Kerim Yılmaz İlkokulu 1 4 14 ADANA KARAİSALI 747949 1 Nisan Yatılı Bölge Ortaokulu 1 2 11 ADANA KARATAŞ 742185 Adalı İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 742169 Ataköy İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 740120 Atatürk İlkokulu 1 3 12 ADANA KARATAŞ 740115 Bahçe İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 740118 Bahçe Ortaokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 742168 Bebeli İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 740140 Cumhuriyet İlkokulu 1 3 12 ADANA KARATAŞ 771015 Çakırören İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 742155 Çimeli Benli İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 742181 Damlapınar İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 757915 Hacı Şerafettin Işık Anadolu Lisesi 1 3 12 ADANA KARATAŞ 742165 Hasırağcı İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 112890 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ADANA KARATAŞ 742191 Kapı İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 766725 Karagöçer İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 973244 Karataş Anaokulu 1 3 12 ADANA KARATAŞ 768945 Karataş Bilim ve Sanat Merkezi 1 3 12 ADANA KARATAŞ 378095 Karataş Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 3 12 ADANA KARATAŞ 112889 Karataş Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 ADANA KARATAŞ 768440 KARATAŞ İLKOKULU 1 3 12 ADANA KARATAŞ 742175 Kesik İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 740110 Mehmet Akif Ortaokulu 1 3 12 ADANA KARATAŞ 742189 Oymaklı İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 740126 Sirkenli İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 740130 Sirkenli Ortaokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 742157 Tabaklar İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 767460 Tevfik Ayser Canbolat Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 3 12 ADANA KARATAŞ 742180 Tuzkuyusu İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 758728 Tuzla Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA KARATAŞ 742150 Tuzla İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 742153 Tuzla Ortaokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 740133 Yemişli İlkokulu 1 4 14 ADANA KARATAŞ 740142 Yemişli Ortaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735503 Acarmantaş İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735502 Acarmantaş Ortaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735551 Ağlıboğaz Şehit Murat Özkozanoğlu İlkokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735550 Ağlıboğaz Şehit Murat Özkozanoğlu Ortaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735382 Ahmet Cevdet Çamurdan İlkokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735378 Ahmet Cevdet Çamurdan Ortaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 769059 Ahmet Tufan Kalkan Anaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735374 Akdam İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735373 Akdam Ortaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735451 Arslanpaşa Şehit Seyfettin Orkun Çil İlkokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 772738 Atatürk Anaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735449 Atatürk İlkokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 732546 Aydın Çarçabuk İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 770970 Ayşehoca İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 765414 Bağözü Taşören İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735377 Bağtepe İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735376 Bağtepe Ortaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735028 Bucak İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735024 Bucak Ortaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 746624 Bulduklu İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 772715 Cumhuriyet Anaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735521 Cumhuriyet İlkokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 746093 Çandık İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735369 Dede Mehmet Akçalı İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735366 Dede Mehmet Akçalı Ortaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 732534 Doğanalanı İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 749030 Duran Oflaz Anaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 770968 Durmuşlu İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 732383 Eskimantaş İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 964319 Fatih Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA KOZAN 750544 Faydalı Dede Mehmet Akçalı Vakfı İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 750543 Faydalı Dede Mehmet Akçalı Vakfı Ortaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 732387 Faydalı İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735519 Gazi İlkokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735518 Gazi Ortaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735510 Gaziköyü İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735509 Gaziköyü Ortaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 732192 Görbeyaz İlkokulu 1 5 16 ADANA KOZAN 735552 Güneri Ortaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735359 Hacıbeyli Atatürk İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735358 Hacıbeyli Atatürk Ortaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 732589 Hacımirzalı Şehit Yusuf Demiryürek İlkokulu 1 1 10 ADANA KOZAN 772714 Halit Dağlı Anaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735549 Halit Dağlı İlkokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 732450 Ilıca İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735207 İdem Şehit Abdullah Kocaer İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735205 İdem Şehit Abdullah Kocaer Ortaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 113128 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ADANA KOZAN 735517 İnkılap İlkokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735543 İsmet İnönü Ortaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 732271 Kahveli İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 732497 Kapıkaya ilkokulu 1 5 16 ADANA KOZAN 113082 Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA KOZAN 771336 Kıbrıslar İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735501 Kızıllar İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735500 Kızıllar Ortaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 750654 Kozan Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA KOZAN 761831 Kozan Bilim ve Sanat Merkezi 1 2 11 ADANA KOZAN 243127 Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA KOZAN 971505 Kozan Fen Lisesi 1 2 11 ADANA KOZAN 764708 Kozan Gaziköy Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA KOZAN 113116 Kozan Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 ADANA KOZAN 757918 Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA KOZAN 113104 Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 ADANA KOZAN 963849 Kozan Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 2 11 ADANA KOZAN 113070 Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA KOZAN 759078 Kozan Şehit Öğretmen Lütfi Ölmez Ortaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 909741 Kozan Şehit Tayfur Uluçay Anaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 218194 Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA KOZAN 732338 Kuytucak Karapınar İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735355 Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 732244 Marangeçili İlkokulu 1 5 16 ADANA KOZAN 735508 Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 974785 Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA KOZAN 735538 Mevlana İlkokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 760700 Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 970480 Nene Hatun Anaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 751391 Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 ADANA KOZAN 970991 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735245 Pekmezci Şehit Bircan İlhanlı İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735233 Pekmezci Şehit Bircan İlhanlı Ortaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735371 Postkabasakal İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 113094 Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA KOZAN 735209 Remzi Oğuz Arık Ortaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 962408 Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA KOZAN 735513 Şaban Ata İlkokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735553 Şehit Ali Bulduk İlkokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 760463 Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 973476 Şehit Cüneyit Kızılarslan Anaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 750275 Şehit Ergün Karaca Anaokulu 1 3 12 ADANA KOZAN 768852 Şehit Ergün Karaca Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735541 Şehit Kubilay İlkokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 747774 Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Ortaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735361 Şehit Öğretmen Ali Yıldırım İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735360 Şehit Öğretmen Ali Yıldırım Ortaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 846413 Şehit Önder Ertaş Mesleki Eğitim Merkezi 1 2 11 ADANA KOZAN 757751 Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 732270 Tepecikören Çöbük İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735050 Tepecikören Ortaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735074 Tepecikören Şehit Osman Uçar İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735534 TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 732275 Turgutlu Şehit Mustafa Alpaslan İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 732272 Turunçlu İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735504 Yavuz Sultan Selim İlkokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 768851 Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 732276 Yeniköy İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735537 Yunus Emre Ortaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735444 Yüksekören Şehit Ferdi Özkan İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 735443 Yüksekören Şehit Ferdi Özkan Ortaokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 732332 Zerdali İlkokulu 1 4 14 ADANA KOZAN 866659 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 771503 100. Yıl Şehit Serkan Ağca Anaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735506 100. Yıl Şehit Serkan Ağca İlkokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 735514 2 Haziran Ortaokulu 1 2 11 ADANA KOZAN 759690 23 Nisan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ADANA KOZAN 759691 23 Nisan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ADANA KOZAN 972771 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA KOZAN 735453 60. Yıl Şehit Mustafa Akar Ortaokulu 1 2 11 ADANA POZANTI 739755 Aşçıbekirli İlkokulu 1 6 18 ADANA POZANTI 739752 Aşçıbekirli Ortaokulu 1 6 18 ADANA POZANTI 739746 Atatürk İlkokulu 1 4 14 ADANA POZANTI 739741 Atatürk Ortaokulu 1 4 14 ADANA POZANTI 113415 Borsa İstanbul Şehit Erhan Konuk Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ADANA POZANTI 752780 Cumhuriyet İlkokulu 1 4 14 ADANA POZANTI 741107 Dağdibi İlkokulu 1 6 18 ADANA POZANTI 749557 Fatma Nilgün Kayar Anaokulu 1 4 14 ADANA POZANTI 768893 GÖKBEZ AHMET OĞUZ AKAL İLKOKULU 1 4 14 ADANA POZANTI 741086 Hamidiye İlkokulu 1 5 16 ADANA POZANTI 113439 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 ADANA POZANTI 739861 Kamışlı Fatih İlkokulu 1 5 16 ADANA POZANTI 739855 Kamışlı Fatih Ortaokulu 1 5 16 ADANA POZANTI 741078 Karakışlakçı İlkokulu 1 6 18 ADANA POZANTI 768951 Pozantı Bilim ve Sanat Merkezi 1 4 14 ADANA POZANTI 113427 Pozantı Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 ADANA POZANTI 764538 Pozantı İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ADANA POZANTI 760464 Şehit Sefa İzbudak Ortaokulu 1 4 14 ADANA POZANTI 971617 Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA POZANTI 322942 Türkan‐İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA SAİMBEYLİ 741039 Aksaağaç İlkokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 751222 Aksaağaç Ortaokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 744872 Atatürk İlkokulu 1 5 16 ADANA SAİMBEYLİ 739559 Çatak İlkokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 739554 Çatak Ortaokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 739523 Çeralan İlkokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 739530 Çeralan Ortaokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 741148 Eyüplü İlkokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 744921 Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 1 5 16 ADANA SAİMBEYLİ 741161 Gökmenler İlkokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 739469 Himmetli İlkokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 739493 Himmetli Ortaokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 113488 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 ADANA SAİMBEYLİ 771258 Kandilli Kızılyer İlkokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 741096 Kapaklıkuyu İlkokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 739534 Karakuyu İlkokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 739532 Karakuyu Ortaokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 741067 Mahmutlu İlkokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 970992 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 5 16 ADANA SAİMBEYLİ 113476 Saimbeyli Şehit Adil Ay Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 ADANA SAİMBEYLİ 748130 Saimbeyli Şehit Bayram Ali Yardımcı Yatılı Bölge Ortaokulu 1 5 16 ADANA SAİMBEYLİ 750657 Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi 1 5 16 ADANA SAİMBEYLİ 760179 Şehit Muhterem Yağbasan Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 ADANA SAİMBEYLİ 741049 Yardibi İlkokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 741035 Yardibi Ortaoba İlkokulu 1 6 18 ADANA SAİMBEYLİ 741020 Yeniköy İlkokulu 1 6 18 ADANA SARIÇAM 973243 Abdullah Öngen Anaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 768788 Adana Adalet Meslekî Eğitim Merkezi 1 4 14 ADANA SARIÇAM 973540 Adana Rotary Kulübü Anaokulu 1 3 12 ADANA SARIÇAM 751934 Adana Sarıçam Spor Lisesi 1 2 11 ADANA SARIÇAM 749829 Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SARIÇAM 967936 Akif Palalı Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743726 Akkuyu İlkokulu 1 2 11 ADANA SARIÇAM 743724 Akkuyu Ortaokulu 1 2 11 ADANA SARIÇAM 769585 Arif Nihat Asya Anaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743707 Arif Nihat Asya İlkokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743704 Arif Nihat Asya Ortaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 769586 Ata Anaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743781 Ata İlkokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 721295 Avcılar İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 721671 Aydınyurdu İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 973726 Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743741 Baklalı Emin Veyisoğulları İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743739 Baklalı Emin Veyisoğulları Ortaokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 774482 Bayrak Anaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 765158 Beyceli Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SARIÇAM 721572 Beyceli İlkokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743665 Bilge Kağan İlkokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743663 Bilge Kağan Ortaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 721611 Boztepe İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 771540 Buruk Anaokulu 1 2 11 ADANA SARIÇAM 743786 Buruk İlkokulu 1 2 11 ADANA SARIÇAM 745210 Buruk Ortaokulu 1 2 11 ADANA SARIÇAM 767248 Cemil Meriç Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SARIÇAM 759077 Cemil Meriç Ortaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 737895 Cerenli İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743785 Cihadiye İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743763 Cihadiye Ortaokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 737883 Çamlıca İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 721626 Çamlık İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 769587 Çarkıpare Şehit Ertan Tokuş Anaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 767527 Çarkıpare Şehit Ertan Tokuş İlkokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 767674 Çarkıpare Şehit Ertan Tokuş Ortaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743642 Çatalan Baraj İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743640 Çatalan Baraj Ortaokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743694 ÇEAŞ Sofulu İlkokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743691 ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 970512 Çukurova Ün.Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 970511 Çukurova Ün.Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743713 Dağcı İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743709 Dağcı Ortaokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 721450 Eğeciuşağı İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743737 Erdoğan Şahinoğlu İlkokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743674 Evliya Çelebi İlkokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 758718 Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743670 Evliya Çelebi Ortaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 758160 Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743774 Göztepe İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743729 Hacı Özcan Sinağ Ortaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743746 Hocallı Türk Kadınlar Birliği İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743744 Hocallı Türk Kadınlar Birliği Ortaokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 771487 Hüseyin Avni Coş Anaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 757748 Hüseyin Avni Coş İlkokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 760001 İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SARIÇAM 967794 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ADANA SARIÇAM 750656 İncirlik Anadolu Lisesi 1 3 12 ADANA SARIÇAM 743682 İncirlik İlkokulu 1 3 12 ADANA SARIÇAM 743782 Karlık İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743761 Karlık Ortaokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 772495 Kaşobası Girne İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 721471 Kepeztepe İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743783 Kılıçlı Ahmet Akyürek İlkokulu 1 2 11 ADANA SARIÇAM 743690 Kılıçlı Ahmet Akyürek Ortaokulu 1 2 11 ADANA SARIÇAM 768041 Kılıçlı Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA SARIÇAM 743720 Kızılkaş Şehit Metehan Şahbaz İlkokulu 1 3 12 ADANA SARIÇAM 743719 Kızılkaş Şehit Metehan Şahbaz Ortaokulu 1 3 12 ADANA SARIÇAM 766374 Konaklama Merkezi Muallim Musab İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 967778 Kozanoğlu Lions Anaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 774503 Kozanoğlu Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743697 Kürkçüler İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743770 Kürkçüler Ortaokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 749078 Muhammed Ali Clay İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 ADANA SARIÇAM 743700 Mustafalar İlkokulu 1 3 12 ADANA SARIÇAM 743698 Mustafalar Şehit Volkan Çay Ortaokulu 1 3 12 ADANA SARIÇAM 769588 Ömer Kanaatbilen Anaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743686 Ömer Kanaatbilen İlkokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743683 Ömer Kanaatbilen Ortaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 766403 Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu 1 3 12 ADANA SARIÇAM 743758 Remzi Oğuz Arık İlkokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 974962 Sarıçam Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ADANA SARIÇAM 768854 Sarıçam Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ADANA SARIÇAM 970750 Sarıçam Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ADANA SARIÇAM 721216 Sarıçam Kadirin Çiftliği İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 764452 Sarıçam Konaklama Merkezi Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ADANA SARIÇAM 766559 Sarıçam Konaklama Merkezi Göztepe İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 764428 Sarıçam Konaklama Merkezi İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 764427 Sarıçam Konaklama Merkezi İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 752763 Sarıçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SARIÇAM 749049 Sarıçam Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 765840 Sarıçam Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 767517 Sarıçam Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 ADANA SARIÇAM 760781 Sarıçam TOKİ Osmangazi İlkokulu 1 2 11 ADANA SARIÇAM 773921 Sarıçam Yıldız Anaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 970885 Sevgi Anaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 750655 Sevim Tekin Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743751 Suluca İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743750 Suluca Ortaokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 767206 Şehit Ercan Günay Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743675 Şehit Ercan Günay Ortaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 751903 Şehit Hüseyin Avni Bey Ortaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743734 Şehit İslam Akyüz Ortaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743788 Şehit Mehmet Arslangiray İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743765 Şehit Mehmet Arslangiray Ortaokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 764151 Şehit Muhammet Oruç Anaokulu 1 2 11 ADANA SARIÇAM 743752 Şehit Murat Demirçi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 752941 Şehit Mustafa Sarı İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743650 Şehit Soner Gökçü Ortaokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 766397 Şehit Zeyyat Dağ Anaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 767192 Şeyh Şamil Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ADANA SARIÇAM 749048 TOKİ Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 ADANA SARIÇAM 972684 TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA SARIÇAM 764251 Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA SARIÇAM 764701 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA SARIÇAM 772716 Uluğ Bey Anaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743667 Uluğ Bey İlkokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743666 Uluğ Bey Ortaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743715 Umur Bey Ortaokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 771488 Veli Yavuz Anaokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743677 Veli Yavuz İlkokulu 1 1 10 ADANA SARIÇAM 743703 Yağızlar İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743701 Yağızlar Ortaokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 737859 Yarımca İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 743655 Yeni Yayla İlkokulu 1 4 14 ADANA SARIÇAM 765734 Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 750660 Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 771485 Abdurrahim Karakoç Anaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 726038 Abdurrahim Karakoç İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 750661 Adana Erkek Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 111644 Adana Fen Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 111823 Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 111715 Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 971738 Adana Olgunlaşma Enstitüsü 1 1 10 ADANA SEYHAN 768518 Adana Ölçme Değerlendirme Merkezi 1 2 11 ADANA SEYHAN 111703 Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 974787 Adasokağı Anadolu Lisesi 1 3 12 ADANA SEYHAN 724739 Adasokağı İlkokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 724747 Adasokağı Ortaokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 724900 Adnan Menderes İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 725094 Ahmet Cevdet Çamurdan Ortaokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 725052 Ahmet Karabucak İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725438 Ahmet Sapmaz Ortaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 972292 Akdeniz Anaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 760632 Akkapı Anaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 759528 Akkapı İlkokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 868406 Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA SEYHAN 724765 Akkapı Şehit Kemal Yüzgeç Ortaokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 759073 Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 750662 Anafartalar Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA SEYHAN 725824 Anafartalar İlkokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 761793 Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 746980 Aşık Veysel Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 2 11 ADANA SEYHAN 746981 Aşık Veysel Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 2 11 ADANA SEYHAN 725679 Atatürk İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 380412 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA SEYHAN 764616 Ay Yıldız Anaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 744028 Bahçelievler İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 725704 Bahçeşehir İlkokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 973716 Barbaros Anaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 970963 Barbaros Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA SEYHAN 725163 Barbaros Ortaokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 768942 Barbaros Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 760146 Bediüzzaman Said Nursi İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 725084 Bekir Hanife Akata İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 974796 Beşocak Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 772706 Birinci İnönü Anaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725872 Birinci İnönü İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 970970 Borsa İstanbul 24 Kasım Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 972772 Büyük Selçuklu Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 725833 Büyükdikili İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 725835 Büyükdikili Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 767766 Büyüksaat Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 767254 Cafer Recai Gizer Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA SEYHAN 726083 Camuzcu İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 724636 Cebesoy İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 724685 Celalettin Sayhan İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 724770 Cemil Nardalı İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 818894 Cumhuriyet Anaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 725739 Cumhuriyet İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 726112 Cumhuriyet Ortaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 726088 Çıldırım İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 872175 Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 724881 Demokrasi İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 726100 Dervişler İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 725128 Dosteller Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 970964 Dr.M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 725904 Dumlupınar Ortaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 772749 Fatih Mehmet Anaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725391 Fatih Mehmet İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 962414 Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 750663 Fatih Terim Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA SEYHAN 972511 Gazi Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 724734 Gazi Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 724532 Gazipaşa İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 726073 Gökçeler İsmail Kayhan İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 726075 Gökçeler İsmail Kayhan Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 726077 Gölbaşı İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 726078 Gölbaşı Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 774335 Gülbahçesi İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 761518 Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA SEYHAN 765352 Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA SEYHAN 725969 Gülbahçesi Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 761671 Gülçocuk Anaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 768941 Gülçocuk Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 767280 Güler Namlı Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA SEYHAN 766949 Gülnaz Gülenoğlu İlkokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 724781 Hadırlı İlkokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 724789 Hadırlı Ortaokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 749844 Hafsa Sultan Anaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 726019 Havuzlubahçe İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 752835 Havuzlubahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA SEYHAN 724752 Hayriye Kemal Kusun İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 724795 Hürriyet İlkokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 767226 Hüsamettin Özaltın Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 725422 Hüsnü M. Özyeğin Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 966791 Hüsnü‐Semih Hızlan Anaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 366139 İhsan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 724810 İkinci İnönü İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 113680 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ADANA SEYHAN 974514 İlhan Atış Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 725930 İnkılap İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 774085 İsmail Batu Dağtekin Kızılay Anaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 974675 İsmail Hazar Anaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725558 İsmail Hazar İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 773930 İsmail Hazar Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 724771 İsmet İnönü İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 111656 İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 724814 İstiklal Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725534 Kanuni İlkokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 724832 Karayusuflu İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 724845 Karayusuflu Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 725148 Kasım Sacide Ener Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725955 Kayışlı İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 747455 Kazım Karabekir Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ADANA SEYHAN 747563 Kazım Karabekir Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ADANA SEYHAN 768007 Keloğlan Anaokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 768505 Kıyıboyu İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 726436 Köylüoğlu İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 725953 Kuyumcular İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 725889 Küçükdikili İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 757544 Lalezar Anaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725184 Leman Sayıt Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725364 Lütfiye Kısacık İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 757262 Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ADANA SEYHAN 725967 Malazgirt Ortaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 725405 Manas İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725407 Manas Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 767799 Manas Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 766096 Mehmet Kemal Tuncel Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 724723 Mehmet Selahattin Çolak İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 758153 Mehmet Zahid Kotku İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 748005 Mehmet‐Kamuran Tekin Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 2 11 ADANA SEYHAN 725948 Mekan İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 725949 Mekan Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 724817 Meryem‐Abdurrahim Gizer Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725718 Mevlana Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 770436 Meydan Ortaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 726138 Milli Mensucat İlkokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 769591 Mimar Kemal Anaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725460 Mimar Kemal İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 974363 Mimar Melahat Öngen Anaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 724829 Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 769593 Mustafa Kemal Atatürk Anaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725538 Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 966199 Mümine Hatun Anaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 724904 Mürseloğlu İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 751390 Necatibey Anaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 725587 Necatibey İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 767191 Necdet Kahraman Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ADANA SEYHAN 726153 Nilüfer Hatun Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 724901 Nuri ve Zekiye Has Ortaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 964767 Nüsret Şenay Anaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 974797 Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA SEYHAN 725979 Orhan Çobanoğlu İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 725609 Orhangazi Ortaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 724931 Osmangazi Ortaokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 769607 Öğretmen Ayfer Doğruol Anaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725637 Öğretmen Ayfer Doğruol İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 970989 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 765356 Ömer Faruk Karabucak Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 725576 Ömer Haluk Özuçak İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 724838 Petrol Ofisi İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725923 Plevne İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 751883 Portakal Çiçeği Anaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 767253 Preveze Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA SEYHAN 725623 Ramazanoğlu Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 111752 Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 725998 Sadıka Sabancı Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 724847 Saniye Özaltın Ortaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 751320 Sarıhamzalı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ADANA SEYHAN 750664 Sarıhamzalı Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA SEYHAN 772704 Sarıhamzalı Anaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 726151 Sarıhamzalı İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 726150 Sarıhamzalı Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 725628 Semiha Uruninandı Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 769609 Seyhan Belediyesi Anaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 726149 Seyhan Belediyesi İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 768855 Seyhan Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ADANA SEYHAN 766017 Seyhan Borsa Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 759940 Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 356065 Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 455801 Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 111835 Seyhan Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ADANA SEYHAN 769590 Seyhan İsmail Hazar Anaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 111740 Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 769548 Seyhan İstiklal Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 746707 Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 746874 Seyhan İşitme Engelliler Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 347391 Seyhan Mesleki Eğitim Merkezi 1 2 11 ADANA SEYHAN 759688 Seyhan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ADANA SEYHAN 759689 Seyhan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ADANA SEYHAN 111896 Seyhan Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 ADANA SEYHAN 771494 Seyhan Sakarya Anaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 724952 Seyhan Sakarya Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 966433 Seyhan Şakirpaşa Halk Eğitimi Merkezi 1 3 12 ADANA SEYHAN 966432 Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 ADANA SEYHAN 726145 Seyit Ali Onbaşı İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 724948 Süreyya Nihat Oral İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725013 Süreyya Nihat Oral Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 750666 Şakirpaşa Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA SEYHAN 769594 Şakirpaşa Anaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 724626 Şakirpaşa İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 765108 Şakirpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA SEYHAN 768837 Şakirpaşa Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 763498 Şakirpaşa Ümran Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 762129 Şehit Ahmet‐Mehmet Oruç Spor Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 767251 Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 767250 Şehit Alper Öçay Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 772734 Şehit Duran Anaokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 763982 Şehit Duran İlkokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 772705 Şehit Ercan Sanca Anaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 725959 Şehit Ercan Sanca İlkokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 767249 Şehit Eren Yücel Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 726018 Şehit Erhan Taştimur İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 765661 Şehit Fatih Yeniay Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA SEYHAN 767765 Şehit Fettah Çevikoğlu Ortaokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 725059 Şehit Gökhan Aygül İlkokulu 1 3 12 ADANA SEYHAN 763266 Şehit Hacı Ahmet Öztürk İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 762303 Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 764865 Şehit İbrahim Derindere Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 726044 Şehit İdris Güler Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 724735 Şehit İlbey Gülbey Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 766900 Şehit İsa İpek İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 726203 Şehit İsmail Demir Ortaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 726261 Şehit Mahmut Yeşilçam İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 740628 Şehit Mahmut Yeşilçam Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 724654 Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725308 Şehit Mehmet Volkan İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 725262 Şehit Metin Malkav Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 769595 Şehit Murat Savaş Kale Anaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725642 Şehit Murat Savaş Kale İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 725947 Şehit Nasıf Namlu İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 765989 Şehit Nihat Şener Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 767201 Şehit Samet Özkan İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 724508 Şehit Sercan Yılmaz Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 762302 Şehit Sevda Güngör Anaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 767435 Şehit Seyfi Yozcu İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 768394 Şehit Sezgin Sezgin Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 766220 Şehit Ufuk Fesli Ortaokulu Müdürlüğü 1 2 11 ADANA SEYHAN 762304 Şehit Yunus Uğur Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 767252 Şehit Yusuf Aktan Kız Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA SEYHAN 725028 Şehit Zafer Oluk Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 772748 Şehit Zeki Dağ Anaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 759072 Şehit Zeki Dağ İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 760221 Şehitlik Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 ADANA SEYHAN 764010 Şehitlik İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 750163 Şengül‐Kenan Şenbayrak İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 741105 Şükran Çobanoğlu Ortaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 726189 Talat Hacıbekiroğlu İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 725644 Taşkent Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 767439 Taşköprü İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 750665 Tepebağ Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 766495 Tepebağ İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 363828 Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 772782 TOKİ Şehit Fikret Yükseler Anaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 726039 TOKİ Şehit Fikret Yükseler İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 967661 TOKİ Şehit Ozan Onur İlgen Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA SEYHAN 769606 Toros Anaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 725069 Toros İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 774761 Toros Ortaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 974798 Turgut Özal Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 725716 Turgut Reis İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 725160 Turhan Cemal Beriker İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 766817 Uçakalanı İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 761549 Uçakalanı Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 759799 Veysel Karani İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 725958 Yalmanlı İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 725745 Yavuz Selim Ortaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 725950 Yenidam İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 111668 Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 769596 Yeşilevler Şehit Duran Keskin Anaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 725779 Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 766595 Yeşiloba Anaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 724773 Yeşiloba İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 757742 Yeşiloba Ortaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 768910 Yeşiloba Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 771482 Yeşilyurt İlkokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 772707 Yeşilyuva Anaokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 725243 Yeşilyuva İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 726050 Yıldırım Bayazıt İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 726048 Yıldırım Bayazıt Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 726052 Zeytinli İlkokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 726053 Zeytinli Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 725381 Ziya Gökalp İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 725661 Ziyapaşa Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 751389 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 726071 125. Yıl Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 765355 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ADANA SEYHAN 750659 19 Mayıs Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA SEYHAN 725937 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ADANA SEYHAN 726188 24 Kasım İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 725710 29 Ekim İlkokulu 1 2 11 ADANA SEYHAN 726185 5 Ocak Ortaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 769589 80. Yıl Anaokulu 1 4 14 ADANA SEYHAN 726130 80. Yıl İlkokulu 1 4 14 ADANA TUFANBEYLİ 747952 Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu 1 5 16 ADANA TUFANBEYLİ 735554 Cumhuriyet İlkokulu 1 5 16 ADANA TUFANBEYLİ 735580 Çatalçam İlkokulu 1 6 18 ADANA TUFANBEYLİ 735578 Çatalçam Ortaokulu 1 6 18 ADANA TUFANBEYLİ 735563 Demiroluk İlkokulu 1 6 18 ADANA TUFANBEYLİ 735612 Doğanbeyli İlkokulu 1 6 18 ADANA TUFANBEYLİ 735611 Doğanbeyli Ortaokulu 1 6 18 ADANA TUFANBEYLİ 735610 Doğanlı İlkokulu 1 6 18 ADANA TUFANBEYLİ 735609 Doğanlı Ortaokulu 1 6 18 ADANA TUFANBEYLİ 764961 Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 16 ADANA TUFANBEYLİ 113584 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 ADANA TUFANBEYLİ 735555 İstiklal İlkokulu 1 5 16 ADANA TUFANBEYLİ 735558 Karsavuran İlkokulu 1 6 18 ADANA TUFANBEYLİ 735605 Kayarcık İlkokulu 1 6 18 ADANA TUFANBEYLİ 735604 Kayarcık Ortaokulu 1 6 18 ADANA TUFANBEYLİ 735603 Kirazlıyurt İlkokulu 1 6 18 ADANA TUFANBEYLİ 766726 Şehit Ahmet Batkı Anaokulu 1 5 16 ADANA TUFANBEYLİ 735614 Şehit İsmail Moğol İlkokulu 1 6 18 ADANA TUFANBEYLİ 735613 Şehit İsmail Moğol Ortaokulu 1 6 18 ADANA TUFANBEYLİ 735608 Şehit Mehmet Ali Zorca İlkokulu 1 6 18 ADANA TUFANBEYLİ 735607 Şehit Mehmet Ali Zorca Ortaokulu 1 6 18 ADANA TUFANBEYLİ 750668 Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi 1 5 16 ADANA TUFANBEYLİ 735562 Şehit Sadık Özkan İlkokulu 1 6 18 ADANA TUFANBEYLİ 113560 Tufanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 ADANA TUFANBEYLİ 768856 Tufanbeyli Bilim ve Sanat Merkezi 1 5 16 ADANA TUFANBEYLİ 113572 Tufanbeyli Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 ADANA TUFANBEYLİ 735556 Tufanbeyli Ortaokulu 1 5 16 ADANA TUFANBEYLİ 750333 Tufanbeyli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 5 16 ADANA TUFANBEYLİ 735601 Yamanlı İlkokulu 1 6 18 ADANA YUMURTALIK 735641 Asmalı Göbeören İlkokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 743607 Asmalı İlkokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 735658 Atatürk Ortaokulu 1 2 11 ADANA YUMURTALIK 735657 Barbaros İlkokulu 1 2 11 ADANA YUMURTALIK 735649 Deveciuşağı İlkokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 735666 Ganime Erzenci İlkokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 735665 Ganime Erzenci Ortaokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 735660 Gölovası İlkokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 735659 Gölovası Ortaokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 113667 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 ADANA YUMURTALIK 735669 Kaldırım İlkokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 735668 Kaldırım Ortaokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 735656 Kırmızıdam İlkokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 735664 Kuzupınarı Hacımüminler İlkokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 735663 Kuzupınarı Hacımüminler Ortaokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 735662 Kuzupınarı Zeynepli İlkokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 735661 Kuzupınarı Zeynepli Ortaokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 735635 Meryem‐Ali Öztürk İlkokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 747677 Meryem‐Ali Öztürk Ortaokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 735654 Şehit Cavit Tamtürk İlkokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 735652 Şehit Harun Arslanbay İlkokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 735670 Şehit Samet Kaya İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 771484 Yumurtalık Barbaros Anaokulu 1 2 11 ADANA YUMURTALIK 963824 Yumurtalık Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA YUMURTALIK 113655 Yumurtalık Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 769277 Adalet Anaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 967239 Adana Eczacı Odası Anaokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 973559 Adana Lions Kulübü Cumhuriyet Savcısı Özer Kaya Anaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 974466 Adana Rotary Kulübü Anaokulu 1 3 12 ADANA YÜREĞİR 772104 Ağzıbüyük İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 761118 Ahmed‐i Hani Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 768946 Ahmed‐i Hani Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726235 Akpınar İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726496 Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 726333 Alihocalı İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726229 Anadolu Efes İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 731813 Anadolu Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 973169 Atakent Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 768842 Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 751317 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 761060 Aziz Sancar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 730248 Bayram Karadağ İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 730281 Bayram Karadağ Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 950146 Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 751884 Cahit Zarifoğlu Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731697 Camili Akarca İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731696 Camili Akarca Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731652 Camili İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731654 Camili Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 772713 Cengiz Topel Anaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 726505 Cengiz Topel İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 769238 Ceylan Gülibrahimoğlu Kızılay Anaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726672 Cırık İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 745533 Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 730181 Cumhuriyet Ortaokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 726324 Çağırkanlı İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 738446 Çağırkanlı Tanrıverdi İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 767395 Çakabey İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 752949 Çakabey Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726570 Çamlıbel Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 751748 Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731488 Çatalpınar İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731486 Çatalpınar Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 769597 Çetin Topçuoğlu Anaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 730393 Çetin Topçuoğlu İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731699 Çotlu İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731698 Çotlu Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 750669 Dadaloğlu Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 724585 Damar Arıkoğlu İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 772102 Danışment İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726103 Dervişler Ortaokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 771483 Dervişler Şehit Cevdet Özdaş Anaokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 726119 Dervişler Şehit Cevdet Özdaş İlkokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 761643 Doğankent Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 750672 Doğankent Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 970481 Doğankent Anaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731701 Doğankent Celil Çavuşoğlu İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731581 Doğankent İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 730769 Doğankent Kemal Uludağ Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 767404 Doğankent Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 767795 Doğankent Ümmü Gülsüm Hilmi Cananoğlu İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731808 Efendi Halil Ortaokulu 1 3 12 ADANA YÜREĞİR 726667 Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731826 Emine Türkan İkiz İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 972773 Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 772103 Esenler İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 730475 Ethem Kuzucu İlkokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 972774 Farabi Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 726469 Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 730496 Fevziye Çelik Ortaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 731686 Gazeteci Adem Yavuz İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 769598 Gazi Osman Paşa Anaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 731536 Gazi Osman Paşa İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 761796 Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 757812 Gizem Akdeniz Anaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 749556 Goncagül Anaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726668 Gökçeli İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726286 Gökvelioğlu İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731807 Güney Sanayi Çalışanları İlkokulu 1 3 12 ADANA YÜREĞİR 726175 Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 974250 Hakkı Polat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 750035 Hatice Hatun Anaokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 730820 Havutlu Bedii Topçu Ortaokulu 1 3 12 ADANA YÜREĞİR 731708 Havutlu İlkokulu 1 3 12 ADANA YÜREĞİR 966926 Hayme Ana Anaokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 750368 Hayret Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726280 Irmakbaşı İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 113679 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 769599 İmadettin Levent Anaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731688 İmadettin Levent İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 730387 İsmail Sefa Özler Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 769600 İstiklal Anaokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 738201 İstiklal İlkokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 726513 Kadıköy İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 757543 Karacaoğlan Anaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731692 Karacaoğlan İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731691 Karacaoğlan Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 772746 Karşıyaka Anaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 767207 Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 730545 Karşıyaka İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 111681 Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 823774 Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 766918 Karşıyaka Ortaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 758210 Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726271 Kaşlıca İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726381 Kayarlı İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 767256 Kazım Karabekir Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 731392 Kazım Karabekir Ortaokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 730342 Kazime Özler İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 730338 Kazime Özler Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 757572 Kılavuz Hatice Anaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 726655 Kılıçarslan Ortaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 726183 Kışla Şehit Orçun Kubat İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 111693 Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 731695 Kiremithane Şehit Kadir Görgülü İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 726615 Koza İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726642 Koza Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731678 Köklüce İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731677 Köklüce Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726265 Kumrulu Huriye Filik İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726357 Kütüklü İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 973793 Lokman Hekim Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 906271 Mahıpeyker‐Fatma Bağcivan Anaokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 726578 Makimsan İlkokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 726595 Makimsan Ortaokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 731821 Mareşal Çakmak İlkokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 750164 Mavi Çocuk Utku Anaokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 749664 Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726049 Mehmet Adil İkiz İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 739659 Mehmet Adil İkiz Ortaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 974800 Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 769601 Mehmet Ali Yılmaz Anaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726428 Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 869556 Mehmetçik Anaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 972369 Melikşah Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 730522 Mimar Sinan İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 774029 Mimar Sinan Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 277900 Mobil A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 769603 Mustafa Cahit Kıraç Anaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731814 Mustafa Cahit Kıraç İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731426 Mutlu İlkokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 750274 Nasrettin Hoca Anaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 730442 Necla‐Mithat Öztüre İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 730441 Necla‐Mithat Öztüre Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731441 Necmiye Coşkuntuncel İlkokulu 1 3 12 ADANA YÜREĞİR 761642 Nizamülmülk Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 760699 Nurettin Topçu İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 766102 Oğuzcan Hasan Muratlı İlkokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 730087 Ömer Refika Halıcılar İlkokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 730130 Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 770664 Pekmezhöyüğü İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 757542 Piri Reis Anaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 771493 Prof. Dr. Salih Öven Çolakoğlu Anaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731583 Prof.Dr.Salih Öven Çolakoğlu İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 730738 Recep Ünlükurt İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 730733 Recep Ünlükurt Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726678 Sabancı Ailesi İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 873658 Sabiha Gökçen Anaokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 729956 Sakıp Sabancı Ortaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 726341 Sazak İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 772719 Semerkant Anaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 731801 Semerkant İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 731492 Seniha Çobanoğlu İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 323528 Seyhan Rotary Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 731420 Solaklı Atatürk İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 768481 Solaklı Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731803 Solaklı Şehit Özkan Altınok İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726082 Suat Güçlü Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 974799 Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 731529 Süleyman Şah Ortaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 972775 Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 767258 Şehit Abdullah Yıldırım Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 764015 Şehit Akif Hatunoğlu Anaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 726558 Şehit Ali Gaffar Okkan İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 730577 Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 766104 Şehit Ayhan Güngör Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 766084 Şehit Cihan Çetinkaya Anaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731811 Şehit Emre Mücahit Topal İlkokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 731680 Şehit Erdoğan Türkel İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 767805 Şehit Hilmi Bardakçı Ortaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 766015 Şehit Kadir Kırbaç Kız Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 731705 Şehit Muharrem Erdoğan İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731703 Şehit Muharrem Erdoğan Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 730414 Şehit Mustafa Altan İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 730411 Şehit Mustafa Altan Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 765128 Şehit Mustafa Göksal Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 726412 Şehit Mustafa Turanlı Ortaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 769604 Şehit Nurettin Yıldırım Anaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 765601 Şehit Nurettin Yıldırım Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731804 Şehit Öğretmen Sait Korkmaz Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 766321 Şehit Süleyman Özcan Ortaokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 731494 Tahsilli Şehit Hulisi Emre Dilci İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 769605 Ticaret Borsası Anaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 726393 Ticaret Borsası İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 974090 TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 731577 TOKİ Köprülü İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 731576 TOKİ Köprülü Ortaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 726649 Tuğrulbey Ortaokulu 1 3 12 ADANA YÜREĞİR 730653 Ulubatlı Hasan İlkokulu 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 751181 Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 726244 Vehbi Necip Savaşan İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 731679 Veysel Karani Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 772105 Yahşiler İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 772752 Yahya Kemal Beyatlı 100.Yıl Anaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 730689 Yahya Kemal Beyatlı 100.Yıl İlkokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 731816 Yakapınar Peyami Safa İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731815 Yakapınar Peyami Safa Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 750670 Yakapınar Selahattin Afşar Anadolu Lisesi 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726193 Yavuzlar Ortaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 726671 Yenice İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731683 Yenihacıali İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 731681 Yenihacıali Ortaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 761328 Yeşilbağlar İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 726548 Yukarı Çiçekli İlkokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 767244 Yüreğir Anadolu Lisesi 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 768950 Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 966430 Yüreğir Cumhuriyet Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 ADANA YÜREĞİR 964322 Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 111847 Yüreğir Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 726215 Yüreğir İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 111860 Yüreğir Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 768839 Yüreğir Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 759563 Yüreğir Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 759565 Yüreğir Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 963846 Yüreğir Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 768846 Yüreğir Şehit Cihan Çetinkaya Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ADANA YÜREĞİR 966431 Yüreğir Şehit Samet Saraç Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ADANA YÜREĞİR 964323 75.Yıl Anadolu Lisesi 1 1 10 ADIYAMAN BESNİ 709710 Abımıstık İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 773210 A.C.Yamazaki Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 710304 A.C.Yamazaki İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 746710 Ahmet‐Emine Çil Özel Eğitim İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 747641 Ahmet‐Emine Çil Özel Eğitim Meslek Okulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 746897 Ahmet‐Emine Çil Özel Eğitim Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 709747 Akdurak İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 853257 Aktepe Köyü İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 709806 Akyazı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 709837 Alişar İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 709859 Aşağıçöplü İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 709868 Aşağısöğütlü İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 719223 Atatürk Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 765274 Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 709892 Balka İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 738592 Bereketli İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 709906 Berete İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 767311 Besni Abidin Baba Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 114230 Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 772846 Besni Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 769087 Besni Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 745562 Besni Çakırhöyük Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 721802 Besni Eğitim Vakfı İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 114242 Besni Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 974054 Besni İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 720571 Besni İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 752617 Besni İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 760730 Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 745573 Besni Köseceli Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 281703 Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 114205 Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 773354 Besni Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 771496 Besni Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 771498 Besni Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 964947 Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 114217 Besni Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 114229 Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 724638 Beşiktaş İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 709964 Beşyol İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 710045 Boybeypınarı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 710090 Camuşcu İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 723296 Çakırhöyük İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 723328 Çakırhöyük Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 710162 Çamlıca İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 710104 Çaykaya İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 723177 Çetinkaya‐Biran Şendil İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 723247 Çetinkaya‐Biran Şendil Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 766914 Çilboğaz İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 773211 Çilek Anaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 723429 Çomak İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 723485 Çomak Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 710129 Çorak İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 723586 Dikilitaş Halil Ağar İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 723615 Dikilitaş Halil Ağar Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 710176 Dörtyol Köyü İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 721607 Dumlupınar Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 887827 Eğerli İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 766412 Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 766479 Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 710206 Geçitli İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 721959 Gülüsüm‐İbrahim Erdemoğlu İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 710241 Hacıhalil İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 114254 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 908963 İstiklal Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 710271 İznik İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 723729 İzollu İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 723772 İzollu Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 723842 Karagüveç İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 723859 Karagüveç Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 710296 Kargalı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 710308 Karnacık İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 723960 Kesmetepe İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 723983 Kesmetepe Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 765169 Kızılin Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 724032 Kızılin Yılmaz Yığılı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 724063 Kızılin Yılmaz Yığılı Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 710342 Kızılkaya İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 724219 Köseceli İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 710404 Kurugöl İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 724280 Kutluca İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 724295 Kutluca Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 710420 Levzin İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 710300 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 761495 Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 971883 M.Sadık PACCI Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 722131 Mustafa Baba İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 722285 Namık Kemal İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 722869 Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 710455 Osman Ertürk İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 710468 Oyalı İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 710486 Ören İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 749863 Safyün Hatice Gölbaşı İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 749864 Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 724381 Sarıkaya İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 724390 Sarıkaya Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 374227 Sarıyaprak Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 724404 Sarıyaprak İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 724420 Sarıyaprak Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 724448 Sayören İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 724468 Sayören Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 724494 Suvarlı Serap Gül Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 973743 Şambayat Anaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 724352 Şambayat Atatürk İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 377986 Şambayat Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 724579 Şambayat Merkez Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 724602 Şehit Abdurrahman Eraslan İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 724616 Şehit Abdurrahman Eraslan Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 972776 Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 772817 Şehit Bekir Oruçtutan Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 722805 Şehit Bekir Oruçtutan İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 724517 Şehit Enes Sarıaslan İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 723896 Şehit Er Serdar Küpeli İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 723910 Şehit Er Serdar Küpeli Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 724308 Şehit Hakan Bali İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 724320 Şehit Hakan Bali Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 710572 Şehit Hasan Gülten İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 724644 Şehit İmam Tan Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 710520 Şehit Mehmet Demir İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 751688 Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 724253 Şehit Recep İnce Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 748514 Şehit Selçuk Dost Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 710612 Tekağaç İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 710626 Tetirli İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 724669 Toklu Köyü İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 724679 Toklu Köyü Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 976746 Topkapı Köyü İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 723045 Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 724694 Uzunkuyu İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 724703 Uzunkuyu Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 724709 Üçgöz İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 724713 Üçgöz Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 973742 Ümmü Tuğsuz Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 722984 Vakkas Kumral İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 853225 Yayıklı İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 724731 Yazıkarakuyu İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 724737 Yazıkarakuyu Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 710702 Yeniköy İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 724749 Yoldüzü İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 724757 Yoldüzü Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN BESNİ 879390 Yukarısöğütlü İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 710744 Zormağara İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN BESNİ 770229 Zübeyde Hanım Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN BESNİ 722551 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN ÇELİKHAN 725036 Askerhan İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN ÇELİKHAN 763820 Askerhan İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN ÇELİKHAN 712136 Atatürk İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 887940 Balıkburnu İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN ÇELİKHAN 723834 Barbaros İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 723953 Cumhuriyet İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 723946 Cumhuriyet Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 752210 Çelikhan Anaokulu 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 502219 Çelikhan Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 774054 Çelikhan Fen Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 114313 Çelikhan Halk Eğitimi Merkezi 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 774625 Çelikhan İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 766284 Çelikhan Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 768145 Çelikhan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 325025 Çelikhan Pınarbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 723975 Fatih İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 772608 Fatih Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 114325 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 768819 İnönü İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN ÇELİKHAN 710981 Korucak İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN ÇELİKHAN 710998 Mutlu İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN ÇELİKHAN 725026 Pınarbaşı İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 725021 Pınarbaşı Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 712146 Şehit Er Erdal Şireci İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 974773 Şehit Mehmet Yerlikaya Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 766823 Şehit Mesut Çelik İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 766826 Şehit Mesut Çelik Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 967208 Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 879471 Taşdamlar İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN ÇELİKHAN 773212 Vatan Anaokulu 3 5 26 ADIYAMAN ÇELİKHAN 725017 Yeşiltepe İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN ÇELİKHAN 725015 Yeşiltepe Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN ÇELİKHAN 763810 Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN GERGER 722176 Ağaçlı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 722227 Ağaçlı Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711019 Aşağıdağlıca İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 767127 Atatürk Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN GERGER 711026 Bayik İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711036 Beşgöze İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711042 Beybostan İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 720861 Cumhuriyet İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN GERGER 711056 Çamik İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 765816 Çifthisar İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 765334 Çobanpınar imam Hatip Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 722259 Çobanpınarı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711066 Dağdeviren İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711071 Dallarca İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711075 Döşnik İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 728161 Fatih İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN GERGER 748798 Gerger Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN GERGER 973300 Gerger Anaokulu 3 5 26 ADIYAMAN GERGER 965783 Gerger Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN GERGER 114350 Gerger Halk Eğitimi Merkezi 3 5 26 ADIYAMAN GERGER 759335 Gerger İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN GERGER 758764 Gerger Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN GERGER 766342 Gerger Oymaklı İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 749897 Gerger Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 5 26 ADIYAMAN GERGER 759294 Gölyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 722418 Gölyurt İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 765219 Gölyurt İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 722510 Gölyurt Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711092 Gözpınar İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711094 Gümüşkaşık İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711104 Güngörmüş İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 722665 Gürgenli İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 723048 Gürgenli Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 722733 Güzelsu İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 765204 Güzelsu İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 722722 Güzelsu Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711107 Helül İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 766320 Helül Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 114362 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 5 26 ADIYAMAN GERGER 711119 Kağındak İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 765817 Kıringöl İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711152 Kırmızı Tarla İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711158 Konacık İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711167 Köklüce İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711175 Kütüklü İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711171 Ortaca İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711160 Oymaklı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 757568 Oymaklı Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 888040 Özkuran İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711142 Pamuluk İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711133 Piyanko İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711120 Sengeto İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711111 Seyitmahmut İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711088 Sutepe İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711080 Şamani İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711047 Tırsık İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 887747 Yağmurlu İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 711010 Yenibardak İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GERGER 710999 Yukarıdağlıca İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GÖLBAŞI 114457 Adıyaman Gölbaşi Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 729456 Akçabel İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GÖLBAŞI 710959 Aşağı Nasırlı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GÖLBAŞI 710951 Aşağıazaplı İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN GÖLBAŞI 710936 Aşağıkarakuyu İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GÖLBAŞI 721834 Atatürk İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 721826 Atatürk Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723076 Balkar İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723072 Balkar Şehit Fuat Özer Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723103 Belören İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN GÖLBAŞI 764998 Belören İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723096 Belören Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN GÖLBAŞI 722010 Cumhuriyet İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723125 Çatalağaç İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723117 Çatalağaç Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN GÖLBAŞI 722129 Gazi İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 879465 Gedikli İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GÖLBAŞI 317751 Gölbaşı Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 971882 Gölbaşı Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 745581 Gölbaşı Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN GÖLBAŞI 761520 Gölbaşı Fen Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723156 Gölbaşı Harmanlı İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723149 Gölbaşı Harmanlı Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN GÖLBAŞI 751753 Gölbaşı İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 760843 Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 764252 Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 750674 Gölbaşı Yunus Emre Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 772828 Gölkent Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 722858 Gölkent İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 722240 Gölkent Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 710902 Hamzalar İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GÖLBAŞI 114469 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723185 Karaburun İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723178 Karaburun Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 722884 Kurugeçit İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 722877 Kurugeçit Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 721422 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723197 Mehmet Ayrık İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723193 Mehmet Ayrık Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 114445 Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 770633 Meydan İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GÖLBAŞI 722936 Mimar Sinan Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 722002 Mühendis Serhan Selçuk Nariçi Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 750131 Nar Çiçeği Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 752986 Salkım Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723226 Savran İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723215 Savran Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN GÖLBAŞI 722967 Şehit Ahmet Demir İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 722976 Şehit Ahmet Demir Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 729443 Şehit Mikdat Sümer Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 721378 Şehit Musa Vuruşkan Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 772827 Şehit Özer Salik Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 722944 Şehit Özer Salik İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723007 Şehit Ümit Özet Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723019 Yavuz İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN GÖLBAŞI 710852 Yeşilova İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723263 Yukarı Nasırlı İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN GÖLBAŞI 723255 Yukarı Nasırlı Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN GÖLBAŞI 710837 Yukarıkarakuyu İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN GÖLBAŞI 973857 1 Nisan Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 748515 Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 710635 Akçaveran İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 710620 Akdoğan Köyü İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 973980 Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724614 Akıncılar İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724612 Akıncılar Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 710605 Akkavak İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 710589 Akkuş İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 724611 Alidam İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 724605 Alidam Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 710557 Arılı İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 765037 Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 710531 Aydınpınar İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 724604 Bağbaşı İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724601 Bağbaşı Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 710780 Bağlar İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 853505 Ballı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 724598 Belenlı İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724596 Belenlı Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 976477 Besele İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 724595 Boğazkaya İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 972777 Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 724591 Bostanlı Köyü İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 724590 Bostanlı Köyü Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 977033 Bozpınar İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 724588 Bölükyayla İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 765038 Bölükyayla İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724586 Bölükyayla Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724583 Büyükbağ İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724580 Büyükbağ Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 772842 Celal Bayar Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 724774 Celal Bayar Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 766876 Cumhuriyet İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 710081 Cumhuriyet Köyü İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 771946 Çağdaş Yaşam Engin Meriç İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 887638 Çaltılı İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 710282 Çamlıca İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 710259 Çardak İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 724578 Çataltepe İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724576 Çataltepe Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724572 Çaybaşı İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724571 Çaybaşı Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724569 Çıralık İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724566 Çıralık Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 710762 Çobanlı İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 710236 Çukurtaş İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724562 Damlacık İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 765273 Damlacık İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724558 Damlacık Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 709890 Doluca İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 709875 Dumlu İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 758192 Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 724549 Elbeyi İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 977057 Elmalı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 709764 Erikdere İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724544 Erikli Aktoprak İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 765313 Erikli Aktoprak İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 724542 Erikli Aktoprak Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 724540 Esendere İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724537 Esendere Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724535 Eskitaş Şehit Nihat Deniz İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 724533 Eskitaş Şehit Nihat Deniz Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 762778 Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 768069 Fatma‐Mehmet Altıntaş Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 721147 Gazi Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 709787 Geldibuldu İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 774463 Girne Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 765136 Girne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 721481 Girne Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 724531 Göçeri İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724528 Göçeri Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 709836 Gölgeli İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 709840 Güdülge İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 709862 Haceri İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 770426 Hacı Bey İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 721441 Hacı Bey Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 760753 Hayme Ana Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 888047 İkizce Yenice İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 114589 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 114565 Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 317393 Kahta Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 769617 Kahta Bilim Sanat Merkezi Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 767019 Kahta Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 758136 Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 765728 Kahta Borsa İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 973536 Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 750675 Kahta GAP Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 972487 Kahta Gelincik Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 114577 Kahta Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 721765 Kahta Hürriyet İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 735875 Kahta İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 762347 Kahta Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 764254 Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 764556 Kahta Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 773359 Kahta Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 752486 Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 761100 Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 752485 Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu I.Kademe 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 964946 Kahta Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 724524 Kahta Sıraca 125. Yıl İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724521 Kahta Sıraca 125. Yıl Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 764353 Kahta Şehit Nazif Kaplan İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 765752 Kahta Yavuz Selim İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 709893 Karacaveren İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724520 Karadut İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 724518 Karadut Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 853468 Karaman İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 976989 Karatilbe İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 709925 Kavaklı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 759299 Kerkah İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 709819 Kifiri İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 710053 Kocahisar İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 710063 Koçtepe İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 710075 Kozağaç İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724512 Körgüden İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 724511 Körgüden Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 724509 Köseler İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724506 Köseler Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 772839 Kubilay Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 721934 Kubilay İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 721922 Kubilay Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 722033 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 710091 Melgosi İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 724557 Menzil İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 762246 Menzil İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 722191 Mevlana İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 722185 Mevlana Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 765489 Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 724504 Mülk İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724501 Mülk Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724500 Narince İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 765030 Narince İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724498 Narince Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 764142 Naze‐Bedir Metiner Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 710112 Ortanca İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 970995 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 749704 Sabahattin Zaim İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 851724 Sabiha Gökçen Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 724496 Salkımbağı İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 765310 Salkımbağı İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 887975 Sırakaya İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 710138 Sultanmağara İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724489 Şehit Abdulgani Adalı İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 762548 Şehit Cennet Yiğit Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 722480 Şehit Medet Mat Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 772841 Şehit Mehmet Ali Bozkurt Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 721455 Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 722321 Şehit Mehmet Özbek İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 773311 Şehit Muhammet Fatih Safitürk Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 763349 Şehit Muhammet Fatih Safitürk İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 722295 Şehit Murat Toprak Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 764954 Şehit Musa Özalkan Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 724493 Şehit Osman Köse Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 762546 Şehit Sevgi Yeşilyurt Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 774471 Şehit Şükrü Özmen Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 767059 Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 712173 Şeyhbaba İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 710191 Taşlıca İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 710203 Teğmenli İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 710215 Tepebaşı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 853310 Titan İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 772829 T.P.A.O. Atatürk Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 722303 T.P.A.O. Atatürk İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 765994 Turgut Özal Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 760581 Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 759208 Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 710232 Tütenocak İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 722287 Vali Özbilgin İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 974732 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 724621 Yahya Kemal İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 710249 Yapraklı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 710253 Yassıkaya İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 773308 Yavuz Selim Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 724619 Yavuz Selim İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 765387 Yavuz Selim Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN KAHTA 724484 Yelkovan İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 724482 Yelkovan Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN KAHTA 765798 Yolaltı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN KAHTA 973237 Zini‐Abdullah ASLAN Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 773067 Abdulgafur Büyükfırat Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 772793 Abuzer‐Hatice Yıldırım Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 723306 Abuzer‐Hatice Yıldırım İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 113966 Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 113929 Adıyaman Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 773208 Adıyaman Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 759852 Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 723720 Adıyaman Demokrasi İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 747623 Adıyaman Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 752826 Adıyaman Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 959458 Adıyaman Fen Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 113978 Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 724301 Adıyaman İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 974801 Adıyaman Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 326952 Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 113930 Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 973329 Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 768517 Adıyaman Ölçme Değerlendirme Merkezi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 747015 Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 747306 Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Okulu II.Kademe 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 765644 Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 113991 Adıyaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 751935 Adıyaman Spor Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 113954 Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728701 Adıyaman TOKİ İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728725 Adıyaman TOKİ Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728718 Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 759390 Adıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 769449 Adıyaman Ziraat Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710340 Agikan İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 770878 Ağaçkonak İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 710359 Ağcin İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 887774 Ağıllı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 710377 Ağveren İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 725401 Akpınar İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725394 Akpınar Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 770883 Akyazı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 974100 Altınşehir Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 752851 Altınşehir Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728766 Altınşehir İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 763782 Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 957293 Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725385 Atakent İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725380 Atakent Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 729673 Atatürk İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 751689 Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725376 Aydınoluk İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 772800 Ayyıldız Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 723443 Ayyıldız İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 976970 Bağdere İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 972374 Bahar Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710121 Bahçecik İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 964317 Bilgi Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728825 Biraralık Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 772803 Birsen Esensoy Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728710 Birsen Esensoy İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710479 Boğazözü İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 973791 Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 772807 Borsa İstanbul Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728685 Borsa İstanbul İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725367 Bozhüyük İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725362 Bozhüyük Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710489 Boztepe İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 725359 Börgenek İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725356 Börgenek Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710498 Burç İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 766564 Cahit Zarifoğlu İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 766565 Cahit Zarifoğlu Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 723299 Cengiz Topel Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 772810 Cumhuriyet Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 723371 Cumhuriyet İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710530 Çamyurdu İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 710539 Çatalağaç İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 710587 Çokpınar İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710596 Damlıca İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 710602 Dandırmaz Polis Amca İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 770897 Dardağan Mustafa Yücel Özbilgin İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 976876 Davuthan İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 725346 Doyran Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 113942 Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710638 Düzce İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725344 Elmacık İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725343 Elmacık Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 723434 Emniyet Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 974802 Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710644 Esence İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 758218 Esentepe Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 760803 Eskisaray Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 964318 Fatih Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 750530 Fatih İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 973897 Fatma Uslu Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 967665 Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 769488 Fevzi Çakmak İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 723716 Fevzi Çakmak Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 766406 Fuat Sezgin Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 709835 Gazi İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 766587 Gazi Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 763070 Gökçay İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 710667 Göm İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 972327 Gül Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725339 Gümüşkaya İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 725336 Gümüşkaya Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 710686 Güzelyurt İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 752681 Hacı Sakine Acar Özel Eğitim Meslek Okulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 321662 Halide Edip Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 761925 Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725310 Hasancık İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725289 Hasankendi İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725286 Hasankendi Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 748002 Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 772844 Hürriyet Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 723823 Hürriyet İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 972778 Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 976541 Ilıcak İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 752211 İlk Adım Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725281 İncebağ İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 727933 İnceler Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728139 İnceler Şehit Bahri Çetin İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 772812 İnönü Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 712203 İnönü İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 774612 İstiklal İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 774613 İSTİKLAL ORTAOKULU 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 759252 Kalburcu İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 765022 Karacaoğlan İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 712207 Karacaoğlan Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710732 Karagöl İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 727767 Karahöyük İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710742 Kartı İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728293 Kaşköy İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 728296 Kaşköy Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 770888 Kayaönü İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 728300 Kayatepe İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 728305 Kayatepe Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 765861 Kemerkaya İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710756 Kınık İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728302 Kızılcapınar İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728304 Kızılcapınar Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728309 Koçali İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 728310 Koçali Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 770890 Koru İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 972298 Korucular Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 762796 Kömür Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728341 Kömür İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728338 Kömür Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 729538 Kuştepe İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 729537 Kuştepe Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728312 Kuyucak Bucağı İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 728151 Kuyucak Bucağı Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 728147 Kuyulu İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 765218 Kuyulu İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728143 Kuyulu Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728124 Külafhöyük İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728120 Külafhöyük Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 966094 Latife Hanım Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 757616 Malazgirt Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 723876 Malazgirt İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 749549 Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 749550 Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 772808 Mehmet Akif Ersoy Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 712212 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 749194 Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 748617 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 772814 Mehmetçik Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 724422 Mehmetçik İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 772811 Menderes Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 723918 Menderes İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 723916 Menderes Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 724430 Mevlana Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 763830 Milli İrade Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 770895 Millik İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 723971 Mimar Sinan Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 724028 Mustafa Yücel Özbilgin İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 724260 Namık Kemal İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 759585 Nasrettin Hoca Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 767108 Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 909417 Nene Hatun Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 773207 Neşeli Çocuklar Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 770892 Olgunlar İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 770882 Oluklu İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 724300 Orhangazi Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710865 Ormaniçi İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 748618 Osmangazi Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 770894 Ova Kuyucak İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 970998 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 766501 Öğretmenim İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 724433 Özel İdare İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710875 Özelevler İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 887720 Palanlı İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710886 Paşamezrası İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 766827 Pınar Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728115 Pınaryayla İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 728111 Pınaryayla Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 709878 Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 723815 Rekabet Kurumu Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 757479 Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 772302 Safvan Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728108 Sarıharman İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728104 Sarıharman Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 971884 Sevgi Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 763779 Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 761578 Süleyman Şah Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 973299 Sümer Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725354 Şehit Abdurrahman Doğan İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725350 Şehit Abdurrahman Doğan Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 709898 Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 772813 Şehit Cem Özgül Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 724429 Şehit Cem Özgül İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 724426 Şehit Cem Özgül Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 762026 Şehit Engin Tilbaç Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 751972 Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 762100 Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 763852 Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 767292 Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725348 Şehit Mahmut Güleş İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 724436 Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 974963 Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 974216 Şehit Ramazan Özen Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 748619 Şehit Rıza Fırat İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 773602 Şehit Şahin Kaya Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 767869 Şehit Taha Uluçay İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 762346 Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 729720 Şehit Yunus Gül Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 769055 Şeref Cengiz İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728102 Şerefli İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728099 Şerefli Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 752680 Şirinler Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728138 Tekpınar İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728134 Tekpınar Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 765019 TOBB Yavuz Selim İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 724416 TOBB Yavuz Selim Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 773209 TOKİ Akşemseddin Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 749711 TOKİ Akşemseddin İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 749712 TOKİ Akşemseddin Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 772804 Tomurcuk Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728149 Toptepe İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710320 Toybelen İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 759921 Toybelen Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 760240 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 770631 Uğurca İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 710914 Uludam İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 774685 Umut İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 770889 Uzunköy İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN MERKEZ 710918 Uzunpınar İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710924 Vartana İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 774683 Vatan İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 774684 Vefa İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 774721 Vefa Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 757617 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728169 Yarmakaya İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728153 Yarmakaya Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 710935 Yasıkaya İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 772805 Yavuz Selim Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 724417 Yavuz Selim İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728172 Yaylakonak İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 728171 Yaylakonak Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 728176 Yazıbaşı İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 728173 Yazıbaşı Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN MERKEZ 710950 Yenigüven İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 763796 Yenimahalle İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 765660 Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728182 Yukarıkuşakkaya İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728180 Yukarıkuşakkaya Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 974528 Yunus Emre Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 724414 Yunus Emre İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 724413 Yunus Emre Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 766115 Yuvam Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725267 Zey İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 725263 Zey Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 772815 Zeynep Turgut Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 724412 Zeynep Turgut İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 818953 Zübeyde Hanım Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 774678 100. Yıl İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 774694 100. Yıl Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 761577 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 772809 23 Nisan Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN MERKEZ 728713 23 Nisan İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN SAMSAT 716050 Doğanca İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN SAMSAT 114612 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 ADIYAMAN SAMSAT 712238 Merkez İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN SAMSAT 761576 Örentaş Şehit Yusuf Atal İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN SAMSAT 728229 Örentaş Şehit Yusuf Atal Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN SAMSAT 972328 Samsat Anaokulu 3 4 22 ADIYAMAN SAMSAT 751319 Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN SAMSAT 114600 Samsat Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 ADIYAMAN SAMSAT 712233 Samsat İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN SAMSAT 749299 Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ADIYAMAN SAMSAT 729586 Şehit Fırat Demir Ortaokulu 3 4 22 ADIYAMAN SAMSAT 728218 Taşkuyu İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN SAMSAT 728203 Taşkuyu Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN SAMSAT 728202 Uzuntepe İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN SAMSAT 728196 Uzuntepe Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN SAMSAT 728195 Yarımbağ İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN SAMSAT 728192 Yarımbağ Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN SAMSAT 728221 Zeynel Aslan İlkokulu 3 4 22 ADIYAMAN SİNCİK 770896 Aksu Hürmer İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 770898 Aksu Şehit Yusuf Çoban İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 976893 Alancık İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 765034 Alancık İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 753026 Alancık Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 773312 Atatürk Anaokulu 3 5 26 ADIYAMAN SİNCİK 728234 Atatürk İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN