Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Akülerde pillerde Seri ve Paralel Bağlantı Nasıl Yapılır? (DC) Solarsistem montaj şeması

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Seri ve Paralel Bağlantı Nedir? Nasıl Yapılır? Ne işe yarar? Bu makalemizde tüm bu soruların cevabını sizlerle paylaşacağız.

Seri Bağlantı
İki adet DC güç kaynağınız var ve bu DC güç kaynaklarının 24 volt gerilime ve 10 amper akıma sahip olduğunu varsayalım. Eğer bu DC güç kaynaklarını seri bağlarsanız elde edeceğiniz gerilim 48 volt olacaktır. Böylece 48 volt gerilim ile çalışan bir devreyi çalıştırabilirsiniz. Fakat bu güç kaynaklarının amper (Akım) değerleri aynı kalacaktır. Yani elinizde 48 volt 10 amper bir güç kaynağı olmuş olacak.

Devreniz 48 volt gerilimde çalışıyor ve 20 amper akım çekiyorsa bu bağlantı devrenizin çalışmasını sağlayamaz. Bunun için ise Paralel bağlantı yapmanız gerekmektedir.

Seri Bağlantı Nasıl Yapılır?
İki adet DC güç kaynağını aşağıda gördüğünüz gibi bağlayabilirsiniz.


Seri bağlantı (Akü, Pil, DC Güç kaynağı)
Paralel Bağlantı
Paralel bağlantı da ise DC güç kaynaklarının akım değerlerini yükseltebilirsiniz. Bu bağlantıyı yaptığınızda iki adet 24 Volt 10 amper güç kaynağını kullandığınızda elde edeceğiniz voltaj değişmeyecek fakat amper iki katına çıkacaktır.

Eğer çalıştırmak istediğiniz cihaz 48 volt gerilimde 20 amper akım çekiyorsa 4 adet güç kaynağını ikişer ikişer önce seri daha sonra ise bu çift seri bağlantıyı paralel bağlayarak 48 volt 20 amper değerlerine çıkarabilirsiniz.

Paralel Bağlantı Nasıl Yapılır?
Aşağıdaki şema da paralel bağlantı yaparak elektrik akımını yükseltmeyi nasıl yapacağınızı görebilirsiniz.

Seri ve Paralel Devre Arasındaki Farkları
Seri  devrede akım şiddeti eşittir. Gerilimler toplanır.
Paralel devrede gerilimler eşittir. Akımlar toplanır.

Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek depolayabilme özelliğine sahip olan akümülatörler(akü) günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle Fotovoltaik(FV) sistemlerle elde edilen elektrik enerjisinin depolanması için aküleri ve akü bankası oluşturmayı bilmek gerekir.
Şekil 1'de 12 Volt 60 Amper Saat(Ah) kapasiteli bir akü görülmektedir. + kutup kırmızı, - kutup siyah renkle gösterilmiştir. Pratik olarak bu akü 1 saat süresince 5 Amper akımlı almacı(lambayı) besleyebilir demektir. 6 amper akımla şarj edilebilir.

Şekil 2'de aküler paralel bağlanmış, böylece voltajı aynı kalırken(12V) kapasite artmıştır. Yeni akü sistemimiz; 12V, 120Ah özelliğine sahiptir.
Şekil 3'te aküler seri bağlanmış ve böylece kapasite aynı kalırken sistemin voltajı artmıştır. Yeni sistemin özelliği; 24V, 60Ah olduğuna dikkat ediniz.

Şekil 4^te seri bağlı gruplar paralel bağlanarak hem voltaj hem de kapasite artırılmıştır. Buna göre sistemin voltajı; 24V, kapasitesi 120Ah olarak belirlenir.

Akü bankası oluşturulurken; tamamen özdeş akülerin kullanılması gerekir, seri ve paralel bağlantı özelliklerine dikkat edilmelidir, Doğru akü tipi seçilmelidir. Özellikle FV sistemlerde, bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü, derin deşarj özelliğine sahip JEL aküler tercih edilmektedir.
Paralel Bağlantı (Akü, Pil, DC Güç kaynağı)


SERİ BAĞLANMA VE PARALEL BAĞLANMA

Seri Bağlama:

Ampullerin uç uca bağlanması ile oluşur.
*Seri bağlı ampullerin üzerinden eşit akım geçtiğinden ampuller özdeş ise parlaklıkları aynı olur.

*Devredeki ampullerin biri çıkarılır veya bozulursa diğer ampuller söner.

