Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Memurların ek göstergesi nedir? Ne işe yarar nasıl hesaplanır

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Ek gösterge memurlar tarafından çok önemli konuların başında gelmektedir. Ek gösterge aylık ücretlerin, emekli ikramiyelerinin ve emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan unsurlarında başında gelmektedir. Ek gösterge cetvelindeki rakamlar derece, hizmet sınıfı ve unvanlara göre değişkenlik göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir kamu çalışanı ile, 2500 olan bir kamu çalışanının alacağı zam veya maaş miktarı eşit olmayacaktır. Bunu aşağıda yer alan ek gösterge cetveli sayesinde kolaylıklar
görebilirsiniz.
Bunu örnekle açıklayacak olursak; bir memurun ek göstergesinin 1500'den 2200'e yükseltilmesi durumunda aylık ücretinde 7,89 lira, emekli aylığında 204,45 lira ve emekli ikramiyesinde ise 6.653,03 lira artış meydana gelir. Ek gösterge 2200'den 3000'e yükseltilmesi durumunda aylık ücretinde 41,73 lira, emekli aylığında 46,08 lira ve emekli ikramiyesinde ise 1,476,74 lira artış olur. Ve yine ek gösterge 3000'den 3600'e yükseltilmesi durumunda aylık ücretinde 25,95 lira düşüş, emekli aylığında 362,83 lira ve emekli ikramiyesinde ise 11,629,33 lira artış olacaktır.Memursite.com Ek gösterge de aynı hizmet yılı, derece ve unvan için ek gösterge rakamlarını değiştirerek uyguladığımız zaman aylık ücrete, emekli maaşına ve emekli ikramiyesine etkisini görebiliyoruz. Ayrıca ek gösterge miktarının aylık maaşa fazla bir etkisi olmuyor. Fakat ek gösterge miktarı emekli maaşı ve ikramiyesinde büyük farklıları göz önüne sermektedir. Bu nedenle yüksek ek göstergesi olan konumlar memurlar tarafından daha çok tercih edilmektedir. 

Tüm kamu çalışanları 3600 ek gösterge almak için çaba sarf ediyor.Mevcut mesleklerinden başka sınıflara geçen memurlar daha önceki ek gösterge rakamlarından nasıl yararlanırlar? Örnekler yardımıyla açıklayacak olursak; öğretmen olarak görv yapan bir personel Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçmesi durumunda ek gösterge rakamları ne olacaktır?Ek gösterge hükümleri mevzuatlarda şu şekilde yer almaktadır; “Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. 

Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.” hükümlerini kapsamaktadır.Yukarıda yer alan kanun doğrultusunda ek göstergelerin, ilgili personellerin tabi tutuldukları sınıf ve görevlerde yer aldıkları sürece ödemelere esas alınacağı ancak terfi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı ifade edilmiştir. 


Ayrıca bu personellerin daha önceki mevcut kariyerleri ile ilgili sınıf veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli ek gösterge cetvelinde bulunan ek göstergelerin, fakat kurumların 1,2,3 ve. 4. kadrolarına atanmaları durumunda az olamayacağı, şartlarının ortaya çıkması durumunda mümkün olacağı görülmektedir.Kaynak: Memurlarda Ek Gösterge Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Artar, Maaşa Etkisi 