SİNCİK 728238 Atatürk Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN SİNCİK 710242 ÇAM İLKOKULU 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 728113 Çamdere İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 728107 Çamdere Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 771511 Çatbahçe İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 728096 Çatbahçe Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 888023 Çavçuk İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 728093 Dilektepe İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 765033 Dilektepe İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 728091 Dilektepe Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 710583 Hasanlı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 710231 Hazaz İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 749898 Hüseyin ÇELİK Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 5 26 ADIYAMAN SİNCİK 230778 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 5 26 ADIYAMAN SİNCİK 710492 İnlice İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 729006 İnlice Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 710418 Peyizge İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 710453 Pınarbaşı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 710365 Sakız İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 757695 Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN SİNCİK 972295 Sincik Anaokulu 3 5 26 ADIYAMAN SİNCİK 973145 Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN SİNCİK 350869 Sincik Halk Eğitimi Merkezi 3 5 26 ADIYAMAN SİNCİK 749031 Sincik İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN SİNCİK 762388 Sincik İnlice İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 966758 Sincik İnlice Şehit Mehmet Satılmış Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 728126 Söğütlü Cumhuriyet İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN SİNCİK 710216 Şehit Tahir Yetkin İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 710347 Taşlıca İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 729032 Yarpuzlu Eskiköy İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 710316 Yarpuzlu İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 729029 Yarpuzlu Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN SİNCİK 728119 15 Temmuz Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN TUT 758825 Abuzer Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN TUT 710177 Akçatepe İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN TUT 757388 Akçatepe Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN TUT 710201 Atatürk Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN TUT 723527 Ayşe Aydın İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN TUT 723455 Boyundere Hatice Yıldırım Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN TUT 723447 Boyundere İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN TUT 723341 Dağyalankoz İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN TUT 723592 Fatih İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN TUT 723597 Fatih Ortaokulu 3 5 26 ADIYAMAN TUT 232741 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 5 26 ADIYAMAN TUT 723285 Kaşlıca İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN TUT 723290 Kaşlıca Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN TUT 853367 Meryemuşağı İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN TUT 723240 Öğütlü İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN TUT 723245 Öğütlü Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN TUT 710190 Şehit Polis Mahmut Kayan İlkokulu 3 5 26 ADIYAMAN TUT 887819 Tepecik İlkokulu 3 6 30 ADIYAMAN TUT 964687 Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 ADIYAMAN TUT 350870 Tut Halk Eğitimi Merkezi 3 5 26 ADIYAMAN TUT 765212 Tut Kaşlıca İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN TUT 966044 Tut Nene Hatun Anaokulu 3 5 26 ADIYAMAN TUT 723183 Yaylımlı Abuzer Yıldırım Ortaokulu 3 6 30 ADIYAMAN TUT 723173 Yaylımlı Şehit Onur BOZTEMİR İlkokulu 3 6 30 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 705893 Akkeçili İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 706807 Akkeçili Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 747025 Aşağı Beltarla İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 700532 Atatürk Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 378154 Başmakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 214147 Başmakçı Halk Eğitimi Merkezi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 115019 Başmakçı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 758187 Başmakçı Şehit Hakan Köroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 700539 Cumhuriyet İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 706873 Çığrı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 707121 Çığrı Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 700543 Fatih İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 819001 Öğretmen Habibe Eren Anaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 700548 Şehit Öğretmen Birol İrfan Aşkar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 706889 Yaka İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 706855 Yaka Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 747032 Yassıören İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 747037 Yukarı Beltarla Karacaören İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 214135 Afyonkarahisar Bayat Halk Eğitimi Merkezi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 771802 Akpınar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 700707 Aşağı Çaybelen İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 707135 Atatürk İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 707140 Atatürk Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 115020 Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 320308 Bayat Şehit Bahadır Özenç Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 973622 Bayat Terkan Hatun Anaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 748362 Bayat Yatılı Bölge Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 707149 Cumhuriyet İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 707163 Cumhuriyet Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 707251 Derbent İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 707255 Derbent Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 757779 Hacı Ali‐ Kadir Özaktan Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 707299 İmrallı Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 707268 İmrallı Öğretmen Mustafa Mumcu İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 707227 Mimar Sinan İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BAYAT 700714 Yukarı Çaybelen İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 748588 Ahmet Emet İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 700744 Akçeşme İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 706909 Alkasan İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 706916 Alkasan Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 706920 Alparslan İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 706932 Alparslan Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 700738 Atatürk İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 974794 Ayfer‐Ceylan EMET Fen Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 115139 Bolvadin Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 280592 Bolvadin Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 115115 Bolvadin Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 769172 Bolvadin Bilim ve Sanat Merkezi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 115140 Bolvadin Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 700758 Bolvadin Hasan Gemici Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 768139 Bolvadin Hatice Habib Soydan İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 115188 Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 254699 Bolvadin Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 115103 Bolvadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 970999 Bolvadin Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 774067 Bolvadin Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 115127 Bolvadin Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 965024 Bolvadin Sıddıka Metin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 760336 Bolvadin Şehit Bekir Kaynak İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 706981 Bolvadin Şehit Carullah Kalkan Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 762581 Bolvadin Şehit Ramazan Emet İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 773821 Bolvadin Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 962554 Bolvadin Yakup Şevki Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 760809 Bolvadin 100.Yıl Hatice Bayram Kılınç Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 707012 Büyükkarabağ İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 707017 Büyükkarabağ Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 706938 Ceylan Emet İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 700766 Cirit Şehit Ali Duman İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 707028 Derekarabağ İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 707048 Derekarabağ Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 700901 Dipevler İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 700889 Dişli Atatürk Ortaokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 700872 Dişli İlkokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 700773 Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 700784 Gazi Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 700909 Güney İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 700795 Hacı Ali‐Meryem Birdane Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 771108 Hamidiye İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 706961 İbrahim Karasekreter Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 707098 Karayokuş Şehit Abdil Kılınç İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 707103 Karayokuş Şehit Yaşar Özyörük Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 706975 Kemalettin Sami Paşa İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 706999 Kemerkaya İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 707004 Kemerkaya Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 757353 Kırkgöz Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 700822 Kocatepe İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 707070 Kurucaova İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 707077 Kurucaova Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 757878 Mustafa Hüsnü Gemici Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 700831 Mustafa‐Keziban Bayramer İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 700842 Naciye Nurettin Taktak İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 706985 Özburun İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 706991 Özburun Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 758609 Raziye Sultan‐Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 972779 Şehit Abdülkadir Kocatürk Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 747017 Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 747446 Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 748000 Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 700867 Taşağıl 100. Yıl İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 707055 Yörükkaracaören İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 707064 Yörükkaracaören Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 760357 Yörükzade Ahmet Fevzi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 851785 24 Eylül Şehit Nuri Başaran Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 701017 Akkonak Cumhuriyet Şehit Uğur Gencelli İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇAY 701021 Akkonak Şehit Gökhan Şengül Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇAY 700958 Atatürk Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 115318 Çay Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 757877 Çay Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 909836 Çay Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 700987 Çay Çağlayan Şehit Mustafa Civelek İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 962552 Çay Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 115331 Çay Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 115343 Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 748231 Çay İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 324296 Çay Karacaören Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 16 AFYONKARAHİSAR ÇAY 374622 Çay Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 115306 Çay Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 971000 Çay Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 759224 Çay Pazarağaç Ali Necip Altan Ortaokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR ÇAY 365744 Çay Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 700974 Çay Şehit Kamil Tuna Kurtuluş İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 701055 Çayırpınar Şehit Mehmet Şimşek İlkokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR ÇAY 701069 Çayıryazı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇAY 707310 Deresinek İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇAY 701081 Devederesi İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇAY 700964 Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 707393 İnli İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇAY 707403 İnli Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇAY 701102 Karacaören Yunus Emre Ortaokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR ÇAY 707412 Karamık İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇAY 701092 Karamık Karacaören İlkokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR ÇAY 707451 Karamık Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇAY 707473 Koçbeyli İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇAY 707482 Koçbeyli Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇAY 701109 Maltepe İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇAY 966371 Melek Sultan Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 707497 Pazarağaç İlkokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR ÇAY 759031 Pazarağaç İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR ÇAY 701122 Seka İlkokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR ÇAY 701006 Şehit Cengiz Karataş İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 700997 Vali Ahmet Özyurt İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR ÇAY 707520 Yeşilyurt İlkokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR ÇAY 707526 Yeşilyurt Ortaokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 707541 Ahmet Özyurt İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 701255 Akkoyunlu İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 707563 Atatürk İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 759770 Çobanlar Anaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 973704 Çobanlar Büşra Özen Anaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 323661 Çobanlar Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 354568 Çobanlar Halk Eğitimi Merkezi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 749036 Çobanlar İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 707596 Çobanlar Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 760749 Çobanlar Yavuz Selim Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 763219 Çobanlar 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 707609 Fatih İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 707621 Göynük İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 707627 Göynük Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 230671 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 707650 Kale Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 707642 Kale Şehit Cüneyt Taşyürek İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 707662 Kocaöz İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 707688 Kocaöz Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 707704 Zafer İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 707717 Zafer Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 707738 Alkim İlkokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 707746 Alkim Ortaokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 701271 Arıköy İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 701264 Cumhuriyet İlkokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 757875 Dazkırı Ahmet‐Zübeyde Turba Anadolu Lisesi 1 5 16 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 749411 Dazkırı Alkim Anaokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 749300 Dazkırı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 757471 Dazkırı Çamlık Ortaokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 115475 Dazkırı Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 115487 Dazkırı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 748587 Dazkırı İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 764255 Dazkırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 16 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 749909 Dazkırı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 774129 Dazkırı Şerife Memiş Uçar İlkokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 707873 Karaağaçkuyusu İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 707883 Karaağaçkuyusu Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 707839 Kızılören İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 707853 Kızılören Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 707759 Yüreğil Koralkim İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 707768 Yüreğil Koralkim Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 701340 Alparslan İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 757724 Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 701351 Bağcılar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 701301 Cengiz Topel İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 707936 Çiçektepe İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 707940 Çiçektepe Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 115583 Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 763696 Dinar Bilim ve Sanat Merkezi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 974081 Dinar Fen Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 962550 Dinar Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 115595 Dinar Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 759267 Dinar Haydarlı İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 759020 Dinar Hürriyet İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 115605 Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 972780 Dinar Mehmet Çavuş Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 773482 Dinar Menderes Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 760949 Dinar Merkez Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 765730 Dinar Mesleki Eğitim Merkezi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 764256 Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 749923 Dinar Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 767171 Dinar Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 749033 Dinar Şehit İzzet Taşbaş İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 767623 Dinar Şehit Muhammet Bayram Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 707905 Dinar Şehit Süleyman Şahin İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 768709 Dinar Şehit Şükrü Bayrakcı Hafız İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 757874 Dinar Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 965272 Dinar 125. Yıl Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 707953 Doğanlı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 707963 Doğanlı Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 749217 Duman İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 701306 Fatih Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 707971 Göçerli Şehit Piyade Er Yavuz Öztürk İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 707984 Göçerli Şehit Piyade Er Yavuz Öztürk Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 748138 Haydarlı Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 320321 Haydarlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 701329 Haydarlı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 701399 Haydarlı Ocaklı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 708001 Kadılar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 701394 Karahacılı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 708021 Kınık İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 701320 Menderes İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 701383 Okçular İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 701410 Pınarlı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 748135 Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 701311 Şakir Ünver İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 707914 Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 708060 Tatarlı Cumhuriyet İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 708068 Tatarlı Cumhuriyet Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 972408 Tatarlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 701334 Tatarlı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 752391 Tatarlı İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 708101 Uluköy İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 708107 Uluköy Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 701316 Yeniyol İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR DİNAR 763013 Yeşilhüyük İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 708178 Yıprak Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 708163 Yıprak Şehit Şafak Evran İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 766867 Yıprak Yusuf Sultan Güçlü Anaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR DİNAR 750235 Yunus Emre İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 708216 Adayazı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 708222 Adayazı Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 759751 Ali Rıza ve Havva Kara Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 708230 Aşağıpiribeyli İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 701437 Atatürk Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 701440 Aziziye İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 701442 Cumhuriyet İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 701590 Çatallı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 708283 Çaykışla İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 701594 Çiftlik İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 708272 Davulga İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 708277 Davulga Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 115798 Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 757873 Emirdağ Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 972781 Emirdağ Aziziye Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 768085 Emirdağ Emsal‐Mustafa Şahin Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 774119 Emirdağ Fidan‐Ali Altıntaş Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 962548 Emirdağ Gülsüm Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 115808 Emirdağ Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 115833 Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 910121 Emirdağ Merkez Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 764257 Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 701580 Emirdağ Mustafa Çekiç Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 774453 Emirdağ Rabia‐Recep Kuş Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 763288 Emirdağ Şehit Muhammet Tufan Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 766758 Fadime Derviş Uyar Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 701575 Fatih İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 708519 Gömü İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 708526 Gömü Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 764625 Güneysaray İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 751302 Güveçci Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 708193 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 708213 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 115750 Metin‐Zülbiye Sarı Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 701585 Mithat Paşa Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 971001 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 701582 Perihan Kemal Çuna İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 701586 Şükrü Mola İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 701617 Tez İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 774351 Türkmen Akören İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 701621 Türkmen İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 771234 Veysel İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 774350 Yenikapı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 771204 Yeniköy İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 708555 Yukarı Kurudere İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 771201 Yüreğil Döneli İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 701633 Yüreğil İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EVCİLER 701652 Altınova İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EVCİLER 701664 Baraklı Şehit Ali Serttaş İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EVCİLER 759446 Evciler Anaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EVCİLER 362441 Evciler Halk Eğitimi Merkezi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EVCİLER 231174 Evciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EVCİLER 759029 Evciler İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EVCİLER 326317 Evciler Şehit Uzman Onbaşı Atakan Birgül Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EVCİLER 708756 Gökçek Doktor Sadık Ahmet İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EVCİLER 708779 Gökçek Şehit Osman Öz Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EVCİLER 701674 Madenler İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EVCİLER 701645 Nedim Turan İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR EVCİLER 701642 Şehit Hüdayi Çınar Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 701697 Akçadere 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 701711 Avgancık İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 709179 Çalca Şehit Mustafa Hakan Kacar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 709201 Çepni İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 709204 Çepni Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 701689 Davılgı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 701703 Devlethan Şehit Murat Korkmaz İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 701709 Güre İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 362490 Hocalar Halk Eğitimi Merkezi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 230886 Hocalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 751807 Hocalar İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 749462 Hocalar Özlem Özkurt Anaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 748342 Hocalar Şehit Ahmet Sarıdaş Yatılı Bölge Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 748628 Hocalar Şehit Hasan Yalın İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 973058 Hocalar Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 701717 Kocagöl İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 701722 Uluköy İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 709164 Yeşilhisar Yunus Emre İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 709171 Yeşilhisar Yunus Emre Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 770974 Ablak İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 748623 Atatürk İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 758514 Atatürk Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713154 Ayazini İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713156 Ayazini Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 768374 Bayramaliler İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713166 Beyköy İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713170 Beyköy Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713176 Bozhüyük İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 766489 Bozhüyük İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713179 Bozhüyük Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 760731 Döğer Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 974898 Döğer Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713186 Döğer Fatih İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713190 Döğer Fatih Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713191 Döğer İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713195 Döğer Yunus Emre İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 701777 Eynehan Öksüzler İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 701754 Gazlıgöl Belce İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713208 Gazlıgöl İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 752871 Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713209 Gazlıgöl Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713212 Hacıbeyli İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713216 Hacıbeyli Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 771202 İğdemir İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713200 İhsaniye Akören İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713204 İhsaniye Akören Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 363721 İhsaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 750677 İhsaniye Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 759388 İhsaniye Anaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 115894 İhsaniye Halk Eğitimi Merkezi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 962546 İhsaniye İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 115904 İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 749164 İhsaniye İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 762248 İhsaniye Mehmet Akif İnan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 972536 İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713220 Karacaahmet İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713222 Karacaahmet Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713225 Kayıhan İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 701758 Kayıhan Kunduzlu İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713226 Kayıhan Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 701761 Kıyır İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713230 Muratlar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713232 Muratlar Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713234 Osmanköy İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713237 Osmanköy Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713239 Yaylabağı Şehit Ahmet Öztürk İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713242 Yaylabağı Şehit Ahmet Öztürk Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713247 Yukarıtandır İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 713253 Yukarıtandır Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710816 Alanyurt İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710813 Alanyurt Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710887 Atatürk İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710798 Cevizli İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710794 Cevizli Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710791 Çalışlar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710785 Çalışlar Şehit Halil Kemal Efendi Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 701805 Çatağıl Latif Aydın İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 768999 Çatağıl Latif Aydın Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710783 Doğanlar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 362872 Fadime ve Halil Öksüz Mesleki Eğitim Merkezi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 974251 Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710877 Fatih İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710845 Fatih Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 965480 Hacı Döne Demirel Anaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 767808 İscehisar Anaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 757872 İscehisar Baddal Aygün Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 763538 İscehisar Hacı Süleyman Selek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 214123 İscehisar Halk Eğitimi Merkezi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 115916 İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710843 İscehisar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 748603 İscehisar İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 762989 İscehisar Karamehmet İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 761075 İscehisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 352258 İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710781 İscehisar Şehit İsa Doğan Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 761091 İscehisar Şehit Vural Şahin İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 765441 Karaağaç İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 701799 Karaağaç Merkez İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710769 Karakaya İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 701813 Karakaya Kavruklar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710766 Karakaya Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 767109 Karamehmet Aliye Ana İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 767110 Karamehmet Aliye Ana Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710759 Konarı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710754 Konarı Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710830 Mercan Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710745 Olukpınar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710738 Olukpınar Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 721585 Olukpınar Öldümler İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710826 Selçuklu İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710807 Seydiler İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710804 Seydiler Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710775 Şehit Ahmet Kaplan İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 710773 Şehit Ahmet Kaplan Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 710276 İsmet Attila İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 710281 İsmet Attila Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 768039 Kızılören Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 362500 Kızılören Halk Eğitimi Merkezi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 230994 Kızılören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 6 18 AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 752377 Kızılören İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 964316 Afyon Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704859 Afyonkarahisar Abdürrahim Mısri Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 381836 Afyonkarahisar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 964315 Afyonkarahisar Anafartalar Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 962556 Afyonkarahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 770227 Afyonkarahisar Belediyesi Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 388277 Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 263291 Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 758435 Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 114947 Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 758186 Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 758437 Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 705087 Afyonkarahisar Mehmet Yağcıoğlu İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 254663 Afyonkarahisar Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 772298 Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsü 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 768520 Afyonkarahisar Ölçme Değerlendirme Merkezi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 767371 Afyonkarahisar Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 213620 Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 762644 Afyonkarahisar Spor Lisesi 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 768783 Afyonkarahisar Şehit Soner Hayta Adalet Meslekî Eğitim Merkezi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 114876 Afyonkarahisar Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704900 Afyonkarahisar Ticaret Borsası Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 761076 Afyonkarahisar TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 972412 Afyonkarahisar Uydukent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 366081 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 767586 Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704821 Akçin İlkokulu 1 3 12 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704814 Akçin Yörükoğlu Atilla Millik Ortaokulu 1 3 12 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 352209 Ali Çağlar Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 705121 Ali Çetinkaya İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 705109 Ali Çetinkaya Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 114935 Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704805 Anıtkaya Faik Deniz İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 752874 Anıtkaya İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704800 Anıtkaya Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 751424 Asım Kocabıyık Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 757352 Asiye Sultan Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704850 Ataköy İlkokulu 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 758278 Ataköy İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704836 Ataköy Ortaokulu 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 972783 Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 772678 Atatürk Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702146 Atatürk İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 748625 Ayşegül Arsoy İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 758523 Ayşegül Arsoy Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 701319 Bayraktepe Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702595 Belkaracaören İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 705079 Beyazıt İlkokulu 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 705071 Beyazıt Ortaokulu 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 771029 Beyyazı Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704793 Beyyazı İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 762050 Beyyazı İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704787 Beyyazı Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702598 Bostanlı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704783 Bozdoğan Halımoru İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704775 Bozdoğan Halımoru Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702609 Büyükkalecik Bahçederesi İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 760830 Büyükkalecik İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 759030 Büyükkalecik İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702606 Büyükkalecik Kocatepe İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702601 Büyükkalecik Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 967666 Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 701337 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704769 Çavdarlı Şehit Er Hüseyin Öğüt İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704761 Çavdarlı Şehit Musa Demir Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702614 Çayırbağ Gazi Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702617 Çayırbağ İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 749165 Çayırbağ İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702620 Çıkrık İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 765626 Çıkrık İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702624 Çıkrık Öğretmen Hamza Kesman Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702631 Değirmenayvalı Ahmet Bayram Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702627 Değirmenayvalı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 760415 Değirmenayvalı İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702633 Değirmendere İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702635 Demirçevre İlkokulu 1 3 12 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 760638 Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704952 Ekrem Yavuz İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704950 Ekrem Yavuz Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 974467 Emine Efiloğlu Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 773122 Erenler Anaokulu 1 3 12 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704753 Erenler İlkokulu 1 3 12 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704745 Erenler Şehit Ömer Sayar Ortaokulu 1 3 12 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704741 Erkmen İlkokulu 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 763192 Erkmen İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704734 Erkmen Ortaokulu 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702636 Erkmen TOKİ Nurullah Oymak İlkokulu 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 703154 Ertuğrulgazi İlkokulu 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 705124 Ertuğrulgazi Ortaokulu 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 972782 Fatih Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 701274 Fatih İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 768763 Fatih Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 761056 Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704727 Fethibey İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 765427 Fethibey İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704716 Fethibey Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704706 Gebeceler İlkokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 765428 Gebeceler İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704703 Gebeceler Ortaokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702089 Gedik Ahmet Paşa İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 701104 Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704936 Hacı Hayriye Özsoy İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704924 Hacı Hayriye Özsoy Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 769013 Hacı Lütfiye Kocaşaban Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 767433 Hacı Sultan Hüsnü Ulu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 772679 Hisarbank Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 705056 Hisarbank 100. Yıl İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 772681 Hoca Ahmet Yesevi Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704890 Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704884 Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 700427 Huriye Aşkar Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702065 Hürriyet İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702097 Hüseyin Sümer Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 700422 Hüseyin Türkmen İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 763233 Işıklar Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 752982 Işıklar Balı Sultan İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 764632 Işıklar Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702638 Işıklar Dumlupınar İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 752658 Işıklar İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704693 Işıklar Kocatepe Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704681 Işıklar Şeker Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 114888 İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 767657 İbrahim Keser Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 114972 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 772592 İnaz İlkokulu 1 3 12 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 748627 Kadaifçioğlu İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 748645 Kadınana İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 757871 Kamil Miras Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704675 Karaaslan İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704668 Karaaslan Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 759347 Karşıyaka İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 701267 Kazım Özer İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704654 Kışlacık İlkokulu 1 3 12 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704648 Kışlacık Ortaokulu 1 3 12 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704643 Kızıldağ İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704637 Kızıldağ Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 114864 Kocatepe Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 772680 Kocatepe Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704919 Kocatepe İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704915 Kocatepe Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 747018 Kocatepe Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 747444 Kocatepe Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702647 Kozluca İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704630 Köprülü Sabiha Toros İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704624 Köprülü Şehit Ramiz Demir Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702649 Küçük Çobanlı İlkokulu 1 3 12 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 757795 Küçükçobanlı Ortaokulu 1 3 12 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 773124 Mareşal Fevzi Çakmak Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704962 Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704957 Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 765639 Maver ‐ Kemal Arsoy İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 765581 Maver Kemal Arsoy Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 760337 Mecidiye İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 757810 Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702058 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 752978 Melek Peyker Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 700486 Merkez TOKİ İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 700410 Methiye Dumlu Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 766685 Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 752980 Naime Gevher Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 701356 Namık Kemal İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 969727 Nasreddin Hoca Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 826849 Nene Hatun Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 750018 Neriman‐İbrahim Küçükkurt Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 700480 Nurettin Karaman İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704611 Nuribey İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 758778 Nuribey İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704607 Nuribey İsmet Attila Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 708365 Nurten Telek İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 760723 Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704873 Oruçoğlu İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704995 Osman Attila Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 972641 Osmangazi Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 700431 Öğretmen Saniye Sayıoğlu İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 970997 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 760683 Özerler Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702074 Özlem Özyurt Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 766191 Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704601 Sadıkbey İlkokulu 1 3 12 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 760909 Sadıkbey İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704595 Sadıkbey Ortaokulu 1 3 12 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702111 Sahipata İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 767050 Salar Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702659 Salar Atatürk İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 974897 Salar Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704583 Salar İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 752872 Salar İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704576 Salar Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 700457 Salim Pancar İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704572 Sarık İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 761106 Sarık Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 769118 Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 769121 Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 769120 Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 705101 Selçuklu İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702666 Susuz Atatürk İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 761193 Susuz İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 762049 Susuz İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 762882 Susuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702669 Susuz Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 281142 Süleyman Demirel Fen Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702671 Sülümenli İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 758779 Sülümenli İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702674 Sülümenli İsmet Attila Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702676 Sülümenli Yavuz Selim İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 773350 Sülün Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704557 Sülün Balı‐Mubahat Açıkgözoğlu İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704545 Sülün Balı‐Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 765629 Sülün İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 760670 Şehit Ayhan Sarıçiçek İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 705046 Şehit Kerim Üye İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 757628 Şehit Mehmet Dama Yatılı Bölge Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 705051 Şehit Murat Hasırcıoğlu Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704980 Şehit Murat Saraç İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 759883 Şehit Mustafa Sezer Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 763156 Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 748646 Şehit Sami Çifci İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 705083 Şehit Şükrü Karadirek Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 759769 Şehit Yakup Suna İlkokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 762460 Şehit Yasin Mergen İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 762461 Şehit Yasin Mergen Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 759218 Şemsettin Güneş İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702156 Şemsettin Karahisari Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 757808 Şükrü Çelikalay İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 972091 TOKİ Fatma Aliye Hanım Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 773123 Toki Mevlana Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 764873 Toki Mevlana İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 764874 Toki Mevlana Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 973861 TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 765932 Vediha‐Ahmet Kızılkaya Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 749881 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 701291 Yavuz Selim İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 700465 Yunus Emre Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 758724 Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704946 Yüksel Varlı İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704944 Yüksel Varlı Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 767912 Zeynur Çetinkaya Kızılay Anaokulu 1 2 11 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 704970 125. Yıl Ortaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 762027 15 Temmuz Şehitler Anaokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 702104 27 Ağustos İlkokulu 1 1 10 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 773324 Akharım Anaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701888 Akharım Atatürk Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701894 Akharım İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 761321 Akharım Şehit Bülent Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 758444 Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701839 Ali Çetinkaya Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701843 Atatürk İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717707 Ballık İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717716 Ballık Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701848 Barbaros Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 718041 Baştepe İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 718064 Bekteş İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 718076 Bekteş Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701852 Cumhuriyet Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701921 Çevrepınar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 718096 Çiğiltepe İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 718103 Çiğiltepe Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701926 Dodurga İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 763491 Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 956251 Hatice Turan Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701901 Hırka İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701938 Karacaören İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701941 Karkın İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701945 Kınık İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717796 Kızık Mehmet Yaşar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717801 Kızık Mehmet Yaşar Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701953 Kızılca İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701961 Koçhisar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701967 Kozvan İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717843 Kusura Şehit Mustafa Şimşek İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717830 Kusura Şehit Mustafa Şimşek Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701857 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717849 Menteş İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701866 Miralay Reşatbey İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717629 Mustafa Kemal İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717644 Mustafa Kemal Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717919 Örenkaya İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717926 Örenkaya Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 718128 Reşadiye İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 718122 Reşadiye Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 116133 Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 764104 Sandıklı Barbaros İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 769321 Sandıklı Bilim ve Sanat Merkezi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 116145 Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 116121 Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 955688 Sandıklı Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 116169 Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 758588 Sandıklı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 116157 Sandıklı Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 971002 Sandıklı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 749545 Sandıklı Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 749546 Sandıklı Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 749547 Sandıklı Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 772099 Sandıklı Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 116098 Sandıklı Şehit Gökhan Orhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 758474 Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 962544 Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 972784 Sandıklı Yunus Emre Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717964 Sorkun İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717952 Sorkun Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 974552 Şehit Ahmet Yumak Anaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717673 Yaşarlar Zekiye Ana İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717685 Yaşarlar Zekiye Ana Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717990 Yavaşlar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717999 Yavaşlar Şehit Teğmen Uğur Acar Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717688 Yunusemre İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 717697 Yunusemre Ortaokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 973927 Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 701833 75. Yıl İlkokulu 1 4 14 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 702044 Ahmet Mesut Yılmaz Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 701987 Ahmetpaşa Atatürk İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 701993 Ahmetpaşa Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718531 Akören İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 767079 Akören İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718519 Akören Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718556 Atatürk İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 768376 Balmahmut İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718471 Boyalı Sevim Turunç Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718504 Boyalı Şöhret Hanım İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718455 Bulca İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718459 Bulca Şehit Necati Yatkak Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 766675 Çiğiltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718426 Çobanözü İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 767902 Çobanözü Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 702019 Düzağaç İstiklal İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 702013 Düzağaç Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718405 Garipçe İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718397 Garipçe Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718372 Güney Ayşe Zeynep Kocabıyık Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718387 Güney İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 770975 Karacaören İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718303 Kayadibi İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 767901 Kayadibi Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 702024 Kılıçarslan İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718235 Kınık İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718226 Kınık Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718221 Kırka İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718214 Kırka Şehit Ramazan Bağlan Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718208 Küçükhüyük İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718205 Küçükhüyük Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 702027 Muzaffer Yılmaz Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718193 Nuh İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718166 Serban Kazım Özer İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718173 Serban Kazım Özer Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 762249 Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 763615 Sinanpaşa Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 757668 Sinanpaşa Anaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 116289 Sinanpaşa Halk Eğitimi Merkezi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 116290 Sinanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 973060 Taşoluk Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 702030 Taşoluk Fatih Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 760324 Taşoluk İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 702038 Taşoluk Şehit Yunus Emre Aral İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 702049 Tınaztepe Atatürk İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 973061 Tınaztepe Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 752378 Tınaztepe İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 702051 Tınaztepe Zafer İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718147 Tokuşlar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718142 Tokuşlar Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718591 27 Ağustos Sinanpaşa İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 718578 27 Ağustos Sinanpaşa Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 714893 Dereçine İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 714889 Dereçine Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 116432 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 702064 İshaklı Ortaokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 770817 Karapınar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 714164 Kırca İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 714154 Kırca Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 702069 Selçuk İlkokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 116419 Sultandağı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 750676 Sultandağı Anadolu Lisesi 1 5 16 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 964877 Sultandağı Anaokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 116420 Sultandağı Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 760546 Sultandağı İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 965560 Şehit Yılmaz Tankül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 16 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 714823 Üçkuyu İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 714876 Yakasenek İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 714861 Yeşilçiftlik İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 714855 Yeşilçiftlik Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 702075 75. Yıl İlkokulu 1 5 16 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713258 Ağzıkara İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713903 Akyuva İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713897 Akyuva Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 702109 Anayurt İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 702101 Arızlı Kılıçkaya İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 748624 Atatürk İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 767342 Atatürk Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713856 Atlıhisar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713854 Atlıhisar Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 702107 Aydın İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713895 Balçıkhisar İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713893 Başören Şehit Yusuf Erol İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713891 Başören Şehit Yusuf Erol Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 702125 Cumhuriyet İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713884 Çakırözü İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713882 Çakırözü Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713305 Dadak İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713307 Dadak Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713887 Efe İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713886 Efe Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713872 Fatih İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713864 Fatih Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 702130 Gazipaşa Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 702095 Hallaç İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 702088 İcikli İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 116540 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 774779 Karaadilli Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 973965 Karaadilli Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713862 Karaadilli İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 751828 Karaadilli İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713861 Karaadilli Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713273 Karacaören İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 702105 Kavaklı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713879 Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713876 Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713299 Mahmut İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713303 Mahmut Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713291 Ortapınar Şehit Muammer Çanta İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713297 Ortapınar Şehit Muammer Çanta Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 971004 Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 970755 Piri Reis Muhsin Düğüncü Anaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 702091 Senir İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 966492 Şuhut Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 116539 Şuhut Halk Eğitimi Merkezi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 760356 Şuhut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 116503 Şuhut Şehit İbrahim Imış Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 116527 Şuhut Şehit Yasin Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 757869 Şuhut Zafer Anadolu Lisesi 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713285 Yarışlı İlkokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 713288 Yarışlı Ortaokulu 1 6 18 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 702122 Zaferyolu İlkokulu 1 6 18 AĞRI DİYADİN 761192 Ahmed‐i Hani İlkokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 708971 Akyolaç İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 709157 Altınkilit İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 709245 Aşağı Dalören İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 709274 Aşağı Kardeşli İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 887890 Aşağı Satıcılar İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 853365 Atatürk Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 853433 Atayolu İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 709362 Batıbeyli İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 773351 Batıbeyli Tarlabaşı İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 709397 Boyalan İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 709424 Budak İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 976628 Burgulu İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 709479 Büvetli İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 973789 Cemal Kaya Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI DİYADİN 745988 Cumhuriyet İlkokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 731829 Davut İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 731828 Davut Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 750045 Dedebulak Kaynaklı İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 709551 Dibekli İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 974749 Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 AĞRI DİYADİN 973683 Diyadin Anaokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 116814 Diyadin Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 AĞRI DİYADİN 752117 Diyadin İlkokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 724797 Diyadin İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 751324 Diyadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI DİYADİN 709581 Dokuztaş İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 879456 Gedik İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 709649 Günbuldu İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 759560 Günbuldu Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 746003 Hacıhalit İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 746002 Hacıhalit Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 709666 Heybeliyurt İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 773881 Hüseyin Öner Anaokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 887822 Hüseyin Öner İlkokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 116826 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 AĞRI DİYADİN 887725 Kapanca İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 731827 Karapazar İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 731825 Karapazar Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 755621 Karataş İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 767071 Kardelen Anaokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 964607 Kaymakam Özgür Azer Kurak Anaokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 887831 Kocaçoban İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 709701 Kotancı İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 709711 Kuşburnu İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 709724 Kuşlu İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 750142 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 731831 Mehmet Melik Özmen İlkokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 731830 Mehmet Melik Özmen Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 715307 Merkez Gazi İlkokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 887735 Mollakara İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 761249 Mollakara Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 709750 Mutlu İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 769045 Mutlu Ortaokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 709765 Oğuloba İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 709780 Omuzbaşı İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 971006 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 709796 Pirali İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 709802 Rahmankulu İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 709814 Sürenkök Akçay İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 709830 Sürenkök İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 709842 Sürmelikoç İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 887495 Şahinşah Cumhuriyet İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 748151 Şehit İlhan Demir Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 966396 Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI DİYADİN 757804 Şehit Polis Gökhan KİRAZLI Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 769014 Şehit Polis Tufan Kansuva İlkokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 768025 Şekerbulak İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 726108 Taşbasamak İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 726105 Taşbasamak Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 709894 Taşkesen Cumhuriyet İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 726093 Taşkesen İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 726111 Taşkesen Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 709911 Tavla İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 976830 Tazekent İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 972607 Tendürek Dağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI DİYADİN 879425 Toklucak İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 745996 Türk Telekom Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 731822 Ulukent İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 731819 Ulukent Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 709989 Yanıkçukur İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 747135 Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 746006 Yeniçadır İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 746004 Yeniçadır Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 710004 Yeşildurak İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 710031 Yıldızlı İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 771951 Yolcupınar İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 710062 Yörükaltı İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 976878 Yukarı Akpazar İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 710093 Yukarı Satıcılar İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 879421 Yukarıdalören İlkokulu 3 5 26 AĞRI DİYADİN 887665 Yuva İlkokulu 3 6 30 AĞRI DİYADİN 731833 14 Nisan İlkokulu 3 4 22 AĞRI DİYADİN 731832 14 Nisan Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 974803 A Takımı‐Savaş Ay Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 773845 Ağrı Dağı Anaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 769017 Ağrı Dağı İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 769018 Ağrı Dağı Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 972785 Ahmedi Hani Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 773593 Ahmedi Hani Anaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722349 Ahmedi Hani İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722548 Ahmedi Hani Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 710708 Akçukur İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 710751 Alıntepe İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 768916 Aşağı Tavla İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 710786 Aşağı Telçeker İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 710803 Atabakan İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 714558 Atatürk İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722358 Atatürk Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 710817 Ayrancı İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722649 Bardaklı Hüsnü M.Özyeğin İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722707 Bardaklı Hüsnü M.Özyeğin Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 710849 Başkent İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 710860 Bayır İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 751256 Bayır Ortaokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722556 Bereket İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722542 Bereket Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 772440 Bezirhane İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 710893 Binkaya İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 710901 Bozkurt İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 710941 Buyuretti İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 773594 Cemile Yassuboğa Anaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 714602 Cemile Yassuboğa İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 768329 Çay Mezrası İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722530 Çetenli İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 764849 Çetenli İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722495 Çetenli Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722642 Çiftlik İbrahim Ağa Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722673 Çiftlik İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711072 Çömçeli İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711086 Dağdelen İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722558 Dalbahçe İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722567 Dalbahçe Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711097 Demirtepe İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 767557 Doğubayazıt Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 116934 Doğubayazıt Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 966338 Doğubayazıt Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 763510 Doğubayazıt Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 763512 Doğubayazıt Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 764378 Doğubayazıt Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 768328 Doğubayazıt Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 748166 Doğubayazıt Suluçem Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 964313 Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722415 Dolaklı İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722394 Dolaklı Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711108 Dostali İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 750678 Dr. Reşat Erden Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722522 Esnemez İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722484 Esnemez Ortaokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 116922 Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 748468 Fatih İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 764840 Fatih İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 714831 Fatih Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 748499 Fevzi Çakmak İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722668 Garnizon Telçeker İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 764848 Garnizon Telçeker İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722699 Garnizon Telçeker Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722583 Gazi İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 764837 Gazi İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 962858 Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 772332 Göller İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711169 Gölyüzü İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711182 Gözükara İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711197 Güllüce İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 751257 Güllüce Ortaokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711201 Gültepe İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711209 Günyolu İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 746065 Gürbulak Atatürk İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722703 Gürbulak Atatürk Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 724793 Halife Yusuf İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711223 Hallaç İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 973639 Hani Baba Anaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 714795 Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 714677 Hüseyin Celal Yardımcı Kurtuluş İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 764839 Hüseyin Celal Yardımcı Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 748507 Hüseyin Celal Yardımcı Kurtuluş Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722528 Hüsnü M.Özyeğin İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722478 Hüsnü M.Özyeğin Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 764469 İbn‐i Haldun İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 116946 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 768049 İlkadım Anaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711230 İncesu İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 748498 İshakpaşa İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 714870 İshakpaşa Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711237 Kalecik İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 751258 Kalecik Ortaokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 752119 Karabulak İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 773941 Karabulak Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711249 Karaburun İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711254 Karaca İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722379 Karakent İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722367 Karakent Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711267 Kargakonmaz İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711272 Kazan İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 714658 Kemalpaşa İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 748505 Kemalpaşa Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722632 Kızılkaya İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722604 Kızılkaya Ortaokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711290 Küçük Yılanlı İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 759452 Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 773882 Mehmet Akif Ersoy Anaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722679 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 764470 Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 745973 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 764381 Mehmet Bayar İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 764380 Mehmet Bayar Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711306 Mescit İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 764467 Mevlana Celaleddin‐i Rumi İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 762885 Muhammed Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722574 Mustafa Yassuboğa İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722639 Mustafa Yassuboğa Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 972002 Nuhun Gemisi Anaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 759010 Nuhun Gemisi Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711311 Ortaca İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722597 Ortadirek İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722575 Ortadirek Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711319 Ortakent İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 974606 Öğretmen Aysun Karalar Anaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 769208 Ömer Çoktin Fen Lisesi 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 750095 Ömerbey İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711332 Örtülü İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711394 Pullutarla İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722596 Sağdıç İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722612 Sağdıç Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 887732 Sağlıksuyu Cevan Eydın Konyar İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 751259 Sağlıksuyu Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 760548 Said‐i Nursi İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711402 Samanlı İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711416 Sarıbıyık İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722603 Sarıgül İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722644 Sarıgül Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722434 Savcı Hakan Kılıç İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722409 Savcı Hakan Kılıç Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 769046 Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711442 SESLITAŞ İLKOKULU 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 745979 Somkaya Hüsnü M.Özyeğin İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722682 Somkaya Hüsnü M.Özyeğin Ortaokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711451 Subeşiği İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 751260 Subeşiği Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 751263 Suluçem İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 764850 Suluçem İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 769538 Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 769265 Şehit Emniyet Müdürü Zafer KOYUNCU Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 714632 Şehit Gürhan Yardım İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 748504 Şehit Gürhan Yardım Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 971727 Şehit Polis Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711685 Tanıktepe İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 751264 Tanıktepe Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 766055 Tepeli İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711696 Topcatan İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722467 Tutak İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 764466 Tutak Köyü İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711701 Tutumlu İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711706 Türkmen İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711712 Uğrak İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711714 Uzunyazı İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711715 Üçgöze İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711725 Üzengili İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711728 Yalınsaz İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711735 Yanoba İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 747137 Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711739 Yaygınyurt İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711751 Yeniköy Nazire Eryılmaz İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722517 Yığınçal İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722535 Yığınçal Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711754 Yılanlı İlkokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 711765 Yolüstü İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 976561 Yukarı Tavla İlkokulu 3 6 30 AĞRI DOĞUBAYAZIT 766105 Yunus Emre Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 774727 Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 AĞRI DOĞUBAYAZIT 970838 Zirve Anaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 773822 14 Nisan Anaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 853226 14 Nisan İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 748508 14 Nisan Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 764471 18 Mart İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722687 75. Yıl İlkokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 764842 75. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI DOĞUBAYAZIT 722613 75.Yıl Ortaokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 710183 Abdi İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 749730 Afacanlar Anaokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 710209 Akyumak İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 710244 Alagün İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 710280 Aşağı Cihanbey İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 710292 Aşağı Kopuz İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 853281 Atatürk İlkokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 710312 Aydıntepe İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 710337 Aydoğdu İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 726658 Cemaleddin Öztürk İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 764836 Cemaleddin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 726652 Cemaleddin Öztürk Ortaokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 726726 Cengiz Topel İlkokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 726723 Cengiz Topel Ortaokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 726691 Cesim Bayram Ortaokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 710400 Çatalpınar İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 710417 Çatkösedağ İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 887497 Çetinsu İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 760344 Çetinsu Ortaokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 973146 Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 976750 Dalkılıç İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 710511 Değirmengeçidi İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 726303 Değirmenoluğu İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 726301 Değirmenoluğu Ortaokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 710532 Dolutaş İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 710574 Düzyayla İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 964312 Eleşkirt Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 117031 Eleşkirt Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 752120 Eleşkirt İlkokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 745830 Eleşkirt İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 954097 Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 758521 Eleşkirt Ortaokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 962862 Eleşkirt 70. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 726676 Ergözü ilkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 726674 Ergözü Ortaokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 726695 Esentepe İlkokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 722218 Goncalı İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 764474 Goncalı Köyü İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 722251 Goncalı Ortaokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 710584 Gökçayır İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 710647 Güneykaya İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 710674 Güvence İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 977061 Hasanpınar İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 710689 Haydaroğlu İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 879493 Hayrangöl İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 710707 Hürriyet İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 726352 İkizgeçe İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 726349 İkizgeçe Ortaokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 117043 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 976866 İndere İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 726709 Karşıyaka İlkokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 726707 Karşıyaka Ortaokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 762797 Kemal Öztürk Anadolu Lisesi 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 761010 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 761009 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 722124 Mollasüleyman Gazi İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 722039 Mollasüleyman Gazi Ortaokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 726250 Oklavalı İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 726247 Oklavalı Ortaokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 764472 Osman Gazi İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 971009 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 726479 Pirabat İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 726475 Pirabat ortaokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 710787 Ramazan İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 974788 Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 726191 Sadaklı İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 726195 Sadaklı Ortaokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 710802 Salkımlı İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 887628 Sarıcan İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 710818 Söbetaş İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 710827 Sultanabat İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 710834 Süzgeçli İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 726518 Toprakkale ilkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 726515 Toprakkale Ortaokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 726152 Türk Telekom Tahir İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 726164 Türk Telekom Tahir Ortaokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 710839 Türkeli İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 710846 Uludal İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 710854 Uzunyazı İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 710874 Yanıkdere İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 710882 Yelkesen İlkokulu 3 6 30 AĞRI ELEŞKİRT 722590 Yeşilova İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 724278 Yeşilova Ortaokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 710888 Yığıntaş İlkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 764473 Yücekapı Beldesi İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 726277 Yücekapı ilkokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 726274 Yücekapı Ortaokulu 3 5 26 AĞRI ELEŞKİRT 726219 100. Yıl İlkokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 726218 100. Yıl Ortaokulu 3 4 22 AĞRI ELEŞKİRT 963799 16 Nisan Anaokulu 3 4 22 AĞRI HAMUR 719868 Adımova İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 719821 Adımova Ortaokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 710782 Alakoyun İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 887549 Aşağı Aladağ İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 976589 Aşağı Deredibi İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 710822 Aşağı Gözlüce İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 719811 Aşağı Karabal Halis Özdemir İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 719799 Aşağı Karabal Halis Özdemir Ortaokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 710844 Aşağı Yenigün İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 772343 Ayvacık İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 710867 Ayvacık Musabey İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 710890 Baldere İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 972608 Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI HAMUR 887516 Beklemez İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 710906 Beklemez Kardeşler İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 710916 Buzhane İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 710946 Çağlayan İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 772407 Çevre İlkokulu 3 4 22 AĞRI HAMUR 711154 Danakıran İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 711168 Demirkapı İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 720346 Ekincik İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 720339 Ekincik Ortaokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 711181 Ekincik Yamaç İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 772339 Esenören İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 711215 Gültepe İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 771814 Gültepe Yoğurtçu İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 749818 Gümüşkuşak Boztepe İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 772330 Gümüşkuşak ilkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 751326 Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI HAMUR 117079 Hamur Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 AĞRI HAMUR 971008 Hamur Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 AĞRI HAMUR 747934 Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 AĞRI HAMUR 711236 Hatunkomu İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 117080 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 AĞRI HAMUR 721161 Kaçmaz İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 721167 Kaçmaz Ortaokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 711247 Kandildağı İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 749245 Kandildağı Ortaokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 711253 Karadoğu İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 711260 Karakazan İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 774534 Karakazan Ortaokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 711264 Karaseyitali İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 759737 Karlıca Evliya Çelebi Ortaokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 711270 Karlıca İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 711277 Kaynaklı İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 721582 Kılıç İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 721500 Kılıç Ortaokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 768050 Köşk İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 752121 Mevlana İlkokulu 3 4 22 AĞRI HAMUR 772340 Nallıkonak Güllüce İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 772337 Nallıkonak İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 719553 Osman Gazi İlkokulu 3 4 22 AĞRI HAMUR 719540 Osman Gazi Ortaokulu 3 4 22 AĞRI HAMUR 711307 Özdirek İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 711316 Özdirek Oluklu İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 761250 Özdirek Ortaokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 711323 Sarıbuğday İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 711329 Seslidoğan İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 721752 Seyithanbey İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 721718 Seyithanbey Ortaokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 711335 Soğanlıtepe İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 711344 Süleyman Kümbet Aşağı Yurt İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 711387 Süleyman Kümbet Yukarı Koyuncu İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 711377 Süleymankümbet İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 766333 Şehit Polis Yıldırım Günay Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 AĞRI HAMUR 711399 Tükenmez İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 772336 Uğurtaş İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 753025 Yağmur Anaokulu 3 4 22 AĞRI HAMUR 711412 Yapılı İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 711415 Yoğunhisar İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 711425 Yukarı Aladağ İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 710805 Yukarı Deredibi İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 759754 Yukarı Deredibi Ortaokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 721944 Yukarı Gözlüce Öğretmen Burçin Özdemir İlkokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 746072 Yukarı Gözlüce Öğretmen Burçin Özdemir Ortaokulu 3 5 26 AĞRI HAMUR 711430 Yukarı Yenigün İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 711469 Yukarı Yenigün Yeşil İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 711475 Yuvacık İlkokulu 3 6 30 AĞRI HAMUR 763933 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 116706 Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 760984 Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 767524 Ağrı Burçin Uysal Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 964314 Ağrı Dağı Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 116718 Ağrı Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 965228 Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 819588 Ağrı Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 768873 Ağrı Ölçme Değerlendirme Merkezi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 767617 Ağrı Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 761011 Ağrı Özel Eğitim Meslek Okulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 753115 Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 AĞRI MERKEZ 753116 Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 AĞRI MERKEZ 765587 Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 22 AĞRI MERKEZ 253118 Ağrı Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 751936 Ağrı Spor Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 724326 Ahmet Alagöz İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724336 Ahmet Alagöz Ortaokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 887622 Ahmetbey İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 709267 Akbulgur İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 759551 Akşemsettin İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 759553 Akşemsettin Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 974471 Ali İbrahimağaoğlu Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 723518 Alpaslan Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 709334 Anakaya İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 887675 Arakonak İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724361 Aslangazi İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724374 Aslangazi Ortaokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 888046 Aşağı Dormeli İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 767000 Aşağı Kent İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 710774 Aşağı Küpkıran İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 709423 Aşağı Pamuktaş İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 709480 Aşağı Saklıca İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 709455 Aşağı Yoldüzü İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 751436 Atatürk Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 710750 Atatürk İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 709517 Badilli İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724386 Balıksu İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 724393 Balıksu Ortaokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 771809 Balkaynak İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 724409 Ballıbostan İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724425 Ballıbostan Ortaokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724457 Baloluk İsmet Bulut İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724470 Baloluk İsmet Bulut Ortaokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 887694 Başçavuş İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 709617 Başkent İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 709647 Beşbulak İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 709662 Beşiktepe İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 887598 Bezirhane 50 Yıl İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 771242 Bilsem Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 879461 Boztoprak Ali Yorulmaz İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 755617 Boztoprak Ali Yorulmaz Ortaokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 709706 Bölükbaşı İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 711520 Cemil Meriç Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 711483 Cumaçay İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 972786 Cumhuriyet Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 724103 Cumhuriyet İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 724117 Cumhuriyet Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 709720 Çakıroba İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 709735 Çamurlu İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 709748 Çatalipaşa 3. Boğaziçi İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 724510 Çukuralan İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724523 Çukuralan Ortaokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 709797 Çukurçayır İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 976906 Dedemaksut İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 709817 Doğutepe İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 709832 Dönerdere İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 709880 Eğribelen İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724475 Eliaçık İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724487 Eliaçık Ortaokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 751973 Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 722015 Ertuğrul Gazi Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 709907 Esen İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 724548 Eskiharman İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724565 Eskiharman Ortaokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 773823 Fatih Sultan Mehmet Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 723827 Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 723851 Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 769274 Fatma Hamit İlidi İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 709922 Geçitalan İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 767984 Gökkuşağı Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 709943 Gümüşyazı İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 768954 Güneysu İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 976594 Güvendik İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 888082 Güvenli İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 770804 Hanoba İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 972787 Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 764813 Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 710024 Hıdır İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 710795 Hürriyet İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 773866 İbrahim Çeçen Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 723069 İbrahim Çeçen İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 116743 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 AĞRI MERKEZ 750533 İMKB Gazi İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 711516 İMKB Gazi Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 724248 İpekyolu Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 711507 İsmet Ömeroğlu İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 711477 İstiklal İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 711517 Kadir Has Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 710042 Kalender İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 710054 Karaboğa İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724584 Karasu İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724594 Karasu Ortaokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 753024 Kardelen Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 724289 Kasım Bayram Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 710068 Kavak İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 710095 Kayabey İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 711512 Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 773935 Kaymakam Özgür Azer Kurak Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 723908 Kazım Karabekir İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 723962 Kazım Karabekir Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 976982 Kazlı İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 710265 Kumlugeçit Genç Demokratlar Derneği İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 721248 Kuva‐i Milliye İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 752200 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 769215 Mehmet Metin Tekdal İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 773863 Mehmet Şerafettin Yaltkaya Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 721875 Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 760465 Merkez 100.Yıl Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 760282 Muhammed Celali İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 774797 Murat Işık Kızılay Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 748351 Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 710335 Murathan İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 711470 Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 769216 Mustafa Tekdal Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 973790 Naci Gökçe Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 757364 Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 116672 Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 879394 Oğlaklı 1. Boğaziçi İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 768888 Ortakent İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 710398 Ortayokuş İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 752122 Ozanlar İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 747762 Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 116684 Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 971005 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 750679 Öğretmenler Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 771843 Önder Baydar İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 771645 Önder Baydar İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 976762 Özveren İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 724222 Piri Reis Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 970479 Piyade Onbaşı Bülent Avşin Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 750517 Ramiz Erdem İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 759355 Sabuncu İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 773183 Sarıca İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 710559 Sarıdoğan İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 773865 Selahaddin Eyyubi Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 752199 Selahaddin Eyyubi İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 759024 Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 711513 Selçuk Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 116696 Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 764367 Serhat İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 749731 Sevimli Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 973556 Seyit Ali Onbaşı Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 773877 Soma 13 Mayıs Madencileri Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 757316 Soma 13 Mayıs Madencileri İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 710578 Söğütlü İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 773864 Şehit Er Vefa Çelik Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 770810 Şehit Er Vefa Çelik İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 722844 Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 962856 Şehit Harun Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 724208 Şehit Hikmet Koman İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 724623 Şehit Korgeneral İsmail Selen İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724635 Şehit Korgeneral İsmail Selen Ortaokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 974768 Şehit Polis Yalçın Demir Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 773595 Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 724764 Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 967557 Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 711485 Şeref Saraçoğlu İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 767106 Şerife Bacı Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 973534 Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 723481 Şeyh Edebali İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 762619 Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 724645 Taştekne Şehit Polis Yalçın Demir İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724653 Taştekne Şehit Polis Yalçın Demir Ortaokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 767027 Tekstil Kent Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 724667 Tezeren 4. Boğaziçi İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724675 Tezeren 4. Boğaziçi Ortaokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 768141 TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 764763 Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 757997 Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 710607 Uçarkaya İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 710474 Uzunveli İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 723694 Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 752198 Vali Recep Yazıcıoğlu Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 724690 Yakınca İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724692 Yakınca Ortaokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 976814 Yalnızkonak İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 724159 Yavuz Selim İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 765399 Yavuz Selim Ortaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 887858 Yazıcı İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724706 Yazılı İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724708 Yazılı Ortaokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 759967 Yılmaz Hatunoğlu Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 710561 Yolluyazı İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 710573 Yolugüzel İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 710582 Yoncalı İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 761278 Yukarı Ağadeve İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724715 Yukarı Küpkıran İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 724727 Yukarı Küpkıran Ortaokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 710636 Yukarı Pamuktaş İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 710656 Yukarı Saklıca İlkokulu 3 6 30 AĞRI MERKEZ 710671 Yukarı Yolduzu İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 750534 Yunus Emre İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 710683 Yurtpınar İlkokulu 3 5 26 AĞRI MERKEZ 964917 Zübeyde Hanım Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 711474 100.Yıl Gazi İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 773552 15 Nisan Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 723623 15 Nisan İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 116660 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI MERKEZ 722504 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 972112 23 Nisan Anaokulu 3 4 22 AĞRI MERKEZ 723387 75.Yıl Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 972548 Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI PATNOS 711132 Akçaören İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 749841 Akdilek Bahçeli İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711149 Akdilek Cumhuriyet İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 725812 Akdilek Sebahattin Yıldız İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 736184 Akdilek Sebahattin Yıldız Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 752124 Aktepe İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 764746 Aktepe İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 748165 Aktepe Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 752687 Aladağ İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 725804 Alatay İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 725799 Alatay Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 725817 Andaçlı İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 725815 Andaçlı Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711179 Armutlu İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711198 Aşağı Göçmez İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711194 Aşağı Kamışlı İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 725861 Atatürk İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 725859 Atatürk Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 757264 Baba Ocağı Anaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 768515 Bahri Ergenç İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 711241 Bozoğlak Arpacık İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711233 Bozoğlak Çavuşlu İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711229 Bozoğlak İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 749376 Bozoğlak Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711251 Budak İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 749374 Budak Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 752123 Cengiz Çıkrık İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 760453 Cengiz Çıkrık Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 773862 Cengiz Topel Anaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 887664 Cengiz Topel İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 725858 Cumhuriyet İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 725857 Cumhuriyet Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 731880 Çakırbey İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731879 Çakırbey Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711255 Çamurlu İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 726601 Çaputlu İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731876 Çaputlu Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711263 Çatmaoluk İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711271 Çavuş Gürcübulak İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 731878 Çavuş İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731877 Çavuş Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 727497 Çukurbağ İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731875 Çukurbağ Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 749846 Dağalan Bağbaşı İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 749848 Dağalan Bağbaşı Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 766791 Dedeli Cumhuriyet İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 764744 Dedeli İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731835 Dedeli Sebahattin Yıldız İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731834 Dedeli Sebahattin Yıldız Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 749880 Dedeli Üzümlü İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 748372 Dedeli Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731872 Değirmendüzü İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 764745 Değirmendüzü İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731871 Değirmendüzü Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711296 Demirören İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 750044 Demirören Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711302 Derecik İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711308 Dizginkale İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 731870 Doğansu İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 748167 Doğansu Kız Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731869 Doğansu Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711313 Düzceli İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711328 Edremit İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 731868 Ergençli İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711320 Ergençli Mecnun Gölü İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 731867 Ergençli Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 763716 Ergençli Yılanlı İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 725825 Ertuğrul Gazi İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 725823 Ertuğrul Gazi Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 774536 Esenbel İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 731865 Eskikonak Sebahattin Yıldız İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731864 Eskikonak Sebahattin Yıldız Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 970277 Gazi Anaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 731863 Gençali İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731862 Gençali Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711379 Gökçeali İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711386 Gökoğlu İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 759739 Gökoğlu Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711392 Gönlüaçık İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711373 Gönlüaçık Karabulak İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711398 Güllüce İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711407 Günbeli İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711420 Güvercinli İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711434 Hacılar İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711438 