Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Aile Hekiminden (Sağlık Ocağı) Sağlık Raporu Nasıl Alınır En Fazla Kaç Gün Verebilir

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Aile Hekimi Sağlık Raporu Veriyor mu? Sağlık ocağından sağlık raporu alınır mı? Hemen her mahallede yer alan Aile Sağlığı Merkezleri vatandaşın günlük sağlık ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Aile Sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimleri gerekli ve uygun buldukları durumlarda bakmakla yükümlü oldukları hastalara sağlık raporu düzenleyebilirler.

Aile hekiminin yetki ve tedavi alanı dışında bir konuda sağlık raporu istenmesi halinde farklı bir hastaneye sevk verilebilir.
Rapor kapsamına göre sağlık ocağından alınabilecek konular şu şekilde sıralanabilir.

İşe girmek için istenen sağlık raporu
Taşeron işçi raporu
Engelli bireyler ve yatalak hastaların evde sağlık hizmeti alabilmesi için düzenlenen rapor
Zorunlu hallerde defin raporu
65 yaş üstü vatandaşlar için istenen akli meleke raporu
Sporcular için lisans raporu
“Evlenmeye engeli yoktur” raporu
Sürücü belgesi almak isteyenler için ehliyet sağlık raporu
Yivsiz av tüfeği kullanacaklar için sağlık raporu.
Mahalle sakinlerinin sağlık konusunda ilk başvuru merkezi olan Aile Sağlığı Merkezleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 4.maddesi gereği; Birinci basamak sağlık kuruluşları bünyelerinde çalışan resmi hekimler, kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen;

Sağlık raporu
Sevk evrakı
Reçete ve
Diğer gerekeli evrakları düzenlemekle yükümlüdürler.

Bu maddeden de anlaşılacağı gibi aile hekimi uygun gördüğü takdirde yetki alanına giren sağlık raporunu düzenleyebilir. Sağlık raporunun kullanılacağı alana göre kapsamlı bir kurum ve yetkili hekime muayene olmak gerekebilir.
Aile Hekimi En Fazla Kaç Gün Rapor Verebilir

Aile hekimi en fazla 10 gün süreyle rapor verebilir. Tek seferde verilen 10 günlük rapora “kontrol” notu eklenmişse ve rapor bitiminde hastanın istirahate devam etmesi gerekiyorsa düzenlenecek rapor yine 10 günü geçemez.


Sonuç olarak aile hekimi tarafından düzenlenecek rapor; tek seferde 10 gün olmak üzere iki kere tekrarlanabilir ve toplamda 20 günü geçemez.

Tek hekim aynı hastaya yılda 40 günden uzun rapor veremez.
SGK 40 günü aşan raporluluk halinde heyet onayı isteme hakkına sahiptir.
İşyeri hekimi ise kendisini ziyaret eden hastaya sadece 2 gün süreyle istirahat raporu düzenleyebilir.

Aile Hekimi Evlilik İçin Sağlık Raporu Veriyor mu?

Yeni evlenecek genç çiftler aile hekimi evlilik için sağlık raporu verir mi sorusunun cevabını yoğun bir şekilde araştırır. Evlilik sağlık raporu tetkikleri;

Toplum sağlığı merkezlerinde
Sağlık ocağında
Devlet hastanesinde veya
Özel hastanelerde yaptırılabilir.
Sağlık raporunu çiftler aynı anda alabileceği gibi ayrı tarih ve kurumlardan da alabilirler. Evlilik öncesinde istenen sağlık raporunda; kan grubu tespiti, cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı, hepatit B ve C testleri istenir. Tüm işlemlerin tamamlanması kurumdan kuruma değişiklik göstermekle birlikte ortalama 1 gün sürer.

Spor İçin Aile Hekimi Sağlık Raporu Veriyor mu?

Lisans alacak sporcular için sağlık raporu Aile Hekimleri tarafından verilebilir. Bu işlem öncesinde;

“Sporcu sağlık raporu sevk” işleminin e-devlet üzerinden alınması gerekir.
Ardından sporcunun bağlı bulunduğu Aile Hekimi ziyaret edilir.
Spor yapmaya uygunluğu gösteren sağlık raporu “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü” web sitesi üzerinden tescil ettirilir.
Sağlık raporu sporcu ailesi tarafından bir prosedür olarak düşünülmemeli, seçilen spor branşının çocuk için uygun olup olmadığı spor hekimliği birimi tarafından onaylanmalıdır.

