Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Kıyamet Alametleri Nelerdir?

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Maddeler Halinde Küçük Ve Büyük Kıyamet Alametleri İmanın 6 şartından biri, ahiret gününe imandır. Her Müslüman, Allah'a, peygamberlere ve Kuran'ı Kerime inandığı gibi ahiret gününe de iman eder. Ahiret hayatı kıyametin kopmasıyla başlayacak ve Kuran'da ''din günü'' olarak tanımlanan o günde, yaratılan herkes Allah'ın huzurunda toplanacaktır. Kıyamet alametleri nelerdir? Merak edenler için maddeler halinde küçük ve büyük kıyamet alametlerini sıraladık.
Kıyamet gününün diğer isimleri ise şu şekilde sıralanabilir: Yev'ül Arasat, Hesap Günü ve Yevm-i Cem.


Kıyamet Günü Nedir?

Kıyamet, ''kıyam'' sözcüğünden türetilmiştir. Kıyam ayağa kalkmak, doğrulmak ve dirilmek demektir. İsrafil suru ilk defa üflediğinde o anda dünyada olan herkes ölecek, ikinci kez üflediğinde ise dirilip Hakk'ın huzurunda toplanacaktır. Kıyamet, ahirete açılan bir kapıdır. Kimin cennete ve cehenneme gideceğinin belirleneceği gündür.

Kıyamet Alametleri Nelerdir?

Kıyamet alametleri, din gününün yaklaştığını önceden bildiren alametlerdir. Din ulemasına göre küçük ve büyük kıyamet alametlerinin birçoğu gerçekleşmiştir.

Küçük Kıyamet Alametleri Nelerdir?

Hz. Muhammed, insanları uyarmak ve cennetle müjdelemek için gönderilen son peygamberdir. Son peygamberin gönderilmesi ise birçok kaynakta küçük kıyamet alametlerinin başında gösterilir. Diğer küçük kıyamet alametleri ise şunlardır:


 1- Alimlerin sayısı azalacak. Buna karşın cehalet hızla yayılacak.

 2- Nedeni bilinmeyen ölümlerin sayısı artacak.

 3- Bolluk bereket arttıkça zekat verenlerin sayısında azalma yaşanacak.

 4- Allah'a ve dine iman edenler azalacak.

 5- Emanete kıymet verilmeyecek.

 6- Fitne, dedikodu ve yalancılık artacak.

7- Kitapların ve müelliflerin sayısında gözle görülür oranda bir artış yaşanacak.

8- Kimse en yakınındaki insana bile güvenmeyecek.

9- Doğanın dengesi bozulacak. Örneğin kış mevsiminde hava yaz gibi olacak.

10- Dünya genelinde sel, deprem, yangın gibi felaketler artacak.

11- Faiz yayılacak. Ticarette dürüstlük ortadan kalkacak.

12- Zina ve içki içmek gibi büyük günahlar çoğalacak.

13- Her yere yüksek katlı binalar dikilecek.

14- Kadınların sayısı artarken erkeklerin sayısı hızla azalacak.

15- İş, ehli olmayan kişilere verilecek.

16- Hakkı ve doğruyu söyleyenler susturulacak.

17- Komşuluk ilişkileri büsbütün bozulacak.

18- Helal haram, haramsa helal sayılacak.

19- Adaletle hükmeden hükümdarların sayısı azalacak.

20- Kader ve ahiret günü inkar edilecek.

Büyük Kıyamet Alametleri Nelerdir?

1- Güneş batıdan doğacak.

2- Dabbet'ül Arz ortaya çıkacak.

3- Yecüc ve Mecüc ortaya çıkacak ve dünyada büyük savaşlar yaşanacak.

4- Hz. İsa gökten inecek ve dünyadaki düzensizliğe son verecek.

5- Gökten duman çıkacak ve bu duman dünyanın her yerinden görülebilecek kadar büyük olacak.

6- Deccal ortaya çıkacak.KIYAMET ALAMETLERİ

1-Cehaletin yaygınlaşması ve ilmin ortadan kalkması
2-İçkilerin yaygın hale gelmesi
3-Zinanın alenî hale gelmesi,
4-Köle kadının efendisini doğurması,
5-Çoban kimselerin zengin olarak bina yapmakta yarışması,
6-Servetin giderek çoğalması ve zekat verebilecek kimsenin bulunmaması,
7-Aynı dava için uğraşan iki büyük topluluğun birbirleriyle çatışması
8-Fitne kişilerin fazlalaşması ve adam öldürme olaylarının çoğalması,
9-Kadın nüfusunun elli erkeğe bir kadın düşecek şekilde çoğalması,
10-Müslümanların kıldan ayakkabı giyen, küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması,
11-İnsanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi,
12-Allah'ın elçisi olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı deccâlin türemesi,
13-Yeryüzünde Allah veya lâ ilâhe illallah diyen bir kimsenin kalmaması,
14-Gece ile gündüzün eşit hale gelmesi,
15-Ye'cûc ve Me'cûc Seddi'nin açılması,
16-(Suriye'de bulunan) Busrâ'daki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateşin Hicaz bölgesinden çıkması,
17-Depremlerin fazlalaşması,
18-Güneşin batıdan doğması, dâbbetü'l-arzın zuhur etmesi, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında kara parçalarının batması

Kaynak: (Buhârî, "Fiten", 4-5, 22, 24, "ʿItḳ", 8, "Cihâd", 95, "Nikâḥ", 110; Müslim, "ʿİlim", 8-10; İbn Mâce, "Fiten", 25-36; Tirmizî, "Fiten", 35, 42-43).

