Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi 621 Sözleşmeli Personel Alacak

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4/B maddesine göre. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (621) sözleşmeli personel alınacaktır. (Eczacı alımı için sözlü sınav yapılacaktır.)
I- GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin):
Başvuracak adaylarda. 657 sayılı Kanun'un 48 nci maddesindeki ve aşağıda belirtilen genel şanlar ile ilan edilen pozisyon için belinden özel şanlar aranmaktadır.
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; afta veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3. 657 sayılı Kanun'un 53 ncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak). Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuracak adaylann askerliğini yapmış olması gerekmektedir.
6. Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak. (Doğum tarihi: 05.04.1988 (dahil) - 20.04.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir.
7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
8. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde tüm yerleşkeler ve hastane ilgili birimin yönetimi tarafından 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak (İlgili hususlarda beyan dilekçesi müracaat evrakına ek olarak alınacaktır.)
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan. "Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket ermesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı He belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. " amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)
10. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm adaylar hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık teknikeri görev unvanıyla oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.
11. Başvuru yapan tüm adayların ilanda belirtilen şartlara elverişli olduğu ve görevini sürekli yapmaya engel olabilecek hastalık veya engeli bulunup bulunmadığına ilişkin bilgileri içeren Sağlık Beyan Formunun " https://hacettepe.edu.tr/fs/form.pdf" bağlantısından indirilerek eksiksiz doldurması ve belgenin başvuru yapılan pozisyonun EK DOSYA kısmına yüklemesi gerekmektedir.
II- ÖZEL ŞARTLAR:
Tüm pozisyonların özel şartlarını görmek için tıklayınız.
A- Büro Personeli
Ortak Şart: İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
B- Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.
C- Destek Personeli (Şoför)
D- Destek Personeli (Yemek Hizmetleri)
Ortak Şartlar:
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine u>um göstermek, görevini devamlı sapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
-Yemek üretim alanında mesleği ifasına engel olacak bulaşıcı veya herhangi başka bir hastalığın bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Sağlık kurulu raporu -heyet raporu- karar bölümünde "Sağlık yönünden Aşçı olarak çalışmasında herhangi bir sakınca yoktur." ibaresi bulunmalıdır.)
-Aşçıbaşı. Aşçıbaşı Yardımcısı, Aşçı (özel Hizmet). Diğer Aşçılar, Sıcak Mutfak Aşçısı, Soğuk Mutfak Aşçısı. Tabldot Aşçısı. Soğuk Mezeci. Aşçı. Alakart Aşçısı, Aşçı Yardımcısı meslek alanlarından birinde en az (2) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, barkodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz etmek.
*Öğrenim durumuna göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer öğrenimden başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.
E- Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri):
*Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.
F-Destek Personeli (Berber):
G-Destek Personeli (Gassal):
H- Destek Personeli (Basit Bakım ve Onarım):
Ortak Şartlar-Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda/arazide çalışmaya elverişli olmak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.-Hizmet alanı ile ilgili görev ifasında, görülecek lüzum üzerine taşıma, dağıtım ve temizlik hizmetleri de yerine getirilecektir.
*Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz edilecektir.
I - Sağlık Personeli
I - Çözümleyici, Sistem Programcısı
III- BAŞVURU EVRAKLARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.
I. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
2. Destek Personeli/Basit Bakım ve Destek Personeli/Yemek Hizmetleri pozisyonuna başvuranlar için gereken Sertifika. Ustalık ya da Kalfalık belgesi.
3. E-Devlet üzerinden alınan tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil) barkodlu "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi".
4. Tecrübeye ilişkin olarak SGK dökümünden ayrıca olmak üzere görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kuramdan alınacak onaylı belge.
5. Korama ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.)
*Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
*Başvuruda bulunacak adaylar. Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını 05.04.2023-19.04.2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Hacettepe Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecektir.
*Başvurular, bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 19.04.2023 sona erecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaattan işleme alınmayacaktır.
*Yerleştirme işlemi, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, başarılı adayların isim listesi, 03.05.2023 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.haccltepe.cdu.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısından da ulaşabileceklerdir. Kontenjan sayısının 3 katı kadar yedek belirlenecektir. İlanda, atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ve belge teslim şekli ile süresi hakkında bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.
*Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
'Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek aday lar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.
*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
*KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
*Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
*İlanen duyurulur.
Personel Daire Başkanlığı
İletişim Tel: 0312-305 1025