Ehliyet (Sürücü) Belgesi İçin Aile Hekiminden Sağlık Raporu Alma

Ehliyet (sürücü) belgesi için aile hekiminden sağlık raporu alınabilir. Ömür boyu ehliyet döneminin bitmesinin ardından ehliyetlerin düzenli olarak yenilenmesi gerekir. Yeni ehliyet alacak adayların ve belge değişimi nedeniyle ehliyeti yenilenecek sürücülerin en rahat ve hızlı sağlık raporu alabilecekleri adres Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan aile hekimleridir. Randevu aldıktan sonra;

Kimlik belgesi ve
Biyometrik fotoğrafla aile hekimine gidilmelidir.
Aile hekimi ilk olarak kimlik belgesindeki bilgileri girerek sistem üzerinden araç kullanmaya engel teşkil eden kronik bir rahatsızlık olup olmadığını kontrol eder. Ardından göz muayenesi yapılır ve sağlık raporu düzenlenir.

Göz muayenesinden geçmek için gereken puan; her bir göz gözlüklü veya gözlüksüz 2/10’dan ve iki göz toplamı 12/20’den düşük olmamalıdır.

Aile Hekiminden İstirahat Raporu Alabilir miyim?

Çalışan hastalar kendilerini kötü hissettiklerinde önce işyeri hekimine başvururlar. İstirahat gerektiren durumlarda işyeri hekimi 2 günlük rapor düzenleyebilir.

Aile hekiminden istirahat raporu alınabilir. Bu rapor maksimum 10 günlük düzenlenebilir. Rapor sonunda hastanın işe başlayabileceği ya da kontrol muayenesi olacağı belirtilmelidir. Kontrol notu düşülen durumlarda uygun görülmesi halinde rapor 10 gün süreyle uzatılabilir.

Aile hekiminin tek seferde 10 gün
Toplamda 20 gün rapor verme hakkı vardır.
Yine tek hekimin aynı hastaya 1 yıl içinde rapor yazma süresi 40 günü geçemez. Çalışanın iyileşme sürecinin uzaması veya hastalığın seyrinin ciddileşmesi halinde istirahat için heyet raporu istenebilir.

Aile Hekiminden Askerlik Sağlık Raporu Alma

Yükümlülük süreci başlamamış adaylar için aile hekiminden askerlik sağlık raporu alma ihtiyacı oluşmaz. Askerlik yükümlülüğü doğan adaylar için e-devlet üzerinden süreç başlatılmalıdır. Bilgilendirmeyi alan aile hekimi, protokol numarası alarak muayene kaydı oluşturur.

Aile hekimi, muayeneyi bitirdikten sonra elde ettiği verileri AHBS sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı’na gönderir. Onay sürecinin ardından resimli “Askerlik olur raporu” çıktısı alınarak yükümlüye teslim edilir.

Aile Hekiminden İş Kazası Raporu Alma

İş kazası durumunda hasta haklarının korunması için rapor alınması gerekir. Bu rapor Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınmalıdır. Bunlar;

Devlet hastaneleri
SGK anlaşmalı sağlık sunucuları
Üniversite hastaneleri
Özel hastaneler
Sağlık ocağı yani aile hekimleridir.
Buradan alınacak iş kazası raporu sayesinde sigortadan faydalanılabilir. İş kazası sigortası kapsamında;

Geçici iş görmezlik ödeneği
Sürekli iş görmezlik geliri
Evlenme ödeneği
Ölüm geliri ve
Cenaze ödeneği hasta veya hasta yakınına ödenir.

İşe Giriş Sağlık Raporunu Aile Hekimi Veriyor mu?

