Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Fore Kazık Nedir?

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Fore Kazık Nedir? En basit tanımıyla, fore kazık imalatı için önce zeminde fore kazık makinası yardımıyla bir delgi açılır. Bu delgi içine demir kazık donatı yerleştirilir. Sonra delgi içine beton dökülerek fore kazık oluşturulur. (bkz:Fore Kazık imalatı yapım aşamaları)

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI
Temel kazısı yapılmasına gerek kalmaz.
Zemin şartları uygun olduğu taktirde kısa zamanda inşa edilebilir.
Çakma kazıklar için dezavantaj olan zemindeki taş ve bloklar,fore kazık ile uygun teçhizat kullanılarak elimine edilebilir.
Delik açılması ve betonlama sırasında çevrede önemli titreşimve sarsıntı yaratmazlar. Çevre yapıların bu tip etkilere karşı hassasolduğu durumlarda bu büyük bir avantajdır.
 Büyük çapta ve derinliklerde inşa edilebildikleri için yük taşımakapasiteleri fazladır.
Kazıklar yerinde oluşturulduğu için, taşınacak malzeme kum,çakıl, su, çimento, demir gibi malzemeler olup, bunların nakli,önceden dökülmüş betonarme kazıklara göre daha kolaydır.
Gerektiğinde kazık dibinde genişletilmiş bir bölge (soğan)oluşturarak taşıma gücü artırılabilir. Bu şekilde, kazığın çekmeyekarşı da taşıyacağı yük artar.
Sondaj deliğinin istenen derinliğe indiği ve istenen sağlamtabakaya eriştiği kolaylıkla kontrol edilebilir.
Fore kazıkların boyu kolayca ayarlanabilir. Bu özellik, çakmakazıklara göre büyük bir avantajdır

Fore kazık nedir?, fore kazık nasıl yapılır?
FORE KAZIĞIN DEZAVANTAJLARI
Yağışlı ve kötü havalar delme işlemini aksatır.
Beklenmeyen zemin şartları ile karşılaşması halinde işlerdeönemli gecikmeler olabilir.
 Yukarıda bahsedilen nedenle, fore kazıkların yapılacağımahalde çok detaylı bir zemin etüdü gerekir.
 Kazık betonunun hazırlanması, dökülmesi sırasında çok iyi birteknik denetim mutlaka yapılmalıdır.
 Yeraltı su seviyesinin yüksek olması, betonu etkileyebilir,özellikle yeraltı suyu akımı varsa betonu yıkayıp kazığın oluşumunuengelleyebilir.
 Sondaj deliği çevresi yıkıntı veya döküntü yapabilir. Bunlar içinözel önlemler almak gerekir.
 1. Fretli donatının el ile hazırlanması
Fore Kazık imalatı yapım aşamaları
Fore kazık nedir?, fore kazık nasıl yapılır?
#Fore Kazık imalatı yapım aşamaları

FORE KAZIK İMALATI
Projeye göre kazık yerleri zemine işaretlenir.
Normal zeminlerde kil matkabı, sert tabakaların geçilmesindeise kaya matkabı kullanılır.
Delme işlemi, Ø65 cm çapında, 150 cm uzunluğunda hidrolikdelgi makineleri ile yapılır.
Kaplama (Muhafaza) borusu kullanılmayan fore kazıkta delme işlemi
Baca kazılarının derinliği, çelik şerit metre ile ölçülür.
Yeterli derinliğe ulaşan kazıların etrafına emniyet şeridi çekilir.
Daire kesitli (fretli) donatılar hazırlanır.
Fretli donatının makine ile hazırlanması