A- Büro Personeli:

Görev veri (ii)

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puan

Adet

Öğrenim Durumu

Cinsiyet

Aranılan Nitelikler

Merkez (Ankara)

2022

KPSS (P3)

65

25

Lisans

Kadın 10

- İktisat, İşletme, İşletme-Maliye,Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Maliye, Maliye-Muhasebe, Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

Erkek 15

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P93)

65

25

Ön Lisans

Kadın

10

- Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletmecilik İşletme Yönetimi, İşletme-Muhasebe, Turizm ve Otelcilik, Turizm-Otelcilik Muhasebe. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Erkek

15

B- Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Görev yeri (İl)

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puan

Adet

Öğrenim Durumu

Cinsiyet* Adet

Aranılan Nitelikler

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P93)

65

16

On lisans

Kadın

6

 • Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak.

 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 ncu maddesindeki şartları taşımak.

 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

Erkek

10

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P94)

55

28

Orta Öğretim

Kadın

9

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarmın herhangi bir alanından mezun olmak.

 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 ncu maddesindeki şartlan taşımak.

 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahh/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

Erkek

19

C- Destek Personeli (Şoför):

Görev yeri '(il)

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puan

Adet

Öğrenim Durumu

Cinsiyet

Aranılan Nitelikler

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P94)

55

2

Ortaöğretim

Erkek

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi) kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliği, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 itibariyle D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 • SRC-1 ve SRC-2 belgesine sahip olmak.

 • Görevini yapmaya engel sağhk sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.

 • Psikoteknik belgesine sahip olmak.

 • 7/24 esasına göre hem vardiyalı sistemde hem de mesai saatleri dışında çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P94)

55

2

Ortaöğretim

Erkek

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi) kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • Eski tip ehliyetlerde E sınıfı sürücü belgesine, yeni tip ehliyetlerde B-C1-C-D1-D sınıflarını kapsayan sürücü belgesine sahip olmak.

 • G sınıfı ehliyeti olması ve Beko Loder operatörlük belgesinin ehliyetinde işli olması

 • Greyder, Dozer Forklift operatörlük belgelerinin olması.

 • 7/24 esasına göre hem vardiyalı sistemde hem de mesai saatleri dışında çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.

 • En az 1 yıl tecrübeli olmak ve belgelendirmek.

D- Destek Personeli (Yemek Hizmetleri):

Görev yeri (il)

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puan

Adet

Öğrenim Durumu*

Cinsiyet

Aranılan Nitelikler

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P93)

65

6

Ön lisans

Erkek

 • Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ön lisans programlarının her hangi birinden mezun olmak.

 • Aşçı olarak görev yapacaktır.

2022 KPSS (P93)

65

1

Ön lisans

Erkek

- Yükseköğretim kuramlarının Pastacılık ve Ekmekçilik veya Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi 2 yıllık ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2022 KPSS (P94)

55

6

Ortaöğretim

Erkek

 • Yiyecek- İçecek hizmetleri alanı /Aşçılık dalında lise veya dengi okul mezunu olmak ya da düz lise mezunu olup, Halk Eğitim Müdürlükleri ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurslarda verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

 • Aşçı olarak görev yapacaktır.

E- Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri):

Görev yeri (»O

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puan

Adet

Öğrenim Durumu

Cinsiyet* Adet

Aranılan Nitelikler

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P94)

55

190

Ortaöğretim

Kadın

27

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlanılın herhangi bir alanından mezun olmak.

 • Çalıştığı iş yerinde görev yerinin özelliklerine göre:

Açık ve kapalı tüm alanlarda (açık arazi ve çevre, derslikler, hastaneler, amfiler, ofisler, yemekhaneler, spor alanları, tüm yatakhane, koridor, banyo, tuvalet vb. yerler) periyodik temizlik işleri, çöplerin ve geri dönüşüm materyallerinin toplanması, taşınması ve temizliği, taşmma/taşıma hizmetlerini yerine getirmek ve malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşıma yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, bulaşıkların elle veya makinelerle yıkanması, kurulanması, temizlenmesi, yerine konulması ve servise hazır hale getirilmesi, kirli çamaşırların çamaşırhaneye gelişi, yıkanış ve kurutuluşu, ütüleme işleri, tasnif ile birimlere dağıtılması ve depolama hizmetlerini yapmak, kurum içi, kurum dışı evrak hizmetleri, bulunduğu birimde ikram hizmetlerinin hazırlanması ve servis hizmetlerini yapmak.