Hasandolu İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 962864 İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI PATNOS 725853 İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 117163 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 AĞRI PATNOS 711450 Karatoklu İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 976758 Karbasan Balcılar İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711457 Karbasan Derekomu İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711463 Karbasan İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 749839 Karçiçeği Anaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 764368 Kartanesi Anaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 711441 Kaş İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 731860 Kazanbey İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731859 Kazanbey Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 774652 Keçelbaba İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 725850 Kerem Şahin İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 764835 Kerem Şahin İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 725846 Kerem Şahin Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 853289 Kızıltepe İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711478 Kızkapan İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 715090 Kiptaş Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 711482 Koçaklar İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 749373 Koçaklar Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731858 Konakbey İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731857 Konakbey Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 749840 Köseler Adilova İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 853589 Kucak İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711492 Kuruyaka İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731855 Kuşkaya İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731854 Kuşkaya Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711494 Kürekli İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 768519 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 768516 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 711495 Meydandağı İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 765494 Mimar Sinan Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI PATNOS 711498 Molla İbrahim İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 764328 Nadir Bayar Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 731853 Ortadamla İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731852 Ortadamla Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711504 Oyacık Bağdışan İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 971010 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 711508 Örendik İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 731851 Özdemir İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 764747 Özdemir İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731850 Özdemir Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 972790 Patnos Alparslan Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI PATNOS 891044 Patnos Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI PATNOS 769052 Patnos Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 22 AĞRI PATNOS 713174 Patnos Çortali Zeki Keşan İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 972053 Patnos Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI PATNOS 117151 Patnos Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 AĞRI PATNOS 749461 Patnos İMKB İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 715054 Patnos İMKB Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 972792 Patnos Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 22 AĞRI PATNOS 117126 Patnos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI PATNOS 763250 Patnos Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 AĞRI PATNOS 763251 Patnos Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 AĞRI PATNOS 763776 Patnos Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 22 AĞRI PATNOS 967399 Patnos Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 4 22 AĞRI PATNOS 761453 Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi 3 4 22 AĞRI PATNOS 731849 Pirömer Sebahattin Yıldız İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731847 Pirömer Sebahattin Yıldız Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 767085 Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI PATNOS 711509 Sağrıca İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711511 Sarıdibek İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 760915 Selahaddin Eyyubi İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 760916 Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 711523 Suluca İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 759738 Suluca Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711524 Susuz İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 773860 Süphan Anaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 738242 Süphan İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 749460 Süphan Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 750680 Süphandağı Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI PATNOS 725838 Sütlüpınar İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 764834 Sütlüpınar İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 725834 Sütlüpınar Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 764327 Şehit Astsubay Emrah Çelebi İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 749459 Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 765577 Şehit Polis Taha Yasin Biçer İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 772111 Şehit Polis Taha Yasin Biçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 AĞRI PATNOS 731846 Tanyeli İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731845 Tanyeli Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711526 Taşkın İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 749819 Taşkın Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731844 Tepeli İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731843 Tepeli Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 725842 Tes‐İş İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 725840 Tes‐İş Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 757554 Tozlubulan İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711527 Usluca İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711528 Uzunca İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711533 Uzungün Hanife İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 731842 Ürküt İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731841 Ürküt Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711540 Yalçınkaya Cumhuriyet İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711537 Yalçınkaya İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 749375 Yalçınkaya Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 747793 Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 746032 Yeşil Hisar İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711189 Yeşilova İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 711542 Yukarı Damla İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 759561 Yukarı Damla Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711545 Yukarı Göçmez Cumhuriyet İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 731840 Yukarı Göçmez İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731839 Yukarı Göçmez Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711546 Yukarı Kamışlı İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 711547 Yukarı Kulecik İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 725830 Yunus Emre İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 725829 Yunus Emre Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 713150 Yurtöven İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 774653 Yüncüler İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 713157 Yürekveren İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 749377 Yürekveren Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 713165 Zincirkale İlkokulu 3 6 30 AĞRI PATNOS 731838 Zirekli İlkokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 764748 Zirekli İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 731837 Zirekli Ortaokulu 3 5 26 AĞRI PATNOS 966198 125.Yıl Anaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 976485 14 Nisan İlkokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 766496 14 Nisan Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 117138 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 AĞRI PATNOS 752684 75. Yıl Ortaokulu 3 4 22 AĞRI PATNOS 715018 75.Yıl İlkokulu 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 888003 Alakoçlu İlkokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 763078 Alakoçlu Ortaokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 976501 Aras İlkokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 726704 Aşağı Dumanlı İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 726703 Aşağı Dumanlı Ortaokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 710196 Aşağı Düzmeydan İlkokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 710204 Aşağı Esen İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 710221 Aşağı Toklu İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 715488 Atatürk Ortaokulu 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 751265 Balık Gölü İlkokulu 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 710235 Bayıraltı İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 710256 Bayramyazı İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 710246 Çöğürlü İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 766541 Çöğürlü Ortaokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 853159 Çökelge İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 710303 Dilekyazı İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 726666 Düzgören İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 726663 Düzgören Ortaokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 767020 Fatma Turan İlkokulu 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 726714 Geçitveren İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 726713 Geçitveren Ortaokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 977017 Gözucu İlkokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 853437 Gözucu Satıkomu İlkokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 771718 Gündoğdu İlkokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 887998 Güneysöğüt İlkokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 976918 İkiyamaç İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 117210 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 771719 Kağnılı İlkokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 710368 Karagöz İlkokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 966197 Kır Çiçekleri Anaokulu 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 710393 Kumlubucak İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 750080 Kumluca Anaokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 771421 Kumluca Yeniköy  İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 719641 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 767017 Nurali Turan Ortaokulu 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 971011 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 763576 Selahaddin Eyyubi İlkokulu 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 759281 Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 887778 Şehit Er Bülent Afşin İlkokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 710639 Şehit Er Kemal Ayhan İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 710552 Şehit Er Mehmet Salih Bora İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 760914 Şehit Er Osman Koç İlkokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 726696 Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Kaya İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 726693 Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Kaya Ortaokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 710472 Tanrıverdi İlkokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 748526 Taşlıçay Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 750681 Taşlıçay Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 117209 Taşlıçay Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 752125 Taşlıçay İlkokulu 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 747927 Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 771420 Yanalyol İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 726639 Yardımcılar İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 726637 Yardımcılar Ortaokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 887885 Yassıkaya İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 726555 Yavuz Selim Ortaokulu 3 4 22 AĞRI TAŞLIÇAY 710604 Yeltepe Gümüşlü İlkokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 710593 Yeltepe İlkokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 853572 Yukarı Dumanlı İlkokulu 3 5 26 AĞRI TAŞLIÇAY 710666 Yukarı Düzmeydan İlkokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 774636 Yukarı Düzmeydan Ortaokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 726684 Yukarı Esen İlkokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 726683 Yukarı Esen Ortaokulu 3 6 30 AĞRI TAŞLIÇAY 724806 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI TUTAK 710934 Adakent İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 714963 Adalet İlkokulu 3 4 22 AĞRI TUTAK 710939 Akyele İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 710948 Aşağı Karahalit İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 710955 Aşağı Kargalık İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 726172 Aşağı Köşk Ortaokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 710962 Aşağı Kulecik İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 710969 Atabindi İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 710976 Batmış İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 710982 Bayındır İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 745267 Bintosun İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 745274 Bintosun Ortaokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 769044 Bişi İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 710990 Bolaşlı İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 710992 Bozkaş İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 726206 Burnubulak İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 726204 Burnubulak Ortaokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 726228 Çırpılı İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 726225 Çırpılı Ortaokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 710996 Çobanoba İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 976632 Çukurkonak İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 711005 Dağlıca İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 711011 Daldalık İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 711020 Damlakaya İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 879404 Dayıpınar İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 772345 Dibelek İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 726276 Dikbıyık İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 726273 Dikbıyık Ortaokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 711109 Dikme İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 726291 Dorukdibi İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 711122 Dönertaş İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 711125 Döşkaya İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 711129 Ekincek İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 726387 Erdal İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 726384 Erdal Ortaokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 752126 Esat Demir İlkokulu 3 4 22 AĞRI TUTAK 711135 Esmer İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 714873 Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 3 4 22 AĞRI TUTAK 726146 Gazi İlkokulu 3 4 22 AĞRI TUTAK 711146 Geçimli İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 711155 Gülçimen İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 772349 Gültepe İlkokulu 3 4 22 AĞRI TUTAK 711184 Güneşgören İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 726414 Hacıyusuf İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 726411 Hacıyusuf Ortaokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 711191 Hürriyet İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 117295 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 AĞRI TUTAK 711195 İpekkuşak İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 726345 Karaağaç İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 726340 Karaağaç Ortaokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 726448 Karacan İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 772344 Karacan Kuşkaya İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 726447 Karacan Ortaokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 711210 Karahan İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 768918 Kaşönü İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 714811 Kazım Karabekir Ortaokulu 3 4 22 AĞRI TUTAK 769049 Kılıçgediği İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 966390 Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI TUTAK 711235 Mızrak İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 765975 Minik Kalpler Anaokulu 3 4 22 AĞRI TUTAK 726489 Oğlaksuyu İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 726487 Oğlaksuyu Ortaokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 853330 Ortayamaç İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 711243 Otluca İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 711258 Ozanpınar İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 971012 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 AĞRI TUTAK 711276 Öndül İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 711282 Palandöken İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 749641 Palandöken Köyü Aksu Mezrası İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 767053 Raif Ateş Sönmez İlkokulu 3 4 22 AĞRI TUTAK 711287 Sarıgöze İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 711292 Sincan İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 726526 Soğukpınar İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 726524 Soğukpınar Ortaokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 977074 Sorguçlu İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 759282 Sultan Alparslan Ortaokulu 3 4 22 AĞRI TUTAK 759283 Sultan Melikşah İlkokulu 3 4 22 AĞRI TUTAK 711300 Suvar İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 726169 Şehit Adem Tunç İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 711304 Şehit Piyade Er Aydın Çetin İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 711309 Şehit Piyade Komando Er Lütfi Şenlik İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 726137 Şehit Uzman Ömer Güç Ortaokulu 3 4 22 AĞRI TUTAK 711318 Taşbudak İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 117271 Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 AĞRI TUTAK 767107 Tutak Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI TUTAK 381491 Tutak Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI TUTAK 117283 Tutak Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 AĞRI TUTAK 724779 Tutak İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 AĞRI TUTAK 761062 Tutak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 AĞRI TUTAK 711322 Uzunöz İlkokulu 3 6 30 AĞRI TUTAK 747144 Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 AĞRI TUTAK 711324 Yayıklı İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 711330 Yeniköy İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 711333 Yukarı Karahalit İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 711341 Yukarı Köşk İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 772351 Yukarı Özdek İlkokulu 3 5 26 AĞRI TUTAK 714840 14 Nisan Ortaokulu 3 4 22 AKSARAY AĞAÇÖREN 251073 Ağaçören Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 AKSARAY AĞAÇÖREN 749899 Ağaçören Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 5 16 AKSARAY AĞAÇÖREN 325121 Ağaçören Şehit Menderes Taşkale Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 16 AKSARAY AĞAÇÖREN 726182 Ağaçören Şehit Tunahan Erbaşı İlkokulu 1 5 16 AKSARAY AĞAÇÖREN 976499 Atatürk Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY AĞAÇÖREN 720502 Camili Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY AĞAÇÖREN 720546 Camili Şehit Rasim Bozkurt İlkokulu 1 5 16 AKSARAY AĞAÇÖREN 221087 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 AKSARAY AĞAÇÖREN 721014 Kırımini İlkokulu 1 6 18 AKSARAY AĞAÇÖREN 721001 Kırımini Ortaokulu 1 6 18 AKSARAY AĞAÇÖREN 973665 Şehit İsmail Yüksel Anaokulu 1 5 16 AKSARAY AĞAÇÖREN 760043 Şehit Yusuf Elitaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 AKSARAY ESKİL 725728 Akgöl İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725993 Başaran İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725992 Başaran Ortaokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725808 Bayramdüğün İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725733 Bilezikli İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725811 Celil İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 726026 Cumhuriyet İlkokulu 1 5 16 AKSARAY ESKİL 725740 Çokum İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725991 Çukuryurt İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725990 Çukuryurt Ortaokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 726020 Çulfa Şehit Hacı Şahin İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 726016 Çulfa Şehit Hacı Şahin Ortaokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 745110 Dursun Altındal İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 762802 Eskil Ahmet Yaşar Eşmekaya Anadolu Lisesi 1 5 16 AKSARAY ESKİL 373330 Eskil Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 AKSARAY ESKİL 768186 Eskil Atatürk Anadolu Lisesi 1 5 16 AKSARAY ESKİL 290522 Eskil Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 AKSARAY ESKİL 767067 Eskil İlkokulu 1 5 16 AKSARAY ESKİL 726027 Eskil İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY ESKİL 964846 Eskil Latife Hanım Anaokulu 1 5 16 AKSARAY ESKİL 761555 Eskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 16 AKSARAY ESKİL 726028 Eskil Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY ESKİL 974959 Eskil 75. Yıl Anadolu Lisesi 1 5 16 AKSARAY ESKİL 725988 Eşmekaya İlkokulu 1 5 16 AKSARAY ESKİL 725986 Eşmekaya Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY ESKİL 725754 Gözlük İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725816 Gümüşdüğün İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 726030 Güneşli Ortaokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 773898 Hacı Battal Tüzün İlkokulu 1 5 16 AKSARAY ESKİL 725755 İkizce İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 230957 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 AKSARAY ESKİL 725757 Karakol İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725762 Karayağmur İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725985 Katrancı İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725984 Katrancı Ortaokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725765 Koçlar İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725822 Kökez İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725774 Mutlu İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725780 Oklava İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 726015 Ortakuyu İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 726012 Ortakuyu Ortaokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 971459 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 5 16 AKSARAY ESKİL 725826 Sağsak İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725786 Setik İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725790 Şabanlı İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 726004 Şehit Azam Güdendede İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 726003 Şehit Azam Güdendede Ortaokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725983 Şehit İbrahim Er İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725981 Şehit İbrahim Er Ortaokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725798 Şehit Mehmet Meral İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 726010 Şehit Muhammet Erkesikbaş İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 726008 Şehit Muhammet Erkesikbaş Ortaokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 726031 Şehit Muhammet Uz İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 726033 Şehit Recep Bozdağ İlkokulu 1 5 16 AKSARAY ESKİL 726032 Şehit Recep Bozdağ Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY ESKİL 725805 Şehit Veli Batur İlkokulu 1 5 16 AKSARAY ESKİL 726006 Taşkapı İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 726005 Taşkapı Ortaokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 725995 Yüksecik İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ESKİL 726001 Yüksecik Ortaokulu 1 6 18 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726210 Akmezar İlkokulu 1 5 16 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726296 Akmezar Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726207 Atatürk İlkokulu 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726259 Bekarlar Hürriyet Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726230 Bekarlar İlkokulu 1 5 16 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726239 Çatalsu İlkokulu 1 6 18 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726231 Demirci Atatürk İlkokulu 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726243 Demirci Cumhuriyet İlkokulu 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 325133 Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 760054 Demirci İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726262 Demirci Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 759931 Gülağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 750563 Gülağaç Anaokulu 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 362585 Gülağaç Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 748708 Gülağaç İlkokulu 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726256 Gülağaç Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 751123 Gülağaç 75. Yıl Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 954671 Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726232 Gülpınar İlkokulu 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726266 Gülpınar Namık Kemal Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 231054 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726213 Kızılkaya İlkokulu 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726292 Kızılkaya Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726221 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726223 Mimar Sinan İlkokulu 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726248 Osmanlı İlkokulu 1 6 18 AKSARAY GÜLAĞAÇ 868945 Saratlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726302 Saratlı İlkokulu 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726300 Saratlı Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726217 Sofular 100. Yıl İlkokulu 1 5 16 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726211 Şehit Abdullah Satılmış İlkokulu 1 5 16 AKSARAY GÜLAĞAÇ 726294 Şehit Abdullah Satılmış Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY GÜZELYURT 726139 Akyamaç İlkokulu 1 5 16 AKSARAY GÜZELYURT 748731 Atatürk Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY GÜZELYURT 726067 Belisırma İskanevleri İlkokulu 1 5 16 AKSARAY GÜZELYURT 726069 Bozcayurt İlkokulu 1 5 16 AKSARAY GÜZELYURT 726054 Gaziemir Yakacık İlkokulu 1 5 16 AKSARAY GÜZELYURT 726132 Gaziemir Yakacık Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY GÜZELYURT 761724 Güzelyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AKSARAY GÜZELYURT 750564 Güzelyurt Anaokulu 1 4 14 AKSARAY GÜZELYURT 324534 Güzelyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY GÜZELYURT 251048 Güzelyurt Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AKSARAY GÜZELYURT 726117 Hasan Hüseyin Demircioğlu İlkokulu 1 4 14 AKSARAY GÜZELYURT 765009 Ihlara Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY GÜZELYURT 726057 Ihlara Atatürk İlkokulu 1 4 14 AKSARAY GÜZELYURT 726124 Ihlara Atatürk Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY GÜZELYURT 726055 Ihlara Şehit Sergen Güçlüer İlkokulu 1 4 14 AKSARAY GÜZELYURT 726128 Ihlara Şehit Şahin Sarılmaz Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY GÜZELYURT 726061 Ilısu İlkokulu 1 5 16 AKSARAY GÜZELYURT 221099 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AKSARAY GÜZELYURT 726064 Selime Ali Abay İlkokulu 1 4 14 AKSARAY GÜZELYURT 726120 Selime Ali Abay Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY GÜZELYURT 726074 Selime İlkokulu 1 4 14 AKSARAY GÜZELYURT 726114 Uzunkaya İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 758478 Abdülhamid Han Fen Lisesi 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 707234 Acıpınar Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 703725 Acıpınar Şehit Ramazan Aktürk İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 771305 Ağzıkarahan Vehbi Koç Vakfı İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 973040 Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 709648 Akçakent İskanevleri Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 709652 Akçakent Şehit Kadir Yıldız İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 709597 Akin İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 709585 Akin Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 965156 Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 3 12 AKSARAY MERKEZ 765762 Aksaray Anaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 973286 Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 751974 Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 190175 Aksaray Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 766025 Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 971539 Aksaray Lisesi 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 190163 Aksaray Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 768521 Aksaray Ölçme Değerlendirme Merkezi 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 747016 Aksaray Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 747345 Aksaray Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 270420 Aksaray Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 751937 Aksaray Spor Lisesi 1 3 12 AKSARAY MERKEZ 341142 Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 763403 Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 703748 Alayhan Şehit Yıldırım Aras İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 707330 Alayhan Şehit Yıldırım Aras Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 762801 Altınkaya Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 703760 Altınkaya İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 707197 Altınkaya Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 705462 Aratol Şehit Ertan Özan İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 709574 Armutlu İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 709568 Armutlu Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 974958 Atatürk Anadolu Lisesi 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 772638 Atatürk Anaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 703522 Atatürk İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 771308 Babakonağı İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 704298 Bağlı İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 762473 Bağlıkaya Şehit Faruk Eser İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704040 Bağlıkaya Şehit Mikail Candan İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704868 Bağlıkaya Şehit Muammer Karacaer Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 771301 Baymış İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704318 Bebek İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 766904 Betül Mehmet Dinç Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 770211 Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 704329 Borucu İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 709562 Büyük Pörnekler İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 703544 Cahit Zarifoğlu Ortaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 771307 Cankıllı İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 766092 Cemaleddin Aksarayi Hafız İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 772645 Cumhuriyet Anaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 703484 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 704364 Çağlayan İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 703779 Çavdarlılar İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 707444 Çavdarlılar Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 703783 Çekiçler İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 707426 Çekiçler Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 704384 Çimeli Yeniköy Ünal Özgödek İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704409 Darıhüyük İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 703786 Doğantarla İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 707106 Doğantarla Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 771306 Ekecik Gödeler İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 771309 Ekecikyeniköy Ahmet Yıldız İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 772641 Emlak Kredi Anaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 703461 Emlak Kredi İlkokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 190151 Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 703534 Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 773182 Fatma Mithat Gürsoy Anaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 703395 Fatma Mithat Gürsoy İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 771304 Fatmauşağı İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 707484 Gazipaşa Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 703794 Gençosman Köyü İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 707468 Gençosman Köyü Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 703803 Gökçe İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704458 Göksügüzel İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 703674 Gözlükuyu İskanevleri İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 707305 Gözlükuyu İskanevleri Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 703809 Gücünkaya İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 709703 Gücünkaya Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 705460 Güller Ceylan Acar İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 706162 Güller Ceylan Acar Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 773186 Hacı Cevriye Ünsal Anaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 703539 Hacı Cevriye Ünsal Ortaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 707556 Hacı Cumali Uğur İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 707551 Hacı Cumali Uğur Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 703640 Hacı Kerim Yardımlı İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 757811 Hacı Mustafa Demir İlkokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 967773 Hacı Ömer Usluer Anaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 747640 Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 747998 Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 709645 Hakkı Divanoğlu İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 709639 Hakkı Divanoğlu Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 973728 Halide Nusret Zorlutuna Anaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 705474 Hamidiye İlkokulu 1 3 12 AKSARAY MERKEZ 707863 Hamidiye Ortaokulu 1 3 12 AKSARAY MERKEZ 767451 Hamit Acar Ortaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 703248 Hasandağı Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 704487 Hatipağatolu İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704882 Havva Kulak Ortaokulu 1 3 12 AKSARAY MERKEZ 753084 Hayme Hatun Anaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 190114 Hazım Kulak Anadolu Lisesi 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 762804 Helvadere Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 703698 Helvadere Atatürk İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 707290 Helvadere Atatürk Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704119 Helvadere Selma Aysoy İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 963264 Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 759426 İbrahim Ethem Baysal İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704898 İbrahim Ethem Baysal Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 966645 İbrahim Özel Anaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 221014 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 762805 İncesu Anadolu Lisesi 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 709549 İncesu İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 709542 İncesu Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 704500 İncesu Şehit Muhsin Tuğrul İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 709537 Kalebalta İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 709528 Kalebalta Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 772634 Kamber Gülüzar Demir Anaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 703503 Kamber Gülüzar Demir İlkokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 751124 Kanber Demir Anadolu Lisesi 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 703378 Kanber Zeynep Demir Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 758630 Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 767619 Kanuni İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 703820 Karacaoren İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 709700 Karacaören Şehit Erol Şahin Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 703831 Karaören İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 709698 Karaören Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 709521 Karataş İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 709515 Karataş Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 703841 Kargın Şehit Cumali Çağlar İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 709694 Kargın Şehit Cumali Çağlar Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704536 Kazıcıktol İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 705471 Kılıçarslan İlkokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 707877 Kılıçarslan Ortaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 769229 Kızılay Anaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 703702 Koçpınar Elmacık Şehit Halil Köksal İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 703423 Kömürcü Mehmet Baysal İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 703712 Kutlu İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704187 Kutlu Kocatepe İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 707246 Kutlu Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704751 Küçük Pörnekler Ayten Tekışık İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 703477 Laleli İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 703513 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 703386 Mehmet Sarrafoğlu İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 707405 Mehmetçik İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 707397 Mehmetçik Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 703471 Meliha Zekai Dalkılıç İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 757728 Merkez Mimar Sinan İlkokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 757727 Merkez Taptuk Emre Ortaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 706110 Millî Egemenlik İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 746742 Murat Keskin Özel Eğitim İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 746898 Murat Keskin Özel Eğitim Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 707527 Mustafa Yazıcı İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 707521 Mustafa Yazıcı Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 703271 Naci Abay İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 763262 Nalbantoğlu Ahmet Remzi Çivi Anaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 707887 Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 709508 Necip Münire Önemli İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 251036 Necmiye‐Mehmet Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 818965 Nene Hatun Anaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 759884 Nuray Kaya İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 709496 Nurgöz İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 709487 Nurgöz Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 709485 Oğuzata İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 709481 Oğuzata Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 964349 Osman Gazi Anadolu Lisesi 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 971457 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 707851 Özel İdare İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 707829 Özel İdare Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 703542 Piri Mehmet Paşa Ortaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 705469 Rafet Bozkurt İlkokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 768228 Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 703653 Saadet Güney İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 704111 Sağlık İlkokulu 1 3 12 AKSARAY MERKEZ 703739 Sarayhan Şehit Süreyya Kınay İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 707216 Sarayhan Şehit Süreyya Kınay Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704780 Sarıağıl İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 773185 Selçuk Anaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 703519 Selçuk İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 704789 Seleci İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 703852 Sevinçli İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 709687 Sevinçli Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 848855 Seyhun Aytaç Anaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 760252 Sezai Karakoç Ortaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 971540 Somuncubaba Anadolu Lisesi 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 765792 Susadı İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 707907 Şehit Ahmet Lütfi Telli Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 964348 Şehit Ali Er Anadolu Lisesi 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 190187 Şehit Atıf Akay Mesleki Eğitim Merkezi 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 709469 Şehit Fatih Gökkaya İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 709454 Şehit Fatih Gökkaya Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 762806 Şehit Hatip Uçkun Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 972340 Şehit Lokman Akçağlayan Anaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 761693 Şehit Memiş Arıbaş Ortaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 887887 Şehit Mustafa Keser Anaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 765662 Şehit Orhan Koçak Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 762234 Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 704920 Şehit Recep İnce Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 772636 Şehit Sefa Altınsoy Anaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 758866 Şehit Sefa Altınsoy İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 190126 Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 761703 Şehit Yunus Emre Akbaş Anaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 760251 Şehit Yusuf Çelik Anaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 760367 Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 704803 Taptuk Emre İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 763837 Taşpınar Anaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 703870 Taşpınar Şehit Hasan Ertan İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 707926 Taşpınar Şehit Yücel Demirtaş Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 708377 Tatlıca Şehit Ünal Demir Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 703882 Tatlıca‐Şehit Ünal Demir İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 773184 Timur Sarrafoğlu Anaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 703499 Timur Sarrafoğlu İlkokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 758867 TOKİ Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 758631 TOKİ Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 703894 Topakkaya Şehit Erdal Akbulut İlkokulu 1 3 12 AKSARAY MERKEZ 709678 Topakkaya Şehit Erdal Akbulut Ortaokulu 1 3 12 AKSARAY MERKEZ 762886 Topakkaya Şehit Sinan Kunduracı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 AKSARAY MERKEZ 762681 Türkiye Futbol Federasyonu Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 707479 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 707472 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 822935 Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 703937 Ulukışla İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 963758 Vali Ferit Ünal Anaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 974229 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 704820 Yağan Şehit Hacı Bektaş İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 703946 Yalnızceviz İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 709663 Yalnızceviz Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 704839 Yanyurt İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 704853 Yapılcan Şehit Salim Geyik İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 748425 Yavuz Sultan Selim İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 747916 Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 704145 Yenikent Akhan İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 764690 Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 762807 Yenikent Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704155 Yenikent Atatürk İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 771303 Yenikent Cülle Yaylası İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704180 Yenikent İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 703454 Yenimahalle İlkokulu 1 3 12 AKSARAY MERKEZ 760490 Yenimahalle Ortaokulu 1 3 12 AKSARAY MERKEZ 703961 Yenipınar İlkokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 709659 Yenipınar Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY MERKEZ 704126 Yeşilova Atatürk İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704131 Yeşilova Cumhuriyet İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 762808 Yeşilova Şehit Nazmi Mengi Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704136 Yeşiltepe Atatürk İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 704911 Yeşiltepe Cumhuriyet Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 751651 Yeşiltepe Şehit Atilla Mutlu Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 771302 Yukarı Sapmaz İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 967283 Yunus Emre Anadolu Lisesi 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 703556 Yusuf Hakîkî Baba Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 709438 Yuva Karapınarlar İlkokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 709428 Yuva Karapınarlar Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY MERKEZ 703490 Zafer İlkokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 752897 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 705465 100. Yıl Türk Eğitim Vakfı İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 707898 100. Yıl Türk Eğitim Vakfı Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 703529 125. Yıl Ortaokulu 1 1 10 AKSARAY MERKEZ 772635 15 Temmuz Anaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 762287 15 Temmuz Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 707825 19 Mayıs İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 707568 19 Mayıs Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 703437 1930 Gazipaşa İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 773181 1981 Gazipaşa Anaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 707493 1981 Gazipaşa İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 772637 23 Nisan Anaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 709416 23 Nisan İlkokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 709411 23 Nisan Ortaokulu 1 2 11 AKSARAY MERKEZ 751125 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 AKSARAY ORTAKÖY 726568 Ahmet BEKTİK‐ Muhammet Mevlüt SEVİM İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 726320 Ahmet Yavuz İlkokulu 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 726650 Akpınar İlkokulu 1 5 16 AKSARAY ORTAKÖY 190665 Aksaray Ortaköy Ertuğrul Gazi Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 745122 Cumali İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ORTAKÖY 726643 Çatin İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ORTAKÖY 726350 Harmandalı Atatürk Ortaokulu 1 6 18 AKSARAY ORTAKÖY 726338 Harmandalı‐Şehit Ali Rıza Altın İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ORTAKÖY 963265 İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 190677 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 773234 İstiklâl Anaokulu 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 726323 İstiklâl İlkokulu 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 726613 Kümbet İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ORTAKÖY 726609 Kümbet Ortaokulu 1 6 18 AKSARAY ORTAKÖY 726572 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 726661 Ortaköy Fatih İlkokulu 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 726660 Ortaköy Fatih Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 764200 Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 964347 Ortaköy Şehit Rifat Kahyaoğlu Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 373342 Ortaköy Şehit Tevfik Sarısoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 726659 Osman Apaçık İlkokulu 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 726656 Osman Apaçık Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 726603 Ozancık İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ORTAKÖY 726596 Ozancık Ortaokulu 1 6 18 AKSARAY ORTAKÖY 971458 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 726583 Sarıkaraman Yunus Emre İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ORTAKÖY 726582 Sarıkaraman Yunus Emre Ortaokulu 1 6 18 AKSARAY ORTAKÖY 726577 Sinandı Gökkaya İlkokulu 1 5 16 AKSARAY ORTAKÖY 726575 Sinandı Gökkaya Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY ORTAKÖY 726654 Süleyman Kılıç İlkokulu 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 726651 Süleyman Kılıç Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 761436 Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 726315 Şehit Salih Aksu İlkokulu 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 726662 Şehit Salih Aksu Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 751127 Şehit Süleyman Köse Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 726343 Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er İlkokulu 1 6 18 AKSARAY ORTAKÖY 726377 Yıldırımlar İlkokulu 1 5 16 AKSARAY ORTAKÖY 963674 Yunus Emre Anaokulu 1 4 14 AKSARAY ORTAKÖY 726330 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY SARIYAHŞİ 726199 Fatih Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY SARIYAHŞİ 751648 Hacı Mehmet Cömert Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 16 AKSARAY SARIYAHŞİ 221109 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 AKSARAY SARIYAHŞİ 971460 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 5 16 AKSARAY SARIYAHŞİ 966119 Sarıyahşi Şehit Mesut Kılıç Anaokulu 1 5 16 AKSARAY SARIYAHŞİ 270503 Sarıyahşi Şehit Yusuf Çelik Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 AKSARAY SARIYAHŞİ 726197 Şehit Vedat Büyüköztaş İlkokulu 1 5 16 AKSARAY SULTANHANI 764484 Atatürk İlkokulu 1 4 14 AKSARAY SULTANHANI 764490 Hale‐Ahmet Kalkır Anaokulu 1 4 14 AKSARAY SULTANHANI 764504 I. Alaaddin Keykubat Anadolu Lisesi 1 4 14 AKSARAY SULTANHANI 764461 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AKSARAY SULTANHANI 764485 Kırkoba İlkokulu 1 5 16 AKSARAY SULTANHANI 764498 Sultanhanı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AKSARAY SULTANHANI 765388 Sultanhanı Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AKSARAY SULTANHANI 774747 Sultanhanı Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 AKSARAY SULTANHANI 764489 Sultanhanı Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY SULTANHANI 764494 Sultanhanı Şehit Ahmet Dağlı İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY SULTANHANI 764488 Sultanhanı Şehit Ramazan Süslü Ortaokulu 1 4 14 AKSARAY SULTANHANI 764486 Şehit Murat Yumuşak İlkokulu 1 4 14 AKSARAY SULTANHANI 764491 Yeşiltömek İlkokulu 1 5 16 AKSARAY SULTANHANI 764492 Yeşiltömek Ortaokulu 1 5 16 AKSARAY SULTANHANI 764487 Yunus Emre İlkokulu 1 4 14 AKSARAY SULTANHANI 764482 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 1 4 14 AKSARAY SULTANHANI 764483 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 1 4 14 AMASYA GÖYNÜCEK 725694 Alan İlkokulu 1 6 18 AMASYA GÖYNÜCEK 725333 Atatürk İlkokulu 1 4 14 AMASYA GÖYNÜCEK 725278 Atatürk Ortaokulu 1 4 14 AMASYA GÖYNÜCEK 725414 Gediksaray Şehit Satılmış Salatacı İlkokulu 1 5 16 AMASYA GÖYNÜCEK 725458 Gediksaray Şehit Satılmış Salatacı Ortaokulu 1 5 16 AMASYA GÖYNÜCEK 117594 Göynücek Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AMASYA GÖYNÜCEK 962866 Göynücek 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AMASYA GÖYNÜCEK 117604 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AMASYA GÖYNÜCEK 725585 Karaşar İlkokulu 1 5 16 AMASYA GÖYNÜCEK 725666 Karaşar Ortaokulu 1 5 16 AMASYA GÖYNÜCEK 117582 Şehit Erkan Karaçoban Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 AMASYA GÖYNÜCEK 761366 Şehit İsmail Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AMASYA GÖYNÜCEK 725153 Şehit Lokman Cansız İlkokulu 1 5 16 AMASYA GÖYNÜCEK 748615 Şehit Tuncay Kurt İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 976875 Çal İlkokulu 1 5 16 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 725793 Gümüş İlkokulu 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 725768 Gümüş Ortaokulu 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 117700 Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 117712 Gümüşhacıköy Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 963319 Gümüşhacıköy Hasan Coci Anadolu Lisesi 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 752246 Gümüşhacıköy İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 965423 Gümüşhacıköy Merkez Anaokulu 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 805156 Gümüşhacıköy Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 962868 Gümüşhacıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 270635 Gümüşhacıköy Şehit Sercan Koç Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 708776 Işık İlkokulu 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 117724 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 709017 Kağnıcı İlkokulu 1 5 16 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 976683 Kemalpaşa İlkokulu 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 725820 Kızılca İlkokulu 1 5 16 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 763876 Kızılca İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 725837 Kızılca Ortaokulu 1 5 16 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 976463 Mehmet Paşa Ortaokulu 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 971018 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 887594 Şehit Teğmen Ahmet Çıtak İlkokulu 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 765442 Şehit Ümit Çoban İlkokulu 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 765443 Şehit Ümit Çoban Ortaokulu 1 4 14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 708839 Ülkü Ortaokulu 1 4 14 AMASYA HAMAMÖZÜ 774696 Adil Candemir Anadolu Lisesi 1 4 14 AMASYA HAMAMÖZÜ 869760 Adil Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 AMASYA HAMAMÖZÜ 713584 Atatürk İlkokulu 1 4 14 AMASYA HAMAMÖZÜ 309460 Hamamözü Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AMASYA HAMAMÖZÜ 713635 Hamit Kaplan Ortaokulu 1 4 14 AMASYA HAMAMÖZÜ 231316 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AMASYA HAMAMÖZÜ 751834 İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 721715 Abdurrahman Kamil İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 721782 Abdurrahman Kamil Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 721995 Akşemsettin İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 725417 Albayrak Şehit Yusuf Kaya İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 725415 Albayrak Şehit Yusuf Kaya Ortaokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 964311 Alptekin Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 117425 Amasya Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 964686 Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 757689 Amasya Çelebi Mehmet Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 751976 Amasya Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 967426 Amasya Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 768540 Amasya Ölçme Değerlendirme Merkezi 2 1 12 AMASYA MERKEZ 117498 Amasya Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 972524 Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 758793 Amasya Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 117474 Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 763160 Amasya Üniversitesi Dr. Hikmet Develi Anaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 817109 Amasya Vedia Zeren Anaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 707124 Aşağı Kızseki İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 750682 Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 707725 Atatürk İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 725295 Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 751330 Aydınca Şehit Recep Bodur Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 AMASYA MERKEZ 725292 Aydınca Şehit Şaban Gökçe Ortaokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 707168 Aydınlık İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 770476 Ayşe‐Kadir Kutlu Kızılay Anaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 976870 Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 707192 Boğa İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 725557 Boğaz İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 725554 Boğaz Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 758193 Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 725651 Büyük Kızılca İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 725647 Büyük Kızılca Ortaokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 707991 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 751821 Çiğdemlik İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 707303 Direkli İlkokulu 1 5 16 AMASYA MERKEZ 725732 Doğantepe Şehit Kağan Kılıç İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 725730 Doğantepe Şehit Kağan Kılıç Ortaokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 725795 Ezine Pazar Atatürk İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 725791 Ezine Pazar Atatürk Ortaokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 707159 Ezinepazar İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 724700 Fatih İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 760942 Fındıklı TOKİ İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 977025 Gazi Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 965042 Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AMASYA MERKEZ 767119 Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 758386 Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 117521 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 AMASYA MERKEZ 973552 İl Özel İdaresi Anaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 973944 İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 725854 İlyasköy Şehit Hakan Gül İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 725852 İlyasköy Şehit Hakan Gül Ortaokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 707320 Kale Çavuşhan İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 707357 Karaköprü Bölmebük Şehit Mustafa Tuluk İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 725916 Kayabaşı Şehit Veysel Aslan İlkokulu 1 2 11 AMASYA MERKEZ 725913 Kayabaşı Şehit Veysel Aslan Ortaokulu 1 2 11 AMASYA MERKEZ 747019 Kılıçarslan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 AMASYA MERKEZ 747443 Kılıçarslan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 AMASYA MERKEZ 888022 Kızılkışlacık İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 758799 Kumru Hatun Anaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 707406 Kuzgeçe İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 746862 Lokman Hekim İşitme Engelliler İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 746882 Lokman Hekim İşitme Engelliler Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 874257 Macit Zeren Fen Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 707879 Mehmet Varinli İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 774440 Mehmet Varinli Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 724760 Mehmetçik İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 724759 Mehmetçik Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 974703 Merkez 65 Bin Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 774114 Mihri Hatun Anaokulu 1 2 11 AMASYA MERKEZ 767649 Müftü Mehmed Tevfik İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 724577 Müftü Mehmed Tevfik Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 707864 Nihat Bayramoğlu İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 747010 Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 725945 Ovasaray İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 725942 Ovasaray Ortaokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 971013 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 707837 Plevne Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 707440 Sarıalan İlkokulu 1 5 16 AMASYA MERKEZ 770792 Sarımeşe İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 724802 Serdar Zeren İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 724804 Serdar Zeren Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 770794 Sevincer İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 117462 Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 751939 Şehit Ferhat Erdin Spor Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 887802 Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 769463 Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 959985 Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 762399 Şehit Hüseyin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 767376 Şehit Selçuk Özarı Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 229668 Şehit Yılmaz Zengin Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 724875 Şehitler İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 724870 Şehitler Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 750069 Şehzade Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 AMASYA MERKEZ 762395 Şeyhcui Şehit Aziz Sağlam İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 707571 Tatar İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 117450 Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 725007 Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 725011 Tuğgeneral Hikmet Akıncı Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 763495 Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 726013 Uygur Şehit Eraslan Güngör İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 726009 Uygur Şehit Eraslan Güngör Ortaokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 725168 Vali Hüseyin Poroy İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 725165 Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 707826 Yavuz Selim Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 726058 Yeşil Yenice İlkokulu 1 2 11 AMASYA MERKEZ 726056 Yeşil Yenice Ortaokulu 1 2 11 AMASYA MERKEZ 707809 Yeşilırmak Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 750631 YHKB Zeynep Hatun Anaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 707617 Yıkılgan İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERKEZ 707795 Ziyapaşa Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 725977 Ziyaret İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 725974 Ziyaret Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 752304 Ziyaret TOKİ İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 752305 Ziyaret TOKİ Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 751448 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 976709 Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERKEZ 970871 12 Haziran Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA MERKEZ 707962 75. Yıl Borsa İstanbul Bayezıt İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 726467 Abidehatun İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 726483 Abidehatun Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 726675 Ahmet Faruk Çörekçi İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERZİFON 726679 Ahmet Faruk Çörekçi Ortaokulu 1 4 14 AMASYA MERZİFON 713406 Akören İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERZİFON 726699 Alıcık Şehit İlker Atan İlkokulu 1 3 12 AMASYA MERZİFON 726706 Alıcık Şehit İlker Atan Ortaokulu 1 3 12 AMASYA MERZİFON 713213 Atatürk İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 888085 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 713339 Fatih İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 713362 Gazi Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 747020 Haşim Dülger Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 AMASYA MERZİFON 747440 Haşim Dülger Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 AMASYA MERZİFON 752461 Haşim Dülger Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 AMASYA MERZİFON 117893 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 AMASYA MERZİFON 757942 İrfanlı Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA MERZİFON 713254 İstiklal İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 726717 Kayadüzü Işık İlkokulu 1 3 12 AMASYA MERZİFON 726722 Kayadüzü Işık Ortaokulu 1 3 12 AMASYA MERZİFON 713416 Kızıleğrek Şehit Ahmet Aygül İlkokulu 1 4 14 AMASYA MERZİFON 736151 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 713228 Mehmet Çelebi İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 750560 Mehmet Çelebi Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 853217 Mehmetçik İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 750684 Merzifon Abide Hatun Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA MERZİFON 117856 Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AMASYA MERZİFON 117819 Merzifon Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA MERZİFON 763321 Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 AMASYA MERZİFON 973669 Merzifon Fen Lisesi 1 1 10 AMASYA MERZİFON 117820 Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA MERZİFON 773631 Merzifon Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 963938 Merzifon Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 AMASYA MERZİFON 746751 Merzifon Sevinç‐Orhan Erzengin Özel Eğitim İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 747639 Merzifon Sevinç‐Orhan Erzengin Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 746895 Merzifon Sevinç‐Orhan Erzengin Özel Eğitim Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 117868 Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 AMASYA MERZİFON 962872 Merzifon Şehit Dursun Özsaraç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA MERZİFON 746656 Merzifon Şehit Kubilay Er İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 823989 Merzifon Ziya Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA MERZİFON 117844 Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA MERZİFON 713423 Muşruf İlkokulu 1 3 12 AMASYA MERZİFON 713370 Namık Kemal Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 766200 Nuriye Hatun Anaokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 971016 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 746453 Resmiye Mehmet Karaöz İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 726687 Sarıbuğday İlkokulu 1 3 12 AMASYA MERZİFON 726690 Sarıbuğday Ortaokulu 1 3 12 AMASYA MERZİFON 762141 Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AMASYA MERZİFON 736346 Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 762305 Şehit Komiser Zeynep Sağır İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 117881 Şehit Murat Demirci Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 AMASYA MERZİFON 736203 Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 736389 Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 713269 Şehit Polis Halim Çalkan İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 713249 Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 713391 TOKİ Kara Mustafa Paşa Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 713377 Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu 1 1 10 AMASYA MERZİFON 829795 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 AMASYA SULUOVA 715306 Akören İlkokulu 1 5 16 AMASYA SULUOVA 715149 Armutlu İlkokulu 1 4 14 AMASYA SULUOVA 714442 Atatürk Ortaokulu 1 2 11 AMASYA SULUOVA 711929 Bolat İlkokulu 1 2 11 AMASYA SULUOVA 726234 Cevizdibi Şehit Serhat Yurtbaşı İlkokulu 1 2 11 AMASYA SULUOVA 726246 Cevizdibi Şehit Serhat Yurtbaşı Ortaokulu 1 2 11 AMASYA SULUOVA 714453 Cumhuriyet Ortaokulu 1 2 11 AMASYA SULUOVA 726260 Çeltek Madeni İlkokulu 1 2 11 AMASYA SULUOVA 726272 Çeltek Madeni Ortaokulu 1 2 11 AMASYA SULUOVA 726283 Eraslan Şehit Fatih Mehmet Keleş İlkokulu 1 4 14 AMASYA SULUOVA 726288 Eraslan Şehit Fatih Mehmet Keleş Ortaokulu 1 4 14 AMASYA SULUOVA 764258 Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 AMASYA SULUOVA 714497 Gazi Ortaokulu 1 2 11 AMASYA SULUOVA 726308 Halit Osman Otçu İlkokulu 1 2 11 AMASYA SULUOVA 726329 Halit Osman Otçu Ortaokulu 1 2 11 AMASYA SULUOVA 118012 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 AMASYA SULUOVA 744632 Mehmet Bilgili İlkokulu 1 1 10 AMASYA SULUOVA 745556 Mehmet Bilgili Ortaokulu 1 1 10 AMASYA SULUOVA 711931 Murat Deniz İlkokulu 1 2 11 AMASYA SULUOVA 971014 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 AMASYA SULUOVA 117976 Suluova Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA SULUOVA 769075 Suluova Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 AMASYA SULUOVA 749988 Suluova Hacı Bayram Özel Eğitim Meslek Okulu 1 2 11 AMASYA SULUOVA 962874 Suluova Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 AMASYA SULUOVA 361651 Suluova Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 AMASYA SULUOVA 973945 Suluova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA SULUOVA 963523 Suluova Mihri Hatun Anaokulu 1 1 10 AMASYA SULUOVA 117952 Suluova Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA SULUOVA 118000 Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 AMASYA SULUOVA 300243 Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi 1 1 10 AMASYA SULUOVA 972789 Suluova Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi 1 2 11 AMASYA SULUOVA 749007 Suluova 65 Bin Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu 1 1 10 AMASYA SULUOVA 726379 Şehit Aydın Korkmaz İlkokulu 1 1 10 AMASYA SULUOVA 726394 Şehit Aydın Korkmaz Ortaokulu 1 1 10 AMASYA SULUOVA 888089 Şehit Ercan Kurt Hürriyet Ortaokulu 1 2 11 AMASYA SULUOVA 758479 Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi 1 1 10 AMASYA SULUOVA 763206 Şehit Mustafa Bilgili İlkokulu 1 1 10 AMASYA SULUOVA 763207 Şehit Mustafa Bilgili Ortaokulu 1 1 10 AMASYA SULUOVA 117988 Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AMASYA SULUOVA 711945 Şehit Osman Şeker İlkokulu 1 2 11 AMASYA SULUOVA 746051 Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AMASYA SULUOVA 760903 Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AMASYA SULUOVA 746474 Şehit Yüzbaşı Alper Kalem Ortaokulu 1 1 10 AMASYA SULUOVA 726415 Şeker İlkokulu 1 1 10 AMASYA SULUOVA 726440 Şeker Ortaokulu 1 1 10 AMASYA SULUOVA 713771 TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu 1 1 10 AMASYA SULUOVA 715126 Yunus Emre İlkokulu 1 2 11 AMASYA SULUOVA 750561 Yunus Emre Ortaokulu 1 2 11 AMASYA SULUOVA 714417 Zübeyde Hanım İlkokulu 1 1 10 AMASYA SULUOVA 761888 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AMASYA TAŞOVA 725954 Akınoğlu İlkokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 725960 Akınoğlu Ortaokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 725973 Alpaslan İlkokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 725978 Alpaslan Ortaokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 709118 Atatürk Ortaokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 749797 Ballıdere Ömer Saray İlkokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 749350 Ballıdere Ömer Saray Ortaokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 725989 Belevi İlkokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 726002 Belevi Ortaokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 766500 Boraboy İlkokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 725900 Cumhuriyet İlkokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 725924 Cumhuriyet Ortaokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 725936 Çaydibi Şehit Lütfi Aras İlkokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 725943 Çaydibi Şehit Lütfi Aras Ortaokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 726021 Destek İlkokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 726034 Destek Ortaokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 758791 Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 726046 Esençay İlkokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 726092 Esençay Ortaokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 711785 Hacıbey İlkokulu 1 5 16 AMASYA TAŞOVA 118168 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 768529 Kavaloluğu İlkokulu 1 5 16 AMASYA TAŞOVA 770795 Mercimek İlkokulu 1 5 16 AMASYA TAŞOVA 740922 Özbaraklı Şehit Özcan Özen İlkokulu 1 5 16 AMASYA TAŞOVA 976940 Özkan Ağış İlkokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 711847 Sepetli İlkokulu 1 5 16 AMASYA TAŞOVA 747740 Şehit Adem Sezgin Yatılı Bölge Ortaokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 118144 Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 959649 Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 752607 Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 962870 Taşova Süleyman Bursalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 118156 Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 971017 Taşova Şehit Ömer Kesim Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 764259 Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 711855 Taşova Yaylasaray Şehit Er Arif Burçak İlkokulu 1 5 16 AMASYA TAŞOVA 711723 Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün İlkokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 740032 Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün Ortaokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 711747 Yerkozlu Şehit Ali Öztürk İlkokulu 1 5 16 AMASYA TAŞOVA 709093 Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu 1 4 14 AMASYA TAŞOVA 964506 15 Temmuz Şehitler Anaokulu 1 4 14 ANKARA AKYURT 966556 Akyurt Anadolu Lisesi 1 3 12 ANKARA AKYURT 769365 Akyurt Bilim ve Sanat Merkezi 1 4 14 ANKARA AKYURT 270373 Akyurt Halk Eğitimi Merkezi 1 3 12 ANKARA AKYURT 711686 Akyurt İlkokulu 1 3 12 ANKARA AKYURT 759713 Akyurt İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA AKYURT 711726 Akyurt Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 3 12 ANKARA AKYURT 974238 Akyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 ANKARA AKYURT 974274 Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA AKYURT 745664 Akyurt TOKİ Ortaokulu 1 3 12 ANKARA AKYURT 774167 Akyurt Yıldırım Beyazıt Anaokulu 1 3 12 ANKARA AKYURT 711690 Akyurt Yıldırım Beyazıt İlkokulu 1 3 12 ANKARA AKYURT 733818 Barmek İlkokulu 1 4 14 ANKARA AKYURT 733836 Barmek Ortaokulu 1 4 14 ANKARA AKYURT 768203 Biruni İlkokulu 1 3 12 ANKARA AKYURT 733817 Büğdüz İlkokulu 1 4 14 ANKARA AKYURT 733833 Büğdüz Ortaokulu 1 4 14 ANKARA AKYURT 747021 Büğdüz Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANKARA AKYURT 747439 Büğdüz Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANKARA AKYURT 747991 Büğdüz Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANKARA AKYURT 772062 Cumhuriyet Anaokulu 1 3 12 ANKARA AKYURT 733816 Elecik İlkokulu 1 5 16 ANKARA AKYURT 733813 Güzelhisar İlkokulu 1 4 14 ANKARA AKYURT 733828 Güzelhisar Ortaokulu 1 4 14 ANKARA AKYURT 231101 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 3 12 ANKARA AKYURT 733807 Kızık İlkokulu 1 4 14 ANKARA AKYURT 733827 Kızık Ortaokulu 1 4 14 ANKARA AKYURT 733806 Kozayagı Köyü İlkokulu 1 5 16 ANKARA AKYURT 733826 Kozayagı Köyü Ortaokulu 1 5 16 ANKARA AKYURT 762620 Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 3 12 ANKARA AKYURT 974648 Nehire Bir Anaokulu 1 3 12 ANKARA AKYURT 973377 Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA AKYURT 962836 Prof. Dr. Nusret Fişek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 ANKARA AKYURT 733805 Saracalar İlkokulu 1 3 12 ANKARA AKYURT 733825 Saracalar Ortaokulu 1 3 12 ANKARA AKYURT 711695 Yakupoğlu İlkokulu 1 3 12 ANKARA AKYURT 750482 Yakupoğlu Ortaokulu 1 3 12 ANKARA AKYURT 769391 Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 705880 Abdullah Tokur İlkokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 705941 Abdullah Tokur Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 118695 Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 707649 Ahiler Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 951068 Ahmet Haluk Dursun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 751811 Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 118551 Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 750116 Alemdağ Altındağ Belediyesi Anaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 710376 Ali Ersoy İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 761644 Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 764694 Altındağ Belediyesi Aktaş Anaokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 966082 Altındağ Belediyesi Anaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 749766 Altındağ Belediyesi Nenehatun Anaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 769456 Altındağ Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 758362 Altındağ Gültepe Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 118658 Altındağ Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 769368 Altındağ Kuzeykent Halk Eğitimi Merkezi 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 972464 Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 750685 Altındağ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 118538 Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 759916 Altındağ Piri Reis İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 334395 Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 763526 Altındağ Şehit Yıldız Gürsoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 760556 Altındağ Şehit Yusuf Elitaş İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 769009 Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 774180 Altındağ 15 Temmuz Anaokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 879429 Altındağ 15 Temmuz Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 290916 Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 767860 Ankara Adliyesi Anaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 118492 Ankara Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 763085 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 761706 Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 964310 Ankara Lisesi 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 813148 Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 972455 Ankara Olgunlaşma Enstitüsü 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 976545 Ankara Ticaret Odası 65. Yıl Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 707666 Atam İlkokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 967357 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 706286 Atilla İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 774179 Aydınlıkevler Anaokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 707787 Aydınlıkevler İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 750117 Başpınar Altındağ Belediyesi Anaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 974701 Battalgazi Altındağ Belediyesi Anaokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 976849 Battalgazi Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 766242 Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 976827 Cebeci Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 707808 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 747022 Çağdaş Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 747445 Çağdaş Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 747994 Çağdaş Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 707836 Çalışkanlar İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 774186 Çamlık Anaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 972040 Çamlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 774191 Çocuk Sevenler Derneği Anaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 976754 Çocuk Sevenler Derneği İlkokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 746842 Doğan Çağlar Bedensel Engelliler İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 746985 Doğan Çağlar Bedensel Engelliler Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 118729 Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 766839 Doğantepe Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 768656 Ertuğrul Gazi Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 964309 Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 977022 Evliya Çelebi Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 708007 Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 749767 Feridun Çelik Altındağ Belediyesi Anaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 733911 Fikri İnal İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 711835 Fikri İnal Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 970822 Gazi Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 746681 Göreneller Görme Engelliler İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 746896 Göreneller Görme Engelliler Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 747427 Göreneller Görme Engelliler Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 764369 Göreneller Görme Engelliler Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 974700 Gülpınar Altındağ Belediyesi Anaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 772139 GÜLPINAR ŞEHİT FATİH KORÇAM ANAOKULU 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 708045 Gülpınar Şehit Fatih Korçam İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 774181 Güneşevler Şehit Hasan Cevher Anaokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 707909 Güneşevler Şehit Hasan Cevher Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 118646 Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 734017 Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 759977 Hacı Bayram Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 768867 Hacı Bayram Veli Spor Lisesi 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 707959 Hacıbayram Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 974747 Hafsa Sultan Anaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 763131 Halil Kut Paşa İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 761109 Halil Kut Paşa Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 976713 Halil Naci Mıhçıoğlu İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 707824 Halim Şaşmaz İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 772136 HAYME HATUN ANAOKULU 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 733910 Hayme Hatun İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 733794 Hüseyin Güllü Ceylan İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 853413 İhsan Sungu İlkokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 118766 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 974809 İnönü Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 966456 İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 711876 Karacaören İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 711873 Karacaören Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 750213 Karakum Altındağ Belediyesi Anaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 765457 Karapürçek Abdülhamit Han Anaokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 774187 Karapürçek Şehit Ferhat Muratoğlu Anaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 758649 Karapürçek Şehit Ferhat Muratoğlu İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 711877 Karapürçek Şehit Osman Kablan Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 709229 Kaşgarlı Mahmut İlkokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 759914 Katip Çelebi İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 733907 Kavaklı İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 711880 Kavaklı Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 746716 Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 746905 Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 747370 Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 870808 Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 708050 Kutalmışbey Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 772128 Kuzeykent Şehit İsmail Koç Anaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 765842 Kuzeykent Şehit İsmail Koç İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 750369 Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 706020 Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 711885 Mehmet Memişoğulları İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 711881 Mehmet Memişoğulları Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 766243 Mermerci Süleyman İlik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 774672 Millî Müdaafa Anaokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 708336 Milli Müdafaa İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 733999 Muammer Şahin Ortaokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 768769 Nazım Akcan Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 708372 Nazife Hatun İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 751336 Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 708382 Nihat Başakar İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 708081 Osmangazi Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 708396 Öğretmen Abdullah İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 707833 Örnek Atıfbey Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 774184 Özdemir Gürocak Anaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 976799 Özdemir Gürocak İlkokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 774183 Peyami Safa Anaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 977085 Peyami Safa İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 774673 Peyamitepe Anaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 774189 Peyamitepe Şehit Mehmet Kocakaya Anaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 708433 Peyamitepe Şehit Mehmet Kocakaya İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 767598 Piri Reis Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 774674 Piri Reis Anaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 758579 Polis Amca İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 708105 Polis Amca Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 757965 Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 708446 Sakalar İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 887862 Satıkadın Ortaokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 745564 Seymenler İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 888064 Seymenler Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 879407 Sıdıka Kınacı İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 122031 Siteler Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 708469 Solfasol İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 765990 Sultan Alparslan Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 759889 Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 976742 Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 772127 ŞEHİT HARUN AYDIN ANAOKULU 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 768697 Şehit Harun Aydın İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 762237 Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 769479 Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 774188 Şehit Mehmet Ali Yapraklı Anaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 708349 Şehit Mehmet Ali Yapraklı İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 774190 Şehit Mesut Acu Anaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 750485 Şehit Mesut Acu Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 770670 Şehit Mustafa Kale Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 774182 Şehit Mustafa Yiğitalp Anaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 707407 Şehit Mustafa Yiğitalp İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 707857 Şehit Muzaffer Aydoğdu Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 774410 Şehit Onur Doğan İlkokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 758369 Şehit Osman Evsahibioğlu Ortaokulu 1 3 12 ANKARA ALTINDAĞ 707639 Şehit Ömer Azak İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 964308 Şehit Resul Ekrem Gökdoğan Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 711833 Şehit Savaş Batu Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 734006 Şehit Serhat Öztürk Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 734001 Şehit Şükrü Can Kayadibi Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 759762 Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 708480 Şili İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 705966 Tandoğan Şehit Celalettin İbiş İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 705984 Tandoğan Şehit Mucip Arıgan Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 887987 Taşça İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 708500 Telsizler İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 711884 TOKİ Malazgirt İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 733912 Türkerler İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 708190 Türkerler Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 708589 Uluğbey Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 764558 Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 118514 Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 749027 Veysel Tiryaki İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 760988 Yahya Özsoy Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 708585 Yeni Turan İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 708600 Yenihayat İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 759936 Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 874101 Yıldırım Beyazıt Anaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 708634 Yıldırım Beyazıt İlkokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 869054 Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 750212 Yıldıztepe Altındağ Belediyesi Anaokulu 1 1 10 ANKARA ALTINDAĞ 767747 Yıldıztepe Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 767760 Yıldıztepe Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 767761 Yıldıztepe Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 708646 Yukarı Peçenek İlkokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 759915 Yusuf Has Hacip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ALTINDAĞ 118575 Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA AYAŞ 758199 Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA AYAŞ 118908 Ayaş Halk Eğitimi Merkezi 1 3 12 ANKARA AYAŞ 708661 Bahri Hacıahmetoğlu İlkokulu 1 4 14 ANKARA AYAŞ 750378 Bünyamin Ayaşi İlkokulu 1 4 14 ANKARA AYAŞ 963818 Cemil Meriç Anaokulu 1 4 14 ANKARA AYAŞ 711560 Çanıllı İlkokulu 1 6 18 ANKARA AYAŞ 711558 Çanıllı Ortaokulu 1 6 18 ANKARA AYAŞ 711594 Gazi İlkokulu 1 4 14 ANKARA AYAŞ 711600 Gazi Ortaokulu 1 4 14 ANKARA AYAŞ 711610 Gençali İlkokulu 1 6 18 ANKARA AYAŞ 708669 Ilıca İlkokulu 1 6 18 ANKARA AYAŞ 118921 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 ANKARA AYAŞ 763282 Naime‐Ali Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA AYAŞ 711613 Oltan Şehit Olgun Gökmen İlkokulu 1 5 16 ANKARA AYAŞ 711619 Oltan Şehit Olgun Gökmen Ortaokulu 1 4 14 ANKARA AYAŞ 750377 Sadullahpaşa Ortaokulu 1 4 14 ANKARA AYAŞ 964294 Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA BALA 322846 Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA BALA 711671 Afşar İlkokulu 1 5 16 ANKARA BALA 711670 Afşar Ortaokulu 1 5 16 ANKARA BALA 711738 Alparslan İlkokulu 1 5 16 ANKARA BALA 711741 Alparslan Ortaokulu 1 5 16 ANKARA BALA 372802 Bala Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 ANKARA BALA 966383 Bala Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA BALA 749824 Bala Anaokulu 1 5 16 ANKARA BALA 338606 Bala Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA BALA 119078 Bala Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 ANKARA BALA 750334 Bala Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 5 16 ANKARA BALA 711790 Beynam Emine Erişen İlkokulu 1 5 16 ANKARA BALA 711792 Beynam Emine Erişen Ortaokulu 1 5 16 ANKARA BALA 767971 Büyükboyalık İlkokulu 1 6 18 ANKARA BALA 346802 Faik Güngör Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 ANKARA BALA 711798 İbrahim Gürbüz İlkokulu 1 6 18 ANKARA BALA 711800 İbrahim Gürbüz Ortaokulu 1 6 18 ANKARA BALA 119091 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 ANKARA BALA 962838 Kemal Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA BALA 711823 Kesikköprü İlkokulu 1 6 18 ANKARA BALA 711825 Kesikköprü Ortaokulu 1 6 18 ANKARA BALA 708265 Merkez Duatepe Ortaokulu 1 5 16 ANKARA BALA 711856 Sofular Musa Ünal İlkokulu 1 6 18 ANKARA BALA 711857 Sofular Musa Ünal Ortaokulu 1 6 18 ANKARA BALA 711858 Tınaztepe İlkokulu 1 5 16 ANKARA BALA 711859 Tınaztepe Ortaokulu 1 5 16 ANKARA BALA 708842 Tuna İlkokulu 1 5 16 ANKARA BEYPAZARI 759789 Akşemseddin Ortaokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 887786 Atatürk İlkokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 750686 Beypazarı Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 768465 Beypazarı Bilim ve Sanat Merkezi 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 768048 Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 119174 Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 119208 Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 230455 Beypazarı Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 280866 Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 708673 Beypazarı Ortaokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 865032 Beypazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 976927 Beypazarı Şehit Kemal Duman İlkokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 734306 Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 709049 Beypazarı Şehit Onur Yaman İlkokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 119198 Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 762699 Beypazarı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anaokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 772123 Cumhuriyet Anaokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 976990 Cumhuriyet İlkokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 708921 Çayırlıoğlu İlkokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 747024 ETİ Soda A.Ş. Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 747436 ETİ Soda A.Ş. Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 764377 ETİ Soda A.Ş. Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 711883 Faruk Kefelioğlu İlkokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 752375 Gazi Gündüzalp Ortaokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 708795 Gazipaşa İlkokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 910336 Halide Edip Adıvar Anaokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 764853 Hatice‐Cemil Ercan Fen Lisesi 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 119233 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 887662 Kemal Milaslı İlkokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 711888 Kırbaşı İlkokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 711892 Namık Kemal Ortaokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 971027 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 2 11 ANKARA BEYPAZARI 708967 Rüstempaşa İlkokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 765214 Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 768379 Şehit Samet Üstüner Ortaokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 768375 Şehit Serkan Çağlayan İlkokulu 1 4 14 ANKARA BEYPAZARI 962840 Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA BÜYÜKŞEHİR 118778 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANKARA ÇAMLIDERE 119304 Çamlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 ANKARA ÇAMLIDERE 760100 Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA ÇAMLIDERE 119316 Çamlıdere Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 ANKARA ÇAMLIDERE 119328 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 ANKARA ÇAMLIDERE 976856 Merkez Atatürk İlkokulu 1 5 16 ANKARA ÇAMLIDERE 734477 Merkez Atatürk Ortaokulu 1 5 16 ANKARA ÇAMLIDERE 734481 Osmansin İlkokulu 1 6 18 ANKARA ÇAMLIDERE 734484 Osmansin Ortaokulu 1 6 18 ANKARA ÇANKAYA 708309 Abdurrahman Şengel Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 760152 Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708995 Ahmet Andiçen İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708324 Ahmet Bahadır İlhan Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709007 Ahmet Barındırır İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 887760 Ahmet Haşim İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 715360 Ahmet Vefik Paşa İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 715967 Ahmet Vefik Paşa Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708337 Ahmet Yesevi Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757801 Akgül Ulusoy Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757802 Akgül Ulusoy İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709371 Akşemsettin İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709384 Akşemsettin Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 771472 Ali Hasan Coşkun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 973788 Anıttepe Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 750353 Anıttepe Jandarma Lojmanları Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708352 Anıttepe Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 119556 Ankara Atatürk Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 769519 Ankara Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 751339 Ankara Çankaya Aziz Altınpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ÇANKAYA 119664 Ankara Fen Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 751978 Ankara Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 747456 Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 747561 Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 970707 Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 853476 Arjantin İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 892527 Atatürk Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757632 Avni Akyol İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 967210 Ayhan Sümer Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 964307 Ayrancı Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 974804 Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 119759 Ayrancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 887870 Ayten Tekışık Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 715383 Ayten‐Şaban Diri İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 715919 Ayten‐Şaban Diri Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 734317 Aziz Altıpınar Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ÇANKAYA 964306 Bahçelievler Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 974805 Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709039 Bahçelievler Nebahat Keskin İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 973947 Bahçelievler 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 973946 Balgat Aliye Yahşi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 119676 Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 766653 Beştepe Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 280758 Betül Can Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 706052 Beytepe İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 750354 Beytepe Jandarma Lojmanları Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 706076 Beytepe Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 970510 Bilkent Ün. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 749806 Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 964970 Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 772135 Borsa İstanbul Alparslan Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 766302 Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708400 Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709163 Canan Özbağı İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709062 Cebesoy İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 817374 Cumhuriyet Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 769444 Cumhuriyet Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757963 Cumhuriyet Fen Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774282 Çankaya Akşemsettin Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 225156 Çankaya Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774276 Çankaya Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 964926 Çankaya Başkent Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 888317 Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 751321 Çankaya Faik Güngör Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 119784 Çankaya Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709068 Çankaya İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 972481 Çankaya Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 745594 Çankaya Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 758633 Çankaya Merkez Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 773793 Çankaya Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 747227 Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 119806 Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774279 Çankaya Türkkonut Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774272 Çankaya Yunus Emre Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 766261 Çiğdem Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 748620 Danıştay Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 853205 Dedeman İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774337 Devlet Su İşleri Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 119688 Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 379206 Dikmen Nevzat Ayaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774274 Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708419 Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 323469 Dr.Binnaz Ege‐Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709085 Dr.Reşit Galip İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 853546 DSİ İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 758407 Erdoğan Şahinoğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 976733 Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708450 Ertuğrulgazi Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708466 Eşref Bitlis Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 971821 Fahri Çaldağ Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 878649 Fatma Yaşar Önen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709112 Fatma‐Yaşar Önen İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 715399 Fevzi Özbey İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 715910 Fevzi Özbey Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 768890 Gazi Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 969915 Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708479 Gaziosmanpaşa Necla‐İlhan İpekçi Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709144 Gökçe Karataş İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757634 Göktürk İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 887837 Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709154 Gülten Kösemen İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 767173 Hacettepe Ün. Ankara Devlet Kon. Müzik ve Bale Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 767174 Hacettepe Ün. Ankara Devlet Kon. Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 352317 Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708528 Halide Edip Adıvar Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 976847 Hamdullah Suphi İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757962 Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 764669 Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 758668 Hilmi‐Hatice Aksoy Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 853465 İl Genel Meclisi Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 119818 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709174 İltekin İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 759147 İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 750689 İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757570 İncesu Şehit Sultan Selim Karakoç İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708586 İzciler Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 760268 İzzet Latif Aras İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 976542 İzzet Latif Aras Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 714603 Karataş İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇANKAYA 708641 Kavaklıdere Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 853245 Kemal Atatürk İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757635 Kezban Mercan Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 887610 Kılıçali Paşa İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 323470 Kırkkonaklar Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774266 Kırkkonaklar İffet Güneşoğlu Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 879481 Kırkkonaklar İffet Güneşoğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708270 Kıymet Necip Tesal İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 974807 Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 967247 Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757637 Konutkent Sabiha‐Reşit Turgut İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 976987 Köy Hizmetleri İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 970819 Kurtuluş Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774273 Kurtuluş Şehit Albay Şentürk Aydınyer Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709931 Kurtuluş Şehit Albay Şentürk Aydınyer İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709432 Kütükçü Alibey Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757638 Leyla Turgut Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708676 Maltepe Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 853280 Mazhar Usta Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757639 Mehlika Turgut Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 300159 Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709949 Mehmet Hikmet Ayberk İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇANKAYA 708696 Mehmet İçkale Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 972283 Mehmet Meto Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708728 Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757641 Mehmet Ulucan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757642 Mehmet Ulucan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757640 Mehmet Ulucan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757792 Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757667 Mesa Koru Sitesi İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774280 Metin Oktay Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708746 Metin Oktay Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757645 Millî Eğitim Vakfı Gökkuşağı Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757643 Millî Eğitim Vakfı Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757644 Millî Eğitim Vakfı Gökkuşağı Özel Eğitim Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709965 Milli Eğitim Vakfı İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708763 Mimar Kemal Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 853167 Mimar Sinan Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 853446 Mithatpaşa İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 879506 Mohaç İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 772142 Muazzez Karaçay Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709990 Muazzez Karaçay İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 973705 Musa Erdem Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709997 Mustafa Kemal İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 767558 Mutlukent Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 761326 Muzaffer Bahri Kutluözen Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757646 Münevver Öztürk Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757647 Necdet Seçkinöz Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710002 Nenehatun İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 972696 Nezih Sayan Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 747457 Nimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 747560 Nimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 747717 Nimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710008 Nurçin Sayan İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 767533 Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 853450 Or‐An Perihan İnan Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710016 Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 972480 Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 974806 Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710022 Özbirlik İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 762142 Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710032 Özyurt İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708859 Pakize Erdoğu Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 768970 Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 768963 Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 769007 Prof.Dr.Aziz Sancar Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710038 Rauf Orbay İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 734319 Rauf Orbay Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 964303 Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710050 Reşatbey İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708875 Salih Alptekin Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 769683 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710055 Sarar İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774550 Sayıştay Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 763599 SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 967320 Serpil Sümer Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710061 Seyranbağları İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 750687 Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 766054 Strateji ve Bütçe Başkanlığı Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 747026 Süha Alemdaroğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 747438 Süha Alemdaroğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 747985 Süha Alemdaroğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 767599 Süheyl Ünver Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774278 Süheyla Sıtkı‐Alp Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 748897 Süheyla‐Sıtkı Alp İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710071 Süleyman Uyar İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710078 Şahinbey İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 965227 Şaziye Tekışık Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710291 Şehit Ahmet Yetiş İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 976456 Şehit Battal İlgün İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709054 Şehit Bülent Albayrak İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 745515 Şehit Cihan Bayık Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 750688 Şehit Doğukan Tazegül Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 964304 Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 974808 Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757509 Şehit Feyza Acısu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709050 Şehit Mustafa Karasakal İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774271 Şehit Sümer Deniz Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 709396 Şehit Sümer Deniz İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708896 T Emlak Bankası Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 879410 Talatpaşa Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 965041 Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 853230 Teğmen Kalmaz İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774277 Tevfik İleri Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708930 Tevfik İleri Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708939 Timur Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 750170 TSK Mehmetcik Vakfı Hafize İhsan Payaza İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 750171 TSK Mehmetcik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774267 Turhan Dökmeci Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710088 Turhan Dökmeci İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774269 Turhan Feyzioğlu Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710094 Turhan Feyzioğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757680 Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710099 Türkan Yamantürk İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 853380 Türk‐İş Blokları İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710110 Türkiye Noterler Birliği İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 734318 Türkiye Noterler Birliği Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757649 Türkkonut İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757650 Türkkonut Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774301 Ulubatlı Hasan Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 887592 Ulubatlı Hasan İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708958 Ülkü Akın Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 760937 Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757651 Ümitköy Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 764671 Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757652 Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708976 Yasemin Karakaya Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 774270 Yıldız Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 765670 Yunus Emre İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 765678 Yunus Emre Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 751507 Yurtkur Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 747458 Yusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 747559 Yusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 710305 Yücetepe İlkokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708992 Ziraat Mühendisleri Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 751461 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 708289 27 Aralık Lions Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 767525 50. Yıl Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 974055 50. Yıl Şehit Uhud Kadir Işık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇANKAYA 757631 75. Yıl Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ÇUBUK 715957 Akkuzulu İlkokulu 1 5 16 ANKARA ÇUBUK 715880 Akkuzulu Ortaokulu 1 5 16 ANKARA ÇUBUK 715860 Aşağı Cavundur İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 715867 Aşağı Cavundur Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 710213 Atatürk İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 710252 Atatürk Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 710321 Barbaros İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 710362 Barbaros Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 774155 Bekir Yılmaz Anaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 734393 Bekir Yılmaz Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 759109 Celal Tarıman Anaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 710435 Cumhuriyet İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 748907 Çubuk Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 119938 Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 352366 Çubuk Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 766165 Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 769452 Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 962828 Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 119951 Çubuk Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 757696 Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 214039 Çubuk Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 757516 Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 715854 Çubuk Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 974971 Çubuk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 750091 Çubuk Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 747027 Çubuk Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 747435 Çubuk Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 747983 Çubuk Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 888939 Çubuk Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 760401 Çubuk Süleyman Şah İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 760400 Çubuk Süleyman Şah Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 750690 Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 715842 Dumlupınar İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 715845 Dumlupınar Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 278021 Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 770417 Fidanlar Anaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 715825 Güldarpı İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 715835 Güldarpı Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 710571 Hayri Aslan Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 119963 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 710343 Melıksah İlkokulu 1 5 16 ANKARA ÇUBUK 758477 Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 758469 Muammer Kandemir İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 715801 Münevver Osmankaya İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 715973 Münevver Osmankaya Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 970801 Nezahat Onbaşı Anaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 715779 Sabiha Şaşmaz İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 715787 Sabiha Şaşmaz Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 772130 Şehit Emre Tunca Anaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 715850 Şehit Emre Tunca İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 823713 Şehit Hayati Bilgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 762143 Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 715722 Şehit P Üst Muharrem Kaleli İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 751200 Şehit Selahattin Şişman İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 751201 Şehit Selahattin Şişman Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 752882 TOKİ İlkokulu 1 5 16 ANKARA ÇUBUK 752883 TOKİ Ortaokulu 1 5 16 ANKARA ÇUBUK 710475 Türk Telekom İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 710503 Türk Telekom Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 774154 Yavuz Selim Anaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 715631 Yavuz Selim İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 715645 Yavuz Selim Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 710560 Yıldırım Beyazıt İlkokulu 1 4 14 ANKARA ÇUBUK 972469 Yunus Emre Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 748755 Atatürk İlkokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 748752 ATATÜRK ORTAOKULU 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 708484 Barut İlkokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 708510 Cumhuriyet İlkokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 715563 Dr.Ahmet Kazım Mıhçıoğlu İlkokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 715582 Dr.Ahmet Kazım Mıhçıoğlu Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 372863 Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 974811 Elmadağ Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 769359 Elmadağ Bilim ve Sanat Merkezi 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 120211 Elmadağ Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 970902 Elmadağ Hasanoğlan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 962842 Elmadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 773787 Elmadağ Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 715554 Fatih İlkokulu 1 5 16 ANKARA ELMADAĞ 715569 Fatih Ortaokulu 1 5 16 ANKARA ELMADAĞ 966472 Gazi Şahin Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 708541 Gümüşpala İlkokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 751693 Hasanoğlan Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 758476 Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 748647 Hasanoğlan İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 708590 HASANOĞLAN MAREŞAL ÇAKMAK İLKOKULU 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 120188 Hasanoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 709005 Hasanoğlan Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 715456 Hasanoğlan Öğretmenler İlkokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 715493 Hasanoğlan Öğretmenler Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 120223 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 734301 İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 714623 Karacahasan İlkokulu 1 5 16 ANKARA ELMADAĞ 715981 Karacahasan Ortaokulu 1 5 16 ANKARA ELMADAĞ 715449 Namık Kemal Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 769260 Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 971811 Şehit Coşkun Elber Anaokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 708974 Şehit Çetin Sarıkaya İlkokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 760974 Şehit Ersin Utlu İlkokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 763016 Şehit Ersin Utlu Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 765153 Şehit Fahrettin Boyraz Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 760718 Şehit Miraç Yıldırım İlkokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 763516 Şehit Miraç Yıldırım Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 752759 Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 715427 Şehit Şener Gündem İlkokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 715949 Şehit Şener Gündem Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 715418 Üçevler Aytekin Keser İlkokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 715924 Üçevler Aytekin Keser Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 879385 Yaşar Doğu Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ELMADAĞ 973894 Yenidoğan Anaokulu 1 4 14 ANKARA ETİMESGUT 773188 Abdurrahim Karakoç Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 748888 Abdurrahim KARAKOÇ İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 774408 Abdurrahman Durali Ekiciler İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 774688 Açelya Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 758352 Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 3 12 ANKARA ETİMESGUT 772160 Ağa Ceylan Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710369 Ağa Ceylan ilkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 758398 Ahi Evran Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 774689 Almina Anaokulu 1 3 12 ANKARA ETİMESGUT 974369 Ankara Etimesgut Hayriye‐Ethem Turhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 965893 Ata Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 725729 Atatürk İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 764640 Ayşegül Tuna İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 766212 Bağlıca Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 763614 Bağlıca Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710385 Bağlıca ilkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 748753 Bağlıca Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 764670 Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 774686 Begonya Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 772122 Bilge Kağan Anaokulu 1 3 12 ANKARA ETİMESGUT 749809 Bilge Kağan İlkokulu 1 3 12 ANKARA ETİMESGUT 709149 Borsa İstanbul Etimesgut Süvari Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710380 Cahit Zarifoğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 767526 Cemil Meriç Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 853557 Cenk Yakın Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 763695 Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 759810 Çanakkale Şehitleri Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 772164 Dumlupınar Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710614 Dumlupınar İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 964609 Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 964484 Eryaman Başak Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 709059 Eryaman Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 853451 Eryaman Kooperatifler Birliği Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 747028 Eryaman Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 747434 Eryaman Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 709086 Eryaman Şehit Abdulkadir Yüzbaşıoğlu Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 751300 Eryaman Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 749301 Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710401 Eryaman Şehit Rıfat Çelik İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 976469 Eryaman Türkkent İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 774249 Erzurumlu İbrahim Hakkı Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 977039 Erzurumlu İbrahim Hakkı Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 774253 Etimesgut Ahi Evran Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 774248 Etimesgut Atatürk Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 762242 Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 769558 Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 967220 Etimesgut Eryaman Şehit Hüseyin Kalkan Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 234681 Etimesgut Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 759059 Etimesgut Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 749603 Etimesgut Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 752944 Etimesgut Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 971854 Etimesgut Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 621819 Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 725720 Etimesgut 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 757654 Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi 1 3 12 ANKARA ETİMESGUT 772126 Fatin Rüştü Zorlu Anaokulu 1 3 12 ANKARA ETİMESGUT 757665 Fatin Rüştü Zorlu İlkokulu 1 3 12 ANKARA ETİMESGUT 765829 Fatma Bacı Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 340555 Fatma‐Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 751519 Gelincik Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 750355 Güvercinlik Jandarma Lojmanları Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 823211 Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 709110 Hafize Özal Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 767600 Halil İnalcık Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 709125 Hasan Ali Yücel Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 749534 Hasan Polatkan Ortaokulu 1 3 12 ANKARA ETİMESGUT 772152 Hasan‐Şükran Saruhan Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 976484 Hasan‐Şükran Saruhan Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 767982 Hüma Hatun Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 772157 II. Abdülhamid Han Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 709040 II. Abdülhamid Han Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 231424 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 976852 İlhan Gerim İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710415 Kadri Suyabakan İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710423 Layika Akbilek İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 853471 Mahir Başer İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 974810 Mehmetçik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 751485 Mehmetçik Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 747984 Melekler Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 751473 Mine Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 962830 Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710422 Nasreddin Hoca İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 759453 Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 709160 Nimet‐Bahri Kutluözen Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 270397 Özkan Erdek Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 760153 Özkent Akbilek Fen Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 773189 Pir Sultan Abdal Anaokulu 1 3 12 ANKARA ETİMESGUT 757655 Pir Sultan Abdal İlkokulu 1 3 12 ANKARA ETİMESGUT 757656 Pir Sultan Abdal Ortaokulu 1 3 12 ANKARA ETİMESGUT 772131 Ruhiye Hilmi Atlıoğlu Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 758400 Ruhiye Hilmi Atlıoğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 772159 Sakarya Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 709195 Sakarya Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 887519 Samime Talat İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 725719 Samiye Naim Eğitim Vakfı Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 745611 Satı Kadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710687 Seyit Onbaşı İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 757657 Sezai Karakoç Anadolu Lisesi 1 3 12 ANKARA ETİMESGUT 750738 Şair Zihni Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 772144 Şehit Adil Erdoğan Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 748902 Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 851665 Şehit Akif Kapaklı Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 970965 Şehit Aytekin Kuru Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 767985 Şehit Ender Alper İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 762525 Şehit Erdem Ertan İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 761098 Şehit Erdem Ertan Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 750135 Şehit Erhan Ar İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 773191 Şehit Erkan Tümer Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 725726 Şehit Erkan Tümer İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 965153 Şehit Eyyüp Oğuz Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710436 Şehit Ferhat Koç İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 772168 Şehit Güner Altınok Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 768026 Şehit Güner Altınok İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 773194 Şehit Hakan Toydemir Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 768087 Şehit Hakan Toydemir İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710699 Şehit Halil Hamuryen Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 709216 Şehit Hamza Yıldırım Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 768436 Şehit Hilmi Özer İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710402 Şehit İzzet Özkan İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 750321 Şehit Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 ANKARA ETİMESGUT 751520 Şehit Lütfi Gülşen Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710409 ŞEHİT MEHMET AKİF SANCAR İLKOKULU 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710387 Şehit Mehmet Çetin İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 768398 Şehit Mehmet Zengin Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 773196 Şehit Muhammed İsmail Kaya Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 767986 Şehit Muhammed İsmail Kaya İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 967468 Şehit Muhammed Yalçın Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 773190 Şehit Murat Bek Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 759866 Şehit Murat Bek İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 773195 Şehit Mustafa Duman Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 768642 Şehit Mustafa Duman İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 966293 Şehit Mustafa Solak Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 734354 Şehit Mutlu Can Kılıç Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 768099 Şehit Necdet Alıcı Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 964415 Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 774250 Şehit Öğretmen Dilay Turan Anaokulu 1 3 12 ANKARA ETİMESGUT 757666 Şehit Öğretmen Dilay Turan Ortaokulu 1 3 12 ANKARA ETİMESGUT 964302 Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 762308 Şehit Seçkin Çil Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 970026 Şehit Tevhit Akkan Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 768964 Şehit Tufan Kansuva İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 773193 Şehit Turgay Topsakaloğlu Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 767897 Şehit Turgay Topsakaloğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 769357 Şehit Ünal Olgun Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 300912 Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 774252 Şehit Volkan Külekci Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 768385 Şehit Volkan Külekci İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 768397 Şehit Yahya Acar Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710634 Şehit Yakup Kozan İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 774251 Şehit Yasin Kendircioğlu Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 768396 Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 768644 Şehit Yılmaz Güneş Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 772146 Şeyhşamil Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 887673 Şeyhşamil İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 967467 TOKİ Göksu Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 970027 Türkkonut Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710446 Türkkonut Emel Önal İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 710440 Türkkonut İlkokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 972479 Ufuk Arslan Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 752336 Ülkü Ahmet Durusoy Ortaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 967389 Yasemin Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 772151 Zekiye Güdüllüoğlu Anaokulu 1 1 10 ANKARA ETİMESGUT 887467 Zekiye Güdüllüoğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA EVREN 977089 Eti Holding Ortaokulu 1 5 16 ANKARA EVREN 745602 Evren Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA EVREN 308478 Evren Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 ANKARA EVREN 709056 Evren İlkokulu 1 5 16 ANKARA EVREN 231208 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 ANKARA GÖLBAŞI 772132 Adem‐Bilhan Uysal Anaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 725708 Adem‐Bilhan Uysal İlkokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 725672 Adem‐Bilhan Uysal Ortaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 709077 Ahıboz İlkokulu 1 4 14 ANKARA GÖLBAŞI 973787 Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 774680 Ali Güder İlkokulu 1 5 16 ANKARA GÖLBAŞI 120331 Ankara Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 760939 Ankara Üniversitesi Gölbaşı Anaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 772394 Atatürk Anaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 709135 Atatürk İlkokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 725707 Ayşe Özbağı İlkokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 725669 Ayşe Özbağı Ortaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 725682 Ayşe‐Yakup Eskitoros İlkokulu 1 2 11 ANKARA GÖLBAŞI 725633 Ayşe‐Yakup Eskitoros Ortaokulu 1 2 11 ANKARA GÖLBAŞI 774162 Baldudak Anaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 725667 Baldudak Ortaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 768813 Ballıkpınar İlkokulu 1 5 16 ANKARA GÖLBAŞI 725673 Bayrak İlkokulu 1 2 11 ANKARA GÖLBAŞI 725636 Bezirhane Ortaokulu 1 5 16 ANKARA GÖLBAŞI 725681 Bezirhane Şehit Eyüp Ensar Ulaş İlkokulu 1 5 16 ANKARA GÖLBAŞI 734361 Cemil Yıldırım Ortaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 750691 Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 725700 Dr.Ahmet‐Filiz Göğüş İlkokulu 1 2 11 ANKARA GÖLBAŞI 725665 Dr.Ahmet‐Filiz Göğüş Ortaokulu 1 2 11 ANKARA GÖLBAŞI 766864 Emirler İlkokulu 1 6 18 ANKARA GÖLBAŞI 734323 Enver Bektaş İlkokulu 1 5 16 ANKARA GÖLBAŞI 972474 Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 725699 Gökçehöyük İlkokulu 1 4 14 ANKARA GÖLBAŞI 725663 Gökçehöyük Ortaokulu 1 4 14 ANKARA GÖLBAŞI 300936 Gölbaşı Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 768973 Gölbaşı Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 962844 Gölbaşı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 977034 Gölbaşı İlkokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 270564 Gölbaşı Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 950122 Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 747030 Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANKARA GÖLBAŞI 747433 Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANKARA GÖLBAŞI 747995 Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANKARA GÖLBAŞI 880251 Gölbaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 725690 Gölbaşı Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 1 2 11 ANKARA GÖLBAŞI 725648 Gölbaşı Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 1 2 11 ANKARA GÖLBAŞI 823965 Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 774163 Gündüz Alp Anaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 734355 Gündüz Alp İlkokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 709259 Hacı Hasan İlkokulu 1 4 14 ANKARA GÖLBAŞI 736029 Hacılar İlkokulu 1 2 11 ANKARA GÖLBAŞI 736027 Hacılar Ortaokulu 1 2 11 ANKARA GÖLBAŞI 725698 Hakan Ülger İlkokulu 1 5 16 ANKARA GÖLBAŞI 748426 Hakan Ülger Ortaokulu 1 5 16 ANKARA GÖLBAŞI 766952 Halise Arslan Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ANKARA GÖLBAŞI 766968 Halise Arslan Özel Eğitim İlkokulu 1 4 14 ANKARA GÖLBAŞI 771185 Halise Arslan Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 14 ANKARA GÖLBAŞI 766969 Halise Arslan Özel Eğitim Ortaokulu 1 4 14 ANKARA GÖLBAŞI 725697 İhsan Köksal İlkokulu 1 4 14 ANKARA GÖLBAŞI 120343 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 725693 İncek T.E.K. İlkokulu 1 2 11 ANKARA GÖLBAŞI 725654 İncek T.E.K. Ortaokulu 1 2 11 ANKARA GÖLBAŞI 725653 İnönü Ortaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 767584 Karaali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA GÖLBAŞI 734332 Karagedık Ercan Ortaokulu 1 5 16 ANKARA GÖLBAŞI 760617 Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 970900 Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 974575 Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 765493 Oyaca Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA GÖLBAŞI 971025 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 772133 Sevgi Çiçeği Anaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 725689 Sevgi Çiçeği İlkokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 887555 Şahin Sevin İlkokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 725687 Şehit Bülent Göçer İlkokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 725643 Şehit Bülent Göçer Ortaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 725655 Şehit Halim Şahin Ortaokulu 1 4 14 ANKARA GÖLBAŞI 725686 Şehit Komando Onbaşı Mükremin Başaran İlkokulu 1 5 16 ANKARA GÖLBAŞI 725641 Şehit Komando Onbaşı Mükremin Başaran Ortaokulu 1 5 16 ANKARA GÖLBAŞI 762698 Şehit Meriç Alemdar Ortaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 734300 Şehit Mustafa Tecimen İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 372814 Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 725684 T.E.K. İlkokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 725638 T.E.K. Ortaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 973900 TOKİ Şehit Hakan Can Anaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 709327 Topaklı İlkokulu 1 5 16 ANKARA GÖLBAŞI 763983 Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 ANKARA GÖLBAŞI 887953 Yurtbeyi İlkokulu 1 4 14 ANKARA GÖLBAŞI 764618 Zehra Gökçe Anaokulu 1 1 10 ANKARA GÖLBAŞI 974295 Zekiye Emin Kanıpek Anaokulu 1 1 10 ANKARA GÜDÜL 710482 Atatürk İlkokulu 1 5 16 ANKARA GÜDÜL 725121 Cağa Ortaokulu 1 6 18 ANKARA GÜDÜL 772736 Güdül Anaokulu 1 5 16 ANKARA GÜDÜL 120426 Güdül Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 ANKARA GÜDÜL 758652 Güdül İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 ANKARA GÜDÜL 709255 Güdül Ortaokulu 1 5 16 ANKARA GÜDÜL 280207 Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA GÜDÜL 725751 Güneyce İlkokulu 1 6 18 ANKARA GÜDÜL 758219 Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi 1 5 16 ANKARA GÜDÜL 120438 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 ANKARA HAYMANA 725748 Alahacılı İlkokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 725115 Alahacılı Ortaokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 725741 Ataköy İlkokulu 1 5 16 ANKARA HAYMANA 725109 Ataköy Ortaokulu 1 5 16 ANKARA HAYMANA 711234 Atatürk İlkokulu 1 4 14 ANKARA HAYMANA 711250 Atatürk Ortaokulu 1 4 14 ANKARA HAYMANA 725738 Bahçecik İlkokulu 1 5 16 ANKARA HAYMANA 725108 Bahçecik Ortaokulu 1 5 16 ANKARA HAYMANA 710488 Bumsuz İlkokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 751804 Bumsuz Ortaokulu 1 5 16 ANKARA HAYMANA 879396 Catak İlkokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 749525 Cimcime Anaokulu 1 4 14 ANKARA HAYMANA 725736 Çaldağ İlkokulu 1 4 14 ANKARA HAYMANA 725104 Çaldağ Ortaokulu 1 4 14 ANKARA HAYMANA 734557 Demirözü İlkokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 725717 Emirler Kesikkavak İlkokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 725098 Emirler Kesikkavak Ortaokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 774075 Evliyafakı İlkokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 734574 Gültepe İlkokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 372851 Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA HAYMANA 771517 Haymana Bilim ve Sanat Merkezi 1 5 16 ANKARA HAYMANA 875586 Haymana Bumsuz Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA HAYMANA 322954 Haymana Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA HAYMANA 120546 Haymana Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 ANKARA HAYMANA 120534 Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA HAYMANA 711226 Haymana Şehit Ali Koç İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA HAYMANA 120558 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 ANKARA HAYMANA 707511 İstiklal İlkokulu 1 4 14 ANKARA HAYMANA 740176 Karapınar İlkokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 707575 KATRANCI İLKOKULU 1 6 18 ANKARA HAYMANA 707605 Kavak İlkokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 725232 Kerpiç İlkokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 725095 Kerpiç Ortaokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 707663 Kutluhan İlkokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 976833 Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu 1 4 14 ANKARA HAYMANA 744884 Mangaldağı Ortaokulu 1 4 14 ANKARA HAYMANA 966455 Nuri Bektaş Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA HAYMANA 971026 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 ANKARA HAYMANA 725229 Sinanlı İlkokulu 1 5 16 ANKARA HAYMANA 725092 Sinanlı Ortaokulu 1 5 16 ANKARA HAYMANA 707978 Şehit Alper Kaymakcı İlkokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 725744 Şehit İsmail Benli İlkokulu 1 5 16 ANKARA HAYMANA 725114 Şehit İsmail Benli Ortaokulu 1 5 16 ANKARA HAYMANA 707796 Tepeköy İlkokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 973419 Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA HAYMANA 725226 Yenice İlkokulu 1 5 16 ANKARA HAYMANA 725089 Yenice Ortaokulu 1 5 16 ANKARA HAYMANA 707890 Yeşilköy İlkokulu 1 6 18 ANKARA HAYMANA 774262 12 Eylül Anaokulu 1 4 14 ANKARA HAYMANA 710972 12 Eylül İlkokulu 1 4 14 ANKARA KAHRAMANKAZAN 750692 Akıncı Anadolu Lisesi 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 772222 ATATÜRK ANAOKULU 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 708496 Atatürk İlkokulu 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 887499 Fatih Ortaokulu 1 4 14 ANKARA KAHRAMANKAZAN 853263 Gazi İlkokulu 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 973124 Gülnaz‐İbrahim Güngör Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA KAHRAMANKAZAN 725127 Hamdi Eriş İlkokulu 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 725064 Hamdi Eriş Ortaokulu 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 708545 Hamdiye Unlu ilkokulu 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 853213 İbrahim Bitik İlkokulu 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 120691 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 725123 İmrendi İlkokulu 1 4 14 ANKARA KAHRAMANKAZAN 725060 İmrendi Ortaokulu 1 4 14 ANKARA KAHRAMANKAZAN 750134 Kahramankazan Anaokulu 1 4 14 ANKARA KAHRAMANKAZAN 747031 Kahramankazan Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANKARA KAHRAMANKAZAN 747403 Kahramankazan Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANKARA KAHRAMANKAZAN 747979 Kahramankazan Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANKARA KAHRAMANKAZAN 768958 Kahramankazan Bilim ve Sanat Merkezi 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 353982 Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA KAHRAMANKAZAN 372887 Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA KAHRAMANKAZAN 123288 Kahramankazan Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 711367 Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 764559 Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA KAHRAMANKAZAN 974484 Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA KAHRAMANKAZAN 764080 Kahramankazan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 772315 Kahramankazan Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 973307 Kahramankazan Şehit Hasan YılmazMesleki Eğitim Merkezi 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 711359 Kahramankazan Şehit Ömer Takdemir Ortaokulu 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 767638 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 766854 Milli Egemenlik İlkokulu 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 759937 Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 768241 Satıkadın Anaokulu 1 4 14 ANKARA KAHRAMANKAZAN 774677 Sevimli Arılar Anaokulu 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 709296 Şahin Ortaokulu 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 762126 Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA KAHRAMANKAZAN 708616 Şehit Alper Kocaman İlkokulu 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 770452 Şehit Fatih Alpaslan Ortaokulu 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 974071 Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA KAHRAMANKAZAN 853575 Şehit Ümit Güder Ortaokulu 1 2 11 ANKARA KAHRAMANKAZAN 709310 Yıldırım Beyazıt Ortaokulu 1 2 11 ANKARA KALECİK 711326 Ahiler İlkokulu 1 5 16 ANKARA KALECİK 711355 Cumhuriyet Ortaokulu 1 5 16 ANKARA KALECİK 725196 Çandır İlkokulu 1 6 18 ANKARA KALECİK 725071 Çandır Ortaokulu 1 6 18 ANKARA KALECİK 725138 Dumlupınar İlkokulu 1 5 16 ANKARA KALECİK 725130 Hasayaz İlkokulu 1 6 18 ANKARA KALECİK 725068 Hasayaz Ortaokulu 1 6 18 ANKARA KALECİK 120678 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 ANKARA KALECİK 120642 Kalecik Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 ANKARA KALECİK 972468 Kalecik Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA KALECİK 817325 Kalecik Anaokulu 1 5 16 ANKARA KALECİK 120654 Kalecik Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 ANKARA KALECİK 962846 Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA KALECİK 764261 Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA KALECİK 759953 Mehmet Doğan Fen Lisesi 1 5 16 ANKARA KALECİK 971024 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 5 16 ANKARA KEÇİÖREN 751585 Abdulhakim Arvasi Ortaokulu 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 964300 Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 759725 Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 709360 Ahmet Cevdet Paşa Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 767567 Akşemsettin Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 758490 Aktepe İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 750693 Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 750357 Ali Ağaoğlu Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 768542 Ankara Ölçme Değerlendirme Merkezi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 708680 Ankara Ticaret Odası İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772163 ARİF NİHAT  ASYA ANAOKULU 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 767648 Arif Nihat Asya İlkokulu 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 759248 Aşık Veysel Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 710111 Aşık Veysel Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 763549 Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 964299 Aydınlıkevler Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 121049 Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 764191 Ayvalı Şehit Salim Maraş İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 766255 Bağlum Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 759990 Bağlum Anaokulu 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 717230 Bağlum İlkokulu 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 767575 Bağlum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 773987 Bağlum Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 773988 Bağlum Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 768494 Bağlum Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 767612 Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 751695 Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 771491 BAĞLUM ŞERİFE BACI ANAOKULU 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 976845 Barış Manço Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 708768 Barışyolu İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 970669 Begüm Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 974812 Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 887528 Bilal Yaşar Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 768691 Bilim Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772143 ÇİZMECİ ANAOKULU 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 708793 Çizmeci İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 879511 Danışment Çiçekli İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 887809 Dumlupınar İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 768427 Emine Işınsu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 766254 Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 748764 Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 974691 Etlik Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 974813 Etlik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 121025 Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 771051 Etlik Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 771052 Etlik Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711371 Faik Erbağı İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711380 Faik Erbağı Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 750694 Farabi Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 751698 Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 767596 Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 767569 Fetih Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774259 Fevziatlıoğlu Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 708879 Fevziatlıoğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 708904 Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 974814 Genç Osman Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 879487 Gülhane Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 766645 Gümüşdere Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 773244 Hacı Ayşe İlik Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 716197 Hacı Ayşe İlik İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711385 Hacı Mustafa Tarman İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711391 Hacı Mustafa Tarman Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 976941 Hacı Sabancı Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 708923 Halide Ömer Uncuoğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774255 Halit Fahri Ozansoy Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 717217 Halit Fahri Ozansoy İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 121013 Hatice Hikmet Oğultürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772172 HAYRİ ERİŞEN ANAOKULU 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 853460 Hayri Erişen İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 769366 Hezarfen Ahmet Çelebi Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 710344 Hun Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 710356 Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 977088 İbni Haldun İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 724868 İbn‐i Sina Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772199 İBRAHİM AKOĞLU ANAOKULU 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 708980 İbrahim Akoğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 710367 İhsan Aras Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772802 İhsan‐Selatın Aras Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 853369 İhsan‐Selatın Aras İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 121074 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772501 İlyas Tüfekçi Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 767579 İmam Buhari Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 974815 İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 121001 İncirli Şehit Hüdai Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 710378 İsmail Enderuni Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 771504 Kafkas Ortaokulu 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 711401 Kalaba İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 758494 Kalaba İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 974816 Kalaba Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 121037 Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711427 Kamil Ocak Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 745616 Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 709028 Karacaoğlan İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 973721 Kardelen Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 976793 Kardeşler Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 317403 Katip Çelebi Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 372899 Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772217 KEÇİÖREN ANAOKULU 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 773816 Keçiören Bağlum Anaokulu 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 769464 Keçiören Bilim Sanat Merkezi Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 765839 Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 964608 Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 766511 Keçiören Etlik Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 121050 Keçiören Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 962820 Keçiören İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 976756 Keçiören İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 974641 Keçiören Kalaba Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774237 Keçiören Mevlana Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 771053 Keçiören Mihrimah Sultan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 771054 Keçiören Mihrimah Sultan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 771055 Keçiören Mihrimah Sultan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774238 Keçiören Necip Fazıl Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 773791 Keçiören Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 747459 Keçiören Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 747557 Keçiören Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 332646 Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 765381 Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772173 KEÇİÖREN ŞEHİT ARİF ÇAKIR ANAOKULU 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711440 Keçiören Şehit Arif Çakır Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 724961 Keçiören Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 762586 Keçiören Şehit Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774235 Keçiören Şehit Enis Kırımlı Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 724949 Keçiören Şehit Enis Kırımlı Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774236 Keçiören Şehit Fatih Erdoğan Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 887500 Keçiören Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774242 Keçiören Şehit Fırat Bulut Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 708724 Keçiören Şehit Fırat Bulut İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 710484 Keçiören Şehit Halil Işılar Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774225 Keçiören Şehit Mustafa Ünal Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 757545 Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 974817 Keçiören Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 765380 Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 760076 Keçiören Yamantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 762009 Keçiören Yavuz Sultan Selim İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 759902 Keçiören Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772203 KEÇİÖREN YUNUS EMRE ANAOKULU 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 717193 Keçiören Yunus Emre İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 710270 Keçiören 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 709064 Kocatepe İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 734261 Kocatepe Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 750483 Kuyubaşı Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 752185 Kuzeykent Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772175 MECİDİYE ANAOKULU 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711429 Mecidiye İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711432 Mecidiye Şehit Kavas Atanur Aytaç Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 709139 Mehmet Akif İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772155 MEHMET EMİN YURDAKUL ANAOKULU 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 717172 Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 725714 Mehmet Örücü Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772193 MELEK ÖZEN ANAOKULU 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 976917 Melek Özen İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 716251 Mevlana İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 771489 MİNİK GÜLLER ANAOKULU 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 758493 Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 766240 Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774239 Nebahat Taşkın Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 717109 Nebahat Taşkın İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 724957 Nebahat Taşkın Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 717101 Necip Fazıl İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 724955 Necip Fazıl Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711437 Nuh Eskiyapan İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 758178 Nuri Pakdil Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 709188 Orhangazi İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772158 OSMAN GAZİ ANAOKULU 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 709213 Osman Gazi İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711454 Osman Hamdibey İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711461 Osman Hamdibey Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 766250 Osmangazi Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 758495 Öğretmen Büşra İnan İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 774227 Önder Ata Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 879416 Önder Ata İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774194 Özkent Akbilek İlkokulu 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 709243 Paşalı Necati İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 763015 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 751522 Sanatoryum Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 709265 Sancaktepe İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774229 Satuk Buğra Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 709283 Satuk Buğra İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 750169 Seğmenler Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 787970 Sevgi Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 973175 Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772218 ŞEHİT AHMET ÇAĞLAR ANAOKULU 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 767992 Şehit Ahmet Çağlar İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772171 ŞEHİT AHMET KABUKÇU ANAOKULU 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711421 Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772197 ŞEHİT AHMET ÖZSOY ANAOKULU 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 762144 Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 724816 Şehit Enes Demir Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774226 Şehit Erdinç Aydın Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 767979 Şehit Erdinç Aydın İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 767894 Şehit Eyüp Öksüz Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711465 Şehit Hakan Kabil İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711476 Şehit Hakan Kabil Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774231 Şehit Halil Işılar Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 977056 Şehit Hüseyin Köksal İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 750137 Şehit Hüseyin Köksal Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774260 Şehit Kubilay Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 717029 Şehit Kubilay İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 709434 Şehit Mehmet Altanlar İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 230766 Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 766985 Şehit Mehmet Yılmaz Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774538 Şehit Murat Kara Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 763245 Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 853415 Şehit Resul Şimşek Ortaokulu 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 768841 Şehit Sinan Özkan Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 768835 Şehit Sudi Doruk Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 768675 Şehit Tolga Akdaş İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 766008 Şehit Zafer Çalışkan Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774233 Şenlik Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 709457 Şenlik İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772216 ŞİNASİ ANAOKULU 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 717027 Şinasi İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774228 Talia Yaşar Bakdur Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711489 Talia Yaşar Bakdur İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711500 Talia Yaşar Bakdur Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 887928 Talip Yener ilkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 710469 Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 768889 Taştepe İlkokulu 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 770219 Taştepe Ortaokulu 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 774319 Tevfik Ünsal Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 888060 Tevfik Ünsal İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 751266 Toygar Börekçi Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 770231 Turgut Altınok Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 772801 TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI ANAOKULU 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711503 Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 711505 Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 774240 Ufuktepe Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 717024 Ufuktepe İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 724966 Ufuktepe Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 976848 Ulviye Fenmen İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 747033 Uygur Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 747428 Uygur Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 747980 Uygur Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 218216 Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 973588 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 709621 Vildan Nurettin Demirer İlkokulu 1 4 14 ANKARA KEÇİÖREN 717019 Yalçın Eskiyapan İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 724971 Yalçın Eskiyapan Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 710493 Yeşiltepe Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 758492 Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 717220 19 Mayıs İlkokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 709326 23 Nisan Ortaokulu 1 1 10 ANKARA KEÇİÖREN 751252 29 Ekim Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 ANKARA KIZILCAHAMAM 761367 Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 ANKARA KIZILCAHAMAM 708208 Cumhuriyet ilkokulu 1 5 16 ANKARA KIZILCAHAMAM 711266 Çağatay İlkokulu 1 4 14 ANKARA KIZILCAHAMAM 711295 Çağatay Ortaokulu 1 4 14 ANKARA KIZILCAHAMAM 725207 Çeltikçi İlkokulu 1 6 18 ANKARA KIZILCAHAMAM 725079 Çeltikçi Ortaokulu 1 6 18 ANKARA KIZILCAHAMAM 725203 Güvem İlkokulu 1 6 18 ANKARA KIZILCAHAMAM 725076 Güvem Ortaokulu 1 6 18 ANKARA KIZILCAHAMAM 121718 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 ANKARA KIZILCAHAMAM 734297 İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA KIZILCAHAMAM 977023 Kazım Karabekir İlkokulu 1 4 14 ANKARA KIZILCAHAMAM 317415 Kızılcahamam Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA KIZILCAHAMAM 770218 Kızılcahamam Anaokulu 1 5 16 ANKARA KIZILCAHAMAM 121706 Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 ANKARA KIZILCAHAMAM 962848 Kızılcahamam İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA KIZILCAHAMAM 970876 Kızılcahamam Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 ANKARA KIZILCAHAMAM 881830 Kızılcahamam Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 5 16 ANKARA KIZILCAHAMAM 764561 Kızılcahamam TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 ANKARA KIZILCAHAMAM 745654 Orhangazi Ortaokulu 1 5 16 ANKARA KIZILCAHAMAM 971023 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 2 11 ANKARA KIZILCAHAMAM 711310 Perihan Erdoğan İlkokulu 1 5 16 ANKARA KIZILCAHAMAM 711321 Perihan Erdoğan Ortaokulu 1 5 16 ANKARA KIZILCAHAMAM 121696 Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 ANKARA KIZILCAHAMAM 121660 TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA MAMAK 972476 Abidinpaşa Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 774295 Abidinpaşa Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 709668 Abidinpaşa İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 121946 Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 773252 Açıkalın Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 853376 Açıkalın İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 772184 Ahmet Hızal Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 887803 Ahmet Hızal İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 752581 Ahmet KABAKLI İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 752582 Ahmet KABAKLI Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 767570 Akdere Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 751193 Ali Gültekin Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANKARA MAMAK 751194 Ali Gültekin Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANKARA MAMAK 751195 Ali Gültekin Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANKARA MAMAK 772191 Ali Kuşçu Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 976792 Ali Kuşçu ilkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 773241 Ali Şir Nevai Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 710538 Ali Şir Nevai Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 725678 Alper Tunga Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 767601 Altıağaç Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 768237 Altıağaç Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 768683 Ankara Üniversitesi Cebeci Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 710606 Ata Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 711519 Atlıoğlu Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 773228 Ayşe‐Zeki Sayan Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 709716 Ayşe‐Zeki Sayan İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 745661 Bahtiyar Vahapzade Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 767741 Barbaros Hayrettin Paşa Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 3 12 ANKARA MAMAK 767742 Barbaros Hayrettin Paşa Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 3 12 ANKARA MAMAK 972475 Başkent Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 747461 Başkent Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANKARA MAMAK 747558 Başkent Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANKARA MAMAK 751066 Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA MAMAK 710555 Batuhan Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 709771 Bayındır Köyü Yunus Muftu İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 773247 Boğaziçi Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 734041 Boğaziçi İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 709781 Büyükelçi Nazım Belger İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 709784 Büyükşehir Anfa İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 734042 BüyükşehirAnfa Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 346539 Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 879486 Cengizhan İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 769443 Cezeri Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA MAMAK 710581 Coşkun Ertepınar Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 325971 Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 300890 Çağrıbey Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 964805 Çiçek Hatun Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 711522 Çigiltepe İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 751497 Çiğiltepe Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 773229 Çocuk Sevenler Anaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 709910 Çocuk Sevenler İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 746927 Demirlibahçe İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 772190 Demokrasi Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 710623 Demokrasi Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 734169 Derbent İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 974820 Ege Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 773230 Ege Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 709927 Ege İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 767583 Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 709940 Emine Rasim Özkaya İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 709904 Emine Taşkent İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 772192 Ergenekon Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 709935 Ergenekon İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 773232 Fatih Sultan Mehmet Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 709947 Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 709951 Fatma Tarman İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 734043 Fatma Tarman Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 773356 Gazeteci Hasan Tahsin Anaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 709961 Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 725599 Gökçeyurt Yibitaş İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 725677 Gökçeyurt Yibitaş Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 750696 Gülveren Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 887931 Gülveren Şehit Umut Coşkun İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 967366 Habibe‐Mehmet Kaya Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 725578 Hacı Bektaş‐ı Veli Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 709976 Hamdi Bulgurlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 750697 Hurin Yavuzalp Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA MAMAK 773237 Hurin Yavuzalp Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 709986 Hurin Yavuzalp İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 747229 Hurin Yavuzalp Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 749772 Hüseyin Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA MAMAK 122043 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANKARA MAMAK 973627 İmirzalıoğlu Ganime Hanım Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 887626 Kayaş İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 710663 Kayaş Sakarya Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 853403 Kazım Karabekir İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 773984 Kazım Orbay Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 710000 Kazım Orbay İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 724929 Kıbrıskoyu İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 724922 Kıbrıskoyu Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 773239 Kınık Şehit Murat Yatarkalkmaz Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 710003 Kınık Şehit Murat Yatarkalkmaz İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 766935 Kızılay Şehit Ahmet Topçu Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 976887 Korgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 725626 Köşklüdere İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 725596 Köşklüdere Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 725624 Kusunlar İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 725588 Kusunlar Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 710690 Kutludugun Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 954311 Kutludüğün Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA MAMAK 762506 Kutludüğün İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 710752 Kuva‐yi Milliye Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 751342 Lalahan Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA MAMAK 734054 Lalahan İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 710806 Lalahan Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 710019 Lalahan Serdar Tosun İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 734044 Lalahan Serdar Tosun Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 853297 Mamak Ahmet Yesevi Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 122006 Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 759019 Mamak Belediyesi Anaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 964858 Mamak Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA MAMAK 770642 Mamak Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 768960 Mamak Fen Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 122018 Mamak Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANKARA MAMAK 750025 Mamak Karaağaç Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANKARA MAMAK 763394 Mamak Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 ANKARA MAMAK 745619 Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 764458 Mamak Nasreddin Hoca Anaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 710825 Mamak Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 773678 Mamak Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 747034 Mamak Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANKARA MAMAK 747431 Mamak Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANKARA MAMAK 747978 Mamak Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANKARA MAMAK 747230 Mamak Özkent Akbilek Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 277816 Mamak Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 ANKARA MAMAK 762298 Mamak Şehit Mekan Şahin İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 376226 Mamak Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 851616 Manolya Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 710838 Mehmet Çekiç Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 763240 Mehmet Kudret‐Süheyla Selçuk Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANKARA MAMAK 763241 Mehmet Kudret‐Süheyla Selçuk Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANKARA MAMAK 763242 Mehmet Kudret‐Süheyla Selçuk Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANKARA MAMAK 773254 Mehmet Rıfat Börekçi Anaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 887488 Mehmet Rıfat Börekçi İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 707689 Mehmet Yetkin İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 707729 Mehmetçik İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 774444 Metehan Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 707755 Metehan İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 774397 Mevlana Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 964297 Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA MAMAK 761487 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi 1 2 11 ANKARA MAMAK 767496 Minik Kalpler Anaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 773986 Misket Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 749936 Misket İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 710847 Misket Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 773971 Mutlu Kelebekler Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 974821 Nahit Menteşe Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA MAMAK 773245 Naşide Halil Gelendost Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 725622 Naşide Halil Gelendost İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 772194 Nedim İnal Anaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 711532 Nedim İnal İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 351312 Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 768684 Neşeli Çocuklar Anaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 766278 Nurettin Topçu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 707785 Oğuz Kağan İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 725617 Ortaköy İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 962148 Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA MAMAK 751165 Ortatepe İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 774369 Oruç Reis Anaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 707838 Oruç Reis İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 766239 Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 710855 Özkent Akbilek Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 887606 Piri Reis İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 962826 Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 758183 Rasim Özdenören Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA MAMAK 853493 Refet Bele İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 710870 Rotary Yeşiltepe Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 707903 Saimekadın İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 773243 Selçuklu Anaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 725612 Selçuklu İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 725261 Selçuklu Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 766238 Selman‐ı Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 757816 Sevgi Bahçesi Anaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 773817 Sevimli Yumurcaklar Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 707927 Sıdıka Hatun İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 734047 Sıdıka Hatun Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 710863 Sibel‐İsmet Çatık Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 772188 Sultan Alparslan Anaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 767468 Sultan Alparslan İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 751343 Suzan‐Mehmet Gönç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 773224 Süleyman Nazif Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 707949 Süleyman Nazif İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 707970 Şafaktepe İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 773225 Şair Nedim Anaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 707989 Şair Nedim İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 761489 Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi 1 2 11 ANKARA MAMAK 750484 Şehit Ali Doğan Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 734046 Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 772552 Şehit Arif Yüksekkaya Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 711514 Şehit Arif Yüksekkaya İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 773248 Şehit Arslan Kulaksız Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 760480 Şehit Arslan Kulaksız İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 761920 Şehit Ayhan Keleş İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 974819 Şehit Bülent Karalı Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 708005 Şehit Cihan Yıldız İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 764118 Şehit Erhan Yıldırım İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 774296 Şehit Hamza Irmak Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 768219 Şehit Hamza Irmak Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 774294 Şehit Hasan Altın Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 761699 Şehit Hasan Altın Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 768036 Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 766441 Şehit Melih Garip Ünsal Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 748785 Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 773250 Şehit Öğretmen Nesrin Ünügür Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 853175 Şehit Öğretmen Nesrin Ünügür İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 773227 Şehit Piyade Er Murat Eroğlu Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 760443 Şehit Polis Fehmi Şahin Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 725629 Şehit Serkan Dökmeci İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 711536 Şehit Suat Aloğlu Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 976871 Şehit Teğmen Ertuğrul Pilatin İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 766262 Şehit Volkan Gürbüzer Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA MAMAK 773249 Şehit Yaşar Yavaş Anaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 766253 Şehit Yaşar Yavaş İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 734660 Şehit Zeki Çınar Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 710878 Şehitler Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 710884 Şehitlik Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 773629 Şehitlik Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 708094 Şh.Py.Er Murat Eroğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 710895 Şht.Öğrtm. Yasemin‐Bayram Tekin Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 734048 Tepecik Dostlar İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 710898 Tepecik Dostlar Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 887613 Ticaret Odası Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 853474 Toki İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 711529 Turhan Polat Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 964296 Tuzlucayır Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 708143 Tuzluçayır İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 708164 Türkoğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 966448 Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 772183 Uluönder Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 725244 Uluönder Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 121971 Üreğil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 773242 Vehbi Dinçerler Anaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 725604 Vehbi Dinçerler İlkokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 725236 Vehbi Dinçerler Ortaokulu 1 4 14 ANKARA MAMAK 710958 Yahya Kemal Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 300255 Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 710966 Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 772189 Yenimutlu Anaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 853201 Yenimutlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 760885 Yıldız Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANKARA MAMAK 972477 Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA MAMAK 708199 Zafer İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 708212 Zeki Tartaç İlkokulu 1 2 11 ANKARA MAMAK 734166 19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 710502 29 Ekim Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 710509 30 Ağustos Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 887624 60 Yıl Ortaokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 853448 75. Yıl İlkokulu 1 1 10 ANKARA MAMAK 773253 75.Yıl Anaokulu 1 1 10 ANKARA NALLIHAN 963819 Ahmet Remzi Öntaş Anaokulu 1 5 16 ANKARA NALLIHAN 764832 Bilal Güngör Fen Lisesi 1 4 14 ANKARA NALLIHAN 750698 Çayırhan Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA NALLIHAN 974642 Çayırhan Anaokulu 1 5 16 ANKARA NALLIHAN 708290 Çayırhan Cumhuriyet İlkokulu 1 5 16 ANKARA NALLIHAN 853163 Çayırhan Gazi Mete Okuducu İlkokulu 1 5 16 ANKARA NALLIHAN 711556 Dumlupınar İlkokulu 1 6 18 ANKARA NALLIHAN 710978 Hüsamettin Değirmenci Ortaokulu 1 5 16 ANKARA NALLIHAN 122187 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 ANKARA NALLIHAN 122151 Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA NALLIHAN 122175 Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 ANKARA NALLIHAN 867785 Nallıhan Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 5 16 ANKARA NALLIHAN 962850 Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA NALLIHAN 300279 Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA NALLIHAN 708308 Nasuhpaşa İlkokulu 1 5 16 ANKARA NALLIHAN 971022 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 ANKARA NALLIHAN 710997 Sakarya Ortaokulu 1 5 16 ANKARA NALLIHAN 751524 Şehit Abdullah Ören Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 ANKARA NALLIHAN 748868 Şehit Ömer Boztepe İlkokulu 1 6 18 ANKARA NALLIHAN 766694 Şükran Kora Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 16 ANKARA NALLIHAN 711561 Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 ANKARA NALLIHAN 725277 Tuğrulbey İlkokulu 1 5 16 ANKARA NALLIHAN 725567 Tuğrulbey Ortaokulu 1 5 16 ANKARA POLATLI 972484 Atatürk Anadolu Lisesi 1 2 11 ANKARA POLATLI 772438 Atatürk Anaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 708358 Atatürk İlkokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 725345 Basri İlkokulu 1 4 14 ANKARA POLATLI 725370 Basri Ortaokulu 1 4 14 ANKARA POLATLI 774166 Bedriye Halil Naci Mıhcıoğlu Anaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 711569 Bedriye Halil Naci Mıhcıoğlu İlkokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 725358 Beylikköprü Şh.Yzb.Nazmi Elmas İlkokulu 1 5 16 ANKARA POLATLI 725416 Beylikköprü Şh.Yzb.Nazmi Elmas Ortaokulu 1 5 16 ANKARA POLATLI 725456 Borsa İstanbul İlkokulu 1 4 14 ANKARA POLATLI 725392 Borsa İstanbul Ortaokulu 1 4 14 ANKARA POLATLI 725566 Cumhuriyet İlkokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 973786 Duatepe Anadolu Lisesi 1 2 11 ANKARA POLATLI 711008 Esentepe Ortaokulu 1 4 14 ANKARA POLATLI 711018 Genç Osman Ortaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 768959 Hatice‐Mevlüt Yılmaz Bilim ve Sanat Merkezi 1 2 11 ANKARA POLATLI 725564 Hikmet Uluğbay İlkokulu 1 5 16 ANKARA POLATLI 725386 Hikmet Uluğbay Ortaokulu 1 5 16 ANKARA POLATLI 774138 İĞCİLER İLKOKULU 1 4 14 ANKARA POLATLI 122354 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 ANKARA POLATLI 768076 İlkadım Anaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 772300 İnkılap Anaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 708463 İnkılap İlkokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 725446 İnönü İlkokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 725398 İnönü Ortaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 711025 İstiklal Ortaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 725441 Karahamzalı İlkokulu 1 5 16 ANKARA POLATLI 725409 Karahamzalı Ortaokulu 1 5 16 ANKARA POLATLI 708514 Karapınar İlkokulu 1 4 14 ANKARA POLATLI 767787 Kartaltepe Özel Eğitim Anaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 725437 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 4 14 ANKARA POLATLI 725403 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 4 14 ANKARA POLATLI 711027 Namık Kemal Ortaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 751299 Peyami Safa Anadolu Lisesi 1 2 11 ANKARA POLATLI 122329 Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 ANKARA POLATLI 218241 Polatlı Anadolu Lisesi 1 2 11 ANKARA POLATLI 973948 Polatlı Beştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ANKARA POLATLI 122317 Polatlı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ANKARA POLATLI 761818 Polatlı Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 962852 Polatlı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ANKARA POLATLI 122330 Polatlı Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 ANKARA POLATLI 747217 Polatlı Huzurevi Özel Eğitim Meslek Okulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 768199 Polatlı İlkokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 734294 Polatlı İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 122342 Polatlı Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 ANKARA POLATLI 960017 Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ANKARA POLATLI 974969 Polatlı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 747038 Polatlı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANKARA POLATLI 747376 Polatlı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANKARA POLATLI 747986 Polatlı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANKARA POLATLI 334334 Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 ANKARA POLATLI 774165 Polatlı Sakarya Anaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 763417 Polatlı Şehit Abdullah Erkmen İlkokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 761800 Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA POLATLI 772140 Polatlı Şehitlik Anaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 759928 Polatlı Şehitlik İlkokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 757955 Polatlı TOBB Fen Lisesi 1 4 14 ANKARA POLATLI 759870 Polatlı Zafer Ortaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 762563 Polatlı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri İlkokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 725413 Poyraz İlkokulu 1 5 16 ANKARA POLATLI 708537 Ruhiye‐İrfan Yurtseven İlkokulu 1 4 14 ANKARA POLATLI 734373 Sakarya İlkokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 774178 Sevim Aras Anaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 708628 Sevim Aras İlkokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 711573 Şehit Bekir Pehlivan Ortaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 876219 Şehit Cüneyt Sertel Anaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 760620 Şehit Mehmet Günenç Anaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 768220 Şehit Sedat Akça Ortaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 762145 Şehit Seher Yaşar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 ANKARA POLATLI 725360 Şehit Yaşar Çetinkaya İlkokulu 1 5 16 ANKARA POLATLI 725410 Şehit Yaşar Çetinkaya Ortaokulu 1 5 16 ANKARA POLATLI 774224 Şentepe Borsa İstanbul Anaokulu 1 4 14 ANKARA POLATLI 725351 Tarım İşletmesi İlkokulu 1 6 18 ANKARA POLATLI 725432 Tarım İşletmesi Ortaokulu 1 6 18 ANKARA POLATLI 973388 TOKİ Mehmet Akif Anaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 725347 Uzunbey İlkokulu 1 6 18 ANKARA POLATLI 725427 Uzunbey Ortaokulu 1 6 18 ANKARA POLATLI 708735 Yavuz Selim İlkokulu 1 4 14 ANKARA POLATLI 711002 13 Eylül Ortaokulu 1 2 11 ANKARA POLATLI 774164 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anaokulu 1 2 11 ANKARA PURSAKLAR 711050 Abdurrahim Karakoç Ortaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 763932 Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 740331 Ahmet Müşerref Muhtaroğlu İlkokulu 1 2 11 ANKARA PURSAKLAR 725512 Ahmet Müşerref Muhtaroğlu Ortaokulu 1 2 11 ANKARA PURSAKLAR 725451 Altınova İlkokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 725508 Altınova Ortaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 970796 Ankara Pursaklar Fen Lisesi 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 725474 Ayyıldız İlkokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 772147 Azmi Ertuğrul Anaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 725563 Azmi Ertuğrul İlkokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 758981 Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 972470 Dede Korkut Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 774275 Faik Hızıroğlu Anaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 725561 Faik Hızıroğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 749989 Faruk Duman Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 3 12 ANKARA PURSAKLAR 749990 Faruk Duman Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 3 12 ANKARA PURSAKLAR 725560 Gümüşoluk İlkokulu 1 2 11 ANKARA PURSAKLAR 725542 Gümüşoluk Ortaokulu 1 2 11 ANKARA PURSAKLAR 749246 Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA PURSAKLAR 774169 Hakan Akbıyık Anaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 887722 Hakan Akbıyık İlkokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 967638 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 973574 Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 759039 Medine İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 766879 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 768847 Müjdat Kamotar Anaokulu 1 4 14 ANKARA PURSAKLAR 765668 Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 751700 Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 766256 Pursaklar Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 749945 Pursaklar Anaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 969357 Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 768972 Pursaklar Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 967475 Pursaklar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA PURSAKLAR 711055 Pursaklar Feride Bekçioğlu Ortaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 970266 Pursaklar Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 734191 Pursaklar İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 774221 Pursaklar Mehmet Akif Ersoy Anaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 973123 Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 767552 Pursaklar Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 2 11 ANKARA PURSAKLAR 765997 Pursaklar Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 ANKARA PURSAKLAR 708821 Pursaklar Satı Öztürk İlkokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 969676 Pursaklar Yahya Kemal ve M.Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 970175 Pursaklar 80. Yıl Anaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 772443 Saray Anaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 725553 Saray İlkokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 751927 Saray İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 725535 Saray Ortaokulu 1 2 11 ANKARA PURSAKLAR 773792 Saray Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 725501 Sirkeli İlkokulu 1 2 11 ANKARA PURSAKLAR 725529 Sirkeli Ortaokulu 1 4 14 ANKARA PURSAKLAR 762180 Şehit Ali İhsan Lezgi Ortaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 969965 Şehit Büyükelçi Daniş Tunalıgil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ANKARA PURSAKLAR 774172 Şehit Furkan Doğan Anaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 761850 Şehit Furkan Doğan İlkokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 774168 Şehit İlhami Özenç Anaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 768969 Şehit İlhami Özenç Ortaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 766884 Şehit Murat Düger Ortaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 725531 Turgut Özal Ortaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 774175 Ülker Anaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 976862 Ülker İlkokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 772145 Yıldırım Beyazıt Anaokulu 1 1 10 ANKARA PURSAKLAR 766878 Yıldırım Beyazıt İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 749437 Adalet Anaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 768755 Adalet İlkokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 774424 Adalet Ortaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 708860 Adnan Menderes İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733642 Ahi Evran İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711078 Ahmet Andiçen Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 769462 Alcı Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA SİNCAN 769005 Alcı Anaokulu 1 4 14 ANKARA SİNCAN 771457 ALCI İLKOKULU 1 4 14 ANKARA SİNCAN 771508 Alcı Ortaokulu 1 4 14 ANKARA SİNCAN 747039 Ali Aktürk Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANKARA SİNCAN 747432 Ali Aktürk Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANKARA SİNCAN 747976 Ali Aktürk Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 ANKARA SİNCAN 767571 Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 766983 Alparslan İlkokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 774209 Altınordu Layika Akbilek Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 879489 Altınordu Layika Akbilek İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711084 Andiçen Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 769370 Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 762532 ASO 1. OSB Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 888049 Atatürk İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 887507 Atıf Benderlioğlu Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 765319 Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA SİNCAN 733640 Beyobası İlkokulu 1 4 14 ANKARA SİNCAN 733630 Borsa İstanbul Sincan Kayalıboğaz İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 774215 Bucuk Anaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 733639 Bucuk İlkokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 774201 Burak Reis Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733638 Burak Reis İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733635 Cemal Yüksel İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 976623 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 887824 Çoğlu Vural Baylan İlkokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 733634 Çokören Satılmış Yılmaz İlkokulu 1 4 14 ANKARA SİNCAN 733682 Çokören Satılmış Yılmaz Ortaokulu 1 4 14 ANKARA SİNCAN 769623 Devlet Hatun Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 767608 Doktor Emin Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711637 Dr. Nurettin ‐ Beyhan Elbir İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711620 Dr. Nurettin ‐ Beyhan Elbir Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 767572 Ekrem Hakkı Ayverdi Anadolu Lisesi 1 3 12 ANKARA SİNCAN 759607 Elmas Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 762149 Erkan ‐ Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 224915 Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 767595 Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi 1 3 12 ANKARA SİNCAN 964615 Ertuğrul Gazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 ANKARA SİNCAN 758150 Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 966463 Fatih Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 759048 Fatih Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 708917 Fatih İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 341191 Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733631 Gaziosmanpaşa İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733680 Gaziosmanpaşa Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711143 Hacı Bektaş‐ı Veli Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 761064 Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 751544 Hayriye Andiçen Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711586 Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 766334 Itri Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 765663 İbn‐i Haldun Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 974823 İbni Sina Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 122521 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733608 Kazım Karabekir İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 708937 Koç İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 708947 Korkut Ata İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 122474 Layika Akbilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 772185 Mareşal Fevzi Çakmak Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711645 Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711621 Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 772177 Mehmet Akif Ersoy Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711654 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 774202 Mehmet‐Sündüs İçli Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733629 Mehmet‐Sündüs İçli İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711657 Melikşah İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711624 Melikşah Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 774208 Nedred Arif Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733628 Nedred Arif İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 745624 Nefise Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733665 ODTÜ Mezunları Ortaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 976669 Orhan Gazi Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733626 Osman Ünyazıcı İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 971020 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 811101 Özcan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711629 Özkent Akbilek Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 973671 Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 772178 Ressam İbrahim Çallı Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711151 Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 974822 Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 774199 Semiha İsen Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733673 Semiha İsen Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 774127 Sincan Adalet Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 3 12 ANKARA SİNCAN 774205 Sincan Ahi Evran Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 256625 Sincan Ahmet Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 708975 Sincan Akşemsettin İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 758651 Sincan Ali Semerkandi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 774200 Sincan Alparslan Anaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 122486 Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 750699 Sincan Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 772187 Sincan Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733622 Sincan Borsa İstanbul İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 951081 Sincan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 769008 Sincan Dr. Yıldız Yalçınlar Halk Eğitimi Merkezi 1 3 12 ANKARA SİNCAN 774214 Sincan Fatih Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 122498 Sincan Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 772180 Sincan İl Genel Meclisi Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733623 Sincan İl Genel Meclisi İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 708984 Sincan İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 764412 Sincan İnci Anaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 774213 Sincan Kazım Karabekir Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 750317 Sincan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 958703 Sincan Lale Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 760643 Sincan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 747231 Sincan Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 747462 Sincan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANKARA SİNCAN 747564 Sincan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANKARA SİNCAN 774203 Sincan Özkent Akbilek Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 301810 Sincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 765012 Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 762297 Sincan Şehit Zafer Er İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 774211 Sincan Yavuz Sultan Selim Anaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 774241 Sincan Yenikent İlksan Anaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 768342 Sühendan Kürklü İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 280817 Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 760783 Süleyman Şah Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 774217 Şair Abdurrahim Karakoç Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 750167 Şair Abdurrahim Karakoç Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 772181 Şehit Ahmet Gözütok Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 768197 Şehit Ahmet Gözütok İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 768388 Şehit Beytullah Melih Işık Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 766578 Şehit Burak Türkoğlu Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 967367 Şehit Emrah Yiğit Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 772179 Şehit Emre Karagöz Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 768198 Şehit Emre Karagöz İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 751344 Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 967311 Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi 1 3 12 ANKARA SİNCAN 733619 Şehit Evren Ayyarkın İlkokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 733669 Şehit Evren Ayyarkın Ortaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 711661 Şehit Faruk Erarslanoğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733686 Şehit Fatih Öz Ortaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 733688 Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733684 Şehit Hakan Altunyurt Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711622 Şehit Hanifi Gül Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733663 Şehit Harun Turhan Ortaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 711134 Şehit Haydar Yolcu Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 767602 Şehit Mehmet Ali Korkmaz Anadolu Lisesi 1 3 12 ANKARA SİNCAN 734200 Şehit Musa Özalkan İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 770958 Şehit Necati Tunalı İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA SİNCAN 733666 Şehit Necati Tunalı Ortaokulu 1 4 14 ANKARA SİNCAN 767751 Şehit Nurettin Üner Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 733677 Şehit Ömer Bozkurt Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 762147 Şehit Ömer İpek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 122462 Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 774206 Şehit Salih Sarıoğlu Anaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 711618 Şehit Salih Sarıoğlu Ortaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 733678 Şehit Yakup Çınar Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 709037 Taylan Araslı İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 765001 Temelli Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA SİNCAN 967476 Temelli Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA SİNCAN 733618 Temelli Toki İlkokulu 1 4 14 ANKARA SİNCAN 733667 Temelli TOKİ Ortaokulu 1 4 14 ANKARA SİNCAN 972582 Törekent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711665 Tuna Üçer İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711628 Tuna Üçer Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 774212 Türkoğlu Anaokulu 1 4 14 ANKARA SİNCAN 733617 Türkoğlu İlkokulu 1 4 14 ANKARA SİNCAN 709072 Ulubatlı Hasan İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 764140 Yavuz Sultan Selim İlkokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 711164 Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 963528 Yenikent Ahmet Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 ANKARA SİNCAN 774204 Yenikent Anaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 733616 Yenikent İlkokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 972478 Yenikent İlksan Anadolu Lisesi 1 3 12 ANKARA SİNCAN 966748 Yenikent İlksan Anaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 733614 Yenikent İlksan İlkokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 763409 Yenikent Şehit Yasin Bahadır Yüce Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 3 12 ANKARA SİNCAN 774210 Yenikent Şehit Yasin Bahadır Yüce Anaokulu 1 3 12 ANKARA SİNCAN 733612 Yenipeçenek İlkokulu 1 4 14 ANKARA SİNCAN 733671 Yıldırım Beyazıt Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 746719 Yılmaz Balaban İşitme Engelliler İlkokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 746907 Yılmaz Balaban İşitme Engelliler Ortaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 773786 Yılmaz Balaban Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 760237 Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA SİNCAN 758765 Zümrüt Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 774198 100. Yıl Anaokulu 1 1 10 ANKARA SİNCAN 711583 100 Yıl İlkokulu 1 1 10 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 752837 Abdulbaki Ünlü İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 733716 Akın İlkokulu 1 5 16 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 709092 Atatürk İlkokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 711199 Cumhuriyet Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 733724 Çalören Şehit Polat Özbek Ortaokulu 1 5 16 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 962832 Dr. Sabiha Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 709138 Fatih İlkokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 711221 İbrahim Baltacı Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 122819 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 733711 Mehmetçik İlkokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 733720 Mehmetçik Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 709152 Mustafa Üstündağ İlkokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 215679 Nizamülmülk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 971021 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 736847 Sanlıkısla İlkokulu 1 5 16 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 748381 Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 709127 Şehit Filiz Koçak İlkokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 709159 Şehit Kuddusi Demli İlkokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 122761 Şehit Murat Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 122773 Şehit Orhan Durukan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 733714 Şehit Polat Özbek İlkokulu 1 5 16 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 760341 Şehit Sercan Bulak İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 733710 Şehit Volkan Alıcı İlkokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 733719 Şehit Volkan Alıcı Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 122785 Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 300267 Şereflikoçhisar Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 122797 Şereflikoçhisar Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 232192 Şereflikoçhisar Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 773576 Şereflikoçhisar Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 747040 Şereflikoçhisar Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 747452 Şereflikoçhisar Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 747989 Şereflikoçhisar Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 308716 Şereflikoçhisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 733709 Şereflikoçhisar Toki İlkokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 733718 Şereflikoçhisar Toki Ortaokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 750706 Şereflikoçhisar Tuz Gölü Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 966749 TOKİ Gülbahçesi Anaokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 774160 Tuzgölü Anaokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 976976 Tuzgölü İlkokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 758220 Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 772397 Zafer Anaokulu 1 4 14 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 709181 Zafer İlkokulu 1 4 14 ANKARA YENİMAHALLE 709196 Abdi İpekçi İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 734287 Afet İnan Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709228 Afşin Bey İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 123239 Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733770 Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 751833 Alâeddin Özdenören İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 745966 Ali Rıza Bey İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 964295 Alparslan Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733769 Anadolu Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 966364 Ankara Merkez Milli Eğitim Yayınevi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 123240 Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 751940 Ankara TVF Spor Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 771286 Ankara Üniversitesi Beşevler Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709237 Aselsan İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 765999 ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 768974 Aselsan Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 123132 Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711331 Atatürk Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 750006 Ayşe Filiz Göğüş Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 772154 Ayşe Tokur Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709272 Ayşe Tokur İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709286 Barbaros İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 892539 Batıkent Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 966895 Batıkent İlkyerleşim Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 972473 Batıkent Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 966419 Batıkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733744 Batıkent Orhan Eren İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 757399 Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711338 Batıkent Şehit Erdal Çetin Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 872187 Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 974824 Celal Yardımcı Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709293 Celayir İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 308263 Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 773735 Dede Korkut Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709394 Dede Korkut İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 372826 Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 751556 Dr.Ufuk Ege Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711348 Dr.Ümit Yaşar Akyol Ortaokulu 1 4 14 ANKARA YENİMAHALLE 766728 Emin Sağlamer Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 774320 Ergazi Şehit Adil Yurtoğlu Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709419 Ergazi Şehit Adil Yurtoğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709433 Faruk Verimer İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709453 Fatih İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 123335 Gazi Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 123193 Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711354 Gazi Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733743 Gazi Osman Paşa İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 770986 Gençlerbirliği Spor Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 774433 Gülçin Toğay Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 752338 Hacı Bektaş‐ı Veli İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 752178 Hacı Bektaş‐ı Veli Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 745631 Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 748429 Harun Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709482 Harzemşahlar İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 970743 Hatice Sağlamer Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733765 Haydar Aliyev Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 123359 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 767090 İlkbahar Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 752477 İller Bankası Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 752480 İller Bankası Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 752479 İller Bankası Özel Eğitim Uygulama Okulu II.Kademe 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709503 İsmail Erez İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 773733 İsmet Kurtuluş Anaokulu 1 4 14 ANKARA YENİMAHALLE 887908 İsmet Kurtuluş İlkokulu 1 4 14 ANKARA YENİMAHALLE 709531 İstiklal İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 774409 Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711358 Kardelen Şehit Burak Abikebahşi Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 750700 Kaya Bayazıtoğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 745640 Kayalar Şehit Necmi Bahadır Denizcioğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 774310 Kent Koop Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 887560 Kent Koop İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709573 Kürşad Bey İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 772148 Mehmet Akif  İnan Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 750702 Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 853177 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733738 Mehmet Akif İnan İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711366 Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 123156 Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709616 Memlik Şehit Mehmet Uygun İlkokulu 1 4 14 ANKARA YENİMAHALLE 750488 Metin Emiroğlu Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 750486 M.E.Vakfı Batıkent Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711369 Mevlana Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 123168 Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711372 Mimar Sinan Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 746718 Mitat Enç Görme Engelliler İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 746908 Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 967555 Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 974825 Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709653 Müjgan Karaçalı İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711381 Mürüvet‐Bekir Elmaağaçlı Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 774491 Nasrettin Hoca Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733761 Nasrettin Hoca Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 758826 Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 976886 Necmi Şahin İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 966305 Nenehatun Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 323482 Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 887913 Oğuzlar İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733736 Orhan Cemal Fersoy İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733760 Orhan Cemal Fersoy Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 879401 Orhangazi İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711395 Osman Ülkümen Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 772625 Ostim Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 745785 Ostim İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 123323 Ostim Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 876805 Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711397 Ostim Şehit Şükrü Öngün Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711403 Öğretmen Kubilay Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 745659 Özkent Akbilek Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 770448 Pamuklar Şehit Metin Gülmez Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711405 Prof.Dr.Mehmet Sağlam Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 853345 Refika Aksoy İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 758491 Rıza Çöllüoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 747041 Sait Ulusoy Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 747425 Sait Ulusoy Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 970821 Selçuklu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 887680 Sofuoğlu İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733734 Susuz Şehit Tamer Kılıç İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733757 Susuz Şehit Tamer Kılıç Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 762127 Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 766636 Şehit Ali Öztürk Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709389 Şehit Aytaç Usta İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 768470 Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 766635 Şehit Çağdaş Tamkoç Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 763043 Şehit Demet Sezen Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733767 Şehit Emre Vahit Bekli Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 772156 Şehit Hakan Ünver  Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 734248 Şehit Hakan Ünver İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709401 Şehit Harun Parlak İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 766265 Şehit Haydar Çetin Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709708 Şehit İbrahim Çoban İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711452 Şehit İlker Aydın Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709712 Şehit Mahmut Özdemir İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 774311 Şehit Mahmut Uslu Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 766345 Şehit Mahmut Uslu İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709408 Şehit Mehmet Bora Tayfur İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 762875 Şehit Mehmet Çetin Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 761547 Şehit Muhammed Ali Sarı İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANKARA YENİMAHALLE 733756 Şehit Muhammed Meriç Ortaokulu 1 4 14 ANKARA YENİMAHALLE 766235 Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733762 Şehit Mustafa Aslan Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 774318 Şehit Mustafa Erdal Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 765841 Şehit Mustafa Erdal İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 765847 Şehit Mustafa Erdal Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733745 Şehit Mustafa Tanış İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 749427 Şehit Oğuzhan Yaşar İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 767651 Şehit Osman Eray Karademir Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 764693 Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 773734 Şehit Öğretmen M.Ali Durak Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711418 Şehit Öğretmen M.Ali Durak Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 762150 Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 888076 Şehit Özkan Özendi Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 766289 Şehit Salih Cibir Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 766293 Şehit Salih Cibir Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733733 Şehit Savaş Bıyıklı İlkokulu 1 4 14 ANKARA YENİMAHALLE 767591 Şehit Semih Özcan Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 766260 Şehit Sercan Öztürk Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 758536 Şehit Sıddık Uluocak İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733737 Şehit Süleyman Can İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 734290 Şehit Şahin Polat Aydın Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 734284 Şehit Tahir Çakmak İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709492 Şehit Yavuz Başayar İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709303 Şehit Yunus Emre Duran İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 750703 Şentepe Şehit Volkan Canöz Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 972472 Şevket Raşit Hatipoğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 773203 Şüküfe Nihal Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711445 Şüküfe Nihal Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 771422 TEKNOPARK ANKARA İVEDİK OSB ANAOKULU 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 769288 Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 123264 Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709721 Türkan Azmi Köksoy İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 763560 Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 747232 Ümit Kaplan Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709729 Yahya Çavuş İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 970820 Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 734299 Yahyalar Durali Bezci İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 711449 Yahyalar Durali Bezci Ortaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 974827 Yakacık Şehit Tugay Can Kızılırmak Anadolu Lisesi 1 4 14 ANKARA YENİMAHALLE 762239 Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 769541 Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 760349 Yenimahalle Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 768991 Yenimahalle Fen Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 774309 Yenimahalle Gazi Osman Paşa Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 123311 Yenimahalle Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 768894 Yenimahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 768895 Yenimahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 766951 Yenimahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 769570 Yenimahalle Özel Gönüller Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 265407 Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 123181 Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 216457 Yenimahalle Zeynep‐Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 748431 Yeşilevler Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709740 Yunus Emre İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 223050 Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 758292 Yuva Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 770472 Yuva İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 772153 Zehra Önder Anaokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 709746 Zehra Önder İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733730 Ziya Gökalp İlkokulu 1 1 10 ANKARA YENİMAHALLE 733753 Ziya Gökalp Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSEKİ 759545 Akseki Ali‐Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu 1 4 14 ANTALYA AKSEKİ 757424 Akseki Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANTALYA AKSEKİ 970973 Akseki Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA AKSEKİ 974647 Akseki Aysel Güleç Anaokulu 1 4 14 ANTALYA AKSEKİ 318565 Akseki Cevizli Kaya Özen Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 16 ANTALYA AKSEKİ 759544 Akseki Emine‐Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA AKSEKİ 124017 Akseki Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 ANTALYA AKSEKİ 764053 Akseki Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1 4 14 ANTALYA AKSEKİ 768652 Akseki Şahinler Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA AKSEKİ 700409 Cevizli İlkokulu 1 5 16 ANTALYA AKSEKİ 700966 Cevizli Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA AKSEKİ 124029 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 ANTALYA AKSEKİ 700430 Taşlıca Ahmet Hamdi Akseki İlkokulu 1 5 16 ANTALYA AKSEKİ 704876 Taşlıca Ahmet Hamdi Akseki Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA AKSEKİ 767942 Vehbi Güleç Anaokulu 1 4 14 ANTALYA AKSU 751249 Aksu Anadolu Lisesi 1 2 11 ANTALYA AKSU 773770 Aksu Anaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 768729 Aksu Belediyesi Şahin Harun Kırbıyık Anaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 758088 Aksu Fen Lisesi 1 1 10 ANTALYA AKSU 701702 Aksu Hacıaliler İlkokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 705145 Aksu Hacıaliler Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 700674 Aksu İlkokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 773560 Aksu İncikpınar Anaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 701708 Aksu İncikpınar İlkokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 764877 Aksu İncikpınar Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 762250 Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA AKSU 759331 Aksu Melek‐Mustafa Hamursuz Anaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 705213 Aksu Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 773588 Aksu Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 766567 Aksu Perge Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 761554 Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA AKSU 748529 Aksu Vali Ertokuş Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA AKSU 700681 Alaylı İlkokulu 1 3 12 ANTALYA AKSU 705217 Alaylı Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA AKSU 970098 Antalya Aksu Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANTALYA AKSU 970764 Aysel Akın‐Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA AKSU 701733 Banu Cömertoğlu İlkokulu 1 3 12 ANTALYA AKSU 773665 Banu‐ Ufuk Cömertoğlu Anaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 749813 Banu‐Ufuk Cömertoğlu İlkokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 700688 Boztepe İlkokulu 1 2 11 ANTALYA AKSU 705177 Boztepe Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA AKSU 700700 Celal Sönmez İlkokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 705169 Celal Sönmez Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 701671 Cihadiye İlkokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 763828 Cihadiye İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 705158 Cihadiye Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 773771 Çalkaya 75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 705150 Çalkaya 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 701682 Çalkaya 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 701720 Dumanlar İlkokulu 1 3 12 ANTALYA AKSU 705100 Dumanlar Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA AKSU 704964 Ertuğrul Gazi Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA AKSU 701854 Gökdere Atatürk İlkokulu 1 3 12 ANTALYA AKSU 753070 Gökdere Atatürk Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA AKSU 967639 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANTALYA AKSU 701757 Karaöz İlkokulu 1 4 14 ANTALYA AKSU 761965 Karaöz İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA AKSU 705091 Karaöz Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA AKSU 701773 Kocabelen İlkokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 762595 Kocabelen İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 705081 Kocabelen Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 701781 Kumköy İlkokulu 1 3 12 ANTALYA AKSU 705074 Kumköy Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA AKSU 701791 Kurşunlu İnci Kalender İlkokulu 1 2 11 ANTALYA AKSU 705053 Kurşunlu İnci Kalender Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA AKSU 701798 Mehmet Nazif Günal İlkokulu 1 2 11 ANTALYA AKSU 705067 Mehmet Nazif Günal Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA AKSU 759692 Murtuna Gazi İlkokulu 1 2 11 ANTALYA AKSU 761967 Murtuna Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA AKSU 759693 Murtuna Gazi Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA AKSU 747233 Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 765477 Necati Başkırt İlkokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 765690 Necati Başkırt Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 760261 Nurcan Cömertoğlu Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA AKSU 761994 Nurcan Rüstem Cömertoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 749814 Nurcan‐Rüstem Cömertoğlu Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 701806 Pınarlı Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 761966 Pınarlı Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 705039 Pınarlı Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 705028 Rabiye ‐Mehmet Ülger Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA AKSU 701816 Rabiye‐Mehmet Ülger İlkokulu 1 2 11 ANTALYA AKSU 701821 Solak İlkokulu 1 2 11 ANTALYA AKSU 704956 Solak Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA AKSU 767209 Süleyman Erten Anadolu Lisesi 1 3 12 ANTALYA AKSU 773622 Süleyman Erten Anaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 701766 Süleyman Erten İlkokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 705085 Süleyman Erten Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA AKSU 704934 Şehit Yüksel Kılınç Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA AKSU 701831 Şeref Ülker İlkokulu 1 2 11 ANTALYA AKSU 701840 Topallı İlkokulu 1 3 12 ANTALYA AKSU 767185 Vali Ertokuş Bey Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA AKSU 701845 Yeşilkaraman Emin Gülmez İlkokulu 1 3 12 ANTALYA AKSU 701870 Yurtpınar Yenimahalle İlkokulu 1 2 11 ANTALYA AKSU 761993 Yurtpınar Yenimahalle İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 972439 A. Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 750707 Abdurrahman Alaattinoğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 704838 Abdurrahman Alaattinoğlu Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 701897 Akdam İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 702034 Alaaddin Keykubat İlkokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 817433 Alaattin Keykubat Anaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 764673 Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 ANTALYA ALANYA 757265 Alanya Anaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 760319 Alanya Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 765714 Alanya Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 124174 Alanya Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 124162 Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 974830 Alanya Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 765713 Alanya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 751179 Alanya Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 124137 Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 763520 Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi 1 2 11 ANTALYA ALANYA 124150 Alanya Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 763793 Alanya Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 761041 Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 353097 Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 758582 Alanya Şehit Cennet Yiğit Anaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 770442 Alanya Şehit Yusuf Önder Anaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 215596 Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 701918 Alara Şevket Demirel İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 704837 Alara Şevket Demirel Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 757538 Ali İhsan Dimçay İlkokulu 1 5 16 ANTALYA ALANYA 704819 Ali Nazım Köseoğlu Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 973062 Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 701932 Aşağıoba Hasan Atıcı İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 768081 Atatürk İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 704804 Atatürk Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 972727 Avsallar Ayhan Şahenk Anaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 702119 Avsallar Halıcı Orhan İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 704807 Avsallar Halıcı Orhan Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 761949 Avsallar İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 752648 Avsallar Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 876878 Avsallar Recep KARACA Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 2 11 ANTALYA ALANYA 768146 Ayşe Melahat Erkin Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702173 Ayşen‐Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 704799 Ayşen‐Cengiz Urfalıoğlu Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 704776 Barbaros Azakoğlu Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 962078 Berat‐Hayriye Cömertoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA ALANYA 702192 Beyreli İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 702180 Bilgi Bulut İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 971674 Can Anaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 748757 Cemile Kuyumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 772244 Cikcilli Mehmet Emine Öncü Anaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702184 Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702190 Cumhuriyet İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 768686 Çıplaklı İlkokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 702203 Değirmendere İlkokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 704671 Değirmendere Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 766152 Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANTALYA ALANYA 963823 Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 2 11 ANTALYA ALANYA 702280 Demirtaş İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 758146 Demirtaş Nihal Demirel Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 702249 Dereköy İlkokulu 1 5 16 ANTALYA ALANYA 704657 Dereköy Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA ALANYA 757537 Dimçayı Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA ALANYA 702253 Dr.