Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Kamu İhale Kurumu 18 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, Kurumumuz tarafından yapılacak sınav sonuçlarına göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere; aşağıda I/B bölümünde özel şartlar tablosunda gösterilen 13 (on üç) pozisyon unvanı için toplam 18 (on sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
T.C. Kamu İhale Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, Kurumumuz tarafından yapılacak sınav sonuçlarına göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere; aşağıda I/B bölümünde özel şartlar tablosunda gösterilen 13 (on üç) pozisyon unvanı için toplam 18 (on sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
    2) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
    3) (2) nci maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.),
    4) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, her bir pozisyon için aşağıda yer alan özel şartlar tablosundaki mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
    5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
    6) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup, yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak.
    7) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

B-ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

Başvuru yapılacak her bir pozisyon için aşağıda özel şartlar tablosunda belirtilen nitelikleri taşımak.


Sıra No

Pozisyon Unvanı

Pozisyon Sayısı

Özel Nitelikler

Mesleki Tecrübe Süresi

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanı

1

Sistem Teknik Lideri

1

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi

konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 8 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi

güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Microsoft Server ürün ailesine yüksek hâkimiyeti olmak,

 • MS-SQL konusunda deneyimli olmak,

 • Yedekleme ve disk sistemlerinde (Storage) deneyimli olmak,

 • Microsoft Sanallaştırma Mimarilerine hâkim olmak,

 • Windows sistem kurulumu, yönetimi, güvenlik, performans

analizi, problem yönetimi, yama ve güncellemelerin yüklenmesi, yedekleme ve kabuk programlama konularında deneyimli olmak,

 • Ağ mimarileri konusunda deneyimli, LAN, WAN protokolleri

bilgisine sahip, ağ yönetim kavramları konusunda deneyimli olmak,

 • IIS, Exchange, Proxy yazılımları, aktif dizin ve alan kurulumları

konusunda bilgi sahibi olmak,

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulum ve işletimi

konusunda bilgi sahibi olmak,

 • Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi standartları (ITIL, ISO

20000 vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) standartları ve mimarisi

oluşturma konularında bilgi sahibi olmak.

 • Tercihen;

Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

Sertifikası sahibi olmak

10 yıllık mesleki tecrübe

4 Katı

2

Uygulama Geliştirme Teknik Lideri

1

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi

konusunda en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 8 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi

güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla Vb.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,

 • Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme,

RDMS ve/veya MIS konusunda deneyimli olmak,

 • .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri, XML Web

Servisleri ve WEB API konularında deneyimli olmak,

 • Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service

Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak,

 • Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,

 • MS-SQL konusunda deneyimli olmak,

 • UML ile modelleme konusunda deneyimli olmak,

 • Proje Geliştirme Döngüsüne hâkim olmak,

 • Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme

yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-iş birliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) konusunda bilgi sahibi

olmak,

 • CMMI konusunda bilgi sahibi olmak.

 • Tercihen;

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

Sertifikası sahibi olmak.

PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç

standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak.

10 yıllık mesleki tecrübe

4 katı

3

Kıdemli Uygulama Geliştirici

1

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin

yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 2 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi

güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla, VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,

 • Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda,

XML, HTML, Javascript konularında deneyimli olmak,

 • Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda

tecrübe sahibi olmak,

 • Windows Active Directory konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

 • Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı

konusunda tecrübe sahibi olmak,

 • MS-SQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger,

Transaction konularına hâkim) olmak,

 • .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri ve XML Web

Servisleri konularında deneyimli olmak,

 • Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service

Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak.

 • Tercihen;

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

Sertifikası sahibi olmak.