Fretli donatının el ile hazırlanması

Hazırlanan donatılar, baca kazılarının içine yerleştirilir.
Donatısı yerleştirilen bacalara beton dökülür.
Aşağıdaki durumlarda çelik muhafaza borusu kullanılmalıdır.
Yeraltı suyunda akıntı veya artezyen varsa yani yeraltı suyuhareketli ise, betonun yıkanması ve agregasından ayrılma tehlikesiolduğunda.
Zeminin yumuşak olması nedeniyle, kazıkların çökme tehlikesiolan durumlarda.
Zemin kendini tutamadığı durumlarda.Muhafaza boruları 8 cm et kalınlığı olan çelik borulardır.İç çap ölçüleri Ø67 - Ø80 veya Ø92 cm ‘dir.
Muhafaza borusu zemine çakılır.
Muhafaza borusunun içindeki zemin, hidrolik delgi ile boşaltılır.
Muhafaza borulu fore kazık Forajdan zeminin boşaltılması...
Hazırlanan donatı kafesi, servis vinci kullanılarak kuyulara indirilir.
Fore kazık donatısının yerleştirilmesi Fretli (spiral) donatılar...
Fore kazık donatısının yerleştirilmesi...
Donatı yerleştirildikten sonra, kısa süre içinde (en geç aynıgün) beton dökümüne geçilir.
Beton dökümü için kullanılan huni şeklinde klavuz...

Eğer muhafaza boruları zeminde kalmayıp çıkarılacaksa,geçici muhafaza boruları dökülen betonun işlenebilirliğini kaybetmeden önce zeminden çıkarılmalıdır.Borular çıkarılmadan önce, kuyunun tamamına beton dökülmez.Betonla boru arasında sarılma (necking) olmaması için, muhafazaborusu çekilirken betonun eklenmesine devam edilir. Her an boruiçinde yaklaşık 2 m yüksekliğinde taze beton kalmalıdır.
Geçici muhafaza borularının zeminden çıkarılması...
Kuyulara indirilen donatının, üst yapı için gerekli filiz boyu kadar dışarıda kalmasına dikkat edilir.
Radye temel altına, su yalıtımını sağlamak üzere membrantabakası serilir.
Fore kazık filizleri arasına membran tabakası serilmesi...
Radye temel döşemesinin, alt donatısı yerleştirilir.
Kazıkların üzerine yapılacak radye temel için donatı yerleştirilmesi...
Fore kazık filizleri, her yöne eğilerek radye temel donatısı ile birleştirilir.
Fore kazık filizleri ve radye temel donatısı birleşimi...

Fore Kazık Yapım Aşamaları "Videolu Anlatım"


Nedir Fore Kazık Makinesi?
Özellikle depremden sonra adını sıkça duyduğumuz fore kazık, arazi fiyatlarının artışı ve yeraltı yapılarının yaygınlaşmasıyla önemini günden güne arttırmaktadır.
Zeminin bir delgi makinesi yardımı ile (hidrolik ya da mekanik) kazıldıktan sonra donatısının yerleştirilip betonlanması ile oluşan kazıklardır.


Resim-1

Fore kazık makineleri ağırlık olarak 30 – 115 ton aralığındadır. Aynı zamanda makineler boomlarına göre; Kırmalı Boom, “V” Boom ve “H” Boom olarak 3 tipe ayrılır.

 “H” Boom

Resim-2

“V” Boom


Resim-3

Kırmalı Boom

Resim-4

“H” Boom’lu Fore Kazık Makinesi Nakliyeleri


           Resim-5

Resim-6

“H” boomlu makinelerin nakliyelerindeki en büyük zorluk makine boyunun uzun olmasıdır. Makine boomunun çekiciye değmemesi için kullandığınız dorsenin ön kısmında yeteri kadar boşluk bırakmanız gerekir. Bu durum yükün çekiciden uzaklaşması yani çekici dingillerine yeteri kadar ağırlığın tesir etmemesi anlamına gelir. Günümüzde yük dağılımını dengelemek için hidrolik tipte dorseler kullanılıyor. Tabii bu durum 75 ton ve üzerindeki makineler için geçerli. Ayrıca boom dorsenin arka kısmından da genellikle dışarı doğru çıkar. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nden alınan Özel Yük Taşıma İzin Belgesi’nde bu tip katar(toplam) uzunluğu fazla olan nakliyeler için mutlaka iki adet eskort aracının nakliyede bulunması gerektiği belirtilir.
Avrupa’da uzun zamandır kullanılan ve ülkemizde de yeni yeni kullanılmaya başlanan hidrolik platformlar(alttan kaldırmalı dorseler) sayesinde bu sıkıntılar minimize oldu. Yalnız bu tip dorseler de arazi şartlarına maalesef çok uygun değil. (Platform dorselere ilerleyen paylaşımlarımda detaylı olarak anlatacağım)