Hadis kaynaklarında kıyamet alametleri hakkında çeşitli bilgiler yer almakla birlikte, bu rivayetlerde ahlaki bozuluşa, tabia olaylarına dair ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Nakledilen metinlere göre kıyamet alametleri şöyledir;

1-Kur'an'ın önemi insanlar tarafından unutulacak,
2-Namaz kılınmayacak,
3-Emanete riayet edilmeyecek,
4-Faiz helâl sayılacak,
5-Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak,
6-Ebeveyne isyan edilip beyler hanımların emrine girecek,
7-Toplumlar geçmişlerine lânet okuyacak, akşam mümin olarak yatan kişi sabah kâfir olarak kalkacak, yöneticiler insanlara zulmedecek,
8-Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek,
9-Ticareti dürüst olmayan gruplar ele geçirecek,
10-Mescitler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek,
11-Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek,
12-Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak ve erkekler kadınlara benzemeye çalışacak, açıklık yayılacak,
13-Hayâsızlık çoğalacak,
14-Cihad ve irşad faaliyetleri terkedilecek,
15-Sadece din dışı ilimler öğrenilecek,
16-Kader inkâr edilecek ve yıldız falına inanılacak,
17-Liderliğe elverişli kimseler azalacak,
18-Ani ölümler çoğalacak,
19-Cahiller, aynı zamanda dürüst olmayan zâhid ve sûfîler türeyecek,
20-Akrabalık bağları kesilecek,
21-Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek,
22-Kitapların sayısı artacak,
23-Yağmurlar ve yıldırımlar çoğalacak,
24-Madenler yok olacak

KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?

Kıyametin ne zaman kopacağına dair sahih bir hadis bulunmamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Kıyamet suresinde ise kıyametin kopma anında neler yaşanılacağına dair bilgiler verilmiştir. Kıyamet suresinin meali ise şöyle;

Kıyamet Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

1. ayet: Hayır, kalkış (kıyamet) gününe and ederim.

2. ayet: Ve yine hayır; kendini kınayıp duran nefse de and ederim.

3. ayet: İnsan, onun kemiklerini Bizim kesin olarak biraraya getirmeyeceğimizi mi sanıyor?

4. ayet: Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz.

5. ayet: Ancak insan, önündeki (sonsuz geleceği)ni de 'fücurla sürdürmek ister.'

6. ayet: "Kıyamet günü ne zamanmış" diye sorar.

7. ayet: Ama göz 'kamaşıp da kaydığı,'

8. ayet: Ay karardığı,

9. ayet: Güneş ve ay birleştirildiği zaman;

10. ayet: İnsan o gün: "Kaçış nereye?" der.

11. ayet: Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok.

12. ayet: O gün, 'sonunda varılıp karar kılınacak yer (müstakar)' yalnızca Rabbinin katıdır.

13. ayet: İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir.

14. ayet: Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir.

15. ayet: Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile.

16. ayet: Onu (Kur'an'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip-durma.

17. ayet: Şüphesiz, onu (kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak Bize ait (bir iş)tir.

18. ayet: Şu halde, Biz onu okuduğumuz zaman, sen de onun okunuşunu izle.

19. ayet: Sonra muhakkak onu açıklamak Bize ait (bir iş)tir.

20. ayet: Hayır; siz çarçabuk geçmekte olanı (dünyayı) seviyorsunuz.

21. ayet: Ve ahireti terk edip-bırakıyorsunuz.

22. ayet: O gün yüzler ışıl ışıl parlar.

23. ayet: Rablerine bakıp-durur.

24. ayet: O gün, öyle yüzler vardır ki kararmış-ekşimiştir.

25. ayet: Kendisine, beli büken işlerin yapılacağını anlamaktadır.

26. ayet: Hayır; can, köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman,

27. ayet: "Son müdahaleyi yapacak kim" denir.

28. ayet: Artık gerçekten, kendisi de bir ayrılık olduğunu anlamıştır.

29. ayet: (Ölüm korkusundan) Ayaklar birbirine dolaştığında;

30. ayet: O gün sevk, yalnızca Rabbinedir.

31. ayet: Fakat o, ne doğrulamış ne de namaz kılmıştı.

32. ayet: Ancak o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.

33. ayet: Sonra çalım satarak yakınlarına gitmişti.

34. ayet: Sen buna müstahaksın, dahasına müstahaksın.

35. ayet: Yine müstahaksın, dahasına da müstahaksın.

36. ayet: İnsan, 'kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanıyor?

37. ayet: Kendisi, akıtılan meniden bir damla su değil miydi?

38. ayet: Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yarattı ve bir 'düzen içinde biçim verdi.'

39. ayet: Böylece ondan, erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı.

40. ayet: (Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.