Şahin‐Birsel Biçer İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 704647 Dr.Şahin‐Birsel Biçer Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 758327 Eczacı Güzin‐Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 704642 Elikesik Güllü Özbağı Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 702257 Elikesik Şehit İlyas Güzel İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 702264 Emişbeleni İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 762275 Emişbeleni İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 704633 Emişbeleni Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 772243 Fatma Alaettinoğlu Anaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702232 Fatma Alaettinoğlu İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 761369 Fatma Özmüftüoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702272 Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 769292 Gülseren‐Hüseyin Doğan İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 704625 Hacıkadiroğlu Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 772242 Hacıkura Anaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702286 Hacıkura İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702285 Hamdullah Emin Paşa İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 704596 Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 702290 Hamit Özçelik İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 704578 Hamit Özçelik Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 223432 Hasan Çolak Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702292 Hayate Hanım İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 704584 Hayate Hanım Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 704587 Hidayet Görgün Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 970851 Hüseyin Girenes Fen Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 124198 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANTALYA ALANYA 750173 İncekum Esentepe Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 702304 İncekum Öztaş İlkokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 702306 İnönü İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 701904 Jülide Akça İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702299 Karamanlar İlkokulu 1 6 18 ANTALYA ALANYA 704552 Kargıcak Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 702307 Kargıcak Vahapoğlu İlkokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 702308 Kemal Şuberi İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702313 Kestel Akdeniz İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 704533 Kestel Akdeniz Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702310 Kestel Alantur Ayhan Şahenk İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 704543 Kestel Alantur Ayhan Şahenk Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702312 Kestel İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 704486 Kestel Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 758395 Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 772240 Kılıçarslan Anaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702338 Kızılcaşehir İlkokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 772241 Konaklı Gazi Anaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 702315 Konaklı Gazi İlkokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 761951 Konaklı İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 702325 Konaklı Kemal Atlı İlkokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 704462 Konaklı Kemal Atlı Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 771854 Konaklı Menderes Anaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 702322 Konaklı Menderes İlkokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 761090 Mahmutlar Anaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702327 Mahmutlar Halil Ülker İlkokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 704442 Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 702328 Mahmutlar İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 749147 Mahmutlar İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702347 Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 752217 Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 750708 Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702326 Mahmutlar 50.yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702331 Melahat Seher İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 124186 Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 704439 Milli Eğitim Vakfı Güleç Demirel Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 750709 Mustafa‐Mürüvvet Alaattinoğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 757703 Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702177 Nezihat‐Abdullah Doğan İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 765764 Nezihe Türktaş Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702341 Nimet Alaattinoğlu İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 704411 Nimet Alaattinoğlu Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 974828 Nimet Alaettinoğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 974829 Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702345 Obaköy İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 704387 Obaköy Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702356 Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 704406 Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 971031 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702129 Parlayüksel İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702361 Payallar Büyükyer İlkokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 758312 Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 2 11 ANTALYA ALANYA 749283 Payallar Günay Demirel Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 702358 Payallar İlkokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 346659 Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 970731 Sahire Tüzün Anaokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 753071 Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANTALYA ALANYA 753072 Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANTALYA ALANYA 753073 Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANTALYA ALANYA 702278 Sami Bekar İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 704372 Sema Eray Erdem Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702656 Soğukpınar İlkokulu 1 5 16 ANTALYA ALANYA 704368 Sugözü Cemal Coşkun Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 964290 Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 704678 Şehit Ahmet Gündoğmuş Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 762045 Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702239 Şehit Mehmet Sevimler İlkokulu 1 5 16 ANTALYA ALANYA 704662 Şehit Necip Ali Şatıroğlu Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA ALANYA 762042 Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702196 Şehit Zekeriya Zencirli İlkokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 704360 Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 758147 Tahir Tuluk Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702376 Tırılar İlkokulu 1 5 16 ANTALYA ALANYA 704355 Tırılar Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA ALANYA 759646 Toslak İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 702383 Toslak Ketenlik İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 704348 Toslak Ketenlik Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 702660 Toslak Nebile Hacıkadiroğlu İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 704343 Toslak Sabir Erkin Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 702394 Tosmur Fatma Özmüftüoğlu İlkokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 702639 Türkler Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 704327 Türkler Aynur Hasan Sipahioğlu Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 758087 Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi 1 4 14 ANTALYA ALANYA 758377 Türkler Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 10 ANTALYA ALANYA 774615 Yanıklar Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANTALYA ALANYA 774632 Yanıklar Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANTALYA ALANYA 702644 Yaylalı İlkokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 704283 Yaylalı Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA ALANYA 702645 Yeşilöz İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 704272 Yeşilöz Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ALANYA 973603 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 ANTALYA ALANYA 762118 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR 123908 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR 971502 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 ANTALYA DEMRE 700720 Atatürk İlkokulu 1 4 14 ANTALYA DEMRE 704863 Atatürk Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA DEMRE 974590 Beymelek Ayşe Öğretmen Anaokulu 1 6 18 ANTALYA DEMRE 700790 Beymelek İlkokulu 1 5 16 ANTALYA DEMRE 769458 Beymelek Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA DEMRE 769457 Beymelek Şehit Abdurrahman  Esen İlkokulu 1 5 16 ANTALYA DEMRE 704437 Beymelek Şehit Abdurrahman Esen Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA DEMRE 701146 Çevreli Bozoğlu‐Tarkun İlkokulu 1 6 18 ANTALYA DEMRE 762873 Çevreli Bozoğlu‐Tarkun İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 ANTALYA DEMRE 704399 Çevreli Bozoğlu‐Tarkun Ortaokulu 1 6 18 ANTALYA DEMRE 974116 Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 ANTALYA DEMRE 352425 Demre Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA DEMRE 769108 Demre Anaokulu 1 4 14 ANTALYA DEMRE 761945 Demre Beymelek İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA DEMRE 214160 Demre Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 ANTALYA DEMRE 851545 Demre Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 ANTALYA DEMRE 751346 Demre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 16 ANTALYA DEMRE 974967 Demre Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 ANTALYA DEMRE 773590 Demre Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ANTALYA DEMRE 763401 Demre Salih Kaplan Anaokulu 1 4 14 ANTALYA DEMRE 969802 Hacımusaoğlu Anaokulu 1 4 14 ANTALYA DEMRE 124532 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 ANTALYA DEMRE 700742 Karabucak İlkokulu 1 4 14 ANTALYA DEMRE 704472 Karabucak Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA DEMRE 701128 Köşkerler İlkokulu 1 6 18 ANTALYA DEMRE 765559 Şehit Adem Akın Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA DEMRE 704407 Şehit Hüseyin Topkaya Ortaokulu 1 6 18 ANTALYA DEMRE 700763 Yaylakaya İlkokulu 1 5 16 ANTALYA DEMRE 700692 Yunus Emre İlkokulu 1 4 14 ANTALYA DEMRE 700732 Yusuf Ozek İlkokulu 1 5 16 ANTALYA DEMRE 771856 15 Temmuz Milli Egemenlik Anaokulu 1 5 16 ANTALYA DEMRE 700705 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 1 4 14 ANTALYA DEMRE 704899 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA DÖŞEMEALTI 701206 Albay Süleyman Külahçı İlkokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 704267 Albay Süleyman Külahçı Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 969464 Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 761974 Ayşe Sak İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 704241 Ayşe Sak Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 764520 Ayşe‐Mehmet Ali Acar Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 769253 Bademağacı İlkokulu 1 4 14 ANTALYA DÖŞEMEALTI 704061 Bademağacı Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA DÖŞEMEALTI 701413 Dağ İlkokulu 1 4 14 ANTALYA DÖŞEMEALTI 704057 Dağ Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA DÖŞEMEALTI 759139 Dilek‐Recep Özer Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 748799 Döşemealtı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 970972 Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 970099 Döşemealtı Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 970647 Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 701218 Döşemealtı Toki İlkokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 704259 Döşemealtı Toki Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 970914 Emine İlhan Kadam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 701392 Fatma‐Yusuf Bilgiç İlkokulu 1 4 14 ANTALYA DÖŞEMEALTI 701223 Güngör Gencer İlkokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 701263 Hilmi Caner Saraçoğlu İlkokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 761970 Hilmi Caner Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 704236 Hilmi Caner Saraçoğlu Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 761978 Ilıcaköy İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA DÖŞEMEALTI 704148 Ilıcaköy Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA DÖŞEMEALTI 967640 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 758653 Karataş İlkokulu 1 3 12 ANTALYA DÖŞEMEALTI 757536 Karaveliler İlkokulu 1 4 14 ANTALYA DÖŞEMEALTI 701372 Killik Şehit Hamza Uzguç İlkokulu 1 4 14 ANTALYA DÖŞEMEALTI 704156 Killik Şehit Hamza Uzguç Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA DÖŞEMEALTI 701342 Kovanlık İlkokulu 1 3 12 ANTALYA DÖŞEMEALTI 704171 Kovanlık Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA DÖŞEMEALTI 701332 Kömürcüler İlkokulu 1 3 12 ANTALYA DÖŞEMEALTI 704176 Kömürcüler Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA DÖŞEMEALTI 750710 Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 701280 Mustafa‐Ayşe Altun İlkokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 701288 Nursel‐Ayhan Kadam İlkokulu 1 3 12 ANTALYA DÖŞEMEALTI 749812 Nursel‐Ayhan Kadam Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA DÖŞEMEALTI 701299 Osman Ali Cingöz İlkokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 704231 Osman Ali Cingöz Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 974506 Saime‐Salih Konca Anaokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 762153 Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 772291 Yeniköy Anaokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 701308 Yeniköy İlkokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 704179 Yeniköy Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 772290 Yeşilbayır Anaokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 969918 Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 701237 Yeşilbayır İlkokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 701323 Yukarıkaraman Perge Rotary İlkokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 704177 Yukarıkaraman Perge Rotary Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA DÖŞEMEALTI 969475 Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi 1 1 10 ANTALYA ELMALI 701497 Akçay İlkokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 704104 Akçay Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 701483 Ali Mumcu İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ELMALI 704100 Ali Mumcu Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ELMALI 701429 Atatürk İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ELMALI 124304 Ayşe Çınar Özaydın Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 ANTALYA ELMALI 701545 Bozhüyük İlkokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 701528 Durmuş Yener İlkokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 761968 Durmuş Yener İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 704083 Durmuş Yener Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 972458 Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANTALYA ELMALI 124294 Elmalı Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 ANTALYA ELMALI 962768 Elmalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA ELMALI 750338 Elmalı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 ANTALYA ELMALI 773597 Elmalı Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ANTALYA ELMALI 701510 Eskihisar Şehit Nuri Çavdar İlkokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 761948 Eskihisar Şehit Nuri Çavdar İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 704094 Eskihisar Şehit Nuri Çavdar Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 701441 Girne İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ELMALI 761456 İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi 1 4 14 ANTALYA ELMALI 124316 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 ANTALYA ELMALI 701470 Mehmet Subaşı İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ELMALI 773561 Mehmet Topçu Anaokulu 1 4 14 ANTALYA ELMALI 701449 Mehmet Topçu İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ELMALI 750711 Muhammed Hamdi Yazır Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA ELMALI 736452 Muhammed Hamdi Yazır Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ELMALI 704317 Osman Nuri Çınar Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ELMALI 750481 Ömerpaşa Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ELMALI 701533 Özdemir İlkokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 704076 Özdemir Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 701700 Salur İlkokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 701455 Sebahat Çınar İlkokulu 1 4 14 ANTALYA ELMALI 758159 Sinan‐ı Ümmi İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA ELMALI 970732 Şehit Yakup Bozdağ Anaokulu 1 4 14 ANTALYA ELMALI 701538 Tekke Abdal Musa İlkokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 704067 Tekke Abdal Musa Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 701734 Yakaçiftlik İlkokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 762889 Yusuf Önertoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA ELMALI 701502 Yuva İlkokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 761971 Yuva İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 704097 Yuva Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 701749 Zümrütova İlkokulu 1 5 16 ANTALYA ELMALI 764507 Zümrütova Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA FİNİKE 750150 Arif Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 702055 Arif Şehit Osman Çelik İlkokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 701827 Atatürk İlkokulu 1 1 10 ANTALYA FİNİKE 703977 Atatürk Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA FİNİKE 702007 Bağyaka Şehit Turgut Burkay Korkmaz İlkokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 124377 Canan‐Yavuz Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA FİNİKE 703974 Cengiz Topel Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA FİNİKE 703948 Çavdır Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 701981 Çavdır Şehit Mehmet Özyurt İlkokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 772247 Emin Akın Anaokulu 1 1 10 ANTALYA FİNİKE 701820 Emin Akın İlkokulu 1 1 10 ANTALYA FİNİKE 964289 Finike Anadolu Lisesi 1 2 11 ANTALYA FİNİKE 773626 Finike Atatürk Anaokulu 1 1 10 ANTALYA FİNİKE 761215 Finike Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANTALYA FİNİKE 763539 Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ANTALYA FİNİKE 974750 Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 750325 Finike Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu Lisesi 1 2 11 ANTALYA FİNİKE 772673 Finike Hacı Abdullah Onur Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 772675 Finike Hacı Abdullah Onur Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 772677 Finike Hacı Abdullah Onur Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 774338 Finike Hacı Zehra Onur Anaokulu 1 1 10 ANTALYA FİNİKE 124389 Finike Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANTALYA FİNİKE 250582 Finike Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 762757 Finike Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 773684 Finike 15 Temmuz Demokrasi Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 967598 Finike 50. Yıl Anaokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 770867 Gökbük İlkokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 702085 Günçalı İlkokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 701948 Hasyurt İlkokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 701960 Hasyurt Kolaklar İlkokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 703958 Hasyurt Kolaklar Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 703962 Hasyurt Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 701970 Hasyurt Yarbaşı İlkokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 703954 Hasyurt Yarbaşı Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 124390 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANTALYA FİNİKE 762059 İncirağacı İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 701878 İncirağacı Şehit Şaban Özdemir Tankut İlkokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 701849 İsmail Erol İlkokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 703971 İsmail Erol Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 702166 Seyit Onbaşı İlkokulu 1 2 11 ANTALYA FİNİKE 702021 Şehit İsmail Çalkan İlkokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 761983 Şehit İsmail Çalkan İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 703940 Turunçova Şehit Nurettin Tek Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 702028 Yalnız İlkokulu 1 4 14 ANTALYA FİNİKE 701865 Yeşilyurt Şehit Adem Ovar İlkokulu 1 4 14 ANTALYA GAZİPAŞA 773618 Ahmet Tuncer Anaokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 702132 Ahmet Tuncer İlkokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 713810 Ahmet Tuncer Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 702161 Akalan İlkokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 713754 Akalan Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 761089 Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Anaokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 702167 Atatürk İlkokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 713750 Atatürk Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 702136 Av. Kemal Akça İlkokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 713801 Av. Kemal Akça Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 773717 Av.Kemal Akça Anaokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 702247 Aydıncık İlkokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 702181 Beyrebucak İlkokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 762711 Beyrebucak İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 713737 Beyrebucak Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 702178 Burhan İlkokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 713741 Burhan Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 702115 Cumhuriyet İlkokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 713799 Cumhuriyet Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 702242 Çalıpınar İlkokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 702195 Çobanlar İlkokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 709587 Çobanlar Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 703732 Doğanca Şehit Fatih Uysal İlkokulu 1 4 14 ANTALYA GAZİPAŞA 709622 Doğanca Şehit Fatih Uysal Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA GAZİPAŞA 702149 Ekmel Şehit Mesut Yılmaz İlkokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 713781 Ekmel Şehit Mesut Yılmaz Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 702158 Fadime Tuncer İlkokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 713761 Fadime Tuncer Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 702154 Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 713777 Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 323600 Gazipaşa Anadolu Lisesi 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 970199 Gazipaşa Anaokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 962220 Gazipaşa Av. Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 773619 Gazipaşa Cumhuriyet Anaokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 763638 Gazipaşa Fen Lisesi 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 124448 Gazipaşa Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 750712 Gazipaşa Merkez Anadolu Lisesi 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 348957 Gazipaşa Mesleki Eğitim Merkezi 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 764262 Gazipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 773600 Gazipaşa Özel Eğitim Anaokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 768770 Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANTALYA GAZİPAŞA 768707 Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANTALYA GAZİPAŞA 124461 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 773596 İstiklal Şehit Süleyman Gür Anaokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 702144 İstiklal Şehit Süleyman Gür İlkokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 713790 İstiklal Şehit Süleyman Gür Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 702221 Kahyalar Asarcık İlkokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 702217 Kahyalar İlkokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 702188 Karalar Hüseyinli İlkokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 762444 Karalar Hüseyinli İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 709611 Karalar Hüseyinli Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 702191 Karatepe İlkokulu 1 4 14 ANTALYA GAZİPAŞA 709592 Karatepe Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA GAZİPAŞA 702170 Macar Fahri Özçelik İlkokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 713746 Macar Fahri Özçelik Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 702233 Muzkent İlkokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 761087 Muzkent Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA GAZİPAŞA 746929 Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 971034 Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 762154 Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 ANTALYA GAZİPAŞA 702205 Yakacık Mehmet Oğuz Galadran İlkokulu 1 4 14 ANTALYA GAZİPAŞA 709545 Yakacık Mehmet Oğuz Galadran Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA GAZİPAŞA 703782 Yeniköy Bozerkek İlkokulu 1 4 14 ANTALYA GAZİPAŞA 973734 Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 702152 Bedan İlkokulu 1 6 18 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 971663 Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 16 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 757586 Gündoğmuş Anadolu Lisesi 1 5 16 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 124519 Gündoğmuş Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 761235 Gündoğmuş İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 760902 Gündoğmuş Kardelen Anaokulu 1 5 16 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 124520 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 702139 Köprülü Ayşe Güven İlkokulu 1 6 18 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 705884 Köprülü Ayşe Güven Ortaokulu 1 6 18 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 702127 Merkez İlkokulu 1 5 16 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 747725 Şehit Orman Mühendisi Abdullah Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 702168 Ümütlü İlkokulu 1 5 16 ANTALYA İBRADI 749341 Avni Erdoğan Anaokulu 1 5 16 ANTALYA İBRADI 290475 İbradı Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 ANTALYA İBRADI 231532 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 ANTALYA İBRADI 702183 Mustafa Nazmi Demiröz İlkokulu 1 5 16 ANTALYA İBRADI 869676 Necla‐Yaşar Duru Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 16 ANTALYA İBRADI 702189 Nefise Yılmaz İpek İlkokulu 1 5 16 ANTALYA İBRADI 704060 Nefise Yılmaz İpek Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA KAŞ 702237 Atatürk İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 703926 Atatürk Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 702241 Çavdır İlkokulu 1 5 16 ANTALYA KAŞ 703914 Çavdır Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA KAŞ 702206 Çayköy İlkokulu 1 5 16 ANTALYA KAŞ 703976 Çayköy Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA KAŞ 736434 Dirgenler İlkokulu 1 6 18 ANTALYA KAŞ 702251 Durmuş ‐ Gülser Gedikoğlu İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 703906 Durmuş‐Gülser Gedikoğlu Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 318301 Emin Kasapoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA KAŞ 702200 Gömbe İlkokulu 1 6 18 ANTALYA KAŞ 761979 Gömbe İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 ANTALYA KAŞ 703986 Gömbe Ortaokulu 1 6 18 ANTALYA KAŞ 769320 Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi 1 6 18 ANTALYA KAŞ 124640 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 ANTALYA KAŞ 965266 İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA KAŞ 702255 Kalkan İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 703878 Kalkan Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 702259 Karadağ İlkokulu 1 6 18 ANTALYA KAŞ 703866 Karadağ Ortaokulu 1 6 18 ANTALYA KAŞ 704375 Kasaba Şehit Yusuf Polat İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 761981 Kasaba Şehit Yusuf Polat İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 748169 Kasaba Şehit Yusuf Polat Yatılı Bölge Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 974259 Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANTALYA KAŞ 768822 Kaş Bilim ve Sanat Merkezi 1 4 14 ANTALYA KAŞ 765032 Kaş Çavdır Anadolu Lisesi 1 5 16 ANTALYA KAŞ 974509 Kaş Çavdır Anaokulu 1 5 16 ANTALYA KAŞ 751347 Kaş Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA KAŞ 124639 Kaş Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 ANTALYA KAŞ 829090 Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA KAŞ 974507 Kaş Ova Anaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 760975 Kaş Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 763853 Kaş Toroslar Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANTALYA KAŞ 966835 Kaş 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 749532 Kınık Anaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 702197 Kınık İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 703989 Kınık Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 702193 Kınık Yurdusev Ulus İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 704056 Kınık Yurdusev Ulus Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 760983 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 702266 Merkez İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 703860 Merkez Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 972537 Mustafa Kocakaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA KAŞ 702211 Ova İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 762712 Ova İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 703959 Ova Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 702215 Palamut İlkokulu 1 6 18 ANTALYA KAŞ 703947 Palamut Ortaokulu 1 6 18 ANTALYA KAŞ 702219 Patara İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 972258 Sabriye Toksoy Anaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 702270 Sarıbelen İlkokulu 1 5 16 ANTALYA KAŞ 703854 Sarıbelen Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA KAŞ 966831 Süleyman Yılmaz Anaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 704112 Sütleğen İlkokulu 1 6 18 ANTALYA KAŞ 762874 Sütleğen İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 ANTALYA KAŞ 748170 Sütleğen Yatılı Bölge Ortaokulu 1 6 18 ANTALYA KAŞ 318504 Şehit Adnan Kısar Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA KAŞ 702225 Şehit Öğretmen Ali Boşgelmez İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 703941 Şehit Öğretmen Ali Boşgelmez Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 757806 Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi 1 4 14 ANTALYA KAŞ 702275 Üzümlü İlkokulu 1 5 16 ANTALYA KAŞ 703842 Üzümlü Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA KAŞ 702230 Yeşilköy Hilmi Toksoy İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 703929 Yeşilköy Hilmi Toksoy Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KAŞ 973571 Yeşilköy Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 ANTALYA KEMER 965215 Ahu Aysal Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 277828 Antalya Kemer Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANTALYA KEMER 973406 Arslanbucak Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 703920 Arslanbucak Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 749677 Beldibi İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 749678 Beldibi Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 704715 Beycik İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KEMER 702298 Çamyuva Silkar İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 757556 Göynük Atatürk İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 974020 Göynük Fen Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEMER 761997 Göynük İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 703905 Göynük Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 752914 Gülçin Ersoy Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 702289 Hacı Mehmet Saygın İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 703915 Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 703925 Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan‐3 Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 231640 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANTALYA KEMER 751325 Kemer Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANTALYA KEMER 964288 Kemer Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEMER 702279 Kemer Merkez İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 764263 Kemer Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEMER 964620 Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEMER 702284 Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 751568 Özgül Canik Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 703899 Rukiye Koç Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 702291 Şeker İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEMER 702300 Tekirova Halit Narin İlkokulu 1 3 12 ANTALYA KEMER 703880 Tekirova Halit Narin Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA KEMER 763497 Ulupınar Çıralı İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KEMER 758091 Ünal Aysal Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702465 Abdülkadir Özkan İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 774748 Ahatlı Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 768807 Ahmet ‐Bahriye Şenyurt Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709570 Ahmet Coşkun Bulut Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702505 Ahmet‐Leman Baydar İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709470 Ahmet‐Leman Baydar Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 767196 Akdeniz Sanayi Sitesi Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 703682 Alaeddin Keykubat Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 762709 Ali Uyaroğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709552 Alirıza Altıntaş Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 753076 Alpay Kalkandelen Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702489 Altınova Esen İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702485 Altınova İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 762394 Altınova İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709540 Altınova Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702487 Altınova Ruhi Sunar İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 758161 Amine Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 763735 Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 ANTALYA KEPEZ 758770 Antalya Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702339 Antalya Eczacılar İlkokulu 1 2 11 ANTALYA KEPEZ 703678 Antalya Eczacılar Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA KEPEZ 768543 Antalya Ölçme Değerlendirme Merkezi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 762659 Antalya Spor Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 751980 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 763646 Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702460 Aslanlar İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 761928 Aslanlar İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709641 Aslanlar Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 969476 Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 967477 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 703835 Ayşe‐Ahmet Atmaca Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 764957 Ayten Çağıran Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709544 Baraj Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702340 Başköy İlkokulu 1 2 11 ANTALYA KEPEZ 703669 Başköy Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA KEPEZ 702493 Beşkonak İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 761932 Beşkonak İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709530 Beşkonak Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 772268 Bolat Yıldırım Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702461 Bolat Yıldırım İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702343 Cengiz Topel İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 750713 Çağlayan Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709524 Demirgül Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 773769 Duraliler Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702314 Duraliler İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 703763 Duraliler Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 767816 Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 759494 Emine‐Fatma Çevik Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 970009 Emine‐İsmail Ataoğlu Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 762409 Ernur‐Faik Koparan İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709539 Ernur‐Faik Koparan Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702344 Ersoy İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 703660 Ersoy Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 773603 Fatih Selek ‐ Ali Işıkhan Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 759800 Fatma Nur Çelik İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 761929 Fatma Parıltı İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 703687 Fatma Parıltı Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 772276 Fikret Haluk Saraçoğlu Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 763292 Fikret Haluk Saraçoğlu İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702507 Gaziler İlkokulu 1 2 11 ANTALYA KEPEZ 762397 Gaziler İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA KEPEZ 709465 Gaziler Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA KEPEZ 772271 General Şadi Çetinkaya Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702468 General Şadi Çetinkaya İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 703627 Göçerler Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702491 Göksu İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 770924 Gülgün Nihat Ömür Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702470 Gülgün‐Nihat Ömür İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709614 Gülgün‐Nihat Ömür Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 764405 Gülsüm Ahmet Şimşek Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 768313 Gülşen ‐ Mehmet Fehmi Diktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 765265 Gülveren Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 772263 Gülveren Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702321 Gülveren İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 762410 Gülveren İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 762407 Habibler İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 766562 Hacı Çetin Babüroğlu Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 751705 Hacı Ekrem‐Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709599 Halil Akyüz Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 970003 Hamdullah Suphi Tanrıöver Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709512 Hayriye Kaya Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 969928 Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 772411 Hüseyin Ak Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702351 Hüseyin Ak İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 762411 Hüseyin Ak İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 703621 Hüseyin Ak Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 712667 Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 972714 Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 772267 İbrahim Doğaner Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702375 İbrahim Doğaner İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 967643 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702479 İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 773566 İsmail Hakkı Kaya Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702496 İsmail Hakkı Kaya İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 772370 İsmail İltemir Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702510 İsmail İltemir İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 969677 İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702363 Kaan Turan İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 765692 Kaan Turan Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 773697 Kamile Metin Yapar Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702517 Kamile Metin Yapar İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 974832 Karatay Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 769392 Kepez Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 970100 Kepez Çamlıbel Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 763600 Kepez Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702501 Kepez İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 701473 Kepez İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 760618 Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 770445 Kepez Meslekî Eğitim Merkezi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 967548 Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709491 Kepez Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 774094 Kepez Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 760963 Kepez Özel Eğitim Meslek Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 764316 Kepez Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 747042 Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 747423 Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 761342 Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 970729 Kepez Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 762155 Kepez Sütçüler Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 773690 Kepez Şehit Ali Yılmaz Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702476 Kepez Şehit Ali Yılmaz İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 972765 Kepez Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709498 Kepez Şehit Fırat Yıldırım Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 772299 Kepez Şehit Hakan Karakaya Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702504 Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702311 Kepez Şehit Hüseyin Gökhan Eriç İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 970101 Kepez Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702511 Kızıllı İlkokulu 1 2 11 ANTALYA KEPEZ 709193 Kızıllı Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA KEPEZ 702513 Kirişçiler İlkokulu 1 2 11 ANTALYA KEPEZ 774439 Kübra ‐ Mümün Soydal Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702319 Kültür İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 752965 Makbule‐Mehmet Karabacak Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 772273 Mareşal Fevzi Çakmak Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702497 Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709505 Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 970004 Mehmet Akif Ersoy Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 772265 Mehmet Kemal Dedeman Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702368 Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 750714 Metin Çiviler Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 772409 Mevlana Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702494 Mevlana İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 772266 Mimar Sinan Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702371 Mimar Sinan İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 762400 Mobil İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709608 Mobil Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 772264 Musa Buzkıran Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 712661 Mustafa Adıyaman Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 969919 Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 721823 Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 766560 Nergis Cömertoğlu Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 765379 Neriman‐Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 763975 Neşe Arif Sönmez Anaokulu 1 2 11 ANTALYA KEPEZ 767810 Nevin Ahmet Selçuk Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 969704 Nevzat Saygan‐Levent Saygan Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 762039 Odabaşı İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA KEPEZ 702512 Odabaşı Sevinç Fahri Aydın İlkokulu 1 2 11 ANTALYA KEPEZ 764626 Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709628 Perihan‐Esat Aral Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 765346 Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 973194 Prof. Dr. Tuğgeneral Cevdet Demirkol‐Ayhan Demirkol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702473 Prof.İhsan Koz İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 768527 Salih Konca Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 703737 Sefa Akın Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 971842 Sunay‐Gönül‐Türkan‐Saadet Saygan Kardeşler‐5 Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702346 Süleyman Demirel İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 703655 Süleyman Demirel Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 760834 Sütçüler İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709578 Şahinevler Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709634 Şehit Ali Daniyar Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 765930 Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 970002 Şehit Binbaşı Turgut Cengiz Toytunç Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 761938 Şehit Cemal Yalın İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 751782 Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 774343 Şehit Çetin Çakmak Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 773567 Şehit İlyas Acar Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702349 Şehit İlyas Acar İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 772274 Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702515 Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709129 Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709533 Şehit Kadir Can Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 773632 Şehit Kahraman Çelikbaş Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709483 Şehit Kahraman Çelikbaş Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 761181 Şehit Kazım Esmer İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709133 Şehit Metin Darbaş Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA KEPEZ 761447 Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 764958 Şehit Ömer Dikmen Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 973217 Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 773568 Şehit Selahattin Aysan Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702483 Şehit Selahattin Aysan İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702498 Şehit Serhat Genç İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 773569 Şehit Ufuk Baysan Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 767054 Şehit Ufuk Baysan İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 770937 Şehit Yusuf Önder Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 773571 Şehit Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702392 Şehit Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 762274 Şehit Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709644 Şehit Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 773640 Şerife Tufan Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702490 Şerife Tufan İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 765063 Toros Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 773635 Turgut Reis Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 761936 Turgut Reis İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 703703 Turgut Reis Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 768784 Ümmü Limon Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 772387 Ünsal Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702335 Ünsal İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 761431 Varsak Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702516 Varsak İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 701452 Varsak İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709132 Varsak Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709176 Varsak Ruhi Göksoy Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 772275 Varsak Şelale Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702520 Varsak Şelale İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 709115 Varsak Şelale Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 772272 Yedi Kuyular Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702482 Yedi Kuyular İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 702324 Yıldırım Bayezid İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 762396 Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 759649 Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KEPEZ 712676 100. Yıl Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 702523 Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 703888 Abdurrahman‐Neriman Bileydi Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 750715 Akdeniz Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 749804 Akdeniz Üniversitesi Antalya Dev.Kon. Müzik ve Bale İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 970509 Akdeniz Üniversitesi Antalya Dev.Kon. Müzik ve Bale Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 970508 Akdeniz Üniversitesi Antalya Dev.Kon. Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 974589 Alper Duru Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 702524 Aşağıkaraman İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 705219 Aşağıkaraman Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 705182 Ayten Çağıran Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 767199 Bahtılı Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 772254 Bedriye Bileydi Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 702526 Bedriye Bileydi İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 702528 Çakırlar İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 761946 Çakırlar İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 705204 Çakırlar Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 702530 Doyran Ayten‐Şevket Gülveren İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 705200 Doyran Ayten‐Şevket Gülveren Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 970134 Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 773691 Dr.Cahit Ünver Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 702531 Dr.Cahit Ünver İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 705196 Dr.Cahit Ünver Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 747638 Dr.Günseli‐Dr.Bülent Akınsal Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 746894 Dr.Günseli‐Dr.Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 972709 Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 702534 Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 705195 Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 702544 Gökçam İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 702536 Hasan‐Fatma Çavlı İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 705190 Hasan‐Fatma Çavlı Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 761169 Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 772238 Hurma Yarbay Pınar Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 759880 Hurma Yarbay Pınar İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 967641 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 750716 Konyaaltı Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 773573 Konyaaltı Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 752269 Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 772293 Konyaaltı Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 762252 Konyaaltı Çankırı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 721828 Konyaaltı Halit Uluç İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 970097 Konyaaltı Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 702539 Konyaaltı İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 701546 Konyaaltı İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 758325 Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 764040 Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Öğretmenevi Müdürlüğü 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 773737 Konyaaltı Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 974543 Konyaaltı Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 705188 Leyla Kahraman Sevim Ertenü Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 759956 Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 752223 Mürüvet Alpagot Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 769125 Özpınarlar Fahrettin Sert İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 774039 Özpınarlar Tenzile Sert Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 702538 Saime Salih Konca İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 705184 Saime Salih Konca Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 702541 Siteler Mahallesi İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 705214 Şehit Abdulkadir Güler Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 762428 Şehit Cennet Yiğit Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 970006 Şehit Teğmen Ayfer Gök Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 759900 Uncuali Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 702542 Z.Marsel‐Z.Denizhan Öner İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KONYAALTI 705175 Z.Marsel‐Z.Denizhan Öner Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 702726 Akyar İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 702694 Alaeddin İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 706977 Alaeddin Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 707008 Arif Cebeci Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 702716 Avdan Şehit Ahmet Belen İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 770783 Bayat İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 702702 Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 706957 Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 702699 Büyükköy İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 706963 Büyükköy Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 762441 Cumhuriyet Gülhizar‐Osman Sarıca İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 707115 Cumhuriyet Gülhizar‐Osman Sarıca Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 770691 Çomaklı İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 702711 Dereköy İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 706929 Dereköy Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 762503 Erkunt Traktör İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 706899 Erkunt Traktör Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 758432 Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 761950 Fikriye Ramazan Yalçın İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 702692 Fikriye‐Ramazan Yalçın İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 702728 Gümüşlü İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 325539 Hacı Ethem‐Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 759730 Hasan Özdemirci Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 124784 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 770683 İmecik İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 702720 İmrahor İstiklal İlkokulu 1 3 12 ANTALYA KORKUTELİ 706894 İmrahor İstiklal Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA KORKUTELİ 702733 Kayabaş İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 765405 Kırkpınar İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 702714 Kızılcadağ İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 762500 Kızılcadağ İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 751350 Korkuteli Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 971825 Korkuteli Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 971696 Korkuteli Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 773636 Korkuteli Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 124772 Korkuteli Sevim‐Cevat Soyiç Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 702707 Korkuteli Yelten Dallar İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 706943 Korkuteli Yelten Dallar Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 702731 Kozağacı İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 702697 Küçükköy Şehit Adem Yörük İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 761952 Küçükköy Şehit Adem Yörük İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 770686 Küçüklü Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 971955 Mesude‐Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 973558 Nadide‐Ahmet Balaban Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 762072 Nazlı‐İrfan Önal İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 702691 Osman Önal İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 971032 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 702709 Sülekler Şehit Semih Aldemir İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 762502 Sülekler Şehit Semih Aldemir İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 706935 Sülekler Şehit Semih Aldemir Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 750394 Şehit Tuncay Arslan İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 124760 Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 702722 Tatköy Ramazan Karabağır İlkokulu 1 3 12 ANTALYA KORKUTELİ 762453 Tatköy Ramazan Karabağır İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA KORKUTELİ 702730 Ulucak Şehit Mustafa Demir İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 702350 Yaşar Sadi Tekin İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 702686 Yaşar Yalçın İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KORKUTELİ 702725 Yazır Fevziye Polat İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 706885 Yazır Fevziye Polat Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 702704 Yeşilyayla İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 706953 Yeşilyayla Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KORKUTELİ 765780 Zeynep Mustafa Kemer Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 702744 Adrasan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KUMLUCA 762001 Adrasan Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KUMLUCA 709514 Adrasan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA KUMLUCA 702776 Ahmet Avcıoğlu İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 709279 Ahmet Avcıoğlu Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 702778 Atatürk İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 709249 Atatürk Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 702774 Barbaros İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 709289 Barbaros Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 762464 Bayram Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 765113 Beykonak Anadolu Lisesi 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 702753 Beykonak Sevim Öner İlkokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 709426 Beykonak Sevim Öner Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 772249 Cumhuriyet Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 702784 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 709359 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 702757 Hacıveliler İlkokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 709383 Hacıveliler Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 751176 Havva‐Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 124867 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 702768 Karacaören Karabük İlkokulu 1 6 18 ANTALYA KUMLUCA 702772 Kasapçayırı İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 709311 Kasapçayırı Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 772248 Kızılay Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 124843 Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 325540 Kumluca Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 966124 Kumluca Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 973751 Kumluca Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 764264 Kumluca Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 750718 Kumluca Gül‐Çetin Kaur Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 124855 Kumluca Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 759987 Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 851557 Kumluca Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 751742 Kumluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 773637 Kumluca Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 764698 Kumluca Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANTALYA KUMLUCA 764699 Kumluca Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANTALYA KUMLUCA 762961 Kumluca Portakal Çiçeği Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 966399 Kumluca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 ANTALYA KUMLUCA 758986 Kumluca Sarıcasu Özel Eğitim Meslek Okulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 758086 Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 762446 Kumluca Spor Lisesi 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 749455 Kumluca Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 702746 Mavikent Çanakçı 75.Yıl İlkokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 762273 Mavikent Çanakçı 75.Yıl İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 773577 Mavikent Durali Yazıcı Anaokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 702751 Mavikent Durali Yazıcı İlkokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 709450 Mavikent Durali Yazıcı Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 972752 Mavikent Mustafa‐Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesi 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 773692 Mavikent Ramazan Abacı Anaokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 702749 Mavikent Ramazan Abacı İlkokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 709459 Mavikent Ramazan Abacı Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 702782 Mimar Sinan İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 709364 Mimar Sinan Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 702764 Münire‐Osman Alkan İlkokulu 1 4 14 ANTALYA KUMLUCA 971033 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 702762 Salur İlkokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 709376 Salur Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 702766 Sarıcasu Darıyemezler İlkokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 709347 Sarıcasu Darıyemezler Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 773646 Sultan Alparslan Anaokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 752373 Sultan Alparslan İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 702780 Şehit Hasan Öztürk İlkokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 709369 Şehit Hasan Öztürk Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 748142 Ziya Gökalp Yatılı Bölge Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA KUMLUCA 702755 80. Yıl Beykonak İlkokulu 1 3 12 ANTALYA KUMLUCA 709406 80. Yıl Beykonak Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA MANAVGAT 702818 Ali İhsan Barut İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702841 Altınkaya İlkokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 772295 Atatürk Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702804 Atatürk İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 708829 Atatürk Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 750370 Ayşe‐Rıza Kasapoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702827 Belenobası İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 708643 Belenobası Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 753488 Bereket İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 753489 Bereket Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 705111 Beşkonak İlkokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 768776 Beşkonak İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 748143 Beşkonak Yatılı Bölge Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 702845 Beydiğin İlkokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 702801 Borsa İstanbul İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702847 Bucak Şeyhler İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 702848 Burmahan İlkokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 702849 Cenger İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 970971 Çağlayan Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 772373 Çağlayan Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702803 Çağlayan İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 708742 Çağlayan Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702829 Çakış İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 708635 Çakış Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 702830 Çardak Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Uysal İlkokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 708627 Çardak Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Uysal Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 702831 Çavuşköy İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 708630 Çavuşköy Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 702813 Çeltikci İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 708690 Çeltikci Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 773615 Çeltikçi Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 761961 Çeltikçi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 746932 Çolaklı Anaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 753490 Çolaklı İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 761962 Çolaklı Yahya Kurt İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 708681 Çolaklı Yahya Kurt Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 758865 Değirmenli İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 760020 Değirmenli Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 702828 Denizyaka İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 708640 Denizyaka Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 702852 Doğançam İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 702833 Dolbazlar İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 708618 Dolbazlar Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 748590 Dr.Hüseyin Vural Özel Eğitim İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 748593 Dr.Hüseyin Vural Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 748591 Dr.Hüseyin Vural Özel Eğitim Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702853 Düzağaç İlkokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 761707 Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702815 Evrenseki Ahmet Köseoğlu İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 708679 Evrenseki Ahmet Köseoğlu Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 762114 Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 750328 Fatma Temel Turhan Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 702826 Gebece İlkokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 759625 Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 759626 Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 760141 Gül Salih Şenli İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702834 Gündoğdu Düriye Duran İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 708612 Gündoğdu Düriye Duran Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 708731 Hacı Sultan Mehmet Kara Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 758776 Hacı Şayeste‐Mustafa Güneş Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 758775 Hacı Şayeste‐Mustafa Güneş Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702859 Hatıplar İlkokulu 1 2 11 ANTALYA MANAVGAT 758089 Hatice Sezer Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 763609 Havva Bayaz Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 758466 Hayme Hatun Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 770470 Hüseyin Görkem Göksoy Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 767012 Ilıca Gülsüm‐Ramazan Öz Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702816 Ilıca İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702817 Ilıca Mehmet Ali Karamancı İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 708672 Ilıca Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 750721 Iraz‐Düriye Duran Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 125035 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702861 Karabucak İlkokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 702863 Karabük İlkokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 702824 Karacalar Fatma Pakize Turhan İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 708658 Karacalar Fatma Pakize Turhan Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 702811 Kemer Turgut Şen İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702866 Kırkkavak İlkokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 702823 Kızılağaç Ünal Akpınar İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 708664 Kızılağaç Ünal Akpınar Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 702867 Kızıldağ Çorak İlkokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 752128 Kızıldağ İlkokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 702835 Kızılot Ahmet Yaşar İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 708606 Kızılot Ahmet Yaşar Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 772297 Küçük Hasan Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702806 Küçük Hasan İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 124999 Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 280925 Manavgat Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 966112 Manavgat Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 766169 Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 377854 Manavgat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 824133 Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 964327 Manavgat F. Yılmaz Sezer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 125011 Manavgat Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 758436 Manavgat Ilıca Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 964287 Manavgat Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 750719 Manavgat Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 374671 Manavgat Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 124975 Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 970601 Manavgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 758326 Manavgat Rukiye‐Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 974833 Manavgat Taşağıl Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 971839 Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 762091 Manavgat 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 767157 Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 702836 Mehmet Bozkurt İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 761963 Mehmet Bozkurt İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 708598 Mehmet Bozkurt Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 772279 Milli Egemenlik Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702808 Milli Egemenlik İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 708725 Milli Egemenlik Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 708668 Mimar Sinan Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 973906 Namık Karamancı Fen Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702837 Odaönü Çallıoğlu İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 708592 Odaönü Çallıoğlu Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 708719 Öğer Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702871 Örenşehir Yalışehir İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 702810 Ramazan Tunç İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 771266 Safiye Kübra Avcı Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702838 Sağırin İlkokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 702873 Sağırin Kepez İlkokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 708562 Sağırin Ortaokulu 1 5 16 ANTALYA MANAVGAT 772277 Sarılar Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702812 Sarılar İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 974591 Seki Köseoğlu Anaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 702874 Sülek İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 708694 Şehit Ahmet Ozan Şarlak Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 714402 Şehit Mehmet Koparan Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 760301 Şehit Uğur Yıldız İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 750720 Şelale Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 223074 Şule‐Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 773616 Taşağıl Anaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 702821 Taşağıl İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 772280 Toros Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702798 Toros İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 708754 Toros Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702877 Ulukapı Merkez İlkokulu 1 2 11 ANTALYA MANAVGAT 702879 Ulukapı Sülek Şehit Halil İbrahim Mudul İlkokulu 1 2 11 ANTALYA MANAVGAT 757683 Yavrudoğan İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 757684 Yavrudoğan Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 758967 Yavuz Sultan Selim İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 702884 Yaylaalan İlkokulu 1 4 14 ANTALYA MANAVGAT 702839 Yeşilbağ Cumhuriyet İlkokulu 1 6 18 ANTALYA MANAVGAT 708544 Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu 1 6 18 ANTALYA MANAVGAT 702795 Yunus Emre İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 707995 Yunus Emre Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 772278 60. Yıl Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702791 60. Yıl İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 706415 60. Yıl Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 772281 75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 702793 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MANAVGAT 707000 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 969461 Adem‐Tolunay Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702675 Ahmet Bileydi İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702673 Ahmet Ferda Kahraman İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702703 Ahmet Yesevi İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 969459 Aldemir‐ Atilla Konuk Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 967610 Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 969463 Antalya Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 969523 Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 759250 Antalya Büyükşehir Belediyesi Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 759251 Antalya Büyükşehir Belediyesi Selim Kazak Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 969457 Antalya Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 970149 Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 972206 Antalya Olgunlaşma Enstitüsü 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 969922 Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702679 Antbirlik İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 707282 Atatürk Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 970005 Ayten Çağıran Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 761943 Barbaros İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 707287 Barbaros Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 707302 Başöğretmen Atatürk Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 970001 Cengiz Topel Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702684 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 758805 Dilşad Refizade Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 758804 Dilşad Refizade İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 707346 Dr.Galip Kahraman Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702696 Dr.İlhami Tankut İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 708573 Dumlupınar Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702698 Emel Sevgi Taner İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 773607 Ermenek Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702706 Ermenek İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 761935 Ermenek İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 708536 Ermenek Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702710 Ertuğrul Gazi İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 969917 Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 708543 Faruk Tugayoğlu Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702708 Faruk Tuğayoğlu İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 708548 Fatih Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 772239 Fatmagül Özpınar Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702713 Fatmagül Özpınar İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 969458 Gazi Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702715 Gültekin İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 772391 Güvenlik Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702717 Güvenlik İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 772626 Güzeloba Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702723 Güzeloba İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 766153 Güzeloba İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 708785 Güzeloba Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 974570 Hacı Dudu‐ Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702727 Hacı Hafize Hakkı Saygan İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 773610 Hacı Hafize Saygan 2 Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702729 Hacı Hafize Saygan 2 İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 969460 Hacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702732 Hakkı Tatoğlu İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 972136 Halide Edip Adıvar Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 762760 Hamidiye İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 759159 Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702734 Hanım‐Ömer Çağıran İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 709287 Hasan Kaya Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 773663 Hüseyin Avni Bayaz Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 967642 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 709300 İnönü Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702743 İrfan İlk İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702745 İstiklal İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 709348 İstiklal Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 709374 Kamile Çömlekçioğlu Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702750 Kazım Şanöz İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 709689 Kazım Şanöz Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 709693 Kocademir Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 772632 Konuksever Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702754 Konuksever İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 969456 Levent Aydın Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 709683 Mecdude Başakıncı Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 750393 Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702767 Mehmet Kesikçi İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702769 Mehmetçik İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702771 Melahat Faraçlar İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 709651 Melahat Faraçlar Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 709661 Merkez Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 709280 Meryem Mustafa Ege Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 969462 Metin‐Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 765109 Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 750723 Muratpaşa Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 772881 Muratpaşa Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 970102 Muratpaşa Azize Kahraman Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 766343 Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 701558 Muratpaşa İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 764955 Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 709305 Muratpaşa Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 967821 Muratpaşa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 972199 Muratpaşa Türk Telekom Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702781 Muratpaşa Yenigöl İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 709318 Muratpaşa Yenigöl Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 709699 Mustafa Asım Cula Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702759 Mustafa Kemal Ayanoğlu İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 974483 Mustafa Şimşek Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 709337 Naciye Havva Manavuşak Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 772624 Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702783 Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 709324 Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 709342 Namık Kemal Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 751351 Necati Dölen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702787 Necati Ve Fatma Dölen İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 773773 Piri Reis Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702792 Piri Reis İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 773609 Ramazan Savaş Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702794 Ramazan Savaş İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 747464 Ramazan‐Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 747613 Ramazan‐Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 747833 Ramazan‐Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 970007 Sabiha Gökçen Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 750724 Saime Salih Konca Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 774441 Salih Fikri Zaman İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702721 Şehit Ahmet Köse İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 708767 Şehit Ahmet Köse Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702678 Şehit Gültekin Kubilay Atik İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 762156 Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 767197 Şehit Serkan Çölkesen Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 969926 Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 974831 Şehit Yasin Kurt Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 970151 Tez‐Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702796 Ülkü‐Seyfi Kandemir İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 708801 Ülkü‐Seyfi Kandemir Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702799 Vali Hüsnü Tuğlu İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 708778 Vali Hüsnü Tuğlu Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702800 Vali Saim Çotur İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 708748 Vali Saim Çotur Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 749253 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 750725 Yavuz Selim Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 702802 Yunus Emre İlkokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 970008 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 762046 15 Temmuz Şehitler Anaokulu 1 1 10 ANTALYA MURATPAŞA 750722 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA SERİK 763976 Abdurrahmanlar İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 705959 Abdurrahmanlar Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 702932 Akçaalan İlkokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 702891 Aşağıkocayatak İlkokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 705978 Aşağıkocayatak Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 972311 Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA SERİK 773825 Belek Anaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 702892 Belek Limak İlkokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 706000 Belek Limak Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 702895 Belkıs İlkokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 707876 Belkıs Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 703793 Bilginler İlkokulu 1 3 12 ANTALYA SERİK 706120 Boğazkent Nurten Turan Kilit Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 702896 Boğazkent Nurten‐Turan Kilit İlkokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 762271 Burhanettin Kaya İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 706144 Burhanettin Kaya Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 703802 Burmahancı Fatih İlkokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 702900 Cumalı İlkokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 706184 Cumalı Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 702901 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 706213 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 702904 Çakallık İlkokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 706242 Çakallık Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 769126 Çandır Anadolu Lisesi 1 2 11 ANTALYA SERİK 751355 Çandır Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 2 11 ANTALYA SERİK 702930 Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük İlkokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 764114 Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 706261 Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 702906 Deniztepesi İlkokulu 1 3 12 ANTALYA SERİK 706283 Deniztepesi Ortaokulu 1 3 12 ANTALYA SERİK 702907 Dikmen İlkokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 706302 Dikmen Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 772292 Dr.Gülşen‐Dr.Baki Özpınar Anaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 702908 Dr.Gülşen‐Dr.Baki Özpınar İlkokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 765267 Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA SERİK 703818 Eskiyörük İlkokulu 1 3 12 ANTALYA SERİK 706373 Gebiz Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA SERİK 750726 Gebiz Şehit Abdullah Kara Anadolu Lisesi 1 4 14 ANTALYA SERİK 702911 Gedik İlkokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 706393 Gedik Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 774059 Hacı Ayfer ‐ Mehmet Ali Yılmaz Anaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 706331 Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 125192 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 ANTALYA SERİK 702913 Kadir Demir İlkokulu 1 4 14 ANTALYA SERİK 706458 Kadir Demir Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA SERİK 760641 Kadriye İlkokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 702914 Karadayı İlkokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 706493 Karadayı Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 703821 Kayaburnu İlkokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 702917 Kozağacı İlkokulu 1 4 14 ANTALYA SERİK 766721 Kozağacı İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA SERİK 706911 Kozağacı Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA SERİK 702918 Kürüş İlkokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 706970 Kürüş Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 702919 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 707026 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 703873 Pınarcık İlkokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 703889 Sarıabalı İlkokulu 1 3 12 ANTALYA SERİK 772176 Selçuklu Anaokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 758200 Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA SERİK 770461 Serik Anaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 768912 Serik Bilim ve Sanat Merkezi 1 2 11 ANTALYA SERİK 951989 Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA SERİK 773813 Serik Fen Lisesi 1 1 10 ANTALYA SERİK 706353 Serik Gazi Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 125179 Serik Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 ANTALYA SERİK 962770 Serik İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA SERİK 752575 Serik İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 967420 Serik Kazım Karabekir Anaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 125167 Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 ANTALYA SERİK 767187 Serik Merkez Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA SERİK 125180 Serik Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 ANTALYA SERİK 753031 Serik Mustafa Nazmi Güven Anaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 889526 Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA SERİK 750337 Serik Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 773732 Serik Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 767265 Serik Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 14 ANTALYA SERİK 766170 Serik Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 ANTALYA SERİK 766172 Serik Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 ANTALYA SERİK 766173 Serik Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 ANTALYA SERİK 761015 Serik Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 ANTALYA SERİK 750727 Serik Yunus Emre Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA SERİK 702910 Şehit Barış Akkabak İlkokulu 1 4 14 ANTALYA SERİK 386590 Şehit Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 ANTALYA SERİK 702889 Şehit Oğuz Kağan Usta İlkokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 772252 Tekeli Anaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 702920 Tekeli İlkokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 762269 Tekeli İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 707075 Tekeli Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 702922 Töngüşlü İlkokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 707134 Töngüşlü Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 702926 Yanköy İlkokulu 1 4 14 ANTALYA SERİK 707193 Yanköy Ortaokulu 1 4 14 ANTALYA SERİK 773718 Yukarı Kocayatak Anaokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 705229 Yukarı Kocayatak İlkokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 763979 Yukarı Kocayatak İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 759681 Yukarı Kocayatak Ortaokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 703924 Yukarıkocayatak Sakarya İlkokulu 1 2 11 ANTALYA SERİK 703952 Zırlankaya İlkokulu 1 3 12 ANTALYA SERİK 705938 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 772251 23 Nisan Anaokulu 1 1 10 ANTALYA SERİK 702888 9 Mart İlkokulu 1 1 10 ARDAHAN ÇILDIR 774123 Akçakale İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN ÇILDIR 703690 Aşık Şenlik İlkokulu 3 4 22 ARDAHAN ÇILDIR 760298 Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ARDAHAN ÇILDIR 974320 Çıldır Anaokulu 3 4 22 ARDAHAN ÇILDIR 365984 Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 4 22 ARDAHAN ÇILDIR 278427 Çıldır Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 ARDAHAN ÇILDIR 751478 Çıldır İlkokulu 3 4 22 ARDAHAN ÇILDIR 703829 Eskibeyrehatun İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN ÇILDIR 703845 Gölbelen İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN ÇILDIR 703859 Gölebakan İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN ÇILDIR 278439 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 ARDAHAN ÇILDIR 703907 Kurtkale ilkokulu 3 6 30 ARDAHAN ÇILDIR 722166 Kurtkale Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN ÇILDIR 768130 Öncül İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN ÇILDIR 774122 Şehit Er Erdoğan Sarıgül İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN ÇILDIR 774121 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Metin Karabıyık İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN ÇILDIR 748317 Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 ARDAHAN ÇILDIR 718059 Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu 3 4 22 ARDAHAN DAMAL 703643 Burmadere İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN DAMAL 734388 Burmadere Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN DAMAL 703633 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN DAMAL 734386 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN DAMAL 759642 Damal Anaokulu 3 5 26 ARDAHAN DAMAL 308513 Damal Halk Eğitimi Merkezi 3 5 26 ARDAHAN DAMAL 279014 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 ARDAHAN DAMAL 700269 Oburcak İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN DAMAL 700423 Otağlı İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN DAMAL 734385 Otağlı Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN DAMAL 703648 Seyitören İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN DAMAL 734383 Seyitören Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN DAMAL 965895 Şehit Piyade Assteğmen Yılmaz Kaan Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 747796 Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 703536 Çalıdere İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 746655 Çardaklı İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 700294 Çardaklı Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 700292 Çobanköy Ateşsan Naim Ateş İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 746654 Çobanköy Ateşsan Naim Ateş Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 703541 Dedekılıcı İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 703555 Dölekçayır İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 703560 Durançam İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 759128 Enver Avcı İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 751144 Eyüp Sabri Çarmıklı Anadolu Lisesi 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 703602 Gedik İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 974258 Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 278535 Göle Feride Karabacak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 278547 Göle Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 748781 Göle Nurettin Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 773707 Göle Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 768692 Göle Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 768693 Göle Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 768695 Göle Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 764164 Göle Şehit Tayfur Hançer İlkokulu 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 774254 Göle Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 700153 Hüseyin Gedik İlkokulu 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 278559 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 703722 Karlıyazı İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 714918 Kayaaltı İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 700029 Kayaaltı Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 971764 Kazım Karabekir Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 714925 Koyunlu İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 975353 Koyunlu Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 704909 Köprülü Şehit Jandarma Er Şerafettin Özdağ İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 746651 Köprülü Şehit Jandarma Er Şerafettin Özdağ Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 975217 Kuytuca Erkunt Traktör Sanayi A.Ş. Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 714880 Kuytuca İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 714931 Küçük Altunbulak İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 975374 Küçük Altunbulak Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 703744 Mollahasan İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 759784 Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 959184 Saadet Ulus Anaokulu 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 745161 Senemoğlu İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 700051 Senemoğlu Şehit İlyas Çapan Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 703944 Şehit Er Cevdet Çelenk İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 746653 Şehit Er Cevdet Çelenk Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 746650 Şehit Er Gültekin Saraç Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 714906 Şehit Er İbrahim Öztürk İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 700090 Şehit Er İbrahim Öztürk Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 703781 Şehit Er Kazım Boynukalın İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 714901 Şehit Er Kemal İzci İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 700105 Şehit Er Kemal İzci Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 703718 Şehit Er Metin Altun İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 703784 Şehit Er Murat Koç Okçu İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 700310 Şehit Gültekin Saraç İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 700144 Şehit Recep Kılıç Ortaokulu 3 4 22 ARDAHAN GÖLE 703543 Şehit Yasin Karakayacı İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 703806 Tahtakıran İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN GÖLE 703978 Yeniköy İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 746649 Yeniköy Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN GÖLE 700131 30 Eylül Ortaokulu 3 4 22 ARDAHAN HANAK 887502 Atatürk İlkokulu 3 4 22 ARDAHAN HANAK 734473 Atatürk Ortaokulu 3 4 22 ARDAHAN HANAK 727014 Çiçeklidağ İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN HANAK 734470 Çiçeklidağ Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN HANAK 752827 Hanak Anaokulu 3 4 22 ARDAHAN HANAK 278631 Hanak Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 ARDAHAN HANAK 772737 Hanak Ortakent İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN HANAK 772733 Hanak Ortakent Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN HANAK 965782 Hanak Şehit Caner Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 4 22 ARDAHAN HANAK 278643 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 ARDAHAN HANAK 971485 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 ARDAHAN HANAK 727099 Sadiye ve Abdullah Tan İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN HANAK 734466 Sadiye ve Abdullah Tan Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN HANAK 763462 Şehit Serhat Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 770981 Alagöz İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 761830 Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 769560 Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 965295 Ardahan Fen Lisesi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 769475 Ardahan Güzel Sanatlar Lisesi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 278332 Ardahan Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 327360 Ardahan Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 768874 Ardahan Ölçme Değerlendirme Merkezi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 767003 Ardahan Özel Eğitim Meslek Okulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 757322 Ardahan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 757323 Ardahan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 757324 Ardahan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 306898 Ardahan Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 972788 Ardahan Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 278320 Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 758071 Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 706733 Atatürk İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 708415 Atatürk Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 887989 Ayşecan‐Görkem Oktay İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 708404 Ayşecan‐Görkem Oktay Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 713678 Bayramoğlu İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 975185 Bayramoğlu Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 975189 Beşiktaş İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 975195 Binbaşar İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 706815 Cemal ve Zekiye Vatan İlkokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 708395 Cemal ve Zekiye Vatan Ortaokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 767791 Cemal ve Zekiye Vatan Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 762103 Cumhuriyet Spor Lisesi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 975207 ÇALABAŞ İLKOKULU 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 770982 Çataldere İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 766677 Gazi Atalay Ürker Anaokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 706888 Hoçuvan Hasköy Atatürk İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 708391 Hoçuvan Hasköy Atatürk Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 278344 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 706915 İnönü İlkokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 964928 Kardelen Anaokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 278297 Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 748316 Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 703618 Küçük Sütlüce İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 706936 Lehimli İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 708373 Lehimli Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 752316 Merkez Halit Paşa İlkokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 752190 Merkez Halit Paşa Ortaokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 751474 Meşedibi Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 703586 Meşedibi Şehit Er Günday Polat İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 971481 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 706956 Ölçek İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 708366 Ölçek Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 703630 Samanbeyli İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 706980 Sulakyurt 100.Yıl İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 708359 Sulakyurt 100.Yıl Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 767588 Şehit Asım Bey İlkokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 767587 Şehit Asım Bey Ortaokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 761154 Şehit Burak Güneş İlkokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 707002 Şehit Burhan Kılıç İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 708350 Şehit Burhan Kılıç Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 767870 Şehit Caner Çelik Anaokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 733882 Şehit Er Gökhan Özdemir İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 708335 Şehit Er Gökhan Özdemir Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 976569 Şehit Er İnan Akçam İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 708333 Şehit Er İnan Akçam Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 278319 Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 703650 Şehit Er Ümit Gökdemir İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 761909 Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 278307 Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 963277 Şehit Uz. Çvş. İbrahim Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 703665 Taşlıdere İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 751475 Taşlıdere Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 703681 Tazeköy İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 707076 TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 708342 TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 707093 Tunçoluk Şehit Güven Yılmaz İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 708300 Tunçoluk Şehit Güven Yılmaz Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 766932 Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Kızılay Anaokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 708284 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 887895 Yalnızçam Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 708295 Yalnızçam Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 3 5 26 ARDAHAN MERKEZ 703741 Yukarıkurtoğlu İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 751476 Yukarıkurtoğlu Ortaokulu 3 6 30 ARDAHAN MERKEZ 819025 Zübeyde Hanım Anaokulu 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 309219 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 3 4 22 ARDAHAN MERKEZ 707152 23 Şubat İlkokulu 3 4 22 ARDAHAN POSOF 748399 Halitpaşa Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 ARDAHAN POSOF 278929 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 ARDAHAN POSOF 965403 Posof Anaokulu 3 4 22 ARDAHAN POSOF 974783 Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 ARDAHAN POSOF 751679 Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 4 22 ARDAHAN POSOF 278917 Posof Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 ARDAHAN POSOF 751479 Posof İlkokulu 3 5 26 ARDAHAN POSOF 971486 Posof Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 ARDAHAN POSOF 700192 Süngülü İlkokulu 3 6 30 ARDAHAN POSOF 734631 Süngülü Ortaokulu 3 6 30 ARTVİN ARDANUÇ 974789 Ardanuç Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 5 20 ARTVİN ARDANUÇ 751291 Ardanuç Anadolu Lisesi 2 5 20 ARTVİN ARDANUÇ 966637 Ardanuç Anaokulu 2 5 20 ARTVİN ARDANUÇ 125442 Ardanuç Halk Eğitimi Merkezi 2 5 20 ARTVİN ARDANUÇ 764081 Ardanuç Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 2 4 18 ARTVİN ARDANUÇ 774083 Ardanuç Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 5 20 ARTVİN ARDANUÇ 719147 Atatürk İlkokulu 2 5 20 ARTVİN ARDANUÇ 745081 Cumhuriyet Ortaokulu 2 5 20 ARTVİN ARDANUÇ 774399 Güleş İlkokulu 2 5 20 ARTVİN ARDANUÇ 125454 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 4 18 ARTVİN ARDANUÇ 378382 İskender Paşa Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 5 20 ARTVİN ARHAVİ 965297 ARHAVİ GAYE ÇARMIKLI ANAOKULU 2 4 18 ARTVİN ARHAVİ 125549 Arhavi Halk Eğitimi Merkezi 2 4 18 ARTVİN ARHAVİ 750728 Arhavi Hüseyin Gürkan Anadolu Lisesi 2 4 18 ARTVİN ARHAVİ 965562 Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 18 ARTVİN ARHAVİ 773557 Arhavi Nuri Özaltın Özel Eğitim Anaokulu 2 5 20 ARTVİN ARHAVİ 713840 Atatürk Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN ARHAVİ 720835 Cumhuriyet İlkokulu 2 4 18 ARTVİN ARHAVİ 729732 Cumhuriyet Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN ARHAVİ 751842 Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi 2 4 18 ARTVİN ARHAVİ 720769 Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2 4 18 ARTVİN ARHAVİ 729739 Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN ARHAVİ 720694 Hacılar İlkokulu 2 4 18 ARTVİN ARHAVİ 729741 Hacılar Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN ARHAVİ 125550 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 4 18 ARTVİN ARHAVİ 977054 Mehmet Nazif Günal İlkokulu 2 4 18 ARTVİN ARHAVİ 973308 Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 18 ARTVİN ARHAVİ 772744 Nurettin Çarmıklı Anaokulu 2 4 18 ARTVİN ARHAVİ 720870 Nuri Özaltın 75. Yıl İlkokulu 2 5 20 ARTVİN ARHAVİ 302266 Orhan Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 18 ARTVİN BORÇKA 721059 Atatürk İlkokulu 2 5 20 ARTVİN BORÇKA 729722 Atatürk Ortaokulu 2 5 20 ARTVİN BORÇKA 964285 Borçka Anadolu Lisesi 2 5 20 ARTVİN BORÇKA 125716 Borçka Halk Eğitimi Merkezi 2 5 20 ARTVİN BORÇKA 759378 Borçka İmam Hatip Ortaokulu 2 5 20 ARTVİN BORÇKA 752365 Camili İlkokulu 2 6 22 ARTVİN BORÇKA 748141 Camili Yatılı Bölge Ortaokulu 2 6 22 ARTVİN BORÇKA 738351 Cumhuriyet İlkokulu 2 5 20 ARTVİN BORÇKA 729717 Cumhuriyet Ortaokulu 2 5 20 ARTVİN BORÇKA 721599 Düzköy İlkokulu 2 6 22 ARTVİN BORÇKA 729700 Düzköy Ortaokulu 2 6 22 ARTVİN BORÇKA 721827 Güreşen Şehit Resul Kakşi İlkokulu 2 6 22 ARTVİN BORÇKA 729634 Güreşen Şehit Resul Kakşi Ortaokulu 2 6 22 ARTVİN BORÇKA 125728 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 4 18 ARTVİN BORÇKA 721727 Karşıköy İlkokulu 2 6 22 ARTVİN BORÇKA 729687 Karşıköy Ortaokulu 2 6 22 ARTVİN BORÇKA 721169 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2 5 20 ARTVİN BORÇKA 729712 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 2 5 20 ARTVİN BORÇKA 721681 Meryem Acar İlkokulu 2 6 22 ARTVİN BORÇKA 721766 Muratlı İlkokulu 2 6 22 ARTVİN BORÇKA 125704 Osman Bakır Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 5 20 ARTVİN BORÇKA 971038 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 2 4 18 ARTVİN BORÇKA 751356 Şehit Savaş Gedik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 5 20 ARTVİN BORÇKA 721218 Yeniyol İlkokulu 2 5 20 ARTVİN BORÇKA 729706 Yeniyol Ortaokulu 2 5 20 ARTVİN BORÇKA 721579 15 Temmuz Şehitler İlkokulu 2 6 22 ARTVİN BORÇKA 729703 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu 2 6 22 ARTVİN BORÇKA 902917 7 Mart Anaokulu 2 5 20 ARTVİN HOPA 764479 Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi 2 4 18 ARTVİN HOPA 721986 Atatürk Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN HOPA 729493 Cumhuriyet Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN HOPA 974692 Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 18 ARTVİN HOPA 750731 Hopa Atatürk Anadolu Lisesi 2 4 18 ARTVİN HOPA 769453 Hopa Bilim ve Sanat Merkezi 2 4 18 ARTVİN HOPA 125800 Hopa Halk Eğitimi Merkezi 2 4 18 ARTVİN HOPA 962374 Hopa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 18 ARTVİN HOPA 964284 Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi 2 4 18 ARTVİN HOPA 751918 Hopa Özel Eğitim Meslek Okulu 2 4 18 ARTVİN HOPA 965296 Hopa Vatan Anaokulu 2 4 18 ARTVİN HOPA 764266 Hopa 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 18 ARTVİN HOPA 772745 Hüsnü Ciner Anaokulu 2 4 18 ARTVİN HOPA 887730 Hüsnü Ciner İlkokulu 2 4 18 ARTVİN HOPA 125812 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 4 18 ARTVİN HOPA 729676 Karadeniz Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN HOPA 748862 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2 4 18 ARTVİN HOPA 971039 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 2 4 18 ARTVİN HOPA 737879 Sugören İlkokulu 2 4 18 ARTVİN HOPA 729504 Sugören Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN HOPA 766013 Yağmur Yazıcıoğlu Anaokulu 2 4 18 ARTVİN HOPA 976956 Yavuz Selim Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN HOPA 722284 Yoldere İlkokulu 2 4 18 ARTVİN HOPA 757478 Yunus Emre Anaokulu 2 4 18 ARTVİN HOPA 722007 14 Mart İlkokulu 2 4 18 ARTVİN KEMALPAŞA 765872 Artvin Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi 2 4 18 ARTVİN KEMALPAŞA 764499 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 4 18 ARTVİN KEMALPAŞA 764602 Kaya Çamurlu İlkokulu 2 5 20 ARTVİN KEMALPAŞA 764600 Kaya Çamurlu Ortaokulu 2 5 20 ARTVİN KEMALPAŞA 764627 Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 4 18 ARTVİN KEMALPAŞA 764594 Kemalpaşa İlkokulu 2 4 18 ARTVİN KEMALPAŞA 767873 Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN KEMALPAŞA 764597 Kemalpaşa Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN KEMALPAŞA 764596 Kemalpaşa Serhat İlkokulu 2 4 18 ARTVİN KEMALPAŞA 764598 Kemalpaşa Serhat Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN KEMALPAŞA 764603 Köprücü İlkokulu 2 5 20 ARTVİN KEMALPAŞA 764604 Köprücü Ortaokulu 2 5 20 ARTVİN KEMALPAŞA 766043 15 Temmuz Anaokulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 362668 Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 761219 Artvin Bilim ve Sanat Merkezi 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 769577 Artvin Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 965294 Artvin Fen Lisesi 2 5 20 ARTVİN MERKEZ 769448 Artvin Güzel Sanatlar Lisesi 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 125334 Artvin Halk Eğitimi Merkezi 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 972791 Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 964930 Artvin Mesleki Eğitim Merkezi 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 768547 Artvin Ölçme Değerlendirme Merkezi 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 767740 Artvin Özel Eğitim Anaokulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 747043 Artvin Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 2 5 20 ARTVİN MERKEZ 747424 Artvin Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 2 5 20 ARTVİN MERKEZ 748001 Artvin Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 2 5 20 ARTVİN MERKEZ 270385 Artvin Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 761513 Artvin Sosyal Bilimler Lisesi 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 768066 Artvin Spor Lisesi 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 125299 Artvin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 713151 Atatürk Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 758731 Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 887612 Çoruh İlkokulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 747234 Çoruh Özel Eğitim Meslek Okulu 2 5 20 ARTVİN MERKEZ 713171 Gazi Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 125358 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 713240 Karadeniz Bakır İlkokulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 964587 Milli Egemenlik Anaokulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 718781 Ortaköy İlkokulu 2 6 22 ARTVİN MERKEZ 763963 Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu 2 6 22 ARTVİN MERKEZ 971036 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 737722 Seyitler TOKİ Şehit Onur İlhan İlkokulu 2 5 20 ARTVİN MERKEZ 745103 Seyitler TOKİ Şehit Onur İlhan Ortaokulu 2 5 20 ARTVİN MERKEZ 758625 Şehit Erol İnce İmam Hatip Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 814321 Şehit Ömer Zeki Varan Anaokulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 853472 Vakıfbank İlkokulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 748863 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 718158 Yenimahalle İlkokulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 718923 Yenimahalle Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 909395 Zübeyde Hanım Anaokulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 218253 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 715816 7 Mart İlkokulu 2 4 18 ARTVİN MERKEZ 717962 7 Mart Ortaokulu 2 4 18 ARTVİN MURGUL 720218 Damar İlkokulu 2 6 22 ARTVİN MURGUL 729751 Damar Ortaokulu 2 6 22 ARTVİN MURGUL 125824 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 4 18 ARTVİN MURGUL 761207 MURGUL ANAOKULU 2 5 20 ARTVİN MURGUL 750732 Murgul Atatürk Anadolu Lisesi 2 5 20 ARTVİN MURGUL 215261 Murgul Halk Eğitimi Merkezi 2 5 20 ARTVİN MURGUL 125682 Murgul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 6 22 ARTVİN MURGUL 713442 Murgul Ortaokulu 2 5 20 ARTVİN MURGUL 971040 Murgul Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 2 4 18 ARTVİN MURGUL 372909 Şöhret Cengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 5 20 ARTVİN MURGUL 713461 Yunus Emre İlkokulu 2 5 20 ARTVİN ŞAVŞAT 720422 Ahmet Fevzi İlkokulu 2 6 22 ARTVİN ŞAVŞAT 745116 Ahmet Fevzi Ortaokulu 2 6 22 ARTVİN ŞAVŞAT 720329 Atatürk İlkokulu 2 5 20 ARTVİN ŞAVŞAT 745141 Atatürk Ortaokulu 2 5 20 ARTVİN ŞAVŞAT 964822 Çiçek Nene Anaokulu 2 5 20 ARTVİN ŞAVŞAT 126004 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 4 18 ARTVİN ŞAVŞAT 378286 Meydancık Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 6 22 ARTVİN ŞAVŞAT 737552 Meydancık İlkokulu 2 6 22 ARTVİN ŞAVŞAT 744387 Meydancık Ortaokulu 2 6 22 ARTVİN ŞAVŞAT 125981 Nedim Urhan Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 5 20 ARTVİN ŞAVŞAT 757912 Şavşat Anadolu Lisesi 2 5 20 ARTVİN ŞAVŞAT 341465 Şavşat Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 5 20 ARTVİN ŞAVŞAT 125993 Şavşat Halk Eğitimi Merkezi 2 5 20 ARTVİN ŞAVŞAT 768370 Şavşat Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 737942 Alanbaşı Bağlar İlkokulu 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 729359 Alanbaşı Bağlar Ortaokulu 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 713671 Darıca Ortaokulu 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 722818 Dereiçi İlkokulu 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 729335 Dereiçi Ortaokulu 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 738227 Halitpaşa İlkokulu 2 5 20 ARTVİN YUSUFELİ 729244 Halitpaşa Ortaokulu 2 5 20 ARTVİN YUSUFELİ 774130 Hayme Ana Anaokulu 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 126148 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 4 18 ARTVİN YUSUFELİ 737840 İnönü İlkokulu 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 729312 İnönü Ortaokulu 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 713687 Kazım Karabekir İlkokulu 2 5 20 ARTVİN YUSUFELİ 752364 Kılıçkaya İlkokulu 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 768914 Kılıçkaya Şehit Albay Cevat Erten Ortaokulu 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 752640 Küplüce Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 747653 Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulu 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 971041 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 2 5 20 ARTVİN YUSUFELİ 