Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları, 2-8 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusunu bakanlığın internet sitesinde yayımladı.
Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 2-8 Ocak 2024 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 13-17 Ocak 2024 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden eğitim kurumu tercihinde bulunacak.


Atamalar 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılacak.

 

2024 YARIYIL TATİLİ ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin;
•    Aile Birliği
•    Sağlık
•    Can Güvenliği
•    Engellilik Durumu
•    Diğer Nedenler
mazeretlerine bağlı olarak il içi ve iller arasında yer değiştirme işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

A.    GENEL AÇIKLAMALAR
1.    Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenler bu duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrolarına atananlardan 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini tamamlamayanlar başvuruda bulunamayacaktır.
2.    Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı Kanun kapsamında ön başvurunun son günü olan 8 Ocak 2024 tarihine kadar öğretmen kadrosunda göreve başlayanlar da bu bölümün 1 inci maddesinde yer alan şartı sağlamak kaydıyla bu duyuru kapsamında başvuru yapabilecektir.
DİKKAT! Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında halen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar ile sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini doldurmayanların bu Duyuru kapsamında başvuru hakları bulunmamaktadır. Bunlardan can güvenliği veya sağlık mazeretleri bulunanların Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler doğrultusunda mazeretlerini belgelendirmek şartıyla yer değiştirme taleplerini ayrıca değerlendirilmek üzere millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığımıza yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.
3.    Başvurular duyuruda yer alan “E.YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ” doğrultusunda “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacaktır.
4.    652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları ve bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile alanlar itibarıyla muhtemel boşalacak eğitim kurumları tercih edilebilecek olup öğretmenlerin tercih edebilecekleri eğitim kurumları listesine ikinci aşamada başvuru sistemi üzerinden erişilebilecek, yer değiştirmeler tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun (tercih başvurusu) son günü, hizmet süresinin hesabında ise 19 Ocak 2024 tarihi esas alınacaktır.
5.    Yer değiştirmeler, tercihler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
6.    Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin bu bölümün 1 inci maddesinde belirtilen şartı taşıması kaydıyla öğretmen olan eşleri de talebi halinde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
7.    Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna ön başvurunun son günü itibarıyla aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır.
8.    Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.
9.    Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Öğretmenler başvuruları onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan; onay aşamasındaki başvurular reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.
10.    Öğretmenler, başvuru süresi içinde görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.
11.    Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler uygun olan başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.
12.    Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.
13.    Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 5 Şubat 2024 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 9 Şubat 2024 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
14.    Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.
15.    Başvuruları il millî eğitim müdürlükleri tarafından reddedilenler ön başvuru süresi ve E. Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen 10-11 Ocak 2024 (16.00) tarihi içerisinde, eğitim kurumu ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince reddedilenler ise sadece ön başvuru süresince başvurularının reddedilme gerekçeleri doğrultusunda gereken belgelerle birlikte yeniden başvuru yapabilecektir.
DİKKAT! 2-8 Ocak 2024 tarihlerinde ön başvuru yapmayan öğretmenler, 10-11 Ocak 2024 tarihinde herhangi bir başvuru yapamazlar.
16.    Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.
17.    Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.
18.    Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresin


B.    MAZERET DURUMLARI
8.1.    Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
a.    1.1. Öğretmenlerden;
•    Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,
•    Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin
hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Bu kapsamda yapılacak başvurularda;
a.    Elektronik ortamda düzenlenmiş durum bildirir sağlık kurulu raporu,
b.    Raporda belirtilen hastalığın tedavisinin görev yaptığı yerde mümkün olmadığına ilişkin;
-    İller arasında yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilin il sağlık müdürlüğünden alınacak belge,
-    İl içerisinde yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilçenin ilçe sağlık müdürlüğünden alınacak belge
istenilecektir.
b.    1.2. Öğretmenlerden anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Bu kapsamda yapılacak başvurularda;
a.    Elektronik ortamda düzenlenmiş yukarıda ifade edilen muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,
b.    Rapor sahibinin aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği,
c.    Rapor sahibinin adres bilgilerini gösterir resmî belge,
ç. Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı istenecektir.
DİKKAT! Hekimlerce aksine bir tarih belirtilmemiş olması şartıyla başvuru tarihi itibarıyla sağlık kurum ve kuruluşlarından son iki yıl içerisinde alınan elektronik ortamda düzenlenmiş sağlık kurulu raporları geçerli sayılacaktır.
DİKKAT! Sağlık Bakanlığının 08.12.2023 tarihli ve E-23642684-458.99-230296407 sayılı yazısı gereğince geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık kurulu raporları bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları kabul edilecektir.
DİKKAT! Sağlık Bakanlığının 21.01.2021 tarihli ve E-23642684-010.07.01 sayılı yazısında “e- Rapor sistemine entegre edilen durum bildirir tek hekim raporlarının durum bildirir kurul raporlarının, kaza ve yaralanmaya bağlı raporlar dahil engelli raporlarının, sürücü raporlarının, ASAL raporlarının, elektronik olarak düzenlenmesi zorunludur. Bu nedenle kesinlikle manuel rapor düzenlenmemelidir.” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığının 25.07.2023 tarihli ve E-23642684-458.01-220556349 sayılı görüş yazısında “Atamaya esas, nakil talebine esas vb. amaçla durum bildirir tek hekim ve sağlık kurulu raporlarının elektronik imzalı olarak e-Rapor sisteminde düzenlenmesi ve manuel düzenlenen raporlar ile işlem tesis edilmemesi” gerektiği belirtilmiştir.
Bu nedenle öğretmenler tarafından sunulacak sağlık kurulu raporlarından, 21.01.2021 tarihi sonrası alınmış olanların elektronik ortamda düzenlenmiş ve Sağlık Bakanlığının “erapor.saglik.gov.tr/portal/” internet adresinde yer alan “e-Rapor Doğrulama” sisteminde doğrulanabilir olması gerekmektedir. Bu sistemde doğrulanmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.
 
8.2.    Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden eşleri;
a.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b.    506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
c.    TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
ç. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
d.    926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
e.    2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
f.    2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
g.    399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
ğ. Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
h.    Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
ı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b)bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
i.    Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar
eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Yukarıda yer alan (a) ila (h) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır; ancak
•    Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla ilk defa veya yer değiştirme suretiyle başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararlarına ilişkin belge kabul edilecektir.
(ı) bendi kapsamında başvuranlardan;
•    Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
•    Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
•    Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
•    İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge
1)    ) bendi kapsamında başvuranlardan;
•    Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
•    Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge
istenecektir.
Açıklama: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde verilen kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama işlemine münhasır olmak üzere, son iki yıllık süre zarfında aranılan 360 gün sigortalılık hizmetinde, eksik yatırılan veya yatırılmayan prim günleri aylık 30 prim günü üzerinden hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son iki yıl içerisinde ve birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla en az 360 günü bulan çalışanların öğretmen olan eşlerinin başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabul edilecektir.
2)    2.1. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar
1.    Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
2.    Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
DİKKAT! Bu bölümün 1 ve 2 inci maddesinde belirtilen durumlar sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini doldurmayanlar için ayrıca bir başvuru hakkı doğurmamaktadır.
3.    Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
4.    360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.
5.    Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla son iki yıl içerisinde; askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.
6.    Öğretmenlerden;
a.    Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,
b.    Eşleri geçici görevli olanlar,
c.    Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar
yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
8.3.    Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden;
a.    Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler,
b.    8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar
can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
8.4.    Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden;
•    Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
•    Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu
ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler engellilik durumuna bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER raporunda (Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin de bu kapsamda yaptıkları başvuruları kabul edilecektir.
20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden, öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.
Bu kapsamda yapılacak başvurularda;
a.    İlgili mevzuatına uygun sağlık kurulu raporu,
b.    Rapor sahibinin aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği
istenecektir.
DİKKAT! Sağlık Bakanlığının 08.12.2023 tarihli ve E-23642684-458.99-230296407 sayılı yazısı gereğince geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık kurulu raporları bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları kabul edilecektir.
DİKKAT! 20.02.2019’dan sonra alınan engelli sağlık kurulu raporları, Sağlık Bakanlığının “erapor.saglik.gov.tr/portal/” internet adresinde yer alan “e-Rapor Doğrulama” sisteminde sorgulanacak, bu sistemde doğrulanmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.
8.5.    Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden;
1.    Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,
2.    Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,
3.    Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,
4.    Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere
yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Yukarıda sayılanlardan;
(1)    bendi kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,
(2)    bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)
(3)    bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,
(4)    bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu veya kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı
istenecektir.


C. YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMENLER İLE EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
1.    Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılabilecektir.
DİKKAT! Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananların başvuru yapabilmeleri için kişisel MEBBİS şifrelerinin okul/kurum müdürlüklerince kadrolu öğretmen olarak güncellenmesi gerekmektedir.
2.    Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin belgelerini onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler sorumludur.
3.    Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.
DİKKAT! Elektronik ortamda düzenlenmemiş (ıslak imzalı) engelli sağlık kurulu raporu ile yapılan onaylı başvuruların tamamına ilişkin olarak;
-Başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı
-Rapor sahibinin T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Rapor Tarihi, Rapor Numarası ve yakınlık derecesi bilgileri il millî eğitim müdürlükleri tarafından elektronik tabloya (excel) işlenerek rapor örneği ile beraber Ulusal Engelli Veri Bankasında sorgulanmak üzere Bakanlığımıza ön başvuru süreci tamamlandıktan sonra e-posta yoluyla bildirilecektir.
4.    Eğitim kurumu müdürlükleri, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.
5.    Başvurular; eğitim kurumu ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün veya takip eden gün içinde (son gün yapılan başvurular aynı gün içinde), il millî eğitim müdürlüklerince ise en geç 9 Ocak 2024 tarihine kadar onaylanacak veya reddedilecektir.
6.    Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini elektronik ortamda takip etmesi gerekmektedir.
7.    Eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri; yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludurlar.
8.    Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde eğitim kurumu müdürlükleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel bulundurulacak ve başvuruların onaylanması sağlanacaktır.
9.    Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir.


Ç. BAŞVURU VE TERCİHLER
Ç.1. Başvurular
1.    Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.
2.    Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
3.    İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecektir.
4.    Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercih önceliklerini dikkate alarak atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, başvuru formuna yazacaklardır.
5.    Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.    Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncellemekle sorumludur.
Ç.2.Tercihler
Ç.2.1. İller arasında
Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.
Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecektir.
Ç.2.2. İl içinde
İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bu kapsamdaki başvurularda tercih aşamasında açılacak eğitim kurumları, ön başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla Adres Kayıt Sistemindeki adres bilgisi esas alınarak belirlenecektir.
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
DİKKAT! Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü”, “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

D. YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT
1.    Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
2.    Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

E. YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

AŞAMA

İŞLEM

TARİH

 

Birinci Aşama (Ön Başvuru)

Başvuruların Alınması

Eğitim Kurumu ve İlçe Millî

Eğitim Müdürlüklerinin

Başvuruları Onaylaması

Başlangıç : 2 Ocak 2024

Bitiş : 8 Ocak 2024 (Saat 16.00)

 

Başlangıç : 2 Ocak 2024

Bitiş : 8 Ocak 2024

Başlangıç : 2 Ocak 2024

 

İl Millî Eğitim

Müdürlüklerinin Başvuruları

Onaylaması

 

Bitiş : 9 Ocak 2024

 

İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Başvurusu Reddedilenlerin Yeniden Başvurusu

Başvuruların Alınması

Başvuruların Onaylanması

Başlangıç : 10 Ocak 2024

Bitiş : 11 Ocak 2024 (Saat 16.00)

Başlangıç : 10 Ocak 2024

Bitiş : 11 Ocak 2024

 

İkinci Aşama (Tercih Başvurusu)

Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci

Başlangıç : 13 Ocak 2024

 

Bitiş : 17 Ocak 2024 (Saat 16.00)

 

Atamalar

18 Ocak 2024

 

Tebligat ve İlişik Kesme

19 Ocak 2024 itibarıyla

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.