*Seri bağlı devreye ampul eklenirse parlaklıkları azalır.


Paralel Bağlama:


Ampullerin uçlarının bir uçtan diğerlerinin diğer uçtan bağlanma şekline paralel bağlanma denir.

*Paralel bağlı devrede ampuller ise kollardan geçen elektrik akımı eşit olacağından ampullerin parlaklıkları aynı olur.


*Devredeki ampullerden biri çıkarıldığında veya biri bozulduğunda diğer ampuller yanmaya devam eder.NOT: 


*Ampul sayısı eşit olan seri ve paralel bağlı devrelerden paralel bağlı devredeki ampuller daha parlak yanar.


*Bir devreye paralel bir ampul bağlandığında ampullerin parlaklığı değişmez. Yani devrelerdeki ampullerin parlaklığı aynı olur.

*Bir devreye seri bağlı bir ampul eklenirse ampullerin parlaklığı azalır.
Ampullerin Seri Bağlanması


Ampullerin uç uca eklenmesi ile oluşan bağlama şeklidir.

Seri bağlı özdeş (aynı) lambaların hepsinden aynı akım geçer.

Lambaların parlaklığı eşittir.

Lamba sayısı arttıkça yani devreye ampul eklendikçe lambaların parlaklığı azalır.

Lambalardan biri sönerse ya da patlarsa diğerleri de söner.

Devreye takılan pil sayısı arttıkça lambaların parlaklığı artar.

Pil sayısı artsa bile pilin dayanma süresi değişmez.

Yani devreye seri bağlı 1 pil yerine 3 pil taksak bile yine bir pil ne kadar dayanırsa 3 pil de o kadar dayanır ve biter .Ampullerin Paralel Bağlanması
Paralel bağlı özdeş lambaların hepsi aynı parlaklıkta yanar.

Lambalar özdeş ise hepsinin üzerinden aynı akım geçer.

Ana koldaki akım her kola eşit paylaştırılır.

Lambaların sayısı artırılırsa ya da azaltılırsa diğer lambaların parlaklıkları değişmez.


Paralel bağlı devrede lamba sayısı arttıkça pillerin dayanma süresi azalır.


Pillerin Seri Bağlanması


Pillerin uç uca bağlanması ile oluşur. Bağlama yapılırken pilin (+) kutbu, pilin (-) kutbuna bağlanır.Piller seri bağlanınca toplam gerilim artar. Toplam gerilim her pilin gerilimi toplanarak bulunur.

Pillerden biri ters bağlanırsa devreden akım geçmez.

Güneş Panelinin Paralel Bağlantısı

Güneş Panellerinin Paralel Bağlantısı


Paralel bağlantıda güneş panelinin artı ve eksi uçları MC4 Konnektörleri ile birleştirilir. 
Paralel bağlantıda güneş sisteminin gerilimi paralel bağlantı ile sabit kalır fakat akım 
artar. Giriş voltajının sabit olması gereken ancak 12V 1000W DC şebekeden 
bağımsız güneş enerjisi sistemi gibi daha yüksek akımlara ihtiyacımız olan bir sistemde,
 piyasada 1000W güneş paneli yoktur, maksimum 200~300W bulacaksınız, 
ancak hepsi 12V~'dadır. 24V sistemi.
Bir sistem güneşten 12/24V 1000W DC güce ihtiyaç duyuyorsa, tüm yüklerin DC olduğu 
düşünülürse, o zaman güneş panellerinin paralel bağlantısını kullanmaktan 
başka seçeneğimiz yoktur. Örneğin 5, 200W 24V veya 10, 100W 12V güneş 
panellerinin güç, DC gücü olarak 12/24 pillerde depolanacaktır. Bağlantı aşağıda verilen resimdeki gibi olmalıdır.


MC4 Bağlantısı


240 W Sistem

Güneş Panelinin Seri Bağlantısı
Seri bağlantı durumunda, bir güneş panelinin pozitif ucu diğer güneş panelinin negatif ucuna bağlanır ve bunun tersi de geçerlidir, bu durumda sistemin voltajı artar ve akım sabit kalır ve sistemin gücü birleşir. yukarıda verilen örnekte olduğu gibi 3 adet 200W 12V panel seri olarak bağlanmıştır ve sonuç 600W 36V'luk bir sistemdir.... Bu çok küçük bir sistemdir ve güneş enerjisiyle sulama gibi küçük amaçlar için kullanılabilir, ancak gerçek pratik hayatta bu tür seri bağlantı, tüm Solar Dizinin çıkış voltajının yaklaşık 300V~500V olduğu mini ızgara güneş enerjisi sistemi gibi büyük projelerde geniş bir şekilde kullanılır......
Mini güneş ızgarası

Solar mini ızgara sisteminde, bağlantılar hem seri hem de paraleldir, seri bağlantı artan gerilim içindir ve paralel bağlantı artan akımlar içindir.... Her iki durumda da güç artacaktır..


Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmanın yöntemlerinden biri de güneşten elektrik üreten sistemlerdir. Güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren mekanizmaya Photovoltaic (PV) Modül denmektedir. PV modüller, PV hücrelerin uygun şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş sistemlerdir. PV modülleri de amacımıza ve projemize uygun bir şekilde bir araya getirdiğimiz zaman da PV array veya diziler oluşturulmaktadır.

Şekil 1: Monokristal PV Modül
PV modüllerden diziler oluştururken bilinmesi gereken bazı hususlar vardır. İlk planda ön plana çıkan bu kurallar; Seri bağlantı yapıldığında gerilim artar-akım aynı kalır, paralel bağlantı yapıldığında akım artar- gerilim aynı kalır ve özdeş modüller kullanılmalıdır.
            Bir PV modülün etiketindeki değerler ne anlama gelmektedir?


Şekil 2: Monokristal PV Modül Etiketi
Pmax: Modülden alınabilecek maksimum gücü ifade eder.
            Vmp: Maksimum güç anındaki gerilim.
            Imp: Maksimum güç anındaki akım.
(Pmax= Vmp x Imp)
            Voc: Yüksüz en yüksek voltaj
Isc: Kısa devre iken en büyük akım
MSV: Dizi oluştururken aşılmaması gereken voltaj seviyesi
MSFR: Dizi oluştururken aşılmaması gereken ve kullanılacak sigorta akımı
            Bütün veriler, AM1.5 (Atmosferdeki güneş spektrumu) standardında, 25 0C sıcaklık ve 1000W/m2 koşullarında elde edilmiştir.
          Yukarıdaki şekillerde Monokristal türündeki 20W’lık modül resmi ve etiket değerleri görülmektedir. Monokristal modüller günümüzde en yüksek verimlilik sınıfına sahip PV modüllerdir. Şekil 3’te bu modül için, akım-gerilim ve güç-gerilim grafiği aynı şekilde verilmiştir.
Şekil 3: PV Modül  f(i)= v ve f(p)= v Grafiği
Şekilde maksimum power point (MPP) olarak verilen nokta, maksimum güç noktasıdır.

Fotovoltaik sistemler; Şebekeden Bağımsız ve Şebekeye bağlı olmak üzere iki çeşit olarak karşımız çıkar. Şebekeden bağımsız sistemlerin DC bara gerilimi çoğunlukla 12V, 24V, 36V, 48V gibi gerilimler tercih edilir. Şebekeye bağlı sistemlerde ise DC bara gerilimi daha yüksek olabilmektedir.
Örneğin 12V, 1000Wp lik bir modül alanı kurmak isteyelim. Bunun için kullanacağımız modül gücüne göre 100Wp x 10 veya 200Wp x 5 veya 250Wp x 4 adet gibi sayı belirleriz. Genellikle modüller 12V’luk sistem kurmak için uygun gerilimde üretilir. Haliyle yukarıdaki kombinasyonları paralel bağlantı yaparak istenilen modül alanını oluşturabiliriz.


Şekil 1: Paralel Bağlı Fotovoltaik Modül Alanı
Şekil 1’de örnek olarak 4 adet 250Wp değerinde modüller paralel bağlanmış ve 12V DC barayı besleyecek 1000Wp gücünde modül alanı oluşturulmuştur.
Bu defa Aynı modüllerle 24V DC, 1000Wp değerinde modül alanı oluşturmak istersek ne yapmalıyız?

Şekil 2: Seri ve Paralel Bağlantılı Modül Alanı
Şekil 2’de görüldüğü gibi 12V’luk modüller seri bağlanarak 24V’luk DC sistem elde edilir. Daha sonra bu diziden bir tane daha elde edip, öncekine paralel bağlamak suretiyle sisemin gücü 1000Wp yapılır.
Bu çalışmamızda kısaca Fotovoltaik modüllerden, fotovoltaik alan oluşturma mantığını açıklanmış, kablo seçimi, By-pass diyodu, Block diyodu gibi teknik detaylardan bahsedilmemiştir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.