5 yıllık mesleki tecrübe

3 katı

4

Kıdemli İş Analisti

2

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, süreç analizi, iş

analizi, sistem test, proje yönetimi veya kalite yönetimi konuları ile bu süreçlerin yönetimi konusunda, en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 2 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

 • Süreç tasarım ve yönetim araçlarında (Visio, Nimbus, ARIS vb.)

deneyim sahibi olmak,

 • Süreç yönetim araçları (MS. Project, Microsoft TFS, JIRA ya da

IBM Rational) konusunda deneyimli olmak,

 • BPMN 2.0 modelleme standardı konusunda bilgi sahibi olmak,

 • Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme

yeteneğine sahip, planlama, organizasyon ve koordinasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-iş birliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak.

 • Tercihen;

ISO 20000 serisi standartlar konusunda bilgi sahibi

olmak,

Six Sigma gibi iş süreçleri ve Toplam Kalite

Yönetimi gibi kalite süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak.

5 yıllık mesleki tecrübe

3 katı

 

5

Kıdemli Sürüm Konfigürasyon Yöneticisi

1

 • Sürüm paketi oluşturma, konfigürasyon, bu sürecin yönetimi,

yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu veya yönetimi konularından biriyle ilgili olarak en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 2 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

 • Microsoft Server ürün ailesine yüksek hâkimiyeti olmak,

 • Microsoft TFS, Sharepoint ve .NET konularında deneyimli

olmak,

 • Windows sistem kurulumu, yönetimi, güvenlik, performans

analizi, problem yönetimi ve raporlama konularında deneyimli olmak,

 • Ağ ve çok katmanlı mimariler konusunda deneyimli, LAN,

WAN protokolleri bilgisine sahip olmak,

 • Web sunucusu konusunda deneyimli olmak,

 • Proxy yazılımları, aktif dizin ve alan kurulumları konusunda

bilgi sahibi olmak,

 • Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi standartları (ITIL, ISO

20000 vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

 • CMMI konusunda bilgi sahibi olmak.

5 yıllık mesleki tecrübe

3 Katı

6

Kıdemli Ön Yüz Tasarımcısı

1

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, süreç analizi, iş

analizi, sistem test, proje yönetimi veya kalite yönetimi konuları ile bu süreçlerin yönetimi konusunda, en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 2 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

 • HTML5 / CSS3 / UX deneyimine sahip olmak,

 • Jquery bilgisine sahip olmak,

 • AngularJS, ReactJS, NodeJs, Webpack, VueJs gibi teknolojiler

konusunda bilgi sahibi olmak,

 • Adobe Creative Cloud gibi tasarıma yönelik yazılımlar

konusunda bilgi sahibi olmak,

 • Responsive arayüz hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Stylus, Sass veya Less gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi

olmak,

 • Bootstrap, Foundation veya herhangi bir CSS framework

hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Farklı tarayıcılar, işletim sistemleri ve cihazlar arası uyumluluk

problemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Microsoft WPF uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

 • MVC mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak.

5 yıllık mesleki tecrübe

3 Katı

7

Ön Yüz Tasarımcısı

1

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, süreç analizi, iş

analizi, sistem test, proje yönetimi veya kalite yönetimi konuları ile bu süreçlerin yönetimi konusunda, en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

 • HTML5 / CSS3 / UX deneyimine sahip olmak,

 • Jquery bilgisine sahip olmak,

 • AngularJS, ReactJS, NodeJs, Webpack, VueJs gibi teknolojiler

konusunda bilgi sahibi olmak,

 • Adobe Creative Cloud gibi tasarıma yönelik yazılımlar

konusunda bilgi sahibi olmak,

 • Responsive arayüz hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Stylus, Sass veya Less gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi

olmak,

 • Bootstrap, Foundation veya herhangi bir CSS framework

hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Farklı tarayıcılar, işletim sistemleri ve cihazlar arası uyumluluk

problemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Microsoft WPF uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

 • MVC mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak.

