Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 202 mühendis ve tekniker alacak

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 31 mühendis ve 171 tekniker alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandı. Sözlü sınav yapılmayacak, sadece KPSS-B grubu puan sırası esas alınacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 171 (yüzyetmişbir) adet Sözleşmeli Tekniker ve 31 (otuz bir) adet Sözleşmeli Mühendis pozisyonuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A-Genel Şartlar

1)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2)    Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

B-Özel Şartlar

1)    Sözleşmeli Tekniker unvanı için 2022 yılı KPSS (B) grubu P93, Sözleşmeli Mühendis unvanı için 2021 veya 2022 yılı KPSS (B) grubu P3 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. (KPSS 'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak veren, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan, bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden başvurusu değerlendirmeye alınmayan veya reddedilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.)

2)     Arşiv araştırması olumlu olmak.

3) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak. (Adayların, mezun oldukları ön lisans ve lisans programlarına ve KPSS puanlarına uygun tek bir pozisyon için başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.)


UNVANLAR, MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS/LİSANS PROGRAMLARI VE YERLEŞTİRME YAPILACAK BİRİMLER

UNVANI

PROGRAM ADI

BİRİMLER

SÖZLEŞMELİ TEKNİKER

TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU

TAPU VE KADASTRO

TAPU KADASTRO

TAPU MÜDÜRLÜKLERİ

SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

JEODEZİ VE HARİTACILIK MÜHENDİSLİĞİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ

KADASTRO

MÜDÜRLÜKLERİ


BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1) Başvurular, 03.07.2023 tarihinden 07.07.2023 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Başvuru esnasında adayların kimlik bilgileri, KPSS puanı, eğitimi, adli sicil kaydı ve erkek adayların askerlik bilgisi e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, bu aşamada adaylardan belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme ve düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

3)    Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1.    Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi- Kariyer Kapısı Sistemi tarafından, adayların KPSS (B) grubu puanı ve tercihleri doğrultusunda, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, sıraya konulmak suretiyle yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek olup, asil olarak atanmaya hak kazanan aday sayısının iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir. (Yedek listede yer almak, daha sonraki personel alımları için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.)

2.    Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

3.    Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği, başvuru değerlendirme/yerleştirme sonuçları sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden açıklanacak olup, ayrıca liste ilanı ve yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4.    Yapılacak olan arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5.    Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması iptal edilen veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine, yedek olarak belirlenen adayların ataması yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

İLETİŞİM

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 5514517 - 5514716 -5514484

Web : www.tkgm.gov.tr.

e-posta : personel.kadro@tkgm.gov.tr


SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ATAMASI YAPILACAK KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ

BÖLGESİ

İLİ

ATAMA YAPILACAK BİRİMLER

ATAMA YAPILACAK POZİSYON SAYISI

ELAZIĞ

BİNGÖL

BİNGÖL Kadastro Müdürlüğü

2

ELAZIĞ

ELAZIĞ

ELAZIĞ Kadastro Müdürlüğü

2

ELAZIĞ

MALATYA

MALATYA Kadastro Müdürlüğü

2

ELAZIĞ

TUNCELİ

TUNCELİ Kadastro Müdürlüğü

2

GAZİANTEP

GAZİANTEP

GAZİANTEP Kadastro Müdürlüğü

5

GAZİANTEP

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ Kadastro Müdürlüğü

4

GAZİANTEP

KİLİS

KİLİS Kadastro Müdürlüğü

1

HATAY

HATAY

HATAY Kadastro Müdürlüğü

4

ŞANLIURFA

ADIYAMAN

ADIYAMAN Kadastro Müdürlüğü

4

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA Kadastro Müdürlüğü

5

Toplam

 

 

31

 