713652 Pamukçular 70. Yıl İlkokulu 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 723145 Sarıgöl Şehit Onbaşı Soner Ateşsaçan İlkokulu 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 740882 Sarıgöl Şehit Onbaşı Soner Ateşsaçan Ortaokulu 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 126124 Şehit Dursun Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 5 20 ARTVİN YUSUFELİ 757910 Şehit Salih Hüseyin Parça Anadolu Lisesi 2 5 20 ARTVİN YUSUFELİ 341512 Yusufeli Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 5 20 ARTVİN YUSUFELİ 126136 Yusufeli Halk Eğitimi Merkezi 2 5 20 ARTVİN YUSUFELİ 774082 Yusufeli Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 6 22 ARTVİN YUSUFELİ 964588 Yusufeli Zübeyde Hanım Anaokulu 2 5 20 ARTVİN YUSUFELİ 763962 Yusufeli 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 2 5 20 AYDIN BOZDOĞAN 721092 Alamut İlkokulu 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 721102 Alamut Ortaokulu 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 712913 Altıntaş Şehit Ercan Menderes İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 712912 Altıntaş Şehit Tayfun Kılınç İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 721116 Amasya Üzeyir Emre İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 721075 Amasya Üzeyir Emre Ortaokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 760232 Bahattin‐Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 712914 Başalan İlkokulu 1 6 18 AYDIN BOZDOĞAN 964281 Bozdoğan Anadolu Lisesi 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 817541 Bozdoğan Anaokulu 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 126602 Bozdoğan Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 748984 Bozdoğan İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 764267 Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 764392 Bozdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 764393 Bozdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 764366 Bozdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 712915 Çamlıdere Şehit Musa Sarısaç İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 712916 Eymir İlkokulu 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 750632 Fatih İlkokulu 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 712937 Fatih Ortaokulu 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 712917 Haydere İlkokulu 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 763850 Haydere Ortaokulu 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 126626 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 712936 Karabağlar İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 720987 Kemer Hes İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 721043 Kemer Hes Ortaokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 712918 Kılavuzlar İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 712919 Kızılca İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 712920 Koyuncular Şehit Nihat İzbudak İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 712921 Körteke İlkokulu 1 6 18 AYDIN BOZDOĞAN 712922 Madran İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 712923 Merkez İlkokulu 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 720982 Olukbaşı İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 721035 Olukbaşı Ortaokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 971043 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 712924 Örencik İlkokulu 1 6 18 AYDIN BOZDOĞAN 720969 Örentaht İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 720955 Örentaht Ortaokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 720929 Örtülü İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 720922 Örtülü Ortaokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 712925 Seki İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 712927 Sırma İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 750633 Ümit‐Güldane Erdal Ortaokulu 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 712929 Yaka İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 712934 Yazıkent Kızılçakır İlkokulu 1 5 16 AYDIN BOZDOĞAN 720949 Yazıkent Mürşide Akçay İlkokulu 1 4 14 AYDIN BOZDOĞAN 720907 Yazıkent Mürşide Akçay Ortaokulu 1 4 14 AYDIN BUHARKENT 971536 Buharkent Anaokulu 1 4 14 AYDIN BUHARKENT 767523 Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi 1 4 14 AYDIN BUHARKENT 126638 Buharkent Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AYDIN BUHARKENT 771124 Buharkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AYDIN BUHARKENT 721126 Gelenbe Ali Çevik İlkokulu 1 4 14 AYDIN BUHARKENT 721121 Gelenbe Ali Çevik Ortaokulu 1 4 14 AYDIN BUHARKENT 126651 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AYDIN BUHARKENT 721404 İstiklal İlkokulu 1 4 14 AYDIN BUHARKENT 712939 Kamilpaşa İlkokulu 1 4 14 AYDIN BUHARKENT 712940 Kızıldere İlkokulu 1 5 16 AYDIN BUHARKENT 714191 Ortakçı Cumhuriyet İlkokulu 1 4 14 AYDIN BUHARKENT 720992 Savcıllı İlkokulu 1 4 14 AYDIN BUHARKENT 720975 Savcıllı Ortaokulu 1 4 14 AYDIN BUHARKENT 760606 Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Esin Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AYDIN BUHARKENT 712941 Zafer Ortaokulu 1 4 14 AYDIN BÜYÜKŞEHİR 753091 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 AYDIN ÇİNE 750733 Akçaova Anadolu Lisesi 1 4 14 AYDIN ÇİNE 720478 Akçaova İlkokulu 1 4 14 AYDIN ÇİNE 720538 Akçaova Ortaokulu 1 4 14 AYDIN ÇİNE 774509 Altınabat İlkokulu 1 4 14 AYDIN ÇİNE 712942 Altınova İlkokulu 1 3 12 AYDIN ÇİNE 772431 Atatürk Anaokulu 1 2 11 AYDIN ÇİNE 712962 Atatürk İlkokulu 1 2 11 AYDIN ÇİNE 763301 Ayhan Yıldız Anaokulu 1 2 11 AYDIN ÇİNE 712944 Bahçearası İlkokulu 1 3 12 AYDIN ÇİNE 712945 Cumalı İlkokulu 1 3 12 AYDIN ÇİNE 712946 Cumhuriyet İlkokulu 1 2 11 AYDIN ÇİNE 887886 Çaltı İlkokulu 1 3 12 AYDIN ÇİNE 774512 Çatak İlkokulu 1 5 16 AYDIN ÇİNE 126758 Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 AYDIN ÇİNE 750734 Çine Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN ÇİNE 769341 Çine Bilim ve Sanat Merkezi 1 2 11 AYDIN ÇİNE 126771 Çine Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 AYDIN ÇİNE 759395 Çine İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AYDIN ÇİNE 757854 Çine Madran Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN ÇİNE 126783 Çine Mesleki Eğitim Merkezi 1 2 11 AYDIN ÇİNE 126722 Çine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN ÇİNE 962702 Çine 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN ÇİNE 774511 Elderesi İlkokulu 1 5 16 AYDIN ÇİNE 712949 Eskiçine İlkokulu 1 3 12 AYDIN ÇİNE 712950 Evciler İlkokulu 1 3 12 AYDIN ÇİNE 712963 Feride Raşit Kalkan Ortaokulu 1 2 11 AYDIN ÇİNE 712951 Fevzipaşa Sevim Kalkan İlkokulu 1 2 11 AYDIN ÇİNE 712952 Gökyaka İlkokulu 1 4 14 AYDIN ÇİNE 712953 Hüseyin Özkan İlkokulu 1 2 11 AYDIN ÇİNE 712954 İbrahim Kavagı İlkokulu 1 5 16 AYDIN ÇİNE 126795 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 AYDIN ÇİNE 887533 Kahraman İlkokulu 1 3 12 AYDIN ÇİNE 712957 Kavşit İlkokulu 1 4 14 AYDIN ÇİNE 976975 Kuruköy İlkokulu 1 3 12 AYDIN ÇİNE 126734 Mehmet Emin Ünal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN ÇİNE 310246 Mehmet Tuncer Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN ÇİNE 712964 Mustafa Türkoğlu Ortaokulu 1 2 11 AYDIN ÇİNE 768331 Naciye Ünal Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 2 11 AYDIN ÇİNE 774412 Naciye Ünal Özel Eğitim Uygulama Okulu II.Kademe 1 2 11 AYDIN ÇİNE 712965 Namık Kemal Ortaokulu 1 2 11 AYDIN ÇİNE 712959 Ovacık İlkokulu 1 3 12 AYDIN ÇİNE 839725 Öğretmen Fatma Öz Anaokulu 1 2 11 AYDIN ÇİNE 712956 Şehit Polis Necati Aygün İlkokulu 1 3 12 AYDIN ÇİNE 712958 Şehit Süleyman Güneri İlkokulu 1 3 12 AYDIN ÇİNE 976955 Topçam İlkokulu 1 6 18 AYDIN ÇİNE 774510 Umurköy İlkokulu 1 3 12 AYDIN ÇİNE 712961 Yolboyu İlkokulu 1 3 12 AYDIN DİDİM 714539 Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 720584 Akköy İlkokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 720455 Akköy Ortaokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 720513 Ak‐Yeniköy Şehit Soner Turan İlkokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 720508 Ak‐Yeniköy Şehit Soner Turan Ortaokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 720414 Arif Nihat Asya İlkokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 720419 Arif Nihat Asya Ortaokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 772416 Atatürk Anaokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 720375 Atatürk İlkokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 714550 Balat İlkokulu 1 3 12 AYDIN DİDİM 765259 Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN DİDİM 714586 Cemal Ergenekon Ortaokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 720498 Cumhuriyet İlkokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 720356 Cumhuriyet Ortaokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 720574 Denizköy İlkokulu 1 3 12 AYDIN DİDİM 720406 Denizköy Ortaokulu 1 3 12 AYDIN DİDİM 760832 Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 AYDIN DİDİM 972794 Didim Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN DİDİM 885600 Didim Anaokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 769436 Didim Bilim ve Sanat Merkezi 1 2 11 AYDIN DİDİM 720544 Didim Efeler Ortaokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 308442 Didim Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 AYDIN DİDİM 381334 Didim Mesleki Eğitim Merkezi 1 2 11 AYDIN DİDİM 966745 Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN DİDİM 720368 Didim Selçuk Özsoy Ortaokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 767194 Didim Yenihisar Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN DİDİM 962516 Esra Karakaya Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN DİDİM 714564 Fevzipaşa Akbudak İlkokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 720338 Gazi İlkokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 720327 Gazi Ortaokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 231987 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 AYDIN DİDİM 772417 Mahir Özgür Damar Anaokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 720322 Mahir Özgür Damar İlkokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 720308 Valiler İlkokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 720299 Valiler Ortaokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 973619 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 1 2 11 AYDIN DİDİM 720447 Yalıköy İlkokulu 1 3 12 AYDIN DİDİM 720437 Yalıköy Ortaokulu 1 3 12 AYDIN DİDİM 377758 Zeynep‐Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN EFELER 764829 Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 756095 Adnan Menderes Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 756175 Adnan Menderes Ortaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756196 Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 764541 Aliya İzzetbegoviç İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756127 Armutlu İlkokulu 1 3 12 AYDIN EFELER 756132 Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 AYDIN EFELER 772426 Avukat Cevat Aldemir Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756204 Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756134 Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 756096 Aydın Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 756120 Aydın Fen Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 756097 Aydın Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 756114 Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 768548 Aydın Ölçme Değerlendirme Merkezi 1 1 10 AYDIN EFELER 756124 Aydın Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 2 11 AYDIN EFELER 756117 Aydın Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 2 11 AYDIN EFELER 756102 Aydın Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 757529 Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 AYDIN EFELER 769317 AYDIN TİCARET BORSASI BİLİM VE SANAT MERKEZİ ANAOKULU 1 1 10 AYDIN EFELER 756227 Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 756125 Baltaköy Hacı İbrahim Akdemir İlkokulu 1 3 12 AYDIN EFELER 756205 Baltaköy Hacı İbrahim Akdemir Ortaokulu 1 3 12 AYDIN EFELER 756099 Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 772428 Cumhuriyet Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756128 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756170 Çeştepe Atatürk Ortaokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756129 Çeştepe İlkokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756130 Dağeymiri İlkokulu 1 4 14 AYDIN EFELER 756107 Dalama Anaokulu 1 3 12 AYDIN EFELER 756118 Dalama Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 3 12 AYDIN EFELER 756131 Dalama İlkokulu 1 3 12 AYDIN EFELER 756207 Dalama Ortaokulu 1 3 12 AYDIN EFELER 756228 Dalama Yeniköy İlkokulu 1 3 12 AYDIN EFELER 756126 Dalama Yeniköy Ortaokulu 1 3 12 AYDIN EFELER 756209 Doktor Fevzi‐Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756108 Efe Emir Ayşe Çetin Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756101 Efeler Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 756123 Efeler Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 AYDIN EFELER 756198 Efeler İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756178 Efeler Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 AYDIN EFELER 756191 Efeler Ortaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 764012 Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 AYDIN EFELER 772418 Ekrem Çifçi Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756133 Ekrem Çifçi İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756103 Emel‐Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 756137 Fitnat Nihat Azizler İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756136 Gazipaşa İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756144 Gazipaşa Ortaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756138 Gölhisar İlkokulu 1 3 12 AYDIN EFELER 772420 Güzelhisar Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756139 Güzelhisar İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 766965 Güzelhisar Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 772427 Hacı Celal Oto Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756140 Hacı Celal Oto İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756121 Hacı Hüseyin Aslan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 AYDIN EFELER 756113 Hacı Hüseyin Aslan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 AYDIN EFELER 756206 Hacı Hüseyin Aslan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 AYDIN EFELER 756110 Hacı Kadriye Arslan Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 AYDIN EFELER 756199 Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 772419 Halide Hatun Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756142 Halide Hatun İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756146 Ilıcabaşı İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756211 Ilıcabaşı Ortaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756148 Işıklı İlkokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756168 Işıklı Ortaokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 753121 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 AYDIN EFELER 756145 İmamköy İlkokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756109 İstiklal Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 766012 Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN EFELER 756151 Kadıköy İlkokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756147 Kadıköy Ortaokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756152 Kardeşköy İlkokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756213 Kardeşköy Ortaokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756154 Kızılcaköy Şehit İdris Atalan İlkokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756183 Kızılcaköy Şehit İdris Atalan Ortaokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756155 Konuklu İlkokulu 1 3 12 AYDIN EFELER 769378 Kübra Efe Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 767008 Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 756157 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756100 Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 756214 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756122 Mimar Sinan Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756119 Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 756202 Murat‐Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 774066 Musluca İlkokulu 1 4 14 AYDIN EFELER 756143 Mustafa Kiriş Ortaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756150 Nahit Menteşe Ortaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 764765 Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756215 Osman Yozgatlı Ortaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756098 Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 756159 Ovaeymiri İlkokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756092 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756160 Örsdemir Balkan İlkokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756217 Örsdemir Balkan Ortaokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 760335 Recep Tayyip ERDOĞAN İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 760334 Recep Tayyip ERDOĞAN Ortaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756163 Savrandere Hacı Ahmet Atay İlkokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756105 Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 766126 Şahnalı İlkokulu 1 3 12 AYDIN EFELER 756161 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 766963 Şehit Nusret Şen Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 2 11 AYDIN EFELER 766964 Şehit Nusret Şen Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 2 11 AYDIN EFELER 762160 Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 762499 Şehit Polis Demet Sezen Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756106 Şehit Polis Nedip Cengiz Eker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 756219 Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756201 Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756164 Tepecik İlkokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756194 Tepecik Ortaokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 766537 Tepeköy İlkokulu 1 3 12 AYDIN EFELER 772434 Ticaret Odası Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756167 Ticaret Odası İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756169 Umurlu Atatürk İlkokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756149 Umurlu Cavit Başlık Ortaokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756223 Umurlu Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN EFELER 756171 Umurlu Eğrikavak İlkokulu 1 4 14 AYDIN EFELER 756221 Umurlu Eğrikavak Ortaokulu 1 4 14 AYDIN EFELER 756172 Umurlu Emirdoğan İlkokulu 1 3 12 AYDIN EFELER 756173 Umurlu Fatih İlkokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756180 Umurlu İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756174 Umurlu Kocagür İlkokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756222 Umurlu Kocagür Ortaokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756176 Umurlu Kuyucular İlkokulu 1 3 12 AYDIN EFELER 756179 Umurlu Ortaköy İlkokulu 1 4 14 AYDIN EFELER 767089 Umurlu Özel Eğitim Meslek Okulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756182 Umurlu Terziler İlkokulu 1 4 14 AYDIN EFELER 756225 Umurlu Umurbey İlkokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756184 Umurlu Yukarı Kayacık İlkokulu 1 4 14 AYDIN EFELER 756111 Unicef Türkiye Milli Komitesi‐Seyda KAYHAN Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756158 Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 772425 Yedieylül Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756156 Yedieylül İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756181 Yeniköy İlkokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756220 Yeniköy Ortaokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756185 Yılmazköy İlkokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756218 Yılmazköy Ortaokulu 1 2 11 AYDIN EFELER 756187 Yörük Ali Efe İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756112 Yunus Emre Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756192 Yunus Emre İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756216 Zafer Ortaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756115 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756193 Zübeyde Hanım İlkokulu 1 1 10 AYDIN EFELER 756135 Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN EFELER 756210 75.Yıl Vali Muharrem Göktayoğlu Ortaokulu 1 1 10 AYDIN GERMENCİK 719987 Bozköy İlkokulu 1 4 14 AYDIN GERMENCİK 719980 Bozköy Ortaokulu 1 4 14 AYDIN GERMENCİK 720772 Çamköy İlkokulu 1 4 14 AYDIN GERMENCİK 720389 Çamköy Ortaokulu 1 4 14 AYDIN GERMENCİK 974672 Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 887697 Dağyeni İlkokulu 1 4 14 AYDIN GERMENCİK 715575 Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 964280 Germencik Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 126866 Germencik Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 348239 Germencik Mesleki Eğitim Merkezi 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 771140 Germencik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 749920 Germencik Sabancı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 887651 Hıdırbeyli İlkokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 887948 Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 715402 Hürriyet İlkokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 126878 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 766532 Meşeli İlkokulu 1 4 14 AYDIN GERMENCİK 760304 Murat İrem Delgen Ortaokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 720258 Mursallı Sabahat Oğuz Ortaokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 720249 Neşetiye İlkokulu 1 3 12 AYDIN GERMENCİK 720766 Neşetiye Ortaokulu 1 3 12 AYDIN GERMENCİK 887548 Ortaklar Adabelen Ortaokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 750735 Ortaklar Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 853302 Ortaklar Atatürk İlkokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 749822 Ortaklar Fatih Anaokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 757853 Ortaklar Fen Lisesi 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 760306 Ortaklar Kurtuluş İlkokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 715436 Ortaklar Mehmet Hüseyin Öncel İlkokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 748987 Ortaklar Orhan Delgen İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 715545 Ömerbeyli İlkokulu 1 3 12 AYDIN GERMENCİK 715478 Reisköy İlkokulu 1 3 12 AYDIN GERMENCİK 715497 Selatin İlkokulu 1 4 14 AYDIN GERMENCİK 720194 Şehit Cafer İlkokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 720188 Şehit Cafer Ortaokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 720265 Şehit Mehmet İlkokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 720003 Turanlar İlkokulu 1 3 12 AYDIN GERMENCİK 720213 Turanlar Ortaokulu 1 3 12 AYDIN GERMENCİK 715513 Yedieylül İlkokulu 1 2 11 AYDIN GERMENCİK 752368 Yılmaz Çakaloğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AYDIN İNCİRLİOVA 973648 Acarlar Anaokulu 1 2 11 AYDIN İNCİRLİOVA 715770 Acarlar Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1 2 11 AYDIN İNCİRLİOVA 752699 Acarlar İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AYDIN İNCİRLİOVA 715743 Acarlar İstiklal İlkokulu 1 2 11 AYDIN İNCİRLİOVA 762890 Acarlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN İNCİRLİOVA 716059 Acarlar 60.Yıl Ortaokulu 1 2 11 AYDIN İNCİRLİOVA 769477 Arpadere İlkokulu 1 5 16 AYDIN İNCİRLİOVA 751941 Aydın İncirliova Spor Lisesi 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 715795 Beyköy İlkokulu 1 5 16 AYDIN İNCİRLİOVA 716069 Cemal Gürbüz Atik Ortaokulu 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 976811 Dereağzı İlkokulu 1 3 12 AYDIN İNCİRLİOVA 716082 Doktor Reşit Galip Ortaokulu 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 720027 Erbeyli İlkokulu 1 2 11 AYDIN İNCİRLİOVA 720017 Erbeyli Ortaokulu 1 2 11 AYDIN İNCİRLİOVA 720207 Gerenkova İlkokulu 1 2 11 AYDIN İNCİRLİOVA 720201 Gerenkova Ortaokulu 1 2 11 AYDIN İNCİRLİOVA 715843 Hacıaliobası İlkokulu 1 3 12 AYDIN İNCİRLİOVA 715853 Hürmüs Ayaydın İlkokulu 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 715871 Hürriyet İlkokulu 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 126891 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 771160 İncirliova Ahmet Çallıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 760289 İncirliova Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 966503 İncirliova Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 766363 İncirliova Anaokulu 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 769440 İncirliova Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 254771 İncirliova Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 752363 İncirliova İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 853542 İsafakılar Şehit Ali İrfan Öztürk İlkokulu 1 5 16 AYDIN İNCİRLİOVA 772415 İzzet Ayaydın Ali Sarıyörük Anaokulu 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 715901 İzzet Ayaydın Ali Sarıyörük İlkokulu 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 770863 Karagözler İlkokulu 1 5 16 AYDIN İNCİRLİOVA 853251 Nazmi Topçuoğlu İlkokulu 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 715955 Osmanbükü Ekrem Çiftçi İlkokulu 1 2 11 AYDIN İNCİRLİOVA 715974 Sandıklı Nazmi Topçuoğlu İlkokulu 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 759554 Sandıklı Nazmi Topçuoğlu Ortaokulu 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 719940 Sınırteke İlkokulu 1 2 11 AYDIN İNCİRLİOVA 768681 Yazıdere Şehit Adem Akdeniz İlkokulu 1 3 12 AYDIN İNCİRLİOVA 965216 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 AYDIN İNCİRLİOVA 716047 50.Yıl Ortaokulu 1 1 10 AYDIN KARACASU 719958 Alemler İlkokulu 1 5 16 AYDIN KARACASU 719918 Alemler Ortaokulu 1 5 16 AYDIN KARACASU 719913 Ataeymir İlkokulu 1 5 16 AYDIN KARACASU 719905 Ataeymir Ortaokulu 1 5 16 AYDIN KARACASU 719900 Ataköy İlkokulu 1 5 16 AYDIN KARACASU 719894 Ataköy Ortaokulu 1 5 16 AYDIN KARACASU 716358 Atatürk İlkokulu 1 4 14 AYDIN KARACASU 719888 Geyre İlkokulu 1 5 16 AYDIN KARACASU 719881 Geyre Ortaokulu 1 5 16 AYDIN KARACASU 126986 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AYDIN KARACASU 716432 Karacaören Şehit Mehmet Aykan İlkokulu 1 5 16 AYDIN KARACASU 763108 Karacasu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AYDIN KARACASU 817590 Karacasu Anaokulu 1 4 14 AYDIN KARACASU 751358 Karacasu Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 AYDIN KARACASU 126974 Karacasu Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AYDIN KARACASU 748981 Karacasu İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 AYDIN KARACASU 764268 Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AYDIN KARACASU 716492 Karacasu Şehitleri Ortaokulu 1 4 14 AYDIN KARACASU 879438 Karacasuyu Sevenler İlkokulu 1 4 14 AYDIN KARACASU 974624 Kırçiçeği Anadolu Lisesi 1 4 14 AYDIN KARACASU 719853 Yaykın İlkokulu 1 5 16 AYDIN KARACASU 719836 Yaykın Ortaokulu 1 5 16 AYDIN KARACASU 719873 Yenice İlkokulu 1 4 14 AYDIN KARACASU 719866 Yenice Ortaokulu 1 4 14 AYDIN KARPUZLU 714981 Çobanisa Hakim Ahmet Akgün İlkokulu 1 5 16 AYDIN KARPUZLU 231760 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 AYDIN KARPUZLU 764815 Karpuzlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 AYDIN KARPUZLU 750736 Karpuzlu Anadolu Lisesi 1 4 14 AYDIN KARPUZLU 760133 Karpuzlu Anaokulu 1 4 14 AYDIN KARPUZLU 361579 Karpuzlu Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 AYDIN KARPUZLU 769123 Karpuzlu Meslekî Eğitim Merkezi 1 4 14 AYDIN KARPUZLU 853327 Şehit Şenol Akar Ortaokulu 1 4 14 AYDIN KARPUZLU 715251 Tekeler İlkokulu 1 6 18 AYDIN KARPUZLU 715280 Tekeler Ortaokulu 1 6 18 AYDIN KARPUZLU 715355 Ulukonak İlkokulu 1 5 16 AYDIN KARPUZLU 715081 Vakıfbank İlkokulu 1 4 14 AYDIN KOÇARLI 976600 Akmescit İlkokulu 1 5 16 AYDIN KOÇARLI 976667 Atatürk İlkokulu 1 2 11 AYDIN KOÇARLI 971045 Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 2 11 AYDIN KOÇARLI 716279 Bıyıklı İlkokulu 1 3 12 AYDIN KOÇARLI 716823 Bıyıklı Şehit Abdurrahim Çakır Ortaokulu 1 3 12 AYDIN KOÇARLI 715424 Cumhuriyet Ortaokulu 1 2 11 AYDIN KOÇARLI 716268 Çakırbeyli İlkokulu 1 2 11 AYDIN KOÇARLI 716264 Çakırbeyli Ortaokulu 1 2 11 AYDIN KOÇARLI 716441 Çallı İlkokulu 1 4 14 AYDIN KOÇARLI 716457 Dedeköy İlkokulu 1 3 12 AYDIN KOÇARLI 716262 Esentepe İlkokulu 1 4 14 AYDIN KOÇARLI 716825 Esentepe Ortaokulu 1 4 14 AYDIN KOÇARLI 127095 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 AYDIN KOÇARLI 716842 Kasaplar İlkokulu 1 3 12 AYDIN KOÇARLI 716846 Kızılcabölük İlkokulu 1 5 16 AYDIN KOÇARLI 765070 Koçarlı Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 AYDIN KOÇARLI 965268 Koçarlı Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN KOÇARLI 127083 Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 AYDIN KOÇARLI 748982 Koçarlı İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AYDIN KOÇARLI 254805 Koçarlı Mesleki Eğitim Merkezi 1 2 11 AYDIN KOÇARLI 716240 Mersinbeleni İlkokulu 1 4 14 AYDIN KOÇARLI 716238 Mersinbeleni Ortaokulu 1 4 14 AYDIN KOÇARLI 771163 Mustafa Keziban Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN KOÇARLI 716227 Yeniköy İlkokulu 1 3 12 AYDIN KOÇARLI 716218 Yeniköy Ortaokulu 1 3 12 AYDIN KOÇARLI 954372 80.Yıl Cumhuriyet Anaokulu 1 2 11 AYDIN KÖŞK 716006 Adnan Menderes İlkokulu 1 2 11 AYDIN KÖŞK 716027 Ahatlar İlkokulu 1 4 14 AYDIN KÖŞK 717984 Akçaköy İlkokulu 1 4 14 AYDIN KÖŞK 717994 Akçaköy Ortaokulu 1 4 14 AYDIN KÖŞK 716270 Altı Eylül Ortaokulu 1 2 11 AYDIN KÖŞK 972706 Ayla Vural Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN KÖŞK 716449 Başçayır İlkokulu 1 4 14 AYDIN KÖŞK 716428 Başçayır Ortaokulu 1 4 14 AYDIN KÖŞK 718177 Beyköy Polis Abla İlkokulu 1 3 12 AYDIN KÖŞK 718185 Beyköy Polis Abla Ortaokulu 1 3 12 AYDIN KÖŞK 718264 Cumayanı İlkokulu 1 4 14 AYDIN KÖŞK 718260 Cumayanı Ortaokulu 1 4 14 AYDIN KÖŞK 716425 Çiftlik İlkokulu 1 3 12 AYDIN KÖŞK 716421 Çiftlik Ortaokulu 1 3 12 AYDIN KÖŞK 716061 Gökkiriş İlkokulu 1 4 14 AYDIN KÖŞK 853316 Güzelköy İlkokulu 1 3 12 AYDIN KÖŞK 718358 Ilıdağ İlkokulu 1 4 14 AYDIN KÖŞK 718370 Ilıdağ Ortaokulu 1 4 14 AYDIN KÖŞK 231879 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 AYDIN KÖŞK 716087 Ketenyeri İlkokulu 1 4 14 AYDIN KÖŞK 716102 Kıran İlkokulu 1 4 14 AYDIN KÖŞK 716130 Kızılcaköy İlkokulu 1 4 14 AYDIN KÖŞK 853346 Kızılcayer İlkokulu 1 3 12 AYDIN KÖŞK 887586 Koçak İlkokulu 1 3 12 AYDIN KÖŞK 758627 Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 AYDIN KÖŞK 973618 Köşk Anaokulu 1 2 11 AYDIN KÖŞK 279469 Köşk Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 AYDIN KÖŞK 752465 Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN KÖŞK 716182 Sarıçam İlkokulu 1 4 14 AYDIN KÖŞK 766533 Şehit İlhan Apaydın İlkokulu 1 2 11 AYDIN KÖŞK 716216 Uzundere İlkokulu 1 3 12 AYDIN KÖŞK 716232 Yavuzköy İlkokulu 1 3 12 AYDIN KÖŞK 749858 100. Yıl Atatürk İlkokulu 1 2 11 AYDIN KÖŞK 716248 100.Yıl Atatürk Ortaokulu 1 2 11 AYDIN KUŞADASI 310305 Ada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 705114 Adviye‐Ertuğrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 AYDIN KUŞADASI 717156 Arife Bayram Bayaözlü Ortaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 716886 Atatürk Ortaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 763106 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 767861 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 771199 Ayşıl‐Oğuz Başöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 716889 Bel‐Kent Ortaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 751593 Cihan Çeliksoy Anaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 976571 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 717167 Çakabey Ortaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 974576 Davutlar Anaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 377925 Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 973652 Evliya Çelebi Anaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 716945 Feriha Ruhi Karakaş İlkokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 310329 Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 717171 Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 716950 İbrahim Zeki Emgin İlkokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 127178 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 887462 Kazım Dirik İlkokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 717511 Kirazlı Selim Eren İlkokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 717625 Kirazlı Selim Eren Ortaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 762621 Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 766106 Kuşadası Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 769346 Kuşadası Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 127166 Kuşadası Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 964278 Kuşadası Hasan‐Fatma Önal Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 772423 Kuşadası İkiçeşmelik Anaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 717154 Kuşadası İkiçeşmelik İlkokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 717149 Kuşadası İkiçeşmelik Ortaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 716957 Kuşadası İlkokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 757852 Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 347449 Kuşadası Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 127130 Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 971046 Kuşadası Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 716976 Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 840178 Melahat Kıvanç Anaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 962032 Mücella Emgin Anaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 716897 Nermin Metin Akar Ortaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 716903 Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 887833 Rahime Bilici İlkokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 752916 Reşat Nuri Güntekin İlkokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 717621 Soğucak Ortaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 750740 Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 766182 Şukufe Cemal Özbaş Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 716908 Vali Kadir Uysal Ortaokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 716996 Yayla İlkokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 717006 Yedieylül İlkokulu 1 1 10 AYDIN KUŞADASI 717015 Yeniköy İlkokulu 1 1 10 AYDIN KUYUCAK 717727 Atatürk Ortaokulu 1 2 11 AYDIN KUYUCAK 717294 Azizabat İlkokulu 1 4 14 AYDIN KUYUCAK 718352 Başaran İlkokulu 1 3 12 AYDIN KUYUCAK 718347 Başaran Ortaokulu 1 3 12 AYDIN KUYUCAK 887937 Cengiz Topel İlkokulu 1 2 11 AYDIN KUYUCAK 718364 Çanakkale Şehidi Kocayusufoğlu Hasan Ortaokulu 1 3 12 AYDIN KUYUCAK 717341 Çobanisa İlkokulu 1 3 12 AYDIN KUYUCAK 717352 Ertuğrul Gazi İlkokulu 1 2 11 AYDIN KUYUCAK 717782 Gencelli Ortaokulu 1 3 12 AYDIN KUYUCAK 746404 Horsunlu Anaokulu 1 3 12 AYDIN KUYUCAK 718357 Horsunlu İlkokulu 1 3 12 AYDIN KUYUCAK 127274 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 AYDIN KUYUCAK 717883 Kayran İlkokulu 1 4 14 AYDIN KUYUCAK 717890 Kayran Ortaokulu 1 4 14 AYDIN KUYUCAK 718374 Kurtuluş Ortaokulu 1 3 12 AYDIN KUYUCAK 965265 Kuyucak Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN KUYUCAK 880155 Kuyucak Anaokulu 1 2 11 AYDIN KUYUCAK 769337 Kuyucak Bilim ve Sanat Merkezi 1 2 11 AYDIN KUYUCAK 127262 Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 AYDIN KUYUCAK 752328 Kuyucak İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AYDIN KUYUCAK 310330 Kuyucak Mesleki Eğitim Merkezi 1 2 11 AYDIN KUYUCAK 750737 Pamukören Anadolu Lisesi 1 3 12 AYDIN KUYUCAK 966134 Pamukören Anaokulu 1 3 12 AYDIN KUYUCAK 717891 Pamukören İlkokulu 1 3 12 AYDIN KUYUCAK 717902 Pamukören Ortaokulu 1 3 12 AYDIN KUYUCAK 770423 Sarıcaova İlkokulu 1 5 16 AYDIN KUYUCAK 771200 Şehit Bahri Uçuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN KUYUCAK 718339 Şehit Polis Ali İnceoğlu İlkokulu 1 3 12 AYDIN KUYUCAK 717639 Şehit Tekin Durmaz İlkokulu 1 3 12 AYDIN KUYUCAK 718328 Taşoluk İlkokulu 1 5 16 AYDIN KUYUCAK 718320 Taşoluk Ortaokulu 1 5 16 AYDIN KUYUCAK 718312 Yamalak İlkokulu 1 3 12 AYDIN KUYUCAK 718307 Yamalak Ortaokulu 1 3 12 AYDIN KUYUCAK 717405 Yeşildere İlkokulu 1 5 16 AYDIN KUYUCAK 717442 Yukarı Yakacık İlkokulu 1 5 16 AYDIN NAZİLLİ 721350 Ahmet Yesevi İlkokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 718552 Aksu İlkokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 718564 Aksu Ortaokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 761372 Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 767701 Aslı‐Mustafa Takmaklı Kızılay Anaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 718507 Aşağı Örencik İlkokulu 1 4 14 AYDIN NAZİLLİ 718571 Aşağı Yakacık İlkokulu 1 4 14 AYDIN NAZİLLİ 718580 Aşağı Yakacık Ortaokulu 1 4 14 AYDIN NAZİLLİ 737631 Atatürk Ortaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 718530 Aydoğdu Adnan Menderes İlkokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 718821 Bayındır İlkokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 718826 Bayındır Ortaokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 718559 Bekirler İlkokulu 1 4 14 AYDIN NAZİLLİ 721336 Beşeylül Ortaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 772429 Cumhuriyet Anaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 721327 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 721282 Çapahasan İlkokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 718831 Çaylı İlkokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 718858 Çaylı Ortaokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 718601 Dallıca İlkokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 719094 Demirciler İlkokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 719100 Demirciler Ortaokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 772422 Fatih Anaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 721307 Fatih İlkokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 721679 Fatih Ortaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 718847 Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 719111 Hasköy İlkokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 719117 Hasköy Ortaokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 718647 Hisarcık İlkokulu 1 4 14 AYDIN NAZİLLİ 718659 Işıklar İlkokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 718680 İbn‐i Sina İlkokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 962700 İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 127465 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 760796 İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 759066 İsabeyli Anaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 719361 İsabeyli İlkokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 719367 İsabeyli Ortaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 737622 İstiklal İlkokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 737714 Ketendere İlkokulu 1 4 14 AYDIN NAZİLLİ 719370 Kızıldere İlkokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 719380 Kızıldere Ortaokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 722119 Koçlar İlkokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 722114 Koçlar Ortaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 737712 Mastavra İlkokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 759217 Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 737368 Müşerref Gündoğdu Ortaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 310283 Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 719416 Nahit Menteşe Ortaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 127382 Nazilli Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 970761 Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 765107 Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 771198 Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 973710 Nazilli Fen Lisesi 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 760573 Nazilli Güzelköy Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 760574 Nazilli Güzelköy Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 760575 Nazilli Güzelköy Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 127441 Nazilli Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 817648 Nazilli Latife Hanım Anaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 750741 Nazilli Lisesi 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 970762 Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 964277 Nazilli Menderes Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 127453 Nazilli Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 127394 Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 747689 Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 746891 Nazilli Özel Eğitim Ortaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 962112 Nazilli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 AYDIN NAZİLLİ 757851 Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 127416 Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 967419 Nazlı Kız Anaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 721689 Orhangazi İlkokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 721693 Orhangazi Ortaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 720153 Ovacık İlkokulu 1 4 14 AYDIN NAZİLLİ 720159 Ovacık Ortaokulu 1 4 14 AYDIN NAZİLLİ 971047 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 720185 Pirlibey İlkokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 720880 Pirlibey Ortaokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 718737 Recebbey İlkokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 764952 Süleyman Efendi Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 764953 Süleyman Efendi Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 974202 Sümer Anaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 773422 Sümer Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 719090 Şehit Celal Güngör İlkokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 719105 Şehit Celal Güngör Ortaokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 721631 Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 127428 Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 721700 Şehitler Ortaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 721705 Turan Ortaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 772430 Vakıfbank Anaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 718792 Vakıfbank İlkokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 721651 Yavuz Selim İlkokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 720884 Yaylapınar İhsan İzgi İlkokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 720889 Yaylapınar İhsan İzgi Ortaokulu 1 3 12 AYDIN NAZİLLİ 737685 Yukarı Örencik İlkokulu 1 4 14 AYDIN NAZİLLİ 721634 Zafer İlkokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 973568 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 772421 15 Temmuz Anaokulu 1 1 10 AYDIN NAZİLLİ 762560 15 Temmuz İlkokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 345463 Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN SÖKE 716973 Ağaçlı İlkokulu 1 3 12 AYDIN SÖKE 719560 Akçakonak İlkokulu 1 3 12 AYDIN SÖKE 719552 Akçakonak Ortaokulu 1 3 12 AYDIN SÖKE 719498 Ali Rıza Efendi İlkokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 719543 Ali Rıza Efendi Ortaokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 719775 Atburgazı İlkokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719769 Atburgazı Ortaokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 962234 Bağarası Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN SÖKE 719469 Bağarası Hürriyet İlkokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719508 Bağarası Hürriyet Ortaokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719515 Bağarası Kemalpaşa İlkokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719500 Bağarası Kemalpaşa Ortaokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 973141 Bağarası Nesrin DEMİRTAŞ BİLGİN Anaokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719382 Batı Söke Çimento Ortaokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 853209 Behiye Hanım Ortaokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 719743 Çavdar Ferit Çavuş İlkokulu 1 5 16 AYDIN SÖKE 719733 Çavdar Ferit Çavuş Ortaokulu 1 5 16 AYDIN SÖKE 774128 Çeltikçi Anaokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 717205 Çeltikçi Ortaokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 717099 Fahrettin Uyguntüzel İlkokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 719130 Fatih İlkokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 719122 Fatih Ortaokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 962698 Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN SÖKE 766539 Fehime Kocagöz Anaokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 719364 Felekşan Fırat İlkokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 719422 Felekşan Fırat Ortaokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 719725 Fevzipaşa İlkokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 719712 Fevzipaşa Ortaokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 719708 Güllübahçe Atatürk İlkokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719701 Güllübahçe Atatürk Ortaokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 717112 Hacıkazımoğlu İlkokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 127703 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 AYDIN SÖKE 717124 Kemalpaşa İlkokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 747045 Kıryarlar Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 AYDIN SÖKE 747421 Kıryarlar Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 AYDIN SÖKE 747977 Kıryarlar Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 AYDIN SÖKE 719693 Kisir İlkokulu 1 5 16 AYDIN SÖKE 719689 Kisir Ortaokulu 1 5 16 AYDIN SÖKE 719342 Kocagözoğlu Ortaokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 966790 Mehmet Ali Ekener Anaokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 772437 Öğretmen Nebahat Alpan Anaokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 719673 Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 719678 Öğretmen Nebahat Alpan Ortaokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 971048 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 719330 Özbey İlkokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719336 Özbey Ortaokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 879442 Sadullah Kuşada İlkokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 719317 Sarıkemer Emine Gezerler İlkokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719309 Sarıkemer Emine Gezerler Ortaokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719320 Sarıkemer İlkokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719293 Sarıkemer Ortaokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719287 Savuca Fatma Suat İlkokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719280 Savuca Fatma Suat Ortaokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719262 Savuca İlkokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719271 Savuca Ortaokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 970157 Sazlıköy Anaokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719241 Sazlıköy Hacı Halil Paşa İlkokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719224 Sazlıköy Hacı Halil Paşa Ortaokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719659 Sazlıköy Hilmi Fırat İlkokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719651 Sazlıköy Hilmi Fırat Ortaokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719856 Serçin İlkokulu 1 4 14 AYDIN SÖKE 717141 Seyda Fırat İlkokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 717153 Sıdıka İlkokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 768032 Söke Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AYDIN SÖKE 750743 Söke Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN SÖKE 719191 Söke Atatürk Ortaokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 765145 Söke Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 AYDIN SÖKE 332825 Söke Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN SÖKE 127681 Söke Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 AYDIN SÖKE 127619 Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN SÖKE 127668 Söke Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AYDIN SÖKE 127693 Söke Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 AYDIN SÖKE 127620 Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN SÖKE 751913 Söke Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 962664 Söke Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 AYDIN SÖKE 345451 Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN SÖKE 757850 Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN SÖKE 719213 Söktaş 75.Yıl İlkokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719205 Söktaş 75.Yıl Ortaokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 751627 Sümer Yılmaz Kocagöz Anaokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 964276 Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 1 10 AYDIN SÖKE 762159 Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 AYDIN SÖKE 752712 Şehit Oğuz Arslan İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AYDIN SÖKE 719140 Tuzburgazı İlkokulu 1 4 14 AYDIN SÖKE 719136 Tuzburgazı Ortaokulu 1 4 14 AYDIN SÖKE 717162 Vakıfbank İlkokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 719645 100.Yıl Atatürk İlkokulu 1 1 10 AYDIN SÖKE 719638 100.Yıl Atatürk Ortaokulu 1 1 10 AYDIN SULTANHİSAR 714943 Atça Ali Sönmez İlkokulu 1 2 11 AYDIN SULTANHİSAR 977026 Atça Atatürk İlkokulu 1 2 11 AYDIN SULTANHİSAR 715019 Atça Fahriye Dilerek İlkokulu 1 2 11 AYDIN SULTANHİSAR 715267 Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu 1 2 11 AYDIN SULTANHİSAR 750744 Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN SULTANHİSAR 752341 Atça Şehit Şükrü Öksüz İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AYDIN SULTANHİSAR 127740 Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN SULTANHİSAR 887981 Beşeylül İlkokulu 1 2 11 AYDIN SULTANHİSAR 966793 Cumhuriyet Anaokulu 1 2 11 AYDIN SULTANHİSAR 853520 Demirhan İlkokulu 1 4 14 AYDIN SULTANHİSAR 715699 Eskihisar İlkokulu 1 3 12 AYDIN SULTANHİSAR 715694 Eskihisar Ortaokulu 1 3 12 AYDIN SULTANHİSAR 715378 Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 1 2 11 AYDIN SULTANHİSAR 127776 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 AYDIN SULTANHİSAR 715393 İncealan İlkokulu 1 4 14 AYDIN SULTANHİSAR 887491 Kabaca İlkokulu 1 3 12 AYDIN SULTANHİSAR 976551 Malgaçemir İlkokulu 1 4 14 AYDIN SULTANHİSAR 869892 Sabiha Gökçen Anaokulu 1 2 11 AYDIN SULTANHİSAR 721947 Salavatlı İlkokulu 1 3 12 AYDIN SULTANHİSAR 715706 Salavatlı Ortaokulu 1 3 12 AYDIN SULTANHİSAR 769439 Sultanhisar Bilim ve Sanat Merkezi 1 2 11 AYDIN SULTANHİSAR 127764 Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 AYDIN SULTANHİSAR 764908 Şehit Ayhan Yeşilyol Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 AYDIN SULTANHİSAR 976495 Uzunlar İlkokulu 1 4 14 AYDIN SULTANHİSAR 970966 Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN SULTANHİSAR 715281 Zafer Ortaokulu 1 2 11 AYDIN YENİPAZAR 127835 Aydın Yenipazar Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 AYDIN YENİPAZAR 715604 Cumhuriyet İlkokulu 1 2 11 AYDIN YENİPAZAR 715609 Cumhuriyet Ortaokulu 1 2 11 AYDIN YENİPAZAR 715621 Donduran İlkokulu 1 3 12 AYDIN YENİPAZAR 715616 Donduran Ortaokulu 1 3 12 AYDIN YENİPAZAR 715738 Hamzabali İlkokulu 1 3 12 AYDIN YENİPAZAR 715729 Hamzabali Ortaokulu 1 3 12 AYDIN YENİPAZAR 127847 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 AYDIN YENİPAZAR 719244 Karacaören İlkokulu 1 5 16 AYDIN YENİPAZAR 715658 Karacaören Ortaokulu 1 5 16 AYDIN YENİPAZAR 887698 Koyunlar İlkokulu 1 5 16 AYDIN YENİPAZAR 715667 Merkez İlkokulu 1 2 11 AYDIN YENİPAZAR 715676 Merkez Ortaokulu 1 2 11 AYDIN YENİPAZAR 853151 Paşaköy İlkokulu 1 5 16 AYDIN YENİPAZAR 774739 Yenipazar Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN YENİPAZAR 964925 Yenipazar Anaokulu 1 2 11 AYDIN YENİPAZAR 765321 Yenipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 2 11 AYDIN YENİPAZAR 752367 Yenipazar İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 AYDIN YENİPAZAR 345487 Yenipazar Mesleki Eğitim Merkezi 1 2 11 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 974420 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214769 Bakanlık Muşavirliği 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214804 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 768054 Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 974417 Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214674 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 974423 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 763092 Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 967325 İç Denetim Başkanlığı 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 768055 İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 974425 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 887228 Milli Eğitim Bakanlığı 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214625 Müsteşarlık 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214649 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 974421 Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 757501 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 974424 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214948 Özel Kalem Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214721 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 765425 Personel Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 965014 Strateji Geliştirme Başkanlığı 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214782 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 763088 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 974426 Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 974422 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 757496 Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZE BAĞLI TAŞ 763199 Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BAKANLIK MERKEZE BAĞLI TAŞ 808388 Açık Öğretim Lisesi 1 1 10 BAKANLIK MERKEZE BAĞLI TAŞ 749478 Açık Öğretim Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK MERKEZE BAĞLI TAŞ 971765 Ankara Çalışma Merkezi 1 1 10 BAKANLIK MERKEZE BAĞLI TAŞ 213512 Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BAKANLIK MERKEZE BAĞLI TAŞ 971019 Başkent Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BAKANLIK MERKEZE BAĞLI TAŞ 750123 Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 1 1 10 BAKANLIK MERKEZE BAĞLI TAŞ 971767 İstanbul Çalışma Merkezi 1 1 10 BAKANLIK MERKEZE BAĞLI TAŞ 971766 İzmir Çalışma Merkezi 1 1 10 BAKANLIK MERKEZE BAĞLI TAŞ 965007 Mesleki Açıköğretim Lisesi 1 1 10 BAKANLIK MERKEZE BAĞLI TAŞ 118683 Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK MERKEZE BAĞLI TAŞ 885109 Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BAKANLIK MERKEZE BAĞLI TAŞ 750125 1. Akşam Sanat Okulu (Genel Depo) 1 1 10 BAKANLIK MERKEZE BAĞLI TAŞ 750124 2. Akşam Sanat Okulu (DAYM) 1 1 10 BAKANLIK MERKEZE BAĞLI TAŞ 213585 6. Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐ABD 751244 T.C. Boston Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐ABD 751246 T.C. Houston Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐ABD 951414 T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐ABD 951426 T.C. New York Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐ABD 751245 T.C. Şikago Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐ABD 951451 T.C. Vaşington Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Afganistan 972332 Afganistan Habibe Kadiri Kız İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Afganistan 970841 Afganistan Habibe Kadiri Kız Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Afganistan 749584 Afganistan Habibe Kadiri Kız Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Afganistan 751239 T.C. Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Almanya 951438 T.C. Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Almanya 951463 T.C. Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Almanya 951475 T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Almanya 951487 T.C. Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Almanya 951499 T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Almanya 951509 T.C. Hamburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Almanya 951510 T.C. Hannover Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Almanya 951522 T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Almanya 951534 T.C. Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Almanya 951546 T.C. Mainz Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Almanya 951558 T.C. Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Almanya 951571 T.C. Münster Başkonsolosluğu EğitimAtaşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Almanya 951583 T.C. Nürnberg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Almanya 951595 T.C. Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Arnavutluk 751234 T.C. Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Avusturalya 764516 Avustralya İlim Koleji Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Avusturalya 951605 T.C. Sidney Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Avusturya 951617 T.C. Viyana Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Avusturya 759274 Viyana Türk Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Azerbaycan 909513 Azerbaycan Bakü Türk Anadolu Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Azerbaycan 909525 Azerbaycan Bakü Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Azerbaycan 749642 Azerbaycan Bakü Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Azerbaycan 909537 Azerbaycan Bakü Türkiye Türkçesi E.Ö.Merk. 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Azerbaycan 768014 T.C. Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Belarus 761124 T.C. Minsk Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Belçika 759257 Belçika İbn‐i Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Belçika 951630 T.C. Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Birleşik Krallık 766445 T.C. Edinburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Birleşik Krallık 951713 T.C. Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Bolivarcı Vene 766456 T.C. Karakas Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Bosna Hersek 751235 T.C. Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Bulgaristan 751237 T.C. Sofya Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Cibuti Cumhu 766457 T.C. Cibuti Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Çin 766444 T.C. Pekin Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Danimarka 763900 Danimarka İskandinavya Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Danimarka 752182 Danimarka Mina Hindholm Efterskole İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Danimarka 764517 İskandinavya Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Danimarka 951642 T.C. Kopenhag Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Endonezya 761126 T.C. Cakarta Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Etiyopya Fede 766458 T.C. Addis Ababa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Fransa 751243 T.C. Bordo Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Fransa 951654 T.C. Liyon Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Fransa 761131 T.C. Marsilya Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Fransa 766446 T.C. Paris Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Fransa 951666 T.C. Paris Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Fransa 951678 T.C. Strazburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Fransa 765742 Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Gine Cumhur 766459 T.C. Konakri Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Güney Afrika 766461 T.C. Pretorya Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Gürcistan 762570 Batum Türk Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Gürcistan 762568 Batum Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Gürcistan 762569 Batum Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Gürcistan 951691 T.C. Tiflis Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Hollanda 766449 T.C. Amsterdam Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Hollanda 951701 T.C. Lahey Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Irak 766450 T.C. Bağdat Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐İran 974663 Tahran Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐İran 749583 Tahran Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐İran 751229 T.C. Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐İspanya Krallığ 766463 T.C. Madrid Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐İsveç 951725 T.C. Stokholm Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐İsviçre 951737 T.C. Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐İtalya 751240 T.C. Milano Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kanada 751242 T.C. Toronto Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Karadağ 766451 T.C. Podgoritsa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Katar 766064 Katar Türk Anadolu Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Katar 761029 Katar Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Katar 761028 Katar Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Katar 761136 T.C. Doha Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kazakistan 909549 Kazakistan Almatı Türkiye Türkçesi E.Ö.Mer 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kazakistan 766447 T.C. Almatı Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kazakistan 768015 T.C. Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kırgızistan 909586 Bişkek Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kırgızistan 909598 Kırgız Türk Anadolu Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kırgızistan 909562 Kırgızistan Bişkek Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kırgızistan 760362 Kırgızistan Bişkek Türk İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kırgızistan 749643 Kırgızistan Bişkek Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kırgızistan 909574 Kırgızistan Bişkek Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kırgızistan 768016 T.C. Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968144 Akdoğan Dr. F.K. İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968132 Alasya İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968102 Alayköy İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968182 Alsancak İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968193 Anafartalar Lisesi (Ortaokul Kısmı) 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968087 Arabahmer İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968088 Atatürk İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 967063 Atleks Sanverler Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968119 Aydınköy İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968114 Barış İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968078 Bayraktar Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 967064 Bayraktar Türk Maarif Koleji 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968079 Beyarmudu Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968133 Canbulat İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968080 Canbulat Özgürlük Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968202 Cumhuriyet Lisesi (Ortaokul Kısmı) 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 967061 Çanakkale Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968169 Çayırova İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968183 Ç.Aysun İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968203 Değirmenlik Lisesi (Ortaokul Kısmı) 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968081 Demokrasi Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968185 Dikmen İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968121 Doğancı İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968149 Dörtyol İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968123 Erdal Abit İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968195 Erenköy Lisesi (Ortaokul Kısmı) 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968186 Esentepe İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968150 Eşref Bitlis İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968134 Gazi İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968108 Gönyeli İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968197 Güzelyurt Türk Maarif Koleji (Ortaokul Kısmı) 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 975474 Hala Sultan İlahiyat Koleji 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968109 Haspolat İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968153 İnönü İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968135 Karakol İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968115 Kurtuluş İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968189 Lapta İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968198 Lefke Gazi Lisesi (Ortaokul Kısmı) 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968125 Lefke İstiklal İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968091 Necati Taşkın İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 970687 Oğuz Veli Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 967059 Özel Doğa Koleji 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 967058 Özel Girne Amerikan Koleji 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 967056 Özel Güvence Koleji 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 967057 Özel Levent Koleji 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 967281 Özel The American Future College 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 973935 Özel The English School of Kyrenia 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 970432 Özel Yakın Doğu Koleji İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 970433 Özel Yakın Doğu Koleji (Ortaokul kısmı) 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968116 Özgürlük İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968136 Polatpaşa İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968200 Polatpaşa Lisesi (Ortaokul Kısmı) 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968093 Şht. Doğan Ahmet İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968094 Şht. Ertuğrul İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968180 Şht Hasan Cafer İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 967062 Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968165 Şht İlker Karter İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968110 Şht. Mehmet Eray İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968138 Şht Osman Ahmet İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968158 Şht Salih Terzi İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968095 Şht. Tuncer İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968085 Şht Turgut Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968086 Şht Zeka Çorba Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968140 Şht Zeki Salih İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968159 Tatlısu İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 951762 T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 973550 TED Koleji 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968192 Tepebaşı İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 972121 Türk Maarif Koleji (Ortaokul Kısmı) 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968162 Ulukışla İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968163 Vadili İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968201 Yavuzlar Lisesi (Ortaokul Kısmı) 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968128 Yedidalga İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968129 Yeşilyurt İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968130 Zümrütköy İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968178 23 Nisan İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐KKTC 968092 9 Eylül İlköğretim Okulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kore Cumhur 766462 T.C. Seul Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kosova 751247 T.C. Priştine Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kuveyt 749582 Kuveyt Türk Anadolu Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kuveyt 966583 Kuveyt Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kuveyt 749581 Kuveyt Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Kuveyt 766448 T.C. Kuveyt Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Libya 963736 Libya Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Libya 749586 Libya Türk Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Libya 749587 Libya Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Lübnan 759717 T.C. Beyrut Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Macaristan 761138 T.C. Budapeşte Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Makedonya 751236 T.C. Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Malezya 766464 T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Mali Cumhuri 766465 T.C. Bamako Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Mısır 951774 T.C. Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Moldova 909608 Moldova Kongaz Süleyman Demirel Türk Moldova Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Moldova 761139 T.C. Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Moritanya İsla 766466 T.C. Nuakşot Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Nijer 761142 T.C. Niamey Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Nijerya Feder 766467 T.C. Abuja Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Özbekistan 909621 Özbekistan Taşkent Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Özbekistan 749645 Özbekistan Taşkent Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Özbekistan 765649 Taşkent Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Özbekistan 768017 T.C. Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Pakistan 751231 T.C. İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Pakistan 766452 T.C. Karaçi Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Polonya 761143 T.C. Varşova Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Romanya 751238 T.C. Bükreş Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Rusya 951808 T.C. Moskova Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 970589 Abha Uluslararası Türk Anadolu Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 970582 Abha Uluslararası Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 749580 Abha Uluslararası Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 758249 Cidde Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 970523 Cidde Uluslararası Türk Anadolu Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 963734 Cidde Uluslararası Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 749576 Cidde Uluslararası Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 970588 Dammam Uluslararası Türk Anadolu Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 967280 Dammam Uluslararası Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 749579 Dammam Uluslararası Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 758248 Medine Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 749572 Medine Uluslararası Türk Anadolu Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 963735 Medine Uluslararası Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 749571 Medine Uluslararası Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 758246 Mekke Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 749569 Mekke Uluslararası Türk Anadolu Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 973020 Mekke Uluslararası Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 749568 Mekke Uluslararası Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 759485 Riyad Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 970586 Riyad Uluslararası Türk Anadolu Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 963733 Riyad Uluslararası Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 749566 Riyad Uluslararası Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 758250 Taif Uluslararası Türk Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 970585 Taif Uluslararası Türk Anadolu Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 752653 Taif Uluslararası Türk İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 749577 Taif Uluslararası Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 967260 Taif Uluslarası Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 751241 T.C. Cidde Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 951821 T.C. Riyad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 762492 Tebük Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 762493 Tebük İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 970584 Tebük Uluslararası Türk Anadolu Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 966243 Tebük Uluslararası Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐S.Arabistan 749578 Tebük Uluslararası Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Senegal Cumh 766468 T.C. Dakar Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Sırbistan 761145 T.C. Belgrad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Somali Federa 766469 T.C. Mogadişu Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Sudan 766453 T.C. Hartum Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Tacikistan 909645 Tacikistan Duşanbe Türkiye Türkç.E.Ö.Merk. 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Tunus 761149 T.C. Tunus Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Türkmenistan 768018 T.C. Aşkabat Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Türkmenistan 909682 Türkmenistan Aşgabat Türkiye Türkçe Eğitim Öğretim Merkezi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Türkmenistan 909669 Türkmenistan Aşkabat Türk Anadolu Lisesi 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Türkmenistan 909670 Türkmenistan Aşkabat Türk İlkokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Türkmenistan 749646 Türkmenistan Aşkabat Türk Ortaokulu 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Uganda Cumh 766470 T.C. Kampala Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Ukrayna 751232 T.C. Kiev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BAKANLIK Y.Dışı‐Ürdün 761151 T.C. Amman Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 767685 Ahmet Karatoprak İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 768927 Altıeylül Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 769192 Altıeylül Fen Lisesi 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 757373 Altıeylül Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755966 Altıeylül Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 764521 Altıeylül Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755893 Aslıhantepecik İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755996 Aslıhantepecik Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755871 Atköy İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 765736 Atköy Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755954 Ayşebacı Köyü Şehit İsa Yavaş İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755984 Ayşebacı Köyü Şehit İsa Yavaş Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 768830 Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755952 Balıklı İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755982 Balıklı Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755843 Bengi Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 772521 BURHAN ERDAYI ANAOKULU 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755862 Burhan Erdayı İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755995 Burhan Erdayı Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755869 Büyük Bostancı İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755876 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 758883 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755992 Çandır İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755983 Çandır Ortaokulu 1 3 12 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755898 Edip Gürcün İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755990 Ermişler Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755811 Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755879 Fevzi Çakmak İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755854 Gaziosmanpaşa İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 773040 GENERAL KEMAL BALIKESİR ANAOKULU 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755970 General Kemal Balıkesir Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755856 Gökköy İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755823 Gülser‐Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755911 Halalca İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755972 Halalca Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755953 Hasan Basri Çantay İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755864 Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755810 Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 753150 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755872 Kabaklı İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755905 Kadriye Kemal Gürel İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755955 Karamanköy Mehmetcik İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755987 Karamanköy Mehmetcik Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755991 Karamanlar İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755979 Karamanlar Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755913 Kesirven Şehit Mehmet Eren İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755974 Kesirven Şehit Mehmet Eren ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755947 Konakpınar Köyü Şehit Jandarma Başçavuş Erbu Serpan İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755977 Konakpınar Köyü Şehit Jandarma Başçavuş Erbu Serpan Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755994 Köseler İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755993 Köylüköy İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755986 Köylüköy Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755814 Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755910 Macarlar İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755975 Macarlar Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755827 Mehmet Ağa Safarov Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 773314 MEHMET AKİF ERSOY ANAOKULU 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755883 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755968 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755815 Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755805 Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755840 Mithatpaşa Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755850 Namık Kemal İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755839 Necatibey Eğitim Fakültesi Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 766966 Nuran Oğuz Özel Eğitim Anaokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755808 Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755949 Ortamandıra Şehit Gürel Alagöz İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755978 Ortamandıra Şehit Gürel Alagöz Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755950 Ovaköy İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755981 Ovaköy Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755951 Pamukçu İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 766606 Pamukçu İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755980 Pamukçu Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755855 Plevne İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755844 Sabiha Gökçen Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 757430 Sevgi Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 BALIKESİR ALTIEYLÜL 757432 Sevgi Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755967 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755797 Şehit Ömer Faruk Bol İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 768061 Şehit Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin Özel Eğitim Anaokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 761067 Yakup Mihriye Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755956 Yakupköy İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755989 Yakupköy Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755965 Yarış Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755976 Yunus Emre Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755964 Zağnospaşa Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755807 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 755829 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 738007 Abdülvahit Sağlam İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 745453 Akçapınar İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR AYVALIK 745452 Akçapınar Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR AYVALIK 737048 Ali Çetinkaya İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 737113 Ali Çetinkaya Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 851031 Altınova Anaokulu 1 2 11 BALIKESİR AYVALIK 736993 Altınova Atatürk İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR AYVALIK 737014 Altınova Merkez İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR AYVALIK 727192 Altınova Ondört Eylül İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR AYVALIK 773076 ATATÜRK ANAOKULU 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 727190 Atatürk İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 317439 Ayvalık Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 962614 Ayvalık Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 972552 Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 309136 Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 737035 Ayvalık İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 757408 Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 972795 Ayvalık Rahim Usta Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 774151 Ayvalık Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 BALIKESİR AYVALIK 867881 Ayvalık Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 745451 Bağyüzü İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR AYVALIK 736970 Bağyüzü Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR AYVALIK 736966 Cihan Yorgun Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR AYVALIK 128351 Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 736989 Çakmak İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR AYVALIK 745454 Çakmak Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR AYVALIK 727195 Çamoba İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR AYVALIK 128375 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 727194 İstiklal İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 727189 Kıvanç Sarlıcalı İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 737022 Mecit Ataklı İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR AYVALIK 737017 Mecit Ataklı Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR AYVALIK 727191 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 737034 Necmi Komili İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR AYVALIK 737025 Necmi Komili Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR AYVALIK 737061 Nuri Zarplı İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 737058 Nuri Zarplı Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 971051 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 974036 Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 737045 Sakarya İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 737040 Sakarya Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 761633 Sebahat‐Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 128326 Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 751363 Şehit Ömer Halisdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 2 11 BALIKESİR AYVALIK 761373 Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BALIKESİR AYVALIK 727188 15 Eylül Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BALYA 721910 ALİDEMİRCİ İLKOKULU 1 5 16 BALIKESİR BALYA 324020 Balya Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BALIKESİR BALYA 128505 Balya Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BALIKESİR BALYA 966599 Balya Zübeyde Hanım Anaokulu 1 4 14 BALIKESİR BALYA 739307 ÇAMAVŞAR İLKOKULU 1 5 16 BALIKESİR BALYA 722022 ÇAMAVŞAR ORTAOKULU 1 5 16 BALIKESİR BALYA 722073 ÇAMUCU İLKOKULU 1 5 16 BALIKESİR BALYA 722096 DEREKÖY İLKOKULU 1 5 16 BALIKESİR BALYA 737838 HACIHÜSEYİN İLKOKULU 1 5 16 BALIKESİR BALYA 739244 ILICA ŞEHİT NECMİ GÜRGEN İLKOKULU 1 5 16 BALIKESİR BALYA 737906 ILICA ŞEHİT NECMİ GÜRGEN ORTAOKULU 1 5 16 BALIKESİR BALYA 128517 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 BALIKESİR BALYA 739218 KOYUNERİ İLKOKULU 1 5 16 BALIKESİR BALYA 737181 KOYUNERİ ORTAOKULU 1 5 16 BALIKESİR BALYA 740330 ŞAMİLE ALTINTAŞ İLKOKULU 1 4 14 BALIKESİR BALYA 739226 YENİKAVAK İLKOKULU 1 5 16 BALIKESİR BALYA 748145 Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR BANDIRMA 768498 Ahmet Baş Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 974709 Ahmet Obalı Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 732031 Aksakal İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR BANDIRMA 732035 Aksakal Umut Akkaya Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR BANDIRMA 973874 Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 BALIKESİR BANDIRMA 731967 Ali Fahri İşeri İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 763551 Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 768428 Bandırma Adalet Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 128662 Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 280077 Bandırma Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 746773 Bandırma Atatürk Özel Eğitim İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BANDIRMA 746890 Bandırma Atatürk Özel Eğitim Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR BANDIRMA 760025 Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 769522 BANDIRMA BİLİM VE SANAT MERKEZİ ANAOKULU 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 128674 Bandırma Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 732421 Bandırma İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 307125 Bandırma Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 128637 Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 732011 Bandırma Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 964690 Bandırma Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 757832 Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 950171 Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 773046 CUMHURİYET ANAOKULU 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 731912 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 732051 Çalışkanlar İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR BANDIRMA 774308 Çınarlı Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 BALIKESİR BANDIRMA 732042 Edincik İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR BANDIRMA 740092 Edincik Onsekizeylül İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR BANDIRMA 732045 Edincik Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR BANDIRMA 230874 Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 BALIKESİR BANDIRMA 972634 Enerjisa Bandırma Fen Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 732062 Erikli İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR BANDIRMA 731983 Esnaf Sanatkarları Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 731946 Eti Maden Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 731950 Fatih Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 346481 Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 731888 Hasan Atlı İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 128650 Haydar Cavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 748900 Hicri Ercili Özel Eğitim Meslek Okulu 1 2 11 BALIKESİR BANDIRMA 770772 Hicri Ercili Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 770780 Hicri Ercili Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 770781 Hicri Ercili Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 731953 Hürriyet İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 128686 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 972796 Kemal Pireci Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 731924 Kemal Pireci Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 731936 Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 731939 Marmara İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 971052 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 770446 Sahil Yenice İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR BANDIRMA 731973 Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 750746 Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 772553 ŞEHİT ÖĞRETMEN MUSTAFA BOZ ANAOKULU 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 731926 Şehit Öğretmen Mustafa Boz İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 773075 ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN CEMİL KAYA ANAOKULU 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 732018 Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 732021 Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 731984 Şehit Süleymanbey İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 731988 Şehit Süleymanbey Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 875549 Şehit Teğmen Doğuş Uran Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 732024 Ticaret Borsası İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 732029 Ticaret Borsası Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 731894 Ticaret Odası İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 731898 Ticaret Odası Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 731929 Yaman Egeli Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 740062 Yeniyenice İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BANDIRMA 766676 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 731975 100. Yıl İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 762526 15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BANDIRMA 732001 17 Eylül İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BİGADİÇ 743054 Akyar İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 743032 Akyar Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 773048 ATATÜRK ANAOKULU 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 743045 Atatürk İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 743044 Atatürk Ortaokulu 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 723208 Başçeşme İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 128816 Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 965267 Bigadiç Anadolu Lisesi 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 974583 Bigadiç Dörteylül Şehit Mustafa Çiğdem Anaokulu 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 764394 Bigadiç Eti Maden Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 764395 Bigadiç Eti Maden Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 764269 Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 128828 Bigadiç Muzaffer Emiroğlu Halk Eğitimi Merkezi 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 773071 CUMHURİYET ANAOKULU 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 743047 Cumhuriyet İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 743046 Cumhuriyet Ortaokulu 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 743031 Çağış İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR BİGADİÇ 743029 Çağış Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR BİGADİÇ 723238 Çayüstü İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 743042 Dörteylül Ortaokulu 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 743043 Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 723334 Elyapan İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 723352 Emirler İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 743024 Eti Maden Işıklar Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 757722 Eti Maden İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BİGADİÇ 743039 Fatih İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 743028 Güvemçetmi İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 743027 Güvemçetmi Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 723381 Hamidiye İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 767961 HATİCE KOÇ KIZILAY ANAOKULU 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 743026 Işıklar İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 128841 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 743015 İlyaslar Şehit Niyazi Elçin İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 743012 İlyaslar Şehit Niyazi Elçin Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 743017 İskele İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 743011 İskele Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 743022 Kargın İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 723403 Kayırlar Şehit Mustafa Ergin İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 743021 Kozpınar İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 743008 Kozpınar Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 757831 Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BİGADİÇ 743020 Mecidiye Şehitler İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 743006 Mecidiye Şehitler Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 773074 SITKI SİNAN ANAOKULU 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 738362 Turfullar Şehit Ahmet Kurt İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 747148 Yagcilar Yatılı Bölge Ortaokulu 1 5 16 BALIKESİR BİGADİÇ 752559 Yağcılar Köyü İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR BİGADİÇ 723488 Yeşildere İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BİGADİÇ 773064 75. YIL ETİ HOLDİNG ANAOKULU 1 3 12 BALIKESİR BİGADİÇ 743036 75. Yıl Eti Holding İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR BURHANİYE 262572 Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 736825 Bahadınlı İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR BURHANİYE 736663 Bahadınlı Ortaokulu 1 3 12 BALIKESİR BURHANİYE 736076 Bahçelievler İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 774261 Berna Kundakçı Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 744522 Börezli İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR BURHANİYE 962884 Burhaniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 761152 Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 965161 Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 752339 Burhaniye İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 773937 Burhaniye Kuvâ‐yı Milliye Fen Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 736591 Burhaniye Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 306982 Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 747023 Burhaniye Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 128961 Burhaniye Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 759287 Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 BALIKESİR BURHANİYE 759288 Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 BALIKESİR BURHANİYE 759289 Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 BALIKESİR BURHANİYE 325743 Celal Toraman Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 736415 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 744512 Dutluca İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR BURHANİYE 966794 Emine Akel Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 736437 Faruk Kızıklı İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 736655 Gazi İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 736979 Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 750747 Hasan Akın Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 128973 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 744517 Karadere İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BURHANİYE 736986 Kızıklı İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR BURHANİYE 736761 Kızıklı Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR BURHANİYE 744514 Kuyumcu İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR BURHANİYE 736688 Mustafa Keskin İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 973393 Müjde Babuşcuoğlu Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 736643 Nadir Tolun Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 971053 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 736710 Pelitköy Halit Selçuk İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR BURHANİYE 736723 Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR BURHANİYE 736479 Sekizeylül İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 736776 Şarköy İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR BURHANİYE 736790 Şarköy Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR BURHANİYE 736851 Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 736442 Şehit Mustafa Serin Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 736446 ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN ERDEM MUT ORTAOKULU 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 736734 Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR BURHANİYE 761213 Yıldız Özsaraç Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 753092 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 765982 Karesibey Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1 1 10 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 764141 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BALIKESİR DURSUNBEY 739597 Akbaşlar İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR DURSUNBEY 739792 Atatürk Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 730014 Çanakçı İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR DURSUNBEY 730031 Delice İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR DURSUNBEY 739888 Durabeyler Şehit Faruk Gezen İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR DURSUNBEY 739895 Durabeyler Şehit Faruk Gezen Ortaokulu 1 6 18 BALIKESİR DURSUNBEY 747939 Dursunbey Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 353193 Dursunbey Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 129128 Dursunbey Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 265419 Dursunbey Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 129094 Dursunbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 964272 Dursunbey Mustafa Korkmaz Anadolu Lisesi 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 967601 Dursunbey Raif Eriş Anaokulu 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 129116 Dursunbey Sarı Hoca Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 750515 Dursunbey Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 962882 Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 739948 Göbül İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR DURSUNBEY 739965 Göbül Ortaokulu 1 6 18 BALIKESİR DURSUNBEY 739973 Gökçedağ İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR DURSUNBEY 730037 Hacıömerler İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR DURSUNBEY 730057 Hamzacık Hatun Yılmaz İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR DURSUNBEY 129141 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 737170 Kavacık İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR DURSUNBEY 739682 Kavacık Ortaokulu 1 6 18 BALIKESİR DURSUNBEY 730097 Mıcırlar İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR DURSUNBEY 129104 Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 739743 Neziha Bal İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 971054 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 739834 Sabahattin Göndür İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 773049 SADULLAH ÖZER ANAOKULU 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 739865 Sadullah Özer İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR DURSUNBEY 741693 Sağırlar İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR DURSUNBEY 739918 Selimağa Kayaoğlu İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR DURSUNBEY 739941 Selimağa Kayaoğlu Ortaokulu 1 5 16 BALIKESİR DURSUNBEY 730124 Süleler İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR DURSUNBEY 730139 Şabanlar Şehit Aydın Eryılmaz İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR DURSUNBEY 740055 Üçeylül İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR EDREMİT 970976 Abidin Pak‐Pakmaya Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 763948 Akçay Şehit Halil Kantarcı Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728692 Akçay Yunus Emre İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 974400 Akçay Zehra Baysal Anaokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728876 Ali Çelik İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 974486 Altınoluk Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 757814 Altınoluk Kardeş Çavuşoğlu Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728945 Altınoluk Mustafa Erçetin Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 760131 Altınoluk Necmi Şahin İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 765404 Altınoluk Niyazi Erol İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 971050 Altınoluk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 773073 ALTINOLUK ZAHİT EROĞLU ANAOKULU 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728925 Altınoluk Zahit Eroğlu İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 764418 Altınoluk Zehra Baysal Anaokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728923 Avcılar İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728927 Avcılar Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 270013 Balıkesir Edremit Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 729020 Bostancı İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728848 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 129273 Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 300292 Edremit Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 774504 Edremit Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 768926 Edremit Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 758328 Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 270025 Edremit Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 129236 Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 967397 Edremit Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 BALIKESİR EDREMİT 762517 Edremit 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 761882 Fatih İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 757370 FATMA‐SEVİM KIYAKOĞLU ANAOKULU 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 757807 Fikriye‐Mehmet Elberk Anadolu Lisesi 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728899 Göbelezoğlu Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 728969 Güre Atatürk İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728968 Güre Atatürk Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 729155 Hacıaslanlar İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 738790 HAMİYYET ‐ FERUDUN SÖZEN İLKOKULU 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 759627 Hamiyyet‐Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 759628 Hamiyyet‐Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 129297 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 728916 İstiklal İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 728996 Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728998 Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 766090 Kadıköy Zehra Baysal Anaokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728936 Karagözoğlu İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 728881 Kızılkeçili İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728879 Kızılkeçili Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 766785 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 728951 Mevlana Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728981 Mimar Sinan İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 762562 Mithat‐Fethi Büyükdalgıç İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 729026 Narlı İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 764303 Nihat Tansoy İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 763568 Nilüfer Hatun Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 728909 Ortaoba Eşref Kaya İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR EDREMİT 728904 Ortaoba Eşref Kaya Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR EDREMİT 766782 Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 728839 Reşit Çifçi Dokuz Eylül Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 762507 Salih Korkut Budaras İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 763700 Saniye Karagözoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 3 12 BALIKESİR EDREMİT 748906 Saniye‐Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 872031 Sarıkız Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 766784 Şehit Hamdibey Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 728870 Şehit Kadir Altınöz İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 728873 Şehit Kadir Altınöz Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 757830 Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 752667 Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 972797 Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 738113 Şehit Öğretmenler İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 763361 Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 738854 Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 748905 Ülkü‐Muharrem Ertaş Anadolu Lisesi 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 729049 Yaşyer İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 729060 Yaylaönü İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728837 Yılmaz Akpınar İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 750151 Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR EDREMİT 728855 Yolören Esin Akpınar İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728851 Yolören Esin Akpınar Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728972 Zeytinli İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728948 Zeytinli Naim Süleymanoğlu İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728975 Zeytinli Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR EDREMİT 728817 75.Yıl Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR ERDEK 974693 Ahmet Vehbi ÇIKRIKÇIOĞLU Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BALIKESİR ERDEK 739520 Atatürk İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR ERDEK 739510 Çakıl İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR ERDEK 719567 Çayağzı İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR ERDEK 964271 Erdek Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR ERDEK 129381 Erdek Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BALIKESİR ERDEK 737574 HALİTPAŞA İLKOKULU 1 1 10 BALIKESİR ERDEK 129393 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BALIKESİR ERDEK 739459 İstiklal İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR ERDEK 751369 Kapıdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR ERDEK 962080 Karşıyaka Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BALIKESİR ERDEK 739491 Karşıyaka İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR ERDEK 721097 KARŞIYAKA ORTAOKULU 1 4 14 BALIKESİR ERDEK 768509 Kestanelik İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR ERDEK 737611 Muzaffer Gürer Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR ERDEK 737430 Nerime Yüksel Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR ERDEK 739483 Ocaklar İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR ERDEK 720991 OCAKLAR ORTAOKULU 1 3 12 BALIKESİR ERDEK 971055 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BALIKESİR ERDEK 737881 RECEP AHMET MERCAN ORTAOKULU 1 5 16 BALIKESİR ERDEK 974573 Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR ERDEK 720473 18 EYLÜL ORTAOKULU 1 1 10 BALIKESİR GÖMEÇ 736635 AHMET TULUN HİMAM İLKOKULU 1 1 10 BALIKESİR GÖMEÇ 763387 Gömeç Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR GÖMEÇ 308753 Gömeç Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BALIKESİR GÖMEÇ 739506 Gömeç İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖMEÇ 736780 HACIHÜSEYİNLER İLKOKULU 1 4 14 BALIKESİR GÖMEÇ 736812 HACIHÜSEYİNLER ORTAOKULU 1 4 14 BALIKESİR GÖMEÇ 744338 Hacıoğlu İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR GÖMEÇ 232096 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BALIKESİR GÖMEÇ 967241 İlkkurşun Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖMEÇ 736687 Karaağaç Ahmet Karakaş İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR GÖMEÇ 736711 Karaağaç Ahmet Karakaş Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR GÖMEÇ 736647 ŞEHİT MUSTAFA GÜVENÇ ALDEMİR İLKOKULU 1 1 10 BALIKESİR GÖMEÇ 736664 ŞEHİT MUSTAFA GÜVENÇ ALDEMİR ORTAOKULU 1 1 10 BALIKESİR GÖMEÇ 736916 ULUBEYLER İLKOKULU 1 4 14 BALIKESİR GÖMEÇ 742805 ULUBEYLER ORTAOKULU 1 4 14 BALIKESİR GÖMEÇ 768618 6 Eylül Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 739727 Altıeylül Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 739730 Atatürk İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 739733 Atatürk Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 129488 Balıkesir Gönen Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 739916 Buğdaylı İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR GÖNEN 739734 Eczacı İzzet Akçiçek İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 974462 Erdal Tanrıöver Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 129476 Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 317440 Gönen Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 962880 Gönen H. Sükriye İpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 269812 Gönen Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 823990 Gönen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 750749 Gönen Mustafa Uşdu Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 773934 Gönen Ömer Seyfettin Fen Lisesi 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 753021 Gönen Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 BALIKESİR GÖNEN 753022 Gönen Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 BALIKESİR GÖNEN 129452 Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 752359 Gönenli Mehmet Efendi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 740000 Gündoğan İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR GÖNEN 740001 Gündoğan Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR GÖNEN 739904 Hasanbey İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR GÖNEN 740007 Hasanbey Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR GÖNEN 129511 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 739745 Kadir Köker Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR GÖNEN 739742 Karşıyaka 100. Yıl İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 739751 Mehmet Ahmet Genç İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 739754 Mehmet Ahmet Genç Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 739756 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 739760 Mehmet Çanakçı İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 758273 Mirciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 739771 Öğretmen Işıl İpek Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 971056 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 739757 Öğretmenim Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 739777 Özcan Kılınçay İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 725051 Sarıköy Atatürk İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR GÖNEN 357058 Sarıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BALIKESİR GÖNEN 739905 Sarıköy Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR GÖNEN 762527 Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 966506 Şehit Cengiz Topel Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 739786 Şehit Kaymakam Rahmi Bey İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR GÖNEN 725111 Ulukır İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR HAVRAN 740325 ALİÇETİNKAYA İLKOKULU 1 1 10 BALIKESİR HAVRAN 740875 ÇAMDİBİ İLKOKULU 1 2 11 BALIKESİR HAVRAN 736632 ÇAMDİBİ ORTAOKULU 1 2 11 BALIKESİR HAVRAN 740360 ERMİŞ SOYLU İLKOKULU 1 1 10 BALIKESİR HAVRAN 740636 Eseler İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR HAVRAN 736486 GÜLSÜM MEHMET UYSAL BÜYÜKDERE İLKOKULU 1 2 11 BALIKESİR HAVRAN 736449 GÜLSÜM MEHMET UYSAL BÜYÜKDERE ORTAOKULU 1 2 11 BALIKESİR HAVRAN 736435 Hak‐İş Hizmet‐İş Sendikası Kocaseyit İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR HAVRAN 736444 HALİL İBRAHİM YILDIRIM FAZLICA İLKOKULU 1 4 14 BALIKESİR HAVRAN 736414 HALLAÇLAR İLKOKULU 1 4 14 BALIKESİR HAVRAN 974031 Havran Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR HAVRAN 129596 Havran Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BALIKESİR HAVRAN 738919 Havran İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR HAVRAN 875669 Havran Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 BALIKESİR HAVRAN 129606 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BALIKESİR HAVRAN 736567 KALABAK İLKOKULU 1 2 11 BALIKESİR HAVRAN 736585 KALABAK ORTAOKULU 1 2 11 BALIKESİR HAVRAN 736441 KOBAKLAR İLKOKULU 1 4 14 BALIKESİR HAVRAN 736439 KOBAKLAR ORTAOKULU 1 4 14 BALIKESİR HAVRAN 740792 Kocadağ Damlar İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR HAVRAN 736432 KOCASEYİT ORTAOKULU 1 4 14 BALIKESİR HAVRAN 740722 Küçükdere İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR HAVRAN 736427 KÜÇÜKŞAPÇI İLKOKULU 1 4 14 BALIKESİR HAVRAN 736419 KÜÇÜKŞAPÇI ORTAOKULU 1 4 14 BALIKESİR HAVRAN 761375 Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BALIKESİR HAVRAN 740703 Mehmet Sever Dereören İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR HAVRAN 869078 Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR HAVRAN 757500 ÖMER ÇAVUŞ ANAOKULU 1 1 10 BALIKESİR HAVRAN 740472 Sekizeylül Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR HAVRAN 740443 Seyitonbaşı İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR HAVRAN 739824 Sıdıka Ürütürk Eğmir İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR HAVRAN 740654 Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR HAVRAN 751169 Temaşalık İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR HAVRAN 740754 Tepeoba İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR HAVRAN 751171 Zeynep Banu Çakırdere İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 737858 Büyükfındık İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 738650 Büyükfındık Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 738380 Büyükyenice İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 745879 Büyükyenice Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 744801 Değirmenbaşı İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR İVRİNDİ 744812 Demirciler İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR İVRİNDİ 738962 Evciler İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 767449 Gazi Mehmet Azman Çavuş Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 739005 Gazievrenos İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR İVRİNDİ 745636 Gökçeyazı Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 3 12 BALIKESİR İVRİNDİ 745917 Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR İVRİNDİ 745915 Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya Ortaokulu 1 3 12 BALIKESİR İVRİNDİ 745947 Gümeli İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR İVRİNDİ 129763 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 3 12 BALIKESİR İVRİNDİ 739142 İ.Sefa Giray Bozören İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 739172 İ.Sefa Giray Bozören Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 129738 İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 3 12 BALIKESİR İVRİNDİ 761443 İvrindi Anadolu Lisesi 1 3 12 BALIKESİR İVRİNDİ 767800 İvrindi Gazi Mehmet Azman Çavuş Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 767801 İvrindi Gazi Mehmet Azman Çavuş Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 129751 İvrindi Halk Eğitimi Merkezi 1 3 12 BALIKESİR İVRİNDİ 962878 İvrindi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 BALIKESİR İVRİNDİ 738739 Kayapa İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 738756 KAYAPA ORTAOKULU 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 752560 Korucu Mehmet Kulak İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 888761 Korucu Şehit Bülent Emen Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 747958 Korucu Yatılı Bölge Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 739202 Küçükyenice İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 739239 Küçükyenice Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 767271 Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 BALIKESİR İVRİNDİ 745165 Okçular Şehit Hasan Kuzu İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 745178 Susuzyayla İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 761551 Şehit Fatih Tomuşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 BALIKESİR İVRİNDİ 738870 Şehit Kenan Dalkılıç İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 766705 Şehit Tuncay Özdemir İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 BALIKESİR İVRİNDİ 757693 Şehit Turan Kurt Ortaokulu 1 3 12 BALIKESİR İVRİNDİ 973913 VİLAYETLER BİRLİĞİ ŞEHİT GEDİZ ÇİVİ ANAOKULU 1 3 12 BALIKESİR İVRİNDİ 745159 Yağlılar İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR İVRİNDİ 745163 Yürekli İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR İVRİNDİ 739093 7 EYLÜL İLKOKULU 1 3 12 BALIKESİR KARESİ 755835 Adnan Menderes Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755925 Aktarma Naile Erol Gülcan İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 755832 Albay C. Tayyar‐Nuran Oğuz Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 761330 Albay Cafer Tayyar‐Nuran Oğuz Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755884 Albay Tayyar‐Nuran Oğuz İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 772522 ALİ HİKMET PAŞA ANAOKULU 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755896 Ali Hikmet Paşa İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755932 Ali Hikmet Paşa Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755847 Ali Rıza Güçkan Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755868 Alişuuri İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755858 Atatürk İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755813 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755897 Bakacak Şehit Yüksel Bayhan İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 755935 Bakacak Şehit Yüksel Bayhan Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 754634 Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755809 Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 758459 Balıkesir İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755946 Balıkesir Karesi Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755833 Balıkesir Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755822 Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 769489 Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 768556 Balıkesir Ölçme Değerlendirme Merkezi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 756007 Balıkesir Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755880 Beyköy İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 755929 Çiğdem Batubey Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755907 Deliktaş İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR KARESİ 763243 Deliktaş Ortaokulu 1 3 12 BALIKESİR KARESİ 767611 Dr. Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755915 Ercan Kıvrak İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755857 Fatih İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755927 Fatih Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755821 Fatma‐Emin Kutvar Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 756002 Firdevs Hattatoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 755798 Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755801 Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755817 Hacıilbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755800 İbrahim Bodur Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 756001 İl Özel İdare Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 753149 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755824 İnebey Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 757829 İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755903 Kabakdere İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 755934 Kabakdere Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 755874 Kalaycılar İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 755904 Kamçıllı İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR KARESİ 755928 Karahallılar Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 757280 Karesi Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755939 Kayabey Şehit Ferruh Kulaoğlu Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755899 Kocaavşar İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 755937 Kocaavşar Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 767268 Kurtdereli Mehmet Pehlivan Spor Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 758420 Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755933 Mehmet Şeref Eğinlioğlu Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755908 Merkez Ece Amca İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755852 Merkez Turplu ilkokulu 1 3 12 BALIKESİR KARESİ 755909 Merkez Zafer İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755848 Naciye Kabakçı Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755846 Nazende Kurşun Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 763624 Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755845 Nuran Oğuz Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755916 Ovacık İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 755938 Ovacık Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 766997 Ömer Kurşun Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755820 Rahmi Kula Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755892 Sakarya İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 773070 SEVİNÇ KURŞUN ANAOKULU 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755894 Sevinç Kurşun İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755849 Sıdıka Sami Kula Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755819 Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 759903 Süeybe Karakuş Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 758458 Şamlı İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 BALIKESİR KARESİ 755918 Şamlı Şehit Mustafa Adışen İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR KARESİ 755944 Şamlı Şehit Mustafa Adışen Ortaokulu 1 3 12 BALIKESİR KARESİ 766294 ŞEHİT ASTSUBAY CEMİL ERKEK ORTAOKULU 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755906 Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755941 Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 762510 Şehit Mesut Yağan Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 756009 Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755838 Şehit Turgut Solak Fen Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755945 Şehit Yüzbaşı İlker Acar Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 758201 Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755917 Tatlıpınar İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR KARESİ 755943 Tatlıpınar Ortaokulu 1 3 12 BALIKESİR KARESİ 762658 T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755999 Umut Özel Eğitim İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 756000 Umut Özel Eğitim Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 755919 ÜÇPINARLI ŞEHİT ALİ İLKOKULU 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755921 Yağcılar İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR KARESİ 755926 Yaylabayır İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR KARESİ 755914 Yeniköy İlkokulu 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 755940 Yeniköy Ortaokulu 1 2 11 BALIKESİR KARESİ 755842 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755825 Zühtü Özkardaşlar Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 773077 23 NİSAN ŞEHİT DENİZ GÖÇKÜN ANAOKULU 1 1 10 BALIKESİR KARESİ 755851 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR KEPSUT 740009 Cumhuriyet İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR KEPSUT 739577 Eşeler İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR KEPSUT 740018 Hacer Özer İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR KEPSUT 738924 Hotaşlar İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR KEPSUT 738988 Hotaşlar Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR KEPSUT 129822 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 3 12 BALIKESİR KEPSUT 739556 İsaalan İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR KEPSUT 739544 Keçidere İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR KEPSUT 739541 Keçidere Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR KEPSUT 751295 Kepsut Anadolu Lisesi 1 3 12 BALIKESİR KEPSUT 748743 Kepsut Anaokulu 1 3 12 BALIKESİR KEPSUT 129799 Kepsut Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 3 12 BALIKESİR KEPSUT 129810 Kepsut Halk Eğitimi Merkezi 1 3 12 BALIKESİR KEPSUT 748523 Kepsut Hasan Basri Çantay İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 BALIKESİR KEPSUT 739524 Mahmudiye İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR KEPSUT 739553 Mahmudiye Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR KEPSUT 740050 Oktay Koçman Ortaokulu 1 3 12 BALIKESİR KEPSUT 721496 Sarac İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR KEPSUT 721539 Yaylabaşı İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR KEPSUT 747942 125.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu 1 3 12 BALIKESİR MANYAS 737851 Akçaova Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR MANYAS 720209 Atatürk Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR MANYAS 129978 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 3 12 BALIKESİR MANYAS 759044 İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR MANYAS 737484 İstiklal İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR MANYAS 738643 Kızıksa İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR MANYAS 738449 Kızıksa Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR MANYAS 129954 Manyas Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 BALIKESİR MANYAS 969722 Manyas Anadolu Lisesi 1 4 14 BALIKESİR MANYAS 129966 Manyas Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BALIKESİR MANYAS 974973 Manyas Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 BALIKESİR MANYAS 970756 Nene Hatun Anaokulu 1 4 14 BALIKESİR MANYAS 762893 Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BALIKESİR MANYAS 721809 Şevketiye İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR MARMARA 736306 Avşa İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR MARMARA 736312 Avşa Ortaokulu 1 6 18 BALIKESİR MARMARA 758155 Güner Yavuz Anaokulu 1 6 18 BALIKESİR MARMARA 129991 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 BALIKESİR MARMARA 765729 Marmara Anaokulu 1 5 16 BALIKESİR MARMARA 751370 Marmara Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 16 BALIKESİR MARMARA 215273 Marmara Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 BALIKESİR MARMARA 736216 Recep Ahmet Mercan İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR MARMARA 736253 Recep Ahmet Mercan Ortaokulu 1 5 16 BALIKESİR MARMARA 762253 Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 6 18 BALIKESİR MARMARA 736273 Saraylar İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR MARMARA 736282 Saraylar Ortaokulu 1 6 18 BALIKESİR MARMARA 737818 Topağaç İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR SAVAŞTEPE 736869 Alişuuri Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR SAVAŞTEPE 758457 Cumhuriyet İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR SAVAŞTEPE 758266 Fatih Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR SAVAŞTEPE 130118 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 BALIKESİR SAVAŞTEPE 736823 Karacalar Mustafa Kangal İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR SAVAŞTEPE 736817 Karacalar Mustafa Kangal Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR SAVAŞTEPE 736845 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR SAVAŞTEPE 757828 Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 1 4 14 BALIKESİR SAVAŞTEPE 736844 Sarıbeyler İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR SAVAŞTEPE 736837 Sarıbeyler Ortaokulu 1 5 16 BALIKESİR SAVAŞTEPE 130096 Savaştepe Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 BALIKESİR SAVAŞTEPE 752551 Savaştepe Anaokulu 1 4 14 BALIKESİR SAVAŞTEPE 130106 Savaştepe Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BALIKESİR SAVAŞTEPE 962876 Savaştepe Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BALIKESİR SAVAŞTEPE 774370 SÖĞÜTÇÜK İLKOKULU 1 5 16 BALIKESİR SAVAŞTEPE 736833 Şehit Onbaşı Bayram Kaya İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR SAVAŞTEPE 736830 Şehit Onbaşı Bayram Kaya Ortaokulu 1 5 16 BALIKESİR SAVAŞTEPE 130084 Tıbbiyeli Hikmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BALIKESİR SAVAŞTEPE 745200 Yeşilhisar İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR SAVAŞTEPE 736860 Zafer İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR SINDIRGI 721735 Atatürk İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR SINDIRGI 721851 Cumhuriyet Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR SINDIRGI 752561 Düvertepe İlkokulu 1 6 18 BALIKESİR SINDIRGI 747865 Düvertepe Yatılı Bölge Ortaokulu 1 6 18 BALIKESİR SINDIRGI 736757 Gölcük İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR SINDIRGI 736819 Gölcük Ortaokulu 1 5 16 BALIKESİR SINDIRGI 736679 İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR SINDIRGI 736702 İbrahim Ethem Akıncı Ortaokulu 1 5 16 BALIKESİR SINDIRGI 130299 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 BALIKESİR SINDIRGI 721931 Kocakonak İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR SINDIRGI 738061 Kurtuluş İlkokulu 1 4 14 BALIKESİR SINDIRGI 971057 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 BALIKESİR SINDIRGI 130275 Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 BALIKESİR SINDIRGI 130287 Sındırgı Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BALIKESİR SINDIRGI 750516 Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR SINDIRGI 964269 Sındırgı Makbule Efe Anadolu Lisesi 1 4 14 BALIKESİR SINDIRGI 764271 Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BALIKESİR SINDIRGI 721832 Yağcıbedir Ortaokulu 1 4 14 BALIKESİR SINDIRGI 736850 Yaylabayır Muazzez Keskin İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR SINDIRGI 736862 Yüreğil İlkokulu 1 5 16 BALIKESİR SINDIRGI 736865 Yüreğil Ortaokulu 1 5 16 BALIKESİR SINDIRGI 973420 3 Eylül Anaokulu 1 4 14 BALIKESİR SUSURLUK 739294 ATATÜRK İLKOKULU 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 745235 Beşeylül İlkokulu 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 745242 Demirkapı Şeref Eğinlioğlu İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR SUSURLUK 745233 Dereköy İlkokulu 1 3 12 BALIKESİR SUSURLUK 739333 FATİH İLKOKULU 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 739118 GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA İLKOKULU 1 3 12 BALIKESİR SUSURLUK 739125 GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU 1 3 12 BALIKESİR SUSURLUK 130405 Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 130430 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 739147 KARAPÜRÇEK ŞEHİT MESUT NAYMAN İLKOKULU 1 3 12 BALIKESİR SUSURLUK 739155 KARAPÜRÇEK ŞEHİT MESUT NAYMAN ORTAOKULU 1 3 12 BALIKESİR SUSURLUK 739223 NİMET SADIK ÖZYİĞİT ORTAOKULU 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 739108 ÖMERKÖY ORTAOKULU 1 3 12 BALIKESİR SUSURLUK 130417 Susurluk Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 317452 Susurluk Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 130429 Susurluk Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 750514 Susurluk İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 216038 Susurluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 773042 ŞEHİT ERBİL ARSLAN ANAOKULU 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 745237 Şehit Erbil Arslan Ortaokulu 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 739179 ŞEKER İLKOKULU 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 739281 ŞERAFETTİN TUNALI İLKOKULU 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 739287 ŞERAFETTİN TUNALI ORTAOKULU 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 964447 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 BALIKESİR SUSURLUK 750752 5 Eylül Anadolu Lisesi 1 1 10 BARTIN AMASRA 763950 Amasra Anaokulu 1 1 10 BARTIN AMASRA 748407 Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 3 12 BARTIN AMASRA 265779 Amasra Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BARTIN AMASRA 763880 Amasra İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BARTIN AMASRA 319870 Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BARTIN AMASRA 971478 Amasra Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BARTIN AMASRA 717409 Çanakçılar İlkokulu 1 6 18 BARTIN AMASRA 718294 Çanakçılar Ortaokulu 1 6 18 BARTIN AMASRA 717202 Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1 1 10 BARTIN AMASRA 717650 Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 1 1 10 BARTIN AMASRA 265456 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BARTIN AMASRA 717359 Kaleşah İlkokulu 1 1 10 BARTIN AMASRA 718285 Kaleşah Ortaokulu 1 1 10 BARTIN AMASRA 977090 Makaracı İlkokulu 1 4 14 BARTIN AMASRA 717122 Saraydüzü Ertuğrul Işık İlkokulu 1 6 18 BARTIN AMASRA 717392 Şehit Ahmet Telli İlkokulu 1 3 12 BARTIN AMASRA 718232 Şehit Ahmet Telli Ortaokulu 1 3 12 BARTIN AMASRA 717138 Şükürler İlkokulu 1 6 18 BARTIN KURUCAŞİLE 717443 Hisar Pirireis İlkokulu 1 5 16 BARTIN KURUCAŞİLE 717633 Hisar Pirireis Ortaokulu 1 5 16 BARTIN KURUCAŞİLE 265468 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 BARTIN KURUCAŞİLE 768127 Kurucaşile Anaokulu 1 5 16 BARTIN KURUCAŞİLE 386852 Kurucaşile Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 16 BARTIN KURUCAŞİLE 265743 Kurucaşile Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 BARTIN KURUCAŞİLE 888051 Kurucaşile İlkokulu 1 5 16 BARTIN KURUCAŞİLE 769615 Kurucaşile İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BARTIN KURUCAŞİLE 717888 Kurucaşile Ortaokulu 1 5 16 BARTIN KURUCAŞİLE 717518 Sarıderesi İlkokulu 1 6 18 BARTIN MERKEZ 758245 Ağdacı İlkokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 853453 Ahmetler İlkokulu 1 4 14 BARTIN MERKEZ 715778 Akağaç Yukarı İlkokulu 1 5 16 BARTIN MERKEZ 716680 Akbaş İlkokulu 1 5 16 BARTIN MERKEZ 716686 Akçalı İlkokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 716764 Akçamescit Ortaokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 716688 Akpınar İlkokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 322572 Arıt Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 BARTIN MERKEZ 752070 Arıt İlkokulu 1 6 18 BARTIN MERKEZ 767770 Arıt İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 BARTIN MERKEZ 772686 Atatürk Anaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 719197 Atatürk İlkokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 716692 Bakraçboz İlkokulu 1 4 14 BARTIN MERKEZ 265672 Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 966478 Bartın Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 769271 Bartın Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 772685 Bartın Borsa İstanbul Anaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 721792 Bartın Borsa İstanbul Ortaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 758647 Bartın Ertuğrulgazi Ortaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 751983 Bartın Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 265684 Bartın Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 964341 Bartın Lisesi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 774109 Bartın Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 728801 Bartın Merkez İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 265647 Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 721985 Bartın Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 757700 Bartın Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 971477 Bartın Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 768557 Bartın Ölçme Değerlendirme Merkezi 1 2 11 BARTIN MERKEZ 747050 Bartın Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 BARTIN MERKEZ 747419 Bartın Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 BARTIN MERKEZ 747974 Bartın Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 BARTIN MERKEZ 764633 Bartın Üniversitesi Ağdacı Anaokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 716695 Bedil İlkokulu 1 5 16 BARTIN MERKEZ 887789 Budakdüzü İlkokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 721805 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 719966 Çaydüzü İlkokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 265635 Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 716776 Ellibaş Ortaokulu 1 5 16 BARTIN MERKEZ 748846 Epçiler Ortaokulu 1 4 14 BARTIN MERKEZ 737593 Esenyurt Şehit Ahmet Poyraz İlkokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 721838 Esenyurt Şehit Ahmet Poyraz Ortaokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 772683 Fatih Anaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 737464 Fatih İlkokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 721829 Fatih Ortaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 758085 Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 766388 Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 BARTIN MERKEZ 772684 Gazi Anaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 761158 Gazi İlkokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 721846 Gazi Ortaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 716707 Geriş İlkokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 716100 Gerişkatırcı İlkokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 886380 Gökkuşağı Anaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 716710 Gözpınar İlkokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 720552 Gürgenpınarı İlkokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 721920 Gürgenpınarı Ortaokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 716712 Hacıosmanoğlu İlkokulu 1 3 12 BARTIN MERKEZ 965591 Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi 1 2 11 BARTIN MERKEZ 716120 Hasanefendi İlkokulu 1 5 16 BARTIN MERKEZ 770875 Hasankadı Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 BARTIN MERKEZ 720651 Hasankadı İlkokulu 1 6 18 BARTIN MERKEZ 752420 Hasankadı İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 BARTIN MERKEZ 761066 Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 716784 Hendekyanı Ortaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 853492 Hıdırlar İlkokulu 1 5 16 BARTIN MERKEZ 265324 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BARTIN MERKEZ 973336 İl Özel İdaresi Mustafa Aydede Anaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 772682 İnönü Anaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 716715 İnönü İlkokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 737563 İstiklal İlkokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 716162 Kabagöz İlkokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 853298 Karainler İlkokulu 1 3 12 BARTIN MERKEZ 738437 Kemal Sabriye Ocakçı İlkokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 721008 Kıranpazarı İlkokulu 1 5 16 BARTIN MERKEZ 721950 Kıranpazarı Ortaokulu 1 5 16 BARTIN MERKEZ 721961 Kızılelma Ortaokulu 1 4 14 BARTIN MERKEZ 752062 Kocareis İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 281644 Kozcağız Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BARTIN MERKEZ 721141 Kozcağız İlkokulu 1 4 14 BARTIN MERKEZ 752303 Kozcağız İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BARTIN MERKEZ 721971 Kozcağız Ortaokulu 1 4 14 BARTIN MERKEZ 972801 Köksal Toptan Anadolu Lisesi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 350941 Lütfullah Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 265660 Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 716790 Mustafa Kemal Ortaokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 752628 Nurgül‐Rıza Güney Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 BARTIN MERKEZ 752629 Nurgül‐Rıza Güney Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 BARTIN MERKEZ 716729 Serdar İlkokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 737847 Sipahiler Şehit Gürdal Çakır İlkokulu 1 5 16 BARTIN MERKEZ 721979 Sipahiler Şehit Gürdal Çakır Ortaokulu 1 5 16 BARTIN MERKEZ 716255 Sülek İlkokulu 1 5 16 BARTIN MERKEZ 716732 Sütlüce İlkokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 270098 Şehit Ahmet Seçen Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 BARTIN MERKEZ 721707 Şehit Engin Demiroğlu İlkokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 762240 Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 748314 Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulu 1 6 18 BARTIN MERKEZ 766857 Şehit Uğur Akyer Anaokulu 1 4 14 BARTIN MERKEZ 721302 Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş İlkokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 265659 Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 721415 Şiremir Çavuş İlkokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 716744 Terkehaliller İlkokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 972800 TOBB Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 772692 Toki Anaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 721622 TOKİ İlkokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 721997 TOKİ Ortaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 962620 Turgut Işık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BARTIN MERKEZ 716295 Uğurlar İlkokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 722004 Ulugeçit Ortaokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 746779 Umut Özel Eğitim İlkokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 747686 Umut Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 746889 Umut Özel Eğitim Ortaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 721789 Vali Tevfik Başakar İlkokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 722017 Vali Tevfik Başakar Ortaokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 716313 Yanaz İlkokulu 1 2 11 BARTIN MERKEZ 716359 Yeşilyurt İlkokulu 1 5 16 BARTIN MERKEZ 964507 Yuva Anaokulu 1 4 14 BARTIN MERKEZ 762116 15 Temmuz Şehitler ilkokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 767744 15 Temmuz Şehitler Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 969970 23 Nisan Anaokulu 1 1 10 BARTIN MERKEZ 819013 7 Eylül Anaokulu 1 1 10 BARTIN ULUS 811519 Abdipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BARTIN ULUS 718348 Abdipaşa İlkokulu 1 4 14 BARTIN ULUS 718644 Abdipaşa Ortaokulu 1 4 14 BARTIN ULUS 973586 Ayşe Özsoy Anaokulu 1 4 14 BARTIN ULUS 718415 Hasandede İlkokulu 1 4 14 BARTIN ULUS 265481 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 BARTIN ULUS 747727 Kumluca Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu 1 4 14 BARTIN ULUS 718442 Kumluca Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 4 14 BARTIN ULUS 265851 Şehit Musa Aytar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BARTIN ULUS 877835 Şehit Sinan Oruç Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BARTIN ULUS 265863 Ulus Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BARTIN ULUS 718627 Ulus Kumluca İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BARTIN ULUS 728749 Ulus Merkez İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BARTIN ULUS 971480 Ulus Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 BARTIN ULUS 765068 Ulus Şehit Erkan Yalçın Anadolu Lisesi 1 4 14 BARTIN ULUS 761414 Ulus Şehit Mustafa Kemal Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 BARTIN ULUS 760851 Vilayetler Hizmet Birliği Ulus Anaokulu 1 4 14 BARTIN ULUS 718460 Zafer İlkokulu 1 6 18 BARTIN ULUS 718483 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 1 4 14 BATMAN BEŞİRİ 725169 Alaca İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725179 Alaca Kesiktaş İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725190 Alıçlı İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725201 Asmadere İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725921 Asmadere Ortaokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 765800 Atatürk Ortaokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725241 Atbağı Çığırlı İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725231 Atbağı İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725251 Ayrancı İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 764128 Bahçeli İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725273 Bahçeli Kapaklı İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725920 Bahçeli Kapaklı Ortaokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 772019 Bahçeli Yazyurdu İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 765190 Beşiri Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 970659 Beşiri Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 236775 Beşiri Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 751635 Beşiri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 772890 Beşpınar Anaokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725287 Beşpınar İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725919 Beşpınar Ortaokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725300 Beyçayırı İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725917 Beyçayırı Ortaokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725305 Bilek İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725915 Bilek Ortaokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 738050 Cumhuriyet İlkokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725897 Cumhuriyet Ortaokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725327 Dağ Yolu İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725335 Danalı İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725911 Danalı Ortaokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725337 Dayılar İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725342 Değirmenüstü İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725909 Değirmenüstü Ortaokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725349 Deveboynu İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725355 Doğankavak İlkokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725908 Doğankavak Ortaokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725645 Doğanpazarı İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725634 Doruklu İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725361 Durucak İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725907 Durucak Ortaokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725399 Durucak Tekağaç İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725905 Durucak Tekağaç Ortaokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725411 Durucak Yolboyu İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725421 Esence İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 760765 Esence Ortaokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725426 Eskihamur İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725901 Eskihamur Ortaokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725435 Hürriyet İlkokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725899 Hürriyet Ortaokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725466 Ilıca Başlamış İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725443 İkiköprü İlkokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725898 İkiköprü Ortaokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 767267 İkiköprü Şehit Ekrem Ablay Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 232059 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725491 Kayatepe İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725496 Kütüklü İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 757513 Nasrettin Hoca Anaokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 772023 Oğuz Kışlacık İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725521 Oğuz Yavuz İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725537 Otluca İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 971466 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725528 Örmegöze İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 966220 Papatya Anaokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725546 Sabancı İlkokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725896 Sabancı Ortaokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725551 Samanlı İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725559 Tepecik İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725631 Turgut Özal İlkokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725887 Turgut Özal Ortaokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725565 Uğrak İlkokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 766877 Uğurca İlkokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 757512 Veysel Karani İlkokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725571 Yalınkavak İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725575 Yarımtaş İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725592 Yenipınar İlkokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725894 Yenipınar Ortaokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725607 Yeşiloba İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725614 Yontukyazı İlkokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 725891 Yontukyazı Ortaokulu 3 5 26 BATMAN BEŞİRİ 773719 Yunus Emre Anaokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725625 Yunus Emre İlkokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 725888 Yunus Emre Ortaokulu 3 4 22 BATMAN BEŞİRİ 763770 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 3 4 22 BATMAN GERCÜŞ 724007 Akburç İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 771327 Akyar İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 738149 Ardıçlı İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724017 Arıca İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 723783 Atatürk İlkokulu 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 724053 Boğazköy İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 723802 Cumhuriyet İlkokulu 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 723857 Çukuryurt İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724461 Çukuryurt Ortaokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724064 Doruk İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 767872 Eymir İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 751132 Gercüş Anadolu Lisesi 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 749425 Gercüş Anaokulu 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 238977 Gercüş Halk Eğitimi Merkezi 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 768629 Gercüş Kayapınar Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 764980 Gercüş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 748802 Gercüş Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 747594 Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 723882 Gökçepınar İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724459 Gökçepınar Ortaokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 723888 Gönüllü İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 765393 Gönüllü İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724456 Gönüllü Ortaokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 723899 Hisar İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724453 Hisar Ortaokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 232167 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 759316 Kayapınar Anaokulu 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 723906 Kayapınar İlkokulu 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 764582 Kayapınar İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 724446 Kayapınar Ortaokulu 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 724149 Kırkat İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 723911 Koçak İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724444 Koçak Ortaokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 723922 Konak İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 723926 Kozlu İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724437 Kozlu Ortaokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724154 Kömürcü İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 723933 Nurlu İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 971468 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 724172 Rüzgarlı İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724174 Sapanlı İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724182 Seki İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 723944 Tepecik İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724432 Tepecik Ortaokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724184 Ulaş İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724187 Vergili İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724191 Yakıtlı İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724200 Yamanlar İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 723957 Yemişli İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724427 Yemişli Ortaokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 724212 Yenice İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 772888 Yolağzı Anaokulu 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 738092 Yolağzı İlkokulu 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 765392 Yolağzı İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 724419 Yolağzı Ortaokulu 3 5 26 BATMAN GERCÜŞ 724218 Yüceköy İlkokulu 3 6 30 BATMAN GERCÜŞ 723845 Ziya Gökalp Ortaokulu 3 5 26 BATMAN HASANKEYF 887699 Akalin İlkokulu 3 5 26 BATMAN HASANKEYF 709790 Atatürk İlkokulu 3 4 22 BATMAN HASANKEYF 709826 Büyükdere İlkokulu 3 5 26 BATMAN HASANKEYF 764585 Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BATMAN HASANKEYF 768793 Hasankeyf Anaokulu 3 4 22 BATMAN HASANKEYF 751633 Hasankeyf Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN HASANKEYF 308790 Hasankeyf Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 BATMAN HASANKEYF 774533 Hasankeyf İlkokulu 3 4 22 BATMAN HASANKEYF 709865 Hasankeyf Ortaokulu 3 4 22 BATMAN HASANKEYF 232275 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 BATMAN HASANKEYF 887729 Karaköy İlkokulu 3 5 26 BATMAN HASANKEYF 715819 Saklı İlkokulu 3 5 26 BATMAN HASANKEYF 716297 Saklı Ortaokulu 3 5 26 BATMAN HASANKEYF 709928 Tepebaşı İlkokulu 3 5 26 BATMAN HASANKEYF 771324 Uzundere İlkokulu 3 5 26 BATMAN HASANKEYF 709960 Üçyol İlkokulu 3 5 26 BATMAN HASANKEYF 976880 Yakaköy İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 728977 Ahmet Bozyiğit İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 728990 Ahmet Bozyiğit Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 729013 Arıkaya İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 750130 Arıkaya Yemişlik İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729018 Armutlu İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729025 Armutlu Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 750246 Armutlu Şat İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730755 Aşağı Alıclı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 771490 Aşağı Gümüşörgü İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729192 Aşağı Kıratlı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 738568 Atatürk İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 729300 Atatürk Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 759023 Bekirhan Anaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 729319 Bekirhan İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 729353 Bekirhan Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 759057 Bekirhan Şehit Ali Gülnar İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 772741 Beşkonak İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729365 Beybağı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729370 Bölükkonak İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 759064 Bölükkonak Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729378 Cumhuriyet İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 729388 Çamlıca İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729406 Çaygeçit İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729416 Çayhan İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 729438 Çayhan Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 738520 Çayönü Çakırlar İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 772740 Çayönü Dere İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729453 Çayönü Dilimli İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729466 Çayönü Dilimli Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729477 Çayönü İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 771333 Çayönü Kurşunlu İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729484 Çevrecik İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729544 Çevrecik Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729557 Damarlı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 771330 Danagözü Aslanlı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729569 Danagözü İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729582 Dereköy İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 750247 Dereköy Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 738547 Derince İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729600 Dikbayır İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729605 Dövecik İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729697 Duygulu İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729713 Duygulu Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 738535 Eskice İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 760358 Farabi Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 738557 Geçitaltı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729755 Geçitaltı Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729765 Geyikli‐2 İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729780 Gürpınar İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729787 Gürpınar Ulucanlar İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729803 Hürriyet İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 729813 Hürriyet Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 729818 İbni Sina İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 729844 İbni Sina Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 232383 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 5 26 BATMAN KOZLUK 738471 İnişli İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729862 Kaletepe İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729951 Kaletepe İnanlı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729870 Kaletepe Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 750390 Kamışlı Hayrettin Konak Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 738577 Kamışlı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729971 Karaoğlak İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 729981 Karpuzlu İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 729992 Karpuzlu Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730000 Kavakdibi İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730013 Kavakdibi Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 771331 Kavakdibi Salihli İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 771350 Kavaklı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730143 Koçaklar Güveçli İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730161 Koçaklar İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730168 Konaklı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 373354 Kozluk Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 5 26 BATMAN KOZLUK 749380 Kozluk Değirmendere İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 237541 Kozluk Halk Eğitimi Merkezi 3 5 26 BATMAN KOZLUK 752157 Kozluk İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 761073 Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 5 26 BATMAN KOZLUK 751133 Kozluk Merkez Anadolu Lisesi 3 5 26 BATMAN KOZLUK 757270 Kozluk Merkez Anaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 769517 Kozluk Mesleki Eğitim Merkezi 3 5 26 BATMAN KOZLUK 765054 Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 5 26 BATMAN KOZLUK 773922 Kozluk Özel Eğitim Anaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730224 Kumlupınar Kocabey İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 749986 Kumlupınar Kocabey Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 887037 Latife Hanım Anaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730748 Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 759912 Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730237 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730250 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730259 Merkez Karpuzlu İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 772015 Mustafa Kemal Paşa İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 752924 Nene Hatun İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730268 Ortaca İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730276 Oyuktaş İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730289 Oyuktaş Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730292 Oyuktaş Yeşilyurt İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 971470 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730295 Pınarbaşı İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730303 Pınarhisar İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 748966 Pınarhisar Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730310 Samanyolu İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730323 Samanyolu Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 760360 Selahaddin Eyyubi İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 749983 Seyitler İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 758323 Şehit Soner Fazlıoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 BATMAN KOZLUK 769199 Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730332 Taşlıdere Doğancık İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 738475 Taşlıdere İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730347 Taşlıdere Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730428 Taşlık İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 769505 Tepecik Anaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 768730 Tepecik İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 768522 Tepecik İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 768731 Tepecik Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730432 Tosunpınar İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730438 Tosunpınar Yukarı Mahalle İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 749984 Tosunpınar Yukarı Mahalle Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730462 Tuzlagözü İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730478 Tuzlagözü Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730483 Ulaşlı İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730492 Ulaşlı Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 738584 Uzunçayır Başeğmez İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730456 Uzunçayır Üzümlü İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 772024 Uzunyazı İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 749383 Uzunyazı Köyü Uğurlu Mezrası İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730499 Ünsaldı İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730511 Ünsaldı Koyuncular İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730508 Ünsaldı Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730518 Yanıkkaya İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730528 Yanıkkaya Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730535 Yanıklı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 749985 Yanıklı Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730539 Yapaklı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730547 Yapraklı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 738490 Yayalar İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730557 Yayalar Okçular İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730571 Yazpınar İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730635 Yedibölük İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730654 Yedibölük Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 771332 Yeniçağlar Bacak İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730660 Yeniçağlar İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730669 Yeniçağlar Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730585 Yenidoğan Asi İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730598 Yıldızlı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730610 Yolüstü Yeşiltepe İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730616 Yukarı Alıçlı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 752840 Yukarı Alıçlı Ortaokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730623 Yukarı Gümüşörgü İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730629 Yukarı Kıratlı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 764534 Yukarı Yankılı İlkokulu 3 6 30 BATMAN KOZLUK 730674 Yunus Emre İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730686 Yunus Emre Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 966429 15 Temmuz Anadolu Lisesi 3 5 26 BATMAN KOZLUK 759908 20 Temmuz İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 730743 20 Temmuz Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 772863 29 Ekim Anaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 728919 29 Ekim İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 728941 29 Ekim Ortaokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 728957 75.Yıl İlkokulu 3 5 26 BATMAN KOZLUK 729000 75.Yıl Ortaokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 760481 Abdulcelil Candan İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 763444 Abdülhamid Han Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 746272 Adem İlkkılıç İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 746273 Adem İlkkılıç Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 760616 Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 765977 Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 975285 Akça İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 771868 Akça Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 751226 Akoba İlkokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 762894 Akoba Ortaokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 764560 Akşemseddin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 774087 Artuklu Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 760416 Artuklu İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 973834 Atatürk Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772848 Atatürk Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713257 Atatürk İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715234 Atatürk Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 774810 Aydınkonak Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713977 Aydınkonak İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715022 Aydınkonak Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 757511 Bağlar Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713261 Bağlar İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 950457 Bahar Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 774092 Balpınar Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 770473 Balpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713982 Balpınar İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714928 Balpınar Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 234286 Batman Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772847 Batman Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 759970 Batman Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 868634 Batman Fen Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 233173 Batman Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713266 Batman İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 234298 Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 760162 Batman Kız Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 751134 Batman Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 233197 Batman Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 234345 Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 768558 Batman Ölçme Değerlendirme Merkezi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 760430 Batman Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 766865 Batman Özel Eğitim Meslek Okulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 747051 Batman Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 BATMAN MERKEZ 747420 Batman Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 BATMAN MERKEZ 748009 Batman Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 22 BATMAN MERKEZ 269430 Batman Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 758102 Batman Sosyal Bilimler Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 758182 Batman Spor Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 760192 Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772858 Bayındır Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 767908 Bayındır İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715056 Bayındır Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 706730 Bayraklı İlkokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 770959 Belde Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 BATMAN MERKEZ 770960 Belde Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714000 Bıçakçı İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715010 Bıçakçı Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 769419 Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772849 Binatlı Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714007 Binatlı İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715007 Binatlı Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713337 Borsa İstanbul Belde İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715188 Borsa İstanbul Belde Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713349 Borsa İstanbul İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715178 Borsa İstanbul Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715185 Borsa İstanbul Pazaryeri Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 763393 Cahit Zarifoğlu İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772852 Cemil Meriç Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 766306 Cemil Meriç İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715211 Cengiz Topel Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 767236 Cezeri Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 769095 Cezeri Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772870 Cumhuriyet Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713283 Cumhuriyet İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 950183 Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715206 Cumhuriyet Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 753019 Çamlıtepe Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 759204 Çamlıtepe II İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 706753 Çarıklı İlkokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 749743 Çarıklı Ortaokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 706761 Çarıklı Ödemiş İlkokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 764531 Çevrimova İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 764532 Çevrimova Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 972118 Damla Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 887627 Demirlipınar İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715001 Demirlipınar Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714034 Demiryol İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 973723 Devlet Su İşleri Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 774700 Dicle Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 764358 Dicle İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 764667 Dicle Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 BATMAN MERKEZ 764668 Dicle Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 BATMAN MERKEZ 763157 Diktepe İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 763190 Diktepe Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 706773 Doluca Esentepe İlkokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 771284 Doluca İlkokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 714056 Erköklü İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714968 Erköklü Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 764115 Esentepe İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 752288 Evliya Çelebi İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 763627 Farabi Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 751136 Fatih Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 769425 Fatih Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713289 Fatih İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 759210 Fatih İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715204 Fatih Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 767136 Fatma Aliye Fen Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 764646 Fernas Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 773352 Fırat İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772882 Gap Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713295 Gap İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715196 Gap Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 752434 Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 745642 Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772895 Gül Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 751251 Gültepe Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 748960 Gültepe Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 749759 Gültepe İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 749760 Gültepe Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772893 Güneş Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 707273 Güneşli İlkokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 759311 Güneykent Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 759969 Güvercin Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 708940 Güvercin İlkokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 764766 Hacı Nuriye Şimşek Kızılay Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 886965 Halide Edip Adıvar Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 764674 Halil Hamidi Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 768883 Halime Okçu Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 774588 Hürriyet Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 970803 Hürriyet Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715191 Hürriyet Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 766236 Hüseyin Özay ilkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 963278 İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714956 İkiztepe Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 231938 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 BATMAN MERKEZ 973707 İluh Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772860 İstiklal Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 763074 İstiklal İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 771283 Kanatlı İlkokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 772851 Kanuni Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 765939 Kanuni İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772897 Karanfil Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713353 Karatay İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715172 Karatay Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714077 Karayün İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714948 Karayün Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 964878 Kardelen Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 887949 Kayabağ İlkokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 772859 Kıbrıs Şehitleri Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713357 Kıbrıs Şehitleri İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715157 Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 751227 Kocalar İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 751228 Kocalar Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714099 Kösetarla İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714940 Kösetarla Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714119 Kuyubaşı İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 963671 Kültür Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713372 Kültür İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 869066 Kültür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715152 Kültür Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 758347 Malabadi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 972672 Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 967364 Mehmet Akif Ersoy Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 975260 Mehmet Akif İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 746275 Mehmet Akif İnan İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 746276 Mehmet Akif İnan Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772857 Mehmet Emin Şimşek Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713374 Mehmet Emin Şimşek İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 748800 Mehmet Şimşek Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 766010 Mehmet Şimşek Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 774515 Mehmet Şimşek İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 749709 Mehmetçik İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772853 Menekşe Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713378 Metin Bostancıoğlu İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715140 Metin Bostancıoğlu Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 971625 Mevlana Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713395 Mevlana İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715128 Mevlana Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 759209 Meydan Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 966374 Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715124 Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 967421 Mimar Sinan Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 774091 Muhammed Şehmus Ersöz Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713436 Necat Nasıroğlu İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715120 Necat Nasıroğlu Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 766113 Necip Fazıl Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 766309 Nureddin Zengi İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 971465 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 765926 Ömer Seyfettin İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 774038 Pazaryeri İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 751138 Petrol Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772854 Petrol Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713439 Petrol İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772875 Petrol Ofisi Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713444 Petrol Ofisi İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715114 Petrol Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 774052 Pınarbaşı Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 745648 Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 774516 Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 766246 Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 767307 Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 751135 Raman Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714132 Recepler İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714921 Recepler Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 972671 Saadet Uçar Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 879499 Sabri Ülker İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 774086 Sakarya Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713465 Sakarya İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 770887 Sakarya Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 748801 Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714898 Segirkan Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 757674 Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 766310 Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715091 Selçuklu Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 774097 Selehaddin Eyyubi Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 950445 Sevgi Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 758894 Seyitler Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 752206 Seyitler İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 774354 Sezai Karakoç Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772856 Sıtkı Abdioğlu Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 701212 Sıtkı Abdioğlu İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 774070 Şair Abdulvahap Akbaş İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715086 Şehit Öğretmenler Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 761088 Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 887565 Şeyhçoban İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 749604 Şeyhçoban Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 766845 Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714163 TOKİ Dumlupınar İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714910 TOKİ Dumlupınar Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772845 Toki Kazım Karabekir Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 887677 TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715084 TOKİ Kazım Karabekir Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 758846 Tomurcuk Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 760167 TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 973889 TPAO Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 976986 TPAO 100. Yıl İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 764562 Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772886 Tüpraş Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713800 Tüpraş İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715058 Tüpraş Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 967538 Türk Telekom Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 976464 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 973463 Umut Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 768325 Vakıfbank Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 768955 Vakıfbank Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713874 Vakıfbank İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713914 Vali Aydın Arslan İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713922 Vali Zeki Şanal İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715041 Vali Zeki Şanal Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 766988 Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 971782 Yağmur Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713221 Yağmurlu İlkokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 751139 Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713939 Yavuz Selim İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715037 Yavuz Selim Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713229 Yaylıca İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 759830 Yaylıca Oluklu İlkokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 714904 Yaylıca Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713233 Yaylıca Şerbetli İlkokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 772862 Yeni Mahalle Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713944 Yeni Mahalle İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 767001 Yenişehir Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 763165 Yenişehir İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 763166 Yenişehir Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 763229 Yeşiltepe Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772850 Yıldız Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 771285 Yolağzı İlkokulu 3 5 26 BATMAN MERKEZ 750268 Yunus Emre Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 745145 Yunus Emre Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713956 Yunus Emre İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 964342 Ziya Gökalp Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 759478 Ziya Gökalp İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 715027 Ziya Gökalp Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 772878 Zorköy Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713246 Zorköy İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 767807 Zübeyde Hanım Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 713968 Zübeyde Hanım İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 973269 Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BATMAN MERKEZ 765586 100. Yıl Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 762038 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 762037 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 762036 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 765808 16 Mayıs Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 760711 16 Mayıs İlkokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 714244 16 Mayıs Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 701240 19 Mayıs Ortaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 973075 23 Nisan Anaokulu 3 4 22 BATMAN MERKEZ 757601 50. Yıl Ortaokulu 3 4 22 BATMAN SASON 771348 Acar Hasanlar İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712051 Acar İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 967599 Alparslan Anaokulu 3 5 26 BATMAN SASON 712059 Altıdere İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 763147 Altıdere Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712081 Aşağı Tekevler İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716448 Atatürk İlkokulu 3 5 26 BATMAN SASON 716481 Atatürk Ortaokulu 3 5 26 BATMAN SASON 771349 Aydınlık Göçbeyli İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712110 Aydınlık Yeni Çakmak İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 771343 Binekli İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 771344 Binekli Yumruca İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 765957 Cihan Kaya Anaokulu 3 5 26 BATMAN SASON 716543 Cumhuriyet İlkokulu 3 5 26 BATMAN SASON 716563 Cumhuriyet Ortaokulu 3 5 26 BATMAN SASON 712133 Çakırpınar Dağlıca İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 761047 Çakırpınar Han İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712135 Çakırpınar İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 752325 Çakırpınar Köyü Bayramlı İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 761051 Çakırpınar Yukarı Mahalle İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712147 Çınarlı İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716374 Çilekli İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716434 Çilekli Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 771342 Dağçatı Yukarı Mahalle İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712172 Dereiçi İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712179 Derince Gençler İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716574 Derince İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716601 Derince Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712379 Dikbayır İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 771345 Dörtbölük Ambarlı İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712395 Dörtbölük İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712402 Dörtbölük Şangirik İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712412 Dörtbölük Yukarı Mahalle İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 771346 Ekrem Özbey İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712422 Erdemli Çaykenarı İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716614 Erdemli İlkokulu 3 5 26 BATMAN SASON 716628 Erdemli Ortaokulu 3 5 26 BATMAN SASON 716496 Eren Avşar Boğazkapı İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716533 Eren Avşar Boğazkapı Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716638 Ergünü İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716650 Ergünü Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 771340 Erikli İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 746547 Güneşli İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712426 Günlüce İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712432 Gürgenli İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712442 Gürgenli İncesu İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 759804 Gürgenli Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712446 Gürgenli Topluca İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 712449 Gürgenli Yuvalıçay İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 853494 Heybeli Belgazi İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 715059 Heybeli Gölbaşı İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 232491 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 5 26 BATMAN SASON 750397 İstiklal İlkokulu 3 5 26 BATMAN SASON 750398 İstiklal Ortaokulu 3 5 26 BATMAN SASON 715233 Kaleyolu İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 761048 Kaleyolu Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 715256 Karameşe Çemeşevki İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 774115 Karameşe Tire İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 748312 Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 BATMAN SASON 759807 Kaşyayla Elmapınar İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 715277 Kaşyayla Gidornik İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 853164 Kaşyayla İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 759805 Kaşyayla Taşyuva İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 772049 Kaşyayla Yayarlı İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 773884 Kavaklı İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716660 Kayadüzü İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716671 Kayadüzü Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 750205 Kınalı İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 750206 Kınalı Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 887815 Koçkaya İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 715392 Koçkaya Tatlıca İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 887850 Koçkaya Uluağaç İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716676 Mehmet Akif İlkokulu 3 5 26 BATMAN SASON 716679 Mehmet Akif Ortaokulu 3 5 26 BATMAN SASON 761050 Meşeli Köyü Turnalı Mezrası İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 977011 Meşeli Yukarı Mahalle İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 715435 Nihat Malgir İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 971467 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 5 26 BATMAN SASON 976592 Örenağıl İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 772026 Örenağıl Kayadibi İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 715464 Örenağıl Keçiler İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 715483 Örenağıl Taşlıca İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 715501 Sarıyayla Alagöz İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 772025 Sarıyayla Elek İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 771338 Sarıyayla İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 748803 Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 5 26 BATMAN SASON 751140 Sason Anadolu Lisesi 3 5 26 BATMAN SASON 768332 Sason Gürpınar Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 5 26 BATMAN SASON 768333 Sason Gürpınar Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 5 26 BATMAN SASON 237864 Sason Halk Eğitimi Merkezi 3 5 26 BATMAN SASON 749134 Sason İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BATMAN SASON 762896 Sason Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 5 26 BATMAN SASON 766188 Sason Yücebağ Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 6 30 BATMAN SASON 716684 Şehitler İlkokulu 3 5 26 BATMAN SASON 716689 Şehitler Ortaokulu 3 5 26 BATMAN SASON 976537 Taşyuva İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 750244 Taşyuva Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 715557 Umurlu Haydar İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 715571 Umurlu İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 750174 Umurlu Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716690 Yiğitler İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716698 Yiğitler Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716775 Yolüstü Çalışırlar İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716781 Yolüstü Çalışırlar Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 887751 Yolüstü Ekinlik İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716700 Yolüstü İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716709 Yolüstü Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 715649 Yukarı Dereköy İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 976497 Yukarı Tekevler İlkokulu 3 5 26 BATMAN SASON 716716 Yukarı Tekevler Ortaokulu 3 5 26 BATMAN SASON 716720 Yunus Emre İlkokulu 3 5 26 BATMAN SASON 716724 Yunus Emre Ortaokulu 3 5 26 BATMAN SASON 715704 Yuvalar İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 748354 Yücebağ Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716728 Yücebağ İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716736 Yücebağ Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716741 Yücebağ Posta İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 716749 Yücebağ Posta Ortaokulu 3 6 30 BATMAN SASON 976810 Yürekli İlkokulu 3 6 30 BATMAN SASON 774731 100. Yıl İlkokulu 3 5 26 BATMAN SASON 774809 100. Yıl Ortaokulu 3 5 26 BAYBURT AYDINTEPE 700444 Aşağı Kırzı İlkokulu 2 5 20 BAYBURT AYDINTEPE 970028 Aydıntepe Anaokulu 2 4 18 BAYBURT AYDINTEPE 324235 Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 4 18 BAYBURT AYDINTEPE 230443 Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi 2 4 18 BAYBURT AYDINTEPE 722043 Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT AYDINTEPE 722061 Çatıksu İlkokulu 2 5 20 BAYBURT AYDINTEPE 759568 Çatıksu İmam Hatip Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT AYDINTEPE 722056 Çatıksu Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT AYDINTEPE 152506 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 4 18 BAYBURT AYDINTEPE 722011 Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT AYDINTEPE 721925 Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu 2 4 18 BAYBURT DEMİRÖZÜ 964058 Demirözü Gökçedere Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 5 20 BAYBURT DEMİRÖZÜ 230551 Demirözü Halk Eğitimi Merkezi 2 4 18 BAYBURT DEMİRÖZÜ 722180 Demirözü Hüseyin Nüsret Resul Beyler İmam Hatip Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT DEMİRÖZÜ 738401 Demirözü İlkokulu 2 4 18 BAYBURT DEMİRÖZÜ 762737 Demirözü Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT DEMİRÖZÜ 972401 Demirözü Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 2 4 18 BAYBURT DEMİRÖZÜ 759297 Gökçedere Anaokulu 2 5 20 BAYBURT DEMİRÖZÜ 758415 Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT DEMİRÖZÜ 722155 Gökçedere Makbule Küçükçalık İlkokulu 2 5 20 BAYBURT DEMİRÖZÜ 722125 Gökçedere Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT DEMİRÖZÜ 152722 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 4 18 BAYBURT DEMİRÖZÜ 722112 Kalecik İlkokulu 2 6 22 BAYBURT DEMİRÖZÜ 759567 Kalecik İmam Hatip Ortaokulu 2 6 22 BAYBURT DEMİRÖZÜ 722094 Kalecik Ortaokulu 2 6 22 BAYBURT DEMİRÖZÜ 749647 Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 4 18 BAYBURT DEMİRÖZÜ 722075 Şehit Gürcan Yavuz İlkokulu 2 5 20 BAYBURT DEMİRÖZÜ 759566 Şehit Gürcan Yavuz İmam Hatip Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT DEMİRÖZÜ 722068 Şehit Gürcan Yavuz Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 723123 Adabaşı İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 759572 Adabaşı İmam Hatip Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 722985 Adabaşı Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 964685 Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722893 Akşar Genç Osman İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 759570 Akşar Genç Osman İmam Hatip Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 722870 Akşar Genç Osman Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 717677 Atatürk İlkokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 760228 Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 395288 Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 769468 Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 959625 Bayburt Fen Lisesi 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 769445 Bayburt Güzel Sanatlar Lisesi 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 152709 Bayburt Halk Eğitimi Merkezi 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 760973 Bayburt İmam Hatip Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 974689 Bayburt Kır Çiçekleri Anaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 152699 Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 972802 Bayburt Lisesi 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 327311 Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 152663 Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 249220 Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 717720 Bayburt Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 768875 Bayburt Ölçme Değerlendirme Merkezi 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 767428 Bayburt Özel Eğitim Anaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 757532 Bayburt Özel Eğitim Meslek Okulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 747052 Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 747418 Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 747975 Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 225311 Bayburt Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 737373 Bayburt 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 717746 Cumhuriyet İlkokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 770398 Çiğdemtepe Aras Kargo İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 964808 Çoruh Anaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 152675 Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 701112 Danişment İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 722886 Dede Korkut İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 759573 Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 722855 Dede Korkut Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 759571 Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 759583 Fatih İmam Hatip Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722900 Fatih Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 759582 Gaziler İmam Hatip Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722972 Gaziler Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 701249 Genç Osman Gençağa İlkokulu 2 6 22 BAYBURT MERKEZ 722980 Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 221026 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 3 14 BAYBURT MERKEZ 717904 Kaleardı Şehit Halil Türkoğlu İlkokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722965 Kaleardı 75. Yıl İlkokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722830 Kırkpınar İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 759574 Kırkpınar İmam Hatip Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 722819 Kırkpınar Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 962792 Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722849 Maden İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 760971 Maden İmam Hatip Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 722804 Maden Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 722960 Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 760970 Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 717948 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722798 Milli Eğitim Vakfı Konursu İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 759577 Milli Eğitim Vakfı Konursu İmam Hatip Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 722694 Milli Eğitim Vakfı Konursu Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 705711 Mutlu İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 765802 Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 705719 Nişantaşı İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 705750 Oruçbeyli İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 971461 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 759948 Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722793 Sancaktepe İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 759579 Sancaktepe İmam Hatip Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 722681 Sancaktepe Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 759580 Şair Celali İmam Hatip Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722908 Şair Celali Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 737493 Şair Zihni İlkokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722609 Şehit Fatih Kostik İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 759575 Şehit Fatih Kostik İmam Hatip Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 722587 Şehit Fatih Kostik Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 722915 Şehit Hamit Şahin İlkokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722667 Şehit Mete Okur İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 760829 Şehit Mete Okur İmam Hatip Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 722555 Şehit Mete Okur Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 718027 Şehit Nevzat Kaya İlkokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722947 Şehit Recep Eşiyok İlkokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722938 Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 759581 Şehit Sebahattin Bozo İmam Hatip Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722951 Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722943 Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 760969 Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722927 Şehitler Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 773644 Şingah Özel Eğitim Anaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722655 Taht İlkokulu 2 6 22 BAYBURT MERKEZ 759578 Taht İmam Hatip Ortaokulu 2 6 22 BAYBURT MERKEZ 722486 Taht Ortaokulu 2 6 22 BAYBURT MERKEZ 705869 Taşocağı Şehit Tacettin Akyüz İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 722460 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Örence İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 759569 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Örence İmam Hatip Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 722202 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Örence Ortaokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 705909 Uğrak İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 737807 Veyselefendi Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 770399 Yazyurdu İlkokulu 2 6 22 BAYBURT MERKEZ 706069 Yolaltı İlkokulu 2 5 20 BAYBURT MERKEZ 706079 Yoncalı İlkokulu 2 6 22 BAYBURT MERKEZ 722956 Yunus Emre Ortaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 722905 Yüzbaşı Şehit Agah İlkokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 977070 21 Şubat Kurtuluş İlkokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 817398 75.Yıl Anaokulu 2 4 18 BAYBURT MERKEZ 963874 85. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu 2 4 18 BİLECİK BOZÜYÜK 737570 Akpınar Şehit Vahit Elmas İlkokulu 1 4 14 BİLECİK BOZÜYÜK 737502 Albay İbrahim Çolak İlkokulu 1 3 12 BİLECİK BOZÜYÜK 738676 Albay İbrahim Çolak Ortaokulu 1 3 12 BİLECİK BOZÜYÜK 739318 Arif Nihat Asya Ortaokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 722532 Atatürk İlkokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 769470 Bilecik Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 372910 Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 751664 Bozüyük Anaokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 769194 Bozüyük Bilim ve Sanat Merkezi 1 3 12 BİLECİK BOZÜYÜK 771161 Bozüyük Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 965196 Bozüyük Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 774634 Bozüyük Devlet Hastanesi Anaokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 973930 Bozüyük Fen Lisesi 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 130741 Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 767402 Bozüyük Hayme Ana Özel Eğitim Anaokulu 1 3 12 BİLECİK BOZÜYÜK 765110 Bozüyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 250927 Bozüyük Mesleki Eğitim Merkezi 1 3 12 BİLECİK BOZÜYÜK 130716 Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 BİLECİK BOZÜYÜK 130728 Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 BİLECİK BOZÜYÜK 761268 Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 BİLECİK BOZÜYÜK 761269 Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 BİLECİK BOZÜYÜK 761270 Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 BİLECİK BOZÜYÜK 963567 Bozüyük Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 BİLECİK BOZÜYÜK 318781 Bozüyük Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 737957 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 720586 Dodurga İlkokulu 1 5 16 BİLECİK BOZÜYÜK 720634 Dodurga Ortaokulu 1 5 16 BİLECİK BOZÜYÜK 737973 Ertuğrulgazi İlkokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 739290 Ertuğrulgazi Ortaokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 759097 Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 762671 Halime Hatun Anaokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 700641 Hamza Bey İlkokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 722621 Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 720655 İçköy İlkokulu 1 4 14 BİLECİK BOZÜYÜK 720700 İçköy Ortaokulu 1 4 14 BİLECİK BOZÜYÜK 130753 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 770767 Kapanalan İlkokulu 1 5 16 BİLECİK BOZÜYÜK 757936 Kumral Abdal Anadolu Lisesi 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 720818 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 766775 Meliha Ercan Ortaokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 738124 Metristepe İlkokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 280974 Mustafa Şeker Anadolu Lisesi 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 720882 Necatibey Ortaokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 772466 Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 720780 Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 774371 Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 700664 Öğretmen Bekir Aral İlkokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 971060 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 720905 Saffet Şeker İlkokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 720940 Saffet Şeker Ortaokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 746782 Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 747685 Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 746887 Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Ortaokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 762672 TOKİ İlkokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 973769 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 720977 Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 720956 Zafer İlkokulu 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 962714 Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BİLECİK BOZÜYÜK 700632 100.Yıl Ortaokulu 1 3 12 BİLECİK GÖLPAZARI 721033 Cengiz Topel İlkokulu 1 5 16 BİLECİK GÖLPAZARI 721108 Cengiz Topel Ortaokulu 1 5 16 BİLECİK GÖLPAZARI 721130 Gazimihal İlkokulu 1 5 16 BİLECİK GÖLPAZARI 721155 Gazimihal Ortaokulu 1 5 16 BİLECİK GÖLPAZARI 130790 Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 5 16 BİLECİK GÖLPAZARI 130800 Gölpazarı Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 BİLECİK GÖLPAZARI 963499 Gölpazarı İsmail Kara Anaokulu 1 5 16 BİLECİK GÖLPAZARI 962716 Güner Orbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 16 BİLECİK GÖLPAZARI 130812 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 BİLECİK GÖLPAZARI 757475 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 5 16 BİLECİK GÖLPAZARI 750753 Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi 1 5 16 BİLECİK İNHİSAR 762794 Abdullah Mihalgazi İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 BİLECİK İNHİSAR 738077 Atatürk İlkokulu 1 6 18 BİLECİK İNHİSAR 739352 Atatürk Ortaokulu 1 6 18 BİLECİK İNHİSAR 230036 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 6 18 BİLECİK İNHİSAR 349137 İnhisar Halk Eğitimi Merkezi 1 6 18 BİLECİK İNHİSAR 764082 İnhisar Öğretmenevi ve Akşam Sanat okulu Müdürlüğü 1 6 18 BİLECİK MERKEZ 853329 Aşağıköy İlkokulu 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 887653 Atatürk İlkokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 974356 Balahatun Anaokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 737604 Bayırköy İlkokulu 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 739383 Bayırköy Ortaokulu 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 758509 Bilecik Anaokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 971836 Bilecik Bahçelievler Anaokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 965074 Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 769326 Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 770443 Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anaokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 130562 Bilecik Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 130550 Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 BİLECİK MERKEZ 130574 Bilecik Mesleki Eğitim Merkezi 1 3 12 BİLECİK MERKEZ 130525 Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 768559 Bilecik Ölçme Değerlendirme Merkezi 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 746875 Bilecik Özel Eğitim İlkokulu 1 3 12 BİLECİK MERKEZ 747708 Bilecik Özel Eğitim Meslek Okulu 1 2 11 BİLECİK MERKEZ 746883 Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu 1 2 11 BİLECİK MERKEZ 747053 Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 747416 Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 747971 Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 130586 Bilecik Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 758439 Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 737584 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 760995 Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 737607 Edebali Ortaokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 722388 Ertuğrulgazi İlkokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 972804 Ertuğrulgazi Lisesi 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 130537 Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 962712 İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 130608 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 737596 Kozabirlik İlkokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 770768 Küplü İlkokulu 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 722465 Malhun Hatun İlkokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 720085 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 720154 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 766934 Mehmet Nuri Efendi Anaokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 722435 Murat Hüdavendigar Ortaokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 737504 Osmangazi Ortaokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 971059 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 719950 Pelitözü Şehit Münir Kopuk İlkokulu 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 752626 Pelitözü Şehit Münir Kopuk Ortaokulu 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 324115 Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 722509 Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 762657 Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu 1 2 11 BİLECİK MERKEZ 737697 TOKİ İlkokulu 1 2 11 BİLECİK MERKEZ 739451 TOKİ Ortaokulu 1 2 11 BİLECİK MERKEZ 717119 Vezirhan İlkokulu 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 717188 Vezirhan Ortaokulu 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 130549 Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 BİLECİK MERKEZ 719989 Yeniköy Elif Alpdemir İlkokulu 1 4 14 BİLECİK MERKEZ 130513 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 719302 700.Yıl İlkokulu 1 1 10 BİLECİK MERKEZ 719362 700.Yıl Ortaokulu 1 1 10 BİLECİK OSMANELİ 712983 Atatürk Ortaokulu 1 4 14 BİLECİK OSMANELİ 712984 Balaban İlkokulu 1 4 14 BİLECİK OSMANELİ 712985 Cumhuriyet Ortaokulu 1 4 14 BİLECİK OSMANELİ 712973 Çerkeşli İlkokulu 1 5 16 BİLECİK OSMANELİ 712988 Hisarcık Beşevler İlkokulu 1 5 16 BİLECİK OSMANELİ 714900 Hisarcık Beşevler Ortaokulu 1 5 16 BİLECİK OSMANELİ 130873 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 BİLECİK OSMANELİ 712976 Oğulpaşa Yeşilçimen İlkokulu 1 5 16 BİLECİK OSMANELİ 965256 Osmaneli Anaokulu 1 4 14 BİLECİK OSMANELİ 130861 Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BİLECİK OSMANELİ 712986 Osmaneli İlkokulu 1 4 14 BİLECİK OSMANELİ 130848 Osmaneli Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BİLECİK OSMANELİ 764563 Osmaneli Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 BİLECİK OSMANELİ 317476 Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi 1 4 14 BİLECİK PAZARYERİ 712971 Atatürk Ortaokulu 1 4 14 BİLECİK PAZARYERİ 712970 Beşeylül İlkokulu 1 4 14 BİLECİK PAZARYERİ 351659 Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi 1 4 14 BİLECİK PAZARYERİ 130932 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 BİLECİK PAZARYERİ 770770 Karaköy İlkokulu 1 4 14 BİLECİK PAZARYERİ 715040 Kınık İlkokulu 1 5 16 BİLECİK PAZARYERİ 715072 Kınık Ortaokulu 1 5 16 BİLECİK PAZARYERİ 345894 Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BİLECİK PAZARYERİ 971062 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 BİLECİK PAZARYERİ 964694 Pazaryeri Anaokulu 1 4 14 BİLECİK PAZARYERİ 130920 Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BİLECİK PAZARYERİ 715101 Pazaryeri İlkokulu 1 4 14 BİLECİK PAZARYERİ 774111 Pazaryeri Özel Eğitim Anaokulu 1 4 14 BİLECİK PAZARYERİ 751248 Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BİLECİK SÖĞÜT 700598 Ayşe Küflü İlkokulu 1 4 14 BİLECİK SÖĞÜT 887727 Çaltı İlkokulu 1 5 16 BİLECİK SÖĞÜT 737137 Çaltı Ortaokulu 1 5 16 BİLECİK SÖĞÜT 700520 Ertuğrulgazi Ortaokulu 1 4 14 BİLECİK SÖĞÜT 131028 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 BİLECİK SÖĞÜT 721229 Küre Dursun Fakıh İlkokulu 1 5 16 BİLECİK SÖĞÜT 721270 Küre Dursun Fakıh Ortaokulu 1 5 16 BİLECİK SÖĞÜT 761000 Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BİLECİK SÖĞÜT 700484 Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu 1 4 14 BİLECİK SÖĞÜT 131004 Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 BİLECİK SÖĞÜT 301655 Söğüt Anadolu Lisesi 1 4 14 BİLECİK SÖĞÜT 962718 Söğüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BİLECİK SÖĞÜT 131016 Söğüt Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BİLECİK SÖĞÜT 715330 Yaşar Musaoğlu İlkokulu 1 4 14 BİLECİK SÖĞÜT 715376 Yaşar Musaoğlu Ortaokulu 1 4 14 BİLECİK SÖĞÜT 853212 100.Yıl Atatürk İlkokulu 1 4 14 BİLECİK SÖĞÜT 737131 100.Yıl Atatürk Ortaokulu 1 4 14 BİLECİK SÖĞÜT 764272 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BİLECİK SÖĞÜT 758558 75.Yıl Cumhuriyet Anaokulu 1 4 14 BİLECİK YENİPAZAR 700145 Atatürk Ortaokulu 1 6 18 BİLECİK YENİPAZAR 308466 Bilecik Yenipazar Halk Eğitimi Merkezi 1 6 18 BİLECİK YENİPAZAR 131041 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 6 18 BİLECİK YENİPAZAR 347401 Yenipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 BİLECİK YENİPAZAR 764063 Yenipazar Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1 6 18 BİLECİK YENİPAZAR 700149 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu 1 6 18 BİNGÖL ADAKLI 974235 Adaklı Anaokulu 3 5 26 BİNGÖL ADAKLI 747047 Adaklı Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 BİNGÖL ADAKLI 214172 Adaklı Halk Eğitimi Merkezi 3 5 26 BİNGÖL ADAKLI 748655 Adaklı İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL ADAKLI 767051 Adaklı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 6 30 BİNGÖL ADAKLI 752534 Adaklı Şehit Hikmet Saydan İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL ADAKLI 748154 Adaklı Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL ADAKLI 712720 Aktaş İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL ADAKLI 770730 Bağlarpınar İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL ADAKLI 712725 Çatma İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL ADAKLI 712729 Çatmaoluk Çiçekli İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL ADAKLI 712786 Doğankaya İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL ADAKLI 712793 Elmadüzü İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL ADAKLI 712795 Erbaşlar İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL ADAKLI 131303 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 BİNGÖL ADAKLI 727088 Karaçubuk İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL ADAKLI 727094 Karaçubuk Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL ADAKLI 773900 Kaynakdüzü Karakoç İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL ADAKLI 712805 Kırkpınar İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL ADAKLI 772618 Kozlu İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL ADAKLI 712809 Mercan Çomak İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL ADAKLI 752957 Selahaddin Eyyübi İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL ADAKLI 712784 Yeşiltepe İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL GENÇ 712812 Alaaddin İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 727111 Borsa İstanbul Atatürk Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 768473 Borsa İstanbul Yayla Ortaokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 727108 Çamlık İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 752536 Çaytepe İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 768472 Çaytepe Ortaokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 712827 Direkli İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 712828 Direkli Yedievler İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 771553 Doğanca İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 770757 Doludere İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 712833 Eskibağ Çöğürlü İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 372922 Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 769180 Genç Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 769300 Genç Fen Lisesi 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 131352 Genç Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 752535 Genç İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL GENÇ 748657 Genç İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL GENÇ 763981 Genç Murat İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 774321 Genç Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 774322 Genç Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 774323 Genç Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 747150 Genç Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL GENÇ 764441 Gökkuşağı Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 759302 Gönülaçan İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 712838 Günkondu Yeniçağ İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 751754 İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 131364 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 727116 İnönü Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 765373 Kuruca İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 727117 Mevlana Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 727118 Milli Eğitim Vakfı İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 727121 Nuri Özaltın İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 971065 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 771190 Saadet Özge Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 752565 Servi Merkez İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 747585 Servi Şehit Ali Kalan Yatılı Bölge Ortaokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 757267 Sevgi Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 765383 Sırmalıova İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 970784 Şehit Mehmet Koçdağı Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 970043 Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 759896 Şehit Recep Tümen İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 727127 Şehit Serkan Gençer İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 712851 Yatansöğüt İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 712852 Yaydere İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 752539 Yayla İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 973459 Yenişehir Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL GENÇ 770877 Yeniyazı Kaldırım İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL GENÇ 727133 Yunus Emre İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL KARLIOVA 712862 Aşağı Yağmurlu İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 727183 Ayten Tekışık İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 727184 Ayten Tekışık Ortaokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712864 Bağlıisa Çiçekli İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712865 Bağlıisa İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712866 Bağlıisa Selekan İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712867 Boncukgöze İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 712868 Cilligöl İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 712869 Çatak İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 727186 Çukurtepe İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 727187 Çukurtepe Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 712871 Devecik İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 727196 Dörtyol İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 727198 Dörtyol Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 712873 Geçitli İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712874 Göynük Yeni Yerleşim İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 727199 Hacılar İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 727200 Hacılar Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 712870 Halifan İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 712875 Harmantepe İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712877 Hasanova İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712878 Ilıpınar İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 131447 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 BİNGÖL KARLIOVA 712879 Kale İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL KARLIOVA 752543 Kalencik İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 748656 Kalencik İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 760452 Kalencik Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 727201 Kantarkaya İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 727202 Kantarkaya Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 712881 Karabalçık İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 727203 Kargapazarı İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 727204 Kargapazarı Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 712882 Karlıca İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 750755 Karlıova Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL KARLIOVA 131435 Karlıova Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 BİNGÖL KARLIOVA 974253 Karlıova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİNGÖL KARLIOVA 972609 Karlıova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL KARLIOVA 764094 Karlıova Öğretmenevi Akşam Sanat okulu Müdürlüğü 3 4 22 BİNGÖL KARLIOVA 712883 Kaşıkçı İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712885 Kaynak İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712889 Kızılağaç Meşeli İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712891 Kızılçubuk İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712892 Kümbet İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712893 Mollaşakir İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712894 Mollaşakir Tarlacık İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712895 Ortaköy İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 727182 Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL KARLIOVA 727205 Sakaören İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 727206 Sakaören Ortaokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712897 Sarıkuşak Yeni Yerleşim İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712898 Serpmekaya Bedran İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712899 Serpmekaya İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712900 Serpmekaya Yalnızan İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712901 Suçatı İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712902 Sudurağı İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 761230 Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİNGÖL KARLIOVA 727208 Şehit İdris Demir İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 727209 Şehit İdris Demir Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 747756 Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL KARLIOVA 727210 Toklular İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 727211 Toklular Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL KARLIOVA 712904 Viranşehir İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712905 Yeniköy İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 727212 Yiğitler İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 727213 Yiğitler Ortaokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712909 Yoncalık İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712910 Yorgançayır İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712911 Yukarı Yağmurlu İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KARLIOVA 712863 11 Mart İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL KARLIOVA 966168 125.Yıl Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL KARLIOVA 764196 15 Temmuz İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL KİĞI 770755 Alagöz İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KİĞI 713081 Çanakçı İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KİĞI 770736 Dallıca İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KİĞI 131614 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 BİNGÖL KİĞI 322978 Kiğı Fuat Dağıstan Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 BİNGÖL KİĞI 747151 Kiğı Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL KİĞI 131602 Kiği Halk Eğitimi Merkezi 3 5 26 BİNGÖL KİĞI 759562 Menekşe Durmuşoğlu Anaokulu 3 5 26 BİNGÖL KİĞI 770762 Nacaklı Alican İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KİĞI 887604 Nacaklı İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KİĞI 770735 Nacaklı İncesu İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KİĞI 971066 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 5 26 BİNGÖL KİĞI 713102 Sırmaçek İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL KİĞI 752544 Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL KİĞI 727139 Yusuf Ziya Değnekçi Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL KİĞI 713109 20 Kasım Kurtulus İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 712211 Ağaçeli 100.Yıl İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 727216 Alatepe İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 772092 Alatepe Ortaokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 764439 Alibirköyü İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 727218 Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 712384 Arıcılar İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 770734 Aşağı Suvaran İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 712389 Aşağı Yenibaşlar İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 712405 Aşağı Yumaklı İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 973785 Atatürk Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 773081 Atatürk Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 727222 Atatürk İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 770754 Bahçeli İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 972126 Bal Peteği Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 712440 Bilaloğlu Hariciyeciler İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 131219 Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 703857 Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 751984 Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 131220 Bingöl Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 748022 Bingöl Merkez İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 269741 Bingöl Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 131185 Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 768876 Bingöl Ölçme Değerlendirme Merkezi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 767443 Bingöl Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 766978 Bingöl Özel Eğitim Meslek Okulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 759500 Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 759498 Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 758548 Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 131232 Bingöl Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 767131 Bingöl Spor Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 972805 Borsa İstanbul Bingöl Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 735805 Borsa İstanbul Ekinyolu İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 735806 Borsa İstanbul Ekinyolu Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 735807 Borsa İstanbul Fatih İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 735811 Borsa İstanbul Gözeler Haraba İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 735812 Borsa İstanbul Gözeler Haraba Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 772617 Borsa İstanbul Kaleönü Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 735813 Borsa İstanbul Kaleönü İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 735814 Borsa İstanbul Kaleönü Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 735815 Borsa İstanbul Mustafa Kemal Paşa İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 772614 Borsa İstanbul Sarayiçi Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 742624 Borsa İstanbul Sarayiçi İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 735817 Borsa İstanbul Sarıçiçek İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 735818 Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 712445 Büyükbaşköy İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 712452 Büyüktekören İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 772612 Cumhuriyet Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 727225 Cumhuriyet İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 758162 Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 712464 Çavuşlar İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 727227 Çavuşlar Yeni Yerleşim İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 727228 Çavuşlar Yeni Yerleşim Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 727229 Çeltiksuyu Sabah Gazetesi İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 727230 Çeltiksuyu Sabah Gazetesi Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 712476 Çevrimpınar İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 770751 Çiriş İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 712487 Çobantaşı İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 712492 Çukurca Yeni Yerleşim İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 976836 Dikme İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 712518 Direkli İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 712523 Ekinyolu Köprübaşı İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 712526 Elmalı İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 735824 Emtağ İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 735825 Emtağ Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 712528 Erdemli İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 712532 Garip İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 772609 Gazi Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 727234 Gazi İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 727235 Gazi Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 712535 Gökçekanat İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 712545 Gökdere Hacılar İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 770732 Gökdere İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 727236 Göltepesi Yeni Yerleşim İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 727237 Göltepesi Yeni Yerleşim Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 750374 Gözer İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 750375 Gözer Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 770750 Güngören İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 735798 Güveçli İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 735800 Güveçli Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 735801 Ilıcalar İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 748659 Ilıcalar İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 712556 Ilıcalar Kamışlı İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 770722 Ilıcalar Kılıçlı İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 735802 Ilıcalar Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 747720 Ilıcalar Şehit Mansur Salcan Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 752545 Ilıcalar Uzundere İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 735803 İbni Sina İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 735804 İbni Sina Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 748520 İçmeler Mehmet Akif İnan İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 763889 İçmeler Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 748521 İçmeler Mehmet Akif İnan Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 712564 İçpınar İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 131256 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 712589 İncesu İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 712591 Karapınar İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 974585 Kardelen Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 712592 Kardeşler İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 131173 Karşıyaka Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 965484 Karşıyaka Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 131197 Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 770749 Kartal İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 735821 Kazım Karabekir İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 735823 Kazım Karabekir Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 770731 Kiran Aşağı Paymerk İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 770747 Köklü İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 712624 Kumgeçit İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 712626 Kuruca İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 712629 Kurudere Tugay İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 712633 Kuşkondu İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 712636 Küçükbaşköy İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 967668 Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 761432 Mevlana Kız Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 735826 Milli Egemenlik İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 735827 Milli Egemenlik Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 742390 Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan Akyaz İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 742407 Mimar Sinan İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 742412 Murat İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 712652 Ormanardı İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 971064 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 751797 Papatyalar Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 759978 Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 750756 Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 753001 Sancak Ahmet Yesevi Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 758734 Sancak Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 712663 Sancak İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 748658 Sancak İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 749942 Sancak Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 972124 Saray Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 131207 Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 749665 Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 770745 Sudüğünü Hanoçayırı İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 742425 Sudüğünü İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 742436 Sudüğünü Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 727221 Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 771116 Sütana Kızılay Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 712694 Sütgölü İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 712695 Şaban İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 727233 Şehit Astsubay Muhammed Koşan Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 772610 Şehit Mustafa Gündoğdu Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 742453 Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 742467 Şehit Mustafa Gündoğdu Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 764629 Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 748066 Şekerpancarı İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 735820 TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 974451 Turgut Özal Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 765173 Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 742790 Turgut Özal Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 959686 Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 962342 Uydukent Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 765217 Vali Güner Orbay İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 742505 Vali Güner Orbay Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 742673 Vali Kurtuluş Şişmantürk İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 742675 Vali Kurtuluş Şişmantürk Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 749287 Yamaç İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 749258 Yamaç Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 742679 Yavuz Selim İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 770733 Yaygınçayır İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 770743 Yaygınçayır Üsküdar İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 712705 Yazgülü İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 712706 Yelesen İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 712707 Yeniköy İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 712708 Yeşilova İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 972373 Yeşilyurt Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 760594 Yeşilyurt İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 760595 Yeşilyurt Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 712709 Yolçatı İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 712710 Yukarı Ağaçeli İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL MERKEZ 770744 Yukarı Yenibaşlar İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 770742 Yukarı Yumaklı İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL MERKEZ 967386 Yunus Emre Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 817707 Zübeyde Hanım Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 742616 100.Yıl Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 762763 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 762645 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 962908 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL MERKEZ 727214 75.Yıl İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 770760 Asmakaya Bozkar İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL SOLHAN 713118 Asmakaya İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL SOLHAN 773080 Atatürk Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 727171 Atatürk İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 727172 Atatürk Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 727176 Borsa İstanbul Arakonak İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 727177 Borsa İstanbul Arakonak Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 976884 Dilektepe İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL SOLHAN 765182 Dilektepe İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL SOLHAN 759593 Dilektepe Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL SOLHAN 713175 Eşmetaş İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL SOLHAN 713181 Gelintepe İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL SOLHAN 713197 Hazarşah Şehitleri İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL SOLHAN 727174 Hazarşah Yeni Yerleşim İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL SOLHAN 727175 Hazarşah Yeni Yerleşim Ortaokulu 3 5 26 BİNGÖL SOLHAN 131699 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 770737 Kırık Yürekli İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL SOLHAN 713211 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 742707 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 887750 Murat İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL SOLHAN 752295 Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 727178 Öğretmen Veli Tuğa İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 727179 Öğretmen Veli Tuğa Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 971067 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 966397 Sabiha Bahçıvan Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 765000 Solhan Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 761203 Solhan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 131687 Solhan Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 752546 Solhan İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 971855 Solhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 765179 Solhan Merkez İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 769235 Solhan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 769236 Solhan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 769237 Solhan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 747152 Solhan Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 761179 Şehit Ersin Özyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 727180 Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 727181 Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 714292 Tarhan İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL SOLHAN 752547 Yenibaşak İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL SOLHAN 748654 Yenibaşak İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 BİNGÖL SOLHAN 748152 Yenibaşak Yatılı Bölge Ortaokulu 3 6 30 BİNGÖL SOLHAN 752815 Yeşilova Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 760541 Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 723166 Yiğitharmanı İlkokulu 3 5 26 BİNGÖL SOLHAN 964677 Yüzen Ada Anaokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 727169 28 Ağustos İlkokulu 3 4 22 BİNGÖL SOLHAN 727170 28 Ağustos Ortaokulu 3 4 22 BİNGÖL YAYLADERE 131710 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 5 26 BİNGÖL YAYLADERE 751374 Yayladere Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 6 30 BİNGÖL YAYLADERE 231867 Yayladere Halk Eğitimi Merkezi 3 6 30 BİNGÖL YAYLADERE 727143 Yayladere İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL YAYLADERE 727144 Yayladere Ortaokulu 3 6 30 BİNGÖL YEDİSU 723808 Döşengi İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL YEDİSU 232310 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 5 26 BİNGÖL YEDİSU 737968 Kürdan İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL YEDİSU 377709 Yedisu Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 6 30 BİNGÖL YEDİSU 270157 Yedisu Halk Eğitimi Merkezi 3 5 26 BİNGÖL YEDİSU 752548 Yedisu İlkokulu 3 6 30 BİNGÖL YEDİSU 748172 Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS ADİLCEVAZ 965217 Adilcevaz Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 963673 Adilcevaz Anaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 131974 Adilcevaz Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 760311 Adilcevaz İlkokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 760310 Adilcevaz Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 773754 Adilcevaz Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 762897 Adilcevaz Süphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 765025 Adilcevaz Tuğrul Bey Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 705584 Akçıra Köyü Gölbaşı Mezrası İlkokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 767084 Akçıra Köyü Gölbaşı Mezrası Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS ADİLCEVAZ 707137 Akçıra Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 707146 Akçıra Köyü Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 705575 Akyazı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS ADİLCEVAZ 707260 Aşağı Süphan İlkokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 707264 Aşağı Süphan Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 708234 Atatürk İlkokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 708244 Atatürk Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 705592 Aydınlar Budaklı Mahallesi İlkokulu 3 6 30 BİTLİS ADİLCEVAZ 770685 Aydınlar Gültepe Mahallesi İlkokulu 3 6 30 BİTLİS ADİLCEVAZ 707353 Aydınlar İlkokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 757730 Aydınlar İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 705603 Aydınlar Kışkılı Mahallesi İlkokulu 3 6 30 BİTLİS ADİLCEVAZ 707361 Aydınlar Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 707434 Bahçedere Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 767002 Bahçedere Köyü İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 707443 Bahçedere Köyü Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 767628 Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 748179 Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 705606 Çanakyayla Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 759602 Çanakyayla Köyü Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 705616 Erikbağı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS ADİLCEVAZ 705626 Esenkıyı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS ADİLCEVAZ 707518 Göldüzü Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 707542 Göldüzü Köyü Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 770687 Gölüstü Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS ADİLCEVAZ 705634 Gümüşdöven Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS ADİLCEVAZ 707631 Harmantepe Köyü Nedim Korkut İlkokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 707634 Harmantepe Köyü Nedim Korkut Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 707699 Hasan Atlı İlkokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 707710 Hasan Atlı Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 706760 Hıdırşah İlkokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 706764 Hıdırşah Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 706838 İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 768380 İbrahim Karaoğlanoğlu İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 706834 İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 131986 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 761160 İlk Umut Anaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 773281 İnönü Anaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 879441 İnönü İlkokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 770680 İpekçayır Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS ADİLCEVAZ 705642 Karaşeyh Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 759547 Karaşeyh Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 708175 Karşıyaka Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 708181 Karşıyaka Köyü Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 707801 Kavuştuk Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 707813 Kavuştuk Köyü Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 707973 Kömürlü Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 707982 Kömürlü Köyü Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 706912 Mehmet Kamile Karahan İlkokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 706905 Mehmet Kamile Karahan Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 705648 Mollafadıl Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS ADİLCEVAZ 971069 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 705653 Örentaş Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS ADİLCEVAZ 758370 Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 706992 Selçuklu İlkokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 706988 Selçuklu Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 705667 Şehit Alattin Bozarslan İlkokulu 3 6 30 BİTLİS ADİLCEVAZ 973993 Şehit Kemal Dursun Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 773300 Şehit Mehmet Ali Erçetin Anaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 708963 Şehit Mehmet Ali Erçetin İlkokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 709010 Şehit Mehmet Ali Erçetin Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 708931 Şehit Muhammed BOZARSLAN Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 768344 Şehit Polis Mahmut İkibeş Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 768345 Şehit Polis Mahmut İkibeş Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 708846 TOKİ Şehit Yusuf Sayan İlkokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 708851 TOKİ Şehit Yusuf Sayan Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS ADİLCEVAZ 705673 Yarımada Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS ADİLCEVAZ 708079 Yukarı Süphan İlkokulu 3 5 26 BİTLİS ADİLCEVAZ 708084 Yukarı Süphan Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS AHLAT 706143 Abdurrahmangazi İlkokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 769165 Ahlat Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 22 BİTLİS AHLAT 963672 Ahlat Ergezen Anaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 132046 Ahlat Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 BİTLİS AHLAT 764476 Ahlat Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 22 BİTLİS AHLAT 761477 Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS AHLAT 766460 Ahlat Ovakışla Anaokulu 3 5 26 BİTLİS AHLAT 768922 Ahlat Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 BİTLİS AHLAT 768923 Ahlat Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 BİTLİS AHLAT 750757 Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS AHLAT 971070 Ahlat Selçuklu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 737943 Akçaören İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 715292 Alakır İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 715289 Alakır Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 773090 Ali Ayber Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS AHLAT 706163 Alpaslan Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 706274 Atatürk İlkokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 706354 Atatürk Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 763084 Bahçe İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 706409 Bayındır İlkokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 706450 Bayındır Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 726347 Burcukaya İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 726354 Cemalettin İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 766946 Çağrı Bey İlkokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 766947 Çağrı Bey Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 770693 Çatalağzı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 770694 Çukurtarla Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 726369 Develik İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 738409 Dilburnu İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 706632 Ergezen İlkokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 706657 Ergezen Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 706549 Ertuğrul Gazi Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 759349 Erzen Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİTLİS AHLAT 706152 Fatih İlkokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 726380 Gölgören İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 715342 Güzelsu İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 715333 Güzelsu Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 769061 Hayme Hatun Anaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 132058 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 BİTLİS AHLAT 761061 Kanuni İlkokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 726402 Kınalıkoç İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 726385 Kuşhane İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 706155 Muzaffer İncesu Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 726407 Nazik İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 715413 Otluyazı İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 715415 Otluyazı Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 773902 Ovakışla Anadolu Lisesi 3 5 26 BİTLİS AHLAT 743218 Ovakışla Cumhuriyet İlkokulu 3 5 26 BİTLİS AHLAT 743213 Ovakışla Cumhuriyet Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS AHLAT 752895 OVAKIŞLA IMKB İLKOKULU 3 5 26 BİTLİS AHLAT 714989 Ovakışla İlkokulu 3 5 26 BİTLİS AHLAT 757731 Ovakışla İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS AHLAT 748378 Ovakışla İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS AHLAT 714988 Ovakışla Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS AHLAT 965218 Sadullah Gencer Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS AHLAT 726408 Saka İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 706478 Selçuklu İlkokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 706510 Selçuklu Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 739999 Serinbayır İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 733899 Seyrantepe İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 726413 Soğanlı İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 750149 Şehit Erdoğan Gökbulak Anaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 714919 Şehit Erdoğan Gökbulak İlkokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 714912 Şehit Erdoğan Gökbulak Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 769062 Şehit Eren Öztürk İlkokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 769063 Şehit Eren Öztürk Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 726416 Şehit Halit Topuz İlkokulu 3 5 26 BİTLİS AHLAT 972060 Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİTLİS AHLAT 762378 Şehit Murat SARIGÜL İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 748157 Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 715474 Taşharman İlkokulu 3 5 26 BİTLİS AHLAT 715465 Taşharman Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS AHLAT 766804 Tuğrul Bey İlkokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 706598 Vakıfbank İlkokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 747154 Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 745550 Yeni Köprü Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS AHLAT 738635 Yeniköprü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS AHLAT 733889 Yoğurtyemez İlkokulu 3 6 30 BİTLİS AHLAT 773296 Yunus Ensari Anaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 714812 Yunus Ensari İlkokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 714850 Yunus Ensari Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS AHLAT 733891 Yuvadamı İlkokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 759381 Adnan Menderes İlkokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 759382 Adnan Menderes Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 757244 Ahmet Mücteba Albayrak İlkokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 759604 Akşemseddin İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 707284 Arpacık İlkokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 707411 Arpacık Köyü Konak Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 709124 Atatürk İlkokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 709058 Atatürk Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 707363 Çallı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 887869 Çayarası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 707372 Çayarası Köyü Akbulut Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 976951 Çıtak İlkokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 752853 DEĞİRMEN KÖYÜ ANAOKULU 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 708556 Değirmenköy İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 708549 Değirmenköy Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 887639 Değirmenköyü Köşk Merzası İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 708949 Fatih İlkokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 708946 Fatih Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 707261 Gedikpınar İlkokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 707388 Gedikpınar Köyü Keklik Tepe Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 972082 Gölbaşı Anaokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 748178 Gölbaşı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 976642 Gölbaşı İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 757732 Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 714494 Gölbaşı Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 752349 Gölbaşı Sevgili Öğretmenim Anaokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 853539 Gölbaşı Sıcaksu İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 752350 Günkırı Anaokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 708492 Günkırı İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 757733 Günkırı İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 708487 Günkırı Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 970757 Güroymak Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 873575 Güroymak Anaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 750758 Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 224748 Güroymak Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 709173 Güroymak İlkokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 767662 Güroymak İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 764475 Güroymak Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 752463 Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 967395 Güroymak Mutlu Anaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 709168 Güroymak Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 773785 Güroymak Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 768392 Güroymak Salih Özmen Özel Eğitim Uygulama I. Kademe 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 768409 Güroymak Salih Özmen Özel Eğitim Uygulama II. Kademe 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 770420 Güroymak Salih Özmen Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 973278 Güroymak Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 763447 Güroymak Selahattin Rahime Dur Kiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 774743 Güroymak Sevgi Anaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 748176 Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 708897 Güzelli İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 708902 Güzelli Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 132071 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 970915 İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 707198 Kaleli İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 976744 Kavunlu İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 714514 Kazım Karabekir İlkokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 714545 Kazım Karabekir Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 707230 Kekliktepe İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 707219 Kuştaşı İlkokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 714595 Mehmet Akif İlkokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 714642 Mehmet Akif Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 759318 Mevlana İlkokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 976670 Oduncular İlkokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 760378 Oduncular Köyü Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 971075 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 707127 Özkavak İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 758268 Özkavak Köyü Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 976908 Saklı İlkokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 853545 Saklı Köyü Işıklı Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 760379 Saklı Köyü Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 707060 Sütderesi İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 709278 Şehit Er Fevzi Güngür İlkokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 709276 Şehit Er Fevzi Güngür Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 707102 Şehit Er Mahfuz Urut İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 744025 Şehit Er Mahfuz Urut Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 707078 Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin ASLAN İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 762476 Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin ASLAN Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 887737 Tahtalı İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 708836 Taşüstü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 708843 Taşüstü Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 976637 Turgut Özal İlkokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 714491 Turgut Özal Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 759383 Umut Anaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 770695 Üzümveren Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 708701 YAMAÇ KÖYÜ ŞEHIT ER ETHEM ÖZTÜRK ORTAOKULU 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 708705 Yamaç Köyü Şehit Er Ethem Öztürk İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 853467 Yayladere Mahallesi 23 Nisan İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 976648 Yazıkonak İlkokulu 3 5 26 BİTLİS GÜROYMAK 707150 Yemişveren İlkokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 758269 Yemişveren Köyü Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 707307 Yukarı Kolbaşı İlkokulu 3 6 30 BİTLİS GÜROYMAK 709227 Yunus Emre İlkokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 709223 Yunus Emre Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 708633 100. Yıl İlkokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 708629 100. Yıl Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 709018 19 Mayıs İlkokulu 3 4 22 BİTLİS GÜROYMAK 772100 19 Mayıs Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 763096 Abidin İnan Gaydalı İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 770703 Ağaçlı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 976500 Ağılözü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707733 Akbıyık İlkokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 707243 Akçevre İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 976574 Akdik Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707488 Aladana İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 770706 Alancık Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 753062 Altınoluk İlkokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 721521 Altınoluk‐Gökçimen Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 976693 Aşağı Kazanlı İlkokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 707073 Ayrancı Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707703 Bağbaşı Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 764124 Bahçelievler İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 722163 Ballı İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 722156 Ballı Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707664 Ballıca Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 771222 Ballıca Köyü Yukarıaksüt Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 721511 Başkent Üniversitesi İlkokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 721505 Başkent Üniversitesi Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 770697 Bozpınar Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 708056 Bozpınar Köyü Ölçülü Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 768100 Bölüklü Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 976609 Budaklı Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 721618 Cumhuriyet İlkokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 707470 Çalışkanlar Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 976929 Çatakdeğirmen Köyü Çavuşlu Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 743156 Çatakdeğirmen Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 976826 Çayır Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 770699 Çayırlı Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707646 Çevrecik Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707288 Çökekyazı İlkokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 762379 Çökekyazı Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 770701 Dağören Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707122 Dayılar Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 708078 Derince Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707164 Döküktaş Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 708144 Döküktaş Köyü Topluca Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707745 Durak Mezrası İlkokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 707462 Düztepe İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 708133 Ekinli Köyü Deliklitaş Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707085 Ekinli Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 976920 Ekintepe Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707061 Elmacık Köyü Elmalı Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 770702 Elmacık Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707480 Erencik Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 753069 Esenler Köyü Bayır Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 770782 Esenler Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 771221 Esenler Köyü Otluca Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 971917 Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS HİZAN 759697 Gavsı Hizan İlkokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 708167 Gayda Köyü Bağışlı Mezrası İlkokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 753064 Gayda Köyü Receban Mezrası İlkokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 879434 Gayda Köyü Yolbaşı Mezrası İlkokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 707297 Gökay Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 757379 Gökay Köyü Varkan Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 753063 Gökçimen İlkokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 707306 Göktepe Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 708124 Gönüllü Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707089 Görece Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707429 Göze Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 770696 Güvendik Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 759603 Hacı Mehmet Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 976674 Harmandöven Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 708195 Harmandöven Köyü Otlu Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 132105 Hizan Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 BİTLİS HİZAN 752901 HİZAN İLKOKULU 3 4 22 BİTLİS HİZAN 767097 Hizan İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 967763 Hizan Kadir Has Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS HİZAN 765124 Hizan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİTLİS HİZAN 767594 Hizan Kız Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS HİZAN 758940 Hizan Merkez Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 965563 Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS HİZAN 774300 Hizan Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 749302 Hizan Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİTLİS HİZAN 958298 Hizan 80. Yıl Anaokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 771532 Horoz Dere Köyü Akbaş Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 722273 Horozdere İlkokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 722264 Horozdere Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 887950 İçlikaval Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 132117 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 BİTLİS HİZAN 721878 İstiklal Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 853250 Kalkanlı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 766752 Kalkanlı Köyü Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 887652 Kapısuyu Köyü Dibekli Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707317 Kapısuyu Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 887967 Karaağaç Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 707910 Karakoyun Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 748195 Karasu Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 708232 Karbastı Köyü Avlak Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707342 Karbastı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 770990 Karbastı Köyü Koç Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 770777 Karbastı Köyü Taş Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 770705 Karlıtepe Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707355 Kayaş  İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707623 Keklik Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707954 Kilimli Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 770771 Klavuz Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707595 Koçlu Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 977019 Koçyiğit Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 721963 Kolludere İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 721955 Kolludere Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707881 Koyunlu Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 759699 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 759698 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 707895 Meydan Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 708038 Nuh Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 721790 Nurs İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 708070 Nurs Köyü Aşağı Ayvacık Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 770707 Nurs Köyü Yukarı Şenlik Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 721785 Nurs Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707870 Ortaca Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 887475 Oymapınar Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 971071 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 764125 Sağınlı Kamran İnan İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 748177 Sağınlı Kamran İnan Yatılı Bölge Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 753052 SAĞINLI KÖYÜ İLKOKULU 3 6 30 BİTLİS HİZAN 769024 Sağırkaya Köyü Akçakonak Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707199 Sağırkaya Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 770698 Samanyolu Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 888016 Sarıtaş Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 770708 Sarıtaş Köyü Özenli Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707392 Sarpkaya Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 753060 Sarpkaya Köyü Mut Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 770774 Soğuksu Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 770775 Sürücüler Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 722104 Süttaşı İlkokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 722101 Süttaşı Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 721220 Şht.Öğrt. A. Nafiz Özbağrıaçık İlkokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 721280 Şht.Öğrt. A. Nafiz Özbağrıaçık Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 976885 Tutumlu Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 976543 Uzuntaş Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707925 Ürünveren Köyü Mehmetçik İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 708062 Ürünveren Köyü Tuğlu Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 750081 Ürünveren Köyü Yapağı Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707421 Yamaç Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 770704 Yazmalı Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707509 Yedikardeş İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707189 Yemişli İlkokulu 3 5 26 BİTLİS HİZAN 707155 Yenicik Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 764138 Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 853385 Yığınkaya Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 770709 Yığınkaya Köyü Kardeşlik İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 853527 Yoğurtlu Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 707817 Yukarı Ayvacık Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 753043 YUKARIAYVACIK KÖYÜ YAYLALI MEZRASI İLKOKULU 3 6 30 BİTLİS HİZAN 853260 Yukarıçallı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS HİZAN 974538 Yunus Emre Anaokulu 3 4 22 BİTLİS HİZAN 752896 75. YIL ABİDİN İNAN GAYDALI İLKOKULU 3 4 22 BİTLİS HİZAN 747805 75.Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 774641 Abdülhamid Han İmam Hatip  Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 761999 Adnan Menderes Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 773297 Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 766986 Ahmet Eren Özel Eğitim Meslek Okulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 747054 Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 747449 Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 748010 Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 975427 Alaniçi Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 975422 Alaniçi Köyü Yenice Mezrası İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 759055 Arıdağ Köyü Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 701059 Arıdağı Köyü Şehit Sedat Aktaş İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 700464 Aşağıkaraboy Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 975435 Başhan Köyü İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 700960 Başmaklı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MERKEZ 770710 Bayramalan Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 768772 Beş Minare Anaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 749118 Bitlis Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 131830 Bitlis Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 750759 Bitlis Beş Minare Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 971713 Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 962906 Bitlis Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 131891 Bitlis Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 764173 Bitlis İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 967669 Bitlis Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 966139 Bitlis Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 131842 Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 973198 Bitlis Necibe Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 768560 Bitlis Ölçme Değerlendirme Merkezi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 767753 Bitlis Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 131901 Bitlis Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 131878 Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 973504 Bitlis Vilayetler Birliği Anaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 700858 Boztepe Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 700110 Bölükyazı Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 747867 Bölükyazı Tekel Edip Safder Gaydalı Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 701119 Cumhuriyet Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 701177 Çalıdüzü Köyü Yavuzlar Mezrası İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 700488 Çeltikli Şehit Nadir İpek İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MERKEZ 975444 Değirmenaltı Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 752842 DEĞİRMENALTI KÖYÜ ORTAOKULU 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 770714 Deliktaş Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 700477 Dereağzı Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 700122 Dereağzı Köyü Kavakdibi Mezrası İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 975010 Dideban Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 700912 Doğruyol Köyü Çadırlı Mezrası İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 975002 Doğruyol Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 975472 Dörtağaç Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 700719 Düzköy İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 714818 Fatih İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 714565 Fatih Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 764171 Feyzullah Ensari İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 749753 Geçitbaşı Köyü Kapalı Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MERKEZ 750550 Gökmeydan İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 757729 Hasan Banuki İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 750201 Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 966309 Hikmet Kiler Fen Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 774781 Hüsrevpaşa Anaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 715236 Hüsrevpaşa Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 700810 İçgeçit Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 700928 İçmeli Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 714044 İdris‐i Bitlis İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 760906 İhlasiye Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 131925 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 700497 Karbastı Köyü Doğanlı Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MERKEZ 700003 Karınca Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MERKEZ 770711 Kayabaşı Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 975465 Kazımpaşa İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 700818 Keklikdüzü Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 770765 Keklikdüzü Köyü Kuşlu Mezrası İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 714176 Kireçtaşı Köyü İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 714170 Kireçtaşı Köyü Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 700946 Kokarsu Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 700847 Konaç Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 700468 Konuksayar Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 700443 Koruk Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 700976 Kömüryakan Köyü Aşağı Mahalle İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MERKEZ 769064 Kömüryakan Köyü Yukarı Mahalle İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MERKEZ 737233 Kurtuluş Özgür Kaya Taşdelen Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 774750 Kurubulak Anaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 701008 Küllüce Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 767663 Merkez İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 131866 Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 747723 Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 737237 MNG Kargo İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 713986 Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 713984 Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 714869 Muştakbaba İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 714933 Muştakbaba Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 700008 Narlıdere Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 748158 Narlıdere Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 760798 Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 760799 Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 758047 Nurullah Eren Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 714635 Oya Havare İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 971068 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 713880 Polis Amca İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 713919 Polis Amca Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 714102 Saray İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 714097 Saray Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 740006 Sarıkonak Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MERKEZ 714444 Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 973625 Servan Ölekli Anaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 757800 Seyyid İbrahim İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 715150 Şehit Alpaslan KURT İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 713830 Şehit Hüsamettin Kandemir Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 769408 Şehit Mahir Ayabak Anaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 761987 Şehit Mahir AYABAK İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 764322 Şehit Mahir AYABAK İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 761988 Şehit Mahir AYABAK Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 713832 Şehit Öğretmen Ergin Komut İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 751750 Şehit Tahsin Barutçu Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 975399 Şems‐i Bitlis İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 762755 Şükri Bitlisi Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 701057 Tabanözü Köyü Akçalı Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MERKEZ 700829 Tabanözü Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MERKEZ 700861 Tanrıyar Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 700985 TINAR KÖYÜ İLKOKULU 3 6 30 BİTLİS MERKEZ 714431 TOKİ Ahmet Eren İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 759323 TOKİ Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 764187 Toki Rahva Anaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 714630 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 700849 Üçkardeş Köyü Nadir Ertan Uygun İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 700012 Yalnızçamlar Köyü İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 700470 Yaygın Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 701181 Yeşilsırt Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 700892 Yolalan Beldesi Kale Mahallesi İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 772182 Yolalan İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MERKEZ 701030 Yolalan Köyü Çınarbaşı Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MERKEZ 700015 Yolalan Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 747809 Yolalan Şeh.Jan.Üst Çavuş Kaan Şen Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 749750 Yolalan Yeni Mahalle İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 700023 Yolcular Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 770713 Yolcular Köyü Ören Mezrası İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 701072 Yolcular Köyü Samanlı Mezrası İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 701031 Yolyazı Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 749751 Yukarı Başhan Köyü İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 700453 Yukarıkaraboy Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MERKEZ 975455 Yumurtatepe Köyü İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 739564 Yükseliş İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 739562 Yükseliş Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 761450 Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 967751 Ziya Eren Spor Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 888065 Zübeyde Hanım İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 131854 Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 713774 100. Yıl Atatürk Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 875263 13 Kasım Atatürk Anaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 714820 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 714222 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 817756 75.Yıl Anaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 714824 8 Ağustos Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MERKEZ 714745 8 Ağustos Şehit Metin Özdemir İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MUTKİ 716912 Açıkalan İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 763851 Açıkalan Köyü İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706316 Akçaağaç Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706341 Akıncı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 760807 Akpınar Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706350 Alıcık Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 763181 Alkoyun Köyü Hopir Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706360 Alkoyun Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706378 Arpalıseki Köyü Çimenli Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706368 Arpalıseki Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 750204 Arpalıseki Köyü Yüksekova Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 717257 Atatürk İlkokulu 3 4 22 BİTLİS MUTKİ 717282 Atatürk Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MUTKİ 706403 Bağarası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 748637 Bağarası Köyü Cevizli Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 760863 Bağarası Köyü Yalçınkaya Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706413 Ballı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706419 Beşevler Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 716939 Boğazönü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 716937 Boğazönü Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 769412 Bozburun Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706468 Bozburun Köyü Serince Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 769415 Bozburun Köyü Şehit Cahit Çelik Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706472 Çatalerik Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706481 Çatalsöğüt Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706490 Çayırlı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 716961 Çığır İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706501 Çığır Köyü Ocaklı Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 763860 Çığır Köyü Şehit Ahmet Tuncel İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706516 Çiğdemalan İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706526 Çitliyol Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 763955 Çitliyol Köyü İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706530 Çukurca Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706540 Dağarcık Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706546 Dağlık Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 763956 Dağlık Köyü İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 717072 Dereyolu İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MUTKİ 763957 Dereyolu Köyü Şehit Şentürk Uslu İmam Hatip Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS MUTKİ 717039 Ekizler Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 717038 Ekizler Köyü Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 753051 ERLER İLKOKULU 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 748181 Erler Yatılı Bölge Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706591 Esenyurt Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 887799 Geyikpınar Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 759268 Geyikpınar Köyü Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 759529 Göztepe Köyü Abakay Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 768773 Göztepe Köyü Cevizli Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706631 Göztepe Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 749774 Gümüşkanat Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706637 Güvenli Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706641 Havarik Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 748370 İkizler Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 753042 ikizler Köyü Balkaya Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706646 İkizler Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 132166 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 BİTLİS MUTKİ 706650 Kapaklı İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 977080 Karabudak Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706668 Kaşak İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 768811 Kaşıklı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 767190 Kavakbaşı Anadolu Lisesi 3 5 26 BİTLİS MUTKİ 974628 Kavakbaşı Anaokulu 3 5 26 BİTLİS MUTKİ 749775 Kavakbaşı İlkokulu 3 5 26 BİTLİS MUTKİ 759615 Kavakbaşı Ozanlı İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 748160 Kavakbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS MUTKİ 976528 Kayabaşı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 765452 Kayabaşı Köyü İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706693 Kayran İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706701 Kayran Köyü Köprübaşı Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706704 Kocainiş Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 767773 Kocainiş Köyü Onbaşı Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 976458 Kovanlı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 763849 Koyunlu Köyü İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 887823 Koyunlu Şehit Piyade Er Yener Barış İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 976610 Kuşdili Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706729 Küllüce Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 750308 Küllüce Köyü Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706737 Meydan Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 974774 Mutki Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİTLİS MUTKİ 750760 Mutki Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS MUTKİ 963684 Mutki Anaokulu 3 4 22 BİTLİS MUTKİ 132154 Mutki Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 BİTLİS MUTKİ 761745 Mutki İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MUTKİ 971916 Mutki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS MUTKİ 766807 Mutki Meydan Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 974976 Mutki Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 BİTLİS MUTKİ 706744 Oluklu Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 757520 OLUKLU KÖYÜ YEŞİLCE MEZRASI İLKOKULU 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 853286 Ölçülü Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706755 Özen Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706762 Salman Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 759467 Salman Köyü Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 769572 Sarıçiçek Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706775 Sekiliyazı İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 750570 Şehit Mehmet Emin Sözügüzel Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706782 Taşboğaz Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706787 Taşyol İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706796 Tolgalı İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706804 Uğur Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706813 Ulaş Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 763952 Uran Köyü Şehit Piyade Er Bayram Kardaş İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 717126 Uran Şehit Piyade Er Bayram KARDAŞ İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706819 Üçadım Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706827 Yalıntaş Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 763959 Yalıntaş Köyü İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706837 Yalıntaş Köyü Zorova Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706845 Yanıkçakır İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 763954 Yanıkçakır Köyü İmam Hatip Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 748397 Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS MUTKİ 706857 Yazıcık İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706869 Yenidoğan Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 766806 Yenidoğan Köyü Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 717183 Yuvalıdam İlkokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 763958 Yuvalıdam Köyü İmam hatip Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS MUTKİ 706930 Zeydan İlkokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 720139 Ahmet Mücteba Albayrak İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 720148 Ahmet Mücteba Albayrak Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 720474 Alacabük İlkokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 720489 Alacabük Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 767262 Atatürk Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 764180 Bahçelievler Anaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 720708 Bahçelievler İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 721317 Bahçelievler Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 719876 Benekli Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 719871 Benekli Köyü Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 708115 Beştaş Mezrası İlkokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 720812 Cumhuriyet İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 720808 Cumhuriyet Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 720747 Çağlayan İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 720741 Çağlayan Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 976494 Çalıdüzü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 719427 Çanakdüzü Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 719475 Çanakdüzü Köyü Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 708788 Çekmece İlkokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 708782 Çekmece Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 719752 Dalda Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 720677 Dumlupınar İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 720675 Dumlupınar Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 887843 Eğritaş Köyü Mesut Peker İlkokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 759895 Faki Teyran Anaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 972105 Fatih Anaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 721291 Fatih İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 721329 Fatih Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 719897 Göllü Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 719884 Göllü Köyü Ortaokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 760127 Güntepe Köyü Ahmed‐i Hani İlkokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 770716 Harmanlı Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 768701 Hidayet İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 972753 Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 738459 Hüsnü M. Özyeğin Vakfı‐Deniz Süren Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 769025 İbn‐i Sina Anaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 132237 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 22 BİTLİS TATVAN 966751 İlk Adım Anaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 720459 İstasyon İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 737832 Karşıyaka İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 721310 Karşıyaka Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 719468 Kırkbulak Şehitler İlkokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 719456 Kırkbulak Şehitler Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 719922 Kıyıdüzü Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 719909 Kıyıdüzü Köyü Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 708356 Koyunpınar İlkokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 770784 Köprücük Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 770715 Kuruyaka  Köyü İlkokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 720443 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 720435 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 708245 Mehmet Zeki Peker İlkokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 738460 Mehmetçik İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 766514 Mevlana İlkokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 721038 Milli Hakimiyet İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 767469 Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 971074 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 708389 Örenlik İlkokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 720452 Saadettin AKA Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 766073 Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 760790 Sahil Anaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 774784 Said‐i Nursi Anaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 759708 Said‐i Nursi İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 763848 Said‐i Nursi Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 764443 Selahaddin Eyyubi İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 720917 Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 759781 Suffe İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 764577 Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 738450 Şehit Öğr.Bayram Yasemin Tekin İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 218265 Tatvan Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 875251 Tatvan Anaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 751376 Tatvan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 767373 Tatvan Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 965096 Tatvan Cumhuriyet Anaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 764854 Tatvan Fen Lisesi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 132225 Tatvan Halk Eğitimi Merkezi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 738335 Tatvan İMKB İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 720945 Tatvan İMKB Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 748396 Tatvan İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 765347 Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 719433 Tatvan Küçüksu Köyü Vali Uğur BORAN İlkokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 719919 Tatvan Küçüksu Köyü Vali Uğur BORAN Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 764460 Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 965564 Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 773423 Tatvan Özel Eğitim Anaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 750351 Tatvan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 22 BİTLİS TATVAN 750352 Tatvan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 22 BİTLİS TATVAN 767259 Tatvan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 22 BİTLİS TATVAN 764159 Tatvan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 963761 Tatvan Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 759606 Tatvan Sarıkum Köyü Hayrettin Sancar İlkokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 759605 Tatvan Sarıkum Köyü Hayrettin Sancar Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 719449 Tatvan Sarıkum Köyü İlkokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 719442 Tatvan Sarıkum Köyü Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 758274 Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 372934 Tatvan Şehit Mehmet Ali Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 758931 Tatvan Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 132213 Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 720518 Tatvan Van Gölü İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 720501 Tatvan Van Gölü Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 750220 TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 3 4 22 BİTLİS TATVAN 720897 Tuğ Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 721052 Uluer İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 738423 Vakıfbank İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 766127 Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 708459 Yelkenli İlkokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 746799 Yoncabaşı İlkokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 708915 Yoncabaşı Ortaokulu 3 5 26 BİTLİS TATVAN 887470 Yumurtatepe İlkokulu 3 6 30 BİTLİS TATVAN 764185 Yunus Emre Anaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 721084 Zeki Ergezen İlkokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 774782 100. Yıl Cumhuriyet Anaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 774785 15 Temmuz Şehitler Anaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 767996 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu 3 4 22 BİTLİS TATVAN 747844 75.Yıl İMKB Jnd.Çav.Sedat Köroğlu Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 26 BOLU DÖRTDİVAN 702967 Çavuşlar İlkokulu 1 4 14 BOLU DÖRTDİVAN 766032 Dörtdivan Anaokulu 1 4 14 BOLU DÖRTDİVAN 701927 Dörtdivan Cumhuriyet İlkokulu 1 4 14 BOLU DÖRTDİVAN 386541 Dörtdivan Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BOLU DÖRTDİVAN 278104 Dörtdivan Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BOLU DÖRTDİVAN 232537 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 3 12 BOLU DÖRTDİVAN 971078 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 BOLU DÖRTDİVAN 716778 Şehit Orhan Yalçın Ortaokulu 1 4 14 BOLU DÖRTDİVAN 721186 Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 BOLU GEREDE 759240 Bahçelievler İlkokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 973356 Esentepe Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BOLU GEREDE 703072 Esentepe Ortaokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 749637 Fatma SeyitMehmet Eren Anaokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 133003 Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 BOLU GEREDE 750761 Gerede Anadolu Lisesi 1 4 14 BOLU GEREDE 769331 Gerede Bilim ve Sanat Merkezi 1 4 14 BOLU GEREDE 770909 Gerede Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 759721 Gerede Fen Lisesi 1 4 14 BOLU GEREDE 763854 Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 BOLU GEREDE 324786 Gerede Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesi 1 4 14 BOLU GEREDE 133015 Gerede Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BOLU GEREDE 133027 Gerede Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 BOLU GEREDE 132967 Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BOLU GEREDE 703070 Gerede Ortaokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 762008 Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 702969 Gerede 100. Yıl İlkokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 762060 Gerede 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 701885 Göynükören İlkokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 702977 Halil Nom İlkokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 701890 Ibrıcak Coşkun Arda İlkokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 962360 İbrahim Hilmi Koçbeyoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BOLU GEREDE 133039 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 3 12 BOLU GEREDE 773547 Mehmet Zeliha Güzelce Anaokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 702984 Mehmet Zeliha Güzelce İlkokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 702993 Mustafa Çevikoğlu ve Halil Çevikoğlu İlkokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 132979 Nimet Meto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BOLU GEREDE 703071 Seviller Ortaokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 702994 Seyit Mithat Dayıoğlu İlkokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 703074 Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 763892 Şehit İlhan Sezer İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 702970 Yenimahalle İlkokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 703069 Yenimahalle Ortaokulu 1 4 14 BOLU GEREDE 966509 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 4 14 BOLU GÖYNÜK 133064 Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 BOLU GÖYNÜK 703030 Ali Ericek İlkokulu 1 5 16 BOLU GÖYNÜK 703083 Ali Ericek Ortaokulu 1 5 16 BOLU GÖYNÜK 703033 Ekinciler İlkokulu 1 6 18 BOLU GÖYNÜK 703082 Ekinciler Ortaokulu 1 6 18 BOLU GÖYNÜK 703031 Göynük Ali Ericek İlkokulu 1 4 14 BOLU GÖYNÜK 133076 Göynük Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BOLU GÖYNÜK 764105 Göynük İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BOLU GÖYNÜK 703080 Göynük Ortaokulu 1 4 14 BOLU GÖYNÜK 750339 Göynük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 BOLU GÖYNÜK 133088 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 BOLU GÖYNÜK 703034 Kuyupınar Ovaboyu İlkokulu 1 6 18 BOLU GÖYNÜK 703084 Kuyupınar Ovaboyu Ortaokulu 1 6 18 BOLU GÖYNÜK 703037 Nejla Türk İlkokulu 1 5 16 BOLU GÖYNÜK 722391 Nejla Türk Ortaokulu 1 5 16 BOLU GÖYNÜK 362656 Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BOLU GÖYNÜK 703035 Şehit Ziya Sarpkaya İlkokulu 1 6 18 BOLU GÖYNÜK 721225 Şehit Ziya Sarpkaya Ortaokulu 1 6 18 BOLU GÖYNÜK 774707 Zeynep Hatun Anaokulu 1 4 14 BOLU KIBRISCIK 133135 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 BOLU KIBRISCIK 133123 Kıbrıscık Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 BOLU KIBRISCIK 758905 Kıbrıscık Ortaokulu 1 6 18 BOLU KIBRISCIK 760996 Kıbrısçık İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 BOLU KIBRISCIK 752195 Şehit Süleyman Tombak İlkokulu 1 6 18 BOLU KIBRISCIK 325037 Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 BOLU MENGEN 133184 Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BOLU MENGEN 381537 Gentaş Ahmet Kahraman Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BOLU MENGEN 703038 Gökcesu Ortaokulu 1 6 18 BOLU MENGEN 761001 Gökçesu İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 BOLU MENGEN 702963 Gökçesu Şehit Aydın Çetin İlkokulu 1 6 18 BOLU MENGEN 133218 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 BOLU MENGEN 133196 Mengen Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 BOLU MENGEN 966914 Mengen Anaokulu 1 4 14 BOLU MENGEN 701959 Mengen Atatürk Ortaokulu 1 4 14 BOLU MENGEN 701942 Mengen Cumhuriyet İlkokulu 1 4 14 BOLU MENGEN 133206 Mengen Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BOLU MENGEN 766977 Mengen Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 BOLU MENGEN 703087 Mengen Ortaokulu 1 4 14 BOLU MENGEN 772118 Opet Mengen Pazarköy Cezmi Bilgin Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 6 18 BOLU MENGEN 702965 Şehit Hasan Durmuşoğlu İlkokulu 1 4 14 BOLU MERKEZ 701980 Abant İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 761722 Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 973330 Aktaş Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 975200 Alıçören Ortaokulu 1 3 12 BOLU MERKEZ 749303 Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 773152 Atatürk Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703006 Atatürk İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703044 Atatürk Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 773145 Behiye Baysal Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 702995 Behiye Baysal İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703050 Behiye Baysal Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 132382 Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 972806 Bolu Anadolu Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 757630 Bolu Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 964268 Bolu Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 974240 Bolu Bağışçılar Vakfı Anaokulu 1 3 12 BOLU MERKEZ 760046 Bolu Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 BOLU MERKEZ 814955 Bolu Fen Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 751986 Bolu Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 760063 Bolu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 132394 Bolu İzzet Baysal Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BOLU MERKEZ 763917 Bolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 132369 Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 769532 Bolu Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 BOLU MERKEZ 768561 Bolu Ölçme Değerlendirme Merkezi 1 1 10 BOLU MERKEZ 132416 Bolu Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 BOLU MERKEZ 971076 Bolu Solmaz‐Ahmet Baysal Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 758467 Bolu Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 758280 Bolu Spor Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 132357 Bolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 762094 Bolu 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 749763 Büyük Berk Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 974835 Canip Baysal Anadolu Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 703002 Canip Baysal İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703041 Canip Baysal Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 773147 Cumhuriyet Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703009 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 975208 Çaygökpınar İlkokulu 1 4 14 BOLU MERKEZ 975206 Çimento Çaydurt İlkokulu 1 3 12 BOLU MERKEZ 703015 Çobankaya Şehit Murat Paçal İlkokulu 1 4 14 BOLU MERKEZ 703022 Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı İlkokulu 1 2 11 BOLU MERKEZ 703046 Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı Ortaokulu 1 2 11 BOLU MERKEZ 703007 Dodurga Abdi Sın İlkokulu 1 2 11 BOLU MERKEZ 703055 Dodurga Abdi Sin Ortaokulu 1 2 11 BOLU MERKEZ 703063 Doğancı Ayşe ‐ Yılmaz Becikoğlu Ortaokulu 1 2 11 BOLU MERKEZ 703016 Doğancı Ayşe‐Yılmaz Becikoğlu İlkokulu 1 2 11 BOLU MERKEZ 750763 Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 773329 Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 747055 Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 2 11 BOLU MERKEZ 747414 Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 2 11 BOLU MERKEZ 703004 Gazipaşa İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703045 Gazipaşa Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 766099 Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 766093 Gülçiçek Hatun Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 752577 Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 767432 Halime Hatun Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 132441 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BOLU MERKEZ 703008 İnkılap İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 132370 İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 223444 İzzet Baysal Anadolu Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 751676 İzzet Baysal Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 132404 İzzet Baysal Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 BOLU MERKEZ 132345 İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 765361 İzzet Baysal Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 760947 Kadriyeana Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 767225 Kanuni Anadolu Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 773141 Karacasu Anaokulu 1 3 12 BOLU MERKEZ 703017 Karacasu İlkokulu 1 3 12 BOLU MERKEZ 703052 Karacasu Ortaokulu 1 3 12 BOLU MERKEZ 703047 Karakoy TOKİ Ortaokulu 1 2 11 BOLU MERKEZ 702997 Karaköy TOKİ İlkokulu 1 2 11 BOLU MERKEZ 975212 Kındıra İlkokulu 1 4 14 BOLU MERKEZ 703011 Koç İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 773545 Köroğlu Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703019 Köroğlu İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703065 Köroğlu Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 773154 Kültür Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703005 Kültür İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 970448 Latife Hanım Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 970446 Mebrure ‐ İlhan Bağışgil Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703013 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 773139 Mevlana Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703018 Mevlâna İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703064 Mevlâna Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 773146 Milli Egemenlik Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 702999 Milli Egemenlik İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703056 Milli Egemenlik Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 132333 Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 972708 Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 703062 Orhan Gazi Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703021 Paşaköy İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 760508 Refikaana Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703010 Sakarya İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703040 Sakarya Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 749741 Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 BOLU MERKEZ 759466 Solmaz Ve Ahmet Baysal Emineana Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 769162 Solmazana Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703043 Şehit Ozan Özen Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 766929 Şerife Bacı Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 766554 Turgut Özal Anadolu Lisesi 1 1 10 BOLU MERKEZ 869282 Vali Mehmet Ali Türker Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 751919 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 702996 Yıldırım Bayezıt İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 773148 Yukarısoku Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703020 Yukarısoku İlkokulu 1 2 11 BOLU MERKEZ 703067 Yukarısoku Ortaokulu 1 2 11 BOLU MERKEZ 773546 Yunus Emre Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703014 Yunus Emre İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703060 Yunus Emre Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 773142 100. Yıl Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703003 100. Yıl İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703042 100. Yıl Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703051 50 Yıl İzzet Baysal Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703001 50.Yıl İzzet Baysal İlkokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 773151 60. Yıl Anaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 703057 60. Yıl Ortaokulu 1 1 10 BOLU MERKEZ 702998 60.Yıl İlkokulu 1 1 10 BOLU MUDURNU 733701 Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BOLU MUDURNU 703025 Çamyurdu İlkokulu 1 6 18 BOLU MUDURNU 746038 Dumlupınar İlkokulu 1 4 14 BOLU MUDURNU 703026 Hacımusalar İlkokulu 1 6 18 BOLU MUDURNU 703076 Hacımusalar Ortaokulu 1 6 18 BOLU MUDURNU 133292 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 3 12 BOLU MUDURNU 761068 Mudurnu Anadolu İmam hatip Lisesi 1 4 14 BOLU MUDURNU 133255 Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BOLU MUDURNU 133280 Mudurnu Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BOLU MUDURNU 752113 Mudurnu Ortaokulu 1 4 14 BOLU MUDURNU 970447 Nilüfer Hatun Anaokulu 1 4 14 BOLU MUDURNU 323349 Taşkesti Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 BOLU MUDURNU 703027 Taşkesti İlkokulu 1 6 18 BOLU MUDURNU 760593 Taşkesti İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 BOLU MUDURNU 703077 Taşkesti Ortaokulu 1 6 18 BOLU MUDURNU 703028 Yazılar İlkokulu 1 4 14 BOLU MUDURNU 703078 Yazılar Ortaokulu 1 4 14 BOLU SEBEN 133326 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 BOLU SEBEN 717128 Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 BOLU SEBEN 974494 Seben Anaokulu 1 6 18 BOLU SEBEN 975086 Seben Atatürk İlkokulu 1 6 18 BOLU SEBEN 133314 Seben Halk Eğitimi Merkezi 1 6 18 BOLU SEBEN 975085 Seben Ortaokulu 1 6 18 BOLU SEBEN 133302 Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 BOLU YENİÇAĞA 232645 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 3 12 BOLU YENİÇAĞA 975084 Mehmet Çelik İlkokulu 1 4 14 BOLU YENİÇAĞA 703089 Mehmet Çelik Ortaokulu 1 4 14 BOLU YENİÇAĞA 971079 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 14 BOLU YENİÇAĞA 341872 Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BOLU YENİÇAĞA 975082 Yaşar Çelik İlkokulu 1 4 14 BOLU YENİÇAĞA 970119 Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BOLU YENİÇAĞA 703095 Yeniçağa Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BOLU YENİÇAĞA 270312 Yeniçağa Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BOLU YENİÇAĞA 236189 Yeniçağa Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 14 BOLU YENİÇAĞA 966699 Yeniçağa Nene Hatun Anaokulu 1 4 14 BURDUR AĞLASUN 764816 Ağlasun Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 BURDUR AĞLASUN 966481 Ağlasun Atatürk Anaokulu 1 4 14 BURDUR AĞLASUN 133686 Ağlasun Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BURDUR AĞLASUN 133698 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 3 12 BURDUR AĞLASUN 720184 Mamak Ortaokulu 1 5 16 BURDUR AĞLASUN 737844 Mamak Şehit Mithat Akça İlkokulu 1 5 16 BURDUR AĞLASUN 703476 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 4 14 BURDUR AĞLASUN 751378 Şehit Bayram Yeşil Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BURDUR AĞLASUN 721136 Yeşilbaşköy İlkokulu 1 4 14 BURDUR AĞLASUN 720485 Yeşilbaşköy Ortaokulu 1 4 14 BURDUR AĞLASUN 703494 Yunus Emre Ortaokulu 1 4 14 BURDUR AĞLASUN 703916 50. Yıl İlkokulu 1 4 14 BURDUR ALTINYAYLA 966978 Altınyayla Anaokulu 1 5 16 BURDUR ALTINYAYLA 887679 Atatürk İlkokulu 1 5 16 BURDUR ALTINYAYLA 254638 Burdur Altınyayla Halk Eğitimi Merkezi 1 5 16 BURDUR ALTINYAYLA 714548 Çatak Çörten İlkokulu 1 6 18 BURDUR ALTINYAYLA 751985 Dirmil İmam Hatip Ortaokulu 1 5 16 BURDUR ALTINYAYLA 714443 Dirmil Ortaokulu 1 5 16 BURDUR ALTINYAYLA 232753 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 5 16 BURDUR ALTINYAYLA 887775 Kızılyaka İlkokulu 1 6 18 BURDUR ALTINYAYLA 774726 Şehit Kadir Eraslan Anadolu Lisesi 1 5 16 BURDUR ALTINYAYLA 351062 Şehit Kadir Eraslan Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 16 BURDUR BUCAK 737317 Adnan Menderes İlkokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 749173 Adnan Menderes Ortaokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 974975 Ahmet Kadriye Öztürk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 962902 Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR BUCAK 772600 Atatürk Anaokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 715945 Atatürk İlkokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 724334 Ayşe Sak Ortaokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 761890 Barbaros İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 723060 Barbaros Ortaokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 853454 Boğazköy Ruhi Mutlu İlkokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 724329 Boğazköy Veysel Mutlu Ortaokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 323960 Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi 1 1 10 BURDUR BUCAK 300302 Bucak Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR BUCAK 773093 Bucak Anaokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 769175 Bucak Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 BURDUR BUCAK 133828 Bucak Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BURDUR BUCAK 215297 Bucak Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 BURDUR BUCAK 133782 Bucak Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR BUCAK 763505 Bucak Şehit Akif Altay Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 BURDUR BUCAK 763506 Bucak Şehit Akif Altay Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 BURDUR BUCAK 768323 Bucak Şehit Akif Altay Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 BURDUR BUCAK 972807 Bucak Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR BUCAK 133816 Bucak Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BURDUR BUCAK 976879 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 768206 Çamlıca İlkokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 760308 Çamlık Hacıbağ Ortaokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 887521 Çamlık Kavaklı İlkokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 718587 Elsazı Yenice İlkokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 723954 Elsazı Yenice Ortaokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 724331 Ertuğrul Gazi Ortaokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 772596 Fatih Sultan Mehmet Anaokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 737362 Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 718672 Gündoğdu İlkokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 723136 Gündoğdu Ortaokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 749015 Hüseyin Türker Ortaokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 133853 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BURDUR BUCAK 724344 İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 717721 Karacaören Ümmü Yaman İlkokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 723936 Karacaören Ümmü Yaman Ortaokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 718650 Karapınar İlkokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 723121 Karapınar Ortaokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 762810 Kızılkaya Hacı İbrahim Çelik Anadolu Lisesi 1 4 14 BURDUR BUCAK 718851 Kızılkaya İlkokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 723928 Kızılkaya Ortaokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 718829 Kocaaliler İlkokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 724366 Kocaaliler Ortaokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 737730 Kuşbaba İlkokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 723945 Kuşbaba Ortaokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 772595 Mehmet Akif Ersoy Anaokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 718615 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 758049 Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR BUCAK 133804 Necati Topay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR BUCAK 718408 Oğuzhan İlkokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 823798 Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR BUCAK 723104 Oğuzhan Ortaokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 718777 Susuz İlkokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 723919 Susuz Ortaokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 717519 Taşyayla Afetevler İlkokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 718721 Toki İlkokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 749016 Toki Ortaokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 718756 Ürkütlü İlkokulu 1 4 14 BURDUR BUCAK 974329 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 814308 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 768979 15 Temmuz Şehitler İlkokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 762883 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu 1 1 10 BURDUR BUCAK 718693 75. Yıl İlkokulu 1 1 10 BURDUR ÇAVDIR 738299 Bayır İlkokulu 1 5 16 BURDUR ÇAVDIR 722269 Bayır Şehit Halil Çelik Ortaokulu 1 5 16 BURDUR ÇAVDIR 254626 Çavdır Ali Nuri Sayın Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BURDUR ÇAVDIR 750764 Çavdır Anadolu Lisesi 1 4 14 BURDUR ÇAVDIR 964499 Çavdır Anaokulu 1 4 14 BURDUR ÇAVDIR 714229 ÇAVDIR İLKOKULU 1 4 14 BURDUR ÇAVDIR 751805 Çavdır İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BURDUR ÇAVDIR 302134 Çavdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BURDUR ÇAVDIR 760254 Çavdır Ortaokulu 1 4 14 BURDUR ÇAVDIR 761840 Çavdır Söğüt İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 BURDUR ÇAVDIR 760253 Çavdır Toki İlkokulu 1 4 14 BURDUR ÇAVDIR 714270 ÇAVDIR TOKİ ORTAOKULU 1 4 14 BURDUR ÇAVDIR 230683 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 3 12 BURDUR ÇAVDIR 738174 Kozağaç İlkokulu 1 6 18 BURDUR ÇAVDIR 722232 Kozağaç Ortaokulu 1 6 18 BURDUR ÇAVDIR 762811 Söğüt Anadolu Lisesi 1 6 18 BURDUR ÇAVDIR 772597 Söğüt Anaokulu 1 6 18 BURDUR ÇAVDIR 977071 SÖĞÜT İLKOKULU 1 6 18 BURDUR ÇAVDIR 722256 Söğüt Ortaokulu 1 6 18 BURDUR ÇELTİKÇİ 720739 Bağsaray Ortaokulu 1 5 16 BURDUR ÇELTİKÇİ 720594 Bağsaray Ünal Gürhan Ekiz İlkokulu 1 5 16 BURDUR ÇELTİKÇİ 254651 Çeltikçi Halk Eğitimi Merkezi 1 2 11 BURDUR ÇELTİKÇİ 767360 Çeltikçi Şehit Ali Yıldırım Anadolu Lisesi 1 4 14 BURDUR ÇELTİKÇİ 230791 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 BURDUR ÇELTİKÇİ 761839 Şehit Hüseyin Mertoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BURDUR ÇELTİKÇİ 720791 Yunus Emre İlkokulu 1 4 14 BURDUR ÇELTİKÇİ 737457 75.Yıl Çeltikçi Ortaokulu 1 4 14 BURDUR GÖLHİSAR 713639 Adnan Menderes İlkokulu 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 764273 Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 888093 Atatürk İlkokulu 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 739258 Atatürk Ortaokulu 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 713838 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 134008 Gölhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 972651 Gölhisar Anaokulu 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 760029 Gölhisar Fen Lisesi 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 134021 Gölhisar Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 750765 Gölhisar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 962900 Gölhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 764383 Gölhisar Özel Eğitim Meslek Okulu 1 3 12 BURDUR GÖLHİSAR 774069 Gölhisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 BURDUR GÖLHİSAR 721231 Havva Kadir Ural Ortaokulu 1 2 11 BURDUR GÖLHİSAR 134033 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 721250 Konak Ortaokulu 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 887641 Konak Şehit Mehmet Ali Özer İlkokulu 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 714014 Merkez İlkokulu 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 721064 Merkez Ortaokulu 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 713850 Mimar Sinan İlkokulu 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 774457 Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 721598 Şehit Himmet Özbilgin İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BURDUR GÖLHİSAR 977079 Yeşildere İlkokulu 1 5 16 BURDUR GÖLHİSAR 721376 Yeşildere Ortaokulu 1 5 16 BURDUR GÖLHİSAR 714040 Yusufça İlkokulu 1 2 11 BURDUR GÖLHİSAR 867199 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 BURDUR KARAMANLI 718577 ATATÜRK İLKOKULU 1 4 14 BURDUR KARAMANLI 719964 Cumhuriyet Ortaokulu 1 4 14 BURDUR KARAMANLI 718805 DEVRİM İLKOKULU 1 4 14 BURDUR KARAMANLI 719852 Gazi Ortaokulu 1 4 14 BURDUR KARAMANLI 759959 Hakan Sevim Fen Lisesi 1 4 14 BURDUR KARAMANLI 134057 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 11 BURDUR KARAMANLI 750767 Karamanlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BURDUR KARAMANLI 966480 Karamanlı Anaokulu 1 4 14 BURDUR KARAMANLI 134045 Karamanlı Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BURDUR KARAMANLI 752610 Karamanlı İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BURDUR KARAMANLI 764274 Karamanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BURDUR KARAMANLI 718855 NİMET GÜVENER İLKOKULU 1 4 14 BURDUR KEMER 347988 Burdur Kemer Halk Eğitimi Merkezi 1 6 18 BURDUR KEMER 134069 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 6 18 BURDUR KEMER 764580 Kemer Anaokulu 1 6 18 BURDUR KEMER 751381 Kemer Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 18 BURDUR KEMER 713707 KEMER İLKOKULU 1 6 18 BURDUR KEMER 762668 Kemer İmam Hatip Ortaokulu 1 6 18 BURDUR KEMER 719159 Kemer Ortaokulu 1 6 18 BURDUR MERKEZ 976475 Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 759644 Adile Önal Anaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 964894 Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 975139 Altın Terim Solmaz İlkokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 716658 Askeriye Ortaokulu 1 2 11 BURDUR MERKEZ 738198 Aziziye Şehit Orhan Ayan İlkokulu 1 4 14 BURDUR MERKEZ 772594 Bahçelievler Anaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 701460 Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 772660 Burdur Adalet Meslekî Eğitim Merkezi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 133578 Burdur Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 751988 Burdur Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 750768 Burdur Lisesi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 133591 Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 971080 Burdur Merkez Mehmet Akif Ersoy Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1 1 10 BURDUR MERKEZ 133601 Burdur Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 133542 Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 768563 Burdur Ölçme Değerlendirme Merkezi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 767750 Burdur Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 746787 Burdur Özel Eğitim İlkokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 746886 Burdur Özel Eğitim Ortaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 747056 Burdur Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 BURDUR MERKEZ 747413 Burdur Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 BURDUR MERKEZ 747996 Burdur Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 BURDUR MERKEZ 133613 Burdur Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 751942 Burdur Spor Lisesi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 747707 Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 964267 Burdur USO Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 762435 Büğdüz İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 BURDUR MERKEZ 722935 Büğdüz Ortaokulu 1 3 12 BURDUR MERKEZ 972808 Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 773095 Cumhuriyet Anaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 702589 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 702622 Çatağıl İlkokulu 1 3 12 BURDUR MERKEZ 702625 Çine İlkokulu 1 3 12 BURDUR MERKEZ 723161 Düğer Şehit Polis Mustafa Kılıç Ortaokulu 1 3 12 BURDUR MERKEZ 869101 Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 972195 Ercan Akın Fen Lisesi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 762448 Gazi İlkokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 879388 Gökçebağ İlkokulu 1 2 11 BURDUR MERKEZ 716039 Gökçebağ Ortaokulu 1 2 11 BURDUR MERKEZ 768722 Hacı Rahmi Sultan Ortaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 702629 Hacılar Yılmaz Turgan İlkokulu 1 3 12 BURDUR MERKEZ 716278 Halıcılar Ortaokulu 1 3 12 BURDUR MERKEZ 702587 Hüsnü Bayer Ortaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 966519 İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 133637 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BURDUR MERKEZ 702585 İstiklal Ortaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 724424 Kayaaltı İlkokulu 1 3 12 BURDUR MERKEZ 737963 Kayış İlkokulu 1 4 14 BURDUR MERKEZ 724460 Kayış Ortaokulu 1 4 14 BURDUR MERKEZ 702602 Kemal Solmaz Ortaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 707611 Kışla İlkokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 702650 Kışla Ortaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 887897 Kozluca İlkokulu 1 4 14 BURDUR MERKEZ 717674 Kozluca Ortaokulu 1 4 14 BURDUR MERKEZ 702599 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 970183 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Anaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 972768 Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 702575 Mehmet Yıldızlı İlkokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 751157 Mehmetçik Ortaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 752387 Nene Hatun Anaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 702583 Nuriye Mehmet Nuri Velicangil İlkokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 722772 Ömer Naci Bozkurt İlkokulu 1 3 12 BURDUR MERKEZ 702581 Özboyacı İlkokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 767167 Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 977016 Sakarya İlkokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 702607 Suna Uzal Ortaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 702579 Şehit Akif Altay Ortaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 716547 Şehit Hazım Bey İlkokulu 1 2 11 BURDUR MERKEZ 761838 Şehit Hikmet Zengin İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 702577 Şeker Ortaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 964500 Şirinevler Anaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 717583 Taşkapı Ortaokulu 1 3 12 BURDUR MERKEZ 717466 Taşkapı Şehit Mükerrem Varol İlkokulu 1 3 12 BURDUR MERKEZ 772591 TOKİ Anaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 702610 Toki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 702596 Türk Hava Kurumu Ortaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 758050 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 702573 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 743573 Türkiye Yardım Sevenler Derneği İlkokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 702663 Türkiye Yardım Sevenler Derneği Ortaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 702603 Uso İlkokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 702593 Vali Dr.Süleyman Oğuz İlkokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 887852 Vefik Kitapçıgil İlkokulu 1 3 12 BURDUR MERKEZ 887506 Yazıköy İlkokulu 1 3 12 BURDUR MERKEZ 717784 Yazıköy Ortaokulu 1 3 12 BURDUR MERKEZ 767792 Yıldız Güral Kızılay Anaokulu 1 1 10 BURDUR MERKEZ 133530 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 1 1 10 BURDUR MERKEZ 761702 75.Yıl Cumhuriyet Anaokulu 1 1 10 BURDUR TEFENNİ 714197 Atatürk Ortaokulu 1 4 14 BURDUR TEFENNİ 962904 Barutlusu Şehit Ömer Kızılkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BURDUR TEFENNİ 977043 Bayramlar İlkokulu 1 5 16 BURDUR TEFENNİ 750769 İbrahim Kafesoğlu Anadolu Lisesi 1 4 14 BURDUR TEFENNİ 134165 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 3 12 BURDUR TEFENNİ 853199 Namık Kemal İlkokulu 1 4 14 BURDUR TEFENNİ 868120 Şehit Teğmen Ayfer Gök Anaokulu 1 4 14 BURDUR TEFENNİ 134141 Tefenni Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 BURDUR TEFENNİ 134153 Tefenni Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BURDUR TEFENNİ 965059 Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BURDUR YEŞİLOVA 720965 Akçaköy Ortaokulu 1 5 16 BURDUR YEŞİLOVA 738306 Dereköy İlkokulu 1 5 16 BURDUR YEŞİLOVA 715872 Hürriyet İlkokulu 1 4 14 BURDUR YEŞİLOVA 134261 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 3 12 BURDUR YEŞİLOVA 768384 Mahir İz Ortaokulu 1 4 14 BURDUR YEŞİLOVA 879412 Merkez Ortaokulu 1 4 14 BURDUR YEŞİLOVA 716217 Yarışlı ilkokulu 1 5 16 BURDUR YEŞİLOVA 768726 Yeşilova Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 BURDUR YEŞİLOVA 885242 Yeşilova Anaokulu 1 4 14 BURDUR YEŞİLOVA 326569 Yeşilova Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BURDUR YEŞİLOVA 134248 Yeşilova Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BURDUR YEŞİLOVA 716023 100.Yıl ilkokulu 1 4 14 BURSA BÜYÜKORHAN 715814 Aktaş İlkokulu 1 6 18 BURSA BÜYÜKORHAN 715491 Atatürk İlkokulu 1 4 14 BURSA BÜYÜKORHAN 216362 Büyükorhan Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BURSA BÜYÜKORHAN 135002 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 BURSA BÜYÜKORHAN 853541 Kınık İlkokulu 1 5 16 BURSA BÜYÜKORHAN 722359 Kınık Ortaokulu 1 5 16 BURSA BÜYÜKORHAN 345845 Şehit Halis Keskin Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BURSA BÜYÜKORHAN 767534 Şehit İsa Özkan Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 14 BURSA BÜYÜKORHAN 715986 Şehit Ramazan Aktay İlkokulu 1 5 16 BURSA BÜYÜKORHAN 715759 Şehit Zeki Uğur Ortaokulu 1 4 14 BURSA BÜYÜKŞEHİR 134954 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BURSA GEMLİK 715897 Ali Kütahya İlkokulu 1 2 11 BURSA GEMLİK 761345 Ali Kütahya İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 BURSA GEMLİK 716766 Ali Kütahya Ortaokulu 1 2 11 BURSA GEMLİK 724238 Ali Kütük Ortaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 135109 Atatepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA GEMLİK 700111 Atatürk İlkokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 771092 Ayşe Ziver Karataş Anaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 716194 Ayşe Ziver Karataş İlkokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 715802 Borusan İlkokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 264475 Celal Bayar Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA GEMLİK 765948 Cihatlı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 3 12 BURSA GEMLİK 765949 Cihatlı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 3 12 BURSA GEMLİK 765950 Cihatlı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 3 12 BURSA GEMLİK 853566 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 716136 Engürücük İlkokulu 1 2 11 BURSA GEMLİK 716831 Engürücük Ortaokulu 1 2 11 BURSA GEMLİK 135110 Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BURSA GEMLİK 768938 Gemlik Bilim ve Sanat Merkezi 1 3 12 BURSA GEMLİK 771090 Gemlik Cumhuriyet Anaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 764056 Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1 1 10 BURSA GEMLİK 774024 Gemlik Fen Lisesi 1 1 10 BURSA GEMLİK 135122 Gemlik Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BURSA GEMLİK 974050 Gemlik Hisar Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA GEMLİK 333078 Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 BURSA GEMLİK 135087 Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA GEMLİK 967793 Gemlik Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 BURSA GEMLİK 750770 Gemport Gemlik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA GEMLİK 761347 Halitpaşa İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 135134 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BURSA GEMLİK 135099 Koza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA GEMLİK 773503 Koza Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 715961 Kurşunlu Nursel Çağlar İlkokulu 1 2 11 BURSA GEMLİK 716768 Kurşunlu Nursel Çağlar Ortaokulu 1 2 11 BURSA GEMLİK 771091 Lale Kemal Kılıç Anaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 716782 Lale Kemal Kılıç Ortaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 715519 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 760607 Özdilek Cevdet Aynur Mayruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BURSA GEMLİK 752276 Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BURSA GEMLİK 716085 Şehit Cem Üner İlkokulu 1 2 11 BURSA GEMLİK 716800 Şehit Cem Üner Ortaokulu 1 2 11 BURSA GEMLİK 716243 Şehit Cemal İlkokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 724261 Şehit Esat Akbaba Ortaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 716752 Şehit Gökhan Aydınlı Ortaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 771174 Şehit Mehmet Güngör Anaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 716415 Şehit Mehmet Güngör İlkokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 716673 Şehit Mehmet Güngör Ortaokulu 1 2 11 BURSA GEMLİK 715629 Şehit Mehmet Koray Pınar Ortaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 977073 Şehit Öğretmen Etem Yaşar İlkokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 715750 Şükrü Şenol Ortaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 766494 TSO Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 715601 Umurbey Abdullah Fehmi İlkokulu 1 2 11 BURSA GEMLİK 716694 Umurbey Abdullah Fehmi Ortaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 962896 Umurbey Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA GEMLİK 818032 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 773504 Zübeyde Hanım Özel Eğitim Anaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 716298 100.Yıl İlkokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 771093 11 Eylül Anaokulu 1 1 10 BURSA GEMLİK 716381 11 Eylül İlkokulu 1 1 10 BURSA GÜRSU 715215 Adaköy Ateş Sarıbal İlkokulu 1 2 11 BURSA GÜRSU 715752 Adaköy Ateş Sarıbal Ortaokulu 1 2 11 BURSA GÜRSU 715434 Ali Firdevs Lizor İlkokulu 1 1 10 BURSA GÜRSU 879517 Atatürk İlkokulu 1 1 10 BURSA GÜRSU 751329 Gürsu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 11 BURSA GÜRSU 863464 Gürsu Anaokulu 1 1 10 BURSA GÜRSU 771129 Gürsu Atatürk Anaokulu 1 1 10 BURSA GÜRSU 768930 Gürsu Bilim ve Sanat Merkezi 1 3 12 BURSA GÜRSU 964265 Gürsu Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA GÜRSU 765002 Gürsu Fazıl Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi 1 4 14 BURSA GÜRSU 765397 Gürsu Halime Hatun Anaokulu 1 1 10 BURSA GÜRSU 308454 Gürsu Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BURSA GÜRSU 767677 Gürsu Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu 1 1 10 BURSA GÜRSU 768934 Gürsu Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 BURSA GÜRSU 751273 Gürsu TOKİ İlkokulu 1 4 14 BURSA GÜRSU 751274 Gürsu TOKİ Ortaokulu 1 4 14 BURSA GÜRSU 771094 Hacı Huriye Tinç Anaokulu 1 2 11 BURSA GÜRSU 715359 Hacı Huriye Tinç İlkokulu 1 2 11 BURSA GÜRSU 750416 Hacı Huriye Tinç İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 BURSA GÜRSU 715492 Hacı Huriye Tinç Ortaokulu 1 2 11 BURSA GÜRSU 724226 Hamdi Çalış Ortaokulu 1 1 10 BURSA GÜRSU 714277 İğdir İlkokulu 1 2 11 BURSA GÜRSU 230898 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BURSA GÜRSU 714323 Karahıdır İlkokulu 1 2 11 BURSA GÜRSU 853349 Kazıklı İlkokulu 1 2 11 BURSA GÜRSU 965469 Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA GÜRSU 962894 Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA GÜRSU 976775 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 10 BURSA GÜRSU 971891 Selcen Hatun Anaokulu 1 1 10 BURSA GÜRSU 766772 Şehit Sefa Uzun İlkokulu 1 1 10 BURSA GÜRSU 959434 Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA GÜRSU 774473 Yenidoğan Anaokulu 1 2 11 BURSA GÜRSU 750771 Yıldız Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA GÜRSU 853352 Yüksel Bodur İlkokulu 1 2 11 BURSA GÜRSU 761430 Yüksel Bodur İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 BURSA GÜRSU 715411 Zafer Ortaokulu 1 1 10 BURSA GÜRSU 965444 Zuhal (Dörtçelik) Şenipek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA GÜRSU 761360 80.Yıl Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BURSA HARMANCIK 714117 Gülözü İlkokulu 1 6 18 BURSA HARMANCIK 224773 Harmancık Halk Eğitimi Merkezi 1 4 14 BURSA HARMANCIK 751877 Harmancık İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BURSA HARMANCIK 724196 Harmancık Ortaokulu 1 4 14 BURSA HARMANCIK 135146 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 14 BURSA HARMANCIK 714295 Şehit Adil Kınık İlkokulu 1 4 14 BURSA HARMANCIK 321708 Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 14 BURSA İNEGÖL 761083 Abdulhamit Han Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 706109 Akhisar İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 705506 Akıncılar İlkokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 711165 Akşemsettin İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 707208 Alanyurt İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 707280 Alanyurt Ortaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 709864 Alibey İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 709926 Alibey Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 710225 Altıeylül Ortaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 974991 Atatürk Ortaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 766103 Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 705516 Bilal İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 705523 Boğazköy İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 767562 Bursa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 707096 Cemil Sönmez İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 706301 Cerrah İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 761377 Cerrah İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 706357 Cerrah Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 708791 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 705532 Çayyaka İlkokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 707865 Çeltikçi İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 708418 Çeltikçi Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 707431 Çitli Nihat Korkmaz İlkokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 707583 Çitli Nihat Korkmaz Ortaokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 976790 Deydinler Dr.Emin Acar İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 722806 Deydinler Dr.Emin Acar Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 708024 Dipsizgöl İlkokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 708058 Dipsizgöl Ortaokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 766373 Doğan Yelken İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 135217 Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 750414 Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 706740 Dumlupınar Ortaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 707893 Edebey İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 761379 Edebey İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 707960 Edebey Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 758964 Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 773488 Ertuğrulgazi Anaokulu 1 2 11 BURSA İNEGÖL 769564 Ertuğrulgazi İlkokulu 1 2 11 BURSA İNEGÖL 761378 Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 BURSA İNEGÖL 757493 ERTUĞRULGAZİ ORTAOKULU 1 2 11 BURSA İNEGÖL 711115 Eskikaracakaya İlkokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 711139 Eskikaracakaya Ortaokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 711147 Fatih İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 974437 Fatma Mehmet Göztepe Anaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 971890 Fikriye Koşarer Anaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 702323 Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 710889 Gazipaşa Ortaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 709571 Gündüzlü İlkokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 709783 Gündüzlü Ortaokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 976704 Hacer Salih Yıldız İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 757372 HACI SEVİM YILDIZ ANAOKULU 1 4 14 BURSA İNEGÖL 763287 Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BURSA İNEGÖL 752649 Hacı Sevim Yıldız‐1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BURSA İNEGÖL 758329 Hacı Sevim Yıldız‐2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BURSA İNEGÖL 758330 Hacı Sevim Yıldız‐3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BURSA İNEGÖL 758331 Hacı Sevim Yıldız‐4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 14 BURSA İNEGÖL 758396 Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi 1 3 12 BURSA İNEGÖL 760420 Halime Hatun Anaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 705543 Hamitabat İlkokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 708568 Hamzabey İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 708689 Hamzabey Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 705551 Hocaköy İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 762598 Hocaköy Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 707683 Huzur İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 135278 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BURSA İNEGÖL 135242 İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 771072 İnegöl Anaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 748014 İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 10 BURSA İNEGÖL 758205 İnegöl Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 710942 İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Hamamlı İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 710974 İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Hamamlı Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 135254 İnegöl Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 962114 İnegöl Hanife‐Selçuk Teşik Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 BURSA İNEGÖL 766503 İnegöl Hüma Hatun Anaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 975397 İnegöl İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 750546 İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 966402 İnegöl Mediha‐Hayri Çelik Fen Lisesi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 333137 İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 772621 İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 762787 İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 971085 İnegöl Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 962890 İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 758375 İnegöl Spor Lisesi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 965556 İnegöl Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 710029 İsaören İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 710056 İsaören Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 817864 İshakpaşa Anaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 710784 İshakpaşa İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 707326 İstaş Kentaş Ortaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 763906 Kaşıkçıoğlu Ortaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 976614 Kocatepe İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 724310 Kocatepe Ortaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 707324 Kulaca İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 707387 Kulaca Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 710648 Kurşunlu Cumhuriyet Ortaokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 724250 Kurşunlu İlkokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 761386 Kurşunlu İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 710414 Kurşunlu İstiklal İlkokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 887813 Küçükyenice İlkokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 724210 Küçükyenice Ortaokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 705555 Maden İlkokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 750413 Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 711114 Mesudiye İlkokulu 1 2 11 BURSA İNEGÖL 768748 MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi 1 2 11 BURSA İNEGÖL 976919 Müşerref‐Muzaffer Samda İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 724720 Müşerref‐Muzaffer Samda Ortaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 964258 Naire Çikayeva Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 971915 Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 749686 Nene Hatun Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 10 BURSA İNEGÖL 972809 Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 759811 Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 711013 Ortaköy Süleyman Ezim İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 711040 Ortaköy Süleyman Ezim Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 750019 Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 749762 Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Meslek Okulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 711000 Prof.Dr.Selçuk Yahşi Ortaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 759187 Sezai Karakoç Ortaokulu 1 2 11 BURSA İNEGÖL 975392 Sinanbey İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 710076 Şakir Lakşe İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 762162 Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 710925 Şipali İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 710980 Şipali Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 706881 Şükrünailipaşa İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 706440 Tahtaköprü İlkokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 706536 Tahtaköprü Ortaokulu 1 4 14 BURSA İNEGÖL 747441 Talha Ömer Faruk Teşik Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 10 BURSA İNEGÖL 707057 Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 711007 TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 2 11 BURSA İNEGÖL 771078 Toki Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu 1 2 11 BURSA İNEGÖL 766723 Toki Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 BURSA İNEGÖL 711029 TOKİ Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 1 2 11 BURSA İNEGÖL 218277 Turgut Alp Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 711063 Vehbi Koç İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 751874 Yenice Abdurrahman Öztarhan İmam Hatip Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 772470 Yenice Ali Şefika Göztepe Anaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 706366 Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 706068 Yenice Perihan Coşkun İlkokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 758180 Yenice 19 Mayıs Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 711118 Yenice 19 Mayıs Ortaokulu 1 3 12 BURSA İNEGÖL 761533 Yıldırım Bayezid İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 BURSA İNEGÖL 751385 Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 763925 Yüksel Bodur Anaokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 758304 Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA İNEGÖL 706774 100.Yıl İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 711044 75.Yıl İlkokulu 1 1 10 BURSA İNEGÖL 711156 80.Yıl İlkokulu 1 3 12 BURSA İZNİK 713889 Alparslan Ortaokulu 1 1 10 BURSA İZNİK 724633 Boyalıca İlkokulu 1 2 11 BURSA İZNİK 724663 Boyalıca Ortaokulu 1 2 11 BURSA İZNİK 774442 Bursa İznik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu 1 1 10 BURSA İZNİK 714160 Candarlı İlkokulu 1 4 14 BURSA İZNİK 714233 Candarlı Ortaokulu 1 4 14 BURSA İZNİK 887686 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 BURSA İZNİK 724185 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 10 BURSA İZNİK 714219 Çakırca İlkokulu 1 2 11 BURSA İZNİK 714258 Çakırca Ortaokulu 1 2 11 BURSA İZNİK 853332 Çiçekli İlkokulu 1 3 12 BURSA İZNİK 724190 Çiçekli Ortaokulu 1 3 12 BURSA İZNİK 724606 Elbeyli İlkokulu 1 2 11 BURSA İZNİK 724664 Elbeyli Ortaokulu 1 2 11 BURSA İZNİK 135325 Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA İZNİK 725072 Göllüce İlkokulu 1 3 12 BURSA İZNİK 725119 Göllüce Ortaokulu 1 3 12 BURSA İZNİK 135362 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BURSA İZNİK 135349 İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BURSA İZNİK 309315 İznik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA İZNİK 135350 İznik Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BURSA İZNİK 762898 İznik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA İZNİK 768935 İznik Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 BURSA İZNİK 713896 Kadir Koyutürk İlkokulu 1 1 10 BURSA İZNİK 888066 Kaynarca İlkokulu 1 2 11 BURSA İZNİK 761663 Kaynarca İmam Hatip Ortaokulu 1 2 11 BURSA İZNİK 772467 Kılıçaslan Anaokulu 1 1 10 BURSA İZNİK 724647 Kılıçaslan İlkokulu 1 1 10 BURSA İZNİK 724661 Kılıçaslan Ortaokulu 1 1 10 BURSA İZNİK 975257 Mahmudiye İlkokulu 1 4 14 BURSA İZNİK 714039 Orhaniye İlkokulu 1 3 12 BURSA İZNİK 714155 Orhaniye Ortaokulu 1 3 12 BURSA İZNİK 971088 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 10 BURSA İZNİK 975276 Sansarak İlkokulu 1 4 14 BURSA İZNİK 713846 Selçuk İlkokulu 1 1 10 BURSA İZNİK 713928 Selçuk Ortaokulu 1 1 10 BURSA İZNİK 972810 Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA İZNİK 713995 Tacir İlkokulu 1 4 14 BURSA İZNİK 761664 Tacir İmam Hatip Ortaokulu 1 4 14 BURSA KARACABEY 765828 Adnan Menderes Ortaokulu 1 1 10 BURSA KARACABEY 976692 Atatürk İlkokulu 1 1 10 BURSA KARACABEY 714392 Beylik İlkokulu 1 4 14 BURSA KARACABEY 715166 Beylik Ortaokulu 1 4 14 BURSA KARACABEY 966208 Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA KARACABEY 749589 Cahide Kırlağaç Anaokulu 1 1 10 BURSA KARACABEY 976444 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 10 BURSA KARACABEY 724454 Dağkadı İlkokulu 1 4 14 BURSA KARACABEY 724469 Dağkadı Ortaokulu 1 4 14 BURSA KARACABEY 750772 Dayı Karacabey Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA KARACABEY 751766 Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 BURSA KARACABEY 713863 Hacı Ahmediye Onur İlkokulu 1 1 10 BURSA KARACABEY 135516 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 10 BURSA KARACABEY 713915 İstiklal Ortaokulu 1 1 10 BURSA KARACABEY 135482 Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 10 BURSA KARACABEY 265336 Karacabey Anadolu Lisesi 1 1 10 BURSA KARACABEY 766512 Karacabey Belediyesi Anaokulu 1 1 10 BURSA KARACABEY 769373 Karacabey Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 10 BURSA KARACABEY 771071 Karacabey Cumhuriyet Anaokulu 1 1 10 BURSA KARACABEY 761244 Karacabey Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BURSA KARACABEY 135494 Karacabey Halk Eğitimi Merkezi 1 1 10 BURSA KARACABEY 763302 Karacabey İmam Hatip Ortaokulu 1 1 10 BURSA KARACABEY 135469 Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 11 BURSA KARACABEY 715735 Karacabey Ortaokulu 1 1 10 BURSA KARACABEY 767630 Karacabey Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 14 BURSA KARACABEY 763305 Karacabey Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 14 BURSA KARACABEY 765129 Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 12 BURSA KARACABEY 135504 Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 10 BURSA KARACABEY 750300 Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi 1 1 10 BURSA KARACABEY 715680 Karakoca İlkokulu 1 4 14 BURSA KARACABEY 716721 Karakoca Ortaokulu 1 4 14 BURSA KARACABEY 714169 Keşlik İlkokulu 1 4 14 BURSA KARACABEY 714240 Keşlik Ortaokulu 1 4 14 BURSA KARACABEY 705494 Kurşunlu İlkokulu 1 4 14 BURSA KARACABEY 716779 Muhsin