3 yıllık mesleki tecrübe

2 Katı

 

8

Uygulama Geliştirici

3

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin

yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi

güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla, VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,

 • Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda,

XML, HTML, Javascript konularında deneyimli olmak,

 • Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda

tecrübe sahibi olmak,

 • Windows Active Directory konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

 • Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı

konularında tecrübe sahibi olmak,

 • MS-SQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger,

Transaction konularına hâkim) olmak,

 • .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri, XML Web

Servisleri ve WEB API konularında deneyimli olmak,

 • Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service

Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak.

 • Tercihen;

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

Sertifikası sahibi olmak.

3 yıllık mesleki tecrübe

2 Katı

9

Sistem

Test Uzmanı

2

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, test edilmesi ile bu

sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

 • Web tabanlı (çok katmanlı) uygulamaların sistem testi

konusunda deneyimli olmak,

 • Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda

bilgi sahibi olmak,

 • .NET platformu ile geliştirilmiş uygulamaların sistem testi

konusunda deneyimli olmak,

 • Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service

Oriented) uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

 • UML ile modelleme konusunda bilgi sahibi olmak.

 • Tercihen;

ISTQB Certified Tester Sertifikası sahibi olmak.

Selenium, Cucumber gibi test araçlarını kullanmış

olmak.

3 yıllık mesleki tecrübe

2 Katı

10

İş Analisti

2

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, süreç analizi, iş

analizi, sistem test, proje yönetimi veya kalite yönetimi konuları ile bu süreçlerin yönetimi konusunda, en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

 • Süreç tasarım ve yönetim araçlarında (Visio, Nimbus, ARIS vb.)

deneyim sahibi olmak,

 • Süreç yönetim araçları (MS. Project, Microsoft TFS, JIRA ya da

IBM Rational) konusunda deneyimli olmak,

 • BPMN 2.0 modelleme standardı konusunda bilgi sahibi olmak,

 • Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme

yeteneğine sahip, planlama, organizasyon ve koordinasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-iş birliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak.

 • Tercihen;

ISO 20000 serisi standartlar konusunda bilgi sahibi

olmak,

Six Sigma gibi iş süreçleri ve Toplam Kalite Yönetimi gibi

kalite süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak.

3 yıllık mesleki tecrübe

2 Katı

 

11

Sistem Mühendisi

1

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin

yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda veya veritabanı sistemlerinin yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak

 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ

yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

 • MS SQL Server veritabanı yönetim sistemlerinin

yönetiminde deneyimli olmak,

 • SQL ve veritabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak,

 • Veritabanı optimizasyonu konusunda deneyimi olmak,

 • MS SQL sunucusu “high availibility” konularında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

 • MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya

tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

 • Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) hakkında

bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 • Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore)

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 • İleri seviyede T-SQL bilgisine sahip olmak,

 • Veritabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster)

hakkında tecrübe sahibi olmak,

 • Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak.

 • Tercihen;

MCITP (Microsoft Certified IT Professional)-

Database Adminstrator Sertifikası sahibi olmak,

MCITP (Microsoft Certified IT Professional)-

Database Developer Sertifikası sahibi olmak.

3 yıllık mesleki tecrübe

2 Katı

12

Kalite Uzmanı

1

 • Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu, Yönetimi ve Süreçlerin

İyileştirilmesi konularında en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

 • İç denetçi eğitimi almış veya iç denetim konusunda tecrübe

sahibi olmak,

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi veya ISO

22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi veya ISO 20000 Hizmet Yönetim Sistemi konularından en az bir tanesinde bilgi sahibi olmak,

 • T ercihen belgelendirme kurum ve kuruluşlarının

gerçekleştirdiği denetim ve belgelendirme çalışmalarında aktif olarak görev almış olmak.

 • Sonuç odaklı, zaman yönetimi yapabilen ve sorumluluk

almaktan çekinmeyen bir yapıya sahip olmak,

 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek olmak.

* Büyük ölçekli bilgi işlem biriminin belirlenmesinde 375 Sayılı khk’nın Ek 6 ncı maddesindeki kriterler esas alınacaktır.

