Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Arabulucu Nasıl Olunur Ne Kadar Ücret Alıyorlar ?

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
ARABULUCULUK NEDİR? 
Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Türkiye’de 2013 yılında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile yasalarımızda yer alan arabuluculuk sistemi hızla gelişmektedir.

Arabuluculuk tarafsız bir kişinin taraflara müzakere edilmiş bir anlaşmaya varmaları konusunda yardım sağladığı gönüllü, bağlayıcı olmayan ve özel bir uyuşmazlık çözümü sürecidir.
Arabuluculuk görüşmesine, uyuşmazlığın tarafları eşit haklara sahip olarak özgür iradeleriyle katılır. Arabuluculuk faaliyetine katılan tüm taraflar bu süreçte ileri sürülen beyan veya belgelerin gizli kalmasını sağlamakla yükümlüdür. Arabuluculuk faaliyeti sırasında ileri sürülen belgeler ve beyanlar, mahkemelerde veya tahkim vs. gibi başkaca yerlerde delil olarak kullanılmaz.

Arabulucu olabilmek için;

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

4. Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,

5.Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,

6. Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlığımızca yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,

gerekir.

Bakanlıkça yapılacak sınavın yeri, tarihi, saati, sınava başvuru ve sınavla ilgili diğer hususlar Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü (www.higm.adalet.gov.tr) ve Daire Başkanlığımızın internet sitelerinde ilan edilmektedir.


ARABULUCUYA NE ZAMAN GİDİLİR?
Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

TÜM DAVALAR ARABULUCULUK KAPSAMINDA MI?
Elbette tüm davalar arabuluculuk kapsamında değildir. Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.

ARABULUCUYA BAŞVURU ÜCRETİ
Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Ayrıca, özel bir toplantı yeri vs. gerekiyorsa, bu masrafların ödenmesi gerekir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir. Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk sürecindeki tüm masrafları eşit olarak karşılayacaklardır.


Hukuki bir uyuşmazlığı ortak bir akılla çözen ve bu işlemin karşılığında ücret elde eden arabulucular için yeni ücret tarifesini Adalet Bakanlığı yayınladı. 2023 arabuluculuk ücretleri Resmi Gazete'de yayımlanırken ticari, zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk fiyatları son halini aldı. Yine arabuluculuk ücreti hesaplama işlemi ile bu ücreti ölçeklendirebilirsiniz. Peki 2023 arabuluculuk fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

2023 ARABULUCULUK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Arabuluculuk asgari ücret tarifesi Adalet Bakanlığı'nın yaptığı yeni açıklamanın ardından belli oldu. Bu kapsamda hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuj yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret de yeni halini aldı. Bu kapsamda güncel arabuluculuk ücretleri şu şekilde listelendi: 

Aile Hukuku Arabulucu Ücretleri 2023
Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına 400 TL, 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 840 TL, 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 900 TL ve 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 960 TL oldu.Ticari Arabulucu Ücretleri 2023
Ticari uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına 780 TL, 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 1600 TL, 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 1640 TL ve 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1680 TL oldu.

İşçi İşveren Arabulucu Ücretleri 2023
İşçi İşveren ile ilgili uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına 400 TL, 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 840 TL, 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 900 TL ve 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 960 TL oldu.

Tüketici Arabulucu Ücretleri 2023
Tüketici ile ilgili uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına 400 TL, 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 840 TL, 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 900 TL ve 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 960 TL oldu.ARABULUCULUK ÜCRETİ HESAPLAMA
Arabuluculuk ücreti hesaplama işlemini gerçekleştirebilmeniz için 4 parametreye ihtiyacınız bulunur. Bunlar, uyuşmazlık türü, arabulucu sayısı, taraf sayısı ve anlaşmaya varılan ücrettir. Güncel arabuluculuk oranları ise şu şekildedir.

İlk 50.000 TL için (%6)    
Sonraki 80.000 TL için (%5)    
Sonraki 130.000 TL için (%4)    
Sonraki 260.000 TL için (%3)    
Sonraki 780.000 TL için (%2)    
Sonraki 1.040.000 TL için (%1.5)    
Sonraki 2.080.000 TL için (%1)    
4.420.000 TL yukarısı (%0.5)


Arabuluculuk ücreti hesaplama nasıl olur?

Günümüzde arabuluculuk hizmeti veren firmaların arabuluculuk ücreti %6 olarak belirlenmiştir. Arabuluculuk ücreti hesaplama işlemine örnek vermek gerekirse 20.000 TL’lik bir iş uyuşmazlığında ki arabuluculuk ücreti bu miktarın %6’sı olan 1200 TL’dir. Öte yandan bu ücret anlaşma olması veya anlaşma olmaması durumlarına göre de değişiklik gösterebilmektedir. 