Aile hekiminden işe giriş sağlık raporu alabilmek için; işe girilecek yerin 50’den az çalışanı olmalı ve tehlikeli sınıftaki bir işyeri olmamalıdır. İşe başlanacak kurumun çalışan sayısı yeterli ve az tehlikeli grupta yer alması halinde sağlık raporu aile hekiminden veya devlet hastanesinden alınabilir.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurumlarda düzenlenen sağlık raporu için vatandaştan herhangi bir belge istenmez.

İş için Sağlık Raporu Ücreti Ne Kadar ?

İş girişinde sağlık raporu ücreti sağlık raporunun alınacağı merkeze göre değişmektedir. Buna göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 1 Ocak 2013 senesinden itibaren işe girişlerde alınması mecburidir. Buna göre yetkili sağlık birimlerinden belirli bir ücret karşılığında sağlık raporu alınmaktadır.

İş için belirlenen sağlık raporu ücretleri şöyle;

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan sağlık raporu ücretleri 50 TL olmaktadır.
Üniversite hastanelerden alınan sağlık raporu ücretleri ise 75 TL olmaktadır.
Sağlık kurulu raporu ücretleri ise 200 TL olmaktadır. Üniversite fiyatları ise 300 TL olmuştur.
İş yeri hekimlerinden verilen sağlık raporları ise ücretsiz olmaktadır.

Aile Hekimi Periyodik Sağlık Raporu Nedir?

Periyoduk sağlık raporu ise 6331 sayılı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işe yeni başlamış olan kişiler ve işine devam eden kişilerin kanun ve yönetmeliklerin belirlediği aralıklarla alınması yasal olarak zorunlu kılınmış bir rapordur. Buna göre işe uygunluk derecesinin doktor raporu ile teyit edildiği sağlık raporlarının ise işe göre süresi de bulunmaktadır.

Periyodik sağlık raporu kapsamında belirlenen aralıklarla sağlık raporu alınır ve ilk işe girişte alınan sağlık raporu ile kıyaslanmaktadır.

Bunun dışında işe yeni başlayacak olan kişiler, çalıştıkları firmalarda en az 10 kişiden az çalışan varsa ve yapılacak olan iş az tehlikeli statüsündeyse aile hekimlerinden de bu periyodik sağlık raporu alınabilir.

Genel olarak ofis işlerini yapan, herhangi bir makine ya da teçhizat kullanmayan işyerleri için sağlık raporları da Aile Hekimliği üzerinden alınabilmektedir. Ancak fabrika, maden, depo ya da tehlikeli işlerde işe başlayacak olan çalışanların bu raporları işyeri hekiminden alması gerekmektedir.

Aile Hekimi Gece Çalışabilir Sağlık Raporu Veriyor mu?

Gece çalışabilir belgesi özellikle en geç 20:00’dan başlamak üzere, en erken sabah 06:00’ya kadar çalışan kişilerin alması gereken bir belgedir. Gece vardiyasında en fazla 11 saat çalışacak olan kişilerin gece çalışabilir sağlık raporu alması gerekmektedir.

Buna göre işverenler; gece döneminde çalışacak işçilerden sağlık raporu talep etmektedir. Öte yandan işyeri hekimleri de işe giriş sağlık raporu verirken ya da periyodik sağlık taramalarında, işin niteliğine göre gece vardiyasında çalışacak olan kişiler için ek tetkikler talep edebilir. Buna göre periyodik muayene formu kapsamında gece çalışabilir ibaresi mutlaka bulunmalıdır.

Aile Hekimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

E-Devlet Aile Hekimi Sağlık Raporu Sorgulama
e-devlet üzerinden sağlıkla ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilir. İlaç, muayene ve randevu işlemleri tek tıkla yönetilebilir. E-devlet üzerinden sunulan sağlık hizmetleri arasında;

Aile hekimi bilgisi sorgulama
E-imzalı sporcu bilgileri sorgulama
İstirahat raporları sorgulama
Okul çağında yapılan aşı bilgileri sorgulama ve
Aile hekimi sağlık raporu sorgulama işlemleri sayılabilir.
Hastalığa uygun teşhisi koymak, tedavi yöntemlerini planlamak, reçete ve gerekli olması halinde rapor düzenlemek aile hekimlerinin görevleri arasında sayılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.