 II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
    1) E-Devlet uygulaması (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan ve üstündeki barkod numarası ile doğruluğu teyit edilebilen “Yükseköğretim Mezun Belgesi” (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.), veya diploma ya da geçici mezuniyet belgesi veyahut yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların diploma denklik belgesi (Başvuru sırasında adaylarca Kariyer Kapısı Platformu başvuru ekranındaki “Ek Dosya” alanına PDF ya da JPEG formatında yüklenmesi gerekmektedir.),
    2) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi (2021 veya 2022 yılı KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilecektir.) (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),
    3) Son beş yıl içinde yapılmış bulunan İngilizce dilinde yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı ya da bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge - Yabancı dil puanı olmayan ve/veya üstündeki barkod numarası veya onay kodu ile doğruluğu teyit edilebilen belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir.) (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) belgesi, başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),
    4) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.),
    5) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.),
    6) Çalışma sürelerini gösteren belgeler (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınacak olup, söz konusu sürelerin belirlenmesinde; aday tarafından ibraz edilen SGK barkodlu hizmet dökümü ve/veya ilgili kuruma ait çalışma belgesinde, adayın bilişim alanında çalıştığını gösteren unvan, unvan kodları ve süreler esas alınacaktır.),
    7) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),
    8) Adli Sicil Kaydı Belgesi (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),
    9) Fotoğraf (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, aday dilerse standartlara uygun farklı bir fotoğrafını da sisteme yükleyebilecektir.).

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Başvurular 13 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 28 Nisan 2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Tüm başvurular elektronik olarak alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar sınava katılabilmek için; e-Devlet (Kamu İhale Kurumu - Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaktır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
Belirtilen gün ve saate kadar elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı yüklenmiş başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır. (Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.)

 IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (2021 veya 2022 yılı KPSSP3 puanı olmayan ve/veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile İngilizce dilinde yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanı olmayan ve/veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak dikkate alınır - Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) toplamı esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ilanda istihdam edileceği belirtilen her bir pozisyon için 10 (on) katı aday sınava çağrılacaktır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir.)
Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Sınav; sözlü sınav usulünde ve 29.05.2023 ile 09.06.2023 tarihleri arasında olmak üzere, sınava girmeye hak kazanan aday sayısına göre belirlenecek tarihlerde, Kurumumuzun Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 Balgat/Ankara adresindeki hizmet binasında gerçekleştirilecektir. Adayların sınava gireceği tarih ve saate ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV GİRİŞ BELGESİ:
Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav giriş belgesi olarak; Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra “Başvurularım” ekranında yer alan “Bilgiler” bölümündeki “Aday Başvuru Bilgileri” formunun çıktısını alarak imzalamak suretiyle, bilahare duyurulacak olan sınav programı kapsamında sınav günü görevli personele ibraz etmek zorundadır.
Adayların ayrıca sınava gelirken kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

VII. SINAV KONULARI:
Sözlü sınavda adaylara, genel şartlar ile başvurulan pozisyon için özel şartlar tablosunda yer alan özel nitelikler bölümündeki konulara ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir.

VIII. SINAV SONUCU:
Sınav sonuçlarını adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir. Ayrıca Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde asil aday sayısı kadar aday, yedek olarak belirlenecektir.
Yedek aday belirlenmiş olması halinde, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları için sınavın geçersiz sayılması veya bu sebeple sözleşmenin iptal edilmesi, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde göreve başlanılmaması ya da bu hakkından vazgeçilmesi sebeplerinden biriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, yedek adaylar arasından başarı sıralamasına göre yerleştirme yapılabilecektir.

IX. ÜCRET:
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sözleşme ücret tavanının, pozisyonlar itibariyle özel şartlar tablosunda belirtilen katlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
İlan olunur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Telefon : (312) 218 48 43
Faks : (312) 218 48 83
NOT : Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
Sınava ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.