 • Görev tanımına uygun amirler tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Erkek 163

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P94)

55

20

Ortaöğretim

Kadın

7

 • . Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • Hasta ve Yaşlı Bakımı Sertifikası olmak veya Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarının birinden mezun olmak.

 • Görev tanımına uygun amirler tarafından verilen diğer işleri yapmak

Erkek 13

F-Destek Personeli (Berber):

Görev veri (İl)

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puan

Adet

Öğrenim Durumu

Cinsiyet

Aranılan Nitelikler

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P94)

55

1

Ortaöğretim

Erkek

 • Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • 3308 sayılı Kanuna göre erkek berberliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya ortaöğretim kurumlarının Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Erkek Kuaförlüğü dalından mezun olmak.

(Ortaöğretim kurumlarının Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Erkek Kuaförlüğü dalından mezun olanlardan belge/sertifika istenmeyecektir.)

G-Destek Personeli (Gassal):

Görev veri (İl)

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puan

Adet

Öğrenim Durumu

Cinsiyet

Aranılan Nitelikler

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P94)

55

1

Ortaöğretim

Kadın

 • İmam hatip lisesi mezunu olmak.

 • Onaylı gassallık sertifikasına sahip olmak.

Destek Personeli (Bakım -Onarım)

Görev veri (İl)

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puan

Adet

Öğrenim Durumu

Cinsiyet

Hizmet Alanı

Aranılan Nitelikler

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P94)

55

5

Ortaöğretim

Erkek

Bahçıvan

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Bahçıvanlık veya Peyzaj alanında sertifika sahibi olmak.

 • Bahçıvanlık için çapalama, budama, çim biçme, çim dikme, bitki ve fidanlara form verme (şekil), yabani otlan temizleme ve sulama işlerinde en az 1 yıl tecrübeli olmak ve belgelemek.*

2022 KPSS (P94)

55

4

Ortaöğretim

Erkek

Taş. duvar, bordür kaplama

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı belgesine sahip olmak.

 • En az (1) yıllık tecrübesi olmak ve belgelemek.*

2022 KPSS (P94)

55

3

Ortaöğretim

Erkek

Boya, Alçı, Alçı Levha Karo Seramik

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • Seramik Karo Kaplamacısı. Yapı Duvarcısı, Alçı Levha Uygulayıcısı Alçı Sıva Uygulayıcısı, İnşaat Boyacısı, Boya Elemanı alanlarından birinden kurs bitirme veya kalfalık veya ustalık veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

En az 1 yıl tecrübeli olmak ve belgelemek.*

2022 KPSS (P94)

55

4

Ortaöğretim

Erkek

Tesisatçı

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • Isıtma ve / veya Sıhhi Tesisat alanlarından birinden kurs bitirme veya kalfalık veya ustalık veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

 • Kaynakçılık alanında kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmak.

 • En az 1 yıl tecrübeli olmak ve belgelemek.*

2022 KPSS (P94)

55

2

Ortaöğretim

Erkek

İklirnlendinnc

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • Soğutma ve / veya İklimlendirme/Klima Sistemleri alanlarından birinden kurs bitirme veya kalfalık veya ustalık veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

 • En az 1 yıl tecrübeli olmak ve belgelemek.*

2022 KPSS (P94)

55

1

Ortaöğretim

Erkek

Ahşap Doğrama

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • Ahşap İskelet, Ahşap Doğrama. Ahşap Mobilya alanlarından birinde kurs bitirme veya kalfalık veya ustalık veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

 • En az 1 yıl tecrübeli olmak ve belgelemek.*

 

2022 KPSS (P94)

55

1

Ortaöğretim

Erkek

Telekomü nikasyon

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • Haberleşme Sistemleri alanından kurs bitirme veya kalfalık veya ustalık veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

 • En az 1 yıl tecrübeli olmak ve belgelemek.*

2022 KPSS (P94)

55

1

Ortaöğretim

Erkek

Tahnitçi

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında tıp fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitim derslerinde kullanılan kadavranın bakımı, ilaçlaması, bertaraf edilmesi, muhafaza edilmesi ve benzeri işleri yapacak niteliğe sahip olmak.