SÖZLEŞMELİ TEKNİKER ATAMASI YAPILACAK TAPU MÜDÜRLÜKLERİ

BÖLGESİ

İLİ

ATAMA YAPILACAK BİRİMLER

ATAMA YAPILACAK POZİSYON SAYISI

ADANA

ADANA

FEKE Tapu Müdürlüğü

1

ANTALYA

ANTALYA

ALANYA Tapu Müdürlüğü

1

EDİRNE

EDİRNE

KEŞAN Tapu Müdürlüğü

1

ELAZIĞ

BİNGÖL

ADAKLI Tapu Müdürlüğü

1

ELAZIĞ

BİNGÖL

KİĞI Tapu Müdürlüğü

1

ELAZIĞ

BİNGÖL

YEDİSU Tapu Müdürlüğü

1

ELAZIĞ

ELAZIĞ

ALACAKAYA Tapu Müdürlüğü

1

ELAZIĞ

MALATYA

AKÇADAĞ Tapu Müdürlüğü

2

ELAZIĞ

MALATYA

ARGUVAN Tapu Müdürlüğü

2

ELAZIĞ

MALATYA

DARENDE Tapu Müdürlüğü

1

ELAZIĞ

MALATYA

YAZIHAN Tapu Müdürlüğü

1

ELAZIĞ

TUNCELİ

ÇEMİŞGEZEK Tapu Müdürlüğü

1

ELAZIĞ

TUNCELİ

NAZIMİYE Tapu Müdürlüğü

1

ELAZIĞ

TUNCELİ

OVACIK(TUNCELİ) Tapu Müdürlüğü

1

GAZİANTEP

GAZİANTEP

ARABAN Tapu Müdürlüğü

1

GAZİANTEP

GAZİANTEP

İSLAHİYE Tapu Müdürlüğü

4

GAZİANTEP

GAZİANTEP

NİZİP Tapu Müdürlüğü

3

GAZİANTEP

GAZİANTEP

NURDAĞI Tapu Müdürlüğü

2

GAZİANTEP

GAZİANTEP

OĞUZELİ Tapu Müdürlüğü

4

GAZİANTEP

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY Tapu Müdürlüğü

19

GAZİANTEP

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL Tapu Müdürlüğü

21

GAZİANTEP

GAZİANTEP

YAVUZELİ Tapu Müdürlüğü

1

GAZİANTEP

KAHRAMANMARAŞ

AFŞİN Tapu Müdürlüğü

1

GAZİANTEP

KAHRAMANMARAŞ

DULKADİROĞLU Tapu Müdürlüğü

3

GAZİANTEP

KAHRAMANMARAŞ

ELBİSTAN Tapu Müdürlüğü

2

GAZİANTEP

KAHRAMANMARAŞ

GÖKSUN Tapu Müdürlüğü

1

GAZİANTEP

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT Tapu Müdürlüğü

2

GAZİANTEP

KAHRAMANMARAŞ

PAZARCIK Tapu Müdürlüğü

1

GAZİANTEP

KİLİS

KİLİS Tapu Müdürlüğü

1

GAZİANTEP

KİLİS

MUSABEYLİ Tapu Müdürlüğü

1

 

HATAY

HATAY

ALTINÖZÜ Tapu Müdürlüğü

1

HATAY

HATAY

ANTAKYA Tapu Müdürlüğü

6

HATAY

HATAY

ARSUZ Tapu Müdürlüğü

1

HATAY

HATAY

DEFNE Tapu Müdürlüğü

2

HATAY

HATAY

HASSA Tapu Müdürlüğü

1

HATAY

HATAY

KIRIKHAN Tapu Müdürlüğü

1

HATAY

HATAY

KUMLU Tapu Müdürlüğü

1

HATAY

HATAY

REYHANLI Tapu Müdürlüğü

2

HATAY

HATAY

SAMANDAĞ Tapu Müdürlüğü

2

HATAY

HATAY

YAYLADAĞI Tapu Müdürlüğü

4

HATAY

OSMANİYE

BAHÇE Tapu Müdürlüğü

1

İSTANBUL

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER Tapu Müdürlüğü

2

İSTANBUL

İSTANBUL

BEYKOZ Tapu Müdürlüğü

1

İSTANBUL

İSTANBUL

MALTEPE Tapu Müdürlüğü

1

İSTANBUL

İSTANBUL

PENDİK Tapu Müdürlüğü

4

İSTANBUL

İSTANBUL

SANCAKTEPE Tapu Müdürlüğü

2

İSTANBUL

İSTANBUL

SARIYER Tapu Müdürlüğü

1

İSTANBUL

İSTANBUL

ŞİLE Tapu Müdürlüğü

1

İSTANBUL

İSTANBUL

ŞİŞLİ Tapu Müdürlüğü

1

İSTANBUL

İSTANBUL

TUZLA Tapu Müdürlüğü

1

İSTANBUL

İSTANBUL

ÜSKÜDAR Tapu Müdürlüğü

2

İSTANBUL

KOCAELİ

İZMİT Tapu Müdürlüğü

1

İSTANBUL

KOCAELİ

KANDIRA Tapu Müdürlüğü

1

İSTANBUL

SAKARYA

KAYNARCA Tapu Müdürlüğü

1

KAYSERİ

NEVŞEHİR

KOZAKLI Tapu Müdürlüğü

1

KONYA

KONYA

EMİRGAZİ Tapu Müdürlüğü

1

ŞANLIURFA

ADIYAMAN

ADIYAMAN Tapu Müdürlüğü

6

ŞANLIURFA

ADIYAMAN

BESNİ Tapu Müdürlüğü

1

ŞANLIURFA

ADIYAMAN

GÖLBAŞI(ADIYAMAN) Tapu Müdürlüğü

3

ŞANLIURFA

ADIYAMAN

SAMSAT Tapu Müdürlüğü

1

ŞANLIURFA

ADIYAMAN

TUT Tapu Müdürlüğü

2

ŞANLIURFA

MARDİN

DARGEÇİT Tapu Müdürlüğü

1

ŞANLIURFA

MARDİN

ÖMERLİ Tapu Müdürlüğü

1

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

BİRECİK Tapu Müdürlüğü

2

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

EYYÜBİYE Tapu Müdürlüğü

6

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

HALFETİ Tapu Müdürlüğü

1

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

HALİLİYE Tapu Müdürlüğü

6

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

HARRAN Tapu Müdürlüğü

2

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

HİLVAN Tapu Müdürlüğü

1

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ Tapu Müdürlüğü

4

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

SİVEREK Tapu Müdürlüğü

4

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

SURUÇ Tapu Müdürlüğü

2

VAN

VAN

ERCİŞ Tapu Müdürlüğü

2

Toplam

 

 

171

6081/1-1


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.