Öte yandan arabuluculuk ücretleri uyuşmazlık çeşidine göre de değişiklik göstermektedir. Ancak ana kriter uyuşmazlık ana bedelidir. Uyuşmazlıklarda ki ana bedel ne kadar fazla olursa ücret o kadar artış göstermektedir. Arabuluculuk ücreti hesaplama işleminde birbirinden farklı kriterlerin dikkate alındığı bilinmektedir.

Anlaşma Durumunda Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Nasıl Olur?
Arabuluculuk asgari ücret tarifesine göre anlaşmazlık yaşanan tarafların anlaşması durumunda ödenmesi gereken tutar anlaşa ücretinin %3’ü ile %6’sı arasında değişiklik göstermektedir. Bu durum tamamen arabulucu kişi veya kurumlar tarafından belirlenmektedir. Bir de ücret hesaplanmasında birtakım kriterler de dikkate alınmak durumundadır.

Öte yandan anlaşma tutarı ne olursa olsun bu %3 veya %6’lık kısım belirli bir limitin altında olmamaktadır. Yani limitin altında ki hesaplamalarda doğrudan ücret eşik değerine yuvarlanmaktadır. Bu eşik değeri ise 2022 yılı itibari ile geçen yılan oranla yüzde 12 kadar bir artış göstermiştir. 

Son 10 yıllık arabuluculuk asgari tarifelerine bakıldığında ise asgari tutarın her yıl yüzde 10 ile 20 arasında bir artış yaşadığı görülmektedir. Ücret hesaplamaları genel olarak bu şekilde yapılıp hesaplama arabulucu imzalı olarak yapılmaktadır. Burada arabuluculuk ücreti hesaplama işleminin son teknik verileri içerdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz.

 
Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Ücreti Hesaplama
Ticari uyuşmazlık durumlarına 2019 yılı itibari ile arabuluculuk getirilmiştir. 2019 yılında getirilen bu yönetmeliğe göre ticari anlaşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya mutlaka başvurulması gerekmektedir. Eğer arabulucu kişi veya kurumlar uyuşmazlığı gideremezse o zaman uyuşmazlık yargıya açılmaktadır. Ticari uyuşmazlıklara özel arabuluculuk ücretinin farklı kriterlerden etkilendiğini rahatlıkla ifade edebiliriz.

Genel olarak arabuluculuk ücretlerinde belirlenen oran %6 olmasına rağmen ticari uyuşmazlıklarda bu oran %3 olarak belirlenmiştir. Çünkü ticari uyuşmazlıklar diğer uyuşmazlıklara göre çok daha sık karşılaşılan bir durumdur. Dolayısıyla bu arabuluculuk hizmetinde ödenmesi gereken tutar diğer tüm arabuluculuk hizmetlerine kıyasla daha az olmaktadır. Genel olarak ticari uyuşmazlıklarda ki arabuluculuk ücreti şu şekilde hesaplanmaktadır. Burada ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculuk ücretinin toplam ana beden üzerinden şekillendiğini ifade edebiliriz.

Örneğin, 4 tarafı olan bir ticari uyuşmazlıkta ki ana bedel 10 bin TL olsun. Bu tutarı %3’lük bedeli 300 TL yapmaktadır. Bu ticari uyuşmazlıkta ki bedel 2000 TL’nin altında olduğu için KDV tutarı eklenmez. Ancak 2000 TL’nin üstünde olsaydı 300 TL’nin KDV’si de tutara eklenecekti. Dolayısıyla bu örnekte tarafların arabulucuya ödemesi gereken tutar 75 TL olmaktadır. Peki, iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk ücreti hesaplama işlemi nasıl yapılmaktadır?

 
İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ücreti Hesaplama
Hukuki uyuşmazlıklar işyerinde en çok karşılaşılan diğer bir bölüm ise iş uyuşmazlıklarıdır. Ülkemizde işçi ile işveren arasında çıkan bu uyuşmazlıkların kısa bir zaman dilimi içerisinde çözülmesi için iş uyuşmazlıklarına da arabuluculuk şartı getirilmiştir. Bu kapsamda iş kazaları maddi veya manevi mağduriyetler, ihbar tazminatları, sendikal tazminatların tamamı arabulucu ile çözümlenmektedir.  

İş uyuşmazlıklarında arabuluculuk komisyon payı ise %6 olarak belirlenmiştir. Ancak ticari uyuşmazlıklara nazaran iş uyuşmazlıklarında tutar ne olursa olsun KDV ücreti de fiyatlara yansıtılmaktadır. Bu da tüm iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk ücreti hesaplama işlemine dahil olmaktadır. Böylece isabetli bir şekilde ücret hesaplama işlemini yapmak mümkün olmaktadır.