 • En az 1 yıl tecrübeli olmak ve belgelemek.*

Sağlık Personeli

Görev yeri (il)

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puan

Adet

öğrenim Durumu

Cinsiyet

Hizmet Alanı

Aranılan Nitelikler

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (Pî)

 

220

Lisans

Kadın

Erkek

Hemşire

- Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.

YOK

 

5

Lisans

Kadın Erkek

Eczacı

- Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

2022

KPSS

(P3)

 

2

Lisans

Kadın

Erkek

Diyetisyen

- Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ya da Beslenme ve Diyetetik Yüksekokullarının 4 yıllık lisans programından mezun olmak.

2022 KPSS

(P3)

 

1

Lisans

Kadın Erkek

Biyolog

- Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.

2022 KPSS

(P3)

 

1

Lisans

Kadın Erkek

Biyolog

 • Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.

 • Histoloji ve Embriyoloji yüksek lisans derecesine sahip olmak.

 • Sağlık Bakanlığı onaylı ÜYTE (Üremeye Yardımcı Tedavi Laboratuvar Uygulamaları Eğitim) Sertifikası sahibi olmak.

(Tüp Bebek Ünitesinde görev yapmak üzere)

2022 KPSS (P3)

 

2

Lisans

Kadın Erkek

Fizyoterapist

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

2022 KPSS (Pî)

 

1

Lisans

Kadın Erkek

Fizyoterapist

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümlerinin birinden mezun olmak ve kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bu alanda en az bir yıl deneyimli olmak ve belgelendirmek. (Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapmak üzere)

2022 KPSS (P3)

 

2

Lisans

Kadın Erkek

Perfuzyonist

- Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak veya lisans eğitimi üzerine perfüzyon alanında Yüksek Lisans eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelemek.

2022 KPSS (P3)

 

2

Lisans

Kadın

Erkek

Çocuk

Gelişimcisi

- Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.

 

2022 KPSS (P93)

 

4

ön Lisans

Kadın Erkek

Sağlık Teknikeri

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

2022 KPSS (P93)

 

1

Ön Lisans

Kadın Erkek

Sağlık Teknikeri

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

2022 KPSS (P93)

 

1

Ön Lisans

Kadın Erkek

Sağlık Teknikeri

- Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Bebek Mutfağında görev yapmak üzere)

2022 KPSS (P93)

 

8

Ön Lisans

Kadın Erkek

Sağlık Teknikeri

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

2022 KPSS (P93)

 

6

Ön Lisans

Kadın Erkek

Sağlık Teknikeri

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

2022 KPSS (P93)

 

5

ön Lisans

Kadın Erkek

Sağlık Teknikeri

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Teknikerliği programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

2022 KPSS (P93)

 

2

Ön Lisans

Kadın Erkek

Sağlık Teknikeri

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

2022 KPSS (P93)

 

2

Ön Lisans

Kadın Erkek

Sağlık Teknikeri

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

2022 KPSS (P93)

 

2

Ön Lisans

Kadın Erkek

Sağlık Teknikeri

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

2022 KPSS (P93)

 

3

Ön Lisans

Kadın Erkek

Sağlık Teknikeri

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Teknikerliği veya Cerrahi Teknikerliği veya Ameliyathane Hizmetleri programlarının birinden 2 yılık ön lisans mezunu olmak.

 

2022 KPSS (P93)

 

i

Ön Lisans

Kadın Erkek

Sağlık Teknikeri

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofızyoloji Teknikleri programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

 

2022 KPSS (P93)

 

5

Ön Lisans

Kadın Erkek

Sağlık Teknikeri

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

Çözümleyici. Sistem Programcısı:

Görev yeri (İl)

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puan

Adet

Öğrenim Durumu

Cinsiyet

HizmetAlanı

Aranılan Nitelikler

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P3)

60

1

Lisans

Kadın Erkek

Çözümleyici, Sistem Programcısı

 • Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik, Fizik veya İstatistik Bölümü lisans programlarından birinden mezun olmak.

 • PYTHON, JAVA veya .NET tabanlı yazılım dillerinden (C#, Oracle, Asp.net, HTML5, CSS3, JQUERY, JAVASCRIPT) en az birini biliyor olmak. (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)

 • YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az (D) düzeyinde İngilizce di) bilgisi belgesine sahip olmak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.