 Memurların ek göstergesi nedir?
AYLIK ÜCRETE ETKİSİEMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİEMEKLİ İKRAMİYESİNE ETKİSİ
7,89 TL artış204,45 TL artış6.553,03 TL artış
2-Ek göstergenin 2200’den 3000’e yükseltilmesinin kazandıracakları
AYLIK ÜCRETE ETKİSİEMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİEMEKLİ İKRAMİYESİNE ETKİSİ
41,73 TL artış46,08 TL artış1.476,74 TL artış
3-Ek göstergenin 3000’den 3600’e yükseltilmesinin kazandıracakları
AYLIK ÜCRETE ETKİSİEMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİEMEKLİ İKRAMİYESİNE ETKİSİ
(-25,94 TL azalış)362,83 TL artış11.629,33 TL artış
Yukarıda bulunan tablodaki gibi aynı unvan derece ve hizmet yılı için ek gösterge rakamlarıyla oynama yaparak uyguladığımız zaman aylık ücrete, emekli ikramiyesine ve emekli maaşına yansımasını rahatlıkla görebiliyoruz.  Yine tabloya bakarak ek gösterge miktarının aylık maaşınızı çok fazla değiştirmezken, emekli aylığı ve ikramiyesinde büyük değişim yaşattığı gözlemlenebilir. Bu sebepten dolayı memurlar daha yüksek ek göstergesi olan konumları tercih etmektedirler.  Bu sebepten dolayı neden herkes 3600 ek gösterge rakamının peşinde tabloya göre rahatlıkla anlayabilmekteyiz.
Bulunmuş Oldukları Meslekleri İle İlgili Sınıflardan Başka Sınıflara Geçenlerin, Daha Önce Bulunmuş Oldukları Mesleki Ünvanların Ek Gösterge Rakamlarından Nasıl Yararlanırlar?
Örnekler üzerinden hareket etmek gerekirse; öğretmen olarak eğitim öğretim sınıfında görev yapmakta olan birisi Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçtikten sonra ya da mühendis olarak Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapmakta iken Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçen kişiler 5434 sayılı T.C. emekli sandığı kanunu hükümlerine göre aylık ve ikramiye hesaplamasında ek gösterge rakamları ne olacaktır? Bu konu 657 sayılı kanunun ilgili maddesinde düzenlenmiştir.
“Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.” hükümlerini içermektedir.
Yukarıda bulunan kanuna göre ek göstergelerin, ilgililerin tabi oldukları sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınacağı fakat terfi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya 657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde yer alan ek göstergelerin, ancak kurumların 1, 2, 3 veya 4. dereceli kadrolarına atanmaları halinde düşük olamayacağı,
şartlarının hasıl olması halinde mümkün olacağı anlaşılmaktadır.

MEMURLARIN EK GÖSTERGE RAKAMLARI ve EMEKLİLİĞE ETKİSİ

Bazı unvanlara uygulanan ek gösterge rakamları ve bu rakamların aylık ücretlerine, emekli maaş ve ikramiyelerine yansımasını da aşağıdaki tablodan görebilmekteyiz.
KADRO UNVANIEK GÖSTERGEAYLIK MAAŞA ETKİSİEMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİEMEKLİ İKARAMİYESİNE ETKİSİ
HİZMETLİ0000
MEMUR220086,13290,859.321,92
ŞEF220086,13290,859.321,92
ŞUBE MÜDÜRÜ220086,13290,859.321,92
POLİS MEMURU220086,13290,859.321,92
HEMŞİRE3000127,86336,9210.798,66
KİMYAGER3000127,86336,9210.798,66
AVUKAT3000127,86336,9210.798,66
ÖĞRETMEN3000127,86336,9210.798,66
VAİZ3000127,86336,9210.798,66
VETERİNER3600101,91699,7622.427,98
TABİP3600101,91699,7622.427,98
MÜHENDİS3600101,91699,7622.427,98
MÜFETTİŞ-UZMAN(MERKEZ KARİYER)3600101,91699,7622.427,98
DAİRE BAŞKANI3600101,91699,7622.427,98
BAKANLIK MÜŞAVİRİ3600101,91699,7622.427,98
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI3600101,91699,7622.427,98
BAŞBAKANLIK ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ4800145,42878,2928.150,35
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ5300171,50907,0929.073,31
GENEL MÜDÜR6400200,261.134,5836.364,72
MÜSTEŞAR YARDIMCISI6400200,261.134,5836.364,72
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI7000231,561.169,1437.472,27
MÜSTEŞAR7600243,771.313,1242.087,09
BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI8000264,631.336,1642.825,46

Bu yazımızda ek gösterge nedir, ne işe yarar, ek göster nasıl artar, ek gösterge nasıl hesaplanır, memurların ek gösterge tablosu ve ek gösterge hakkında merak edilenlere yer verdik.  Merak ettiğiniz soruları aşağıdaki yorum bölümüne yazabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.