Resim-7

“V” Boom’lu Fore Kazık Makinesi Nakliyeleri

Resim-8

Resim-9

Resim-10


Resim-11

Bu tip makinelerin nakliye pozisyonuna gelmesi için boom ucunda bulunan ve upper mast ve mast head olarak adlandırılan kısım sökülür ve makinenin boomu yatırılır. Boom yattığında paletlerin arasında kalır ve makine geri geri yüklenir. Böylece makineyi dorsenin en uç kısmına kadar getirebilirsiniz. Yani çekici dingillerine yük ağırlığının tesir etmesi ile ilgili sorun ortadan kalkmış olur.

Kırma Boom’lu Fore Kazık Makinesi Nakliyeleri


Resim-12


FORE KAZIK MAKİNELERİNİ TAŞIYACAK OLAN FİRMALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER
Bu yazıdaki uyarıların ülkemizde yapılan nakliyeler ile ilgili olduğunu belirtmek istiyorum.
Fore kazık makinesi taşıyacak olan firmalar öncelikle aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmalı;
 • Nakliyeden önce makinenin hangi parçalarının demonte olacağı.
 • Makinenin transport pozisyonundaki ölçüleri ve ağırlığı.
 • Makinenin ineceği noktadaki zeminin durumu.
 • Makinenin gideceği şantiyedeki yol durumu.
 • Makinenin tahmini varış yapacağı tarihlerdeki hava durumu.
 • Taşıma yapmayı planladıkları aracın dingil sayısının yeterli olup olmadığı.
 • Dorse rampa ve mafsallarının makinenin ağırlığını kaldırabilecek kapasiteye sahip olup olmadığı.

·     Yukarıdaki tüm şartların uygunluğu sağlandıktan sonra nakliye yapılmalı ve varış noktasına yakın bir bölgede şoförün aracını güvenli bir yere park ederek varış güzergâhını mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Bu kontrolün yapılmaması, aracı geri çıkması çok zor bir alana sıkıştırabilir.

FORE KAZIK MAKİNELERİNİ TAŞITACAK OLAN FİRMALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Öncelikle fore kazık makinesini taşıtacak olan firmaların nakliyeciyi aşağıdaki konularda doğru şekilde bilgilendirmesi ve nakliyeciden bilgi alması gerekiyor;
 • Makinenin nakliyeden önce hangi parçalarının demonte edileceği.
 • Makinenin paletlerinde herhangi bir yürüyüş bozukluğunun olup olmadığı.
 • Varılacak şantiyedeki zeminin durumu.
 • Özel yük taşıma izin belgesinde makine bilgilerinin doğru belirtilip belirtilmediği.
 • Taşıma yapacak aracın ve şoförün ilgili belge tarihlerinin geçerliliği.

Ayrıca fore kazık makinelerinin yatırım maliyetleri oldukça yüksek olduğundan firmaların her nakliyeden önce nakliye sigortası yaptırmalarını önemle tavsiye ediyorum. Zira ilgili kanunlara göre nakliye sigortasını yaptırması gereken taraf taşıyan değil taşıtandır.Fore kazık nedir, fore kazık faydaları, fore kazık yapım aşamaları, fore kazık temel, fore kazık nasıl yapılır, fore kazık animasyon, fore kazik uygulamasi.....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.