Genel olarak iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk ücret hesaplaması şu şekilde olmaktadır. Örnek vermek gerekirse bir iş uyuşmazlığında ki uyuşmazlık tutarı 20 bin TL olsun ve bu uyuşmazlıkta ki taraf sayısı 1 olsun. Bu veriler ışığında 20 bin TL’nin %6’lık kısmı 1200 TL yapmaktadır. Bu fiyatı yarısı ise 600 TL olup bu ücret KDV’siz fiyat olmaktadır. Son olarak 600 TL’nin KDV’si yani %18’lik kısmının hesaplanması gerekmektedir. Bu durumda ise KDV oranı 108 TL yapmaktadır. Toplamda ise tarafların arabulucuya ödemesi gereken tutar 708 TL yapmaktadır. 

ARABULUCULUĞUN AVANTAJLARI
Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflardan (posta gideri, bilirkişi, keşif vb. masraflar, yol giderleriniz gibi) ve yargılama nedeniyle diğer işlerinizden kısıtlayıp, adliyeye ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
Mahkemeye göre daha kısa sürer.
Sonuç, tarafların kontrolündedir.
Geleceğe bakılır, mevcut hukuki durumun değil, menfaatin korunması esastır.
Güvenirlik ve gizlilik önemlidir; taraflar mahkeme önünde konuşamayacaklarını burada rahatlıkla konuşabilirler.
Psikolojik ve sosyolojik riski azdır; daha az yeni sorun doğurur.

Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir.
Anlaşmayla çözülür; iki tarafta kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder.

Arabuluculuk; Zorunlu Arabuluculuk ve İhtiyari Arabuluculuk olmak üzere ikiye ayrılır.

ZORUNLU ARABULUCULUK NEDİR?
Kanunumuz bazı uyuşmazlıklar için dava açmadan önce arabulucuya gitmeyi dava şartı olarak düzenlemiştir. Ticari davalar ve iş davalarına konu olan bazı talepler (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, maaşlar vb.) zorunlu arabuluculuk kapsamındadır.

TİCARİ DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunumuza eklenen 5/a maddesine göre, TTK’nın 4. maddesinde düzenlenen tüm ticari davalar ile diğer özel kanunlarda yer alan ticari davalardan, konusu paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

İŞ DAVASINDA ZORUNLU ARABULUCULUK
01.01.2018 tarihinden itibaren İş hukukunda işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce zorunlu arabuluculuk yoluna başvurmak dava şartıdır. Arabulucuya başvurmadan iş mahkemesinde açılan iş davaları dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilecektir.

İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK BAŞVURUSU NEREYE NASIL YAPILIR?
İş davası zorunlu arabuluculuk başvurusu İş Mahkemeleri Kanununa göre şu şekilde yapılır;

MADDE 3- (1) Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

(2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.

(3) İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabuluculardan bu madde uyarınca arabuluculuk yapmak isteyenleri, varsa uzmanlık alanlarını da belirterek, görev yapmak istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına bildirir. Komisyon başkanlıkları, bu listeleri kendi yargı çevrelerindeki arabuluculuk bürolarına, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirecekleri sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne gönderir.

(5) Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır.

(6) Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları hâlinde bu arabulucu görevlendirilir.

(7) Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verir. Büro, tarafların resmi kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, büro tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

(8) Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro tarafından verilir. Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç duyduğunda kendiliğinden araştırma da yapabilir. Elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder. Bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar.

(9) Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak suretiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere büroya teslim eder. Mahkeme, harç alınmaksızın dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda yetkili büroyu kesin olarak karara bağlar ve dosyayı büroya iade eder. Mahkeme kararı büro tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca taraflara tebliğ edilir. Yetki itirazının reddi durumunda aynı arabulucu yeniden görevlendirilir ve onuncu fıkrada belirtilen süreler yeni görevlendirme tarihinden başlar. Yetki itirazının kabulü durumunda ise kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili büroya başvurulabilir. Bu takdirde yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili büroya başvurma tarihi olarak kabul edilir. Yetkili büro, altıncı fıkra uyarınca arabulucu görevlendirir.

(10) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir. (11) Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması yahut yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması veya varılamaması hâllerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek durumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir.

(12) Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır. (13) Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz. İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması hâlinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilir.

(14) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.

(15) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranır.

(16) Bu madde uyarınca arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenmek, anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

(17) Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.

(18) Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir.

(19) Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucuyu görevlendiren büronun bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı içinde yürütülür.

(20) 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda düzenlenen gazeteci ile 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununda düzenlenen gemiadamı, bu madde kapsamında işçi sayılır.

(21) Bu maddede hüküm bulunmayan hâllerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanır.

(22) Arabuluculuğa başvuru usulü, arabulucunun görevlendirilmesi ve arabuluculuk görüşmelerine ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.
/*--------------MEMUR SİTE------------------------------------------------------------*/ --------------MEMUR SİTE------------------------------------------------------------